close

Enter

Log in using OpenID

ders planı ve intibak öneri formu (2011

embedDownload
DERS PLANI VE İNTİBAK ÖNERİ FORMU (2011 - 2012)
v3.2
FAKÜLTE / MYO: Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM / PROGRAM: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ÖNERİLEN PLANIN UYGULAMA BİÇİMİ : 2011-2012 / 2012-13 Akademik yılında lisansa başlayan tüm öğrenciler önceki plana ait tekrar edilmesi gereken dersler ile üst sınıflardan alınan ders varsa önerilen programdaki intibak yapılan dersleri
alacaklardır.
Program 2013-2014 Akademik yılı güz yarıyılından itibaren, 2011-2012 akademik yılından itibaren lisansa başlayan tüm öğrencilere uygulanacaktır.
DİKKAT!
Mevcut Planda bütün yarıyıllar için tek bir seçimlik ders havuzu varsa bu dersler mevcut planda 8. yarıyıldan sonraki tabloda belirtilecektir; aksi takdirdeseçimlik dersler her yarıyıl için
hemen o yarıyılın altına yazılacaktır. Önerilen Planda ise bütün yarıyıllar için tek bir seçimlik ders havuzu yer alacaktır.Seçimlik Alan Dışı ders listesi ders planı sonunda,senatoda kabul edildiği biçimde yer alacaktrır
(Her Yarıyıl da en az 30 AKTS lik ders olmalıdır)
25%
Planda yer alan seçimlik derslerin AKTS toplamının genel AKTS toplamına (240) oranı
(bu oran en az % 25 olmalıdır)
GENEL AÇIKLAMA (plan değişikliğinin nedenini açıklayınız) :
Yeni Kod ve Bologna süreci kapsamında yapılan ……….., ………... göre yeni bir ders planı hazırlanmıştır……………
KISALTMALAR: Z: Zorunlu Ders, SA: Seçimlik Alan Dersi, SAD: Seçimlik Alan Dışı Ders, T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar
(Dersin adını yazarken kısaltma kullanmayınız.T , U ve L için haftada kaç saat yapıldığını yazınız)
1. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
CSE1001
Programming I
CSE1003
Introduction to Computer Engineering
MCB1001
Calculus I
PHY1001
Physics I
ATA1001
Principles of Ataturk and History of Reveliations I
TR1001
Turkish I
YDI1001
Foreign Language I
1. YARIYIL
T
2
2
2
2
2
2
3
U
0
0
2
0
0
0
0
L Z/SA/SAD
2
Z
2
Z
0
Z
2
Z
0
Z
0
Z
0
Z
Toplam 15 2 6
AKTS
7
6
5
5
2
2
3
Ders Adı
Ders Kodu
CSE1001
Programming I
CSE1003
Introduction to Computer Engineering
MCB1001
Calculus I
PHY1001
Physics I
ATA1001
Principles of Ataturk and History of Reveliations I
TR1001
Turkish I
YDI1001
Foreign Language I
T
2
2
2
2
2
2
3
U
0
0
2
0
0
0
0
L Z/SA/SAD Kredi AKTS
2
Z
3
8
2
Z
3
5
0
Z
3
5
2
Z
3
5
0
Z
2
2
0
Z
2
2
0
Z
3
3
Toplam 15 2 6
30
AÇIKLAMA:
19
30
AÇIKLAMA:
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Evet
Hayır
Ders Adı
Ders Kodu
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
CSE1001
Programming I
CSE1001
Programming I
CSE1003
Introduction to Computer Engineering
CSE1003
Introduction to Computer Engineering
2. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
CSE2002
Programming II
CSE2004
Chemistry
MCB2001
Calculus II
PHY2001
Physics II
ATA2001
Principles of Ataturk and History of Reveliations II
TR2001
Turkish II
YDI2001
Foreign Language II
2. YARIYIL
T
2
2
2
2
2
2
3
U
0
0
2
0
0
0
0
L Z/SA/SAD
2
Z
2
Z
0
Z
2
Z
0
Z
0
Z
0
Z
Toplam 15 2 6
AKTS
8
5
5
5
2
2
3
Ders Adı
Ders Kodu
CSE2002
Programming II
CSE2094
Chemistry
MCB1002
Calculus II
PHY2001
Physics II
ATA2001
Principles of Ataturk and History of Reveliations II
TR2001
Turkish II
YDI2001
Foreign Language II
30
T
2
2
2
2
2
2
3
U
0
0
2
0
0
0
0
L Z/SA/SAD Kredi AKTS
2
Z
3
8
2
Z
3
5
0
Z
3
5
2
Z
3
5
0
Z
2
2
0
Z
2
2
0
Z
3
3
Toplam 15 2 6
AÇIKLAMA:
19
30
AÇIKLAMA:
Ön-Koşullar :
16.02.2012 Tarih ve 2 sayılı Senato kararındaki tüm ön koşullar kaldırılmıştır. Sadece önerilen eğitim planındaki ön koşullar uygulanacaktır.
Mevcut Plana Göre, Varsa Yapılan Ders Değişikliğin Nedenini Açıklayınız:
Değiştirilen Dersler için İntibak Yapılması gerekli midir ?
Ders Kodu
CSE2004
Chemistry
Evet
Hayır
Ders Adı
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Kodu
CSE2094
Chemistry
3. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
CSE3201
Digital Design I
CSE3203
System Programming and Assembly Language
CSE3025
Linear Algebra
CSE3027
Discrete Mathematics
3. YARIYIL
T
2
2
2
2
Non-Departmental Elective
CSE3209
Academic Writing I (English)
Ders Adı
2
U
0
0
2
2
L Z/SA/SAD
2
Z
2
Z
0
Z
0
Z
SAD
0 0
Z
Toplam 10 4 4
AKTS
7
7
5
5
2
4
Ders Adı
Ders Kodu
CSE3003
Object Oriented Programming
CSE3021
Digital Design I
MCB1004
Linear Algebra
CSE3013
Discrete Structures
CSE3209
Academic Writing (English)
T
2
2
2
2
2
U
0
0
2
0
0
Non-Departmental Elective
30
L Z/SA/SAD Kredi AKTS
2
Z
3
8
2
Z
3
6
0
Z
3
5
2
Z
3
6
0
Z
2
3
SAD
2
2
Toplam 10 2 6
AÇIKLAMA:
16
30
AÇIKLAMA:
Ön-Koşullar :
1- CSE3003 Object Oriented Programming dersinin ön şartı CSE1001 Programming I dersidir.
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Evet
Hayır
Ders Adı
Ders Kodu
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
CSE3201
Digital Design I
CSE3021
Digital Design I
CSE3203
System Programming and Assembly Language
CSE3003
Object Oriented Programming
CSE3025
Linear Algebra
MCB1004
Linear Algebra
CSE3027
Discrete Mathematics
CSE3013
Discrete Structures
CSE3209
Academic Writing I (English)
CSE3209
Academic Writing
4. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
CSE4122
Data Structures
4. YARIYIL
T
2
Departmental Elective
CSE4124
Programming Language Concepts
2
2
Departmental Elective
Non-Departmental Elective
CSE4210
Academic Writing II (English)
2
Toplam 8
U L Z/SA/SAD
2 0
Z
SA
0 2
Z
2 0
SA
SAD
0 0
Z
4 2
AKTS
7
6
6
5
2
4
Ders Adı
Ders Kodu
CSE4014
Data Structures and Algorithms I
CSE4061
System Analysis and HCI Design
CSE4050
Signals & Systems for Computer Engineers
CSE4023
Computer Organization
CSE4024
Microprocessors
Non-Departmental Elective
30
AÇIKLAMA:
AÇIKLAMA:
Ön-Koşullar :
1- CSE4014 Data Structures and Algorithms I dersinin önşartı CSE2002 Programming II dersidir.
Ders Adı
Ders Kodu
CSE4122
Data Structures
U
0
2
0
0
0
L Z/SA/SAD Kredi AKTS
2
Z
3
8
0
Z
3
5
2
Z
3
5
2
Z
3
5
2
Z
3
5
SAD
2
2
Toplam 10 2 2
Seçmeli alan dersleri dönemlik olmaktan çıkmıştır.
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
T
2
2
2
2
2
Evet
Hayır
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
CSE4014
Data Structures and Algorithms I
CSE4124
Programming Language Concepts
CSE4024
Microprocessors
CSE4210
Academic Writing II (English)
CSE0495
Engineering Ethics & Law
17
30
5. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
5. YARIYIL
T
U L Z/SA/SAD
Departmental Elective
CSE5331
Operating Systems
CSE5431
Database Design and Development
CSE5237
Computer Organization and Architecture
CSE5039
Introduction to Probability Theory and Statistics
CSE5311
Presentation Skills (English)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
SA
Z
Z
Z
Z
Z
AKTS
Ders Adı
Ders Kodu
5
6
6
6
5
2
CSE5031
Operating Systems
CSE5041
Database Design and Development
CSE5001
Web Programming
MCB1007
Introduction to Probability Theory and Statistics
U L Z/SA/SAD Kredi AKTS
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
0
Departmental Elective
CSE5091
Internship I
30
Toplam 10 8 0
T
AÇIKLAMA:
0
0 0
Toplam 8
2 6
Z
Z
Z
Z
SA
Z
3
3
3
3
3
0
5
6
6
5
6
2
15
30
AÇIKLAMA:
CSE5237 Computer Organization and Architecture dersi, CSE4023 Computer Organization dersi olarak 4. yarıyıla taşınmıştır.
CSE5091 Internship I dersi hem güz hem bahar yarıyıllarında da açılacaktır.
CSE5311 Presentation Skills (English) dersi, CSE7311 Presentation Skills (English) dersi olarak 7. yarıyıla taşınmıştır.
2011 yılında lisans eğitimine başlayan tüm öğrenciler 4.yarıyıl derslerine ek olarak önerilen plandaki CSE4023 Computer Organization dersini alacaklardır.
Seçmeli alan dersleri dönemlik olmaktan çıkmıştır.
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Hayır
Ders Adı
Ders Kodu
CSE5331
Evet
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
Operating Systems
CSE5031
Operating Systems
CSE5431
Database Design and Development
CSE5041
Database Design and Development
CSE5237
Computer Organization and Architecture
CSE4023
Computer Organization
CSE5039
Introduction to Probability Theory and Statistics
MCB1007
Introduction to Probability Theory and Statistics
CSE5311
Presentation Skills (English)
CSE7311
Presentation Skills (English)
6. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
6. YARIYIL
T
Formal Language and Automata theory
2
2
2
U L Z/SA/SAD
SA
2 0
Z
2 0
Z
2 0
Z
Numerical Methods
2
2 0
Toplam 8
8 0
Departmental Elective*
CSE6332
Computer Networks
CSE6634
Software Engineering
CSE6136
CSE6038
Z
AKTS
6
7
6
6
Ders Adı
Ders Kodu
T
Departmental Electives*
CSE6032
Computer Networks
CSE6064
Software Engineering
MCB1008
Numerical Methods
2
2
2
Toplam 6
5
U L Z/SA/SAD Kredi AKTS
SA
6
12
0 2
Z
3
7
0 2
Z
3
6
2 0
Z
3
5
15
2 4
30
30
AÇIKLAMA:
AÇIKLAMA:
Seçmeli alan dersleri dönemlik olmaktan çıkmıştır.
Seçimlik alan dersleri arasından EN AZ 12 AKTS KREDİLİK ders seçilerek plana eklenir.
CSE01XX kodlu dersler diğer bölümlere verilen servis dersleridir, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından seçilemez.
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Hayır
Ders Adı
Ders Kodu
CSE6332
Evet
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
Computer Networks
CSE6032
Computer Networks
CSE6634
Software Engineering
CSE6064
Software Engineering
CSE6136
Formal Language and Automata theory
CSE0499
Special Topics in Computer Engineering
CSE6038
Numerical Methods
MCB1008
Numerical Methods
7. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
7. YARIYIL
T
Departmental Electives*
CSE7141
Analysis of Algorithms
CSE7402
Introduction to Research Methods
2
0
Toplam 2
U L Z/SA/SAD
SA
2 0
Z
4 2
Z
AKTS
20
6
4
T
2
2
U L Z/SA/SAD Kredi AKTS
SA
12
24
0 0
Z
2
2
0 0
Z
2
2
0
0 0
Toplam 4
0 0
Departmental Electives*
30
6 2
Ders Adı
Ders Kodu
CSE7311
Presentation Skills (English)
CSE7093
Engineering Economics
CSE7092
Internship II
Z
0
2
16
30
AÇIKLAMA:
Seçmeli alan dersleri dönemlik olmaktan çıkmıştır.
AÇIKLAMA:
Seçimlik alan dersleri arasından EN AZ 24 AKTS KREDİLİK ders seçilerek plana eklenir.
CSE01XX kodlu dersler diğer bölümlere verilen servis dersleridir, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından seçilemez.
CSE7092 Internship II dersi hem güz hem bahar yarıyıllarında da açılacaktır.
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Evet
Hayır
Ders Adı
Ders Kodu
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
CSE7141
Analysis of Algorithms
CSE0416
Analysis of Algorithms
CSE7402
Introduction to Research Methods
CSE0497
Service Science Management & Engineering
8. YARIYIL MEVCUT PLAN
Ders Adı
Ders Kodu
CSE8404
Graduate Project
8. YARIYIL
T
U L Z/SA/SAD
0
4 0
Departmental Electives*
CSE8440
Internship
0
0 0
Toplam 0
4 0
Z
SA
Z
AKTS
Ders Adı
Ders Kodu
CSE8090
4
20
Graduate Project
T
U L Z/SA/SAD Kredi AKTS
2
8 0
Toplam 2
8 0
Departmental Electives*
6
30
AÇIKLAMA:
AÇIKLAMA:
Seçmeli alan dersleri dönemlik olmaktan çıkmıştır.
Seçimlik alan dersleri arasından EN AZ 18 AKTS KREDİLİK ders seçilerek plana eklenir.
CSE01XX kodlu dersler diğer bölümlere verilen servis dersleridir, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından seçilemez.
CSE8090 Graduate Project dersi hem güz hem bahar yarıyıllarında da açılacaktır.
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
Evet
Hayır
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
CSE8404
Graduate Project
CSE8090
Graduate Project
CSE8440
Internship
CSE5091 ve
CSE7092
Internship I ve Internship II
Z
SA
6
9
12
18
15
30
Önerilen Plan İçin Seçimlik Alan Dersleri (SA)
Seçimlik Alan Dersleri (SA)
Ders Adı
Ders Kodu
CSE0222
Digital Design II
CSE0224
Circuit Theory
CSE0314
Object oriented Programming
CSE0320
Embedded Systems
CSE0321
Internet and Intranets
CSE0330
Data communication
CSE0343
Data Warehouses and Data Mining
CSE0344
e-Business/e-Commerce
CSE0355
Graphical User Interface Design and Development
CSE0366
Component-based Software Engineering
CSE0367
Object-Oriented Analysis and Design
CSE0365
Signals and Systems
MBT0001
Calculus III
CSE0206
Differential Equations
CSE0421
Cryptography
CSE0422
Mobile and Wireless Networks
CSE0423
Parallel Programming
CSE0424
Image Processing and Computer Graphics
CSE0428
Introduction to Intelligent Systems
CSE0430
Computer Systems and Networks Security
CSE0433
Control Theory
CSE0434
Multimedia Compression and Processing
CSE0438
Engineering Economics
CSE0439
Computer Science and Engineering Seminar
CSE0446
Introduction to Social Networking
CSE0447
Introduction to Cognitive Science
CSE0450
Introduction to Digital Signal Processing
CSE0451
Introduction to Bioinformatics
CSE0452
Computer Simulation and Modeling
CSE0461
System Analysis and HCI Design
CSE0462
Software Development with Standards
CSE0499
Special Topics in Computer Engineering
EE0221
Introduction to Electric Circuits
EE0222
Electronic Circut Lab
IE7203
Simulation Modeling
IE4201
Operations Research I
T
U L
AKTS
2
4
0 2
0 0
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
5
6
5
5
6
6
6
6
5
5
4
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
0
3
3
0
2
2
2
2
0
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
6
6
5
5
2
6
7
Ders Adı
Ders Kodu
AÇIKLAMA:
CSE0403
Graphical User Interface Design and Development
CSE0404
Game Programming
CSE0405
Programming Languages
CSE0406
Mobile Programming
CSE0415
Data Structures and Algorithms II
CSE0416
Analysis of Algorithms
CSE0420
Embedded Systems
CSE0421
Cryptography
CSE0422
Digital Design II
CSE0425
Parallel and Distributed Programming
CSE0426
Robotics
CSE0427
Computer Architecture
CSE0433
Mobile and Wireless Networks
CSE0434
Network Security
CSE0435
Control Theory
CSE0440
Artifical Intelligence
CSE0442
Data Warehouses and Data Mining
CSE0443
Machine Learning
CSE0444
IT Project Management
CSE0451
Image Processing
CSE0452
Computer Graphics
CSE0453
Multimedia Compression and Processing
CSE0462
Software Development with Standards
CSE0463
Software Quality & Testing
CSE0495
Engineering Ethics & Law
CSE0496
Graph Theory & Social Networking
CSE0497
Service Science Management & Engineering
CSE0499
Special Topics in Computer Engineering
MCB1005
Differential Equations
MCB1003
Calculus III
EE4401
Introduction to Telecommunications
EE3202
Logic Design
IE4201
Operations Research I
Değiştirilen Dersler için İntibak Yapılması gerekli midir ?
Ders Adı
Ders Kodu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
2
AKTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
4
4
6
Industrial Applications of Nanotechnology
IE0608
Introduction to Renewable Energy
IE7203
Simulation and Modeling
CSE0180
Computers and Information Technology (TR-EN)
CSE0181
Introduction to Algorithms and Programming (TR-EN)
2
2
2 0
0 2
4
4
CSE0191
Computer Programming with MATLAB
4
0 2
8
Zorunlu seçmeli ders havuzları kaldırılmış olup tek bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur.
Evet
U L
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
IE0607
AÇIKLAMA:
İntibakı yapılmayan dersler yeni ders planında bulunmamaktadır.
T
Hayır
Yanıt Evet İse İntibak Önerinizi Yazınız:
Ders Adı
Ders Kodu
CSE0222
Digital Design II
CSE0422
Digital Design II
CSE0224
Circuit Theory
CSE0427
Computer Architecture
CSE0314
Object oriented Programming
CSE0405
Programming Languages
CSE0320
Embedded Systems
CSE0420
Embedded Systems
CSE0321
Internet and Intranets
CSE0496
Graph Theory & Social Networking
CSE0330
Data communication
EE4401
Introduction to Telecommunications
CSE0343
Data Warehouses and Data Mining
CSE0442
Data Warehouses and Data Mining
CSE0344
e-Business/e-Commerce
CSE0444
IT Project Management
CSE0355
Graphical User Interface Design and Development
CSE0403
Graphical User Interface Design and Development
CSE0366
Component-based Software Engineering
CSE0463
Software Quality & Testing
CSE0367
Object-Oriented Analysis and Design
CSE0415
Data Structures and Algorithms II
CSE0365
Signals and Systems
CSE4050
Signals & Systems for Computer Engineers
MBT0001
Calculus III
MCB1003
Calculus III
CSE0206
Differential Equations
MCB1005
Differential Equations
CSE0421
Cryptography
CSE0421
Cryptography
CSE0422
Mobile and Wireless Networks
CSE0433
Mobile and Wireless Networks
CSE0423
Parallel Programming
CSE0425
Parallel and Distributed Programming
CSE0424
Image Processing and Computer Graphics
CSE0451
Image Processing
CSE0428
Introduction to Intelligent Systems
CSE0426
Robotics
CSE0430
Computer Systems and Networks Security
CSE0434
Network Security
CSE0433
Control Theory
CSE0435
Control Theory
CSE0434
Multimedia Compression and Processing
CSE0453
Multimedia Compression and Processing
CSE0438
Engineering Economics
CSE7093
Engineering Economics
CSE0439
Computer Science and Engineering Seminar
CSE0404
Game Programming
CSE0446
Introduction to Social Networking
CSE0406
Mobile Programming
CSE0447
Introduction to Cognitive Science
CSE0440
Artifical Intelligence
CSE0450
Introduction to Digital Signal Processing
CSE0452
Computer Graphics
CSE0451
Introduction to Bioinformatics
CSE0443
Machine Learning
CSE0452
Computer Simulation and Modeling
IE7203
Simulation and Modeling
CSE0461
System Analysis and HCI Design
CSE4061
System Analysis and HCI Design
CSE0462
Software Development with Standards
CSE0462
Software Development with Standards
CSE0499
Special Topics in Computer Engineering
IE0607
Industrial Applications of Nanotechnology
EE0221
Introduction to Electric Circuits
EE3202
Logic Design
IE4201
Operations Research I
IE4201
Operations Research I
Mevcut Plan Seçimlik Alan Dışı Dersler (SAD)
Ders Kodu
Ders Adı
Önerilen Plan Seçimlik Alan Dışı Dersler (SAD)
T
U L
Kredi
2
0 0
2
ARCU0001
Ders Kodu
ADVENTURE OF FORM
Ders Adı
T
U L
Kredi
2
0 0
2
ASTRONOMY AND HISTORY OF PHYSICS I
2
0 0
2
FİZU0002
ASTRONOMY AND HISTORY OF PHYSICS II
2
0 0
2
2
HUKU0001
BUSINESS LAW
2
0 0
2
0 0
2
ISLU0003
CAREER DEVELOPMENT, PLANNING AND MANAGEMENT
2
0 0
2
1
2 0
2
ITMU0001
CERAMICS
1
2 0
2
CULTURE IN LIFE
2
0 0
2
ISNU0004
CULTURE IN LIFE
2
0 0
2
ARCU0002
DESIGN AND KNOWLEDGE OF SPACE
2
0 0
2
ARCU0002
DESIGN AND KNOWLEDGE OF SPACE
2
0 0
2
ITMU0005
DRAMATIC IMPROVISATION
2
0 0
2
ITMU0005
DRAMATIC IMPROVISATION
2
0 0
2
CEU0001
EARTHQUAKE AWARENESS
2
0 0
2
CEU0001
EARTHQUAKE AWARENESS
2
0 0
2
ISLU0001
ENTREPRENEURSHIP
2
0 0
2
ISLU0001
ENTREPRENEURSHIP
2
0 0
2
SYİU0001
FINE ART I
2
0 0
2
SYİU0001
FINE ART I
2
0 0
2
SYİU0002
FINE ART II
2
0 0
2
SYİU0002
FINE ART II
2
0 0
2
YDF0001
FRENCH I
3
0 0
3
YDF0001
FRENCH I
3
0 0
3
YDF0002
FRENCH II
3
0 0
3
YDF0002
FRENCH II
3
0 0
3
YDD0001
GERMAN I
3
0 0
3
YDD0001
GERMAN I
3
0 0
3
YDD0002
GERMAN II
3
0 0
3
YDD0002
GERMAN II
3
0 0
3
ISNU0005
GLOBAL AND NATIONAL MEDIA FORMATION
2
0 0
2
ISNU0005
GLOBAL AND NATIONAL MEDIA FORMATION
2
0 0
2
ISNU0006
GLOBAL PROBLEMS OF TURKISH MEDIA AND SOLUTIONS
2
0 0
2
ISNU0006
GLOBAL PROBLEMS OF TURKISH MEDIA AND SOLUTIONS
2
0 0
2
FİZU0003
INTRODUCTION TO BRIDGE
2
0 0
2
FİZU0003
INTRODUCTION TO BRIDGE
2
0 0
2
TDEU0001
İSTANBUL
2
0 0
2
TDEU0001
İSTANBUL
2
0 0
2
ISNU0001
LANGUAGE OF COMMUNICATION
2
0 0
2
ISNU0001
LANGUAGE OF COMMUNICATION
2
0 0
2
ISLU0002
LEADERSHIP EDUCATION
2
0 0
2
ISLU0002
LEADERSHIP EDUCATION
2
0 0
2
ITMU0008
MODERN ART
2
0 0
2
ITMU0008
MODERN ART
2
0 0
2
ITMU0006
PAINTING
2
0 0
2
ITMU0006
PAINTING
2
0 0
2
MCU0001
PHILOSOPHY OF SCIENCE I
2
0 0
2
MCU0001
PHILOSOPHY OF SCIENCE I
2
0 0
2
MCU0002
PHILOSOPHY OF SCIENCE II
2
0 0
2
MCU0002
PHILOSOPHY OF SCIENCE II
2
0 0
2
IÇMU0001
PLASTIC ARTS I
2
0 0
2
IÇMU0001
PLASTIC ARTS I
2
0 0
2
IÇMU0002
PLASTIC ARTS II
2
0 0
2
IÇMU0002
PLASTIC ARTS II
2
0 0
2
ITMU0007
SCULPTURE
2
0 0
2
ITMU0007
SCULPTURE
2
0 0
2
PSYU0001
SOCIETY AND GENDER
2
0 0
2
PSYU0001
SOCIETY AND GENDER
2
0 0
2
ITMU0002
SURFACE DESING FOR CERAMICS
1
2 0
2
ITMU0002
SURFACE DESING FOR CERAMICS
1
2 0
2
ISNU0002
TEXTUAL ANALYSIS IN COMMUNICATION I
2
0 0
2
ISNU0002
TEXTUAL ANALYSIS IN COMMUNICATION I
2
0 0
2
ISNU0003
TEXTUAL ANALYSIS IN COMMUNICATION II
2
0 0
2
ISNU0003
TEXTUAL ANALYSIS IN COMMUNICATION II
2
0 0
2
PHU0005
THE UNIVERSE
2
0 0
2
PHU0005
THE UNIVERSE
2
0 0
2
ITMU0003
USE OF CERAMICS IN ARCHITECTURE I
2
0 0
2
ITMU0003
USE OF CERAMICS IN ARCHITECTURE I
2
0 0
2
0 0
0 0
2
ARCU0001
ADVENTURE OF FORM
FİZU0001
ASTRONOMY AND HISTORY OF PHYSICS I
2
0 0
2
FİZU0001
FİZU0002
ASTRONOMY AND HISTORY OF PHYSICS II
2
0 0
2
HUKU0001
BUSINESS LAW
2
0 0
ISLU0003
CAREER DEVELOPMENT, PLANNING AND MANAGEMENT
2
ITMU0001
CERAMICS
ISNU0004
ITMU0004
USE OF CERAMICS IN ARCHITECTURE II
2
2
ITMU0004
USE OF CERAMICS IN ARCHITECTURE II
2
ARCU0003
MODELAJ
2
0
0
2
ARCU0003
MODELAJ
2
0
0
2
ARCU0004
ADVENTURE OF FORM II
2
0
0
2
ARCU0004
ADVENTURE OF FORM II
2
0
0
2
YDI0003
İNGİLİZCE III
3
0
0
3
YDI0003
İNGİLİZCE III
3
0
0
3
YDI0004
İNGİLİZCE IV
3
0
0
3
YDI0004
İNGİLİZCE IV
3
0
0
3
YDD0003
ALMANCA III
3
0
0
3
YDD0003
ALMANCA III
3
0
0
3
YDD0004
ALMANCA IV
3
0
0
3
YDD0004
ALMANCA IV
3
0
0
3
YDF0003
FRANSIZCA III
3
0
0
3
YDF0003
FRANSIZCA III
3
0
0
3
YDF0004
FRANSIZCA IV
3
0
0
3
YDF0004
FRANSIZCA IV
3
0
0
3
AÇIKLAMA:
Üniversite genelinde açılan tüm SAD dersleri listeye eklenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content