close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Listesi - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

embedDownload
23/12/2014 –13/01/2015 TARİHLİ LOJMAN BAŞVURU LİSTESİ
LOJMAN DAİRE HİZMET
SAYISI
NO
SINIFI
İLÇE ADI
LOJMAN ADI
ARNAVUTKÖY
TAŞOLUK
1
BEYKOZ
İshaklı
2
M2
ISINMA
ŞEKLİ
5
GİHS
90
Doğalgaz Kombi
1
YSHS
80
Soba
2
YSHS
80
Soba
Binkılıç
(Bahçe içinde ayrı)
1
1
YSHS
70
Soba
Kestanelik
1
4
YSHS
55
Kömür
Çiftlikköy
1
2
YSHS
80
Subaşı
1
2
YSHS
90
ÇEKMEKÖY
Ömerli
1
3
YSHS
80
Soba
SİLİVRİ
Çanta
Sevgi Turgut
1
1
YSHS
75
Kalorifer
ÜMRANİYE
Adem Yavuz
1
7
YSHS
107
Doğalgaz Kombi
ÇATALCA
Kalorifer
Fuel Oil
Kalorifer
Fuel Oil
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında İl Sağlık Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel,
112 Acil Sağlık İstasyonu personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli) ile Halk Sağlığı Sağlığı Müdürlüğü
(Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb.) ve bağlı
birimlerde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller başvuruda bulunacaktır.
2- Birinci basamakta kadrolu ve bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen
boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır.
3- Söz konusu lojmanlardan yararlanmak isteyen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi kadro veya
görev yerinin 2. basamakta olan personellerin, birinci basamakta çalışan personelin başvuruda
bulunması halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.
4- Boş kalan veya talep edilmeyen lojmanların, sağlık personeli dışındaki kamu görevli personeli, birinci
basamakta çalışan personelin başvuruda bulunması halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için
talepte bulunabilir.
5- Hizmet sınıflarına göre lojman sınıflandırması yapılmış olup kadronuzun bulunduğu hizmet sınıfına göre
sadece bir lojman için talep yapılacaktır.
6- Farklı hizmet sınıflarına tahsisli lojmanlar için talepte bulunmak isteyen personellerin, başvuru
dilekçelerinde şartlı tahsisle oturmak istediklerini belirtmeleri, konuttan yararlanacak hizmet sınıfı uygun
başka talep eden olmaması halinde ve hizmet sınıfı uygun personelin aynı lojmanı talep etmesi
durumunda lojmanı tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.
7- Lojman tahsisi sonrasında çalışılan yer ile lojman arasındaki mesafe, lojman ulaşım zorluğu, lojmanın
fiziki yapısı ve durumu gibi nedenlerle FERAGATLARIN olması sebebiyle;
Lojman başvurusunda bulunmak isteyen personelin talep etmek istediği yerin çalıştığı yere olan
mesafesini veya aile durumunu göz önüne alarak, lojmanı yerinde görerek değerlendirme sonrasında
LOJMAN BAŞVURUSUNDA bulunulması.
NOT: Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak, 2946
sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis
kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu
konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde,
konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.
EK-4
PERSONELİN
ADI SOYADI
UNVANI
T.C. KİMLİK NO
GÖREV YERİ
KADRO YERİ
KAMU KURUMUNDA
HİZMETE BAŞLAYIŞ DİSİPLİN CEZASI
TARİHİ VE GEÇEN
ALIP ALMAMA
HİZMET SÜRESİ
DURUMU
(Gün/Ay/Yıl)
ÖNCEKİ LOJMAN
BAŞVURU TALEP
TARİHİ
ÖNCEKİ
MÜRACATIN KABUL
EDİLİP EDİLMEME
DURUMU
LOJMANDAN
YARARLANDIĞI
YER/TARİH
Onaylayanın
Adı Soyadı
İmzası
...../...../2014
23/12/2014 - 13/01/2015 TARİHLİ
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DUYURUSU
Bakanlığımız Müsteşarlık 21/09/2012 tarihli ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi ve 2946
sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda lojman tahsisleri yapılacaktır. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğünün
30/03/2011 tarihli ve 51722 sayılı yazısında belirtildiği üzere 23/07/2004 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre İl mülki
sınırlarımız Büyükşehir Belediyesi sayıldığı için tüm lojmanlarımız il sınırları içerisinde yer
almakta olup ilçelerdeki lojmanlarımız il merkezli olarak değerlendirilmektedir.
Lojmana başvuru şartları;
Lojman Başvuru Listesi
1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında İl Sağlık Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğünde
çalışan personel, 112 Acil Sağlık İstasyonu personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli) ile Halk
Sağlığı Sağlığı Müdürlüğü (Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, İl Halk
Sağlığı Laboratuvarı vb.) ve bağlı birimlerde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan
personeller başvuruda bulunacaktır.
2. Birinci basamakta kadrolu ve bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri
yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile
hekimleri ve aile sağlığı elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır.
3. Söz konusu lojmanlardan yararlanmak isteyen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi
kadro veya görev yerinin 2. basamakta olan personellerin, birinci basamakta çalışan personelin
başvuruda bulunması halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.
4. Boş kalan veya talep edilmeyen lojmanların, sağlık personeli dışındaki kamu görevli
personeli, birinci basamakta çalışan personelin başvuruda bulunması halinde tahliye etmek
üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.
5. Hizmet sınıflarına göre lojman sınıflandırması yapılmış olup kadronuzun bulunduğu
hizmet sınıfına göre sadece bir lojman için talep yapılacaktır.
6. Farklı hizmet sınıflarına tahsisli lojmanlar için talepte bulunmak isteyen personellerin,
başvuru dilekçelerinde şartlı tahsisle oturmak istediklerini belirtmeleri, konuttan yararlanacak
hizmet sınıfı uygun başka talep eden olmaması halinde ve hizmet sınıfı uygun personelin aynı
lojmanı talep etmesi durumunda lojmanı tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte
bulunabilir.
7- Lojman tahsisi sonrasında çalışılan yer ile lojman arasındaki mesafe, lojman ulaşım
zorluğu, lojmanın fiziki yapısı ve durumu gibi nedenlerle FERAGATLARIN olması sebebiyle;
Lojman başvurusunda bulunmak isteyen personelin talep etmek istediği yerin çalıştığı yere
olan mesafesini veya aile durumunu göz önüne alarak, lojmanı yerinde görerek değerlendirme
sonrasında LOJMAN BAŞVURUSUNDA bulunulması.
NOT: Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili
olarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis
edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün
içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut
tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli
kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.
Hizmet sınıfları:
Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Hekim, Diş Hekimi, Diyetisyen, Eczacı ve Veteriner Hekim.
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Fizyoterapist, Tıp Teknoloğu, Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru, Sosyal Hizmetler Mütehassısı, Biyolog, Psikolog, Sağlık Mühendisi, Sağlık Fizikçisi,
Sağlık İdarecisi ile Ebe ve Hemşire Yardımcısı, ( Fizik Tedavi, Laboratuvar, Eczacı, Diş, Anestezi,
Röntgen Teknisyenleri ve yardımcıları, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni dahil ) Sağlık
Savaş Memuru, Hayvan Sağlık Memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.
Genel İdare ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan
memurları ve Avukatlık Hizmetleri personelini kapsar.
Teknik Hizmetler Sınıfı: Teknik Hizmetler sınıfında bulunan memurları kapsar.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan memurları kapsar.
Not: Hizmet sınıfları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesine göre hazırlanmıştır.
4- Lojman talepleriniz için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 23/12/2014 - 13/01/2015
tarihleri arasında çalıştığınız kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Belirtilen tarihlerde
ilgili kuruma gelen ve kayıt işlemi yapılan lojman taleplerinin toplandıktan sonra en geç 1 hafta
içinde Müdürlüğümüz İdari İşler Şube Müdürlüğü – İdari İşler Birimine ulaştırılması.)
Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
1-Lojman talep dilekçesi,
2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),
3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)
4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili
kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),
7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan
yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).
(5 Sayılı Cetvel)
KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ
1-Adınız ve Soyadınız
:
2-Kurum Sicil Numaranız :
3-Görev unvanınız
:
4-Kadro Dereceniz
:
5-Görev Yeriniz
:
6-Medeni haliniz
:
Bekar
Evli
Dul
7-Kamu Konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz¹
Yıl
Ay
Gün
8-Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce
yaralanmış iseniz konutta oturduğunuz süre
Yıl
Ay
Gün
9-Kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için
beklediğiniz süre²
Yıl
Ay
Gün
10-Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç, her türlü
diğer aylık ve yıllık gerlirleriyle konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık ve veya
yıllık gelirleri toplamı 3
TL
11-Kamu konutunun bulunduğu il ve ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde
sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız
aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı ? (cevabınız evet ise yandaki boş
kutucuğa konut sayısını yazınız)
Evet
Hayır Adet
12-Kamu konutunun bulunduğu il ve ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları dışında sizin,
eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin
oturmaya elverişli konutu var mı ? (cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayısını
yazınız)
Evet
Hayır Adet
13-Kademe ilerlemesinin derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş yada
daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı?
Evet
Hayır
14-Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkumiyetiniz var mı?
Evet
Hayır
15-Eşiniz kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu?
Evet
Hayır
16-Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı5
Sayısı
17- Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocukların bilgileri
ADI SOYADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
TAHSİL DURUMU
18-Eşiniz çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta
beraber oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanızın) 4
ADI VE SOYADI
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
Sayısı
YAKINLIĞI
19-Tahsisini istediğiniz konuta ilişkin tercihiniz
İLÇE
LOJMANIN
BULUNDUĞU
ASM ADI
BRÜT YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m2)
LOJMAN
DAİRE
NO
HİZMET BODRUM KATI İSTER
SINIFI
MİSİNİZ
evet
hayır
Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve noksanlıktan
doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt
ederim.
Tasdik Eden Amirin
Adı Soyadı
ADINIZ SOYADINIZ
EV ADRESİNİZ :
TEL
:
TARİH VE İMZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlar genel ve katma bütçeli kuruluşlar il özel
idareleri belediyeler ile bunların kurdukları birlikler döner sermayeli kuruluşlar KİTler ve bağlı ortaklıklar
özel kanunlarla veya özel kanunların kamu kurum ve kuruluşları ve fonlar kefalet sandıkları ve gençlik spor
il müdürlükleri
2
Daha önce lojmandan yaralanmış ise sürenin hesaplanmasında lojmandan çıkış tarihi esas alınır
3
Bu kısma kendi özlük haklarınız hariç eşinizin kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta birlikte
oturacağınız çocuklarınız ile anne babalarınızın toplam yıllık geliri yazılacaktır
4
Bu kısma çocuklarından orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını
doldurmayanlar. herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaya ve evlenmemiş kız çocuklarından 25
yaşını doldurmayanlar yaş hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla çalışamayacak olan çocuklar
yazılacaktır.
5
Bu kısma herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konutta birlikte kalacak anne ve baba
yazılacaktır.
1
MAL BİLDİRİMİ
KURUMU
GÖREVİ
SİCİL NO.
3628 sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve
velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz mallan ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3
ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 - 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman
makinası ve diğer ziraat makinalan, inşaat ve iş makinalan, hayvanlar, kolleksiyon ve antika ev eşyaları ile haklan, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme
yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1 . derece Şube Müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan
edilir.
BÖLÜM - 1
KİMLİK BİLGİLERİ
SIRA
NO.
BÖLÜM - 2
SIRA
NO.
DOĞUM
YERİ
YAKINLIĞI (1)
TC KİMLİK NO
HİSSE
MİKTARI
EDİNME TARİHİ
MALİKİN
TC KİMLİK NO
HİSSE
DEĞERİ
ÜYELİK TARİHİ
HİSSEDARIN
TC KİMLİK NO
EDİNME DEĞERİ
MODEL YILI EDİNME TARİHİ
SAHİBİNİN
TC KİMLİK NO
EDİNME DEĞERİ
MODEL YILI EDİNME TARİHİ
SAHİBİNİN
TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
ADI VE SOYADI
TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
TAŞINMAZIN
CİNSİ (2)
DEĞERİ
BÖLÜM - 3
ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil)
KOOPERATİF BİLGİLERİ
SIRA
NO.
KOOPERATİFİN ADI VE YERİ
BÖLÜM - 4
TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
A -TAŞIT BİLGİLERİ
SIRA
NO.
PLAKA NO.
TAŞITIN
CİNSİ (3)
TAŞITIN
MARKASI
B - DİĞER TAŞINIR MALLAR
SIRA
NO.
TAŞINIR MALIN CİNSİ (4)
BÖLÜM - 5
SIRA
NO.
BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER
PARA VEYA MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5)
BÖLÜM -6
CİNSİ
BÖLÜM -7
BÖLÜM - 8
CİNSİ
SAHİBİNİN
TC KİMLİK NO
MİKTARI
SAHİBİNİN
TC KİMLİK NO
ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
SIRA
NO.
SIRA
NO.
MİKTARI
DEĞERİ
BORÇ -ALACAK BİLGİLERİ
BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6)
BORÇ / ALACAK TUTARI
ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6)
HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI
SIRA
HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI
NO.
SAHİBİNİN TC KİMLİK
NO
EDİNME ŞEKLİ
AÇIKLAMALAR
BİLDİRİM SAHİBİNİN
1) Yakınlığı sütununa "kendi", "eşi" veya "çocuğu" ibaresi yazılacaktır.
ADI
2) Bu bölüme "bina", "arsa" veya "arazi" yazılacaktır.
SOYADI :
3) Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır,
TARİH :
:
4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.
5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para veya
menkuldeğerler yazılacaktır.
6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.
7) Menkul mallara ait ihtira berati, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.
İMZA
PUL
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL
.......................................... Halk Sağlığı Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/AÇSAP/Verem
Savaş
Dispanseri/İl
Halk
Sağlığı
Laboratuvarı
vb.
........................
kadrosunda ........................olarak bilfiil çalışmaktayım.
İl Sağlık Müdürlüğünün ...........................İlçesinde ................................ Merkezinde bulunan
....... nolu ............. Hizmet sınıfı tahsisli lojmanına sıra / şartlı tahsisli olarak başvuruda bulunmak
istiyorum. Lojman başvurusu için gerekli evraklarım ilişikte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.
.../.../2014
Ad Soyad:
T.C. No:
Sicil No:
İmza:
Ekler:
1-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),
2-Mal Bildirim Beyan Formu (İmzalı),
3-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
4-Personel ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili
kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
5-Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)
6- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp
yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL
İl Sağlık Müdürlüğü/ …..................................... İlçe Sağlık Müdürlüğü ..................................
kadrosunda …............................................................................. bilfiil çalışmaktayım.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ….............................. ilçesinde ...…...................
Merkezinde bulunan ….. Nolu ........ Hizmet Sınıfı tahsisli lojmanına sıra / şartlı tahsisli olarak
başvuruda bulunmak istiyorum. Lojman başvurusu için gerekli evraklarım ilişikte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.
...../...../2014
Ad Soyad:
T.C. No:
Sicil No:
İmza:
Ekler:
1-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),
2-Mal Bildirim Beyan Formu (İmzalı),
3-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
4-Personel ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili
kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
5-Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)
6- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp
yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content