close

Enter

Log in using OpenID

CAM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

embedDownload
SIR
A
NO
İLİ
1
2
3
4
5
6
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
CİNSİ
MARKASI
SERİ NO
3052
Y. OTOM. KARTAL ÜZÜMLÜ
96.10521
Y. OTOM. HUĞLU
6244
Y. OTOM. PRENSES
16356
Y. OTOM. KRAL
13615
SÜPERPOZE AVSAN
52328
Y. OTOM. DUCKS UNLİMİTD
HATSAN MOD.125 SNIPER MARKA (22CAL) VE
HAVALI T.
121109943
OPTİMA 3-9 X 44 E MARKA DÜRBÜN
10069
Y. OTOM. EMERALD MAGNUM (12 GA-3”PROF)
051025
Y. OTOM. HATSAN ESCORT MAGNUM (12 GA-76/3” PROF
08M02916
Y. OTOM. SARSILMAZ CONCORDE (12 GA-CHAMBERED 3'')
08.2175
TS.870
Y. OTOM. HUĞLU-MAGNUM STAR G-505
09.2713
TS.870
Y. OTOM. HUĞLU-MAGNUM STAR G-505
4672
Y. OTOM. HİLAL-ÜZÜMLÜ
021798
Y. OTOM. ALMAR
S-16245
HAVALI T. KRAL MAGNUM-5,5 MM
13520
Y. OTOM. SENATÖR ŞERİTSAN TS.870 BDN 12 CAL.
Y. OTOM. CEYLAN SİLAH SANAYİ ÜZÜMLÜ
8230
329
Y. OTOM. ÖZKA AV TÜFEKLERİ TS 870TM.B.D.N 12/70
MİKTAR
I
İ
L
A
N
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAHMİNİ
BEDELİ
(KDV Hariç)
TL
İ
H
A
L
E
GÜNÜ
SAATİ
1
1
1
1
1
1
100
160
150
110
110
165
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
1
340
16.12.2014 SALI
10:00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
175
120
250
270
270
160
135
45
110
105
115
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
1- III. Bölge Müdürlüğümüz Balıkesir Şube Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Kamuya Geçirilmiş olan ve yukarıda nitelikleri belirtilen 35 adet av tüfeğinin satışları; 2886 sayılı
Yasanın 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 16 ARALIK 2014 SALI günü saat:10:00'da başlanarak ilanda belirtilen sıra ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge
Müdürlüğü /Balıkesir Şube Müdürlüğünde
( Bigadiç Yolu 8. km. Orman Fidanlık Tesisleri Kat:3 BALIKESİR) teşekkül edecek komisyon huzurunda satışı
2-İsteklilerden tüfek alıcılarının ihaleye katılabilmesi için, "Geçerli av tüfeği satılıcılık (Bayilik) belgesi" veya "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgerinden" (herbir silah için ayrı
ayrı olmak üzere) birini vermeleri zorunludur. Katılımcılar ayrıca tebligat için Türkiyede adres beyan etmeleri, T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüzel
Kişiliklerin vergi kimlik numarası bildirmesi), vermek zorundadır.
3- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından veya benzeri meslek kuruluştan; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişlilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel
Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş yada Müdürlüğümüzce aslı gibidir onaylanmış imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin
ise 2. maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduklarının belirtir belgeyi ihale
4- İhale sonucunda av tüfeği almaya hak kazanan şahısların T.C Ziraat Bankası Balıkesir Şubesindeki TR360001000045573520305001 nolu Orman ve Su İşleri Bakanlığı
5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde " Bigadiç Yolu 8. km. Orman Fidanlık Tesisleri Kat:3/ BALIKESİR " adresindeki Şube Müdürlüğümüzden bedelsiz görülebilir.
6- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
7-Posta yolu ile yapılacak müracatlarda vaki, gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
Orhan KALFA
Şube Müdürü
SIR
A
NO
İLİ
19
20
21
22
23
24
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Y. OTOM.
25
26
27
28
29
30
31
32
CİNSİ
MARKASI
Y. OTOM.
FLAŞ SİLAH SANAYİİ-ÜZÜMLÜ
AVCU SİLAH SANAYİİ MAGNUM
ÜZÜMLÜ
Y. OTOM.
SARSILMAZ (CONCORDE) MARKA T-11.02- 04
HAVALI T.
Y. OTOM.
HAVALI TÜFEK
ÇİFTSAN
BALIKESİR
Y. OTOM.
LAZER SİLAH SANAYİ ÜZÜMLÜ
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Y. OTOM.
VURSAN
GOLDMAGNUM PRENSES
ÜZÜMLÜ MARKA
ZİRVE
ZÜMRÜT
SARSILMAZ
TORUN
33
BALIKESİR
34
35
BALIKESİR
BALIKESİR
Y. OTOM.
Y. OTOM.
Y. OTOM.
Y. OTOM.
Y. OTOM.
Y. OTOM.
Y. OTOM.
MERKEL SUHL MARKA 12 CAL. 104286 SERİ NUMARALI
SÜPERPOZE AV TÜFEĞİNE ÖZEL APARATLA MONTE
SÜPERPOZE EDİLMİŞ GECE GÖRÜŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP SCHMİDTBENDER 8X56 MARKA 26711 SERİ NOLU DÜRBÜN,WİLD
FİNDER MARKA IŞIK YAYAN APARAT VE EKLE
HAVALI T.
HAVALI T.
KRAL MAGNUM
HTS 375
SERİ NO
6047
1606
34203
DK.02867
MİKTARI
İ
L
A
N
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAHMİNİ
BEDELİ
(KDV Hariç)
TL
İ
H
A
L
E
GÜNÜ
SAATİ
1
1
1
1
1
1
95
95
110
220
30
85
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
1
120
16.12.2014 SALI
10:00
6937
10781
2802
44675
27441
KB 83597
10-1117
1
1
1
1
1
1
1
242
135
120
100
95
120
185
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
104286
1
4.000
16.12.2014 SALI
10:00
0412 10 518
1
1
55
40
16.12.2014 SALI
16.12.2014 SALI
10:00
10:00
Cal 4,5 mm 09/9884
42246
Cal 12/70
870
NBD-CR/MO
12512
1- III. Bölge Müdürlüğümüz Balıkesir Şube Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Kamuya Geçirilmiş olan ve yukarıda nitelikleri belirtilen 35 adet av tüfeğinin satışları; 2886 sayılı
Yasanın 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 16 ARALIK 2014 SALI günü saat:10:00'da başlanarak ilanda belirtilen sıra ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge
Müdürlüğü /Balıkesir Şube Müdürlüğünde
( Bigadiç Yolu 8. km. Orman Fidanlık Tesisleri Kat:3 BALIKESİR) teşekkül edecek komisyon huzurunda satışı
2-İsteklilerden tüfek alıcılarının ihaleye katılabilmesi için, "Geçerli av tüfeği satılıcılık (Bayilik) belgesi" veya "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgerinden" (herbir silah için ayrı
ayrı olmak üzere) birini vermeleri zorunludur. Katılımcılar ayrıca tebligat için Türkiyede adres beyan etmeleri, T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüzel
Kişiliklerin vergi kimlik numarası bildirmesi), vermek zorundadır.
3- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından veya benzeri meslek kuruluştan; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişlilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel
Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş yada Müdürlüğümüzce aslı gibidir onaylanmış imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin
ise 2. maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduklarının belirtir belgeyi ihale
4- İhale sonucunda av tüfeği almaya hak kazanan şahısların T.C Ziraat Bankası Balıkesir Şubesindeki TR360001000045573520305001 nolu Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Balıkesir Döner Sermaye Hesabına ihale bedelini yatırılacaktır.
5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde " Bigadiç Yolu 8. km. Orman Fidanlık Tesisleri Kat:3/ BALIKESİR " adresindeki Şube Müdürlüğümüzden bedelsiz görülebilir.
6- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
7-Posta yolu ile yapılacak müracatlarda vaki, gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
Orhan KALFA
Şube Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content