close

Enter

Log in using OpenID

1. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu

embedDownload
PROSES
GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUMU
VE SERGİSİ
Ist INTERNATIONAL PROCESS SAFETY
SYMPOSIUM AND EXHIBITION
2014 İSTANBUL
ARALIK
DECEMBER
5-6
I. ULUSLARARASI
YTÜ AVRUPA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
Düzenleyen Kuruluş
Organizer
İçerik Sponsoru
Content Sponsor
Destekleyen Kuruluşlar
Supporter Foundations
TÜRKİYE İŞ
GÜVENLİĞİ
İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ
TÜRKİYE
KİMYA
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
TMMOB
KİMYA
MÜHENDİSLERİ
ODASI
PETROL SANAYİ
DERNEĞİ
EUROPEAN PROCESS
SAFETY CENTER
TÜRKİYE
YANGINDAN
KORUNMA VE
EĞİTİM VAKFI
GÜVENLİ BİR YAŞAM İÇİN İSTİSNAİ ÇÖZÜMLER
Önlem Dergisi 2008 yılında yayın hayatına
başlamış ve sektörünün ilk özel dergisi olma
özelliğini taşımaktadır. 2008 yılından bu yana
ISG, yangın, acil durum, risk yönetimi ve çevre
yönetimi alanlarında iki ayda bir düzenli olarak
yayınlanmaktadır. Dergimizin birinci sayısından
itibaren Endüstriyel Kaza Tarihi, Tehlikeli
Kimyasalların Yönetimi gibi köselerimiz ve
benzer yayınlarımız ile Proses Güvenliği
konusuna özel bir önem verdik ve Türkiye’nin
bu alandaki en zengin arşivini oluşturduk. Basta
kimya sanayi olmak üzere pek çok sektörde
yaşanan yangın, patlama, kimyasal yayılması
gibi olayların sadece teknik önlemlerle
önlenemeyeceği gerçeğinden hareketle
geliştirilen Proses Güvenliği konusunda
Türkiye’de de bir etkinlik yapılmasının
zamanının geldiğini öngörüyoruz. Bu öngörümüzden hareketle, Önlem Dergisi olarak 1.
Proses Güvenliği Sempozyum ve Sergisi’ni
düzenliyoruz.
AMAÇ
Basta kimya olmak üzere pek çok sanayi
dalında yaşanan yangın, patlama, kimyasal
yayılması gibi olaylar can ve mal kayıplarına ve
çevrenin tahribatına neden olmaktadır. Bu tür
istenmeyen olayların engellenmesi ve kontrol
altında tutulmasına yönelik yapılan çalışmalar
Proses Güvenliği kavramı altında ele alınmaktadır ve bu kavram altındaki çalışmalar
ülkemizde henüz başlangıç aşamasındadır. İSG
Kanunu çerçevesinde getirilen risk değerlendirme, acil durum planı hazırlama, SEVESO
süreçleri, patlayıcı ortamlara yönelik çalışmalar
ile IEC 61508, IEC 61511 gibi standartlarla
geliştirilen Fonksiyonel Güvenlik ve Güvenli
Enstrüman Sistemleri kavramları, Proses
Güvenliğinin teknik ve yönetimsel alanlarının
bütünleşmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu
sempozyumun amacı; Proses Güvenliği başlığı
altında ele alınan konuları uzun vadeye
yayılacak şekilde tartışmak ve uygulamaların
gelişimine katkı sağlamaktır.
EXCEPTIONAL SOLUTIONS FOR A SAFE LIFE
Onlem Magazine has started its broadcast life
in 2008 and has the feature of being the firrst
private magazine of OHS Sector. It is published
every two months regularly on the subjects of
OHS, fire, emergency, risk management and
environment management since 2008. We
give special attention on Process Safety
Subject such as titles of articles Industrial
Accident History, Hazardous Chemical
Substances Management since our first issue.
We generate the richest archive of Turkey in
this sector. We predict it was needed to carry
out a study in Turkey on Process Safety based
on truth of facing fire, explosion, chemical
release being on the sectors of in the first
place chemical industry and lots of other
sectors. Based on our prediction, we have
decided to organize 1st Process Safety
Symposium and Exhibition.
AIM OF SYMPOSIUM
Incidents such as fire, explosion, chemical
substance release, which are faced in the first
place chemical industry and lots of other
sectors, cause many loss of lives and properties and ecocide. Studies which are done for
preventing and keeping under control such as
these undesired incidents are discussed under
Process Safety term and the studies under this
term are on the onset in Turkey. Risk analysis,
emergency plan preparation, SEVESO process,
studies for atmospheres explosive, Functional
Safety and Safe Instrument terms which are
developed based on like IEC 61508 and IEC
61511 which was brought as a part of OHS
law, makes inevitable to become integrated
technical and management areas of Process
Safety. Aim of this symposium; to discuss the
subjects under Process Safety title for long
term, and to contribute to development of
applications.
OBJECTIVES OF SYMPOSIUM
• To discuss current case and near future in
Turkey in Process Safety,
2
HEDEFLER
• Proses Güvenliği alanında Türkiye’deki
mevcut durumu ve yakın geleceği tartışmak,
• ATEX, yangın güvenliği, iş güvenliği, bakım,
otomasyon ve proses kontrolü alanlarında
çalışan profesyoneller ile bilim insanları, üretici
ve hizmet sağlayıcıları bir araya getirmek ve
bölgesel bir ağ oluşumuna katkı sağlamak,
• Kimyasalların yönetimi konusundaki
uygulamalar ile Proses Güvenliği alanındaki
kesişim noktalarını tartışmak,
• Danışmanlık hizmetleri, yazılım ve proses
kontrolü konusundaki teknolojik gelişmelerin
aktarılacağı bir ortam yaratmak,
• Uluslararası birikime katkı koymak.
SEMPOZYUM PROGRAM ÖZETİ
1. Oturum (1. Gün): Proses Güvenliği ve
Fonksiyonel Güvenlik
2. Oturum (1. Gün): Proses Tehlike Analizleri
3. Oturum (1. Gün): Patlayıcı Ortamlar (ATEX)
ve Proses Güvenliği
4. Oturum (2. Gün): Proses Güvenliği ve
SEVESO Hazırlık Süreçleri
5. Oturum (2. Gün): Proses Güvenliği
Teknolojileri
*Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir.
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
• Prof. Dr. Veli Deniz
• To get together who are professional on
ATEX, fire safety, Occupational Safety,
automatisation and process control areas
with scientists, manufacturers and service
providers, and to contribute to networking,
• To discuss intersection points between
applications of chemical substance management with Process Safety area,
• Create an environment which will be
conveyed the developments on consultancy
services, software and process control,
• To contribute on international knowledge.
PROGRAMME ABSTRACT OF SYMPOSIUM
1st Session (1st Day): Process Safety and
Functional Safety
2ndSession (1st Day): Process Hazard Analysis
3rd Session (1st Day): Atmospheres Explosive
(ATEX) and Process Safety
4thSession (2nd Day): Process Safety and
SEVESO Preparation Process
5thSession (2nd Day): Process Safety Technologies
*Languages of symposium are Turkish and
English.
SYMPOSIUM ADVISORY COMMITTE
• Prof. Dr. Veli Deniz
• Prof. Dr. Neşet Kadırgan
• Mustafa Bağan
Kocaeli University Chemical Engineering Department (Symposium
Chairman)
• Prof. Dr. Neşet Kadırgan
Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Marmara University Chemical Engineering Department
Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Chemical Engineer, Secretary General of Turkish Chemical
Manufacturers Association (TCMA)
• Mustafa Bağan
• Gülay YASAN
Kimya Müh, Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri
• Serkan Küçük
Chemical Engineer, Association of Turkey Occupational Safety
Businessmen (TIGIAD)
Kimya Müh, Önlem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
• Gülay Yasan
• Serkan Küçük
• Tansel Kutmen
• Tansel Kutmen
• Yasemin Dağ
• Yasemin Dağ
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
• Gonca Karabulut
SYMPOSIUM SECRETARIAT
• Gonca Karabulut
• Nilgün Mutlu
• Nilgün Mutlu
Chemical Engineer, Chief Editor of Onlem Magazine
Kimya Müh, Türkiye İş Güv. İş Adamları Derneği Y.K. Bşk.
OHS Manager, ENKA Power
İSG Müdürü, ENKA Power
Corporate Communications Executive, Petroleum Industry Association
Kurumsal İletişim Yöneticisi, Petrol Sanayi Derneği
Chemical Engineer, [email protected]
Kimya Mühendisi, [email protected]
Chemical Engineer, [email protected]
Kimya Mühendisi, [email protected]
3
İSİM SOYİSİM / NAME SURNAME:
ÜNVAN / TITLE:
E-MAIL:
1. GÜN/1stDAY
TELEFON NUMARASI / PHONE NUMBER
2. GÜN/2ndDAY
KURUM BİLGİLERİ (ÜNİVERSİTE VEYA KURUM ADI)
CORPORATION INFORMATION (NAME OF UNIVERSITY OR CORPORATION):
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ / CONTACT PERSON:
FATURA BİLGİLERİ / INVOICE INFO:
*Bireysel katılımcılar için TC Kimlik no ve adres
ERKEN KAYIT ÜCRETİ/EARLY ENROLMENT FEE
450 TL
170 €
İKİ GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ/TWO DAYS ENROLMENT FEE
600 TL
250 €
GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ/DAIL ENROLMENT FEE
300 TL
140 €
Erken kayıt bitiş tarihi 31.10.2014
Sempozyum katılım ücretine Sempozyum Çantası, Bildiriler
Kitabı, Kalem, Bloknot, Öğle Yemekleri ve Sempozyum
Kokteyli dahildir.
Sempozyum katılım ücreti ödendiği takdirde kesin kayıt
yapılacaktır. Ödeme hesaba havale veya kredi kartı ile
yapılabilir. Dekontun mail olarak iletilmesi gerekmektedir.
Last day for early enrol fee is 31.10.2014
Symposium participation fee includes symposium bag,
proceedings book, pen, pad, lunches and symposium
cocktail.
Exact enrolment will be done in case of symposium
enrolment fee was paid. Payment can be made by bank
transfer or credit card. Receip is need to be send via email.
HESAP BİLGİLERİ/BANK ACCOUNT INFORMATION
ŞUBE KODU/BRANCH CODE
YAPI KREDİ ÇEMBERLİTAŞ ŞUBESİ 064
IBAN NO TR
TR20 0006 7010 0000 0082 3840 69
IBAN NO EU
TR98 0006 7010 0000 0088 0202 08
www.prosesguvenligi.org • [email protected]
Tel: +90 212 528 83 14 • Fax : +90 0212 514 95 79
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 740 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content