close

Enter

Log in using OpenID

kadrolu mübaşir nihai başarı listesi 20.03.2015

embedDownload
T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KADROLU ( 657 SK.4/B) MÜBAŞİR NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde 30.12.2014 tarihinde
yayınlanan ilanları ile;
EK-1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfından bulunan 7-13 dereceli
kadrolara atama yapılmak suretiyle Bakırköy Adalet Dairesi için 15 Kadrolu Mübaşir alımı ile ilgili
sözlü sınav sonucu oluşturulan “ Nihai Başarı Listesi” ektedir.
Ekli Nihai BaĢarı Listesinde ismi karĢısında ASĠL yazılı olan adayların ve ilk 3 YEDEK adayın
aĢağıda belirtilen atamaya iliĢkin evrakları tamamlamak üzere en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai
bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığına (7.Blok 1.Kat B-06 nolu oda) baĢvurmaları,
Ġl dıĢından evrak gönderecek adayların da evraklarını APS veya Kargo aracılığıyla en geç 27 Mart
2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
BaĢkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ olarak sayılacağı hususu ilan
olunur. 20.03.2015
EK : Kadrolu Mübaşir Sözlü Sınav Sonucu Nihai Başarı Listesi
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :
En son öğrenim durum belgesi ( Aslı veya Komisyon BaĢkanlığınca yada ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği ),
KPSS sınav sonuç çıktısı,
Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar Ġçin) ,
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı
beyan dilekçesi ( tıklayınız) ,
BaĢka Kurum ve KuruluĢlara KarĢı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Beyan
(tıklayınız),
Malbildirim formu (tıklayınız),
Nüfus Kayıt Örneği ( Anne, Baba, varsa kardeĢ, evlenme veya boĢanma bilgileri ile eĢ ve
çocukları içerir Ģekilde)
Nüfus cüzdan fotokopisi,
2 adet vesikalık fotograf
NOT : Sözlü sınava katılarak güvenlik arşiv araştırma formu getirmeyen adayların istenilen
evraklar ile birlikte güvenlik arşiv araştırma formunuda doldurmaları gerekmektedir. (tıklayınız)
Sayfa 1 / 6
KPSS NOT
SÖZLÜ
SINAV
NİHAİ
SONUÇ
BAŞARI
DURUMU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,86497
93,33
90,09915
ASİL
KAYA
LİSE
85,99593
91,67
88,83130
ASİL
ABDÜLLATİF
YILMAZ
MESLEK LİSESİ
89,15937
88,33
88,74635
ASİL
766
ALİ
ARSLAN
LİSE
88,12259
88,33
88,22796
ASİL
5
45
VEJDİ
YALÇINKAYA
MESLEK LİSESİ
86,28167
90
88,14084
ASİL
6
47
AHMET
KENBER
LİSE
83,81945
91,67
87,74306
ASİL
7
692
MEHMET
NARMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
90,21262
85
87,60631
ASİL
8
422
İSA
PASLANMAZ
LİSE
84,93639
90
87,46820
ASİL
9
1070
SEFA
ERDOĞAN
LİSE
82,99434
91,67
87,33050
ASİL
10
649
MUHAMMED ŞÜKRÜ
TEMİZKAN
LİSE
85,00721
88,33
86,67027
ASİL
11
993
BURCU
TANDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,65093
88,33
86,49213
ASİL
12
829
DAVUT
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,90085
88,33
86,11709
ASİL
13
195
AHMET
KARAMAN
LİSE
91,80947
80
85,90474
ASİL
14
146
KEREM
YEĞİT
LİSE
84,57227
86,67
85,61947
ASİL
15
903
KENAN
ASLAN
LİSE
82,72881
88,33
85,53107
ASİL
16
1219
ÇAĞLAR
GÜMÜŞTEKİN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,67549
86,67
85,17108
1.YEDEK
17
1175
KASIM
YEŞİLIRMAK
LİSE
84,77709
85
84,88855
2.YEDEK
18
824
ADNAN
YALÇIN
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
83,77894
85
84,38947
3.YEDEK
19
375
ABDURRAHİM
ÖZMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,91164
81,67
83,78915
4.YEDEK
20
838
FARUK
YİĞİT
LİSE
85,72789
81,67
83,69728
5.YEDEK
21
562
EDA
ALTUNTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,14018
83,33
83,23676
6.YEDEK
22
1020
MEHMET MAHSUM
COŞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,00184
80
83,00092
7.YEDEK
23
725
ALAATTİN
KÖZEN
LİSE
85,59135
80
82,79568
8.YEDEK
24
954
ALİCAN
AKDEMİR
LİSE
86,34489
78,33
82,33911
9.YEDEK
25
145
DİNÇER
YAVUZ
LİSE
88,07455
75
81,53728
10.YEDEK
26
789
HAKAN
MENTEŞ
LİSE
92,81337
65
78,90669
BAŞARISIZ
27
628
MUSTAFA
ÇAĞLIYAN
LİSE
92,59085
65
78,79543
BAŞARISIZ
28
983
MEHMET
TATMAZ
LİSE
92,30004
65
78,65002
BAŞARISIZ
29
1045
MÜCAHİT EMİN
UYSAL
LİSE
91,11153
65
78,05577
BAŞARISIZ
30
492
İLHAMİ
ÖZDEMİR
LİSE
91,09637
65
78,04819
BAŞARISIZ
31
513
HÜSAMETTİN
BAYDUZ
LİSE
90,70694
65
77,85347
BAŞARISIZ
32
79
MEMDUH
ASLAN
LİSE
90,66902
65
77,83451
BAŞARISIZ
33
608
OSMAN
BOSTANCI
LİSE
95,35980
60
77,67990
BAŞARISIZ
SIRA
NO
ADAY
NO
1
823
AHMET
YAŞAR
2
86
NUSRET
3
760
4
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
Sayfa 2 / 6
34
979
İNAN
TOPAÇ
LİSE
89,25040
65
77,12520
BAŞARISIZ
35
44
BAYRAM
KUŞDEMİR
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
89,00906
65
77,00453
BAŞARISIZ
36
178
YASİN
GÜNDOĞDU
LİSE
93,72877
60
76,86439
BAŞARISIZ
37
886
MUHAMMED
ÖNALAN
LİSE
88,72443
65
76,86222
BAŞARISIZ
38
502
TOLGAY
KAHRIMAN
LİSE
85,94030
65
75,47015
BAŞARISIZ
39
151
MUHAMMED
YILDIZHAN
LİSE
85,35617
65
75,17809
BAŞARISIZ
40
181
EDİP
KÜLÜĞ
LİSE
85,23225
65
75,11613
BAŞARISIZ
41
994
TARIK
DEMİR
LİSE
85,20192
65
75,10096
BAŞARISIZ
42
882
SERAP
TOPALCIK
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
85,10762
65
75,05381
BAŞARISIZ
43
1171
İDRİS
TAN
ADALET MESLEK Y.O.
84,97610
65
74,98805
BAŞARISIZ
44
940
SELİM
YILMAZ
LİSE
84,95157
65
74,97579
BAŞARISIZ
45
913
DERYA
KAYA
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
84,78344
65
74,89172
BAŞARISIZ
46
380
NERGİS
KARAHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,69742
65
74,84871
BAŞARISIZ
47
297
HÜLYA
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,67732
65
74,83866
BAŞARISIZ
48
978
ADEM
KAVAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,67716
65
74,83858
BAŞARISIZ
49
1048
İBRAHİM BAKIR
CAN
LİSE
84,65572
65
74,82786
BAŞARISIZ
50
1022
ŞULE MELİKE
ÖZÇINAR
LİSE
84,47870
65
74,73935
BAŞARISIZ
51
1016
MEHMET ŞERİF
ŞENGÜL
LİSE
85,35870
63,33
74,34602
BAŞARISIZ
52
68
İSMAİL
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,36554
65
74,18277
BAŞARISIZ
53
822
ÖMER
AKTAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,36158
65
74,18079
BAŞARISIZ
54
577
SERCAN
TAŞBAKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,19670
65
74,09835
BAŞARISIZ
55
1078
FERİDE
AÇIKGÖZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISAYA
83,12916
65
74,06458
BAŞARISIZ
56
302
FERDİ
YAMAR
LİSE
83,11825
65
74,05913
BAŞARISIZ
57
927
FATMA
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,10250
65
74,05125
BAŞARISIZ
58
773
ÖMER
KILINÇ
LİSE
83,09295
65
74,04648
BAŞARISIZ
59
849
MESUT
ÇAĞAP
LİSE
82,79457
65
73,89729
BAŞARISIZ
60
1204
ABDULGANİ
ALAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,74882
65
73,87441
BAŞARISIZ
61
947
MEHMET
OKUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,72715
65
73,86358
BAŞARISIZ
62
273
ALİ
KANBUR
MESLEK LİSESİ
82,69089
65
73,84545
BAŞARISIZ
63
710
ERCAN
GÜNDÜZ
LİSE
85,52306
60
72,76153
BAŞARISIZ
64
460
MÜCAHİT
ŞEN
LİSE
85,39916
60
72,69958
BAŞARISIZ
65
579
MERT
DOLANBAY
LİSE
84,00330
60
72,00165
BAŞARISIZ
66
1007
AHMET
TÖKEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,95769
60
71,97885
BAŞARISIZ
67
477
FATİH
KARADEMİR
LİSE
83,89203
60
71,94602
BAŞARISIZ
68
715
OSMAN
DEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,88201
60
71,94101
BAŞARISIZ
Sayfa 3 / 6
69
53
SERKAN
ÇEPNİOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,56595
60
71,78298
BAŞARISIZ
70
1075
EREN CAN
KATFAR
LİSE
83,55824
60
71,77912
BAŞARISIZ
71
314
MAHMUT
YÜKSEK
LİSE
83,52790
60
71,76395
BAŞARISIZ
72
908
FİLİZ
ÖZDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,49847
60
71,74924
BAŞARISIZ
73
1215
RABİA
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,45475
60
71,72738
BAŞARISIZ
74
648
CİHAN
DURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,38438
60
71,69219
BAŞARISIZ
75
188
MALİK
ÇELİK
LİSE
82,98422
60
71,49211
BAŞARISIZ
76
409
FATİH
TERCAN
LİSE
82,97916
60
71,48958
BAŞARISIZ
77
250
EMRE
TEZEL
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
82,96494
60
71,48247
BAŞARISIZ
78
761
MUSTAFA HAKKI
KARATAŞ
LİSE
82,95641
60
71,47821
BAŞARISIZ
79
610
MAHMUT
SANCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,92587
60
71,46294
BAŞARISIZ
80
671
SERVET
AZGIN
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
85,53309
56,67
71,09988
BAŞARISIZ
81
836
YUNUS EMRE
ARSLAN
LİSE
88,28190
51,67
69,97428
BAŞARISIZ
82
1125
ADİL
ERTEN
LİSE
89,78397
50
69,89199
BAŞARISIZ
83
1081
KUNTAY
ÇELİK
LİSE
89,68282
50
69,84141
BAŞARISIZ
84
729
BÜLENT
ÖZDAMAN
LİSE
87,84949
51,67
69,75808
BAŞARISIZ
85
819
BİLAL
MEHMETOĞLU
LİSE
87,79892
51,67
69,73279
BAŞARISIZ
86
736
ENSAR
DEMİRCAN
LİSE
84,44835
55
69,72418
BAŞARISIZ
87
636
KADİR
KARACA
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
84,41695
55
69,70848
BAŞARISIZ
88
469
EMİNE
TİLKİCİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,41271
55
69,70636
BAŞARISIZ
89
349
FURKAN MEHMET
BAĞCI
LİSE
84,40790
55
69,70395
BAŞARISIZ
90
440
MURAT
ERGÜN
LİSE
84,37501
55
69,68751
BAŞARISIZ
91
265
DAVUT
DİLMAÇ
LİSE
82,69595
56,67
69,68131
BAŞARISIZ
92
437
BURHAN
İŞBİLİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,29221
55
69,64611
BAŞARISIZ
93
341
PINAR
DEMİRBİLEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
87,60501
51,67
69,63584
BAŞARISIZ
94
880
MUSTAFA
KELEPÇE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,24671
55
69,62336
BAŞARISIZ
95
1032
MUHAMMET
YALÇIN
LİSE
84,23594
55
69,61797
BAŞARISIZ
96
69
SEDA
BURUKÇU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,23107
55
69,61554
BAŞARISIZ
97
1201
YASİN
POTUR
LİSE
87,28305
51,67
69,47486
BAŞARISIZ
98
133
KERİM
ÖZBEY
LİSE
83,80100
55
69,40050
BAŞARISIZ
99
472
İLYAS
ERTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,79458
55
69,39729
BAŞARISIZ
100
333
ESRA
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,79060
55
69,39530
BAŞARISIZ
101
277
MUSTAFA
KARADAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,67837
55
69,33919
BAŞARISIZ
102
106
MUHAMMED EFDAL
ELKATMIŞ
LİSE
90,30741
48,33
69,32037
BAŞARISIZ
103
463
EMRE
AYAN
LİSE
83,07019
55
69,03510
BAŞARISIZ
Sayfa 4 / 6
104
413
EBRU
ÇELİK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,05878
55
69,02939
BAŞARISIZ
105
1004
YASİN
AKDA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,04954
55
69,02477
BAŞARISIZ
106
810
BAYRAM BURAK
YAMAN
LİSE
88,04673
50
69,02337
BAŞARISIZ
107
995
MEHMET MUCİP
AKKOYUN
LİSE
83,04238
55
69,02119
BAŞARISIZ
108
241
CEYHUN
İNAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,03852
55
69,01926
BAŞARISIZ
109
453
EFE HALİL
ÖZEL
LİSE
89,34396
48,33
68,83865
BAŞARISIZ
110
828
GÖKSEL
GÖKTEPE
LİSE
88,67132
48,33
68,50233
BAŞARISIZ
111
690
ALİ
ARZIK
LİSE
87,53593
48,33
67,93463
BAŞARISIZ
112
194
ESER
DÜŞÜNCELİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,72255
50
67,86128
BAŞARISIZ
113
919
SERHAT
ALDEMİR
LİSE
85,72030
50
67,86015
BAŞARISIZ
114
1212
RAMAZAN FURKAN
TÜRKAN
LİSE
85,68743
50
67,84372
BAŞARISIZ
115
23
MUSTAFA
TEZOKUR
LİSE
90,63362
45
67,81681
BAŞARISIZ
116
364
MESUT
BAŞİBÜYÜK
LİSE
87,15409
48,33
67,74371
BAŞARISIZ
117
393
MEHMET ALİ
TÜRK
LİSE
87,10351
48,33
67,71842
BAŞARISIZ
118
1094
YUNUS
BARDAK
LİSE
89,66006
45
67,33003
BAŞARISIZ
119
261
MUHAMMED YASİN
KÖSE
LİSE
87,60926
46,67
67,13796
BAŞARISIZ
120
625
FETHULLAH
KAYA
LİSE
86,89615
46,67
66,78141
BAŞARISIZ
121
189
RIDVAN
ÖZEN
LİSE
86,74443
46,67
66,70555
BAŞARISIZ
122
287
MEHMET
ERBEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,46899
46,67
66,56783
BAŞARISIZ
123
724
COŞKUN
ŞENOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,80996
50
66,40498
BAŞARISIZ
124
774
UĞUR
ARSLAN
LİSE
89,27315
43,33
66,30324
BAŞARISIZ
125
255
GÜRAY
SEVİNÇ
ADALET MESLEK Y.O.
86,46259
45
65,73130
BAŞARISIZ
126
1074
NURHAK
TEPE
LİSE
86,45869
45
65,72935
BAŞARISIZ
127
1065
ATA
AYDIN
LİSE
86,42076
45
65,71038
BAŞARISIZ
128
351
SEZER
BEKTAŞ
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
86,38618
43,33
64,85976
BAŞARISIZ
129
620
ERKAN
BULDUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,19530
43,33
64,76432
BAŞARISIZ
130
424
SELAHATTİN
OZAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,19321
43,33
64,76327
BAŞARISIZ
131
176
DENİZ
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,80678
43,33
64,57006
BAŞARISIZ
132
165
VOLKAN
TAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,90828
45
63,95414
BAŞARISIZ
133
622
İBRAHİM
BÜYÜKÇELEBİ
LİSE
82,86537
45
63,93269
BAŞARISIZ
134
834
CAN
MOCAN
LİSE
93,02072
0
46,51036
KATILMADI
135
694
MURAT
TOROS
LİSE
90,21891
0
45,10946
KATILMADI
136
604
EMRE
CAMCI
LİSE
88,19339
0
44,09670
KATILMADI
137
540
YASİN UMUT
ERGİN
LİSE
87,76098
0
43,88049
KATILMADI
138
730
BEYTULLAH
ŞAHİN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,37579
0
43,18790
KATILMADI
Sayfa 5 / 6
139
792
OSMAN YASİN
ÜNEY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,02383
0
43,01192
KATILMADI
140
743
MESUT
SARICI
LİSE
85,61662
0
42,80831
KATILMADI
141
719
AHMET
GÜL
LİSE
85,35869
0
42,67935
KATILMADI
142
655
MURAT
TUTAL
LİSE
84,89088
0
42,44544
KATILMADI
143
984
EYŞAN
DEMİREL
LİSE
84,67593
0
42,33797
KATILMADI
144
786
ERGİN
SAMUR
LİSE
84,53433
0
42,26717
KATILMADI
145
614
MURAT
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,97088
0
41,98544
KATILMADI
146
770
SERDAR
BİDOŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,74873
0
41,87437
KATILMADI
147
896
HASAN
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,99481
0
41,49741
KATILMADI
148
681
HALİL
SAYIL
ADALET MESLEK EĞİTİMİ Ö
82,90559
0
41,45280
KATILMADI
149
754
METİN
ÇATALBAŞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,89509
0
41,44755
KATILMADI
150
1106
MAHMUT
AKDEMİR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,72715
0
41,36358
KATILMADI
BAġKAN
ÜYE
ÜYE
Recep KARAMAN
Selami HATĠPOĞLU
Tayyip Ahmet AYDIN
Adli Yargı
Bakırköy C.BaĢsavcısı
Komisyon Asil Üye Hakim
Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanı
Sayfa 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
950 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content