close

Enter

Log in using OpenID

2- fiyat araştırması

embedDownload
İ
L
A
N
İLİ
İLÇESİ
YÖRESİ
CİNSİ
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
BULUNDUĞU YER
SIR
A
NO
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
MARKASI
MİKTARI (Adet)
DİYARBAKIR ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İ
H
GÜNÜ
A
SAATİ
L
E
GÜNÜ
1
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Hilal Merinos-17641
1
71,67
10,75
10.02.2015
09.00 Salı
2
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Öncü - 144
1
65,00
9,75
10.02.2015
09.15 Salı
3
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Yılmaz Tek Kırma- 8697
1
63,33
9,50
10.02.2015
09.30 Salı
4
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Fumsan-97339
1
68,33
10,25
10.02.2015
09.45 Salı
5
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Sarsılmaz Boing-DK91974
1
140,00
21,00
10.02.2015
10.00 Salı
6
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Churchill-900383
1
133,33
20,00
10.02.2015
10.15 Salı
7
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Hugulu Çift Kırma 69176
1
61,67
9,25
10.02.2015
10.30 Salı
8
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Lumar-65370
1
93,33
14,00
10.02.2015
10.45 Salı
9
DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
As Akkar-160613
1
93,33
14,00
10.02.2015
11.00 Salı
10 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Çiftsan-11883
1
65,00
9,75
10.02.2015
11.15 Salı
11 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Stella-8300
1
71,67
10,75
10.02.2015
11.30 Salı
12 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Vursan-9901207
1
81,67
12,25
10.02.2015
11.45 Salı
13 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Uzay-19956
1
71,67
10,75
10.02.2015
13.30 Salı
14 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Bruno LX-10-1189
1
145,00
21,75
10.02.2015
13.45 Salı
15 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Conkuest-12U3198
1
143,33
21,50
10.02.2015
14.00 Salı
16 DİYARBAKIR
KAYAPINAR
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Av Tüfeği
Ata-2504
1
148,33
22,25
10.02.2015
14.15 Salı
1- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 10 .02. 2015 tarihinde Diyarbakır Orman ve
Su İşleri Müdürlüğünden teşekkül edecek komisyon huzurunda Orman ve Su İşleri Toplantı Salonunda satışları yapılacaktır.
2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın alma belgesi" ni vermek zorundadır.(Her bir tüfek
için ayrı ayrı) Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat
makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da , Geçici Teminatlar T.C Zıraat Bankası Diyarbakır Orman Ve Su İşleri Hasabına 57358168-5001 (IBAN: TR78 0001 0019 0157 3581
6850 01 yatırılacaktır) , ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Orman Su İşleri Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %15 oranında geçici teminat alınacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir. Şartname doldurulup imzalanarak 2. maddede belirtilenlerle birlikte zarf içerisinde belirtilen tarih ve saatten önce komisyona teslim
edilecektir
7- Satılacak av tüfekleri 05.02.2015 tarihinde teşir edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content