close

Enter

Log in using OpenID

önemli kökler, anyon ve katyonlar

embedDownload
BAZI ÖNEMLİ KÖKLER VE ADLARI
12-
CO32CrO42Cr2O72SO42SO32C2O42MnO42ZnO22-
Fosfit
Fosfat
Alüminat
BAZI ELEMENTLERİN BİLEŞİKLERİNDE ALDIKLARI DEĞERLİKLER
2+
3+
12-
Zn2+
Al3+
H-
Na+
Fe2+
Co3+
F-
Ag+
Hg+
K+
Hg2+
Cu2+
Pb2+
Ni2+
Cd2+
Mn2+
Cr3+
Fe3+
ClBrIO2N 3-
m
ya
de
KUVVETLİ ASİTLER
HNO3
H2SO4
HCl
HBr
HI
Hidrür
Florür
Klorür
Bromür
İyodür
Süperoksit
Azit
O2-
2-
O2
S2-
3-
Oksit
Peroksit
Sülfür
N3P3-
Nitrür
Fosfür
rs
H+
im
1+
(Yaklaşık %100 iyonlaşanlar)
Nitrik asit (Kezzap)
Sülfürik Asit (Zaç yağı)
ZAYIF ASİTLER (Çok az oranda iyonlaşanlar)
HCN
Hidrojen siyanür
CH3COOH
Asetik asit
Hidroklorik asit (Tuz ruhu) HF
Hidrojen florür
Hidrojen Bromür
H3PO4
Fosforik asit
Hidrojen İyodür
H2CO3
Karbonik asit
.k
i
KUVVETLİ BAZLAR
Sodyum Hidroksit (Sud Kostik)
Potasyum Hidroksit (Potas Kostik)
w
NaOH
KOH
3-
PO33PO43AlO33-
Karbonat
Kromat
Dikromat
Sülfat
Sülfit
Okzalat
Manganat
Çinkat
m
CNSiyanür
OH
Hidroksit
NO3
Nitrat
NO2
Nitrit
MnO4
Permanganat
CH3COOAsetat
ClO
Hipoklorit
ClO2
Klorit
ClO3
Klorat
ClO4
Perklorat
HCO3Bikarbonat
Hidronyum
Amonyum
.c
o
1+
H3O+
NH4+
Ca(OH)2
NH3
ZAYIF BAZLAR
Kalsiyum Hidroksit
Amonyak
BAZİK OKSİTLER
NÖTR OKSİTLER
AMFOTER OKSİTLER
(Metal oksitler)
(Oksijence fakir ametal oksitler)
(Amfoter metallerin oksitleri)
CO2
NO2
N2O5
SO2
CaO
MgO
Li2O
Na2O
CO
N2O
NO
Al2O3
ZnO
Pb2O3
w
w
ASİT OKSİTLER
(Oksijence zengin ametal oksitler)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
556
File Size
771 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content