close

Enter

Log in using OpenID

01.10.2014 - 31.10.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu PARK

embedDownload
PARK EYMİR 113128 ADA YÖNETİMİ
01.10.2014 - 31.10.2014 Tarihleri Arası Bilanco Raporu
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351
DEVİR
6.770.11
Devir
6.770,11
6.770.11
6.770.11
Sair Giderler
770.40 - Blok görevli maaşları
1.855.80
4.914,31
770.41 - Blok görevlileri kıdem tutarı
200.00
4.714,31
770.42 - Blok görevlileri sigorta ödemesi
757.40
3.956,91
2.068.01
1.888,90
225.00
1.663,90
60.00
1.603,90
1.071.44
532,46
770.61 - Üst yönetim payı
116.00
416,46
770.63 - Mali müşavir ödemesi
198.00
218,46
770.64 - Ön muhasebe kayıt tutarı
400.00
-181,54
770.65 - Hizmet alım tutarı
198.00
-379,54
770.66 - Ortak alan temizlik malzemesi alımı
316.60
-696,14
52.50
-748,64
1.327.00
-2.075,64
770.46 - Bakım onarım gideri
770.48 - Huzur hakları
770.54 - Sehven yatanın iadesi
770.60 - Asansor bakım bedeli
770.67 - Yönetim ofis iletişim gideri
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
8.845.75
-8.845.75
Sair Gelirler
770.46 - Bakım onarım gideri
2.000.00
-75,64
770.49 - Ada payları
6.090.00
6.014,36
60.00
6.074,36
770.68 - DEMİRBAŞ SATIŞ GELİRİ
387.00
6.461,36
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Gelirler Toplamı
970.00
7.431,36
770.54 - Sehven yatanın iadesi
9.507.00
128-ANA 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 Toplamı
:
16.277.11
DEVİR
1.800.85
9.507.00
8.845.75
7.431.36
128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352
Devir
9.232,21
1.800.85
1.800.85
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.073.18
10.305,39
12.32
10.317,71
1.085.50
1.085.50
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
10.067,71
770.47 - Öngörülmeyen gider
212.40
9.855,31
770.49 - Ada payları
910.00
8.945,31
Sair Giderler Toplamı
1.372.40
-1.372.40
Sair Gelirler
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Gelirler Toplamı
435.00
435.00
9.380,31
435.00
1
128-C-61 128-C-61 - 113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı :
3.321.35
1.372.40
1.948.95
128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353
DEVİR
987.39
Devir
10.367,70
987.39
987.39
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
598.30
10.966,00
1.90
10.967,90
600.20
600.20
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
10.717,90
770.49 - Ada payları
840.00
9.877,90
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
221.00
9.656,90
1.311.00
-1.311.00
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
1.495.62
Sair Gelirler Toplamı
1.495.62
128-C-62 128-C-62 - 113128 ADA C-62 BLOK 4810-7486926-353 Toplamı :
3.083.21
11.152,52
1.495.62
1.311.00
1.772.21
128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354
DEVİR
993.85
Devir
12.146,37
993.85
993.85
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
420.00
Aidat Gelirleri Toplamı
12.566,37
420.00
420.00
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
12.316,37
770.49 - Ada payları
840.00
11.476,37
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
221.00
11.255,37
1.311.00
-1.311.00
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
1.097.82
Sair Gelirler Toplamı
1.097.82
128-C-63 128-C-63 - 113128 ADA C-63 BLOK 4810-7486926-354 Toplamı :
2.511.67
12.353,19
1.097.82
1.311.00
1.200.67
128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
DEVİR
1.581.57
Devir
13.934,76
1.581.57
1.581.57
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
838.62
14.773,38
8.38
14.781,76
847.00
847.00
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
14.531,76
770.49 - Ada payları
840.00
13.691,76
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
264.00
13.427,76
128-C2-75 128-C2-75 - 113128 ADA C2-75 BLOK 4810-7486926-355
Toplamı :
2.428.57
1.354.00
-1.354.00
1.354.00
1.074.57
128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
2
DEVİR
1.647.06
Devir
15.074,82
1.647.06
1.647.06
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.291.43
16.366,25
12.79
16.379,04
1.304.22
1.304.22
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
16.129,04
770.49 - Ada payları
910.00
15.219,04
Sair Giderler Toplamı
1.160.00
-1.160.00
Sair Gelirler
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Gelirler Toplamı
446.00
128-C2-76 128-C2-76 - 113128 ADA C2-76 BLOK 4810-7486926-356
Toplamı :
3.397.28
15.665,04
446.00
446.00
1.160.00
2.237.28
128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
DEVİR
9.01
Devir
15.674,05
9.01
9.01
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
917.63
16.591,68
1.37
16.593,05
919.00
919.00
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
300.00
Sair Giderler Toplamı
300.00
16.293,05
-300.00
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
726.93
Sair Gelirler Toplamı
726.93
128-C2-77 128-C2-77 - 113128 ADA C2-77 BLOK 4810-7486926-357
Toplamı :
1.654.94
17.019,98
726.93
300.00
1.354.94
128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
DEVİR
1.857.56
Devir
18.877,54
1.857.56
1.857.56
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
1.113.12
19.990,66
19.88
20.010,54
1.133.00
1.133.00
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
19.760,54
770.49 - Ada payları
910.00
18.850,54
Sair Giderler Toplamı
1.160.00
-1.160.00
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
783.80
19.634,34
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Gelirler Toplamı
446.00
20.080,34
128-C2-78 128-C2-78 - 113128 ADA C2-78 BLOK 4810-7486926-358
Toplamı :
1.229.80
4.220.36
1.229.80
1.160.00
3.060.36
128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
3
DEVİR
2.124.17
Devir
22.204,51
2.124.17
2.124.17
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
822.34
23.026,85
02 - YAKIT
205.34
23.232,19
FZ - Gecikme Cezası
397.49
23.629,68
Aidat Gelirleri Toplamı
1.425.17
1.425.17
Sair Giderler
770.46 - Bakım onarım gideri
250.00
23.379,68
770.49 - Ada payları
840.00
22.539,68
770.69 - ADA HESABINDAN BLOK BAZLI HESABA GEÇİŞ
ÖDEMESİ
Sair Giderler Toplamı
264.00
22.275,68
1.354.00
-1.354.00
Sair Gelirler
770.53 - Pos tutarı
1.416.46
Sair Gelirler Toplamı
1.416.46
128-C2-79 128-C2-79 - 113128 ADA C2-79 BLOK 4810-7486926-359
Toplamı :
4.965.80
23.692,14
1.416.46
1.354.00
3.611.80
128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT) 4810-7486926-360
DEVİR
1.900.00
Devir
25.592,14
1.900.00
1.900.00
Sair Gelirler
770.41 - Blok görevlileri kıdem tutarı
200.00
25.792,14
Sair Gelirler Toplamı
200.00
200.00
128-KIDEM 128-KIDEM - 113128 ADA (KIEDEM TAZMİNAT)
4810-7486926-360 Toplamı :
2.100.00
2.100.00
128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361
DEVİR
4.801.03
Devir
30.593,17
4.801.03
4.801.03
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
5.779.62
36.372,79
02 - YAKIT
57.46
36.430,25
04 - KAMERA BEDELİ
59.24
36.489,48
187.45
36.676,93
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
6.083.76
6.083.76
Sair Giderler
770.53 - Pos tutarı
5.520.63
Sair Giderler Toplamı
128-POS 128-POS - 113128 POS 4810-7486926-361 Toplamı :
10.884.79
31.156,30
5.520.63
-5.520.63
5.520.63
5.364.16
KASA
DEVİR
2.284.50
33.440,80
Devir
2.284.50
2.284.50
KASA KASA Toplamı :
2.284.50
2.284.50
4
Genel Toplam :
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi
:
13.817,85
Toplam Sair Gelirler
:
16.554,63
Toplam İcra Gelirleri
:
57.129.58
Toplam Sair Giderler
23.688.78
:
33.440.80
23.688,78
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
19 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content