close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Bilgi

embedDownload
10.03.2014
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri

Özgür ÇAKIR
Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent
[email protected]

Bilgi Teknolojileri, Verilerin ve Bilginin
Üretilmesi, Depolanması ve Aktarılmasında
Kullanılan Çok Çeşitli Araçları ve Yetenekleri
İfade Eder.
Temel Bileşenleri,

Bilgi Teknolojileri
Bilgi Çağının Evrimi,
 Tarım Çağı
 Sanayi Çağı
 Bilgi Çağı

20. Yüzyılın ikinci yarısında başladığı kabul edilen
ve ekonomik ilişkilerin daha çok bilginin üretilmesi,
aktarılması ve uygulanmasına dayandığı dönem.
Bilgi Teknolojileri
Veriler,
 Deney, Gözlem, Ölçüm, İşlem Sonuçları
 Sembolik ve İşlenmemiş Gerçeklik
 Çoğul & Sürekli
 Bilgi Üretme Sürecinin Girdileri
 Çevrimiçi / Çevrimdışı
Bilgisayarlar, İletişim Ağları, Know-How
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Çağında,
İnsanların Çoğunluğu Tarım ve Sanayi Üretimi
ile Değil, Bilgi ile Uğraşmaktadır. (Bilgi Toplumu)
İşletmeler, Faaliyetlerini Sürdürmek İçin Bilgi
Teknolojilerine Bağımlıdır.
Ürün ve Hizmetlerin Çoğu Bilgi Teknolojilerini
Kendi İçerisinde Barındırır.
Bilgi Teknolojileri
İşletme Verileri,
 Personel / Müşteri Kayıtları
 Satış Miktarı / Tutarı
 Üretim Miktarı / Hızı
 Servis Süreleri / Maliyetleri
 Web Sitesi Ziyaretleri...
1
10.03.2014
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Bilgi,
 Verilerin İşlenmiş Hali
 Düzenli, Anlamlı, Kullanışlı
 Tekil & Kesikli
 Bilgi Üretme Sürecinin Çıktısı
 Yüzeysel / Derinlikli
Bilgi (Information),

Haber Niteliğinde

Edinilmesi Kolay

Derinlikten Uzak

Birikim / Deneyim Gerektirir.
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Veri Toplama
Veri Depolama
Bilgi (Knowledge),

Aydınlatıcı

Edinilmesi Güç

Derinlikli

Birikim / Deneyim İçerir.
Veri Paylaşımı
Veri Erişimi
Veri İletişimi
Bilgi Üretme
Veri Analizi
Karar Verme
Geri Bildirim
Yazılım & Donanım Desteği
Bilgi Teknolojileri
İŞLETME
Bilgi Teknolojileri
İŞLETME
Bilgi Teknolojileri,
 İşletme Birimleri / Çalışanları Arasında,
 İşletmelerle Müşterileri Arasında,
 İşletmeler Arasında,
 Tüketiciler Arasında,
etkileşim alanı yaratmakta, bu alanın karşılıklı
olarak düzenlemesine olanak sağlamaktadır.
BT
MÜŞTERİ
MÜŞTERİ
11
12
2
10.03.2014
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri,
 Üretilen Verilerin Hacmini ve Doğruluğunu,
 İşletmelerin Verileri Analiz Etme Kabiliyetini,
 İşletmelerin Piyasa ve Müşterilerden Gelen
Sinyallere Yaratıcı Tepkiler Verme Yeteneğini,
Geliştirmektedir.
13
14
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Günümüz İşletmelerinde Başarı,
 İstikrarlı Bir İş Modelinin Güvenli Sınırları
İçerisinde
Sürdürülen
Operasyonel
ve
Organizasyonel Mükemmellikten Çok Bilgi
Teknolojileri ile Ortaya Çıkan Dönüşüme Tepki
Verebilme ve Onu Etkileyebilme Kabiliyeti ile
Elde Edilmektedir.


İşletme Yöneticisi için Sorun, BT’nin Nasıl
Yürütülmesi Gerektiğinden Çok; ki bu BT
uzmanlarının işidir, BT’nin İş Süreçlerine Nasıl
Katılacağına İlişkin Doğru Kararları Vermektir.
Günümüz
Yöneticisi,
Bilgi
Teknolojileri
Konusundaki Bilgi Eksikliklerini Giderme
Uğraşı İçerisindedir.
15
Bilgi Teknolojileri
16
Bilgi Teknolojileri
BT Bölümünün Fonksiyonları,
 Kurumun BT Hizmetlerini Sağlamak
 BT Alanında Destek, Danışmanlık ve Eğitim
Hizmetlerini Sunmak
 Bilgi Güvenliğini Sağlamak
 BT Gelişmelerini Takip Etmek /Uygulamak
 Kurumsal Verimliliği Arttırmak
 BT Alanında AR-GE Faaliyeti Yürütmek
Çünkü BT,
 Karmaşık Yapıya Sahiptir,
 Sonuçları Uzun Vadeli Olarak Gerçekleşir.
Çünkü BT Merkezli İş Dünyasında,
 Hangi İş Modelinin,
 Hangi Örgütsel Stratejinin,
kendisine avantaj sağlayacağını öngörmelidir.
17
18
3
10.03.2014
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Neden İşletmelerde BT Öğrenimi ?
 BT’nin İşletmelerde ve Toplumda Süreklilik
Gösteren Dönüşüm Yaratması
 BT Yatırımlarının İşletme Başarısında Kritik
Öneme Sahip Olması
 Veriye Dayalı Karar Verme Sürecinde Yenilikçi
ve Yaratıcı Gelişmelerin Yaşanması
Sistem,
 Belirli Bir Amacı Başarmak Üzere Etkileşim
Halinde Bulunan Bileşenlerin Tümü.
Bilgi Sistemi / Yönetim Bilişim Sistemi (MIS),
 Yapısal Bir Sorunun, Sürecin, Bölümün veya
İşin Bütününün Başarılı Bir Şekilde Yönetilmesi
için İhtiyaç Duyulan Bilgiyi Üretmek Amacıyla
Tasarlanmış Olan İşletme Bilgi Sistemi.
19
20
Bilgi Teknolojisi Araçları
Bilgisayarlar Sistemleri,
Bir Takım Girdileri Çeşitli Yönergelerle İşleyerek
Gerekli Çıktılara Dönüştüren,
 Programlanabilir,
 Çok Fonksiyonlu,
Elektronik Sistemler.
Bilgi Teknolojisi Araçları
Bilgisayar Sistemlerinin Temel Bileşenleri,
 Donanım (Hardware)



Bilgi Teknolojisi Araçları
Bir bilgisayar sistemini oluşturan tüm fiziksel yapı.
Yazılım (Software)
Bir bilgisayar sistemini kontrol eden, donanımlarda
depolanan ve yürütülen yönergelerin tümü.
Bilgi Teknolojisi Araçları
Kuvvet ön ekleri,

BT Aracı Açısından Veri,

Bit Düzeyinde


Byte Düzeyinde



Dijital Elektronikte En Küçük Veri Birimi
8 Bit = 1 Byte
En Küçük Adreslenebilir Veri Birimi
Kullanıcı Algısı Açısından Veri,

Sayı, Metin, Ses, Görüntü, Kodlama









Tera_Birim (1012)
Giga_Birim (109)
Mega_Birim (106)
Kilo_Birim (103)
_Birim
Milli_Birim (10-3)
Micro_Birim (10-6)
Nano_Birim (10-9)
Pico_Birim (10-12)
Byte Örneği,





TByte (1024 GB)
GByte (1024 MB)
MByte (1.048.576 Byte)
KByte (1024 Byte)
_Byte (8 Bit)
4
10.03.2014
Bilgi Teknolojisi Araçları
Bilgisayar Donanımları,
 Anakart (Mainboard)
 İşlemci (CPU)



Yönergeleri Yürüten Birim
Hız Birimi (Hertz)
Bilgi Teknolojisi Araçları
Bilgisayar Donanımları,
 Birincil Depolama


Giriş/Çıkış Donanımları

ROM, RAM
İkincil Depolama

Sabit Disk, Harici Disk, USB Bellek

CD-ROM, DVD-R, CD-RW

Klavye, Fare, Ekran, Yazıcı v.b.

Bilgi Teknolojisi Araçları
Bilgisayar Donanımları,
 Diğer Donanımlar



Bilgisayar Yazılımları,
 Sistem Yazılımları




Dosya Sistemleri
Donanım Yazılımları
İşletim Sistemleri
Uygulama Yazılımları

Dosya Sistemleri,
 Depo Alanının Biçimlendirilmesi
 Veri Konumlandırma ve Erişimi
 Depo Alanının Sistemle Uyumluluğu
 FAT16, FAT32, NTFS, EXT, MFS
Optik Yazdırma, Daha Uzun Ömür !
Bilgi Teknolojisi Araçları
Ses & Görüntü Aygıtları
Doğru Akım Güç Kaynağı
Modem, Ethernet v.b.
Bilgi Teknolojisi Araçları
Tozlanma, Darbe ve Manyetik Alan Tehlikesi !
Son Kullanıcı Yazılımları
Bilgi Teknolojisi Araçları
Donanım Yazılımları,
 ROM Bellek Üzerinde Depolanma
 Sistemin Başlatılmasını Sağlama Özelliği
 Temel Ayarların Kaydedilmesi ve Yönetilmesi
 PoST Süreci ve Ekranı
 Değişikliklerin CMOS Üzerinde Depolanması
5
10.03.2014
Bilgi Teknolojisi Araçları
İşletim Sistemleri,
 Donanım ile Kullanıcı Arasında Arayüz
 Donanımların Verimli Kullanımı
 Uygulama Yazılımları için Platform
 Windows, Linux, Mac OS (Tek Kullanıcı)
 Windows NT, Unix, Mac OS Server (Çok Kullanıcı)
Bilgi Teknolojisi Araçları
Uygulama Yazılımları,
 Son Kullanıcı Hedefli
 Özel ve Genellikle Tekil Amaçlı
 İşletim Sistemi Tabanlı
 Uygulama Dosyası ve Destek Dosyaları
 Kişisel Ayarların Yönetimi
 Çoklu Ortam, Anti-Virus, e-Posta Yazılımları...
Bilgi Teknolojisi Araçları
Diğer Yazılımlar,
 Virüsler



Kötü Amaçlı Yazılımlar
WORM, Trojan Horse..
Programlama Yazılımları


Yazılım Geliştirme
C#, Delphi, JavaScript, Visual Basic, HTML ...
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content