close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Mülakat Sonuçları

embedDownload
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Mülakat Sonuçları
Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Abdullah
abdurrahman
abdurrahman
abdurrahman
Adem
Adem
ADĠL CAN
Ahmet
AHMET
Ahmet Batuhan Cem
Ahmet Tarık
ALĠ
ali mükrimin
Alperen
Alperen
Alperen
ANIL
ANIL
anıl
Anıl Melih
ARDA
artuğ
ARZU
Ayhan
ayĢe hande
AYTEKIN
aziz bahadır
aziz bahadır
aziz mehmet
aziz mehmet
Bahadır
BARIġ
BEGÜM
begüm
Bekir
BERKAN
BETÜL
BEYMAN
burak
burak
BURAK
Burak
burak
burak
burak abdullah
Burcu
Bünyamin
BüĢra
BüĢra
BüĢra
Cem Barkın
Cemal
CEMRE
Ceyda
cihat
Çağatay
ÇAĞLAR
Defne
DEMET
DENĠZ
Soyadı
Öğrenci No
Kabul/Red
Basar
memioğlu
memioğlu
memioğlu
AvĢar
AvĢar
MALÇOK
KOCABAY
BATUR
AKAR
YÜCEER
PEKĠNER
özcan
Ünder
ÇavuĢ
ÇavuĢ
YAVUZ
AKGÜN
altın
Dinç
ZAĠM
kaya
DALKIRAN
DEDEOĞLU
özköse
TUNC
sancar
sancar
bayraktar
bayraktar
ĠġLEMEZ
EROL
ÇELĠK
ovak
Akın
ONDOGAN
ERDOĞAN
SANDAL
eker
iriĢme
ERIS
Baltacı
iriĢme
eker
yavuz
Gaga
YAYLA
ADAR
Sevinç
ġAHĠN
BaĢbörekci
Yılmaz
AYAN
CENGIZ
yüce
Ünsal
KARAKAġLIOĞLU
Tezcan
ĠPEK
KIVRAK
201213121401
201113122039
201113122039
201113122039
201213122901
201213122901
201213122048
201113121044
201113122014
201113122805
201213121801
200713121035
201013121051
201013122062
200913121060
200913121060
201013121069
201113121002
201213121010
201013122023
201113121072
201213122040
201213121402
201013121023
201213121063
201213121069
201113121055
201113121055
201113121016
201113121016
201213121045
201113121032
201213121029
201113122043
201213122801
200913122004
201113122028
201113121056
201213121032
201213122036
201013121029
201113122010
201213122036
201213121032
200913122075
201213122029
200813122063
201113121001
201013122056
201113121060
201213121019
201113121907
201113122007
201213122019
201113122071
201013122063
200813121041
201013121062
201113122031
201113121043
20 gün kabul
10 gün kabul
10 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
10 gün kabul
10 gün Red
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün red
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
10 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
10 kabul
10 kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
******
******
20 gün kabul
20 gün kabul
******
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
Açıklama
10 gün mekanik doğalgaz red
mülakata gelmedi
10 gün Talaşlı imalat reddedildi
5 gün mekanik, 5 gün kaynak red
10 gün reddedildi
iki kere yazılı
iki kere yazılı
defter teslim edilmedi
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Eda
EGEMEN
elif
Emirhan
Emrah
Emrah
Emre
EMRE
Emre
Emre
emsal
enes
ENES ġAKĠR
ercan
ERDAL
ERDEM
EREN
ergün arda
Erhan
erinç
erkan
Erkan
Esin
Fahad
fatih
Fatih
fatih
Fehmi
Fehmi
FEĠM
Feyzullah Mertkan
Furkan
furkan
Furkan
Gökay
gökhan
Gökhan
GÜLNAZ
GÜLNAZ
gürcan
Gürcan
Güven
Hakan
HAKAN
Hakan
Hakan
halil
halil
Halil
Hande
Harun
Harun
Hasan
hasan
Hasan Hüseyin
Hüseyin selçuk
ihsan
Ġlteğin Kaan
irfan
irfan
Kul
ÖZEN
AltıntaĢ
KORKMAZ
Çetin
Çetin
AYDIN
ERGÜN
Güzel
AYDIN
kalaycı
kanak
DEMĠRCĠ
turan
ÇELĠK
ÇELĠK
YAMAN
aksoy
Gürküllü
olgunsoylu
kotancı
Gökçedağ
Uluğ
Malik
bayram
Tuncel
salar
Ergüven
Ergüven
ÇAVUġOĞLU
Arslan
BAYHAN
inceöz
GÜREġÇĠ
ÇAM
geredeli
Kösem
TOPCU
TOPCU
sayaral
Yılmaz
Girgin
Okdelen
VARYOZ
OKTAR
YARAR
TURANOĞLU
güral
Çabuk
Pekrü
VATANSEVER
VATANSEVER
Bayın
kaplan
Akyıldız
Üçyol
yücel
Özdemir
özsoy
özsoy
201013122044
201113121049
201213121012
201013122073
201113121803
201113121803
201213122010
201213122023
201213122033
201213122010
201213121047
201213121802
201013122021
201213121078
201113121023
201113121024
201213122069
201113121011
201213122032
201113122042
200913122048
200913121069
201013121065
201213122049
200913121017
201013121063
201113121054
201013121802
201013121802
201213121027
201113121008
201013122008
201013121039
201013121035
201013122016
201113121034
200913122066
201113121805
201113121805
201113121057
201213121077
201113122803
201213121056
201113122065
201113122041
201213121074
201113122061
201113121038
201013121018
201213121064
200813121065
200813121065
201013122009
20051312 2018
201213121006
201013122061
201013122071
201113121048
201113121050
201113121050
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
15 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
******
20 gün kabul
10 kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
10 gün kabul
20 gün kabul
10 gün kabul
20 gün kabul
15 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
15 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün red
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
10 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
10 gün kabul
20 gün kabul
20 gün red
20 gün red
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
20 gün kabul
5 gün döküm red
iki kere yazılı
10 gün plastik Ģekil verme red
10 gün TalaĢlı imalat reddedildi
5 gün PġV, 5 gün Kaynak red
5 gün talaĢlı imalat red
5 gün talaĢlı imalat red
Defter teslim edilmedi
10 gün TalaĢlı imalat reddedildi
10 reddedildi
defter teslim edilmedi
defter teslim edilmedi
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
ĠRFAN
ĠRFAN
Kaan
kaan
kaan
kadir
Kadir Can
KEREM
MEHMET
MELEK
MELTEM
mert
Mert Koray
MESUT
MESUT
Mesut
MESUT
mesut can
Muhammed Hamza
Muhammed Yusuf
muhammed zübeyr
Muhammet
Muhammet
muhammet
MUHAMMET
MUHAMMET
Muhammet Ahmet
muhammet ibrahim
Muhammet Ġbrahim
MURAT
Murat
MURAT
MURAT
Murat
Murat
Murat
Murat
MUSTAFA
Mustafa
Mustafa
MUSTAFA
mustafa berkan
Mustafa Eren
Mustafa Özgür
Müslüm hakan
NAZĠM
NAZLI
nazlı
Nazmi
Nevzat Berk
OĞUZCAN
Okan
OKTAY
OKTAY
Onur
Onur
oral
ORHAN
Orhan
ORHAN OZAN
YAVUZ
YAVUZ
Öğretmen
yenikaya
yenikaya
ince
Altınok
GÜVEN
SEÇKĠN
YALÇIN
ÇAMDERELĠ
güldaĢ
KARADAĞ
KABASAKAL
YILMAZ
Sabuncu
ASLAN
oklemer
Akyüzlü
GÜRCAN
sıkar
Saburlu
Özdemir
baloğlu
YULUĞ
YULUĞ
SÖYLER
çaprak
Çaprak
SEL
ÖZKARA
UYSAL
UYSAL
ÖZKARA
Hıdır
Hıdır
EKEN
TOPDEMĠR
Acarlar
KESKĠN
TORUN
dedeoğlu
SAÇÇIOĞLU
ÇAKIR
güney
ÖZFĠDAN
ERDOĞAN
erdoğan
Sert
Ahlat
DĠKDERE
Leventer
AKPINAR
AKPINAR
Karagöz
Salman
oktay
ġĠMġEK
AVCI
ORAK
201113122066
201113122066
201013122051
201013122067
201013122067
201213121043
201213121011
201213121040
201213122059
201013122803
200913122044
201213121036
201113122033
201213121046
201113121070
201213121065
201113121009
201013122048
201213121007
201213122031
201113122055
201113122050
201113122046
201213121018
201013121071
201013121071
201013122805
201113122020
201113122020
201113121058
201113122047
201013121066
201013121066
201113122047
201213121042
201213121042
201113122027
201113122801
201013122001
201213121051
201113121062
201013121024
201113122051
201113121022
201113121037
201113122904
201013122028
201013122028
201113122053
201213121001
201113122023
201013121049
201113121004
201113121004
201013121046
201113122804
201013121050
201113122058
201113121011
201013122049
10 gün Red
20 gün Red
20 gün Kabul
----20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 gün Kabul
15 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
15 gün Kabul - 20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 gün Kabul - 10 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
Yatay geçiĢle baĢka üni gitmiĢ
15 gün Kabul
10 gün Kabul
20 gün Kabul
15 gün Kabul
5 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
15 gün Kabul
Ġki kere kayıt olmuĢ-148
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
Ġki kere kayıt olmuĢ-152
Ġki kere kayıt olmuĢ-151
20 gün Kabul
Ġki kere kayıt olmuĢ-155
20 gün Kabul
10 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
----20 gün Red
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 gün Kabul
20 gün Kabul
Ġki kere kayıt olmuĢ-167
20 gün Kabul
20 gün Red
20 gün Kabul
5 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 gün tamamı reddedildi
20 gün tamamı reddedildi
Defter teslim edilmedi
Defter teslim edilmedi
10 gün reddedildi
5 gün Kaynak reddedildi
5 gün Kaynak reddedildi
10 gün Red - 10 gün Red
Staj defteri geri verildi
5 gün Kaynak reddedildi
10 gün reddedildi
5 gün Kaynak reddedildi
5 gün reddedildi
10 gün Kaynak reddedildi
Defter teslim edilmedi
Mülakata gelmedi
20 gün tamamı reddedildi
10 gün Kaynak reddedildi
20 gün tamamı reddedildi
5 gün reddedildi
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Ozan
ÖMER
ÖMER FARUK
Ömer TaĢkın
ÖZGE
Öznur
SALĠH
Salih
Salih
salih murat
SAMET
samet
samet
Seda
Selma
Semih
semih
Semiha Seda
Serap
Serhan
Serhan
serhat
Serhat
serhat
Seyit
sezgi
SĠBEL
Süheyl Çağrı
Süheyl Çağrı
Tayfun
taylan
taylan
TOLGA
Tolga
Tuğba
tunahan
Tülay
ufuk
Ufuk Murat
UĞUR
Uğur
UĞUR
Uğur
UĞUR
Uğurcan
Umut
umutcan
ümit
Volkan
Yağız
YANKI
YASĠN
yasin
Yavuz
Yavuz
YeĢim
Yunus
yusuf
Yusuf
ziya
cengiz
ġafak
Burak
Mümin
Fırat Can
Alper
Talha Münir
Mehmet Kaan
YeĢim
Nahit
AKAR
ÖZFĠDAN
ERGĠN
Kavurka
AKBÜLBÜL
YĠĞĠT
YILMAZ
YILDIRIM
YILDIRIM
kemer
NAZIR
kapar
büyükyıldız
Küpeli
AKÇALI
Korkmaz
güllü
Demir
Güler
ÖZER
ÖZER
öcal
Çağlı
yay
GÖRGEÇ
zeybek
YILMAZ
DEMĠR
DEMĠR
Mutlu
aslan
aslan
AKSOY
ĠDEAL
Biçer
ergin
Uğur
yalkın
Yula
SANLI
DENĠZHAN
ALPAĞUT
Özel
SANLI
PARLA
CoĢar
özdiler
yuca
AĢıkkutlu
Durhan
ÖZKAN
KÖNEZ
yıldız
KELEġ
Mumcu
Göymen
Yıldız
karaca
Üstündağ
özen
avcı
ġavkay
Bayraklı
Ġnan
KILIç
YÜKSEL
TÜRKMEN
HÜGÜL
GÖYMEN
EREN
201013121002
201013122053
201113121806
200913121055
201013122003
201213122076
201013122069
200813122066
200813122066
200813121043
201213121906
201013122037
201213122018
201113122038
201113122002
201113121045
201113121807
201213121031
201113121035
201013122905
201013122905
201113122044
201313121009
201213122906
201013122031
201213122077
201113122802
201013122020
201013122020
200813121052
201013122007
201013122007
201013122005
201113122030
201113122015
201113121031
201313122011
201013121068
201113122070
201213121066
201113121808
201113121007
201213121060
201213121066
201113121052
201013122014
30292936824
201013122070
201113122005
201113122025
201013121052
201213121905
201213122075
201213121904
201213122050
200913122019
201113121069
201013122804
200913122067
201213121062
201213121016
200913122061
200913122017
201313122080
201113122035
201113121071
201013121064
201213122035
200913122019
201013122029
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
15 Gün Kabul
10 Gün Kabul
--20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
15 Gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
******
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
10 Gün Kabul
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün red
10 Gün Kabul
20 gün Kabul
20 gün Kabul
5 Gün Kabul
20 gün Kabul
******
20 gün red
10 Gün Red
20 gün Red
10 Gün TalaĢlı Ġmalat Red
10 Gün Döküm Red
10 Gün Red
Defter teslim edilmedi
5 Gün Kaynak Red
10 Gün TalaĢlı Ġmalat Red
10 Gün TalaĢlı Ġmalat Red
iki kere yazılı
10 gün Kaynak reddedildi
10 Gün Red
10 gün Kaynak reddedildi
10 gün Kaynak reddedildi
Mülakata gelmedi
10 Gün Red
15 Gün Red
iki kere yazılı
Mülakata gelmedi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content