EN ÇOK BİLİNEN ANYON VE KATYONLAR -3 yüklü

EN ÇOK BİLİNEN ANYON VE KATYONLAR
-3
yüklü
-2 yüklü
-1 yüklü
+1 yüklü
+2 yüklü
+3 yüklü
N3−
Nitrür
O2−
Oksit
F−
Florür
H+
Hidrojen
Be2+
Berilyum
Al3+
Alüminyum
P3−
Fosfür
S2−
Sülfür
Cl−
Klorür
Li+
Lityum
Mg2+
Magnezyum
As3+
Arsenik (III)
PO43−
Fosfat
CO32−
Karbonat
Br−
Bromür
Na+
Sodyum
Ca2+
Kalsiyum
Sb3+
Antimon (III)
SO42−
Sülfat
I−
İyodür
K+
Potasyum
Sr2+
Stronsiyum
Bi3+
Bizmut (III)
SO32−
Sülfit
NO3−
Nitrat
Cu+
Bakır (I)
Ba2+
Baryum
Co3+
Kobalt (III)
CrO42−
Kromat
OH−
Hidroksit
Hg22+
Cıva (I)
Zn2+
Çinko
Cr3+
Krom (III)
Cr2O72−
Dikromat
HCO3−
Bikarbonat
Ag+
Gümüş
Cd2+
Kadmiyum
Fe3+
Demir (III)
C2O42−
Okzalat
ClO−
Hipoklorit
NH4+
Amonyum
Co2+
Kobalt (II)
Mn3+
Mangan (III)
ClO2−
Klorit
H3O+
Hidronyum
Cr2+
Krom (II)
Ni3+
Nikel (III)
ClO3−
Klorat
Fe2+
Demir (II)
ClO4−
Perklorat
Cu2+
Bakır (II)
O22−
Peroksit
Pb2+
Kurşun (II)
MnO4−
Permanganat
Mn2+
Mangan (II)
CH3COO− Asetat
Hg2+
Cıva (II)
CN−
Siyanür
Ni2+
Nikel (II)
HSO4 −
Bisülfat
Sn2+
Kalay (II)
Yükseltgenme basamağı değişen elementler roma rakamları ile belirtilmiştir.
+4 yüklü
Sn4+
Kalay
(IV)
Mn4+
Mangan
(IV)
Pb4+
Kurşun
(IV)