close

Enter

Log in using OpenID

2013 - Enel Enerji Elektronik

embedDownload
ED6-GİRİŞ PERFORMANSI
2013
GİRİŞ PERFORMANSI
1- Düşük giriş geriliminde çalışma özelliği
Gerilim düşmesi şebeke nominal geriliminin normal değerlerden çok daha aşağılara düşmesi
olarak adlandırılmaktadır. Gerilim düşüş ve kesintileri, tesisata bağlanmış birçok cihazda problem
yaratmaktadır. Bunlar, çok sık olarak güç kalitesi problemlerine neden olmaktadır. Birkaç yüz
milisaniyelik bir gerilim düşüklüğü veya kesintisi, birkaç saat süren zararlı sonuçlar yaratabilir.
Aşağıdaki şekilde örnek gerilim düşmesi dalga formu gösterilmiştir.
Şekil 1 Gerilim düşmesi dalga formu
ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları düşük giriş gerilimi durumlarında öne çıkan ayrı bir
özelliği de yüklenme oranına göre gerilim toleransının daha geniş değerlere ulaşması ve yükleri
sorunsuz bir şekilde besleyebilmesidir. P=V*I formülünden yola çıkarak düşük yüklenme oranında
gerilim toleransının arttırılması sağlanmaktadır. %10 yüklenmede gerilim toleransı %40’a kadar
artmaktadır. Bu sayede KGK gücünü büyük seçerek regülatörün işlevini gerçekleştirmesi sağlanır.
Ayrıca yüklerin gerilim düşmelerinden etkilenmemesi için regülatör kullanmak yeterli çözüm
sağalamayacaktır. Çünkü regülatör sadece gerilimin yükseltilmesini sağlayıp harmoniklerin,
gürültülerin vb sorunların bastırılmasını engellemeyecektir ve düşük yük oranında ENEL Kesintisiz
Güç Kaynaklarının sahip olduğu gerilim toleransına ulaşamayacaktır. Bu nedenlerden dolayı gerilim
düşümü yaşanan bölgelerde regülatör yerine KGK kullanılması daha avantajlıdır.
Gerilim düşümü yaşanan bölgelerde geniş giriş gerilimi çalışma aralığı sağlayan Enel
KGK’leri tercih edilmezse yaşanacak farklı bir sorunda akülerin ömrüdür. Enel Kesintisiz Güç
Kaynakları bu özelliği sayesinde sadece yüklerin korunmasını sağlamakla kalmaz ayrıca KGK’nin
akü moda geçiş sayılarını azaltır. Yüklerin akülerden değil de KGK‘den çalışma zamanını daha çok
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 2
artırıp akülerin ömrünün uzamasını sağlar. Şebekelerde yaşanan gerçek kesintilerde de akülerin tam
performansla yükleri beslemesini ve yüklerin %100 güvende olmasını sağlar.
2- Düşük Giriş Akım Distorsiyonu (Harmoniği):
Harmonikler genel olarak sinüzoidal dalga şeklinde istenmeyen bozulmalardır. Bazı harmonik
kaynaklarını sayacak olursak motor sürücüleri, bilgisayarlar, kaynak makineleri, endüksiyon ocakları
vs. Aşağıdaki şekilde yüksek harmoniğe sahip şebeke akımın ve gerilimini görebilirsiniz.
Şekil 2 Yüksek harmonikli şebeke gerilim ve akım dalga şekli
Harmoniklerin çeşitli zararları vardır; nötr akımının artması, elektronik cihazlarda kart
arızalarının oluşması, iletişim sistemlerinde parazitlerin ve gürültünün oluşması, trafo ve
jeneratörlerde aşırı ısınma, şebekede rezonans olayları, rezonansın neden olduğu aşırı gerilim ve
akımlar, koruma ve kontrol düzenlerinde sinyal hatalarının oluşması vs.
Hassas yük sahipleri genel olarak bu harmonikleri bastırmak için harmonik filtre kullanmaktadır.
Enel Kesintisiz Güç Kaynakları giriş harmonik bozulmalarını %3 gibi çok düşük seviyelere
indirmektedir. Enel Kesintisiz Güç Kaynakları sayesinde ayrıca bir harmonik filtre sistemine ihtiyaç
duyulmamaktadır. Kullanıcılar Enel Kesintisiz Güç Kaynaklarını kullanarak hem yüklerini korumuş
hem de harmonik filtresine ayrıca bir maliyet ödememiş olacaktır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 3
3- Yüksek Giriş Güç Faktörü:
Alternatif Akım (AA veya AC) elektrik güç sisteminde güç faktörü, aktif gücün görünür güce
oranı olarak tanımlanır ve 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bir sistemin güç faktörünün daima 1'e yakın
olması arzu edilir. Kullanılan yüklerin önemli bir kısmı şebekeden aktif gücün yanı sıra reaktif güç de
çeker. Üretimde yararlanılmayan, ancak şebekeden çekildiği için belli bir parasal bedel ödenmek
zorunda kalınan reaktif güç tüketimi olabildiğince azaltılmalı, mümkünse şebekeden bu güç bileşeni
çekilmemelidir. Güç faktörünün yüksek olması tesisat ve yatırım maliyetleri önemli ölçüde düşer.
Yüksek güç faktörü, aktif güç çekilme oranını arttırıp, elektrik giderlerinin düşmesini sağlayarak,
kablo, sigorta ve jeneratör ihtiyacını minimize ederek yatırım maliyetini azaltır.
Şekil 3 Güç faktörü 1 iken, AA gerilim ve akımdaki ani ve ortalama güç dalga
şekilleri. Mavi çizgi eksenin üstünde olduğunda, tüm güç, yük tarafından tüketilen aktif
güçtür.
Enel Kesintisiz Güç Kaynakları sayesinde girişten 1’e yakın güç faktörü çekilerek ayrıca bir
kompanzasyon sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Kullanıcılar Enel Kesintisiz Güç Kaynaklarını
kullanarak hem yüklerini korumuş hem de kompanzasyon sistemine ayrıca bir maliyet ödememiş
olacaktır ve 1’e yakın güç faktörü ile elektrik giderlerinin düşmesini sağlayarak, kablo, sigorta ve
jeneratör ihtiyacını minimize ederek yatırım maliyetini azaltacaktır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
589 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content