close

Enter

Log in using OpenID

Yalıtım Camı Terminolojisi

embedDownload
GUARDIAN GlassTime
North Galaxy, Brüksel
SunGuard® Solar Light Blue 52
Jaspers-Eyers & Partner Architects
Montois Partners Architects
Art & Build Architect
3.
Yalıtım Camı Terminolojisi.......................................36
3.1
Genel.........................................................................................36
3.2
Üretim.......................................................................................36
3.3
Isı Tekniği Etkisi.......................................................................38
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Kenar Koruma..........................................................................39
Paslanmaz Çelik.......................................................................39
Metal-Plastik Kombinasyonu...................................................40
Termoplastik Sistemler (TPS)...................................................40
3.5
3.5.1
U Değeri – Isı İletim Katsayısı ...............................................40
Ug Değeri...................................................................................40
3.5.2
3.5.3
3.5.4
Uf Değeri...................................................................................41
PSI Değeri.................................................................................41
Uw Değeri..................................................................................42
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
Doyma Noktası ve Yoğuşma..................................................43
Araboşluk..................................................................................43
Camın Araboşluğa Bakan Yüzeyinde.....................................43
Yalıtım Camının Dışa Bakan Yüzeyinde..................................44
3.7
Toplam Isı Geçirgenliği (g Değeri).........................................45
3.8
b Faktörü (Gölgeleme Katsayısı)...........................................45
3.9
Solar Kazanımlar......................................................................45
3.10
Seçicilik Oranı..........................................................................46
3.11
Renk Yayınım İndeksi...............................................................46
3.12
Karışım Fenomeni....................................................................46
3.13
Yalıtım Camı Etkisi...................................................................47
Eğimli Cam Yüzeyinde Ug Değeri
34
35
3
GUARDIAN GlassTime
Bir dizi fiziksel değişkenler ve
etkenler yalıtım camlarının ısı ve
güneşe karşı koruma özelliklerini
belirlemektedir.
3.1Genel
Isı yalıtım özelliklerine erişmek
için birçok düz cam plakası en az
bir Low E kaplama ile yalıtım cam
birimi elde etmek amacıyla kombine edilmelidir.
Bu amaçla arzu edilen boyutta iki
veya daha fazla aynı büyüklükteki
cam belirli bir aralıkla birbirine yapıştırılmaktadır. Bu işlemle oluşan
hava geçirmeyen levhalar arası
bölüm ısı yalıtımı sağlayan özel
bir soygaz ile doldurulmaktadır.
Yani konunun uzmanı olmayanların zannettiği gibi ara bölmede
vakum söz konusu değildir. Aksi
takdirde alçak basınç meydana
gelirdi.
Levhalar arası bölümün genişliği
kullanılan soygaza bağlıdır. Genellikle argon, nadiren de kripton
kullanılmaktadır. Argonun optimum ısı yalıtımına ulaşabilmesi
için 15-18 mm boşluğa ihtiyacı
vardır. Kriptonda 10-12 mm’de
daha iyi yalıtım sonuçları elde
edilmektedir. Gaz dolum oranı
%90 olarak belirlenmiştir. Ancak
argon, nadiren kullanılan kriptondan çok daha ucuzdur.
Camları sürekli olarak aralıklı tutan aralayıcı yalıtıma ve camın
kenarındaki doyma noktasına etki
etmektedir. (bkz: Bölüm 3.6). Son
yıllarda, ısı iletimi düşük olan sistemlerin de yerini alan alüminyum
çıta olarak kullanılmaktadır.
İzolasyon Camı Terminolojisi
Yapıştırma işleminde plakalar
arası bölümde de yapıştırma söz
konusu olduğu için düz cam plakalarının kaplanmış bölümleri içe
doğru bakmalıdır. Bazı kaplama
türlerinde yapışma bölgesindeki
kaplama, yapışkanlığı artırmak
ve aşınmaya karşı korumayı sağlamak için makineyle temizlenmelidir. Böylelikle kaplama hava
geçirmezlik ve uzun süreli koruma
sağlamaktadır. Butil yapışkan katmanı, iç katman olarak da adlandırılır, su buharının girmesini ve
soygazın çıkmasını engellemektedir. Bu gaz, gaz basıncı yoluyla
mevcut havanın belli miktarda
takas edilmesi yoluyla basılmaktadır.
Ancak daha önce çıta ve cam
kenarlarının arasındaki boşluğun
doldurulmasıyla izolasyon gazı
ikinci katman ve yapışkan seviyesine erişmektedir. Kullanılan
malzeme genellikle polisülfit veya
poliüretandır.
Açık yalıtım camı kenar bileşimi
olan özel yapılarda bu yapışkan
malzemeleri yerine morötesine
dayanıklı bir silikon kullanılmaktadır. Morötesine dayanıklı kenar korumaları olan bu izolasyon
camları, silikonun gaz difüzyon
sızdırmazlığı düşük olduğu için
genellikle hava ile doldurulmaktadır. Ancak bu işlemle ısı yalıtım
camının U değeri (bkz. Bölüm 3.5)
düşüktür.
3.2Üretim
Günümüzde yalıtım camları çift
bariyer sistemiyle yapıştırılmaktadır. Yani, cam plakalar kurutma
malzemesiyle doldurulmuş aralayıcının her iki ucundan butil yapıştırma bandıyla yapıştırılmaktadır.
Kurutma malzemesi levhalar arası
bölümde kalıcı bir kuruluk sağlamaktadır.
Cam plaka
Görünmez ısı
yalıtım kaplaması
İç katman
Dış katman
Kurutma malzemesi
(Moleküler süzgeç)
Çıta
İzolasyon camı yapısı
36
37
3
GUARDIAN GlassTime
3.3 Isı Tekniği Etkisi
Isı aktarım süreci üç etkenden
oluşmaktadır: Isı ışınımı, ısı iletimi
ve konveksiyon.
Her cismin kendi sıcaklığı nedeniyle yaydığı uzun dalga boylu
elektromanyetik ısı ışınımı iletken
araç olmaksızın termik enerji aktarımı yapmaktadır.
Isı iletimi, sıcaklık farkı sonucunda bir maddenin bünyesindeki
ısı akışıdır. Enerji daima düşük sıcaklık yönünde akmaktadır. Konveksiyon, yalıtım camının iç ve dış
camlar arasındaki sıcaklık farklarına bağlı, cam plakaları arasındaki
gaz akışıdır.
Gaz bölümleri sıcak yüzeyde tekrar yükselmek için soğuk yüzeyde
aşağıya çekilmektedir. Bunun sonucunda bir sirkülasyon oluşmakta ve sıcaktan soğuğa bir ısı akışı
gerçekleşmektedir.
Cam plakaları arasında hava
dolumu bulunan ve sadece iki
kaplamasız float cam levhadan
oluşan izolasyon camları içerideki
ısının 2/3’ünü levhalar arasındaki
yayınım kaybıyla ve levhalar arasındaki hava nedeniyle 1/3’ünü
ısı iletimi ve konveksiyonuyla kaybetmektedir.
Görünmez ısı yalıtım katmanı
Isı ışınımı
(Çift katlı izolasyon camında ısı kaybının 2/3’ü)
Isı iletimi
Konveksiyon
(Çift katlı yalıtım camında ısı kaybının
1/3’ü)
1. Üstün kaliteli Low E kaplamalar ışınım kayıplarını %99’a
kadar önlemektedir.
2. Camlar arasındaki argon gibi soygazlar ısı iletimine bağlı
kayıpları azaltmaktadır.
3. Camlar arası genişliğin optimizasyonu konveksiyon kaybını
azaltmaktadır.
Çift katlı yalıtım camında ısı kayıpları
Bu, eski yalıtım camlarında her iki
camın iç yüzeyindeki ısı kaybı nedeniyle soğuk mevsimlerde sıcak
oda havasına nazaran aşırı bir sıcaklık farkı oluşturmakta ve buna
38
İzolasyon Camı Terminolojisi
0,02 (%2)’den küçük yayınım oranı olan bu kaplamalar uzun dalga
boylu ısı ışınımının %98’den fazlasını yansıtabilmektedir. Böylelikle
Işın kaybı neredeyse tamamen
önlenmektedir.
Geleneksel yalıtım camına nazaran
bu yaklaşık %66 iyileştirme sunmaktadır. Isı iletimi ve konveksiyon
Low E kaplamadan etkilenmemektedir.
Argon gibi soygazların kullanımı
ısı iletimini azaltmaktadır.
Soygazların ısı iletkenlik özelliği
havaya göre daha düşüktür ve
yalıtım cam sistemindeki ısı akışını
düşürürler.
Dolum gazına göre yalıtım camındaki belli bir plaka genişliğinde
minimum bir konveksiyon vardır. Örneğin Hava: yakl. 16 mm,
Argon: 15-18 mm, Kripton: 1012 mm.
3.4 Kenar Koruma
Mevcut açıklamalar yalıtım camının kenarlarının her iki cam
arasındaki merkez bölgeye bir
etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Bugüne kadar yalıtım camlarının çoğunda alüminyum çıta
kullanılmıştır. Artan taleple birlikte
yalıtım camı üretiminde gittikçe
daha fazla yer almaya başlayan ısı
teknolojisi bakımından gelişmiş
alternatifler üretilmiştir.
Dış
0°C
İç
20 ° C
17 °C
10,4 °C
Alüminyum Çıta
3.4.1 Paslanmaz Çelik
Alüminyuma nazaran oldukça düşürülmüş ısı iletkenliği olan ince
Paslanmaz çelik profili en yaygın
alternatiftir. Mekanik sağlamlığı
difüzyon yeteneği sayesinde alüminyumla kıyaslamak mümkündür.
Dış
0°C
İç
20 ° C
17 °C
12 °C
Paslanmaz çelik aralayıcı
bağlı olarak yoğun bir ısı kaybına
neden olmaktaydı.
Modern yalıtım camlarında bu
bu düz cam plakalarından en
az biri Low E ile kaplanmıştır.
39
3
GUARDIAN GlassTime
3.4.2 Metal-Plastik Kombinasyonu
Bir başka seçenek de olağanüstü ısı yalıtım özelliğine karşın bir
yalıtım camının yaşam döngüsünü garanti edecek düzeyde gaz
difüzyon sızdırmazlığına sahip olmayan plastik çıtalardır.
3.5.1.1 Eğimli Cam Yüzeyinde Ug Değeri
Bu nedenle plastik ve gaz sızdırmayan paslanmaz çelik veya alüminyum folyo kombinasyonları
mevcuttur.
3.4.3 Termoplastik Sistemler (TPS)
Burada söz konusu olan geleneksel metal profili yerine, üretimde
her iki cam arasına yerleştirilen ve
soğutulduktan sonra gerekli mekanik sağlamlığa ve gaz difüzyon
sızdrımazlığına erişen özel plastik
madde kullanılmasıdır. Kurutma
maddesi bu maddenin bir bileşenidir.
Günümüzdeki alternatifler çok
çeşitlidir. Birbirleriyle kıyaslandığında kenar bölgedeki ısı aktarım ölçüsü olan PSI değerini
büyük ölçüde düşürmektedirler
(bkz. Bölüm 3.5.3).
3.5 U Değeri – Isı İletim Katsayısı
Bu değer bir yapı parçasının ısı
kaybını yansıtmaktadır. İç ve dış
duvar gibi birbirine sınır yüzeylerde 1 K sıcaklık farkı olması durumunda birim zamanda bir yapı
parçasının 1 metrekaresinde ne
kadar ısı geçtiğini bildirmektedir.
Bu değer W/m2K oranında ne
kadar küçükse ısı yalıtımı o kadar
iyidir.
Avrupa U değerlerinin örneğin
ABD U değerlerinden farklı olduğu gözardı edilmemelidir. Uluslararası karşılaştırmalarda dikkat
edilmelidir.
40
Tespit edilen ve bildirilen Ug değeri bir camın daima dik (90°)
montajını temel almaktadır. Eğimli montajda levhalar arası bölümdeki konveksiyon değişmekte ve
Ug değerini bozmaktadır.
Cam ne kadar eğik monte edilirse
camlar arası bölümdeki sirkülasyon o kadar hızlı olmakta ve içeriden dışarıya ısı aktarımı o kadar
büyük olmaktadır. Bu, iki katlı
yalıtım camında 0,6 W/m2K Ug
değeri kadar bozulmaya neden
olabilmektedir.
3
Montaj tipi
Dik
Eğimli
Yatay
Montaj açısı
90°
45°
0°
Ug
[W/m2K]
1,1
1,5
1,7
Camın montaj tipinin Ug değerine etkisi
3.5.2Uf Değeri
Bu, çerçevenin ısı iletim katsayısıdır. Çerçevenin nominal değerini
bulmak için üç yöntem vardır:
• EN ISO 12412-2’ye göre
ölçmek,
• EN ISO 10077-2’ye göre
hesaplamak
• EN ISO 10077-1 Ek D’ye göre
belirlemek
Ülkelere göre ek değerler ilgili
ölçüm değerlerini yansıtmaktadır.
3.5.1Ug Değeri
Ug değeri bir camın ısı iletim katsayısıdır. Kurallara göre ölçülebilir
veya kurallara göre hesaplanabilir. Bu değer için dört belirleyici
faktör vardır. Düz cam üreticisi
tarafından belirlenen ve bildirilen
kaplamanın yayma oranı, plakalar
arası bölümün ölçüleri, dolum çeşidi ve soygazların kullanımındaki
dolum oranı.
İzolasyon Camı Terminolojisi
3.5.3 PSI Değeri
(Uygulamadaki ölçüm değerleri
için ülke ek değerlerini göz önünde bulundurun [Almanya için DIN
4108-4 baz alınmaktadır]).
PSI değeri bir yapı parçasının
doğrusal ısı köprüsü kayıp katsayısıdır. Örneğin pencerede
isolasyon camının, ölçülerin, aralayıcının malzemesinin ve çerçeve
malzemesinin etkileşimini ifade
eder ve yapı parçasının ısı köprü-
sünü tanımlar. Söz gelimi, yalıtım
camının kendisi için değil sadece
camın da dahil olduğu yapı parçası için PSI değeri vardır.
41
GUARDIAN GlassTime
3.6 Doyum Noktası ve Yoğuşma
3.5.4Uw-Değeri
İzolasyon camları genellikle pencerelerde kullanılmaktadır. Uw değeri pencerenin ısı iletimini ifade
etmektedir. Ug değerini baz alarak
üç farklı yöntemle hesaplanabilir:
• EN ISO 10077-1, Tablo F1’e
bakmak
• EN ISO 12567-1’e göre
ölçmek
• EN ISO 10077-1’e göre şu
formülle hesaplamak:
Af · Uf + Ag · Ug + S(lg · Y)
Uw =
Af + Ag
Uw: Pencerenin ısı iletimi
Uf: Çerçevenin ısı iletimi
(Ölçüm değeri)
Ug: Camın ısı iletimi
(Nominal değer)
Af: Çerçeve yüzeyi
Ag: Cam yüzeyi
lg: Camın boyutu
Y: Cam kenarının doğrusal ısı iletimi
Camın kenar bölgelerindeki ısı
kayıpları genellikle orta bölgeden
daha büyüktür. Bu nedenle termik
olarak iyileştirilmiş çıtalar önem
kazanmaktadır.
Ug ve Uf değerleri gibi bildirilen
Uw değerleri, ülke ek değerleriyle
birlikte ölçüm değerleri niteliğini
kazanan nominal değerlerdir.
42
İzolasyon Camı Terminolojisi
Havada daima nem vardır ve sıcak hava soğuk havadan daha
fazla su barındırmaktadır. Hava
soğuyunca sabit su buharı miktarında bağıl nem artmaktadır. doyum noktası sıcaklığı, bağıl nemin
%100’e ulaştığı ve su buharının
yoğuştuğu sıcaklığı tanımlamaktadır.
Bu, bir izolasyon camının farklı
yerlerinde meydana gelebilir:
3.6.1 Araboşluk
Hava geçirmez olduğu ve kuru
gazla doldurulduğu için günümüzdeki yalıtım camlarında neredeyse imkansızdır.
Modern bir ısı yalıtım camının
plakalar arası bölümünün doyum
noktası sıcaklığı < -60 °C’dir ve
pratikte erişmek mümkün değildir.
3.6.2 Yalıtım Camının Araboşluğa Bakan Yüzeyinde
Kötü ısı yalıtımlı yalıtım camlarında
Doyum noktası diyagramında iç
veya tek katlı camlarda rastlanır. Sıyüzeyin buğulandığı bir dış ortam
cak hava pencere yakınında birden
sıcaklığı bildirilmektedir. (Çiy
soğur ve iç yüzeyi –sıcaklık kışın
damlası= Doyma noktası).
ortam havasının doyum noktası
sıcaklığının altındadır- nemlendirir.
Verilen örnek:
Modern ısı yalıtım camlarında iç yü• Oda sıcaklığı 20 °C
zey sıcak olur ve yoğuşma nadiren
• İç ortam nem oranı 50 %
yaşanır.
• Dış ortam sıcaklığı 9 °C
Bağıl nemin aşırı yüksek olması
Çiy noktaları:
durumunda (örneğin yemek veya
• Ug = 5,8 W/m2K Þ 9 °C
banyo yaparken, ya da yüzme
• Ug = 3,0 W/m2K Þ -8 °C
havuzlarında) camlar daha çabuk
• Ug = 1,4 W/m2K Þ -40 °C
buğulanır. Böyle durumlarda hava• Ug = 1,1 W/m2K Þ -48 °C
landırma yaparak sorun önlenebilir.
43
3
GUARDIAN GlassTime
3.7 g Değeri
100
Ug [W/m2K]
50
1,1
1,4
1,6
1,8
60
Bağıl nem oranı [%]
80
60
20
3,0
5,8
30
20
10
10
9
0
-10
0
-5 -4
0 8
-4
0
-3
0
-2
0
Dış ortam sıcaklığı [°C]
Oda sıcaklığı [°C]
30
20
-8
-10
Dış ortam sıcaklığı [°C]
Taupunktdiagramm
3.6.3 Yalıtım Camının Dışa Bakan Yüzeyinde
Bu etki modern ısı yalıtım camlarında ve özellikle dışarıdaki havada bulunan nem oranının gece
boyunca aşırı artması durumunda
sabahın erken saatlerinde görülmektedir.
cam yüzeyinin sıcaklığından hızlı
yükseldiği için bina konumu ve
çevresine göre yoğuşma yaşanabilir. Ancak bu bir problemin değil yalıtım camının olağanüstü ısı
yalıtım performansının işaretidir.
Bu camların olağanüstü yalıtım
özellikleri dışarıya ısı geçişini engelledikleri için dış yüzey aşırı
soğuk olmaktadır. Güneşin ilk
ışıklarıyla birlikte hava sıcaklığı
GUARDIAN sabah saatlerinde de
buğusuz manzaraya imkan veren
özel kaplamalar sunmaktadır.
(bkz. Bölüm 4.4).
44
İzolasyon Camı Terminolojisi
Toplam enerji geçirgenliği (g
değeri) yalıtım camlarının güneş
ışınlarını geçirgenliğini tanımlamaktadır. Güneşe karşı koruyucu
camlar uygun cam ve kaplama seçimiyle g değerini düşürmektedir.
Şeffaf ısı yalıtım camlarında, pasif güneş ışığı kazanımıyla camın
enerji dengesinin optimizasyonu
için g değeri olabildiğince yüksektir.
3.8 b Faktörü (Gölgeleme Katsayısı)
Boyutsuz değer bir binanın soğutma yükünün hesaplanması
işlevini görür ve gölgeleme katsayısı (shading coefficient) olarak
tanımlanmaktadır. İlgili camın g
değerinin, %87 g değerine sahip
3 mm’lik bir float cama oranını
belirlemektedir.
3
EN 410 (2011)’e göre:
gEN 410
b=
0,87
3.9 Solar Kazanımlar
Isı yalıtım camları güneş ışınlarının
büyük bölümünü bina içerisine
aktarmaktadır. Eşyalar, duvarlar
ve zemin kısa dalga boylu güneş
ışınlarını emerek uzun dalga boylu ısı ışınlarına dönüştürmektedir.
Ancak ısı ışını ısı yalıtım özellikleri nedeniyle odayı terk etmeyip
içeriyi ısıtmaktadır. Alışılagelmiş
ısıtma sisteminin yanı sıra ciddi
solar kazanım elde edilmektedir.
Pencerelerin konumuna göre bu
kazanım farklılık arz etmektedir.
Doğu ve batıda güneye kıyasla
daha azdır. Bu ücretsiz enerji soğuk mevsimlerde ısınma tasarrufu
sağlamaktadır. Ancak yaz aylarında binada beklenmedik ısınmalar
yaşanabilir. Buna “sera etkisi”
denmektedir. Bu nedenle yazın
ısı korumasıyla ilgili koşullar göz
önünde bulundurulmalıdır (bkz.
Bölüm 5.5).
45
GUARDIAN GlassTime
3.10Seçicilik Oranı
Güneşe karşı korumalı camlarda
bina içerisine mümkün olduğunca az güneş enerjisi, mümkün
oldu ğunca fazla ışık aktarımı söz
konusudur. Seçicilik oranı “S” bir
camın toplam enerji geçirgenliği
(G değeri) ve ışık geçirgenliği (tV)
arasındaki oranı yansıtmaktadır.
Bu değer ne kadar yüksekse oran
da o kadar verimlidir.
Işık geçirgenliği tV
S=
G değeri
GUARDIAN güneşe karşı korumalı camların yeni nesilleri maksimum oran olarak kabul edilen
2:1’i uzun zaman önce geride
bırakmıştır.
Renk dönüşümü kişinin fizyolojik
duyusuna bağlı olduğu gibi estetik ve psikolojik bakış açısına göre
de şekillenmektedir. Bir cisme düşen veya ondan yansıyan güneş
ışığı cismin özelliklerine göre değişim göstermektedir (bkz. 2.1).
100 Ra değeri camın diğer tarafındaki objenin renginin orijinal
rengiyle aynı olduğu anlamına
gelmektedir. Aynı zamanda camdan geçen gün ışığıyla aydınlanan objeler de doğal görünümünü muhafaza etmektedir.
Renk dönüşüm indeksi (Ra değeri) bir camın arkasından bakınca bir objenin renginin ne kadar
değiştiğini ortaya koymaktadır.
Camın transmisyondaki “spektral kalitesini” tanımlamaktadır.
Değer 0 ile 100 arasında olabilir.
Renk dönüşüm endeksi ne kadar
büyükse renkler o kadar doğal
görünmektedir.
>90 renk dönüşüm endeksi çok
iyi, >80 ise iyi olarak nitelendirilmektedir. Berrak float cam temelli
mimari camlar >90 Ra değerlerine sahipken harmanından renkli
camlar 60 ile 90 arası Ra değerine
sahiptir. Renk dönüşüm indeksi
EN 410’a göre belirlenmektedir.
3.12Karışma Fenomeni
46
Bu algılamalar camın görünüşünde değil dışarıdaki yansıma nedeniyle meydana gelmektedir. Bu
girişimler şikayet sebebi değildir,
bilakis float camların mutlak düz
paralelliğine dair kalite belgesidir.
3.13Yalıtım Camı Etkisi
Her Yalıtım camının bir bölümü
hava geçirmeyen levhalar arası
bölümdür. Bu bölüm hava veya
gazla dolu olduğu için bitişik
levhalar çevredeki hava basıncı
dalgalanmalarında içe ve dışa
esneyen membran görevi görmektedir.
3
3.11Renk Yayınım İndeksi
Birçok düz cam cam plakasının
yalıtım camında arka arkaya konmasıyla belli ışık koşullarında cam
yüzeyinde optik görüntüler ortaya
çıkabilmektedir. Bunlar, camın yüzeyine basınca değişen, gökkuşağına benzer lekeler, çizgiler veya
İzolasyon Camı Terminolojisi
halkalardır ve birçok yerde Newton halkaları olarak bilinmektedir.
Bu girişimler fiziksel ve doğaldır,
nadir durumlarda ışık kırılması ve
bindirmesiyle oluşmaktadır.
Rüzgar
basıncı
Yüksek
basınç
Deformasyon
Dış
Alçak
basınç
Deformasyon
İç
Yalıtım camı etkisi
Ekstrem hava koşullarında düz
paralelliğe rağmen önlenmesi
mümkün olmayan bükülmeler
söz konusu olabilir. Bu etki zaman zaman meydana gelen aşırı
hava basıncının yanı sıra cam büyüklüğü ve biçimi, plakalar arası
bölümün genişliği ve izolasyon
camının yapısına bağlıdır. Üç katlı
bir yalıtım camında ortadaki lev-
ha dik kalmakta ve bu nedenle
dış camlara yüklenen darbe iki
katlı yalıtım camına kıyasla daha
şiddetli olmaktadır. Bu deformasyonlar hava basıncının normale
dönmesiyle etki kalmaksızın sıfırlanmakta ve herhangi bir sıkıntı
arz etmeyip kenar bileşiminin sızdırmazlığına işaret etmektedir.
47
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
428 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content