close

Enter

Log in using OpenID

BÖLÜM 24

embedDownload
BÖLÜM 24
PLC OTOMASYONUNDA ANALOG SĐNYAL ĐŞLEME VE ANALOG GĐRĐŞLERDE
ÖLÇÜLEN DEĞERLERĐN TANIMLANMASI
Analog giriş sinyallerinin işlenebilmesi için öncelikli olarak bir analog modüle ihtiyaç bulunmaktadır. Analog modüller genel olarak 8 bit veya 12 bit sistemine göre çalışırlar. Bir
analog modüle, tipine göre birden fazla analog sinyal üretici (analog sensör) bağlanabilir.
Örneğin, S7 200' ler için EM 235 kullanılırsa Bu modül 12 bit sistemine göre çalışır ve girişine
4 analog sensör (ısı, nem, ışık, gaz, sensörleri gibi) bağlanabilir. EM 235' de giriş kanalları A,
B, C, D şeklinde ifade edilir. Her kanal word olarak bilgi işleme kapasitesine sahiptir. Yani
16 bit'lik bilgiler işlenebilir. Analog bilgiler, işlenerek dijital bilgilere dönüştürülür ve PLC' ye
dijital bilgi olarak atanır.
Analog giriş-çıkış modülü EM 235
Analog çıkış modülü EM 232
Analog girişler : IW0........IW6
Akım dönüştürücü sensör
Gerilim dönüştürücü sensör
-
Kullanılmayan girişler
+
RA
A+
A-
RB
B+
B-
RC
C+
C-
RD
D+
D-
EM235
ANALOG GĐRĐŞ - ÇIKIŞ MODÜLÜ
CPU
22X
M
L+
M0
VO
I0
Gaın Offset
Confıgurasyon
ON
1 2 3
4
5
6
OFF
- +
Şekil 24.1: Analog giriş - çıkış modülü EM 235 (12 bit)
24V
397
24.1 - Analog girişler :
1. giriş (RA, A -, A+) :
2. giriş (BA, B -, B+) :
3. giriş (CA, C -, C+) :
4. giriş (DA, D -, D+) :
AIW0
AIW2
AIW4
AIW6 olarak adreslendirilir.
Kullanılmayan girişler, dışarıdan herhangi bir gürültü almaması için kısa devre
edilmelidir.
Analog ölçme sinyalleri, doğrudan PLC tarafından okunamaz. PLC cihazı, sadece lojik
sinyalleri (1 ve 0) algılayabilmektedir. Analog sinyallerin PLC tarafından algılanabilmesi için
giriş gerilimi ile orantılı olarak PLC' ye bir dijital değer atayan analog modüllere ihtiyaç vardır.
Örneğin ısı sensörü, 150 C' de 20mv. üretirse, 300 C' de 40mv. bir gerilim üretir. Bu gerilim
değerleri, analog modül tarafından algılanarak 8 bit veya 12 bit olarak dijital sinyallere
dönüştürülür ve PLC' ye atanır.
UYARI : Bir analog modüle aynı anda hem gerilim sensörü, hem de akım
sensörü bağlanamaz.
Bağlanan sensörlerin tümü ya gerilim sensörü ya da akım sensörü olmalıdır.
24.2 - Analog çıkış : Frekans konvertörü, su pompa motorunun devir sayısının
borulardaki su basınç değerine göre kontrolü, matbaalarda rulo' yu açan motorun devir
sayısının kontrolü gibi işlemlerde kullanılabilir.
I0
Yük
M0 VO
Analog çıkışlar, tek çıkışlı
AQW0 olarak adreslendirilir.
analog modüllerde, çıkış
Birden fazla çıkışlı analog modüllerde, AQ1, AQ3, AQ5
şeklinde adreslendirilir.
Analog çıkış (AQW0)
Bir ısı gerilim dönüştürücüsünden (ısı sensöründen) veya basınç gerilim dönüştürücüsünden (basınç sensöründen) elde edilen DC. gerilim analog modülün girişine uygulanır.
Analog modül tarafından bu gerilim değerleri, dijital değerlere dönüştürüldükten sonra analog
modül içersinde 8 bitlik veya 12 bitlik bir alan içersinde değerlendirilir. Daha sonra bu
değerler lojik olarak PLC' ye atanır.
Bir DC. değer, dijital sinyale dönüştürülürken dönüştürüldüğü bit sayısı o DC. değerin
çözünürlüğünü verir.
24.3 - Yarı iletkenlerden yapılan ısı sensörleri :
PTC, NTC termokupl gibi elemanlarla çok düşük sıcaklık değişimlerini doğru olarak
algılamak mümkün değildir. Çünkü bu elemanların direnç değişimi ısının artışı veya azalışı
ile doğrusal değildir. Bu nedenle hassas sıcaklık algılama işlemlerinde yarı iletkenden
yapılmış ısı sensörleri kullanılır.
1- LM 35 : Isıya bağlı olarak gerilim üretir. - 500 C ile + 1500 C' lik sıcaklıkların algılanmasında kullanılır. her 10 C' lik ısı artışında yaklaşık 10 mili volt üretir.
2- LM 235 : Isıya bağlı olarak gerilim üretir. - 400 C ile + 1250 C' lik sıcaklıkların algılanmasında kullanılır. her 10 C' lik ısı artışında yaklaşık 10 mili volt üretir.
3 - PT 100 ve PT 1000 ısı sondaları : PTC ısı elemanları olup 100 rakamı PTC
elemanın normal oda sıcaklığında (20 0C ' de eleman direncinin100 ohm olduğunu ifade eder.
0
PT 1000 ' de ise direnç değeri 1000 ohm' dur. PT 100 için her bir C ısı değişiminde direnç değişimi
0
0,4 ohm, PT 1000 için her bir C ısı değişiminde direnç değişimi 4 ohm' dur. Örneğin PT1000' için 5
0
C' deki direnci = 20 -5 = 15
1000 -( 4x15) = 940 ohm olur.
398
LM35 CZ bağlantısı :
+5V
LM 35
CZ
V0 (çıkış)
1K
Şekil 24.2: LM 35 CZ bağlantısı
0
0
0
- 50 C ...........................0 C ...............................+ 150 C
- 500 mV....................... 0 mV ..............................+ 1500 mV
- 0.5V
....................... 0 V
.............................. + 1.5V
üretir.
24.4 - 8 bit' lik analog modüllerde analog değerlerin çözünürlük değerlerinin
hesaplanması :
1-
0.........+5 V. gerilim veren bir sensör için:
Tam skala gerilim
Çözünürlük =
5
=
n
2 -1
=
8
2 -1
5
256 - 1
= 0,0196 V = 19,6 mV
n : bit adres değerliği
128
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
128
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
128
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
128
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
128
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
128
64
32
16
8
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
=0
19,6 x 0 = 0 mV. = 0 V
=1
19,6 x 1 = 19,6 mV. = 0,0196 V
=2
19,6 x 2 = 39,2, mV. = 0,0392 V
=4
19,6 x 4 = 78,4, mV. = 0,0784 V
= 128
19,6 x 128 = 2508,8 mV. = 2,5088 V
= 255
19,6 x 255 = 4998 mV. = 4,998 V
19,6 mV' tun altındaki değerlerin dijital karşılığı "0" dır.
399
24.5 - 12 bit' lik analog modüllerde analog değerlerin çözünürlük değerlerinin
hesaplanması :
1-
0V ......... + 5 V. gerilim veren bir sensör için:
Tam skala gerilim
Çözünürlük =
5
=
n
2 -1
5
=
12
= 0,0012 V = 1,2 mV
4096 - 1
2 -1
n : bit adres değerliği
2048 1024 512
0
0
0
2048 1024 512
0
0
0
2048 1024 512
0
0
0
2048 1024 512
0
0
0
256 128
0
0
256 128
0
0
256 128
0
0
256 128
0
0
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
1
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
1
1
0
64
32
16
8
4
2
1
1
1
0
0
1
0
0
=0
1,2 x 0 = 0 mV. = 0 V
=1
1,2 x 1 = 1,2 mV. = 0,0012 V
=6
1,2 x 6 = 7,2mV. = 0,0072 V
= 100
1,2 x 100 = 120mV. = 0,12 V
0 ........ +5 V veren sensörün verdiği gerilimin dijital karşılığının bulunması :
Örnek 1 : Sensör, 2,5 V verdiğinde dijital karşılığı :
Sensörün değeri
Dijital karşılık =
Bit başına çözünürlük
2048 1024 512
1
0
256 128
0
0
0
2500 mV
=
= 2083
1,2
64
32
16
8
4
2
1
0
1
0
0
0
1
1
= 2083
Örnek 2 : Sensör, 0,8 V verdiğinde dijital karşılığı :
Sensörün değeri
Dijital karşılık =
Bit başına çözünürlük
2048 1024 512
0
0
1
256 128
0
1
=
800 mV
= 666
1,2
64
32
16
8
4
2
1
0
0
1
1
0
1
0
400
= 666
2-
- 5 V...........0 V ...............+ 5 V gerilim veren bir sensör için :
Örneğin,
- 5 V............. 0V............+5 V. gerilim veren bir sensör için:
10 V
Çözünürlük =
Tam skala gerilim
10
=
n
2 -1
10
=
12
4096 - 1
2 -1
= 0,00244 V = 2,44 mV
n : bit adres değerliği
2048 1024 512
0
0
0
2048 1024 512
0
0
0
2048 1024 512
0
1
1
2048 1024 512
1
0
0
2048 1024 512
1
1
1
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
64
32
16
8
4
2
1
1
1
0
0
1
0
0
64
32
16
8
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
64
32
16
8
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
256 128
64
32
16
8
1
1
1
1
256 128
0
0
256 128
0
0
256 128
1
1
256 128
0
1
1
0
4
1
2
1
1
1
=0
2,44 x 0 = 0 mV. = 0 V
= 100
2,44 x 100 = 244 mV. = 0,244 V
= 2047
2,44 x 2047 = 4994,6 mV. = 4,994 V
= - 2048 2,44 x - 2048 = - 4997,1mV. = - 4,997 V
= -1
2,44 x -1 = - 2,44 mV
(-2048 + 2047) = -1
2048 1024 512
1
0
0
256 128
0
0
64
32
16
8
4
2
1
1
0
0
1
0
1
0
= - 1974 2,44 x - 1974 = 4816, 5 mV = - 4,816 V
(-2048 + 64 + 8 + 2 = - 1974)
12 bit'in 1word' lük alana yerleştirilmesi :
15
12
2
8
2
4
2
2
2
3
0
2
2X
0
11
8
2
15
2
11
2
4
2
12
2
8
2
2
2
8
2
2
4
2
4
0
2
2
2
2
0
2
401
0
X2
0
0
12 bit
3
2
0
0
2
1
2
X
2
12 bit
1
2
0
0
2
0
0V.......1 V
0V.......2,5 V
0V.......5 V
0V.......10V
Unipolar (tek kutuplu)
± 1V
± 2,5 V
± 5V
± 10V
Bipolar (çift kutuplu)
Bipolar (çift kutuplu) uygulamalarda 16. bit ön işaret bitidir. Bu bit' in kullanılması
durumunda 216 = 65535 değerinde bir alan oluşur. Bu çalışma alanının yarısı (+ 32767)
+0....+10 volt değeri için, diğer yarısı da (- 32768) - 0....-10 volt değeri için kullanılır.
Analog giriş registerinin en yüksek değerlikli bit' i (tabloda SW6), "OFF" olarak seçildiğinde ön işaret biti aktif olur. Bu durumda giriş değerlerinin pozitif ya da negatif değerler
alması sağlanmış olur. Örneğin - 5 volt.........+5 volt aralığında işlem yapabilmek için
kaydedici tipi "bipolar" (iki kutuplu) olmalıdır. Bu durumda analog giriş kaydedicinin en
yüksek değerlikli bit' i çalışma alanına dahil edilir.
Analog modülün girişine bağlanan analog sensörlerin verdiği gerilimin unipolar (tek
kutuplu) veya bipolar (çift kutuplu) oluşuna göre ya da analog sensörün verdiği gerilimin
maksimum değerine göre analog modül üzerinde bulunan 6 anahtar değişik konumlarda
olabilir.
SW1, SW2, SW3 : Bu swiclerle ölçme alanı değişir.
SW4, SW5 : Bu svicler, analog giriş modülünün kazancını değiştirir. Kazanç x1, x10,
x100 şeklinde etki eder.
SW6 : Bu sviç, "ON" ya da "OFF" yapılmak suretiyle dijital değerin işaretli veya
işaretsiz olması belirlenir. Bu swic OFF ise; bipolar (işaretli - çift kutuplu), ON ise; unipolar
(işaretsiz - tek kutuplu) olur.
UNIPOLAR (tek kutuplu)
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
Tam skala
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
0......50 mV
12.5µV
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
0......100 mV
25µV
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON
0......500 mV
125µV
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
0......1V
250µV
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
0......5V
1.25mV
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
0......10V
2.5mV
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
0......20 mA
2.5µA
Çözünürlük
Tablo 1 : EM 235 ( analog giriş-çıkış modülü) için unipolar çalışma anahtar durum tablosu
Tek kutuplu (Unipolar)
SW1
SW2
SW3
Tam skala
Çözünürlük
ON
OFF
ON
0 - 10 V
2.5 mV
ON
ON
OFF
0-5V
1.25 mV
ON
ON
OFF
0 - 20 mA
5µA
Çift kutuplu (Bipolar)
OFF
OFF
ON
±5V
2.5 mV
OFF
ON
OFF
± 2.5 V
1.25 mV
Tablo 2 : EM 231 ( analog giriş modülü) için unipolar ve bipolar çalışma anahtar durum tablosu
402
BIPOLAR (çift kutuplu)
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
Tam skala
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
± 25mV
Çözünürlük
12.5µV
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
± 50 mV
25µV
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
± 100mV
50µV
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
± 250mV
125µV
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
± 500mV
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
± 1V
500mV
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
± 2.5 V
1.25mV
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
± 5 V
2.5mV
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
± 10 V
5mV
250mV
Tablo 3 : EM 235 ( analog giriş-çıkış modülü) için bipolar çalışma anahtar durum tablosu
Isı, ışık, basınç, nem, gaz gibi sensörler, yapısına ve markasına göre maksimum değişik
gerilimler verebilirler. Bu gerilim değerleri, her iki tabloda tam skala bölümünde verilmiştir.
AIW0 girişindeki bir sensör, 0...........+10V veriyorsa dijital karşılık : (0.......32000) olarak
alınabilir.
0 V ..................................10 V
0
32000
AIW0 girişindeki bir sensör, - 5 V........0V...........+ 5 V veriyorsa dijital karşılık :
( - 32000 ........... + 32000) olarak alınabilir.
- 5 V ............... - 0,7 V ..............0 V ................... + 1,2 V .............. + 5 V
- 32000
- 4480
0
7680
+ 32000
32000 / 5 = 6400 volt başına düşen dijital değer.
Örneğin, sensör 1,2 volt veriyorsa dijital karşılık : 1,2 x 6400 = 7680
sensör, - 0,7 volt veriyorsa dijital karşılık : - 0,7 x 6400 = - 4480 olur.
403
LM35 için, ısı değerine göre verdiği gerilimin ve dijital karşılığının bulunması :
- 500 C ...........................00 C ...............................+ 1500 C
- 500 mV....................... 0 mV ...........................+ 1500 mV
- 0.5V
....................... 0 V
.............................+ 1.5 V
üretir.
Analog modül üzerindeki 6 adet anahtar, 2.5 V bipolar olarak ayarlanmalıdır.
Tablo 2' den bakınız.
- 2,5 V .................. - 0,5 V ................ 0 V .........................+1,5 V ................... +2,5 V
- 32000................... - 6400
Dijital karşılık : 2,5 V için
1,5 V için
0 ....................... +19200 .................... +32000
32000 ise
x
2,5 V için
- 0,5 V için
X = 32000 x 1,5 / 2,5 = 19200
32000 ise
x
X = 32000 x -0,5 / -2,5 = - 6400
Dijital karşılık : 1500 mV için 19200 ise
50 mV için
x
1500 mV için
- 200 mV için
X = 19200 x 50 / 1500 = 640
19200 ise
x
X = 19200 x -200 / 1500 = - 2560 olur.
- 500 mV ............. - 200 mV .............. 0 mV .......................+ 50 mV ......................... +1500 mV
- 6400
- 2560
0
+640
+19200
Örnek : Bir sera sisteminde, sera ısının değeri 100 C ise ısıtıcı çalışsın 120 C' de
dursun, 150 C' de ise soğutucu çalışsın, 130 C' de dursun . Sistemde - 500 C...........+1500 C
arası çalışan bir sensör kullanılacaktır. Isıtıcı ve soğutucunun çalışması için PLC' de
programlama yapılması gerekmektedir. Bu programlamada 100 C , 120 C ile 130 C,150 C'
nin dijital karşılıklarının verilmesi gerekir. Sensörün her 1 C0 için 10 mv ürettiğini hatırlayınız.
Sensör,
+ 1500 C için 1500 mV verirse
+ 100 C için
x
+ 1500 C için 1500 mV verirse
+ 130 C için
x
X = 1500 x 10 / 150 = 100 mV
Sensör :
+ 1500 C için 1500 mV verirse
+ 120 C için
x
X = 1500 x 13 / 150 = 130 mV
+ 1500 C için 1500 mV verirse
+ 150 C için
x
X = 1500 x 12 / 150 = 120 mV
X = 1500 x 15 / 150 = 150 mV
PLC programlamasında dijital olarak bulunan sayılar girilmelidir.
404
Dijital karşılık : 2500 mV için 32000 ise
100 mV için
x
2500 mV için 32000 ise
130 mV için
x
X = 32000 x 100 / 2500 = 1280 (100 C)
X = 32000 x 130 / 2500 = 1664 (130 C)
Dijital karşılık : 2500 mV için 32000 ise
120 mV için
x
2500 mV için 32000 ise
150 mV için
x
X = 32000 x 120 / 2500 = 1536 (120 C)
X = 32000 x 150 / 2500 = 1920 (150 C)
Dijital karşılık : 1500 mV için 19200 ise şeklinde de orantı kurabilirsiniz. Sonuçlar aynı
değerde çıkar.
PLC programlamasında dijital olarak bulunan bu sayılar girilmelidir.
24.6 - Analog modül için kalibrasyon ayarı :
Analog modül' ün üretimi sırasında kalibrasyon ayarı yapılmıştır. Ancak bu ayarın başkaları
tarafından değiştirilmiş olabileceği olasılığı üzerine yeniden kalibrasyon ayarının
yapılmasında yarar vardır.
Kalibrasyon ayarı için öncelikle analog modülde enerji yokken aşağıdaki bağlantıyı yapınız.
10 V
+
-
P
RA
Kullanılmayan girişler
A+
A-
RB
B+
B-
RC
C+
C-
RD
D+
D-
CPU' nun ve analog modülün enerjisi kesilir.
Analog modülde istenilen giriş değerleri için sviçler set edilir. Burada 10v. unipolar için
2. ve 6. sviçler ON konumuna alınabilir (tablo 1' e bakınız).
• CPU ve analog modüle enerji verilir ve kararlı hale gelmesi için 15 dakika beklenir.
• Transmitr gerilim veya akım kaynağı kullanılarak seçilen giriş terminaline ( burada 1.
terminal seçilmiştir) "0" (sıfır) değerlik sinyali uygulanır. Gerilim ya da akım değeri 0' dır.
• Bağlantı yapılan giriş terminalinden okunan değer, CPU tarafından bilgisayar
ekranına aktarılır (Program yazılımının PLC' ye yükleme işlemi bittikten sonra Program
Status ikonunu aktif duruma getiriniz).
• Offset potansiyometresi ile ayar yapılarak bağlantı yapılan giriş terminalinde "0" (sıfır
değerlikli sinyal okunana kadar ( lojik karşılığı "0" okunana kadar) sağa veya sola
döndürülür.
Uyarı : Bu ayar sırasında A+ ve A - uçlarında "0" volt olmalıdır.
• Giriş terminali için ayarlanan sviçlerin konfigürasyonuna göre uygulanması gereken
maksimum gerilim sinyali, girişe gönderilir. Örnekte 10 V için 2. ve 6. sviçler ON konumundadır. Örneğin maksimum gerilim 5 V olarak seçilmiş olsaydı 1. ve 6. sviçlerin ON
konumunda olması gerekirdi.
• Gain potansiyometresi kullanılarak bilgisayar ekranından okunan dijital sayı değerinin
32000 olarak görülecek şekilde ayarlama yapılır.
•
•
Analog bilgiyi dijital bilgiye çevirebilmek için 149 µsn' ye ihtiyaç vardır.
Analog çıkış için ise 73 µsn' ye ihtiyaç vardır.
405
PLC programı :
OB1
SBR0
Network 1 : PLC, RUN konumuna alındığında bilgi taraması ilk döngüde
SBR0 sayfasına yönelsin.
Network 1: PLC, RUN konumuna alındığında OB1 sayfasından bu sayfaya yönlendirilerek bu sayfadaki
bilgiler, bir defaya mahsus
olmak üzere OB1 sayfasına
atanır.
SM0.1
SBR0
EN
MOV_B
SM0.0
Network 2 : Subroutıne ve interrupt sayfasından alınan bilgiler bu sayfaya atandıktan sonra değerlendirilir.VW500 alanı içersindeki lojik değer, 1280' den
(1250alınabilir) küçük veya eşit
0
ise ısıtıcı çalışsın (10 C' nin
karşılığı).VW500 alanı içersindeki değer, 1536' dan (1530
alınabilir) küçük veya eşitse
0
ısıtıcı çalışsın (12 C nin.karşı0
lığı). 12 C' den sonra ısıtıcı
çalışmaz.
VW 500
250
Q0.0
0
OUT
SMB34
ENO
INT
EVNT
Isıtıcı
VW 500
ENI
<=I
1530
MOV_B' ın IN girişindeki değer 5...255 mili saniye arası olabilir. Bu değer, Interrupt sayfasında hangi süre
aralıklarla
bilgi taraması yapılacağını ifade eder.
Burada PLC ' nin 250 mili saniyede bir Interrupt
sayfasındaki bilgiyi alarak değerlendirmesi istenmiştir.
Network 3 : VW500 alanı içersindeki lojik
0
değer, 1920' ye (15 C) eşit ve
büyükse soğutucu çalışsın. Bu
bant aralığını biz belirliyoruz.
0
Örneğin bu rakam,2560 (20 C)
gibi herhangi bir rakam da olabilirdi. Bu sayı, ortamın sıcaklığının üst derecesinin lojik karşılığı olan sayıdır.
0
Ortam sıcaklığı 13 C' ye
(1664 1670 alınabilir) indiğinde soğutucu çalışmasın.
VW 500
SMB34, 0 nolu ınterrupt sayfasınının zaman
kontrollü olarak değerlerini değerlendirmek için
kullanılan özel bir byte (bayt)' dır. 1 nolu
ınterrupt için SMB35 kullanılır.
INTERRUPT(ATCH) (kesme) : PLC' nin bilgi
taraması (döngü), eğer zaman kontrollü bir komut
verilmemişse (SMB34 gibi) Ana sayfadan (OB1)
ya
da
subroutıne
sayfasından
(SBR0)
INTERRUPT sayfasına geçiş komutunun verildiği
yerden interrupt sayfasına geçer. Buradaki bilgiler tarandıktan sonra tekrar ana sayfaya (OB1)
döner.
Q0.1
>=I
1920
Q0.1
IN
EN
10
Q0.0
ENO
ATCH
<=I
1250
EN
Soğutucu
ENI = Interrupt' a izin ver komutudur.
EVNT 10 = Zaman kontrollü ınterrupt 0
EVNT 11 = Zaman kontrollü ınterrupt 1
INT = Interrupt sayfa numarası (burada "0")
VW 500
>=I
1670
406
INT 0
Netwok 1 : SBR 0 sayfasında Interrupt ilişkilendirilmesi yapıldığında PLC' nin bilgi taraması bu
sayfaya geçer. AIW0 alanındaki bilgiler VW 500 sayfasına atansın. Eğer örneğin
nem sensörü de kullanılacaksa veya frekans konvertörü için ya da motor devir sayısı
kontrolü için çıkış kullanılacaksa AIW2 alanındaki bilgileri VW600 alanına ata ya da
VW800 alanı içindeki bilgileri AQW0 alanına ata. Bu sayfadaki bilgiler 250 msn. de bir
taranır.
MOV_W
SM0.0
AIW0
EN
ENO
IN
OUT
VW 500
MOV_W
AIW2
EN
ENO
IN
OUT
Örneğin, ısı sensörünün yanısıra nem sönsörü de
kullanılacaksa bu komut kullanılır.
VW 600
MOV_W
VW800
EN
ENO
IN
OUT
Örneğin, frekans konvertörü kullanılcaksa veya
motor devir sayısı ayarı yapılacaksa bu komut
kullanılabilir.
AQW0
Şekil 24.3 : Bir sera için PLC programı LADDER devresi
Önemli uyarı : Analog modülde enerji varken swiçleri konum değiştirmeyiniz.
Analog modülde enerji varken Analog modülün PLC ile iletişim
kablosunu ayırmayınız. Aksi takdirde analog modül bozulur.
CPU üzerindeki potansiyometrelerle analog işlem yapmak mümkündür. CPU 221 ve
222'de pot0, CPU 224 ve 226' da pot0, pot1 bulunmaktadır. Örnek uygulama :
Bu uygulama ile CPU üzerindeki analog pot ile zamanlama ayarı yapmak mümkündür.
Network 1 :
I0.0
I0.0 aktif olduğunda IN girişindeki 8 bitlik tamsayı 16 bit' lik tamsayıya dönüşür ve
VW10 alanına aktarılır.
EN
SMB28
Network 2 :
B_I
ENO
SMB28, CPU üzerindeki pot 0 için özel hafıza byte' dır
SMB29, CPU üzerindeki pot 1 için özel hafıza byte' dır (CPU 224 ve226 için)
OUT VW10
IN
I0.0 aktif olduğunda aynı zamanda Network 3 : T34, VW10 alanıdaki değerin soT34 zamanlayıcısı çalışır.
nunda Q0.0' ı çalıştırsın.
T34
Q0.0
EN
T34
Q0.0
VW10
Q0.0
TON
PT
407
Mühürleme Q0.0'ın sürekli çalışması içindir.
Siz sadece VW10' daki değer sonunda çalışmasını istiyorsanız mühürleme koymayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content