close

Enter

Log in using OpenID

Ales Puanı - Turgut Özal Üniversitesi

embedDownload
Üniversitemiz bünyesinde 4 İngilizce okutmanı olarak görevlendirilmek üzere açılan ilanımız için Jüri heyetinin yapmış olduğu Ön Değerlendirme Sonucu ilan edilmiştir.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10. Maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı,
ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise
ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava
çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.” hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
OKUTMAN
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Tarihi / Saati ve Yeri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adı ve Soyadı
FUNDA KELAHMETOĞLU
MÜRÜVVET SÖĞÜT
KÜBRA ARSAL
DUYGU ÖZMEN
ZAFER ASLAN
MİHRİBAN ÖZGÜN
GÖKÇE BAŞTÜRK
ERDAL AYAN
SEVİLAY EREN
BİLAL DURANEL
ÖYKÜ GÜNGÖRDÜ
MERVE KAHYA
PINAR SEMA ÖZTÜRK
HATİCE EKİZ
MELİS PARS
4
04.02.2015
05.02.2015 - Etlik Kampüsü C Blok Saat: 10:00
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
(A+B)
ALES
Yabancı Dil
Değerlendirm
(A)
(B)
e
Ales Puanı
Puanın
Puan
Puanın
Notu
%60’ını
%40’ını
90,02
54,01
95,00
38,00
92,01
87,37
52,42
95,00
38,00
90,42
88,7
53,22
92,50
37,00
90,22
84,1
50,46
96,25
38,50
88,96
83,27
49,96
90,00
36,00
85,96
80,21
48,13
93,75
37,50
85,63
87,41
52,45
90,00
36,00
88,45
80,65
48,39
92,50
37,00
85,39
74,56
44,74
97,50
39,00
83,74
78,25
46,95
91,25
36,50
83,45
84,81
50,89
92,50
37,00
87,89
83,15
49,89
93,75
37,50
87,39
82,48
49,49
93,75
37,50
86,99
93,64
56,18
87,50
35,00
91,18
81,99
49,19
0,00
0,00
49,19
Sonuç
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazanamadı
Sınava Katılmaya Hak Kazanamadı
NOT: Yüksek öğrenim kurumlarında 1 yıllık İngilizce Okutmanı olarak görev yaptığını belgelendirmeyen adayların sınavı geçersiz sayılır.
NOT: Mülakat saatleri ayrıca web sitemizde duyurulacaktır.
İMZA
İMZA
İMZA
Yrd. Doç. Dr. Farid RAJABLI
Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü
Yrd.Doç.Dr.İkboljon QORABOYEV
Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV
İİBF öğretim Üyesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content