close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğraya

embedDownload
2015 YILI İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE
ALACAKLARA İLİŞKİN DUYURU
06/12/2012 tarihli ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83. Maddesinin 4. Fıkrası
uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap
sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden,
yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortakları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl
içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi
gerekmektedir.
Konuya ilişkin uygulama esas ve usulleri, 06/06/2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik’te belirlenmiştir.
Aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin, en geç Kurumumuzda en son
işlem yaptıkları tarihten itibaren (en son talep, işlem veya yazılı talimat) on yıllık zamanaşımı
süresi dolana kadar Kurumumuza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, Kanun
gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet
ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne
devredilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurulara istinaden emanet ve alacakların iadesi
mümkün olmayacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
İletişim Bilgileri
Adres: Ceros Menkul Değerler
Kavacık/Beykoz/İSTANBUL
A.Ş.
Rüzgarlıbahçe
Mah.
Tel: (216) 681 30 00 / 681 30 58
E-mail: [email protected]
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hesap No
2657
2641
1554
2514
431
2024
1738
1701
1723
2717
3412
3455
1715
2834
Hesap Şekli
(Basit/
Müşterek)
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
BASİT
Hesap Sahibinin Adı/Unvanı
ZÜHAL ÖREN
ALİ RIZA DURMUŞ
MUSTAFA GÜRBÜZ KARA
HASAN TURGUT ÖZMETELER
HIFZI HALUK VELİDEDEOGLU
HALİT GENÇ
BÜLENT BALKİ
BİRGÜL MİNAZ
SERKAN YEŞILÇIMENLI
MURAT TÜMAY
NAZİR ŞİMŞEK
UMUT SIY
ERDAL DOLU
ERTUĞRUL ALPTEKİN
Kayın
Sok
No:3
Kat:1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content