close

Enter

Log in using OpenID

2015 trol ve gırgır araçları ile av yasağı

embedDownload
15 NİSAN GÜNÜ İTİBARİYLE TROL VE GIRGIR AVCILIĞI YASAKTIR
3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığın Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No:2012/65) uyarınca tüm
denizlerimizde gırgır ağları ile 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı
yasaklanmıştır.
Ancak bölgemizde; 29o E (Doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımıza bitişik
uluslararası sularda av yapmak üzere 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında trol ve gırgır gemilerine
izin verilecektir.
15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça
Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6
millik mesafe dışında (Harita 108), yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı
dönem boyunca serbest bırakılmıştır.
Yazılı orkinos
Euthynus alletteratus
Gobene (tombik)
Auxis thazard
Uzun kanat orkinos (tulina)
Thunnus alalunga
Uluslarası sularda avcılık yapacak ve yazılı orkinos, gobene (tombik) ile uzun kana orkinos (tulina)
avlayacak balıkçı gemileri, Bakanlık İl Müdürlüğünden “avcılık izin belgesi"ni almak zorundadır. Bu
dönemde avlanan ürünlerin, İlimiz sınırları içerisinde, aşağıdaki yerlerden karaya çıkarmaları
zorunludur.





Yeni Liman Balıkçı Barınağı
Gazipaşa Balıkçı Barınağı
Finike Balıkçı Barınağı
Kas Balıkçı Barınağı
Alanya Balıkçı Barınağı
Avlanan ürünlerin karaya çıkarılabileceği liman ve barınaklarda, seyir defteri esas alınarak “Nakil
Belgesi” düzenlenecektir.
AVLANMA YASAĞI SÜRESİNCE İSTİHSALİ YASAKLANAN SU ÜRÜNLERİNİN HER NE SURETLE
OLURSA OLSUN SATIŞI, NAKLİ VE İMALATTA KULLANILMASI YASAKTIR
Avcılık yasağı başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve
muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde
ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması
zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz,
satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
Menşe belgesi alınarak, avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünleri için, satışın yapılacağı
yerin il/ilce müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla
yere dağıtımı,“Dağıtım/Satış Belgesi” ile gerçekleştirilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content