close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Sağlık ve İş Güvenliği Politikası

embedDownload
ÇEVRE, SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
( ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY POLICY )
03.03.2014
Rev. No: 2
Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ve mümkün
olan durumlarda tümüyle yok etmek.
( To minimize the negative environmental impacts which would occur during our
activities and remove completely when it is possible. )
Çalışmalarımızdan kaynaklanan riskleri, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını tespit etmek,
değerlendirmek, azaltmak ve yok etmek.
( To determine, assess, reduce and eliminate the job risks, injuries and health
deterioration result from our tasks. )
Çevre ve iş güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştirmek.
( To improve our environment and safety performance continuously. )
Çevre kirliliğini önlemeye yönelik tüm tedbirleri almak, doğal kaynak kullanımını azaltmak.
( Taking all necessary precautions to prevent the environmental pollution and to
reduce the usage of natural sources. )
Çevre boyutlarımız ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuata uymak.
( Comply with all valid legislation related to our environmental aspects and safety. )
Firma merkezimizin, müşterilerimizin, yerel yönetimlerin veya ilişki içinde olduğumuz diğer
kurumların gerekliliklerini yerine getirmek.
( To fulfil the requirements of our headquarters, customers, local authorities or other
organizations which are connected to us. )
Çevre ve iş güvenliği kapsamındaki amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve bunları geliştirmek.
( To achieve our objectives and targets in the scope of environment and safety and
improve all of them. )
Politikamızı tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve tedarikçilerimize duyurmak, diğer ilgililerin ve
halkın erişimine açık olmasını sağlamak.
( To communicate our policy to all our employees, contractors and suppliers, to ensure
that it’s open to other interested parties and public. )
Cemal SADIKİ
Genel Müdür / General Manager
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content