close

Enter

Log in using OpenID

0cak-Mart Bülten 4,48 MB PDF

embedDownload
Yıl : 5 Sayı : 12 - Şubat 2014
www.batman.edu.tr
“ENGELSİZ SANAT”
Batman Üniversitesi tarafından yürütülen ve Batman Valiliğince desteklenen “Engelsiz Yürekler Kültür ve Sanat Merkezi”
SODES Projesi ilk eserlerini sergiledi. Vali Arslan ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam yürütülen projenin
önemine dikkat çekerek projede emeği geçenleri kutladı.
ENGEL TANIMAYAN YÜREKLER
Batman Üniversitesi tarafından yürütülen ve Batman Valiliğince
desteklenen “Engelsiz Yürekler Kültür ve Sanat Merkezi” SODES Projesi ilk eserlerini Batman Park AVM’de sergiledi. Proje
kapsamında; Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen kurslara yaklaşık 50 kursiyerkatılıyor. Öğrenciler verilen eğitimler sayesinde farklı sanatsal
aktivitelerle zaman geçirerek sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.
Projenin açılış kurdelesi Batman Valisi Yılmaz Arslan, Batman
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam tarafından
kesildi. haberin devamı 5’te...
İŞ KAYGISI YAŞATMAYAN BÖLÜM KVKO
2012-2013 öğretim yılında ilk mezunlarını veren Batman Üniversitesi
Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü’nden Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) giren 18 öğrenci, Kültür Bakanlığı’nın açmış olduğu restoratör kadrosuna yerleşirken, bölümde okuyan gençler mezun
olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamıyor. Haberin devamı 10’da...
KVKO BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN
KAMU YÖNETİMİNİ BIRAKTI
Batman Üniversitesi Kültür VarlıklarıKoruma ve Onarım Bölümü
birinci sınıf öğrencilerinden Yonca
Yalçın, Konya Selçuk Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümünü bırakarak KVKO’yu tercih etti. Yalçın, “Bu
bölüm hem tazecik hem de sadece
belirli yerlerde olduğundan iş olanakları birçok bölüme göre çok iyi.
Bölümde yaptığımız çalışmalar neredeyse hiç bir bölümde yok” dedi.
Haberin devamı 12’de...
GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN
“HEMŞİRELİK”
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümüyle ön planda.
Sağlık Yüksekokulu bünyesinde “Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler” bölümleri yer alıyor. Sağlık
Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sema Özkadif, geleceğin
meslekleri arasında Hemşirelik bölümünün önemine dikkat çekiyor.
haberin devamı 7’de...
Şubat 2014
Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZKADİF
[email protected]
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
B
ireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavisi ve
rehabilitasyonundan sorumlu olan hemşirelik bilimi/sanatı ve bu bilim dalının uğraş alanı olan sağlık hizmetleri
hızla değişmektedir. Bu değişim, hizmet alan bireylerin memnuniyetlerini ön plana çıkartarak hemşirelik işlevlerinin zamanında,
etkili, güvenli ve kaliteli sunumunu zorunlu kılmaktadır. “Hasta
güvenliği’’, ‘’hasta hakları’’, “yaşam kalitesi’’, “etik ilke ve sorumluluklar’’ ve ‘’kanıt temelli hemşirelik’’ konularının son on
yılı aşkın süredir ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda ön
plana çıkması hemşireleri, rol ve işlevlerini bilimsel bilgiler ışığında yapmaya yönlendirmiştir.
Sağlık; çevre ile uyumlu etkileşimde bulunarak ulaşılabilen ve bireysel farklılıklar gösterebilen dinamik bir süreçtir.
Hemşirelik ise, kuramsal bilgilerin, uygulama becerileri ile anlamlı bir biçimde birleşimini gerektiren bir meslektir. Bu nedenle;
hemşirelik bakımı; her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak,
sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve gerektiğinde
düzeltilmesi ile ilgili hizmetleri kapsar. Hemşire bunu yaparken
problem çözümleme yollarını izler ve aşamalarına birey, aile ve
toplumun katılımını sağlar.
Bu bağlamda hemşirelik bölümü; insanın değişen çevre
ile sürekli etkileşim içinde olduğuna, gerçek potansiyeline aile
ve toplum gibi sistemlerle etkileşim sonucunda ulaştığına, bireye
bütünsel bakış açısı ile yaklaşılması gerektiğine ve hümanistik bakım yaklaşımına inanır. Bu inançla, öğrencinin bireysel gelişimi için, eleştirel düşünme,
problem çözme, hasta haklarını savunma, duyarlı bakım verme,
öğrenme sorumluluğunu kazanmasını ve değişim ajanı olmasını
hedefler.
Eğitimcilerin, uygulamalarda öğrencilere rol modeli olması, araştırmalarla hemşirelik bilgisinin gelişimine katkıda bulunması, öğrencinin sürekli öğrenmesini desteklemesi ve disiplinler arası anlayışın gelişmesine katkıda bulunmasına önem verir.
Uygulamada öğrencilerin hemşirelik mesleğinde var olan değer,
tutum, bilgi ve becerileri kullanma yeterliliği kazanmaları gerektiğine inanır.
Eğitim felsefemiz hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek hemşireler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren bütün kuruluşlar ve turizm faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlarda hemşire olarak görev alabilecekleri gibi serbest de
çalışabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise
Ayrıca bireyin kendini yönetme ve gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunu, sağlığı ve bakımı ile ilgili kararlara aktif
olarak katılma hakkı bulunduğunu kabul eder. Öğrenmenin bilgi,
tutum ve davranışlarda değişim gerektiren bir süreç olduğuna inanır.
Hemşirelik Yüksekokulları - Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulları
ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe başlayarak kariyerlerinde ilerleyip üniversitelerde
öğretim üyesi olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından
geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip
olmaları koşuluyla, istedikleri anabilim dalında lisansüstü yükseklisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Şubat 2014
Ü
niversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümüyle ön planda. Sağlık Yüksekokulu bünyesinde “Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler” bölümleri yer alıyor. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sema Özkadif, geleceğin meslekleri arasında Hemşirelik bölümünün
önemine dikkat çekiyor.
GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN “HEMŞİRELİK”
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun 4 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi ile hizmet verdiğini
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özkadif: “ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü’ne 45 öğrenci alınmıştır.
Yüksekokul Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz teorik eğitimi aldıktan sonra, Hemşirelik Beceri Laboratuvarımızda
mankenler üzerinde uygulamalar yaparak el becerilerini geliştirmekte böylece klinik sahaya hazır hale gelmektedirler.
Yüksekokulumuzda 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığı onaylı lisans diplomasını aldıktan
sonra “Hemşire” ünvanı ile sağlık hizmeti veren kuruluşlarda
çalışabileceklerdir.” diyor. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin
teorik eğitimlerinin yanı sıra haftanın iki günü Batman’daki hastanelerde eğitim alacaklarını anlatan Özkadif sözlerini
şöyle sürdürdü: “ Okuldaki eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz
haftada iki gün olmak üzere Batman’daki hastanelerde bölüm hocaları gözetiminde saha çalışması yapacaklar. Hastane içinde çalışma şartları öğrencilerimiz için iş hayatında karşılaşacakları zorlukları çözme açısından iyi bir deneyim olacaktır.”
Şubat 2014
MEZUNLAR İŞ KAYGISI YAŞAMIYOR
2012-2013 öğretim yılında ilk mezunlarını veren Batman Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Bölümü’nden Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) giren 18 öğrenci, Kültür Bakanlığı’nın açmış olduğu
restoratör kadrosuna yerleşirken, bölümde okuyan gençler mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamıyor.
müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek
olarak, öğrencinin 6. Veya 8. Yarıyıllar sonunda, finallerin bitişini
takip eden yaz döneminde ya da derslerini tamamlamış olan öğrenciler için ders dönemi sırasında da yapabilecekleri 20 işgünü
süreli staj çalışmaları da bulunmaktadır.” ifadelerini kullanıyor.
ANADOLUNUN KÜLTÜREL MİRASINA
SAHİP ÇIKMAYI AMAÇLIYORLAR
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
VE ONARIM BÖLÜMÜ
Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Nuray Alparslan, bölümlerinin 2009 yılında kurulduğunu belirterek
birinci ve ikinci öğretim olarak öğretim programlarının 4 yıllık lisans
eğitimi veren Türkiye’nin ikinci bölümü olduğuna dikkat çekti.
Alparslan “2013-2014 öğretim yılından itibaren, merkezi yerleştirme ile (LYS) eşit ağırlık puan türünde öğrenci alımına başlamıştır. Aynı yıldan itibaren, İkinci Öğretim programımız kapanmış olup, sadece Normal Öğretim
programına öğrenci almaya başlanmıştır. 2013-2014 öğretim
yılı itibarıyla Normal Öğretim programımızda 100 öğrencimiz,
İkinci Öğretim programımızda 92 öğrencimiz mevcuttur.” diyor.
20 İŞ GÜNÜ SÜRELİ STAJ
ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Yükseköğretimde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bilimi
alanında 240 AKTS kredilik birinci derece sistemine tabi olduğunu kaydeden Alparslan: “Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü programında mevcut olan (toplam 240 AKTS ) derslerin tümünü başarı ile
tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması
elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel
bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla
birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünün amacını
Anadolu’nun kültürel mirasına sahip çıkabilme olarak özetleyen Yrd. Doç. Dr. Nuray Alparslan: “Amacımız Anadolu’nun
kültürel mirasına sahip çıkmak. Bunu kendisine ve insanlığa
mal ederek kültürel miras olarak benimseyen, koruyan ve tanıtan, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda koru
ma ve onarım faaliyetlerini yürütebilecek, bu alanlarda bilimsel
araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirerek Türkiye’yi uluslararası platformda söz sahibi yapacak bilim insanları bölümümüz
yetiştirmektir. Kültürel zenginlik açısından dünyanın en zengin
ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin kültürel mirasına sahip
çıkan, bunu kendisine ve insanlığa mal edip kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan, tanıtan; kültür varlıklarının
sorunlarını araştırarak bilimsel çözümler üreten; bilimsel gelişmeleri takip edip, bu gelişmelere katkıda bulunan; araştırma ve
gelişmeye önem veren bireyler yetiştirmektir.” diye konuşuyor.
UYGULAMALI DERSLER VERİLİYOR
Bölümlerinin, çalışma alanı gereği el yeteneği ve görme algısına dayalı olarak çoğunlukla uygulamalı derslerle eğitim verdiğini
anlatan Yrd. Doç. Dr. Alparslan eğitim sürecini şöyle anlatıyor:
“Bu derslerde çeşitli mekanik ve dijital aletler, kimyasal maddeler ve yardımcı malzemeler kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz bu
malzemelerle 2 boyutlu el ve bilgisayar çizimleri, eser temizliği,
birleştirme, tamamlama gibi birçok belgeleme, koruma ve ona-
Şubat 2014
rım yöntemlerini öğrenmektedir. Bununla birlikte bazı dersler,
içerik gereği yakın çevredeki tarihi mekânlarda yapılabilmektedir. Öğrencilerimizin uygulamalı derslerden başarılı olabilmeleri için, bütün çalışmalara fiilen katılmaları gerekmektedir.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünün amacı, hem
teorik hem de pratik alanda görev yapabilecek bilgi ve beceri
ile donatılmış koruma ve onarım uzmanları yetiştirmektir. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü öğrencileri, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda kazılarda veya
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan müze
ve laboratuvarlarda hizmet verebilirler. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli dersler de bulunmaktadır. Kültür
varlıklarının yaşatılmasının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Dünyadaki en değerli ve önemli sanat eserlerinin korunması ve onarılmasının doğru yöntemler ve gerçek uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi eser kadar önemlidir. İşte bu
olgu dikkate alınarak kurulan bölümümüzün hedefi; konservasyon metotlarının gelişimini sağlamak, restorasyonu ve konservasyonu yapılacak her türlü kültür varlığı üzerinde gerekli
analizlerin yapılmasını sağlamak, kültür varlıkları üzerindeki
bozulma ve yıpranmalar konusunda ‘nasıl?’ ve ‘neden?’ sorularına cevap aramak ve bu konularda araştırmacılar yetiştirmektir.”
İŞ SORUNU OLMAYAN BÖLÜM
2012-2013 öğretim yılında ilk mezunlarını veren Batman Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü’nden Kamu
Personel Seçme Sınavına (KPSS) giren 18 öğrenci, Kültür Bakanlığı’nın açmış olduğu restoratör kadrosuna yerleşirken, bölümde
okuyan gençler mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamıyor.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora
derecelerine başvuruda bulunabiliyor. Bölümden mezun olanlar,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve laboratuarlarında,
İstanbul’daki Restorasyon ve Konservasyon Merkezi’nde, Kültür
ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri’nde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Müdürlüklerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Kütüphaneler
Genel Müdürlüğü’nde ve arkeolojik kazılarda uzman eleman olarak
görev yapabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı üniversiteler tarafından yürütülen arkeolojik kazılarda; bağımsız faaliyet gösteren restorasyon firmalarında kadrolu veya sözleşmeli olarak iş imkânı bulabilmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 590 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content