close

Enter

Log in using OpenID

Arka fonu beyaz 2 adet

embedDownload
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMLERĠ
JET AK8 ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ÜG: DL
YÜKSEKLĠK
K A N AT G E N Ġ ġ L Ġ Ğ Ġ
AK8
355-700
701-1000
1001-1200
1201-1400* 1401-1700*
500-1200
34.46 €
37.88 €
40.55 €
49.50 €
61.81 €
1201-2400*
43.41 €
46.83 €
49.50 €
58.45 €
70.76 €
Tüm ölçülerde kilit karşılıklar ve emniyet mandalı fiyatlara dahil, kol hariçtir
* Bu ölçülerde standart arka kilitlemeler fiyatlara dahildir.
1401-1700 genişliğinde ek makas fiyata dahildir.
Boyalı menteĢe farkı
1.50 €
Ġlave Donanımlar
Fiyat/€
K-16595-00-0-1
Jet AK8 ilave aksesuarı 130
G-46551-00-0-0
SPACIO eksenel kol tek dillli 22 mm, ham
Kg
3.63
G-46551-00-0-1
SPACIO eksenel kol tek dilli 22 mm EV1
G-46551-00-0-6T
SPACIO eksenel kol tek dilli 22 mm siyah
9.00
9.25
9.25
Not:
Çift açılım menteşelerinin ve Spacio eksenel kolun ; ham, naturel eloksal, beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcuttur.
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMLERĠ
JET AK8 ÇĠFT KANAT ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ÜG: DL
YÜKSEKLĠK
K A N AT G E N Ġ ġ L Ġ Ğ Ġ
AK8
355-700
701-1000
1001-1200
500-1200
68.34 €
71.76 €
74.43 €
83.38 €
95.69 €
1201-2400*
77.29 €
80.71 €
83.38 €
92.33 €
104.64 €
Tüm ölçülerde kilit karşılıklar ve emniyet mandalı fiyatlara dahil, kol hariçtir * Bu ölçülerde standart arka
kilitlemeler fiyatlara dahildir.
1401-1700 genişliğinde ek makas fiyata dahildir.
1201-1400* 1401-1700*
Boyalı menteĢe farkı
3.00 €
Not:
Çift açılım menteşelerinin ve Spacio eksenel kolun ; ham, naturel eloksal, beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcuttur.
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMLERĠ
Ġ
Y Ü K S EK L K
UNI-JET C ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ ÜG: D, DL Ġspanyolet Kanallı Alüminyum Profiller için
KANATGENĠġLĠĞĠ
UNI-JET C
280-500
501-750
751-1000
480-590
32.61 €
32.61 €
34.18 €
37.11 €
38.94 €
42.07 €
1001-1200**201-1450*
1451-1600**
591-750
32.61 €
32.61 €
34.18 €
37.11 €
38.94 €
42.07 €
751-1200
33.77 €
33.77 €
35.34 €
38.27 €
40.10 €
43.23 €
951-1450*
36.59 €
36.59 €
38.16 €
41.09 €
42.92 €
46.05 €
1201-1700*
38.26 €
38.26 €
39.83 €
42.76 €
44.59 €
47.72 €
1451-1950*
39.74 €
39.74 €
41.31 €
44.24 €
46.07 €
49.20 €
1951-2450*
41.50 €
41.50 €
43.07 €
46.00 €
47.83 €
* Bu ölçülerde standart arka kilitlemeler fiyatlara dahildir. ** Bu ölçülerde standart yatay
kilitlemeler fiyatlara dahildir.
Fiyatlara pivot karşılık dahil, standart kilit karşılık ve kol hariçtir.
Fiyatlar 13mm aks ve naturel mat eloksal kapak takımı için geçerlidir. 9mm aks ve diğer renk
seçeneklerindeki fiyat farkları için aĢağıdaki tablolara bakınız.
PARALEL SÜRME (PSK) SĠSTEMLERĠ
ÜG: B
G.U 968
TEK KANAT HAREKETLĠ
968/150 oZ (130 Kg) Automatic
968/150 oZ
730-2400
600-850
331.22 €
Ġlave Donanımlar
Kilitlenebilir İsp. ve İç-Dış Kol Farkı (beyaz)
968/150 mZ (150 Kg) Full Automatic
851-1100
342.56 €
1101-1350
358.08 €
Fiyat/€
71.06
1351-1600
369.60 €
968/150 mZ
740-850
851-1100
1101-1350
895-1200
586.35 €
597.69 €
638.25 €
649.77 €
1201-2400
600.54 €
611.88 €
652.44 €
663.96 €
Ġlave Donanımlar
1351-1600
Fiyat/€
Kilitlenebilir İsp. ve İç Kol Farkı (kahve)
35.79
Kilitlenebilir İsp. Ve İç-Dış Kol Farkı (kahve)
87.62
968/200 mZ (200 Kg) Full Automatic
968/200 mZ
895-1200
1201-2400
740-850
851-1100
1101-1350
628.67 €
641.86 €
687.31 €
702.11 €
746.98 €
642.86 €
656.05 €
701.50 €
716.30 €
761.17 €
Ġlave Donanımlar
1351-1600 1601-1850
Fiyat/€
Kilitlenebilir İsp. ve İç Kol Farkı (kahve)
Kilitlenebilir İsp. ve İç-Dış Kol Farkı (kahve)
35.79
87.62
Matris fiyatları beyaz donanımlara göre hesaplanmıştır. Farklı renk seçenekleri için G-U'ya başvurunuz.
KALDIRMALI SÜRME (HS) SĠSTEMLERĠ
ÜG: F
G.U 934 / 300 Kg
GENĠġLĠK
G.U 934
LY :1800-2300 A
1800-2300
C
2301-2700
A
2301-2700
C
720-1450
1451-1950
1951-2200
220.39 €
221.40 €
222.30 €
2201-3300
224.10 €
427.87 €
429.90 €
431.70 €
435.30 €
247.75 €
248.76 €
249.66 €
251.46 €
476.99 €
479.02 €
480.82 €
484.42 €
Not: Fiyatlara ray ve vida dahil değildir. Barel deliksiz kol dahildir.
Ġlave Donanımlar
İç-Dış Kol farkı (gümüş)
6-32030-00-0-5
Fiyat / €
44.74
23.07
İspanyolet uzatma
G.U 937 / 150 Kg
GENĠġLĠK
G.U 937
LY :1800-2300 A
1800-2300
C
720-1450
1451-1950
1951-2200
202.55 €
203.56 €
204.46 €
392.19 €
394.22 €
396.02 €
Not: Fiyatlara ray ve vida dahil değildir. Barel deliksiz kol dahildir.
KALDIRMALI SÜRME SĠSTEMLERĠ
HS-Master (Motorlu Kaldırmalı Sürme) Donanımları
ÜG: F
Açıklama
ÜG
Mekizma
boyu mm
Fiyat/€
6-32205-98-L-1
HS-MASTER Şema A Temel Takım
6-32205-98-L-7
HS-MASTER Şema A Temel Takım beyaz
FM
<3000
2,369.29
FM
<3000
6-32205-98-L-1
2,511.46
HS-MASTER Şema A Temel Takım
FM
3001-4000
6-32205-98-L-7
HS-MASTER Şema A Temel Takım beyaz
FM
3001-4000
6-32205-98-L-1
HS-MASTER Şema A Temel Takım
FM
4001-6700
6-32205-98-L-7
HS-MASTER Şema A Temel Takım beyaz
FM
4001-6700
6-33625-98-L-1
HS-MASTER Şema C Temel Takım
FM
<6000
5,670.30
6-33625-98-L-7
HS-MASTER Şema C Temel Takım beyaz
FM
<6000
5,954.23
6-33625-98-L-1
HS-MASTER Şema C Temel Takım
FM
6001-8000
6-33625-98-L-7
HS-MASTER Şema C Temel Takım beyaz
FM
6001-8000
6-33625-98-L-1
HS-MASTER Şema C Temel Takım
FM
8001-13400
6-33625- 98-L-7
HS-MASTER Şema C Temel Takım beyaz
FM
8001-13400
Ürün Kodu
Temel Takım
L:Sol, R: Sağ
Şema C Temel Takımda yön seçimi önce açılacak olan kapıya göre yapılır.
Şema A >3000 ve şema C>6000 fiyatları için G.U'ya başvurunuz.
Bağlantı parçaları
Adet/koli
Fiyat/€
K-16748-00-0-1
HS-MASTER İspanyolet Takımı
FM
1
386.73
K-16750-00-0-1
HS-MASTER Bağlantı Takımı
FM
1
207.56
Kumanda
6-32264-01-0-0
HS-MASTER Kumanda
L0
1
84.72
6-32627-00-0-0
HS-MASTER Uzaktan kumanda alıcı
FM
1
305.45
KATLANIR SÜRME SĠSTEMLERĠ
G.U 822 EĢikli / G.U 825 EĢiksiz
ġema
ÜG: B
Açıklama
Ray/mt.
Fiyat/€
822 / EġĠKLĠ 5 / EġĠKSĠZ
321
(3 Kanat -2 Kanat Bir Yöne-1Kanat Ayrı)
3 mt.
546.60
639.53
330
(3 Kanat Tek Yöne Toplanır)
3 mt.
652.46
745.39
431
(4 Kanat -3 Kanat Bir Yöne - 1 Kanat Ayrı)
4 mt.
703.32
812.85
541
(5 Kanat-4
Kanat BirYöne - 1
Kanat Ayrı)
5 mt.
1,080.19
1,256.30
532
(5 Kanat-3
Kanat BirYöne - 2
Kanat AyrıYöne)
5 mt.
1,121.33
1,297.44
550
(5 Kanat Tek Yöne Toplanır)
5 mt.
1,186.05
1,362.16
633
(6 Kanat-3
Kanat BirYöne - 3 Kanat AyrıYöne)
6 mt.
1,264.41
1,442.65
651
(6 Kanat-5
Kanat BirYöne - 1
6 mt.
1,223.27
1,401.51
743
(7 Kanat-4
Kanat BirYöne -3 Kanat AyrıYöne)
6,7 mt.
1,594.65
1,788.80
761
(7 Kanat-6
Kanat BirYöne - 1
6,7 mt.
1,553.51
1,747.66
(7 Kanat Tek Yöne Toplanır)
6,7 mt.
1,659.37
770
Fiyatlar gümüĢ donanıma göre hesaplanmıĢtır. Farklı renk seçenekleri için G-U'ya baĢvurunuz.
1,853.52
Kanat AyrıYöne)
Kanat Ayrı)
PĠVOT PENCERE SĠSTEMLERĠ
ÜG: A
ALÜMĠNYUM - 175 Kg
UNITAS 18/3 :
244.70 €
(yatay)
UNITAS 88 :
243.71 €
(dikey)
Fiyatlar beyaz donanıma göre hesaplanmıĢtır. Farklı renk seçenekleri için G-U'ya baĢvurunuz.
Temel takım kodları profil detayına göre değiĢmektedir. Detaylı bilgi için G-U'ya baĢvurunuz.
VENTUS YÜKSEK KANAT SĠSTEMLERĠ (VASĠSTAS)
F 200 / F 300 Alttan Manivela Kumandalı / Motorlu Yüksek Kanat Donanımı
ÜG: G
F 200 Ventus Manivela Kumandalı Vasistas Donanımı (20 cm açılma mesafesi)
Ürün Adı
Açıklama
VENTUS 1800mm
F 200 Makas + Kol + Mil ve kapak kahve
Fiyat/€
70.79
F 200
VENTUS 3300mm
VENTUS 5000mm
VENTUS Ek Makas
VENTUS Motorlu Tk.
Makas + Kol + Mil ve kapak kahve
82.54
F 200 Makas + Kol + Mil ve kapak kahve
F 200 Ek makas kahve En>1200mm
103.69
24.82
F 200 Motorlu Takım butonlu kahve
Fiyatlar kahverengi donanım üzerinden yapılmıĢtır. Farkı renk veya uzaktan kumandalı versiyon için G.U'ya baĢvurunuz.
405.35
F 300 Ventus Manivela Kumandalı Vasistas Donanımı (30 cm açılma mesafesi)
Ürün Adı
Açıklama
Fiyat/€
VENTUS 3300mm
VENTUS 5000mm
VENTUS Ek Makas
F 300 Makas + Kol + Mil ve kapak kahve
224.78
F 300 Makas + Kol + Mil ve kapak kahve
272.69
F 300 Ek makas kahve En>1200mm
79.71
Fiyatlar kahverengi donanım üzerinden yapılmıĢtır. Farklı renk veya uzaktan kumandalı versiyon için G.U'ya baĢvurunuz.
F 200 Ventus Manivela Kumandalı DıĢa Açılan Vasistas Donanımı (20 cm açılma mesafesi)
Ürün Adı
Açıklama
Fiyat/€
F 200 Dışa Açılım Makas + Kol Takım + Mil ve kapak beyaz
VENTUS DıĢa Açılım
F 200 Dışa Açılım ek makas En >1200mm gümüş
VENTUS Ek Makas
(Kanat Bini dudağı + Conta kalınlığı = 5-13 / 14-25mm arası için):
166.17
65.62
PENCERE AÇMA MOTORLARI
ÜG: G ve I
Ürün Kodu
Açıklama
ÜG
Adet/Koli
Fiyat/€
K-17433-00-0-1
K-17433-00-0-6
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-230V gri
GL
1
134.80
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-230V siyah
GL
1
K-17433-00-0-7
150.99
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-230V beyaz
GL
1
134.80
1
K-17434-00-0-1
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-24V gri
IE
1
171.18
K-17434-00-0-6
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-24V siyah
IE
1
191.76
K-17434-00-0-7
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-24V beyaz
IE
1
171.18
1
K-17435-02-0-1
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Synchro 230V gri
GL
1
351.56
K-17435-02-0-6
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Synchro 230V siyah
GL
1
393.74
K-17435-02-0-7
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Synchro 230V beyaz
GL
1
351.56
1
K-17436-02-0-1
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Synchro 24V gri
IE
1
432.02
K-17436-02-0-6
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Synchro 24V siyah
IE
1
483.60
K-17436-02-0-7
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Synchro 24V beyaz
IE
1
432.02
1
K-17437-00-0-1
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Remote 230V gri
GL
1
211.58
K-17437-00-0-6
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Remote 230V siyah
GL
1
236.96
K-17437-00-0-7
Zincir Mekanizma Eltral KS 30/40-Remote 230V beyaz
GL
1
211.58
K-17439-00-0-0
Uzaktan Kumanda KS 30/40
GL
1
70.15
Synchro modellerde senkronize çalışan iki adet motor bulunur
*24V ile çalışan motorlar, binalardaki merkezi kontrolü Isı ve Duman Tahliye Sistemlerine (RWA) bağlanabilir.
DIġA AÇILIR KANAT DONANIMLARI
SECURISTYLE / G.U DıĢ Cephe Makas ve Ġlave Donanımları
ÜG: YX
Ürün kodu
Açıklama
Ebat
(mm)
Maks /
Min.Kanat
) / Açma
Açısı(º)
660/300
38/85
19.75
25.35
Fiyat: €/Çift
Securistyle Sterling Ağır Yük DıĢ Cephe Makasları
Y-ST-SPS10
STERLING Çelik Makas Yana Açılım
262
Y-ST-SPS16
STERLING Çelik Makas Yana Açılım
415
838/450
55/60
Y-ST-SPT10
STERLING Çelik Makas
262
640/267
40/50
22.55
Y-ST-SPT12
STERLING Çelik Makas
313
800/640
50/50
24.45
Y-ST-SPT16W
STERLING Çelik Makas
415
1100/800
65/50
27.65
Y-ST-SPTH16
STERLING Çelik Makas*
415
1100/600
100/30
30.45
Y-ST-SPT22
STERLING Çelik Makas*
567
1500/1090
100/45
31.60
Y-ST-SPT22W
STERLING Çelik Makas*
567
2000/1500
100/20
36.40
Y-ST-SPT26
STERLING Çelik Makas*
680
2500/2000
180/20
40.45
Securistyle Storm DıĢ Cephe Makasları
Y-ST-STORMB12
STORM Çelik Makas
313
787/635
45/50
16.90
Y-ST-STORMB16
STORM Çelik Makas
415
1090/787
55/50
20.50
Y-ST-STORMB22
STORM Çelik Makas
567
1500/1090
75/45
23.50
Y-ST-STORMB26
STORM Çelik Makas*
680
2200/1270
100/20
35.75
1100/790
70/27
21.95
G.U DıĢ Cephe Makasları
C-90515-01-P-8
G.U Dış Cephe Makası L:16''/70 Kg
407
C-90517-01-P-8
G.U Dış Cephe Makası L:20''/100 Kg
508
1600/1000
100/27
32.60
C-90519-01-P-8
G.U Dış Cephe Makası L:24''/115 Kg
610
2000/1300
115/23
37.45
Securistyle Paralel Açılım Makaslar
Maks.Açılım
Mesafesi mm
Manuel/Motor
Fiyat: €/Adet
Y-ST-PX0350
Paralel Makas 350
150/180
43.80
Y-ST-PX0450L
Paralel Makas 450 sol
150/250
47.50
Y-ST-PX0670L
Paralel Makas 670 sol
150/150
70.00
Y-ST-PX0950L
Paralel Makas 950 sol
150/250
82.10
Y-ST-C8571
Paralel Makas 450 Stoplama Plakası**
1.95
L: Sol R: Sağ
2000mm genişlik, 3000mm yükseklik ve 200 kg’ye kadar kanatlar Parallel Plus makaslarla manuel olarak kumanda edilebilir. 1500 mm genişlik ve 1250 mm yüksekliğin üzerindeki
kanatlarda motorlu uygulama yapılmalıdır.
Listede ürün bazında fiyatlar verilmiş olup, pencere bazında paralel makas seçimi ve fiyatlandırması için GU'ya başvurunuz. ** Dikey olarak monte edilen her bir paralel makas için
makas tipine uygun 1 adet stoplama plakası kullanılmalıdır.
DıĢa Açılır Cephe Ġlave Donanımlar
Ürün kodu
Açıklama
Y-ST-S7280
Metrik Ayar Parçası*
3.43
Y-ST-SR8
Sabit Sınırlayıcı 203.7 mm
10.85
Y-ST-SR16BAC
Sabit Sınırlayıcı 400 mm
14.81
Y-ST-SDR4
Anahtarlı Sınırlayıcı, 101.6 mm
8.62
Y-ST-SDR6
Anahtarlı Sınırlayıcı, 152.4 mm
8.83
Y-ST-SDR10
Anahtarlı Sınırlayıcı, 254 mm
Y-ST-R7437
Anahtar
*100 Kg ve üstü kanatlarda S7280 metrik ayar parçası kullanılması zorunludur.
Fiyat/€
9.38
0.44
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content