close

Enter

Log in using OpenID

2015 oib milli katılım organizasyonları

embedDownload
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/451-7874
OİB 2015 Milli Katılım Fuarları Duyurusu
Bursa, 23.09.2014
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 439
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 2015 yılı içerisinde 7 fuara
milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup (yeni fuar organizasyonları
eklenmesi durumunda yeniden duyuruya çıkılacaktır), fuarların detayları aşağıda
sıralanmaktadır:
1) Motortec Automechanika Madrid / Madrid-İspanya / 11-14 Mart 2015 / m2 fiyatı
350€ / başvuru için avans ödemesi 2.000€ / http://www.ifema.es/motortec_01/
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/2A8SM3
2) Automec Feira Sao Paulo / Sao Paulo-Brezilya / 07-11 Nisan 2015 / m2 fiyatı 700 $ /
başvuru için avans ödemesi 2.000 $ / http://www.automecfeira.com.br/
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/kjFFO6
3) Automechanika Chicago / Chicago-ABD / 24-26 Nisan 2015 / m2 fiyatı 750 $ /
başvuru
için
avans
ödemesi
2.000
$
/
https://automechanikachicago.us.messefrankfurt.com/chicago/en/for_attendees/welcome.html
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/dEvLpF
4) Automechanika Johannesburg 2015/ Johannesburg-Güney Afrika / 06-09 Mayıs
2015 / m2 fiyatı 600$ / başvuru için avans ödemesi 2.000$
/
http://www.automechanikasa.co.za/visitors/visitors-welcome.html
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/dfcbvA
5) PAACE Automechanika Mexico City 2015 / Mexico City-Meksika / 15-17 Temmuz
2015 / m2 fiyatı 750$ / başvuru için avans ödemesi 2.000$ / http://paace-automechanikamexico.us.messefrankfurt.com/mexicocity/en/for_attendees/welcome.html
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/FDyIZ1
6) MIMS powered by Automechanika Moskova 2015/ Moskova-Rusya / 24-27 Ağustos
2015 / m2 fiyatı 450€ / başvuru için avans ödemesi 2.000€ / http://www.mims.ru/en-GB
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/xzuUYZ
MIMS Fuarında Hall 2.2 ve 2.3 te kesin rezervasyon yapılmıştır. Hall 1 de opsiyon alan
tutulmaktadır. İlk tercih yapacaklar firmalar kesin rezervasyon yaptırdığımız hollerde yer
alabileceklerdir. Bu alanlar dolduktan sora müracaat eden firmalar opsiyon olarak tutulan
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Melike BAŞTÜRK – Uzman Yardımcısı
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/451-7874
OİB 2015 Milli Katılım Fuarları Duyurusu
Bursa, 23.09.2014
alana yerleştirilebileceklerdir. Başvurusu süresi için de müracaat edilse dahi kesin
rezervasyon yapılan hollerde yer kalmaması halinde, firma Hall 1 alanına yerleştirilecektir.
7) Automechanika Shanghai 2015 / Shanghai- Çin / 08-11 Aralık 2015 / m2 fiyatı 500$ /
başvuru için avans ödemesi 2.000$ /
http://automechanikashanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/visitors/welcome.html
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/7TpKHN
Anılan fuarlara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım
Organizasyonları ile katılmak isteyen firmaların birden fazla fuara başvuru yapılacaksa
başvuru formlarını ayrı ayrı her fuarın linkine girerek online olarak doldurmaları ve her fuar
için ayrı ayrı katılım ücreti avanslarının ekte verilen Birliğimiz ABD DOLARI ve EURO
hesaplarına yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir
kopyasını yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcı firmaların tüm fuarlarda Türkiye Milli
Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla gözönüne alınarak Birliğimizce
gerçekleştirilecektir:
1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama
ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü
Bir fuar için yatırılan avans bedeli diğer fuarlar için yer seçim önceliği sağlamamakta
olup yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına mutlaka hangi fuar için yatırıldığı
yazılmalıdır. Tüm fuar katılım bedelleri katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka
havalesi şeklinde yapılacaktır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan
vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar
başvurularının 28 Kasım 2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Melike BAŞTÜRK – Uzman Yardımcısı
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/451-7874
OİB 2015 Milli Katılım Fuarları Duyurusu
Bursa, 23.09.2014
Ödemeler için Birliğimizin banka hesap no’ları:
EUR HESAP NO
: 00158048012268452
IBAN NO:
TR630001500158048012268452
USD HESAP NO
: 00158048012268448
IBAN NO:
TR740001500158048012268448
Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar. (Stand
yerleşimlerinde 2. kriter avans ödeme tarihi olduğundan, avans ödemesi olmadan
başvuru formunun yerleşmede herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dekont ve
başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.)
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”i çerçevesinde destek kapsamındadır.
Bu tebliğe göre; katılımcı (*) tarafından organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım
bedelinin;
· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si
(maksimum 50 m2lik alan için ve toplam destek tutarı 15.000 ABD Doları'nı
aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.
Uygulanacak
Teşvikler
·
2015 yılında Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek hedef ülkelerde
gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır (henüz
Bakanlığımız 2015 hedef ülkelerini açıklamamıştır.)
2009/5 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliğe göre her bir katılımcı firmanın en fazla iki
temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bileti de destek kapsamındadır. Ancak bilet
ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması
gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım
bedeline yansıtılacaktır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Melike BAŞTÜRK – Uzman Yardımcısı
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/451-7874
OİB 2015 Milli Katılım Fuarları Duyurusu
Bursa, 23.09.2014
· Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): Automec Feira için 700
ABD DOLARI($) / m2, Automechanika Chicago ve PAACE Automechanika
Mexico City için 750 ABD DOLARI ($) / m2, Automechanika Johannesburg
için 600 ABD DOLARI ($) / m2, ve Automechanika Shanghai için 500 ABD
DOLARI ($) / m2,
·
Katılım ücreti
Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): Motortec Automechanika
Madrid için 350 (€) / m2, MIMS Powered by Automechanika Moscow için 450
EURO (€) / m2
Fuara katılan firmalar 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına
sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır.
Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve
Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet
Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın ilgili Birlikçe incelenmesine
müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.
- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
Katılım
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloguna giriş
Ücretine
Dahil Hizmetler - Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik
Ödeme
Koşulları
Katılımcılar, Automec Feira, Automechanika Chicago, Automechanika
Johannesburg, PAACE Automechanika Meksika ve Automechanika Shanghai
fuarları için 2.000 $; Motortec Automechanika Madrid ve MIMS powered by
Automechanika Moskova fuarları için 2.000 € avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme
başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla
yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online
olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte
ödenecektir:
1.taksit – en geç 1 Şubat 2015 tarihine kadar
2.taksit – en geç 1 Mart 2015 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda
katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Melike BAŞTÜRK – Uzman Yardımcısı
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
Ödemenin
Yapılacağı
Banka Hesap
No
Başvuru ve
Detaylı Bilgi
İçin
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/451-7874
OİB 2015 Milli Katılım Fuarları Duyurusu
Bursa, 23.09.2014
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)
USD Hesap No: 00158048012268448
USD IBAN: TR740001500158048012268448
Euro Hesap No: 00158048012268452
Euro IBAN: TR630001500158048012268452
Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası
online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra,
banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu’nu doldurmayı unutmayınız ve
ulaştığına dair teyit alınız.) Örneğin bir firma hem İspanya hem Meksika Fuarına
katılım sağlayacaksa ayrı ayrı 2.000€ ve 2.000$ avans ödemesi yapmak zorundadır.
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı
Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın 6.Maddesinin 2.Fıkrasında: "Katılımcılar, yurt
dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara
veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili
olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle
bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından
organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla
yükümlüdürler." denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız
açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından
Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması
gerekmektedir.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Tanıtım Şubesi
Tel
: 0 224 219 10 00
E-posta:[email protected]
İlgili Kişi; Alpay ÖZTÜRK – dahili:1902
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Melike BAŞTÜRK – Uzman Yardımcısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
381 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content