close

Enter

Log in using OpenID

657 SK. - Bakırköy Adalet Sarayı

embedDownload
T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KADROLU ( 657 SK.) ŞOFÖR NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde 30.12.2014 tarihinde
yayınlanan ilanları ile;
EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara
atama yapılmak suretiyle Bakırköy Adalet Dairesi için 3, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 1 olmak
üzere toplam 4 Kadrolu Şoför alımı ile ilgili sözlü sınav sonucu oluşturulan “ Nihai Başarı Listesidir.
Nihai BaĢarı Listesinde ismi karĢısında ASĠL yazılı olan adayların ve ilk 2 YEDEK adayın aĢağıda
belirtilen atamaya iliĢkin evrakları tamamlamak üzere en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığına
(7.Blok -1.Kat B-06 nolu oda) baĢvurmaları,
Ġl dıĢından evrak gönderecek adayların da evraklarını APS veya Kargo aracılığıyla en geç 27 Mart
2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
BaĢkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ olarak sayılacağı hususu ilan olunur.
23.03.2015
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :
En son öğrenim durum belgesi ( Aslı veya Komisyon BaĢkanlığınca yada ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği ),
KPSS sınav sonuç çıktısı,
Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar Ġçin) ,
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı
beyan dilekçesi ( tıklayınız) ,
BaĢka Kurum ve KuruluĢlara KarĢı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Beyan
(tıklayınız),
Malbildirim formu (tıklayınız),
Nüfus Kayıt Örneği ( Anne, Baba, varsa kardeĢ, evlenme veya boĢanma bilgileri ile eĢ ve
çocukları içerir Ģekilde)
-
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Ehliyet Fotokopisi
2 adet vesikalık fotograf
NOT : Sözlü sınava katılarak güvenlik arşiv araştırma formu getirmeyen adayların istenilen
evraklar ile birlikte güvenlik arşiv araştırma formunuda doldurmaları gerekmektedir. (tıklayınız)
Sayfa 1 / 3
KPSS NOT
SÖZLÜ
SINAV
NİHAİ
SONUÇ
BAŞARI
DURUMU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,38911
95
88,69456
ASİL
KUZU
LİSE
92,32027
85
88,66014
ASİL
HÜSEYİN
AYDOĞAN
LİSE
81,20652
95
88,10326
ASİL
43
TURHAN
ÖZ
MESLEK LİSESİ
80,58446
95
87,79223
ASİL
5
203
SATILMIŞ
PATLAK
LİSE
87,90259
85
86,45130
1.YEDEK
6
358
ÖMER ÖZGÜR
KÖPRÜLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,88047
85
84,94024
2.YEDEK
7
153
FÜRKAN
YILMAM
LİSE
80,62998
86,67
83,64832
3.YEDEK
8
350
MURAT
ER
MESLEK LİSESİ
84,18537
81,67
82,92602
4.YEDEK
9
382
FAİK
ATAŞ
LİSE
86,07433
65
75,53717
BAŞARISIZ
10
322
BURHAN FATİH
MERMER
LİSE
83,84147
65
74,42074
BAŞARISIZ
11
281
EBUBEKİR
KOYUNCU
LİSE
82,66308
65
73,83154
BAŞARISIZ
12
200
MELİKE
YAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,49397
65
73,74699
BAŞARISIZ
13
45
ALİ
AYDEMİR
LİSE
87,04788
60
73,52394
BAŞARISIZ
14
332
OĞUZHAN
YILMAZ
LİSE
81,79067
65
73,39534
BAŞARISIZ
15
239
MAHİR
ATALAY
LİSE
80,76654
65
72,88327
BAŞARISIZ
16
380
BURAK
VARLIK
MESLEK LİSESİ
83,63664
60
71,81832
BAŞARISIZ
17
213
SONER
KARADAYI
LİSE
82,54169
60
71,27085
BAŞARISIZ
18
233
SONER
KARAKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,63909
60
70,81955
BAŞARISIZ
19
181
MÜSLÜM
AYDIN
ADALET MESLEK
EĞİTİMİ Ö
85,59244
55
70,29622
BAŞARISIZ
20
337
YALÇIN
KOÇER
MESLEK LİSESİ
84,63800
55
69,81900
BAŞARISIZ
21
227
ABDÜLAZİZ
SAYIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,19975
55
68,59988
BAŞARISIZ
22
354
HASAN
BOYRACI
LİSE
82,18768
55
68,59384
BAŞARISIZ
23
108
FATİH
ŞAHİN
LİSE
90,87132
45
67,93566
BAŞARISIZ
24
15
CİHAN
BAŞKALE
LİSE
84,62283
50
67,31142
BAŞARISIZ
25
107
BEREKET
KAVAK
LİSE
82,94630
50
66,47315
BAŞARISIZ
26
167
SEDAT
ERÇİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,87313
50
65,43657
BAŞARISIZ
27
257
DENİZ
TUNA
LİSE
80,76654
50
65,38327
BAŞARISIZ
28
36
SERDAR
ERSAN
ADALET MESLEK
EĞİTİMİ Ö
80,61895
50
65,30948
BAŞARISIZ
29
329
GÖKHAN
TAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,77548
45
63,88774
BAŞARISIZ
30
105
FATİH
COŞGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,93855
40
63,46928
BAŞARISIZ
SIRA
NO
ADAY
NO
1
117
BURAK BESTAMİ
VANOĞLU
2
201
SELAHATTİN
3
225
4
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
Sayfa 2 / 3
31
195
FERHAT
KORKMAZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,78957
45
62,89479
BAŞARISIZ
32
139
EMRE
ARPACI
LİSE
85,71525
40
62,85763
BAŞARISIZ
33
326
METİN
ÇETİN
LİSE
83,13596
40
61,56798
BAŞARISIZ
34
122
MAHMUT
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,38745
40
60,69373
BAŞARISIZ
35
31
AHMET TUNAHAN
ALTINTAŞ
LİSE
93,49613
0
46,74807
KATILMADI
36
338
MUSA
KAÇMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
87,56401
0
43,78201
KATILMADI
37
161
YUSUF SERHAT
TATAR
MESLEK LİSESİ
86,69639
0
43,34820
KATILMADI
38
269
İSMAİL
BEYRİBEY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,10527
0
43,05264
KATILMADI
39
320
ENES BURAK
KOLCU
LİSE
85,72790
0
42,86395
KATILMADI
40
101
SÜLEYMAN
KARATUĞ
LİSE
84,53686
0
42,26843
KATILMADI
BAġKAN
ÜYE
ÜYE
Recep Karaman
Selami HATĠPOĞLU
Tayyip Ahmet AYDIN
Adli Yargı
Bakırköy C.BaĢsavcısı
Komisyon Asil Üye Hakim
Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanı
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content