close

Enter

Log in using OpenID

5.sınıflar

embedDownload
SINAVA
ADI-SOYADI
OKUL
SINIF GĠRECEĞĠ
SINIF
BULUNDUĞU
KAT
Emine Irgat
Org. Halil Sözer Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Fırat Kara
Ata Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Duygu Kanak
Org.Halil Sözer
5
5/A
ZEMĠN KAT
Yavuz Ergin
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Kübra BaĢçı
Plevne Özel Ġdare Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
BüĢra Pehlivan
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Yiğit Pehlivan
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Yusuf
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Burak ġimĢek
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Nilay Tekin
ġehit Ali Gaffar Okkan Orta Okulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Zeynep Ece Kutlu
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Beyza Sezgin
Av.Mail Büyükerman Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
ġevval ġahin
ġehit Piy. Ast. ÇavuĢ Soner Özübek Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Ġhsan Can Lafcı
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Erdem Alp Turhal
Org.Halil Sözer
5
5/A
ZEMĠN KAT
Elif Buse Kopik
Org.Halil Sözer Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Yaprak Poyraz
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Erdem Karayel
Ümit YaĢar Oğuzcan Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Elif Rana TaĢ
Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Fahrettin Yusuf
ġehit Onur YeĢil
5
5/A
ZEMĠN KAT
Enes Osman HoĢgören
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Gül YeĢilgil
Ġki Eylül Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Kağan Kılıç
Furkan Ercan
Özkaraduman
Org.Halil Sözer Ortaokulu
5
5/A
ZEMĠN KAT
Özel Atayurt
5
5/A
ZEMĠN KAT
Beyza Biberoğlu
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Ġbrahim Uzun
Fatih Sultan Mehmet
5
5/B
ZEMĠN KAT
Zeynep Sude Yılmaz
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Halil Ahmet Kaçmaz
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Elif TaĢal
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Selin Kılıç
Ticaret Borsasi Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Selin Kılıç
Mahmut Hüdayi
Yurdakul
Ticaret Borsasi Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokul
5
5/B
ZEMĠN KAT
Tolga Bahadir
Melahat Unugur
5
5/B
ZEMĠN KAT
Elif TaĢal
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Zeynep Önaçan
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Zeynep Önaçan
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Efe Özdemir
Özel Atayurt Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Kağan Sallak
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Hakan Hançer
Özel Samanyolu Ümit Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Selin Bostancı
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Dila Sude Karaoğlan
Özel Samanyolu Gülbahar Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
ġevval Hızlıyel
Ata Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Z.Sude Üstünkaya
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Emine Melis Ünver
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Beyza Biberoğlu
Ġki Eylül Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Abdülkadir Yüksel
Orgeneral Halil Sözer Ġ.Ö.O.
5
5/B
ZEMĠN KAT
Yunus Ömer Cellat
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/B
ZEMĠN KAT
Sıla Savur
Özel Çağfen Koleji
5
5/B
ZEMĠN KAT
Berke Can GöktaĢ
Mehmet Gedik Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Ġrem Çağla Uztürk
Özel Samanyolu Gülbahar Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
MelikĢah Mercan
ġehit Yusuf Tuna Güzey Ġlkokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Mehmet Tarhan
Avukat Mail Büyükerman Ġlkokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Enes Osman HoĢgören
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Hasibe Özen
Ahmet Sezer Orta Okulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Selahattin Akyıldız
Mehmet Gedik Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Taha Berke Zengin
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
OluĢ Emre Demir
Ahmet Sezer
5
5/C
ZEMĠN KAT
Erdem Karayel
Cengiz Topel Ġlkokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Feyzanur Kenar
Mehmet Gedik Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Hatice Elif Acar
Mehmet Gedik Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Elif Sude TektaĢ
Gülbahar Koleji
5
5/C
ZEMĠN KAT
Ahmet Emre TektaĢ
Gülbahar Koleji
5
5/C
ZEMĠN KAT
Umutcan Sezdi
ġehit Onur YeĢil Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Talha Ergin
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Mehmet Temiztürk
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Ġkra Ünlüer
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Ömer Yunus Cellat
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Necati Vural
Yunusemre Ġlkokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Necati Vural
Yunusemre Ġlkokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Fatmanur ġahin
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Metehan Sarısoy
ġehit Onur YeĢil Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
Elif Ceylan
Ġki Eylül Ortaokulu
5
5/C
ZEMĠN KAT
BüĢra Erdoğan
Ġki Eylül Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Cahide Nur AĢıkoğlu
ġehit Pi. Ast ÇavuĢ Soner Özübek Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Merve Zülal Baykal
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Gamze ġahin
Ogr.Halil Sözer Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Muhammet Akkurt
ġehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Alperen
Orgenelaral Halil Sözer Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Busenur Karadağ
Org. Halil Sözer Orta Okulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Hayrunisa Yıldız
Dr Halil Akkurt Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Beyza Akgül
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Emine Irgat
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Emirhan Aydemir
Dumlupınar Ġlkokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Göktuğ Sami Kaya
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Hikmet Bora Yağlı
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Ünal Ġsi
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Gürkan Mutlu
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Kıvanç Tatlıdil
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Eray Ersoy
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Çağlanur Varoğlu
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Betül Köken
Atatürk Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Yaprak Poyraz
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Ecrin Altıok
Ġki Eylül Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Gökhan Doğan
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
5/D
ZEMĠN KAT
Onur DanıĢment
Mehmet Gedik Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Sena Bal
Atatürk Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Nursu Alpsoy
Avukat Mail Büyükerman Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Zeynep Özaydın
Yıldırım Beyazit
5
5/E
ZEMĠN KAT
Furkan Karadağ
Doktor Halil Akkurt Ġlkögretim
5
5/E
ZEMĠN KAT
Ġrem ÇiftçibaĢı
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Murat Karagüven
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Enes Çolak
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Umutcan
ġehit Onur YeĢil Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Ceren Sevimli
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Ġbrahim Akdağ
Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Aytuğ Söğüt
Melehat Ünügür O.O
5
5/E
ZEMĠN KAT
Aytuğ Söğüt
Melehat Ünügür O.O
5
5/E
ZEMĠN KAT
Hasan Gönül
Dr. Halil Akkurt Orta Okulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Necati Vural
Murat Atılgan Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Oğuzhan Ömer Çiçek
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Kerem Tuzcu
Gulbahar Ortaokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Semra Cingözoğlu
Pilot BinbaĢı Ali Tekin Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Semra Cingözoğlu
Pilot BinbaĢı Ali Tekin Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Özgür BenzeĢ
Vali Münir Raif Güney Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Muhammed Efe Toprak Ülkü Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Ozan UlaĢ Günay
Furkan Ercan
Özkaraduman
Furkan Ercan
Özkaraduman
Yunusemre Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Özel Atayurt Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Özel Atayurt Ġlkokulu
5
5/E
ZEMĠN KAT
Ayberk Gür
Atatürk Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Yusuf Hakan Mert
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Yavuz Ergin
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Adil Aslan
20849431292
5
6/A
ZEMĠN KAT
Hasan Enes Çelik
Murat Atılgan Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Fatma Beyza Ülgü
Ahmet Hamdi Bayraktar Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Berra Kaplan
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Zeynep Cebeci
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Duygu Kanak
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
ġevval ġahin
ġehit Pi. Ast ÇavuĢ Soner Özübek Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
ġevval ġahin
ġehit Pi. Ast ÇavuĢ Soner Özübek Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
ġevval ġahin
ġehit Pi. Ast ÇavuĢ Soner Özübek Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
ġevval ġengül
Orhangazi Ġmahatip Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Mustafa Bilal Akkaya
Hızırbey Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Tarık Erkam Çam
Namık Kemal Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Edanur ÇalıĢkan
Orhangazi Ġmam Hatip Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Carullah Said Berk
ġehit Yunus Baykal Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Carullah Said Berk
ġehit Yunus Baykal Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Mustafa Oğuzhan Avcı
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Sercan Ahmet Çelik
Avukat ġahap Demirer Ġlkokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Nilay Tekin
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Hüseyin Selek
Ġsmet Ġnönü Ġlkokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Rabia Tunalı
Murat Atılgan Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Zehra Arayit
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/A
ZEMĠN KAT
Umut Adıgüzel
1342420543 BüĢra
Özgün
Ġki Eylül Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Hakan Onay
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Ceyda Özdemir
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Emirhan CantaĢ
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Buse Nur Karadağ
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Emre Göray
Namık Kemal Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Eren Güler
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Eren Çağrı Özfidan
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Sıla Toy
Plevne Özel Ġdare Orta Okulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Yazgı Yılmaz
Özel Atayuırt Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Sıla Nur Düz
ġehit Ali Gaffarokkan Orta Okulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Sıla ġen
Ġki Eylül Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
11183232584 Tambova
44716390802
5
6/B
ZEMĠN KAT
Seray Günay
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Gül YeĢilgil
Ġki Eylül Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Yavuz Ergin
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Ecesu PaĢa
Murat Atılgan Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Mustafa Taha Kalfaoğlu ġehit BarıĢ Öztürk Ġöö
5
6/B
ZEMĠN KAT
Kemal Cıbıroglu
Dr. Halil Akkurt
5
6/B
ZEMĠN KAT
Aleyna Doğan
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Celal Yalçın
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Mert TaĢkın
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/B
ZEMĠN KAT
Selahhattin Ġnal
Suzan Gürcanlı Ġlkokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Furkan Kara
Atatürk Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Fatma Gül
ġehit Kamil Üngör Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Aleyna KıĢlak
Orhangazi Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Elif Su Aksoy
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Azra Kapıcı
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Can Türkmen
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Elif Nisa Keskin
Murat Atılgan Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Yeliz Dolapçı
Atatürk Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Elif Rana TaĢ
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Zeynep Kurt
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Eylül IĢıklar
Ġki Eylül
5
6/C
ZEMĠN KAT
Mehmet Emin Yılmaz
Orhangazi Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Mustafa Enes GülĢen
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Ayberk Ayrancı
Mat-Fkb Özel GeliĢim Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
ġifanur Sarıer
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Yusuf GüldaĢ
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Eren Yiğit Kırıcı
ġehit Pi. Ast ÇavuĢ Soner Özübek Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Buğra Koca
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Hasan Emre Uğuzman
Atatürk Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Cansu ġahin
Orgenaral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
AyĢe Dilan Köse
Mustafa Kemal Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Eray Kuru
Namık Kemal Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Sude Özcan
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/C
ZEMĠN KAT
Berkan Duyuk
Namık Kemal Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Yunus Güngörmez
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
AyĢenur Kıran
Orhangazi Ġmam Hatip Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Burak Ercan
Pilot BinbaĢı Ali Tekin Ġlkokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Zehra Nur ġen
Suzan Gürcanlı Ġlkokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Zehra Nur ġen
Suzan Gürcanlı Ġlkokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Melisa Yıldırım
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Yağız Sürücü
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Eylül Ece Erdoğan
Atatürk Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Ali Ümüt Turan
Sami Sipahi Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Elif Bakal
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Emre Dedebağı
Hacı Nezire SarıkamıĢ Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Enes Sağdilek
ġehit Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Enes Eren Seven
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Beyzanur ĠĢeri
Metin Sönmez Ġlkokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Enes Erdönmez
Toki ġehit Yalçın BaykuĢ Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Kerem GöktaĢ
Adalet Ġlkokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Zafer ġimĢek
Ġlhan Ünügür Ġlkokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Ġrem Güngör
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Nisa Uzun
Ahmet Sezer Ortaokulı
5
6/D
ZEMĠN KAT
Hidayet KarakaĢ
Cemalettin Sarar Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Hasibe Özen
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Nilay Yanbastıoğlu
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Melisa Yıldırım
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
6/D
ZEMĠN KAT
Kağan Uçarer
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Zehra Nur ġen
Suzan Gürcanlı Ġlkokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Serhat Bayraktar
Hacı Mezire SarıkamıĢ Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Ecrin Özyürek
Doktor Halil Akkurt Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Emre Tunç
71 Evler Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Onur Kartkaya
Doktor Halil Akkurt Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Adem Yücel
Vali Ali Fuat Güven Ġlkokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Mert CoĢkun
ġehit Onur YeĢil Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Edanur Alma
Toki ġehit Yalçın BaykuĢ Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Beyza Aldanmaz
1.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Ġlkokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Malik Niğdelioğlu
Metin Sönmez Ġlkokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Safiye Tarazan
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Ġsmet Berk Aydoğdu
Vali Ali Fuat Güven Ġlkokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Gülbin Berra Arıkan
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Muhammed Hasan Çay
Ahmet Hamdi Bayraktar Ġlkokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Yusuf Kadir Ant
ġehit Onur YeĢil Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Osman Topal
Murat Atılgan Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Muhammed Ali Elçi
Doktor Halil Akkurt Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Necati Meriç
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Tarık Tavsamaz
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Sude Nur Uzun
ġehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Pakize Sıla Ulukan
Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Ezgi Yüksel
Hacı Nezire SarıkamıĢ Ortaokulu
5
6/E
ZEMĠN KAT
Ayse Dilan Köse
Mustafa Kemal Ġoo
5
6/E
ZEMĠN KAT
Tarık Döngel
ġehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu
5
7/A
ORTAOKUL 1.KAT
Enes Döngel
ġehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu
5
7/A
ORTAOKUL 1.KAT
Gülçin Moral
Melahat Ünügür Ortaokulu
5
7/A
ORTAOKUL 1.KAT
Beste Kabaağaç
Ahmet Sezer Ortaokulu
5
7/A
ORTAOKUL 1.KAT
Efe Özdemir
Özel Atayurt Ortaokulu
5
7/A
ORTAOKUL 1.KAT
Selin DemirtaĢ
Hacı Nezire SarıkamıĢ Ortaokulu
5
7/A
ORTAOKUL 1.KAT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content