close

Enter

Log in using OpenID

T.C. BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET

embedDownload
T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ ( 657 SK.4/B) AHŞAP TEKNİSYENİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde 30.12.2014 tarihinde
yayınlanan ilanları ile;
EK-1/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu
esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam Bakırköy Adalet Dairesi için 1 Ahşap Teknisyeni
alımı ile ilgili olarak 22 Mart 2015 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu oluşturulan “ Nihai Başarı
Listesidir.
Nihai Başarı Listesinde ismi karşısında ASİL yazılı olan aday ve YEDEK yazılı adayın aşağıda
belirtilen atamaya ilişkin evrakları tamamlamak üzere en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
(7.Blok -1.Kat B-06 nolu oda) başvurmaları,
İl dışından evrak gönderecek adayların da evraklarını APS veya Kargo aracılığıyla en geç 27 Mart
2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ olarak sayılacağı hususu ilan
olunur. 23.03.2015
A D AY LA R D A N İ S T E N E N B E L G E L E R :
En son öğrenim durum belgesi ( Aslı veya Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği ),
KPSS sınav sonuç çıktısı,
Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar İçin) ,
Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
dilekçesi ( tıklayınız) ,
Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Beyan
(tıklayınız),
Malbildirim formu (tıklayınız),
Nüfus Kayıt Örneği ( Anne, Baba, varsa kardeş, evlenme veya boşanma bilgileri ile eş ve
çocukları içerir şekilde)
Nüfus cüzdan fotokopisi,
2 adet vesikalık fotoğraf
NOT : Sözlü sınava katılarak güvenlik arşiv araştırma formu getirmeyen adayların istenilen
evraklar ile birlikte güvenlik arşiv araştırma formunuda doldurmaları gerekmektedir. (tıklayınız)
Sayfa 1 / 2
SIRA
NO
ADAY
NO
1
2
3
4
5
8
9
6
5
1
ADI
FİKRET
OSMAN
CENGİZ
SABRİ
ZEYNİ
SOYADI
KAYAR
ŞENGÜN
BİLGİN
SAĞLIK
ERKEN
BAŞKAN
Recep KARAMAN
Adli Yargı
ÖĞRENİM DURUMU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
MESLEK LİSES İ
MESLEK LİSES İ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
KPSS
NOT
SÖZLÜ
SINAV
NİHAİ
SONUÇ
BAŞARI DURUMU
77,57522
76,58279
80,05849
79,23918
80,66446
95
90
50
50
45
86,28761
83,29140
65,02925
64,61959
62,83223
AS İL
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
ÜYE
Selami HATİPOĞLU
Bakırköy C.Başsavcısı
ÜYE
Tayyip Ahmet AYDIN
Komisyon Asil Üye Hakim
İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content