close

Enter

Log in using OpenID

2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, So

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki
anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. Program kontenjanları, açıklamalar,
başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
Anabilim Dalı
ALES
Puan
Türü
Yüksek
Lisans
(Tezli)
Yüksek
Lisans
(Tezsiz)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
Açıklama
Yüksek Lisans için Sosyal ve Beşeri
Bilimler alanlarının birinden mezun
olmak.
Sosyoloji
EA
15
-
5
Tarih
SÖZ
25
-
5
Türk Dili ve Edebiyatı
SÖZ
15
-
-
SÖZ-EASAY
12
-
5
İşletme (Doktora)
EA
-
-
10
Yönetim ve Organizasyon
EA
10
-
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da
benzeri fakülte mezunu olmak.
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
EA
10
-
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da
benzeri fakülte mezunu olmak.
Muhasebe -Finansman
EA
15
-
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da
benzeri fakülte mezunu olmak.
EA-SÖZSAY
-
60
-
Lisans mezunu olmak.
Coğrafya
İşletme (Tezsiz Y.L.)(İ.Ö.)
Doktora için herhangi bir alanda
Yüksek Lisans yapmış Sosyoloji Lisans
mezunu olmak veya Sosyoloji Anabilim
Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarının
birinden mezun olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarının
birinden mezun olmak. (Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümünün
dışından
gelenlere Bilimsel Hazırlık Programı
uygulanır.)
Doktora için Coğrafya Anabilim Dalında
yüksek lisans yapmış olmak.
İşletme Anabilim Dalında
İşletmeyle ilgili Anabilim
Yüksek Lisans yapmış olmak.
ya da
Dalında
İktisat
EA-SAY
15
-
3
Yüksek Lisans için İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, muadili fakülte veya
Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.
Doktora için İktisat/Ekonomi Anabilim
Dalı Yüksek Lisans derecesine sahip
olmak.
Yüksek Lisans için İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
ve
muadili
Fakültelerin Maliye, İşletme, İktisat,
Kamu Yönetimi Bölümü ve Hukuk
Fakültesi mezunları başvurabilir.
Maliye
EA
15
10
5
Doktora için herhangi bir alanda
Yüksek Lisans yapmış Maliye Lisans
mezunu veya Maliye ve Mali Hukuk
Anabilim Dallarından birinde yüksek
Lisans yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi
EA-SÖZ
10
-
-
Eğitim Bilimleri
EA – SÖZSAY
12
-
-
Eğitim Programları ve
Öğretim
EA – SÖZSAY
12
-
-
Eğitim Bilimleri Anabilim
Dalı Eğitim Programları ve
Öğretim Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans
EA – SÖZSAY
-
40
-
İlköğretim Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Bilim Dalı
SÖZ
10
-
3
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, İletişim Fakültesi, FenEdebiyat
Fakültesinin
Sosyal
Bilimler ile ilgili bölümleri; Şehir ve
Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği
ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi
mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
Bu programa başvuracak adayların
mezun olduğu puan türündeki ALES
puanı dikkate alınacaktır.
Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
Bu programa başvuracak adayların
mezun olduğu puan türündeki ALES
puanı dikkate alınacaktır.
Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
Bu programa başvuracak adayların
mezun olduğu puan türündeki ALES
puanı dikkate alınacaktır.
Yüksek Lisans için Sosyal Bilgiler,
Tarih,
Coğrafya
Öğretmenliği
Bölümleri veya Fen Edebiyat
Fakültesinin Tarih ve Coğrafya
Bölümleri mezunu olmak.
Doktora için Sosyal Bilgiler Eğitimi
alanında Yüksek Lisans yapmış
olmak.
İlköğretim Sınıf
Öğretmenliği Bilim Dalı
Müzik
EA-SÖZ
10
-
-
Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak.
----
16
-
-
-
Turizm İşletmeciliği
EA
15
-
-
Disiplinlerarası Sanat ve
Tasarım
----
16
-
-
Turizm alanında eğitim veren
Fakülte ve Yüksekokul mezunları ve
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
lisans mezunları dışındaki adaylar
Bilimsel Hazırlık Programına tabi
olacaklardır.
Resim, Sinema-Televizyon, Seramik,
Geleneksel El Sanatları ve muadili
bölümlerden mezun olmak.
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
Başvuru Tarihi
Tezli Yüksek Lisans – Doktora
Bilim Mülakat Sınavlarına Girecek
Öğrencilerin İlanı
Tezli Yüksek Lisans – Doktora
Bilim Mülakat Sınavları
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora
Kesin Sonuçların İlanı
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora
Kesin Kayıt Tarihi
Yedekler İçin Kayıt Tarihi
Yedeklerin Yedeklerinin Kayıt Tarihi
Başvuru Adresi
Telefon
21 Temmuz 2014 Pazartesi – 08 Ağustos 2014 Cuma
25 Ağustos 2014 Pazartesi
01 Eylül 2014 Pazartesi
03 Eylül 2014 Çarşamba
4 Eylül 2014 Perşembe – 05 Eylül 2014 Cuma
08 Eylül 2014 Pazartesi
09 Eylül 2014 Salı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
A.N.S. Kampusü
Gazlıgöl Yolu 7. Km.
03200 AFYONKARAHİSAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 272 228 12 55 – 1031410317
GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ YARIYIL)
08 – 12 Eylül 2014
Kayıt yenileme
15 Eylül 2014
Güz yarıyılı başlangıcı
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE GEREKLİ BELGELER
1.
Başvurular internet ortamında yapılacaktır. Ön Kayıt Başvuru Belgesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün
ilgili internet adresinde 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü aktif hale gelecektir.
2.
Lisans veya yüksek lisans notlarını gösterir not durum belgesinin onaylı fotokopisi. (Mezuniyet not
ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca düzenlenen ve Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2011 tarih ve 2011/145 sayılı kararı
ile kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınır. Dönüşüm Tablosu Enstitü web sayfasındaki Formlar
bölümünde görülebilir).
3.
Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünde
ALES’ten en az 55 standart puan (1) veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan
aldığını gösterir sonuç belgesinin fotokopisi. (Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarlara öğrenci
kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.)
4.
Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası
Kurulca belirlenen sınavlardan (KPDS, YDS, TOEFL, IELTS gibi) yabancı dil puanı olmayan adayların
yabancı dil puanı sıfır (0) sayılacaktır. (2)
5.
Doktora programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az
55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir
sonuç belgesinin fotokopisi.
6.
Doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca
belirlenen sınavlardan (KPDS, YDS, TOEFL, IELTS gibi) en az 55 puan aldığını gösterir sonuç belgesinin
fotokopisi.
7.
Lisans veya Yüksek Lisans diplomasının onaylı fotokopisi.
8.
Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi.
9.
Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi fotokopisi.
10.
Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
11.
Özgeçmiş.
12.
Ön kayıt sırasında, istenen belgelerin fotokopileri alınacak ve sınavı kazanamayanlara iade
edilmeyecektir.
13.
Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulü, Üniversitemiz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7.maddesine uygun olarak yapılacaktır.
14.
Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü, Üniversitemiz Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesine uygun olarak yapılacaktır.
15.
Anabilim Dalları gerekli gördüğü takdirde; alan dışından başvuran öğrencilere, Üniversitemiz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereğince Bilimsel Hazırlık
Programı uygulayabileceklerdir.
(1)
(2)
Adaylar Başvuru Formuna mezun oldukları alanın puan türüne uygun olan ALES puanını girmelidirler.
Bu sınava girmeyenler de Yüksek Lisans programları için başvuru yapabilirler. Ancak başarı puanı
değerlendirmesinde Yabancı Dil Puanı “SIFIR (0)” olarak kabul edilecektir ve Enstitü tarafından Yabancı
Dil Sınavı Yapılmayacaktır.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN KAYIT YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Ön Kayıt için gerekli işlemler başvuru koşulları dikkatli okunduktan sonra yapılacaktır. Başvuru
koşulları için web sitemizdeki “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarına Öğrenci Alımı” duyurusundan temin edebilirsiniz.
2. Öncelikle internet adresinde bulunan Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuru Formu eksiksiz ve
hatasız doldurulacaktır. İlgili internet adresi 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü aktif hale gelecektir ve
8 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17:00’da kapatılacaktır.
3. İlgili forma gerekli bilgiler girildikten sonra mutlaka kayıt işlemi yapılmalıdır. Aksi halde form çıktısı
almak mümkün olmayacaktır.
4. Ön Kayıt Başvuru Formu çıktısı alındıktan sonra imzalanacaktır.
5. Sol alt kısımdaki Enstitüye ait olan alana müdahale edilmeyecektir.
6. Çıktısı alınıp imzalanan Ön Kayıt Başvuru Formu ile birlikte aşağıda belirtilen evrakların birer onaylı
fotokopilerinin 8 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17:00’a kadar Enstitümüze elden eksiksiz ve tam
olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları bir başkası tarafından Enstitümüze teslim
edilebilir. Belirtilen tarihlerden sonra elden yapılan müracaatlar ile müracaat evraklarında eksiklik
olması durumunda kayıt işlemi kabul edilmeyecektir.
7. Başvuru evrakları APS (Acele Posta Servisi) ve Kargo ile yollanabilecektir. APS veya Kargo ile
gönderilen evrakların ulaşım süresi en geç 12 Ağustos 2014 Salı günü saat 17:00 sonra erecektir.
Belirtilen tarihlerden sonra gelen APS ve Kargo yoluyla gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir. APS ve
Kargoda gerçekleşen gecikme ve kaybolma gibi sorunlardan ilgili aday sorumludur.
8. Ön Kayıt Başvuru Formuna hatalı bilgi girişi yapan adayların Enstitüye bilgi vermeleri gerekmektedir.
Enstitüye bilgi vermeleri durumunda gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Aksi takdirde hatalı kayıt dikkate
alınmayıp başvuru geçersiz sayılacaktır.
NOT:
1. İlgili formun titizlikle doldurulması gerekmektedir. Ön Kayıt Formunda eksik veya hatalı bilgi girişi
bulunursa başvurular “Geçersiz” sayılacaktır.
2. Adaylar, APS ve Kargo ile gönderilen Başvuru Evraklarını gönderim tarihinden 3 (üç) iş günü sonra,
Başvuru Evraklarının Enstitüye ulaşıp ulaşmadığı yönünde telefonla teyit etmeleri gerekmektedir.
Aksi durumunda sorumluluk ilgili Adaya aittir.
3. Ön kayıt tarihlerinde lisans programlarının son yarıyılında olan ve yaz okulundan ders alan
öğrenciler, ilgili Lisans Bölümünün Öğrenci İşlerinden “……. dersten/derslerden başarılı olmaları
durumunda mezuniyet hakkını kazanacaktır.” yazısı ile müracaat edebileceklerdir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
ADRES
:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
A.N.S. KAMPUSÜ
Gazlıgöl Yolu 7. Km. 03200 – AFYONKARAHİSAR
TELEFON
:
0 272 228 12 55 – 10314-10317
<---- ÖN KAYIT FORMUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ. ---->
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content