close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ ARAŞTIRMA MİKROSKOBU

embedDownload
2014 YILI
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ ARAŞTIRMA MİKROSKOBU TEKNİK
ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK ihtiyacı olarak laboratuvar ortamında kömür içinde bulunan spor ve polenlerin
tanımlanması için palinoloji amaçlı kullanılmak üzere 1 takım binoküler mikroskop,
görüntüleme ve bilgisayar sistemi satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Mikroskobun optik sistemi sonsuza düzeltmeli optik (infinity corrected) sistemli
olmalıdır.
2.2-Mikroskobun 30 derece dönebilen trinoküler tüpü bulunmalıdır.
2.3-Binoküler tüpte gözler arası (interpupiller) mesafe ayarı en az 55 ila 75 mm arasında
yapılmalıdır.
2.4-Mikroskobun her iki yanında makro, mikro ve medium ayar düzeneği olmalıdır.
2.5-Mikroskop tablası makro mikro netlik düğmeleri sayesinde en az 25 mm aşağı yukarı
hareket edebilmelidir.
2.6-Mikroskop kondansatörü Abbe tipinde 0.90/1.25Oil özelliğinde olmalıdır. Kondansör
optimal diyafram açıklığını renk kodlu olarak gösterir nitelikte olmalıdır.
2.7-Kondansör üzerinde renk kodlarıyla optimum apertür açıklığını gösterir tipte olmalıdır.
2.8-Mikroskopta, aydınlık alan (BF) ve faz kontrast (PH) teknikleri kullanılmalıdır.
İstenildiğinde ileride karanlık alan (DF), polarizasyon (POL) ve DIC gibi kontrast teknikleri
de eklenebilmelidir.
2.9-Obje tablası en az 180x150mm den küçük olmamalıdır. Obje tablası içine gömülü olarak
sağ el ile kumanda edilen şaryo mobil olmalıdır. Şaryo mobilin hareket sahası en az 50x75mm
olmalıdır.
2.10-Mikroskobun en az 6 objektif takılmasına müsait revolveri olmalıdır.
2.11-Mikroskobun optik sistemi tamamen kaplamalı camdan mamul olmalıdır. Objektif
değişikliği yapıldığında netlik kesinlikle bozulmamalıdır. Objektifleri meydana getiren
elementler, objektifin metal gövdesine monte edilmiş olmalıdır.
2.12-Objektifler PLAN, sonsuz optik şeklinde ve aydınlık alan çalışmalarına uygun aşağıdaki
özelliklerde olmalıdır.
Objektifler
Numerik Aralık
4x/0.10
0.10
10x/0.25
0.25
20x/0.40
0.40
40x/0.65
0.65
2.13-Mikroskobun 1 çift dioptirili FN değeri en az 22 mm olan 10x Plan okülerleri olmalıdır.
2.14-Mikroskop Koehler aydınlatma sistemi ile çalışmalıdır. Aydınlatma gövdeye entegre
elektronik kontrollü ışık ayar düzeneği ve gövdeye haricen monte edilen 12V 100W halojen
gücünde lamba yuvası ile sağlanmalıdır.
2.15-Mikroskop ile birlikte aşağıdaki özelliklerde dijital görüntüleme sistemi verilmelidir.
a. Kamera ve yazılım, mikroskop ile uyumlu ve aynı marka olmaldır.
b. Kamera firewire 800 veya USB 3.0 özellikte olmalıdır.
c. Optik arayüz olarak 0.5x c-mount adaptör olmalıdır.
d. Kamera en az 3 Mpiksel olup 2048 X 1536 çözünürlüğünde görüntü aktarabilmelidir.
e. Piksel boyutları en az 3.2 µm X 3.2 µm kenar uzunluklu kare şeklinde olmalıdır.
f. Renk derinliği en az 30 bit olmalıdır.
g. Renk başına en az 10 bit renk çözünürlüğü olmalıdır.
h. Pozlama süresi 0.1 msec ile 2 sec arasında olmalıdır.
i. Kameranın istenmeyen kızıl ötesi ışınlarını kesen koruyucu renk filtresi bulunmalıdır.
(650 nm den yüksek olan)
j. Kamerayla birlikte verilen görüntü işleme programı ile sorunsuz çalışabilmelidir.
k. Program çekilen fotografların objektif, tarih, kullanıcı, preparat hazırlama yöntemi ve
ışık sistemi bilgilerini otomatik olarak ekleyebilmelidir.
2.16-Kamera ile birlikte aşağıdaki özelliklerde bilgisayar sistemi verilmelidir.
l. Intel marka i5 işlemci destekli anakart
m. En az ıntel i5 model, 3.2 ghz hızında işlemci
n. En az 8 gb kapasiteli ddr 3 ram
o. En az 500 gb sata ıı harddısk
p. En az 1 gb pcı-e ekran kartı
r. En az 21 ınç büyüklükte lcd monıtor
s. Dvd wrıter
t. En az gerçek 450 w gücünde power supply
u. Mıcrosoft klavye- mouse
v. Lisanslı mıcrosoft wındows xp pro. Ing. Veya mıcrosoft wındows 7 pro. ıng.işletim
sistemi
2.17-Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap
verilmelidir.
2.18-Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri
sağlamayan firma teklifleri red edilecektir.
2.19-Mikroskop ile beraber tozdan koruma örtüsü verilmelidir.
2.20-Mikroskobun fabrikasyon hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır. Garanti süresi
bitiminden itibaren 10 (on) yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi bulunmalıdır.
3.KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Sistemin laboratuvara kurulup yeterli sayıda personele ücretsiz eğitim verildikten ve
sorunsuz olarak uygun çalıştığı görüldükten sonra kabulü yapılacaktır. Bu kabul işlemi,
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile Etüt
Plan Proje ve Tesis Daire Başkanlığı teknik personelince yapılacaktır. Kabulü müteakip
sistemin 2 (iki) yıl süre ile kusursuz çalıştığının tespiti sonrasında da kesin kabulü
yapılacaktır.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1-Teknik şartnamedeki tüm maddelere sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir.
Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır.
4.2-Firmalar, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye özel
satış ve teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir.
4.3-Teklifçi firma; teklif edilen komple standart sistemin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart sistemin dışında kalan ünite ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
4.4-Firma tarafından her kalem ürünün markası modeli, üreticisi ve orijini belirtilecektir.
4.5-Teklif edilen ürün ile birlikte en az 2 takım tanıtıcı katalog teklifle birlikte verilecektir.
4.6-Teklif edilecek her bir ekipman ve malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır.
4.7-Bilgisayar yazılımı Türkçe olacaktır.
4.8-Firma tarafından 2 yıllık çalışma süresi için yedek parça listesi verilecek, bu listede
malzeme adı, katalog no, miktar ve birim fiyat ve toplam tutar yer alacaktır.
4.9-Kazanan teklif sahibi ile birlikte sözleşme yapılmadan önce yedek parçaların nihai listesi
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.
4.10-Teklifçi firma en az 10 yıllık süre ile yedek parça temin ve bakım garantisi verecektir.
4.11-Ürünler optik ve mekanik bileşenlerde 5 yıl, elektronik bileşenlerde 2 yıl garantili
olacaktır.
4.12-Ürünlere garanti süresi içinde yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait
işlemler firma tarafından ücretsiz olarak ve firmaya bildirim tarihinden itibaren en fazla 5
(beş) işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir. Garanti süresi içinde; arızalı ünitelerin firma
teknik servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye,
nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf yüklenici tarafından ödenecektir. İdare tarafından
tamir için firmaya gönderilen arızalı ünitelerin tamir edilerek İdareye teslim tarihinin
belirlenmesinde malın teknik servisine gönderildiği tarih (kargo makbuzu üzerindeki tarih)
esas alınacaktır. Herhangi bir ünitesi teknik servise gönderilen sistemin garanti süresi sistemin
kullanılamadığı süre kadar uzatılacaktır.
4.13-Firma sipariş edilen ürünlerin ilgili işyerine kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur.
Sistemler ile ilgili orijinal kullanım kitapları ve diğer dökümanlar (CD, disket, vd.) her ürün
için bir takım olarak ayrı ayrı verilecektir.
4.14- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.15- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
VERGİ
DAİRESİ
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak KARAELMAS
Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK
VERGİ NO
879 003 3931
5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1-Ürün en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde çalışır halde iş yerine teslim edilecektir.
Malzeme Adı
Görüntüleme
sistemli
mikroskobu
araştırma
Miktar(ad.)
1
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content