close

Enter

Log in using OpenID

bölge müdürlüğü / liman başkanlığı deni

embedDownload
T.C.
BAŞBAKANLIK
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
………………………….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / LİMAN BAŞKANLIĞI
DENİZ SÖRVEY RAPORU
KAPSAM:
500 GT’den az Uluslararası Sefer Yapan Yük ve Hizmet Gemileri Denetim Listesi
Gemi Adı
NO
Gemi Cinsi
Gros Tonu
Sörvey Yeri
KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR VE BİLGİ NOTLARI
Sörvey Tarihi
DÜŞÜNCELER VE NOTLAR
BÖLÜM-I: SERTİFİKALAR & DOKÜMANLAR
01
Tonaj Sertifikası ( tescil boyu 24 m üzerindeki gemiler için 1969 tonaj sertifikası )
02
Gemi Tasdiknamesi
03
Denize Elverişlilik Belgesi
04
Stabilite kitapçığı
(18 GT ve üzeri)
Mevcut belgenin geçerlilik süresini yazınız.
Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerden stabilite bukleti istenir. Stabilite bukleti onaylanıncaya
kadar gemide geçici ön stabilite bukleti bulundurulur. Onay tarihini ve numarasını belirtiniz.
Yükleme Sınırı Belgesi
05
Belgenin veriliş ve bitiş tarihlerini yazınız. Fribord boyu 24 m’nin üzerindeki gemiler Uluslararası
Yükleme Sınırı Belgesi almak zorundadır.
Telsiz İstasyonu Ruhsatnamesi
06
07
Gemide bulunan her verici veya verici-alıcı cihaz için bir ruhsatname alınması mecburidir.
Ruhsatnamenin mevcut cihazların tamamını kapsadığını kontrol ediniz. Ruhsatname veriliş tarihini ve
ruhsat no’sunu yazınız.
Radyo Emniyet Sertifikası
300 GT’dan büyük gemiler için zorunludur. Mevcut belgenin geçerlilik süresini yazınız.
Kıyıda bakım sözleşmesi
08
300 GT’dan büyük gemiler için zorunludur. (Kim tarafından düzenlendiği ve geçerlilik tarihleri
yazılacak)
09
Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi
10
Yangın ve can emniyet planı var mı?
11
Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önleme Belgesi
12
Uluslararası Pis Sular ile Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi
13
Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası
14
Petrol Kirliliği Acil Planı
15
Çöp Yönetim Planı
16
Yağ Kayıt Defteri
17
Güverte ve Makine jurnali
18
Yük kayıt defteri
19
Role Cetveli
20
Denizcilik Yayınları
50 NRT üzerindeki her gemi bu belgeyi almak zorundadır.
Tam boyu 24 üzerindeki gemilerinden istenir.
(150 GT ve üzeri Tanker ve 400 GT ve üzeri Yük gemileri)
(200 GT üzeri veya 10 kişiden fazla insan taşıyan gemilerden istenir )
(400 GT ve üzeri gemiler)
(150 GT ve üzeri tanker ve 400 GT ve üzeri yük gemileri)
(15 kişiden fazla veya 400 GT üzeri tüm gemiler)
(150 GT ve üzeri tanker veya 400 GT ve üzeri yük gemileri)
(Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
(150 GT ve üzeri tankerler)
(3 adet, köprü üstü, makine dairesi, yaşam mah.)
Sayfa 1 / 4
BÖLÜM-II: SEYİR EKİPMANLARI VE YARDIMCILARI
01
Radar var mı?
02
GPS
(IMO kurallarına uygun 9 GHz frekans bandında)
300 GRTdan büyük gemilerde zorunludur.
04
Navtex
VHF
05
MF/DSC
03
(300 grt ve üzeri gemilerde VHF/DSC kabiliyetli olacak)
(A1 seyir alanında istenmez. 300 GT ve üzeri gemiler ve A2 seyir alanında istenir.)
06
Radar transponder (1adet)
EPIRB
07
(300 GRT ve üzeri gemilerde 1 adet) (testlerin kim tarafından ne zaman yapıldığı ve geçerlilik tarihleri
yazılacak)
08
09
10
İki yönlü el VHF ve bataryası
(2 adet)(300 GT ve üzeri gemilerde)
Dâhili muhabere (kaptan köşkü ile makine ve dümen dairesi arası ve baş, kıç
ve toplanma mahali) (300 GT ve üzeri gemilerde)
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun seyir fenerleri ile ses ve işaretleri
12
Dürbün
Dümenci pusulası
13
Standart Magnetic pusula
11
(150 GT’den küçük gemiler)
(150 GT ve büyük gemiler)
15
Dümen dairesinde; dümen açısı görülecek, emergensi dümenin kullanma
talimatı asılı ve zemin kaymaz yapıda olacaktır.
El iskandili veya elektrikli iskandil.
16
Barometre, Termometre ve Kronometre
14
BÖLÜM-III: CAN KURTARMA TEÇHİZATLARI
Can yeleği
01
Kişi başına 1 adet ve 2 adet yedek olmak üzere her biri IMO, TSE veya Wheel-mark onaylı, Işıklı,
düdüklü ve reflektör yansıtıcılı bantlı olacaktır
Can simidi
02
24m’den küçük gemilerde 6 adet, 24m.den büyük gemilerde ise 8 adet olacaktır.Bunlardan 2 adedi
MOB olacaktır.
Can Salı
03
%100 kapasiteli can salı, can salı/salları sancak/iskele taşınamıyorsa her bir tarafta %100 kapasiteli
olacak. (testlerin kim tarafından ne zaman yapıldığı ve geçerlilik tarihleri yazılacak)
Can kurtarma araçları;
04
Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu (motorlu ve indirme donanımlı) (testlerin kim tarafından ne
zaman yapıldığı ve geçerlilik tarihleri yazılacak)
Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatları
05
Can kurtarma araçlarının kullanma ve suya indirme talimatları açıklamalı ve resimli olarak su ve hava
şartlarından etkilenmeyecek şekilde hazırlanır ve acil aydınlatma ışık şartlarında dahi rahatça
görülecek şekilde can kurtarma araçlarının yakınında sergilenir. Her can kurtarma aracı büyük harfler
ile kalıcı şekilde geminin ve bağlama limanının adı ile aracın onaylanmış kişi kapasitesini gösterecek
şekilde markalanır. Can kurtarma araçları suya indirilirken veya sudan alınırken diğer can kurtarma
araçlarının hazırlığını etkilemeyecek, onlara dolaşmayacak, karışıklığa sebep olmayacak ve gemiyi terk
sırasında gemi aksamından ve pervanesinden etkilenmeyecek şekilde konuşlandırılır.
06
Paraşütlü işaret fişeği ( 4 adet )
07
El Maytabı
08
Duman kandili
Son kullanma tarihlerini yazınız.
( 4 adet )
Son kullanma tarihlerini yazınız.
( 2 adet )
Son kullanma tarihlerini yazınız.
Sayfa 2 / 4
09
10
11
12
13
14
Halat Atma Aleti
( 1 adet )
Şarjlı ışıldak 150 GT altı
15
Emergensi güc kaynağı
16
Emergensi aydınlatma (kaçış yolları, toplanma mahalleri, koridorlar, köprü,
makine dairesi, dümen dairesi)
17
Kaçış yolları uygun mu?
Aldis Lambası 150 GT ve üstü
Dalma giysisi (personel sayısı kadar)
IMO sembolleri
Pilot çarmıhı
BÖLÜM-IV: YANGINDAN KORUNMA VE YANGINLA MÜCADELE EKİPMANLARI
01
Genel alarm
02
Yangın alarmı ve algılama sistemi
03
İtfaiyeci donanımı ( En az 1 takım bulunacaktır )
04
(Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
Ana makinelerin toplam gücü 736 kw ve üzeri olan yeni gemiler için zorunludur.
Yangın pompası ve devresi (Tam boyu 15 metre ve üzeri gemiler)
Yangın Muslukları
05
06
07
08
(Yeri ve sayısı: İki koldan çıkan su her biri tek parça uzun hortumdan olmak üzere bütün mahallere
ulaşabilecek şekilde ayarlanacaktır. Yangın muslukları korunan mahallerin girişlerinin yakınlarına
yerleştirilecektir.)
Yangın Hortumları
Nozullar; Bütün nozullar çift fonksiyonlu (sprey/jet) tipte olacak, başlık
boyutları 12 mm’den daha küçük olmayacak.
Portatif yangın söndürme aletleri (Her biri en az 6 kg kapasiteli olacak, yaşam mahalleri,
servis mahalleri, kontrol istasyonları ve makine mahallerine uygun tipte ve İdarenin yeterli bulacağı
sayıda temin edilecek, ayrıca ana makinaların toplam gücü 375 Kw üzerindeki gemilerde makine dairesi
için 1 adet 45 lt kapasiteli arabalı foam temin edilecek) (testlerin kim tarafından ne zaman yapıldığı ve
geçerlilik tarihleri yazılacak)
09
Güverte üzerinde yangın sabit söndürme (Foam) sistemi (Tankerlerde)
10
(Ana makinelerin toplam gücü 736 Kw ve üzeri olan gemiler) (testlerin kim tarafından ne zaman
yapıldığı ve geçerlilik tarihleri yazılacak)
Makine dairesi ve pompa dairesine sabit yangın söndürme
11
Yakıt valfleri için uzaktan kapama tertibatları yapılacak.
12
Yakıt transfer pompalarının, makine dairesi fanlarının uzaktan stop butonları
olacak
13
Emergensi yangın pompası
14
Tüm egzost devrelerine izolasyon yapılacak
15
Mutfakta 1 adet yangın battaniyesi olacak
16
Mutfaktaki davlumbaz yağ tutucu filtre ile donatılacak
17
Boyahane için sabit yangın söndürme sistemi ve gas proof lamba
konacak.(yüzey alanı 4.5 m2’den büyükler için) (testlerin kim tarafından ne zaman
(Kapasitesi 500 lt ve üzerindeki yakıt tankları için)
yapıldığı ve geçerlilik tarihleri yazılacak)
18
Tüm boru devreleri IMO kod prosedürüne uygun renklerde boyanacak.
19
Makine dairesi dip tanklarına ait iskandil boruları küre valf ile donatılacaktır.
20
Havalandırma kanalları ve manikaları hava kesme klapeleri ile donatılacaktır
21
Tank seviye göstergeleri muhafaza altına alınacak
Sayfa 3 / 4
BÖLÜM V-DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME
Sintine toplama tankı (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
01
Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerde sintine suyunu, yağ ve yakıt atıklarını toplamak için çelik
veya eşdeğeri malzemeden yapılmış bir toplama tankı bulunur. Toplama tankından denize iştirak
bulunmayacaktır.
02
Uluslararası sintine bağlantı flenci
03
Pis su toplama tankı
04
Denize çöp atılmaması konusunda uyarıcı posterler uygun yerlere asılmış mı?
Madde 96’ya uygun olacak
Madde 93’e uygun olacak
Karar :
Uzmanın Adı Soyadı
İmzası
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content