close

Enter

Log in using OpenID

Organizasyon Şeması ve Üyeler

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK)
ORGANİZASYON ŞEMASI
ADEK
S
Ü
R
E
Ç
L
E
R
ADEK ÜYELERİ
YÜRÜTME KURULU
Başkan
Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN
Üyeler
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Prof. Dr. Mikdat BOZER
Prof. Dr. Sacit ADALI
Prof. Dr. İsmail ERTÜRK
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Prof. Dr. Şenol DANE
Prof. Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
Doç. Dr. Ünal GÖKTAŞ
Doç. Dr. Lütfü ŞAĞBANŞUA
Doç. Dr. Bünyamin IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA
Genel Sekreter: Yakup YILDIZ
Öğrenci Konseyi Başkanı/Temsilcisi
Başkan
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK
Üyeler
Prof. Dr. Sacit ADALI
Prof. Dr. Şenol DANE
Doç. Dr. Yavuz Kahraman
Yrd. Doç. Dr. Farid RAJABLI
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Öğr. Gör. Yasemin PARLAKDEMİR
Stratejik
Planlama
Kurulu
Kalite
Güvence
Kurulu
Periyodik
İzleme ve
İyileştirme
Kurulu
Güvence
Birimi
Eğitim-Öğretim Süreçleri Alt Komisyonu
jik Planlama
Araştırma ve Geliştirme
(Bilgi Üretme) Alt Komisyonu
Uygulama ve Hizmet Süreçleri Alt Komisyonu
Uluslararası İlişkiler Alt Komisyonu
Yönetim (Yapısal ve Davranışsal) Süreçleri Alt Komisyonu
İdari ve Destek Süreçleri Alt Komisyonu
Kurumsal
Değerlendirme
Kurulu
STRATEJİK PLANLAMA KURULU
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Başkan)
Doç. Dr. Nurettin CAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Ramazan TAŞ (Kariyer Merkezi )
Doç. Dr. Yıldıray YALMAN (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. İlhami SÖYLER (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR (Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Demet AKTAŞ (Hemşirelik Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. F. Soner MAZLUM (Ankara Meslek Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ (Fen Bilimleri Enstitüsü)
Yrd. Doç. Dr. Metin CANBAL (Hastane Başhekim Yardımcısı )
Yrd. Doç. Dr. Sevda YÜKSEL (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Yasemin PARLAKDEMİR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Zübeyde CÜCEN (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu)
Ömer Faruk YAMAN (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Süleyman YAĞMUR (Genel Sekreterlik )
KALİTE GÜVENCE KURULU
Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Koordinatör)
Doç. Dr. Sevsen CEBECİ (Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali BENGİ (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAY (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Nurcan ERTUĞ (Hemşirelik Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. İshak AYDEMİR (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Yusuf ÖLMEZ (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Ebru EVREN CANLAN (Ankara Meslek Yüksekokulu)
Okutman Fatih SEZGİN (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Günay KURT (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
KALİTE GÜVENCE KURULU Eğitim-Öğretim Süreçleri Alt Komisyonu
Prof. Dr. İsmail ERTÜRK (Mühendislik Fakültesi) (Başkan)
Doç. Dr. Ercan SANCAK (İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Sevsen CEBECİ (Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Bilge Önal DÖLEK (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Ali BENGİ (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Nurcan ERTUĞ (Hemşirelik Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Ebru Evren CANLAN (Ankara Meslek Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KAYA (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu)
Günay KURT (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) (Raportör/Sekreter)
KALİTE GÜVENCE KURULU Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Alt Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ (Tıp Fakültesi) (Başkan)
Doç. Dr. Ünal GÖKTAŞ (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Ramazan TAŞ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU (Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. İkboljon QORABOYEV (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Hale Dere ÇİFTÇİ (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Gül Deniz YILMAZ (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Demet AKTAŞ (Hemşirelik Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Yusuf ÖLMEZ (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu)
Okutman Hidayet TİFTİK (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Raportör/Sekreter)
KALİTE GÜVENCE KURULU Uygulama ve Hizmet Süreçleri Alt Komisyonu
Prof. Dr. Şenol DANE (Tıp Fakültesi) (Başkan)
Doç. Dr. Hanifi KURTARAN (Ankara Sağlık Yüksekokulu) (Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAY (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. İshak AYDEMİR (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜKSEL (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Muharrem DOĞANÇAY (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ) (Raportör/Sekreter)
Cuma KILIÇ (Turgut Özal Uygulama ve Araştırma Hastanesi)
Sadık BOZDEMİR (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
Osman GÜNAYDIN (Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı)
KALİTE GÜVENCE KURULU Uluslararası İlişkiler Alt Komisyonu
Doç. Dr. Lütfü ŞAĞBANŞUA (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Başkan)
Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN (Tıp Fakültesi) (Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Öğr. Gör. Yasemin PARLAKDEMİR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Okutman Fatih SEZGİN (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Raportör/Sekreter)
Okutman Sabahattin GÜLTEKİN (Türk Dili Bölümü)
Aynur KUYUMCU (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü)
Mahmut KOÇAK (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü)
KALİTE GÜVENCE KURULU
Komisyonu
Yönetim (Yapısal ve Davranışsal) Süreçleri Alt
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Başkan)
Prof. Dr. Sacit ADALI (Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Ünal GÖKTAŞ (Mühendislik Fakültesi) (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Süleyman YAĞMUR (Genel Sekreterlik)
Şükrü KILIÇ (Personel Daire Başkanlığı)
Reyhan ÖZÜDOĞRU (Personel Daire Başkanlığı) (Raportör/Sekreter)
KALİTE GÜVENCE KURULU İdari ve Destek Süreçleri Alt Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Farid RAJABLI (Mühendislik Fakültesi) (Başkan)
Coşkun ÖZSOLAK (Genel Sekreterlik) (Başkan Yardımcısı)
Günay KURT (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
Mustafa FAZLIOĞLU (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
Şükrü KILIÇ (Personel Daire Başkanlığı)
Serdar AKÇAPINAR (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
Ali KARATAŞ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
Hüseyin BELDEK (Tıp Fakültesi Sekreterliği)
Zeki KAPLAN (Mühendislik Fakültesi Sekreterliği) (Raportör/Sekreter)
İsmail TETİK (Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği)
Engin BAY (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği)
PERİYODİK İZLEME VE İYİLEŞTİRME KURULU
Prof. Dr. Şenol DANE (Tıp Fakültesi) (Başkan)
Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Nurettin CAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Ramazan TAŞ (Kariyer Merkezi )
Yrd. Doç. Dr. Engin AKÇAY (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR (Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. F. Soner MAZLUM (Ankara Meslek Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ (Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Ali BENGİ (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Nurcan ERTUĞ (Hemşirelik Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Yasemin PARLAKDEMİR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Yusuf ÖLMEZ (Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu)
Süleyman YAĞMUR (Genel Sekreterlik )
Zeki KAPLAN (Mühendislik Fakültesi Sekreterliği)
Serdar AKÇAPINAR (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
Salih DUMAN (Strateji Daire Başkanlığı)
Salih AKGÜL (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
KURUMSAL DEĞERLENDİRME KURULU
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Başkan)
Prof. Dr. İsmail ERTÜRK (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Koordinatör)
Doç. Dr. Lütfü ŞAĞBANŞUA (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Ercan SANCAK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Ömer Faruk USLUOĞULLARI (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Sevsen CEBECİ (Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Yıldıray YALMAN (Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. İlhami SÖYLER (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ (Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Demet AKTAŞ (Hemşirelik Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Metin CANBAL (Hastane Başhekim Yardımcısı )
Yrd. Doç. Dr. Sevda YÜKSEL (Ankara Sağlık Yüksekokulu)
Ömer Faruk YAMAN (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Coşkun ÖZSOLAK (Genel Sekreterlik )
Şükrü KILIÇ (Personel Daire Başkanlığı)
Günay KURT (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content