close

Enter

Log in using OpenID

bingol - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
BİNGÖL İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
EYLÜL 2014
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI ................................................................................................................ 3
GENEL BİLGİLER ............................................................................................................4
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI ..............................................4
BİTKİSEL ÜRETİM ...........................................................................................................5
HAYVAN VARLIĞI ..........................................................................................................7
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYi ..................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ ............................................................................... 9
BİNGÖL’DE TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN ................... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
BİNGÖL’DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR .............11
TEŞVİK VE DESTEKLER ................................................................................................. 14
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI ..............................15
TARIMSAL KREDİLER ..................................................................................................18
YATIRIM TEŞVİKLERİ ..................................................................................................21
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR ...........................28
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ ..............................................................................30
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DSTEKLERİ .....................................................................32
İletişim Bilgileri .................................................................................................................. 34
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YAPI
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL BİLGİLER
İl Nüfusu*
Toplam yüzölçümü
Toplam tarım alanı (2013)*
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013)**
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı (2013)**
: 265 Bin Kişi
: 828 Bin ha
: 35 Bin ha
: 5 Bin Kişi
: 26 Bin ha
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI
Tarla bitkileri üretimi
Sebze üretimi
Meyve üretimi
Kaynak: *TÜİK, **TRGM
Alan (da)*
2013 üretim (ton)*
231.502
34.226
15.720
241.517
19.989
33.422
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİTKİSEL ÜRETİM
1
2
3
4
5
TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Buğday
67 Bin
Çeltik
470
Patates
4.120
Arpa
380
Fasulye
650
2013 üretim(ton)
39 Bin
280
980
3.150
1.400
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
1
2
3
4
5
MEYVECİLİK VERİLERİ
Meyve Türü (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Elma
2.650
Ceviz
670
Armut
900
Üzüm
Dut
390
1
2
3
4
5
SEBZE ÜRETİM VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 Üretim (ton)
Karpuz
17 Bin
Domates
4.500
Hıyar
1.300
Fasulye
1.490
Biber
1.820
Kaynak: TÜİK
2013 üretim(ton)
14.430
2.850
1.570
1.950
1.240
2013 Üretim (ton)
20 Bin
7.500
2.100
1.270
1.900
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Büyükbaş Sayısı
Sığır (Kültür)
Sığır (Melez)
Sığır (Yerli)
Sığır Toplam
Manda
Toplam
2002 (Baş)
3.584
25.431
32.890
61.905
1.265
63.170
2013 (Baş)
41.162
83.334
18.930
143.426
192
143.618
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Küçükbaş Sayısı
Koyun (Merinos)
Koyun (Yerli)
Keçi (Kıl)
Keçi (Tiftik)
Toplam
Kaynak: TÜİK
2002 (Baş)
0
484.012
180.543
0
664.555
2013 (Baş)
0
311.616
154.879
0
466.495
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONU
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Su Ürünleri İşleme
Meyve-Sebze işleme- paketleme
Hububat ve Bakliyat Üretimi
SAYI
3
4
1
1
-
KONU
Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi
Makarna ve İrmik Üretimi
Yumurta Paketleme
Dondurulmuş Gıda
Hazır Yemek, Tabldot Yemek
Hazır çorba ve bulyon, puding, toz
karışımlar, mayonez, sos vb
Kuruyemiş ve Çerezler
Baharat İşleme
Alkolsüz İçecekler
Alkollü İçecekler
Bal, polen, arı sütü ve temel petek
üretimi ve ambalajlama
Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri
-
Gıda ile Temas Eden Maddeler
3
Yem
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ
-
Şeker Üretimi (paketleme hariç)
Zeytinyağı
Konserve ve Salça
Fermente ve salamura ürün üretimi
2
-
Pastacılık Ürünleri Üretimi
28
Nişasta ve Nişasta mamulleri
Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve
Benzeri Ürünler
Un üretimi
45
Unlu mamuller üretimi
Diğer
Kaynak: İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013
SAYI
47
1
14
3
1
17
22
11
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YATIRIM POTANSİYELİ
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİNGÖL’DE TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. İlin yurdumuzun kavşak noktasında bulunması ve yurtdışı pazarlara ulaşım açısından ticareti
kolaylaştırıcı özelliklere sahip olması,
2. Son yıllarda kurulan kapama yarı bodur meyve bahçesi tesislerinin ekonomik anlamda
yaygınlaşma göstermesi,
3. Ekolojik açıdan organik tarıma ve iyi tarıma elverişli olması,
4. Su ürünleri sektöründe; barajlar ve balık gölleri ile güçlü bir doğal üretim ve aynı zamanda
kültür balıkçılığı altyapısına sahip olması,
5. Kırmızı et üretimi açısından yatırım için yeterli potansiyele sahip olması ve Et ve Süt
Kurumunun varlığı,
6. Son yıllarda kurulan entegre damızlık sığır yetiştiriciliği tesisleri ve kooperatif süt sığırcılığı
projelerinin artması ile beraber süt üretiminin artması,
7. Çok zengin ve geniş alanlara yayılmış floraya sahip olması nedeniyle yüksek sayıda arı
kolonisine konaklama sağlaması ve arı ürünlerinin üretiminde gün geçtikçe artış göstermesi,
8. Bingöl Valiliğince yürütülen 5 yılda 500 bin (2011-2015) Ceviz Fidanı Dikim Projesi ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığının (2012-2016) Ceviz Eylem Planı kapsamında İlimizin 3
pilot il arasında olması.
9. İlin, bitki florası ile tıbbi aromatik bitkilerince zengin bir potansiyele sahip olması,
10. İlin ılıcalar bölgesindeki jeotermal kaynaklarındaki su sıcaklıklarının (45-70 ⁰ C) olması
nedeniyle bölgede kurulacak seraların ısıtma sistemlerinde kullanılabilir potansiyele sahip
olması,
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİNGÖL’DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI
Su Ürünleri
Süt ve Süt Ürünleri
AÇIKLAMA
İl genelinde şuan aktif olarak çalışan 3 ton kapasiteli bir alabalık tesisimiz
mevcuttur. Bunun haricinde 2012 yılı itibariyle yıllık 5500 Ton/Yıl
avlanabilir stok miktarıyla Özlüce barajı üzerinde belirlenen sahanın 5
yıllığına kiralaması yapılmıştır. Özlüce barajımızda 2013 yılı itibariyle
hali hazırda İl Müdürlüğümüz ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
tarafından çalışmalar yapılmakta olup bu çalışmalar neticesinde Özlüce
Barajında yatırımın türünün şekillenmesinde yol gösterici olacaktır. Baraj
kuluçkahane tesisleri ve ağ kafesleri tesisleri açısından değerlendirilecek
olup bu çalışmalar diğer tamamlanacak barajlar üzerinde de yapılacaktır.
Hedeflerimiz 2014 yılı içerisinde Bingöl ili Su Ürünleri Potansiyelinin
değerlendirilmesi aşamasında kurulacak tesislerin türünü belirlemek ve
yapılacak tesislerin faaliyetlerinin devamını sağlamak, bunun neticesinde
İlimiz ve Ülke ekonomisine katkı sunmaktır.
İl de 99.470 ton inek sütü, 15.475 ton koyun sütü, 8.680 ton keçi sütü ve
63 ton manda sütü, toplamda ise 123.688 ton süt üretilmektedir. İl
Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla toplu sağım ünitelerinin sayısı her
geçen gün artmakta ve dolayısıyla kaliteli süt üretimi gerçekleşmektedir.
Ayrıca Bakanlığımızın DAP projesi kapsamında il de kurulan ve
kurulmaya devam eden modern işletmeler sayesinde il genelinde örnek
işletmeler oluşturarak kaliteli süt üretiminin gerçekleşmesi sağlanacaktır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİNGÖL’DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI
Organik Tarım-İyi Tarım
Hayvancılık
AÇIKLAMA
İl de yoğun olarak tarım yapılmaması ve yapılan tarımda geleneksel
yöntemler kullanılmasından dolayı araziler organik tarım için son derece
uygundur. Özellikle doğal meraların bitki florasının çeşitliliğinin arı
yetiştiriciliği için uygun olması sebebi ile organik bal yetiştiriciliği için
uygun bir alandır. Bingöl ilinde 2012 yılı sonunda toplam 73 dekar alan
organik Tarım Uygulamaları sisteminde kayıtlıdır.
İlde bulunan 121.603 baş sığırın % 88’ü Kültür ırkı ve kültür ırkı
melezinden oluşmaktadır. Bu nedenle İlde her yıl yapılan suni tohumlama
çalışmaları sonucunda verim düzeyi düşük olan yerli ırkların yerini verim
düzeyi yüksek olan kültür ırkları almaktadır ve hayvan başına elde edilen
birim verim ve toplam süt üretimi yükselmektedir. Küçükbaş hayvan
sayısının yıllar itibarıyla düşmesine rağmen ilin coğrafi yapısı itibari ile
yetiştirilen hayvanlar büyük oranda organik üretim sayıla bilinmektedir.
İlde son yıllarda kurulan hayvancılık işletmeleri entegre et tesisleri için
büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı hammadde ihtiyacını
karşılayabilecek duruma gelecektir.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİNGÖL’DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI
Meyvecilik
AÇIKLAMA
İl de son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan kapama meyve bahçelerinin
(Elma, Kiraz, Armut,) artması ile ve İlde uygulanan Çilek Yetiştiriciliği
Projesinin yaygınlaşması ile mevcut olan reçel fabrikasının hammadde
ihtiyacını karşılayacak ve çevre illerin hammadde ihtiyaçları
karşılanabilinecektir. Ayrıca İl genelinde yürütülen 5 yılda 500.000
Ceviz Fidanı Dikim Projesi diğer kapama meyve ceviz projeleri ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığının yürüttüğü Ceviz Eylem Planı
çerçevesinde İlimizin pilot iller arasında bulunması İlimizde ceviz
üretiminin artmasını ve cevizin İlimiz marka ürünleri arasında olmasını
sağlayacaktır.2013 yılı sonuna kadar ilimizde 168 adet kapama meyve
bahçesi kurulmuş olup bu bahçelerden elde edilen ürünlerin iç pazara ve
ihracata sunumlarında depolama, ambalajlama ve sınıflamasına yönelik
yatırımların yapılabileceği potansiyel mevcuttur.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK VE
DESTEKLER
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI
KİMLER BAŞVURABİLİR
YATIRIM KONULARI
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar
ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına
yönelik yatırımlar
Gerçek ve tüzel kişiler
 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
 Tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 Koyun, Keçi ve Manda konularında sabit yatırımlar
 Kütlü Pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı
 Gerçek Kişilerde
: 300.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 800.000 TL
 Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No:
2013/59)” yer almaktadır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için,
belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde
montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler
YATIRIM
KONULARI
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI










Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
Gerçek kişiler için
: 100.000 TL
Tüzel kişiler için
: 200.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.05.2014 tarih ve 29000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2014/13)” yer almaktadır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI
Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve
yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler







DESTEKLENEN
MAKİNEEKİPMANLAR














YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI

Anıza doğrudan ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı
Balıkçı gemilerinde soğuk depo
Balya makinesi
Bahçe traktörü
Biçerbağlar
Biçerdöver ürün hasasında kullanılan
verim ölçer kiti
Canlı balık nakil tankı
Çayır biçme makinesi
Çeltik fide dikim makinesi
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi
Dal parçalama makinesi
Diskli tırmık
Dip kazan
El traktörü
Fındık toplama makinesi
Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, k. Çekirdeği
kurutma makineleri
File sisteminin kurulması
Güneş kolektörü
Kimyevi gübre dağıtma makinesi
Hibeye Esas Yatırım Miktarı;
 Gerçek Kişilerde
: 50.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 100.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50





















Mibzer
Mini yükleyici
Motorlu tırpan
Pamuk toplama makinesi
Pancar söküm makinesi
Patates söküm makinesi
Pülverizatör
Sap parçalama makinesi
Sap toplamalı saman makinesi
Silaj makinesi
Sıra arası çapa makinesi
Su ürünlerinde buzlama makinesi
Su ürünleri için kuluçka dolabı
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Süt analiz cihazı
Tambur filtre
Taş toplama makinesi
Tarım römorkları
Toprak frezesi
Yem hazırlama makinesi
Zeytin hasat makinesi
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2014/10)” yer almaktadır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
Yatırım
İşletme Dönemi
Dönemi
/Kredisi
KREDİ KONULARI
Kredi Üst
Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
Yaygın hayvansal
üretim
Damızlık
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan
750.000 TL'ye kadar
750.001-5.000.000 TL
5.000.001-20.000.000 TL
50.000 TL'ye kadar
50.001-500.000 TL
Etçi sığır yetiştiriciliği
Düve yetiştiriciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Arıcılık
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
Su ürünleri yetiştiriciliği
Su Ürünleri
Su ürünleri avcılığı
100
75
50
50
25
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
50
25
50
25
100
100
25
50
100
50
50
25
100
50
25
20.000.000
500.000
7.500.000
7.500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
7.500.000
5.000.000
2.000.000
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
750.000 TL'ye kadar
50
50
750.001 -5.000.000 TL
50
25
5.000.001 -10.000.000 TL
25
25
50.000 TL'ye kadar
50
50
50.001 - 500.000 TL
25
25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
100
75
2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
100
100
10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı
50
50
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı
Süs bitkisi üretimi
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları
50
50
50
50
50
50
1.000.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
Yaygın bitkisel
üretim
10.000.000
500.000
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
MUHTELİF KONULAR
Tarımsal mekanizasyon
50
50
1.500.000
Modern basınçlı sulama
100
100
1.500.000
Arazi alımı
Diğer üretim konulan
25
25
25
25
500.000
500.000
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
100
75
7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
75
50
5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği
100
75
5.000.000
Kontrollü Örtü Altı Tarımı
75
75
7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı
Tarımsal Ürünler İşleme, Paketleme, Depolama
Tesisi
75
75
3.000.000
75
50
5.000.000
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci
ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise
beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım
tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit
yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki
diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan
Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.

Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep
edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık
unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası
ve nişasta bazlı şeker.”
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre
hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı
desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.

BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Bingöl İlinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler
BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN
YARARLANACAK SEKTÖRLER
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA
KAPASİTELERİ
Entegre hayvancılık yatırımları (entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*
500 Bin TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı
500 Bin TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu
ve yumurtası üretimi dahil)
500 Bin TL
Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
Seracılık
500 metrekare
500 Bin TL
5 Dekar
*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150
büyükbaş, damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem, kanatlı
entegre yatırımlarında 100. 000 adet/dönem, Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000
küçükbaş dönem şartı aranır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Bingöl ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri
DESTEK UNSURLARI
31.12.2014 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
KDV İSTİSNASI
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Vergi İndirim Oranı (%)
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Desteğin Uygulama Süresi
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
FAİZ DESTEĞİ
TL Kredisi
Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi
SİGORTA PİRİMİ DESTEĞİ
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTTEĞİ
01.01.2015 tarihinden
itibaren başlanılan
yatırımlar
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
50
90
35
90
10 yıl
7 yıl
-
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
7 puan
2 puan
10 yıl
10 yıl
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı
makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı
makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli
olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça
karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir
finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin
ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
Sigorta Primi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği:. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi
gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İLAVE DESTEK UYGULAMASI
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki
şartlarından en az birini sağlaması durumunda sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli
olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı
oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
Sağlanması gerekli şartlar
 Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: FIRAT KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen
Mali Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve
başvuru koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak
üzere iki konuda destek sağlanmaktadır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Mali Destek Türleri:
Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje
hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini
doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de
doğrudan destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”,
“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru
rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve
bu mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde
tamamlanır.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
Desteklenen Sektörler
1- Madencilik ve taş ocakçılığı
2- İmalat
3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
5- İnşaat
6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
7- Ulaştırma ve depolama
8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
9- Bilgi ve iletişim
10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri
12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
13- Diğer hizmet faaliyetleri
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Destek Programları
1234567-
Genel Destek Programı
Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Kobi Proje Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Tematik Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Finansman Destekleri (Kredi Faiz)
Kosgeb Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ”
tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada
KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DSTEKLERİ
DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE
IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü
DESTEK KAPSAMI
Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (2010-2012) Ağrı, Ardahan, Bayburt,
Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli ve Van İllerinde et ve süt üretiminde verimlilik ile
kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak
üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları en az 50, en çok 300 baş
damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarını kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel kişiler

YATIRIM KONULARI
VE DESTEK ORANI


İNŞAAT
Yeni Yatırım
: %30
HAYVAN ALIMI
Damızlık gebe düve alımı : %40
MAKİNE ALIMI
Süt sağım ünitesi ve/veya : %40
soğutma tankı
Not: Uygulamaya ilişkin bilgiler Proje Uygulama Rehberinde mevcuttur.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GAP, DAP, KOP, DOKAP İLLERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü
DESTEK KAPSAMI
GAP, kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak; DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan,
Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya,
Muş, Tunceli, Van; DOKAP kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve KOP kapsamındaki Konya,
Karaman, Niğde, Aksaray illerinde Büyükbaş için en az 10 baş anaç, en
çok 49 baş kapasiteli, Küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200
baş kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun
damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği uygulanır.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel kişiler

YATIRIM
KONULARI VE
DESTEK ORANI

İNŞAAT
Yeni İnşaat veya Tadilat
: %50
HAYVAN ALIMI
Damızlık boğa, koç ve teke alımı : %80
Hibe Desteği Programı 2014- 2018 yılları arasında uygulanır.
Not: Uygulamaya ilişkin detaylar 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2014/28 sayılı Tebliğ’de mevcuttur.
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İletişim Bilgileri
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Bingöl İl Müdürlüğü
Adres: Yenişehir Mah. Hastane Cad. 12000/BİNGÖL
Tel: 0 (426) 213 10 25
Faks: 0 (426) 213 45 00
Web : www.bingöltarim.gov.tr
E-posta: bingö[email protected]öltarim.gov.tr
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 Bingöl Valiliği
Adres: Bingöl, 12000 Yenişehir, BİNGÖL
Tel: 0 (426) 213 10 02
Faks: 0 (426) 213 26 93
Web : www.bingol.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)
Adres: Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 Merkez / MALATYA
Tel: 444 53 52 / 0 (422) 212 87 98 - 99
Faks: 0 (422) 212 87 97
Web: www.fka.org.tr
E-posta: [email protected]
 Bingöl Yatırım Destek Ofisi
Adres: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası 1. Kat / BİNGÖL
Tel: 0 (426) 213 57 55
Faks: 0 (426) 213 57 56
E-posta: [email protected]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 (312) 595 28 00
Faks: 0 (312) 368 07 15
BİNGÖL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
EYLÜL 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
953 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content