close

Enter

Log in using OpenID

11. Arama ve Bulma 11

embedDownload
GUARDIAN GlassTime
11. Arama ve Bulma..........................................................200
11.1 Teknik Hizmet........................................................................200
11.1.1 Sahada Elektronik Destek.....................................................200
Ürün Karşılaştırma Aracı | Configurator
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
Cam İle İlgili Önemli Hesaplamalar......................................201
Teknik Müşteri Desteği..........................................................201
Yetkinlik aktarımı....................................................................202
GUARDIAN Yetkili Kişilerine Genel Bakış............................202
11.2
Dizin........................................................................................202
11.3
Genel Kısaltmalar..................................................................208
11.4
Yunan Formül Sembolleri.....................................................213
Burj Khalifa, Dubai
SunGuard® Solar Silver 20
Skidmore, Owings & Merrill LLP architects
198
11
199
GUARDIAN GlassTime
Bu bölümde, belirli hizmet tekliflerinin aranmasını, özel teknik terimlerin veya kısaltmaların bulunmasını kapsayan çeşitli konular
ele alınmıştır.
Burada eksiksiz bilgi verme iddiasından daha çok çeşitli olanaklar
ve gerçekler hakkında genel bir
fikir edindirme amaçlanmıştır.
11.1Hizmet Sunumu
GUARDIAN’da, yüksek kaliteli
ürünler, uygulanabilir cam çözümleri ve işlevsel bir dağıtım yapısı,
geniş bir hizmet yelpazesi ile tamamlanmaktadır.
Buna yönelik olarak, çeşitli bölümlerde görevli yüksek nitelikli
ve yüksek motivasyonlu çalışanla-
rımız bulunmaktadır. Bu hizmetlerin temel amacı, müşteri taleplerini en kısa sürede karşılamak ve
bu taleplere kapsamlı cevaplar
vermek kadar, satış ve pazarlama
mantığına uygun, teknik, yapıcı
ve lojistik destek sunmaktır.
11.1.1 Sahada Elektronik Destek
Gündelik cam uygulamalarında
faydalanabileceğiniz
yardımcı
araçları GUARDIAN internet si-
tesinde bulabilir, hızlı ve kolay bir
şekilde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz:
11.1.1.1 Ürün Karşılaştırma Aracı
Burada, zengin çeşitlilikteki ürünler arasından belirli kriterlere göre
ürünler bulmaya yarayan ve çeşitli
ürünlerin birbiri ile karşılaştırılmasına imkan tanıyan bir internet
uygulaması söz konusudur. Bu
amaçla, görünüm ve/veya varsa-
yılan değerler gibi parametreler
tanımlanmakta, yazılım da, bu
parametreler doğrultusunda online olarak eleme yapmakta ve eşleşen ürünleri saniyeler içerisinde
göstermektedir.
ÝÝ www.sunguardglass.com
11.1.1.2 GUARDIAN Configurator
İndirilebilir konfigürasyon aracı,
her bir camın veya iki veya üç katlı
izolasyon camı birimlerinin çeşitli
tip ve kalınlıktaki kombinasyonlarının ışık ve enerji değerlerini
hesaplamaya yarayan bir araç
sunmak için geliştirilmiştir.
Hesaplama sonuçları, EN 410 ve
EN 673 sayılı Avrupa standartlarına uygun olarak, cam kaplamaların ışık tekniği, enerji ve ısı ile
200
ilgili özelliklerini tanımlamaktadır.
Sonuçlar, kolayca dağıtılabilmeleri ve muhafaza edilebilmeleri
için pdf dosyaları halinde oluşturulmaktadır. Hesaplama yöntemi,
akredite bir kuruluş tarafından
kontrol edilmiştir. Esas alınan hesaplamalar, bağımsız kuruluşlar
tarafından yapılmıştır. Yani, cam
levhalar kurutma malzemesiyle doldurulmuş çıtaların her iki
ucundan butil yapıştırma bandıyla
Arama ve Bulma
yapıştırılmaktadır. Bu da, hesaplanan bu değerleri binanızın tasarımı ve çevre kontrol sistemleri için
kullandığınızda, sizin ve ekibinizin
bu değerlerin doğruluğuna güvenebileceğiniz anlamına gelmektedir.
GUARDIAN Configurator aracını internet sitemizden indirebilir
veya doğrudan GUARDIAN’dan
talep edebilirsiniz..
ÝÝ www.sunguardglass.com
11.1.2 Cam İle İlgili Önemli Hesaplamalar
Henüz planlama ve/veya teklif
aşamasında bile, çok sayıda muhtelif hesaplama yapılması gereği
vardır. Bu hesaplamalar yapılmaksızın sonraki işlem aşamalarına
geçmek mümkün olmamaktadır.
İster seçilecek cam boyutuna
karar verilmesi için gerekli statik
yük hesaplamalarının yapılması,
ister de bina cephesindeki veya
pencerelerdeki izotermik akışların
belirlenmesi ya da yapılandırma
aracının sunmasının mümkün olmadığı belirli komplike harici bileşenlerin güneş enerjisi ile ilgili
önemli değerlerin sabitlenmesi
söz konusu olsun, hiç fark etmez.
Uzmanlar tarafından kullanılan
modern, sürekli olarak güncellenen yazılım, istenen değerleri hızlı
ve güvenilir şekilde sunmakta ve
böylece günlük cam işlerine etkili
ve verimli bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Söz konusu verilerin
ve değerlerin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur, bunlar sadece öneri niteliğindedir. Bu nedenle, söz
konusu veriler ve değerler, sözleşme aşamasında, gerekli yetki ve
onaya sahip teknik uzmanlar tarafından mutlaka onaylanmalıdır.
11.1.3 Teknik Müşteri Desteği
Müşterilere yönelik çok sayıda
test sertifikası, üretici beyanı ve
diğer teknik dokümanların yanı
sıra, gerektiğinde müşteriye yerinde destek sunan çalışanlarımız
bulunmaktadır. İster yeni bir müşterinin, depolama ve üretim tesislerinin uzmanlarca değerlendirilmesini talep etmesi, ister de yeni
GUARDIAN ürünlerinin,deneme
üretimi aşaması dahil olmak üzere, müşteriye özel ürün lansmanı
teklifi söz konusu olsun, hiç fark
etmez. Müşterideki yüksek kalitedeki ve rasyonel üretim ve işletme
akışları da kendine özgü bir imaj
gerektirmekte ve bu yönde aktif olarak GUARDIAN tarafından
desteklenmekte ve refakat edilmektedir.
11
201
GUARDIAN GlassTime
11.1.4 Yetkinlik Aktarımı
Bilgi ne kadar farklı olursa, danışmanlık ve satış da o nedenli
verimli olmaktadır. GUARDIAN
uzmanları, bu slogana yakışır şekilde, müşterilerine, ürün portföyü ile ilgili verilebilecek ne kadar
bilgi varsa tümünü aktarmaktadırlar. İster üretim ve uygulama
alanındaki yeni geliştirme çalışmaları, ister çerçeve parametrelerinde değişiklikler, isterse de
satış açısından önemli, destekleyici bilgiler söz konusu olsun,
hiç fark etmez. Avrupa genelinde
düzenli olarak sürdürülen geliştirme eğitimi ve eğitim faaliyetleri,
ortak başarıya ulaştıracak her türlü zemini sunmaktadır. Çünkü çok
yönlü cam uygulamalarını inşaat
dahilinde veya inşaatlara yönelik
olarak üretmek ve bunları piyasada etkili ve kazançlı bir şekilde konumlandırmak, ancak müşterinin
yüksek nitelikli çalışanları aracılığıyla mümkündür.
11.1.5 GUARDIAN Yetkili Kişilerine Genel Bakış
Bu yayının güncelliğine bağlı
olarak herhangi bir sorun oluşturmaması adına, her bir departmandaki ve ülkedeki yetkili kişiler
ile ilgili bilgilerin verilmesinden
kaçınılmıştır. İnternet sitesinde is-
tediğiniz zaman ilgili yetkili kişileri
iletişim bilgileri ile birlikte bulabilirsiniz. GUARDIAN çalışanları ile
iletişime geçme ve tanışma imkanından mutlaka faydalanmanızı
öneririz.
ÝÝ www.guardian.com
11.2Dizin
A Absorbsiyon.................................................................. 45, 57, 59
Aktif Güvenlik .......................................................................... 82
Algılama.................................................................................... 65
Alkali Maddeler........................................................................ 25
Anizotropi (Hava izleri).............................................................. 77
Anti-Radar Kaplama............................................................... 124
Anti-Radar Kaplamaları .......................................................... 124
Ara Boşluk......................................................................... 36, 155
Asansör Camları...................................................................... 123
Asit Dayanımı............................................................................ 25
B Baş Üstü Camları................................................................ 86, 90
Baskı Dayanıklılığı......................................................... 24, 76, 82
Baskı Tekniği........................................................................... 111
Baskı........................................................................................ 110
Başüstü Camları........................................................................ 91
Baz Dayanımı............................................................................ 25
b-Faktörü (Gölgeleme Katsayısı).............................................. 45
Biçim Belirleme....................................................................... 118
202
Arama ve Bulma
Birleşim................................................................................... 148
Bölgesel Kamburluk............................................................... 119
Bombeli Cam.......................................................................... 116
Boyca Uzama Katsayısı............................................................. 25
Bükme Çeşitleri...................................................................... 117
Bükme Dayanıklılığı................................................ 24, 76, 79, 80
Burulma.................................................................................. 120
C Cam Ağırlığı.............................................................................. 68
Cam Çeşitleri.......................................................................... 117
Cam Kırığı................................................................... 78, 80, 161
Cam Kırma.............................................................................. 157
Cam Köşeleri.......................................................................... 148
Cam Ölçümleri....................................................................... 150
Cam Yüzey Isısı......................................................................... 51
Camda Yüzey Hasarı............................................................... 151
CE İşaretlemeleri ................................................................... 162
Cepheler................................................................................. 101
Çift Cidarlı Cephe................................................................... 102
D Darbe Direnci........................................................................... 83
Darbe ve Basınç Dayanımı................................................. 76, 82
Darbeye Karşı Direnç................................................................ 83
Dekoratif Cam.................................................................. 60, 112
Dekoratif Lamine Camlar........................................................ 114
Delik Konumları...................................................................... 140
Delik........................................................................................ 138
Delikler.................................................................... 138, 140, 141
Desibel...................................................................................... 64
Dik Açılılık............................................................................... 134
Dikey Camlama........................................................................ 88
Dış Yoğuşma............................................................................. 44
Dış Yüzey Hasarı..................................................................... 156
Dolgu Macunu........................................................................ 148
Dolgu Malzemesi - Ara Boşluk................................................. 40
Dönüşüm Alanı......................................................................... 24
Doyum Noktası - Isı.................................................................. 43
Doyum Noktası Şeması............................................................ 44
Doyum Noktası......................................................................... 43
Duruma Göre Onay................................................................ 108
Düşmeye Karşı Koruma.......................................... 86, 88, 92, 95
Düz Cam........................................................................... 20, 171
Düzeltme Faktörleri ................................................................. 67
Düzeltme Faktörleri.................................................................. 67
E Ekoloji................................................................................. 51, 56
Ekonomi.............................................................................. 50, 56
Elektromanyetik Sönümlemeli Camlar................................... 124
203
11
GUARDIAN GlassTime
Emissivite.................................................................................. 23
Emniyet..................................................................................... 74
EN Normları ................................................................... 130, 162
Enerji Akışı................................................................................ 57
Enerji Ektinliği........................................................................... 57
Enerji Tasarrufu......................................................................... 51
Esneklik Modülü....................................................................... 23
Etkileyen Faktörler.................................................................... 68
F Fiziksel Özellikler ............................................................... 76, 82
Fotovoltaik................................................................................ 33
Frekansları................................................................................. 65
G Geçirgenlik - Transmisyon.................................................. 57, 59
Genel Bina Teftiş Onayı ......................................................... 116
Geri Kesit................................................................................ 133
Gerilim Yapısı............................................................................ 75
Gerilim...................................................................................... 74
Gölgeleme Katsayısı................................................................. 45
Görsel Kalite........................................................................... 151
Güneş Enerjisi........................................................................... 31
Güneş Koruması............................................................... 56, 175
Gürültü Düzeyi.......................................................................... 66
Gürültümetre............................................................................ 64
Güvenlik Özellikli Camlar......................................................... 96
H Hava Boşluğu......................................................... 36, 43, 59, 68
Havşalı Delik................................................................... 119, 141
I İnsan Unsuru............................................................................. 64
İpek Baskı................................................................................ 113
İşaretlemeler..................................................................... 77, 162
Isı Banyolu Temperli Cam (heat soak) ............................. 77, 141
Isı Banyolu Temperli Cam................................................. 77, 141
Isı Banyosu Testi ...................................................................... 78
Isı Değişim Dayanımı.................................................... 24, 74, 79
Isı Etkileri............................................................................. 76, 80
Isı İletim Katsayısı................................................................ 25, 40
Isı Kapasitesi............................................................................. 25
Isı Tekniği Etkisi......................................................................... 38
Isı Tekniği.................................................................................. 38
Isı Yalıtım Camları.................................................................... 174
Isı Yalıtımı.......................................................................... 50, 101
Isı Yayınımı.............................................................. 32, 38, 45, 56
Işık............................................................................................. 30
Isıl Yalıtım ................................................................................. 53
İşleme..................................................................... 135, 136, 146
204
Arama ve Bulma
K Kademeli Yalıtım Camı........................................................... 149
Kalan Dayanım.......................................................................... 87
Kalan Stabilite........................................................................... 87
Kalınlık Toleransları......................................................... 142, 145
Kalite....................................................................................... 151
Kapaklı Cephe........................................................................ 104
Kaplamalar.................................................................. 26, 60, 155
Karışım Fenomeni..................................................................... 46
Karolaj..................................................................................... 156
Kayıklık.................................................................................... 144
Kenar Birleşim........................................................... 39, 142, 155
Kenar İşleme Çeşitleri............................................................. 145
Kenar İşleme Yapısı................................................................. 120
Kenar Tanıtımı......................................................................... 147
Kesim...................................................................................... 132
Kırma.................................................................................. 74, 79
Kısmi Temperli Camlar - TVG .................................................. 79
Konfor................................................................................. 51, 56
Konstrüktif Cam Yapı................................................................ 97
Kontrol Edilebilir Camlar........................................................ 124
Konveksiyon............................................................................. 38
Korkuluklar................................................................ 60, 110, 185
Köşe Zımpara.................................................................. 136, 137
L Lamine Güvenlik Camı .................................................... 80, 144
Limitler.................................................................... 132, 134, 144
M Magnetron Püskürtme.............................................................. 26
Malzeme Uyumu..................................................................... 163
Mastik Dolgu.......................................................................... 148
Matkapla Delik Açma............................................................. 138
Membran Cephe.................................................................... 108
Metal Dolgu Malzemesi Kombinasyonu.................................. 40
Mimari Cam............................................................................ 116
Minimum Cam Kalınlıkları....................................................... 141
N Nem Filmi................................................................................. 77
Nitelik................................................................... 23, 76, 82, 155
Nokta tutulu Cephe (Spider Cephe)...................................... 107
Nominal Değer......................................................................... 41
Normlar................................................................................... 130
O Ölçü Toleransları..................................................................... 144
Ölçüm Değerleri................................................................. 40, 42
Ölçüm Toleransı...................................................................... 143
Optik Kalite............................................................................... 77
Ortalama Ses Yalıtım Değeri.................................................... 66
Özel Ölçüler.................................................................... 137, 138
205
11
GUARDIAN GlassTime
Özel Şekiller............................................................................ 135
Özel Toleranslar.............................................................. 132, 135
P Pahlı Kenar Zımparası..................................................... 136, 138
Pahlı Köşe Zımparası...................................................... 136, 137
Pasif Güvenlik .......................................................................... 85
Paslanmaz Çelik........................................................................ 39
Patlamaya Karşı Cam Sınıfları................................................... 84
Patlamaya Karşı Dayanım......................................................... 84
Pirolitik Metodu........................................................................ 26
Plan Paralelliği ........................................................... 20, 47, 120
PVB Folyo................................................................................. 80
R Radius Keskinliği..................................................................... 119
Radyasyon, Işınım..................................................................... 31
Reçine..................................................................................... 115
Renk Sadakati......................................................................... 110
Renk Yayının İndeksi................................................................. 46
Renklendirme........................................................................... 22
Renkli Camlar.................................................................. 112, 115
Renkli folyo............................................................................. 115
Rodaj....................................................................................... 145
Rulo Tekniği............................................................................ 111
S Seçicilik .................................................................................... 46
Şeffa Cam Yapılar.................................................................... 101
Sera Etkisi................................................................................. 45
Sert Kaplama............................................................................ 26
Sertifikalandırma................................................................. 51, 56
Ses Dalgası............................................................................... 64
Ses Düzeyi................................................................................ 66
Ses İzolasyon Ölçüm Değerlendirmesi ................................... 67
Ses İzolasyon Ölçümü.............................................................. 66
Ses Koruması............................................................................ 64
Ses Seviyesi.............................................................................. 64
Sıcak Cephe............................................................................ 101
Silikon Cephe......................................................................... 105
Silikon..................................................................................... 164
Sınır Değerler............................................................................ 64
Soğuk Cephe.......................................................................... 102
Solar Kazanımlar ...................................................................... 45
Spektrum - Uyum Değerleri .................................................... 68
Standart Toleranslar........................................................ 132, 134
Standartlaştırılmış Gereksinimler............................................ 132
Statik Özel Durumlar.............................................................. 121
Su Dayanımı.............................................................................. 25
Arama ve Bulma
T Taşıma ve Saklama ................................................................. 167
Teğer Geçişler......................................................... 120, 143, 144
Tek Camlara Ayrıştırma............................................................. 70
Tek Renk................................................................................. 155
Temel Cam.................................................................. 20, 71, 132
Temizlik................................................................................... 166
Temperli Cam .................................................................. 74, 141
Termoplastik Sistemler - TPS.................................................... 40
Toleranslar....................................................................... 132, 134
Top Çarpma Dayanıklılığı................................................. 76, 193
Top Düşme Testi............................................................... 84, 192
Toplam Enerji Geçirgenliği g-Değeri....................................... 45
Transfer Baskı.......................................................................... 114
U U-Değeri............................................................................. 25, 40
Üretim Teknikleri..................................................................... 112
Üretim..................................................................... 68, 74, 79, 81
UV Dayanımı ............................................................................ 33
Uygun Cam Tipleri.................................................................... 83
Uygunluk................................................................................. 153
Uyumluluk............................................................................... 163
Y Yalıtım Camı Efekti.............................................................. 47, 59
Yalıtım Camı Kenar İşlemesi ............................................ 37, 155
Yalıtım Camı Terminolojisi ....................................................... 37
Yalıtım Camı Üretimi................................................................. 68
Yalıtım Camı...................................................................... 37, 142
Yalıtım Malzemeleri................................................................. 164
Yalıtım Profili........................................................................... 148
Yalıtım, Elektromagnetik ........................................................ 124
Yan Kopma............................................................................. 132
Yansıma..................................................................................... 57
Yapı Fiziksel Özellikleri........................................................ 76, 82
Yapısal Güvenlik................................................................ 87, 123
Yaralanmaya Karşı Koruma....................................................... 85
Yatay Camlama......................................................................... 90
Yazın Isı Koruması .................................................................... 58
Yazın Isı Koruması..................................................................... 58
Yoğunluk................................................................................... 23
Yoğuşma................................................................................... 43
Yumuşak Kaplama.................................................................... 26
Yumuşama Sıcaklığı.......................................................... 25, 116
Yürünebilir Camlama................................................................ 87
Yürünebilir Camlar.................................................................. 122
11
206
207
GUARDIAN GlassTime
Arama ve Bulma
11.3Genel Kısaltmalar
E�������������������� Youngmodul (Esneklik modülü)
a��������������������� Yıl
EN����������������� Avrupa Standartları
A�������������������� Amper
EnEV�������������� Enerji tasarruf kararnamesi
abP���������������� Yapı ürünleri ve yapı türleri için genel yapı teftiş test
belgeleri
EOTA������������� Avrupa Teknik Onay Organizasyonu
AbZ���������������� Genel yapı teftiş onayı
AGB��������������� Genel İşlem Şartları
ATV���������������� Genel teknik sözleşme koşulları
AufzV������������� Asansör düzenlemesi
EPBD������������� Energy Performance of Buildings Directive
ESG��������������� Temperli cam
ESG-H������������ Isı banyolu temperli cam
ETA���������������� European Technical Approval
b�������������������� Orta geşiş faktörü
ETAG������������� European Technical Approval Guideline
(EOTA’nın teknik onayı)
BauPG����������� Yapı ürünleri yasası
ETZ���������������� Avrupa teknik onayı
BM����������������� Mezura
EU������������������ Avrupa Birliği
BPR���������������� Yapı ürünleri yönetmeliği
Fc������������������� Güneş koruma tertibatı için indirgeme faktörü
BRL���������������� Yapı düzenleme listesi
FEM��������������� Sonlu elemanlar yöntemi
BW����������������� Ölçüm değeri
Fg������������������� Çakışım limit frekansı
c��������������������� Özgül ısı kapasitesi
fg,h������������������ Karakteristik eğilmede çekme dayanımı
C�������������������� Spektrum adaptasyon değeri
fR�������������������� Resonans frekansı
CE������������������ Communautés Européennes (Avrupa Topluluğu)
g�������������������� Toplam enerji geçirgenliği
CEN��������������� Commité Européen dé Normalisation, Standartlar için
Avrupa Komitesi
G�������������������� Isıtılan gün sayısı
CENELEC������ Commité Européen de Normalisation
Électrotechnique, Avrupa Elektroteknik Standartlar
Komitesi
CiO���������������� Gaz dolum derecesi
cm������������������ Santimetre
CO2���������������� Karbondioksit
Ctr������������������ Spektrum adaptasyon değeri
dB������������������ Desibel
dB(A)�������������� Ses seviyesi, sınıflandırılmış
DIBt��������������� Alman Yapı Tekniği Kurumu
DIN���������������� Alman Standartları Enstitüsü
E�������������������� Emisivite (yayınım)
208
GBM�������������� Bölünmüş mezura
GHz��������������� Gigahertz (109 Hertz)
GPa���������������� Gigapascal
GWp�������������� Gigawatt bazında (fotovoltaik modüllerin) ulaşabileceği
maksimum güç (peak)
H�������������������� Saat
H�������������������� Petrol ısı değeri
hEN��������������� Uyarlanmış Avrupa Standardı
HK������������������ Knoop sertlik derecesi
HVBG������������ Resmi meslek birlikleri konfederayonu
Hz������������������ Hertz
Ift������������������� IFT Rosenheim
11
209
GUARDIAN GlassTime
ISO���������������� Uluslararası Standartlar Organizasyonu, International
Organization for Standardization
J��������������������� Joule
k��������������������� Kilo
K�������������������� Kelvin
K�������������������� Düzeltme değeri (ses yalıtımında)
kF�������������������� Pencere ısı iletim katsayısı (eski)
kg������������������ Kilogram
kHz����������������� Kilohertz (103 Hertz)
kPa����������������� Kilopascal
LBO��������������� Eyalet yapı düzenlemesi
LTB����������������� Teknik yapı koşulları
m������������������� Yüzey kütlesi
m������������������� Metre
M������������������� Mega (109)
m2������������������ Metrekare
m3������������������ Metreküp
mbar�������������� Millibar
MBO�������������� Örnek yapı düzenlemesi
MDCA����������� ABD’deki özel camlar için kalite belgesi
MHz��������������� Megahertz
MIG��������������� Çok levhalı izolasyon camı
MLTB������������� Teknik yapı koşullarının örnek listesi
mm���������������� Millimetre
MPA��������������� Malzeme test kurumu
ms������������������ Millisaniye
n�������������������� Nano
N�������������������� Newton
Arama ve Bulma
Pa������������������ Pascal
PAR���������������� Photosynthetically Active Radiation
prEN�������������� Avrupa Birliği standardı taslağı
PU; PUR��������� Poliüretan
PV������������������ Fotovoltaik
PVB���������������� Polivinil butiral
PVC���������������� Polivinil klorid
P1A - P8B����� Cam direnç sınıfı
qi; qa�������������� Isı kaybı, ikincil
R�������������������� Ses yalıtım ölçümü
Ra; Ra,D; Ra,R���� Renk yayınım indeksi
RAL���������������� Alman Kalite Güvence ve Markalama enstitüsü
Re������������������ Güneş enerjisi yansıması
RL������������������ Işık yansıması
RLT����������������� İç klimalı tesislerde iç havalandırma teknolojisi
Rw,B����������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, yapıda
Rw,P����������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, test aşaması değeri
Rw,R����������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, hesaplama değeri
R’w,res�������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, sonuç
Rw; R’w������������ Ses yalıtımı ölçümü
S�������������������� Seçicilik oranı
S�������������������� Güneş giriş parametresi
SC������������������ Gölgelenme katsayısı
SZR���������������� Araboşluk
TR������������������ Teknik kurallar
TRAV�������������� Düşme korumalı camların kullanımı için teknik kurallar
TRLV�������������� Çizgisel yerleştirilmiş camların kullanımı için teknik
kurallar
N�������������������� Orta ışık hesaplama indeksi
nm����������������� Nanometre (10-9 m)
P�������������������� Ses gücü
210
11
211
GUARDIAN GlassTime
TRPV�������������� Nokta biçimli yerleştirilmiş camların ölçümü ve uygulanması için teknik kurallar
TUV���������������� Morötesi ışın geçirgenliği
TVG��������������� Kısmi temperli cam
U�������������������� Isı iletim katsayısı
UCW���������������� Isı iletim katsayısı, cephe
Uf; Um; Ut�������� Çerçeve, sütun ve kiriş profillerinin ısı iletim katsayısı
Ug, BW�������������� Isı iletim katsayısı, cam, ölçüm değeri
Ug; Up������������� Cam ve dolgunun ısı iletim katsayısı
ÜH����������������� Üreticinin uyumluluk bildirgesi
ÜHP��������������� Üreticinin teste göre uyumluluk bildirgesi
ÜHZ��������������� Uyumluluk sertifikası
UV������������������ Morötesi
Uw������������������ Isı iletim katsayısı, pencere
VDI����������������� Alman Mühendisler Odası
VdS���������������� VdS Schadenverhütung GmbH
VG����������������� Birleşik cam
VOB��������������� Yapı işleri için tahsis ve sözleşme düzenlemesi
VSG��������������� Lamine cam
W������������������� Watt
W������������������� Window (pencere)
WPK��������������� Üretici üretim kontrolü
ZiE����������������� Münferit durum izni
Arama ve Bulma
11.4Yunan Formül Sembolleri
a
Sarkaç darbesinde düşüş yüksekliği
a
Orta termik boyca uzama katsayısı
a
Açı
ae
Enerji soğurulması
b
Sarkaç darbesinde kırılma oranı
g
Global güvenlik faktörü
D
Fark
Du
Sıcaklık farkı
e
Emisivite
q
Sıcaklık
l
Ses ve ışıkta dalga boyu
l
Isı iletkenliği
m
Mikro
m
Poisson oranı
m
Poisson sayısı
mm
Mikrometre (= 10–6 m)
r
Yoğunluk
re
Güneş enerjisi refleksiyonu
S
Toplam
s
Eğilmede çekme dayanımı
te
Güneş enerjisi Geçirgenliği
tL
Işık geçirgenliği derecesi
tV
Işık geçirgenliği derecesi
tV,BW
Işık geçirgenliği derecesi, ölçüm değeri
j
Sarkaç darbesinde düşüş yüksekliği
y
Isı iletim katsayısı, uzunluk odaklı
W
Ohm
11
212
213
GUARDIAN GlassTime
Notlar
11
214
215
GUARDIAN GlassTime
216
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content