close

Enter

Log in using OpenID

1. uluslararası proses güvenliği sempozyum ve sergisi 05

embedDownload
ÖNLEM
DERGİSİ
SPONSORLUK VE SERGİ DOSYASI
1.
ULUSLARARASI PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
05-06 ARALIK 2014 / İSTANBUL
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
İÇİNDEKİLER
DAVET ........................................................................................................................................................................................................................2
SEMPOZYUMUN AMACI VE HEDEFLERİ .....................................................................................................................................3
DÜZENLEYEN KURULUŞ VE DÜZENLEME KURULU ..........................................................................................................4
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR VE KESİNLEŞEN SPONSORLAR ...................................................................................5
SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ ..............................................................................................................................................................6
SEMPOZYUM PROFİLİ .................................................................................................................................................................................7
SEMPOZYUM BİLİMSEL PROGRAMI .........................................................................................................................................8-9
SEMPOZYUM SOSYAL ETKİNLİKLERİ ..........................................................................................................................................10
SPONSORLUK VE SERGİ KATILIM OLANAKLARI .......................................................................................................11-17
SEMPOZYUM MERKEZİ VE SERGİ ALANI PLANLARI .....................................................................................................18
SPONSORLUK VE SERGİ KATILIMLARI İÇİN ÖDEME KOŞULLARI .......................................................................19
SPONSORLUK VE SERGİ KATILIMI BAŞVURU FORMU ........................................................................................20-21
SPONSORLUK / SERGİ KATILIMI İLE İLGİLİ SORULARINIZ ve BAŞVURULARINIZ İÇİN;
Sempozyum Sekreteryası: Kenes Turkey
İlgili Kişi: Pınar Akbulut Turat
Tel: +90 212 299 9984 * Faks: +90 212 299 9977 * E-posta: [email protected]
www.prosesguvenligi.org
1|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
Sayın İlgili;
Önlem Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamış ve sektörünün ilk özel dergisi olma özelliğini
taşımaktadır. 2008 yılından bu yana İSG, yangın, acil durum, risk yönetimi ve çevre yönetimi
alanlarında iki ayda bir düzenli olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin birinci sayısından itibaren
Endüstriyel Kaza Tarihi isimli köşemiz ile Proses Güvenliği konusuna özel bir önem verdik ve
Türkiye’nin bu alandaki en zengin arşivini oluşturduk.
Başta kimya sanayi olmak üzere, petrokimya, boya, enerji, ilaç, plastik ve kauçuk gibi pek çok
sektörde yaşanan yangın, patlama, kimyasal yayılması gibi olayların sadece teknik önlemlerle
engellenemeyeceği gerçeğinden hareketle geliştirilen Proses Güvenliği konusunda Türkiye’de de
bir etkinlik yapılmasının zamanının geldiğini öngörüyoruz. Bu öngörümüzden hareketle
1.Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyum ve Sergisi’ni düzenlemiş bulunuyoruz.
2014 yılının Aralık ayında gerçekleştirilecek bu sempozyum, Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyor.
Mevzuat ve standartlardan proses kontrolüne, patlayıcı ortamlara yönelik çalışmalardan değişim
yönetimine, kimyasalların yönetiminden tehlike ve risk analizlerine kadar geniş bir yelpaze
oluşturan Proses Güvenliği Yönetimi kavramının tartışılacağı bu sempozyumda kurumunuzun
değerli desteği bizler açısından büyük önem taşıyor.
Gerçekleştireceğiniz desteğin kurumunuzun algısına olumlu yönde katkı yapacağı inancıyla destek
koşullarına ilişkin dosyayı görüşlerinize sunarız.
Saygılarımla,
Serkan Küçük
ÖNLEM Dergisi, Genel Yayın Yönetmeni
www.prosesguvenligi.org
2|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUMUN AMACI ve HEDEFLERİ
SEMPOZYUMUN AMACI
Başta kimya olmak üzere pek çok sanayi dalında yaşanan yangın, patlama, kimyasal yayılması gibi olaylar
can ve mal kayıplarına ve çevrenin tahribatına neden olmaktadır. Bu tür istenmeyen olayların engellenmesi
ve kontrol altında tutulmasına yönelik yapılan çalışmalar ‘Proses Güvenliği Yönetimi’ (PGY) kavramı altında
ele alınmaktadır ve bu kavram altındaki çalışmalar ülkemizde henüz başlangıç aşamasındadır.
İSG Kanunu çerçevesinde getirilen risk değerlendirme, acil durum planı hazırlama, SEVESO süreçleri,
patlayıcı ortamlara yönelik çalışmalar ile IEC 61508, IEC 61511 gibi standartlarla geliştirilen Fonksiyonel
Güvenlik ve Güvenli Enstrüman Sistemleri kavramları, Proses Güvenliğinin teknik ve yönetimsel alanlarının
bütünleşmesini kaçınılmaz kılmaktadır.
Bu sempozyumun amacı; PGY başlığı altında ele alınan konuları uzun vadeye yayılacak şekilde tartışmak ve
uygulamaların gelişimine katkı sağlamaktır.
SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ

PGY alanında Türkiye’deki mevcut durumu ve yakın geleceği tartışmak,

ATEX, yangın güvenliği, iş güvenliği, bakım, otomasyon ve proses kontrolü alanlarında çalışan
profesyoneller ile bilim insanları, üretici ve hizmet sağlayıcıları bir araya getirmek ve bölgesel bir ağ
oluşumuna katkı sağlamak,

Kimyasalların yönetimi konusundaki uygulamalar ile PGY alanındaki kesişim noktalarını tartışmak,

Danışmanlık hizmetleri, yazılım ve proses kontrolü konusundaki teknolojik gelişmelerin aktarılacağı
bir ortam yaratmak,

Uluslararası birikime katkı koymak.
www.prosesguvenligi.org
3|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
DÜZENLEYEN KURULUŞ ve DÜZENLEME KURULU
DÜZENLEYEN KURULUŞ
DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Veli Deniz, Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Neşet Kadırgan, Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Mustafa Bağan, Kimya Mühendisi, Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri

Serkan Küçük, Kimya Mühendisi, Önlem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Gülay Yasan, Kimya Mühendisi, Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Tansel Kutmen, ENKA Power İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü

Yasemin Dağ, Kurumsal İletişim Yöneticisi, Petrol Sanayi Derneği

Yrd. Doç. Devrim Barış Kaymak, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Onur Gökulu, Kimya Mühendisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Başkanı

Doç. Dr. Bülent İnanç, İşletme Güvenliği ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Üyesi, BOTAŞ International Limited

Yusuf Akkor, Global Risk ve İş Sağlığı İş Güvenliği Çevre Müdürü, Kordsa Global

Oğuz Yıldız, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Teknik Emniyet Müdürü

Hasan Nejat Mesci, Kimya Yüksek Mühendisi, SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Müdürü, Aksa Akrilik
Kimya San. A.Ş.

Osman Tufan Çınarsoy, Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Genel Sekreteri
www.prosesguvenligi.org
4|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ve KESİNLEŞEN SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
TÜRKİYE
KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
PETROL SANAYİ DERNEĞİ
BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA
VE EĞİTİM VAKFI
KORDSA GLOBAL
TÜRKİYE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
EUROPEAN
PROCESS SAFETY CENTRE
AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.
TMMOB
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
KESİNLEŞEN SPONSORLAR
ARME, İÇERİK SPONSORU
TÜPRAŞ
RRC INTERNATIONAL, İÇERİK SPONSORU
PEPPERL+FUCHS
www.prosesguvenligi.org
5|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ
Tarih: 5-6 Aralık 2014
Yer:
YTÜ, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi, YTÜ Davutpaşa Kampüsü, İstanbul
www.prosesguvenligi.org
6|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUM PROFİLİ
Konu
Açıklama
Hedef Sektörler
Petrol, kimya, petrokimya, akaryakıt, gaz, boya, enerji santralleri, boru
hatları, offshore faaliyetleri,
basınçlı gaz üretimi, plastik hammadde
üretimi, kimyevi hammadde üretimi, ilaç hammaddesi üretimi vb.
Hedef Kitle
İlgili sektörlerdeki üst düzey yöneticiler, proses tasarım mühendisleri,
bakım, üretim ve otomasyon sorumluları, iş güvenliği ve yangın güvenliği
sorumluları,
acil
durum
yönetimi
sorumluları,
yönetim
sistemi
sorumluları, teknik satın alma sorumluları, akademisyenler, doktora,
yüksek lisans ve lisans öğrencileri
Tipi
Ücretli katılım
Süresi
2 gün
Türü
Ulusal ve uluslararası çağrılı bildiri katılımı
Dili
Türkçe, İngilizce (İngilizce olarak gerçekleştirilecek oturumlarda simultane
tercüme yapılacaktır.)
Etkinliği sağlama yöntemi
 Spesifik bir konuya odaklanarak uygulayıcılar ile sistem, malzeme ve
hizmet sunucularını özel ortamlarda doğrudan buluşturmak.
 Yurt dışı akademik ve uygulama birikimini aktarmak
Sergi Alanı
Mevcut / Stand satışları sürmektedir.
Sponsorluk
Açık / Sponsorluk satışları sürmektedir.
Beklenen katılımcı
250-300 kişi
Katılımcı Profili
Yüksek
Benzer Etkinlik
Yok
www.prosesguvenligi.org
7|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUM BİLİMSEL PROGRAMI (Eylül 2014 itibariyle)
5 Aralık 2014 / Cuma
Program İçeriği
08:30 - 09:00
KAYIT İŞLEMLERİ
09:00 - 09:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
• Prof. Dr. Veli DENİZ; Kocaeli Üniversitesi, Sempozyum Başkanı
• Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
• DUPONT
09:30 - 10:00
KAHVE MOLASI ve TANIŞMA ARASI
1. OTURUM: PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - I
Proses Güvenliği Vizyonu 20/20 – Açılış Konuşması
Dr. Horst MASSONG, AIChE/CCPC European
10:00 - 11:15
Proses Güvenliği Yönetiminde Yaklaşımlar
DUPONT
Soru Cevap
11:15 - 11:45
COFFEE BREAK
1. OTURUM: PROSES GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDE YAKLAŞIMLAR - II
Büyük Kazaların Önlenmesinde Sağlık, Güvenlik ve Proses Güvenliği Entegrasyonu
Doç. Dr. Bülent İNANÇ, BOTAŞ INTERNATIONAL
11:45 - 13:00
Proses Yönetiminde SIL ve SIS Belirlenme Süreci ve Uygulama Tavsiyeleri
Tümay YASİR DOST, AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.
Soru Cevap
13:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
2. OTURUM: PROSES TEHLİKE ANALİZLERİ
Proses Tehlike Analizi Çalışmaları ve Risk Azaltma, Planlama, Geliştirme
Saadallah HARZALLI, RRC International
14:00 - 15:15
Proses Tehlike Analizleri ve Süreç Tasarımı Konusunda TÜPRAŞ Deneyimi
Mustafa Hakan VURAL, Gözde TÜRK, TÜPRAŞ
Soru Cevap
15:15 - 15:45
KAHVE MOLASI
3. OTURUM: PATLAYICI ORTAMLAR (ATEX) VE PROSES GÜVENLİĞİ
ATEX Kapsamında Zone Sınırlarının Belirlenmesi, Uygulamaya Aktarılması, Ekipman
Seçimi, Sürdürülebilirlik, Ekipman Bakımı Gibi Noktalardaki Deneyim Aktarımı
Selin BADEM, AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.
15:45 - 17:00
18:00 - 20:00
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki
Belirsizlikler, Türkiye’ye Özgü Çözüm Önerileri
Serkan KÜÇÜK, Cem ÇERİBAŞI, Ali Serdar GÜLTEK, ARME
Soru Cevap
4. ALTIN BARET ÖDÜL TÖRENİ ve KOKTEYL
Yer: The Greenpark Merter Hotel, Bergama Salonu
www.prosesguvenligi.org
8|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUM BİLİMSEL PROGRAMI (Eylül 2014 itibariyle) (Devam)
6 Aralık 2014 Cumartesi Program İçeriği
4. OTURUM: PROSES GÜVENLİĞİ VE SEVESO HAZIRLIK SÜREÇLERİ - I
SEVESO III, Uygulamaya Yansımaları, Zorluklar, Tavsiyeler
Özlem ÖZKILIÇ, MSc., Önder Akademi
09:00 - 10:15
Kimyasalların Yönetiminde ARAMIS Yöntemiyle Risk Senaryoları Oluşturulması
Mustafa BAĞAN, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
Soru Cevap
10:15 - 10:45
KAHVE MOLASI
10:45 - 12:00
4. OTURUM: PROSES GÜVENLİĞİ VE SEVESO HAZIRLIK SÜREÇLERİ - II
TÜPRAŞ’ta SEVESO Hazırlıkları, Proses Güvenliği ve Değişim Yönetiminde
Deneyim Aktarımı
Oğuz YILDIZ, TÜPRAŞ
SEVESO Hazırlık Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Deneyim Aktarımı
Türk Loydu
12:00 - 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
5. OTURUM: PROSES GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA YARDIMCI
UYGULAMALAR
Gaz Algılama Sistemleri ve Proses Güvenliği
Draeger Türkiye
13:00 - 16:30
Proses Güvenliği Kapsamında Etiketleme Kilitleme Uygulaması ve Deneyim
Aktarımı
Sarp ERTEKİN, SHELL
Proses Güvenliğinde Önde Gelen ve Gecikmeli Göstergeler
Hasan ALARADI, RRC International Middle East Dubai
PANEL – FORUM:
Proses Güvenliği Kimin İşidir?
16:30 - 17:00
KAHVE MOLASI
www.prosesguvenligi.org
9|Sayfa
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUM SOSYAL ETKİNLİKLERİ
4. ALTIN BARET ÖDÜL TÖRENİ ve AÇILIŞ KOKTEYLİ
Önlem Dergisi’nin tescilli ve ödüllü yarışma programı
olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen ALTIN BARET
Yarışması İyi İSG Uygulamalar, Akademik Dal ve Fotoğraf
dallarından oluşmaktadır.
4. ALTIN BARET Ödül Töreni, Sempozyum programı kapsamında, 5 Aralık 2014, Cuma günü, The Greenpark
Merter Oteli’nde, Açılış Kokteyli esnasında gerçekleştirilecektir.
ALTIN BARET FOTOĞRAF SERGİSİ
ALTIN BARET Yarışması kapsamında seçilecek fotoğraflar, Sempozyum süresince Sempozyum Sergi
Alanı’nda sergilenecektir.
www.prosesguvenligi.org
10 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI
SEMPOZYUM ANA SPONSORLUĞU














40.000 TL + KDV
Sempozyum programı kapsamındaki Açılış Konuşmaları’nda, Sponsor Firma yetkilisinin konuşma
yapması olanağı
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firma’lar arasında en üst sırada
“Sempozyum Ana Sponsoru” olarak yayınlanması ve bu logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine
(veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir web sitesine) link verilmesi
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde, Sponsor Firmalar arasında en ön sırada
“Sempozyum Ana Sponsoru” olarak yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine ilk sırada yer verilmesi
Önlem Dergisi’nin Kasım sayısında, Sponsor Firma’nın bir tam sayfa ilanının ücretsiz olarak
yayınlanması
Sponsor Firma tarafından temin edilecek iki adet promosyon malzemesinin Sempozyum çantaları
içerisinde katılımcılara dağıtılması
Sempozyum sergi alanında 6 m2 (3 m. x 2 m.) stand alanının ücretsiz ve öncelikli olarak tahsis edilmesi
Sempozyum’a 10 kişi için ücretsiz kayıt yaptırma olanağı
Sempozyum için hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde Sponsor Firmanın logosuna “Sempozyum
Ana Sponsoru” ibaresiyle yer verilmesi
Sempozyum banner’ında Sponsor Firmanın logosunun “Sempozyum Ana Sponsoru” olarak yer alması
Sempozyum merkezinde bulunan dijital ekranlara yansıtılacak olan Sempozyum görselinde Sponsor
Firma logosunun “Sempozyum Ana Sponsoru” ibaresiyle birlikte yer alması
Sempozyum basın bültenlerinde, Sponsor Firmanın “Sempozyum Ana Sponsorluğu”nun vurgulanması
Önlem Dergisi’nde Sponsor Firmanın yetkilisi ile gerçekleştirilecek bir röportaja yer verilmesi
Önlem Dergisi tarafından düzenlenen ve Sempozyum programı kapsamında gerçekleştirilecek olan
“4.ALTIN BARET Ödül Töreni”nde, İyi Uygulamalar Ödül Plaketinin Sponsor Firmanın yetkilisi tarafından
verilmesinin sağlanması ve Ödül Töreni ile ilgili hazırlanacak tanıtım materyallerinde Sponsor Firma
ismine yer verilmesi.
www.prosesguvenligi.org
11 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI (Devam)
ALTIN (GOLD) SPONSORLUK










Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında ikinci sırada ve “Altın
(Gold) Sponsor” olarak yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine ikinci sırada yer verilmesi
Sempozyum sergi alanında 6 m2 (3 m. x 2 m.) stand alanının ücretsiz ve öncelikli olarak tahsis edilmesi
Sempozyum’a 5 kişi için ücretsiz kayıt yaptırma olanağı
Sempozyum için hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde Sponsor Firmanın logosuna “Altın (Gold)
Sponsor” ibaresiyle yer verilmesi
Sempozyum banner’ında Sponsor Firmanın logosunun “Altın (Gold) Sponsor” olarak yer alması
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında ikinci sırada “Altın
(Gold) Sponsor” olarak yayınlanması ve bu logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya
Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir web sitesine) link verilmesi
Sempozyum merkezinde bulunan dijital ekranlara yansıtılacak olan Sempozyum görselinde Sponsor
Firma logosunun “Altın (Gold) Sponsor” ibaresiyle birlikte yer alması
Sempozyum basın bültenlerinde, Sponsor Firmanın “Altın (Gold) Sponsorluğu”nun vurgulanması
Önlem Dergisi’nde Sponsor Firmanın tanıtımının gerçekleştirilmesi
GÜMÜŞ (SILVER) SPONSORLUK









30.000 TL + KDV
20.000 TL + KDV
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında üçüncü sırada ve
“Gümüş (Silver) Sponsor” olarak yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine üçüncü sırada yer verilmesi
Sempozyum sergi alanında 6 m2 (3 m. x 2 m.) stand alanının ücretsiz ve öncelikli olarak tahsis edilmesi
Sempozyum’a 3 kişi için ücretsiz kayıt yaptırma olanağı
Sempozyum için hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde Sponsor Firmanın logosuna “Gümüş (Silver)
Sponsor” ibaresiyle yer verilmesi
Sempozyum banner’ında Sponsor Firmanın logosunun “Gümüş (Silver) Sponsor” olarak yer alması
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında üçüncü sırada
“Gümüş (Silver) Sponsor” olarak yayınlanması ve bu logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine
(veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir web sitesine) link verilmesi
Sempozyum merkezinde bulunan dijital ekranlara yansıtılacak olan Sempozyum görselinde Sponsor
Firma logosunun “Gümüş (Silver) Sponsor” ibaresiyle birlikte yer alması
Sempozyum basın bültenlerinde, Sponsor Firmanın “Gümüş (Silver) Sponsorluğu”nun vurgulanması
www.prosesguvenligi.org
12 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI (Devam)
BRONZ (BRONZE) SPONSORLUK








Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında dördüncü sırada ve
“Bronz (Bronze) Sponsor” olarak yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine dördüncü sırada yer verilmesi
Sempozyum’a 2 kişi için ücretsiz kayıt yaptırma olanağı
Sempozyum için hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde Sponsor Firmanın logosuna “Bronz (Bronze)
Sponsor” ibaresiyle yer verilmesi
Sempozyum banner’ında Sponsor Firmanın logosunun “Bronz (Bronze) Sponsor” olarak yer alması
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında dördüncü sırada
“Bronz (Bronze) Sponsor” olarak yayınlanması ve bu logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine
(veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir web sitesine) link verilmesi
Sempozyum merkezinde bulunan dijital ekranlara yansıtılacak olan Sempozyum görselinde Sponsor
Firma logosunun “Bronz (Bronze) Sponsor” ibaresiyle birlikte yer alması
Sempozyum basın bültenlerinde, Sponsor Firmanın “Bronz (Bronze) Sponsorluğu”nun vurgulanması
AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU






10.000 TL + KDV
30.000 TL + KDV
Sempozyumun ilk günü, program bitiminde, 4. ALTIN BARET Ödül Töreni ile birlikte gerçekleştirilecek
olan Açılış Kokteyli esnasında firma tanıtımı yapma imkanı
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sempozyum için hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde Sponsor Firmanın logosuna yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
Sponsor Firmaya, 4.ALTIN BARET Ödül Töreni ve Açılış Kokteyli için 10 adet davetiye sağlanması
www.prosesguvenligi.org
13 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI (Devam)
OTURUM SPONSORLUĞU







Sempozyum bilimsel programında yer alan oturumlardan, Düzenleme Kurulu ve Sponsor Firma
arasında ortak karar ile seçilecek bir oturumun sponsorluğudur.
Sempozyum bilimsel programında, ilgili oturumun karşısında Sponsor Firmanın logosuna yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında, bilimsel program
bölümünde ve sponsor olduğu oturumun bildirilerinin başında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
İlgili oturum esnasında, toplantı salonuna, Sponsor Firma tarafından sağlanacak olan banner vb. görsel
materyalin yerleştirilmesi
Sponsor Firma’nın Sempozyum katılımcısı olmayan 5 davetlisi için ilgili oturumu izleme imkanı
KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU







15.000 TL + KDV
6.000 TL + KDV / Günlük
Sempozyum programı kapsamında gerçekleştirilecek olan Kahve Molalarının günlük sponsorluğu olup,
gün seçimi, bu sponsorluk maddesi için gelecek başvuruların sırasına göre yapılacaktır.
Kahve molaları esnasında servis alanında firma tanıtımı yapma imkanı;
o Çay/kahve ikramlarının yapılacağı servis istasyonlarının yanlarına Sponsor Firma tarafından
sağlanacak olan roll-up vb. görsel materyalin yerleştirilmesi
o Servis istasyonlarının ve kullanılacak bistro masaların üzerine Sponsor Firma tarafından
sağlanacak olan masa bayraklarının yerleştirilmesi
Sempozyum programında, ilgili günün kahve molalarının karşısında Sponsor Firmanın logosuna yer
verilmesi
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
Kahve molası servisinin, Sponsor Firmanın logosuyla hazırlanmış servis malzemeleri (peçete, kağıt
bardak, vs) ile yapılması imkanı (ilgili malzemeler Sponsor Firma tarafından temin edilecektir)
www.prosesguvenligi.org
14 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI (Devam)
ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU







Sempozyum programı kapsamında gerçekleştirilecek olan Öğle Yemeklerinin günlük sponsorluğu olup,
gün seçimi, bu sponsorluk maddesi için gelecek başvuruların sırasına göre yapılacaktır.
Öğle Yemeği esnasında servis alanında firma tanıtımı yapma imkanı;
o Öğle yemeği serbisinin yapılacağı servis istasyonlarının yanlarına Sponsor Firma tarafından
sağlanacak olan roll-up vb. görsel materyalin yerleştirilmesi
o Servis istasyonlarının ve kullanılacak masaların üzerine Sponsor Firma tarafından sağlanacak
olan masa bayraklarının yerleştirilmesi
Sempozyum programında, ilgili günün öğle arasının karşısında Sponsor Firmanın logosuna yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
Öğle yemeği servisinde, Sponsor Firmanın logosuyla hazırlanmış servis malzemelerinin (peçete, kağıt
bardak, vs) kullanılması imkanı (ilgili malzemeler Sponsor Firma tarafından temin edilecektir)
ÇANTA SPONSORLUĞU






15.000 TL + KDV
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
Sempozyum çantalarında, Sempozyum ismiyle birlikte Sponsor Firmanın logosunun yer alması
Sempozyum çantalarının model vb özellikleri Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir
YAKA KARTI SPONSORLUĞU



6.000 TL + KDV / Günlük
SATILDI
Sempozyum yaka kartı kordonlarının Sponsor Firma’nın logosuyla hazırlanması
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
www.prosesguvenligi.org
15 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI (Devam)
SEMPOZYUM DVD’Sİ SPONSORLUĞU





Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum DVD’sinin kapağında ve DVD’nin üzerindeki sticker’da
kullanılması
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
Sempozyum DVD’sinin, katılımcılara, Sponsor Firmanın standından (eğer standı var ise) dağıtılması
imkanı
MİNİ PROGRAM SPONSORLUĞU





4.000 TL + KDV
Sponsor Firmanın reklamının, tüm Sempozyum katılımcılarına dağıtılacak olan mini programların
arkasına basılması imkanı
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
ÇANTA İÇİ DUYURU SPONSORLUĞU




9.000 TL + KDV
2.500 TL + KDV
Sponsor Firmanın broşür, ilan vb. promosyonel materyalinin Sempozyum çantalarına konması
Bu sponsorluk maddesi (Sempozyum Ana Sponsoru haricinde) 5 firma ile sınırlıdır.
Sponsor Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer verilmesi
Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sponsor Firmanın maksimum 100 kelimeden
oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
Sponsor Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında yayınlanması ve bu
logo üzerinden Sponsor Firma’nın web sitesine (veya Sponsor Firma tarafından bildirilecek başka bir
web sitesine) link verilmesi
www.prosesguvenligi.org
16 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIM OLANAKLARI (Devam)
SERGİ ALANI KİRALAMA





600 TL + KDV / m2
Sempozyum sergi alanı her biri 6m2 (3 m. x 2m.) ölçülerinde 12 standtan oluşmaktadır.
Her 6 m2’lik stand alanına aşağıdaki hizmetler dahildir:
o Sergi Katılımcısı Firmanın logosuna Sempozyum DVD’sinde Sponsor Firmalar arasında yer
verilmesi
o Sempozyum DVD’sinde yer alacak, Sponsorlar bölümünde Sergi Katılımcısı Firmanın
maksimum 100 kelimeden oluşacak firma tanıtımına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi
o Sergi Katılımcısı Firmanın logosunun Sempozyum web sitesinde, Sponsor Firmalar arasında
yayınlanması ve bu logo üzerinden Sergi Katılımcısı Firma’nın web sitesine (veya Firma
tarafından bildirilecek başka bir web sitesine) link verilmesi
o 1 adet 70 x 100 cm. ölçülerinde masa
o 2 adet sandalye
o Elektrik bağlantısı
o 2 firma görevlisi için ücretsiz “Firma temsilcisi” yaka kartı
Firma temsilcisi yaka kartına; Sempozyum programı kapsamında planlanan kahve molaları, öğle
yemekleri ve 4. ALTIN BARET Ödül Töreni ve Açılış Kokteyli’ne katılım dahildir.
Ek firma temsilcisi yaka kartı, kişi başı 150 TL + KDV olarak ücretlendirilir.
Sergi Takvimi aşağıdaki gibidir:
o 4 Aralık 2014, Perşembe
15:00 – 18:00 Stand Kurulumları
o 5 Aralık 2014, Cuma
08:30 – 18:00 Sergi
o 6 Aralık 2014, Cumartesi
08:30 – 18:00 Sergi
18:00 – 19:30 Standların Toplanması ve Çıkış
www.prosesguvenligi.org
17 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SEMPOZYUM MERKEZİ ve SERGİ ALANI PLANLARI
SEMPOZYUM MERKEZİ PLANI
SERGİ ALANI PLANI
Yukarıdaki Sempozyum Merkezi planında “Stand Alanı” olarak gösterilen alana her biri 6 m 2 (3 m. x 2 m.)
ölçülerinde olan 12 adet stand için yerleşim yapılmıştır.
Standlar için izin verilen maksimum yükseklik 2,5 m.’dir.
www.prosesguvenligi.org
18 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ DOSYASI
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIMLARI İÇİN ÖDEME KOŞULLARI
ÖDEME PLANI ve KOŞULLARI
Sponsorluk ve sergi alanı katılımları için aşağıdaki ödeme planı öngörülmektedir:



1. ödeme
60%
Kontrat imzasında
2. ödeme
40%
20 Ekim 2014
Tüm ödemelerin Sempozyum tarihleri öncesinde tamamlanması gerekmektedir.
Sponsorluk ve sergi ödemelerine ilişkin faturalar Sempozyum tarihlerini takiben kesilecektir.
KDV oranı tüm sponsorluk ve sergi kalemleri için %18 olup, hükümet ve yetkili kurumlar tarafından KDV
oranında yapılacak artış faturaya yansıtılacaktır.
ÖDEME YÖNTEMLERİ
Sponsorluk ve sergi alanı ödemelerinin banka havalesi/eft veya kredi kartı ile yapılması mümkündür.Kişisel
ve kurumlar çekler sponsorluk/sergi ödemeleri için kabul edilmez.
Banka Havalesi / EFT
Hesap Adı:
Kenes Uluslararası Kongre Turizmi ve Ticaret Ltd.Şti.
Banka:
Garanti Bankası
Şube:
Topkapı Sanayi Şubesi (Şube kodu: 286)
IBAN No(TRY):
TR70 0006 2000 2860 0006 2974 05
Kredi Kartı Ödemesi
Kredi kartı ile ödemelerde Visa veya Mastercard kabul edilmektedir. Lütfen başvuru formunuzu, formdaki
ilgili alana kredi kartı bilgilerinizi girerek gönderiniz.
www.prosesguvenligi.org
19 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIMI BAŞVURU FORMU
Lütfen bu formu aşağıda belirtilen adrese gönderiniz;
Pınar Akbulut Turat, Kenes Turkey
Sarı Asma Sk. No:9 Yeniköy, Sarıyer, İstanbul, Turkey
Tel: +90 212 299 9984 / Faks: +90 212 299 9977
E-posta: [email protected]
Firma Adı........................................................................................
.......................................................................................................
İlgili Kişi..........................................................................................
Bölüm/Görev.................................................................................
.......................................................................................................
Firma Adresi...................................................................................
.......................................................................................................
Şehir...............................................................................................
Vergi Dairesi................................Vergi No.....................................
Telefon...........................................................................................
Faks................................................................................................
[email protected]...............................
Aşağıda belirtilen sponsorluk ve sergi kalemlerinden
ilgilendiklerinizi işaretleyiniz:
ÖDEME ve İPTAL ŞARTLARI
Sponsorluk ve sergi alanı katılımları için aşağıdaki ödeme planı
öngörülmektedir:
 Kontrat imzasında;
60%
 20 Ekim 2014 tarihinde; 40%
- Sponsorluk ve sergi ödemelerinin Sempozyum tarihleri
öncesinde tümüyle tamamlanması gerekmektedir.
- Sponsorluk ve sergi ödemelerine ilişkin faturalar Sempozyum
tarihlerini takiben kesilecektir.
- KDV oranı tüm sponsorluk ve sergi kalemleri için %18 olup,
hükümet ve yetkili kurumlar tarafından KDV oranında yapılacak
artış faturaya yansıtılacaktır.
Sponsorluk ve/veya sergi alanı ile ilgili tüm iptal taleplerinin
yazılı olarak Sempozyum Sekreteryasına (Pınar Akbulut Turat,
[email protected]) iletilmesi gerekmektedir.
- 1 Ekim 2014 ve öncesinde iletilen iptallerde, sponsorluk/sergi
tutarı banka masrafları düşülerek iade edilecektir.
- 1-31 Ekim 2014 tarihleri arasında iletilen iptallerde
sponsorluk/sergi tutarının %50’si banka masrafları düşülerek
iade edilecektir.
- 1 Kasım 2014 tarihi itibariyle iletilen iptallerde iade yapılmaz.
Sergi Alanı; ...... m2 (600 TL + KDV / m2)
GENEL KOŞULLAR
Bu başvuru formunu imzalayarak, Sponsorluk ve Sergi
Dosyasında belirtilen şartları ve bu formun ikinci sayfasında
bulunan Genel Koşulları yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt
Ekstra Firma Temsilcisi Yaka Kartı; ....adet (150 TL + KDV /adet) ederiz.
Lütfen tercih ettiğiniz ilk iki standın numarasını belirtiniz.
1.Tercih: .......................................... / 2.Tercih: ..........................................
Stand yerleşimi başvuru ve tercih sıralaması doğrultusunda yapılacaktır.
Sempozyum Ana Sponsorluğu (40.000 TL + KDV)
Altın (Gold) Sponsorluk (30.000 TL + KDV)
Gümüş (Silver) Sponsorluk (20.000 TL + KDV)
Bronz (Bronze) Sponsorluk (10.000 TL + KDV)
Sempozyum Kokteyli Sponsorluğu (30.000 TL + KDV)
Oturum Sponsorluğu (15.000 TL + KDV)
Kahve Molası Sponsorluğu – 5 Aralık 2014 (6.000 TL + KDV)
Kahve Molası Sponsorluğu – 6 Aralık 2014 (6.000 TL + KDV)
Öğle Yemeği Sponsorluğu – 5 Aralık 2014 (6.000 TL + KDV)
Öğle Yemeği Sponsorluğu – 6 Aralık 2014 (6.000 TL + KDV)
Çanta Sponsorluğu (15.000 TL + KDV)
ÖDEME YÖNTEMLERİ
Banka Havalesi / EFT
Hesap Adı:
Kenes Uluslararası Kongre Turizmi ve
Ticaret Ltd.Şti.
Banka/Şube: Garanti Bankası / Topkapı Sanayi Şb.
(286)
IBAN No(TL): TR70 0006 2000 2860 0006 2974 05
Kredi Kartı ile Ödeme
Visa Eurocard
Mastercard
Kart Numarası :
__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
Geçerlilik Tarihi __/__/ Ay __/__/ Yıl Güvenlik Kodu __/__/__/
KDV DAHİL TOPLAM TUTAR (TL)
Sempozyum DVD’si Sponsorluğu (9.000 TL + KDV)
Mini Program Sponsorluğu (4.000 TL + KDV)
Yaka Kartı Sponsorluğu - SATILDI
Tarih:
İmza, Kaşe:
Çanta İçi Duyuru Sponsorluğu (2.500 TL + KDV)
Lütfen bu formu aşağıda belirtilen adrese gönderiniz;
I. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyum ve Sergisi, Sempozyum Sekreteryası: Kenes Turkey / Pınar Akbulut Turat
E-mail: [email protected] / Faks: +90 212 299 9977
www.prosesguvenligi.org
20 | S a y f a
I. ULUSLARARASI
PROSES GÜVENLİĞİ
SEMPOZYUM VE SERGİSİ
SPONSORLUK ve SERGİ KATILIMI BAŞVURU FORMU
GENEL KOŞULLAR
Madde 1: Adı geçen sergide katılımcı olarak yer alabilmek için, katılımcı
firmanın gerekli ödemeyi imzalı başvuru formuyla birlikte organizatör
firmaya iletmesi gerekmektedir. Bunu takiben organizatör firma standın
kiralandığına dair resmi kabul belgesini katılımcı firmaya gönderecektir.
Madde 2: Sergiye katılmak üzere başvuru formunu imzalayan kuruluşlar
(MÜŞTERİ) ve organizatör firma ise (KENES TURKEY) olarak anılacaktır.
Formun geçerli olabilmesi, tarafların bütün katılma koşullarını aynen kabul
etmesine bağlıdır.
Madde 3: Müşterinin yükümlülüğü başvuru formunu imzalamasıyla başlar,
imzadan sonra sergi ya da fuara katılmayı reddetmesi müşteriyi
yükümlülüklerinden kurtarmaz.
Madde 4: KENES TURKEY sergi alanını standlara bölünmüş, ekstra talepler
varsa karşılanmış olarak hazır hale getirecektir. Müşteriye kiralanacak stand
alanı, sergi alanı krokisinde işaretlenecek, boyutları, fiyatı ve ödeme
koşulları da başvuru formunda gösterilecektir. Müşteri standart stand paketi
almışsa firma adı, standart tek tip yazı karekteriyle ziyaretçilerin rahatlıkla
görüp okuyabilecekleri şekilde KENES TURKEY tarafından yazılacaktır.
Madde 5: Müşteri kiraladığı standın özel dekorasyon projesi için KENES
TURKEY’den onay almak zorundadır. KENES TURKEY projeyi denetlemek ve
uygunluğunu sağlamak için gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Madde 6: KENES TURKEY sergi alanı sahiplerinin talebi üzerine veya
herhangi bir geçerli sebepten dolayı stand alanının planını yeniden
düzenleme ve standın yerini değiştirme hakkına sahiptir. Stand yükseliği
max. 2.5 metreyi geçmemelidir.
Madde 7: Sergi kira ücretlerinin hesaplanmasında;
I. 1 metrekare birim olarak alınacaktır. Ücret metre kare birim
fiyatıdır.
II. Danışma bürosu hizmetlerinin sağlanması
III. Sergi alanı içi genel güvenlik ve temizliğin sağlanması
(Standların içini temizlemekle müşteri yükümlüdür)
IV. Sergiye katılacak firmalar sergi alanı içindeki ürünlerinin
güvenliği ve sigortasından kendileri yükümlüdür.
Madde 8: Sergi kira tutarı dışında kalan ve ancak müşterinin talep etmesi
halinde ücret karşılığında yerine getirilecek hizmetler şunlardır,
I. İlave sergi yaka kartı
II. Telefon görüşmeleri + Int. Bağlantısı
III. İkram hizmetleri
IV. Ek stand malzemesi
Madde 9: Standın iç dekorasyonunu müşteri, masraflarını karşılayarak
kendisi yaptırır. Sergi açılışından kapanışına kadar kendi standında teknik ve
ticari bilgi verecek nitelikte bir eleman bulundurmak da müşterinin
yükümlülükleri arasındandır.
Madde 10: Sergi alanı 05 Aralık 2014 ve 06 Aralık 2014 tarihlerinde 08:30 18:00 arası açık kalacaktır. Sergi boyunca stand ve sergilenecek ürünlerin
üzeri kapatılmamalı ve sergi görevlileri standlarda hazır bulunmalıdır.
Madde 11: Sergi hazırlık günü 04 Aralık 2014 tarihinde 15:00 - 18:00 saatleri
arasındadır. Sergi kapanış günü olan 06 Aralık 2014 tarihinde 18:00 - 19:30
arasında tüm standlar boşaltılmış olacaktır. Bu süre içinde boşaltılmayan
mallar ve malzemeler KENES TURKEY görevlileri tarafından sergi alanı dışına
çıkartılabilir. Bunun için müşteriye önceden uyarıda bulunulmaz. Doğacak
zararlar ve yapılacak her türlü harcamaların ödeme yükümlülüğü müşteriye
aittir.
Madde 12: KENES TURKEY tarafından üstlenilen fuar organizasyonunun
tamamı veya bir bölümü zorlayıcı sebeplerle (Force Major) imkansızlaşabilir
(Hükümet ve resmi makamların müdahaleleri ile savaş, grev, ayaklanma,
karantina, salgın hastalık, kargaşalık, tabi afetler, KENES TURKEY’in iradesi
dışında kalan durumlar). Yukarıda yazılan sebeplerden birinin meydana
gelmesi halinde KENES TURKEY hiç bir yükümlülük taşımaz.
Madde 13: Başvuru formunu imzalayan müşteri, katılma koşullarına ve
hazırlanan sergi takvimine uymakla yükümlüdür.
www.prosesguvenligi.org
Madde 14: İPTAL POLİTİKASI: İptaller yazılı olarak KENES TURKEY’e
iletilmelidir.
1 Ekim 2014 tarihine kadar yapılacak iptallerde ücretin tamamı geri ödenir.
1-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak iptallerde toplam ücretin %50’si
tahsil edilir. Eğer firma bu tarihten önce %50’den fazla ödeme yapmış ise,
KENES TURKEY %50’nin üzerinde olan miktarı, banka masrafları düşülerek
sergi bitiminden 15 gün sonrasına kadar FİRMA’ya geri öder. 1 Kasım 2014
tarihinden itibaren yapılan iptallerde kiralama ücretinin tamamı tahsil edilir,
geri ödeme yapılmaz.
Madde 15: Stand alanı içerisinde yapılan aktiviteler; promosyonel malzeme
dağıtımı, aktivite düzenlenmesi, yiyecek-içecek dağıtımı, stand alanında
tanıtım için ses ve görüntü aletleri kullanılırken özellikle seslerinin çevre
standları, genel stand alanı ve katılımcıları rahatsız etmeyecek şekilde
yapılması gerekmektedir.
Madde 16: Firmalar kiraladıkları stand alanı dışında hiçbir şekilde
firmalarının ve/veya ürünlerinin tanıtımı yapamazlar.
Madde 17: Firmalar otel/kongre merkezine herhangi bir şekilde maddi zarar
vermeleri halinde zarar ziyanı ödemekle yükümlüdür.
Madde 18: Stand planı ölçüleri dışına çıkılması halinde, stand alanının
sökülerek ölçülere uygun halde tekrar monte edilmesi gerekmektedir.
Madde 19: Stand alanı içinde yapılacak yiyecek & içecek ikramları
konusunda otel /kongre merkezi yönetmelikleri geçerli olacaktır. Bu nedenle
stand alanı içinde yapılacak ikramlar için önceden KENES TURKEY’ye bilgi
verilmesi gerekmektedir.
Madde 20: MUACCELİYET –FAİZ ŞARTI ; Ödemeler başvuru formunda
belirtildiği gibi olup, herhangi bir sebeple ödemenin gecikmesi halinde
taksitlendirilmiş alacağın tamamı hiçbir ihtara gerek kalmadan muaccel hale
gelecektir.
A) Muaccel hale gelen yabancı para cinsinden alacakları KENES TURKEY
muaccel hale geldiği günden itibaren TL’ye çevirerek tahsilini isteyebileceği
gibi yabancı para cinsinden de isteme seçimlik hakkına sahiptir.
B) Muaccel hale gelmiş alacakların tahsilinde temerrüd anından tahsili anına
kadar TL cinsinden alacaklar için %10, döviz cinsinden alacaklar için aylık %3
gecikme faizi uygulanacaktır.
Madde 21: ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ; Bu anlaşma taraflar arasında bu
konuda varılmış bütün mutabakatı kapsar ve yazılı ya da sözlü eski bütün
öneri beyan ve mutabakatların yerine geçer. Bu anlaşma değişiklilerin yazılı
olacak ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanacaktır
Madde 22: ANLAŞMANIN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ; Bu anlaşmanın herhangi bir
maddesinin tamamı ya da bir kısmının geçersiz olduğu konusundaki bir
mahkeme tespiti diğer hükümlerin uygulanabileceğini etkilemeyecektir.
Madde 23: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ; Tarafların sözleşmenin sona
ermesi tarihinden önce işbu sözleşmeden doğmuş hak ve borçlarını
etkilemez. Bu sözleşmenin belirtilen şartlar altında sona ermesi halinde
KENES TURKEY MÜŞTERİ’ye karşı yükümlülük altında olmayacağı gibi
MÜŞTERİ’de KENES TURKEY’den tazminat zarar ziyan kar mahrumiyeti vs.
herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 24: DELİL ŞARTI ; Bir uyuşmazlık halinde tarafların sunacakları
belgelerin birbiriyle çelişmesi durumunda KENES TURKEY’in kayıtları esas
alınacaktır.
Madde 25: YETKİ ŞARTI; İş bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkacak
uyuşmazlık çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri
Yetkilidir.
Madde 26: Anlaşma koşulları başvuru formunun bir parçası olup, başvuru
formunun imzalanmasıyla sözleşme tamam olur.
Madde 27: İş bu anlaşma 27 maddeden oluşmaktadır.
21 | S a y f a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content