close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

embedDownload
Gün
Saat
PAZARTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
2014-2015 Güz Yarıyılı Programı
08:30
09:15
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
13:00
13:45
13:55
14:40
14:50
15:35
15:45
16:30
1.
Sınıf
TRÖ1011 Türkçe-I: Yazılı Anlatım
Ali Türkel
2.
HAY
203
Sınıf
BLÖ2001
Program. Dilleri-I
BLÖ2001
A
Prog. Dilleri-1-B
Öğr.Gör Serkan Öğr.Gör. Şerife
Akdoğan
Sungun
3.
Lab
1
Bil Lab
08:30
09:15
SALI
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
13:00
13:45
13:55
14:40
14:50
15:35
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
15:45
16:30
08:30
09:15
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
13:00
13:45
13:55
14:40
14:50
15:35
15:45
16:30
BLÖ1001 Eğitimde Bilişim
Teknolojileri-I A
Öğr. Gör. Elif Özyenginer
Bil Lab.
BLÖ1003 Matematik I
Doç.Dr Adem Çelik
HAY
203
BLÖ1003 Matematik I
Doç.Dr Adem Çelik
YDİ1001 Yabancı Dil I
Koray Oba
EGİ 1003 Eğitim Bilimine Giriş
Yrd.Doç.Dr. Necla Fırat
HAY
203
4.
SEG 2001 Seçmeli I (Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı)
Prof.Dr Mustafa Yılman
CA 206
BLÖ2005 Bilgisayar Donanımı
Erdoğan Sobacı
HAY
203
CA 203
ÖEB 3001 Özel Eğitim B
Gülşah Erdoğan
CA 203
SGK 4005 Sağ. ve İlkyrd.Bil.
Prof.Dr. Yunus Doğan
BLÖ 3007 Özel Öğr. Yönt. A
Öğr.Gör. Tijen Akada
Lab2
BLÖ 4005 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri A
Yrd.Doç.Dr.Bahar Baran
HAY
203
BLÖ 3007 Özel Öğr. Yönt. B
Öğr.Gör. Tijen Akada
Lab2
BLÖ 4005 Bilimsel Araştırma
Yöntemleri B
Yrd.Doç.Dr.Bahar Baran
HAY
203
BLÖ 3003 İnter.Tab. Prog. A
Öğr.Gör. S. Akdoğan
Lab1
BLÖ 3003 İnter.Tab. Prog. B
Öğr.Gör. S. Akdoğan
Lab1
C.A 102
EYD 3001 Sınıf Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Necla Fırat
BLÖ 3003
İnter.Tab. Prog.A
Koray Çoşkun
Bil Lab.
BLÖ 3003
İnter.Tab. Prog. B
Koray Çoşkun
HAY
203
BLÖ 3007 Özel
Öğr. Yönt. B
Öğr.Gör. Tijen
Akada
BLÖ 3007 Özel
Öğr. Yönt. A
Öğr.Gör. Tijen
Akada
Lab1 Lab2
Lab1 Lab2
HAY
203
SEG 2003 İnsan İlişkileri ve İletişim
Yrd.Doç.Dr. Necla Fırat
BLÖ2007 Fizik-I B
Yrd.Doç.Dr. Zafer Tanel
HAY 203
HAY 203
BLÖ 3003 İnter.Tab. Prog. A
Öğr.Gör. S. Akdoğan
BLÖ 3003 İnter.Tab. Prog. B
Öğr.Gör. S. Akdoğan
Orta Salon
08:30
09:15
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
13:00
13:45
13:55
14:40
14:50
15:35
15:45
16:30
BLÖ1001 Eğitimde Bilişim
Teknolojileri-I A
Öğr. Gör. Elif Özyenginer
BLÖ1001 Eğitimde Bilişim
Teknolojileri-I B
Öğr. Gör. Elif Özyenginer
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
Mustafa Özdemir
Bil Lab.
SEG 2003 İnsan İlişkileri ve İletişim
Yrd.Doç.Dr. Necla Fırat
Lab1
HAY
203
BLÖ 3001 İşl. Sis. Uyg. – Erdoğan
Sobacı
BLÖ3005 Uzaktan
Eğit. A Yrd.Doç.Dr
Bahar Baran
HAY 209
BLÖ2007 Fizik-I A
BLÖ2003
Yrd.Doç.Dr. Zafer E. Materyal T.ve HAY 209
Tanel
K. - B
Lab1
Öğr.Gör. Tijen
Akada
DEKAN
PROF.DR. SÜLEYMAN BAŞLAR
Lab1
Bil
Lab.
Lab1
Bil
Lab.
BLÖ 4007 OKUL DENEYİMİ
A-B
Yrd.Doç.Dr.Bahar Baran
Orta Salon
BLÖ 4011 Mikro Öğretim ve Ders
Analizi
Doç.Dr. Ercan Akpınar
Orta Salon
BLÖ 4009 Bilgisayarda İstatistik
Uygulamaları
Doç.Dr. Ercan Akpınar
Bil Lab.
BLÖ 4003 Web Tasarımı A
Sinan Ürün
Lab1
BLÖ 4003 Web Tasarımı B
Sinan Ürün
Lab1
Bil Lab.
BLÖ 4007 OKUL DENEYİMİ
C
Doç.Dr. Ercan Akpınar
Orta Salon
BLÖ 4001 Proje Geliştirme ve
Yönetim A - B
Yasemin Kahyaoğlu
Bil Lab.
HAY 203
Lab1
BLÖ2003
E. Materyal T.ve K. - A
Öğr.Gör. Tijen Akada
BLÖ 4003 Web
Tasarımı B
Öğr.Gör. Serkan
Akdoğan
BLÖ 4001 Proje
Geliştirme ve
Yönetim B
Doç.Dr.Ercan
Akpınar
BLÖ 4001 Proje
Geliştirme ve
Yönetim A
Doç.Dr.Ercan
Akpınar
CA 305
Orta Salon
13:00
13:45
BLÖ1001 Eğitimde Bilişim
Teknolojileri-I B
Öğr. Gör. Elif Özyenginer
Sınıf
ÖEB 3001 Özel Eğitim A
Gülşah Erdoğan
BLÖ 4003 Web
Tasarımı A
Öğr.Gör. Serkan
Akdoğan
08:30
09:15
09:25
10:10
10:20
11:05
11:15
12:00
13:55
14:40
14:50
15:35
15:45
16:30
CUMA
EPÖ 2003 Öğretim İlke ve Yöntl.
Yrd.Doç.Dr.Hale Sucuoğlu
Sınıf
BLÖ3005 Uzaktan
Eğit. B Yrd.Doç.Dr
Bahar Baran
BLT 3001 Bilim
Tarihi B
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Özer
BLT 3001 Bilim
Tarihi A
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Özer
HAY HAY
203 102
HAY HAY
203 102
BLÖ3005 Uzaktan Eğit. A Çiğdem
Bezir
Bil Lab.
SGK4001 Düş. Ve Uyg.Tar.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Özer
HAY
105
BLÖ3005 Uzaktan Eğit. B Çiğdem
Bezir
Bil Lab.
SGK 4003 GK SEÇ. I (Teknolojik
Gelişim ve İnsan)
Öğr. Gör. Elif Özyenginer
HAY
201
BÖLÜM BAŞKANI
DOÇ. DR. ERCAN AKPINAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content