close

Enter

Log in using OpenID

Asansör Tadilatı Müracaatı

embedDownload
KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Ruhsat Birimi'ne;
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, ..................
ada, ................... parselinde kayıtlı
taşınmaza ASANSÖR TADİLATI ruhsatı almak için gereğini arz ederim.
....../......./........
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER
GENEL
YAPI DENETIM EVRAKLARI
(GEREKLİ DURUMLARDA)
Dilekçe (mal sahibi bizzat imza atacak / imza
beyannamesi / vekalet)
Vekil ise vekaletname aslı (tadilat yetkisi içeren)
Kimlik fotokopisi
Son ay vizeli tapu kaydı (tüm kat maliklerinin)
YDK izin belgesi
Müellif onaylı asansör uygulama projesi
Proje müellifinin değişmesi halinde ilk müelliften
alınmış muvafakatname aslı
Proje müellifinin değişmesi halinde
onaylı
taahhütname
Şirket ise imza sirküsü / vergi no
Yapı bilgi formu
YDK - mal sahibi sözleşmesi
YDK, yapı denetiminin üstlenildiğine
taahütname
YDK hesabına yatan hizmet bedeli
YDK imza sirküsü
dair
YDK inşaat mühendisi ikametgah belgesi (tadilatın
yapıldığı yıl tarihli)
YDK yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi
(tadilatın yapıldığı yıl tarihli)
YDK sicil gazetesi
Kat maliklerinin en az %80'inin sahiplerinin
imzaları, apartman karar defterinin noter tasdikli
sureti veya noterden muvafakatname
Tetkik aşamasinda istenebilecek ilave evraklar
YDK onaylı kontrol formu
İNŞAAT
MÜHENDISLIĞI
EVRAKLARI Mal sahibi, müteahhit, yapı denetim elemanları ve
proje müellifinin T.C. kimlik numaraları
(GEREKLI DURUMLARDA)
Performans analizi
Güçlendirme proje ve hesapları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content