close

Enter

Log in using OpenID

2682_Temmuz_2014 - Tebliğler Dergisi

embedDownload
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
TEMMUZ 2014
SAYI: 2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 13
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Ulus Özel Musevi Lisesi Haftalık Ders
Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12/03/2014 tarihli ve
16915068/101.01/1060773 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ulus Özel
Musevi Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık,
9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 29/11/2013 tarihli ve 142 sayılı kararıyla kabul edilen Ulus Özel
Musevi Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık,
9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1146
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 14
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Özel Rum Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/02/2014 tarihli ve
16915068/101.04/863896 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Rum
Liseleri Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 29/11/2013 tarihli ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen Özel Rum
Liseleri Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1147
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 16
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Abitur Programı Uygulayan Okulların
Haftalık Ders Çizelgesi
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarihli ve 21658195/121.01/652920
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Abitur Programı Uygulayan Okulların
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 04/06/2012 tarihli ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Lisesi
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1148
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 17
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı Müzik İlköğretim Kurumu
(Ortaokul) Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 10/01/2014 tarihli ve 83203306/10.03/147062
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı Müzik İlköğretim Kurumu (Ortaokul) Müzik Bölümü Haftalık
Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 5. sınıflardan başlamak üzere
ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1149
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Müzik İlköğretim Kurumu (Ortaokul) Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
Ders
Kategorileri
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ZORUNLU DERSLER
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Rehberlik ve Kariyer Planlama
Çalgı*
Makam Müziği Teorisi ve Solfeji*
Tonal Müzik Teorisi ve Solfeji*
Ritim Uygulama*
Türk Sanat Müziği Repertuarı**
Türk Halk Müziği Repertuarı**
Piyano**
Koro**
Beden ve Ritim**
ZORUNLU DERSLER TOPLAMI
Birlikte Çalma
Alan Seçmeli Çalgıda Deşifre
(Müzik)
Korrepetisyon
Nefes Teknikleri
Oyun ve Yaratıcılık
Alan Seçmeli Dans ve Drama
(Dans)
Şarkılı Oyunlar
Oyun Repertuarı
Kur’an-ı Kerim (4)
Din, Ahlak ve
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Değerler
Temel Dinî Bilgiler (2)
Okuma Becerileri (1)
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
Dil ve Anlatım
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı
Yabancı Dil
ile Kabul Edilen Diller) (4)
Bilim Uygulamaları (4)
Fen Bilimleri
Çevre ve Bilim (1)
ve Matematik
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (4)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanat ve Spor Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
Spor ve Fizikî Etkinlikler (4)
Halk Kültürü (1)
Sosyal
Medya Okuryazarlığı (1)
Bilimler
Hukuk ve Adalet (1)
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı
Toplam Ders Saati Sayısı
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF
6
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
4
2
4
2
4
2
4
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
4
2
1
4
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
35
2
2
2
35
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32
2
33
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2
2/(4)
2
2
2
4
39
2/(4)
4
36
2
4
37
2
4
39
AÇIKLAMALAR
1. Zorunlu dersler ve seçmeli derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen "İlköğretim
Kurumları (İlkokul, Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nin açıklamalar bölümünde yer alan esaslar değişiklikleri ile birlikte uygulanır.
2. Alan(*), yardımcı alan(**) ve seçmeli alan derslerinde Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim
Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
3. Çalgı olarak piyanoyu seçmiş olan öğrenciler yardımcı alan dersleri içerisindeki piyano dersi yerine kanun, tanbur, bağlama ve tar
çalgılarından birini seçebilirler. Bu derslerde zümre öğretmenler/öğretim elemanları kurulu tarafından hazırlanan öğretim programları
uygulanır.
4. Çalgı dersleri en fazla iki öğrenci ile yapılır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1150
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 18
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 10/01/2014 tarihli ve 83203306/10.03/147062
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Haftalık Ders
Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere
kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 10/02/2006 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen İ. T. Ü. Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü Hazırlayıcı Birim Lise Devresi
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1151
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
Ders
Kategorileri
DERSLER
Dans
SEÇMELİ DERSLER
Müzik
ORTAK DERSLER
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Trafik ve İlk Yardım
Kültür Ders Saatleri Toplamı
Çalgı*
Birlikte Çalma*
Makam Müziği Teorisi ve Solfeji*
Tonal Müzik Teorisi ve Solfeji*
Türk Halk Müziği Teorisi ve Solfeji*
Türk Sanat Müziği Repertuarı**
Türk Halk Müziği Repertuarı**
Müzik Tarihi**
Piyano**
Armoni**
Koro**
Alan ve Yardımcı Alan Ders Saati Toplamı
Ortak Ders Saati Toplamı
Çalgıda Deşifre
Çalgıda Türk Müziği Üslubu ve
Uygulamaları
Korrepetisyon
Oda Müziği
Çalgı Bilgisi
Müziksel Yaratma
Çalıp Söyleme Geleneği
Ses Sağlığı
Türk Halk Oyunları
Oyun Uygulama Teknikleri
Bale
Sahne ve Beden Dili
Kur'an-ı Kerim
Hz. Muhammed'in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler
Bilgi Kuramı
Psikoloji
Demokrasi ve İnsan Hakları
Sosyal Etkinlik
Bilgi ve İletişim Teknolojileri(2)
Proje Hazırlama
Girişimcilik
Sanat Tarihi
Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilimi
Diksiyon ve Hitabet
Mitoloji
Görsel Sanatlar
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı
Toplam Ders Saati Sayısı
9. SINIF
10. SINIF
11. SINIF
12. SINIF
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
4
2
2
2
1
1
4
1
1
2
2
2
2
2
22
4
2
2
2
18
4
2
2
2
2
1
1
11
4
2
4
4
2
1
1
2
2
2
14
36
1
2
2
18
36
1
2
2
2
2
24
35
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
(1)(2)
1
(1)(2)
2
2
1
8
4
2
4
4
2
1
1
2
2
2
2
26
34
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
(1)(2)
(1)(2)
1
1
1
1
1
1
1
1
5
40
6
40
1
1
1
4
40
1
2
4
40
AÇIKLAMALAR
1. Ortak ve seçmeli kültür derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen öğretim programları uygulanır.
2. Ortak alan(*), yardımcı alan(**) ve seçmeli alan derslerinde Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale
İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
3. Çalgı dersleri en fazla iki öğrenci ile yapılır.
4. Çalgı olarak piyanoyu seçmiş olan öğrenciler yardımcı alan dersleri içerisindeki piyano dersi yerine kanun, tanbur, bağlama ve tar
çalgılarından birini seçebilirler. Bu derslerde zümre öğretmenler/öğretim elemanları kurulu tarafından hazırlanan öğretim programları
uygulanır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1152
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 19
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Özel İzmir Amerikan Koleji, Özel Üsküdar
Amerikan Lisesi, Özel Tarsus Amerikan
Koleji Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 13/03/2014 tarihli ve
16915068/121/1081859 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel İzmir
Amerikan Koleji, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Koleji
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 122 sayılı kararıyla kabul edilen Özel İzmir
Amerikan Koleji, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Koleji
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1153
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 23
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Galatasaray Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğünün
07/04/2014
tarihli
ve
21658195/121.01/1414697 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Galatasaray
Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen Galatasaray
Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1154
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 24
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Özel Tarabya Anadolu Lisesi Haftalık Ders
Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 31/03/2014 tarihli ve
16915068/121/1319908 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Tarabya
Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren
hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre
uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1155
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 25
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İslam Ahlakı Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İslam Ahlakı Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli
örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1156
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 26
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ebru Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ebru Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneğine
göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1157
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 27
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tezhib Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tezhib Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneğine
göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1158
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 28
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hadis Metinleri Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hadis Metinleri Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli
örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1159
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 29
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İslam Tarihi Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İslam Tarihi Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 11.
sınıflardan başlamak üzere ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
Kurulumuzun 22/07/2008 tarihli ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen İmam Hatip
Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi İslam Tarihi Dersi Öğretim Programının, 2015-2016
Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1160
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 30
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akaid ve Kelam Dersi (11 ve 12. Sınıflar)
Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akaid ve Kelam Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren 11. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre
uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
Kurulumuzun 22/07/2008 tarihli ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen İmam Hatip
Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Kelam Dersi Öğretim Programının, 2015-2016
Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1161
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 31
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Özel Amerikan Robert Lisesi Modern Fizik
Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 19/09/2013 tarihli ve
16915068/121/2558723 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Amerikan
Robert Lisesi Modern Fizik Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren uygulanması,
Kurulumuzun 13/08/1986 tarihli ve 154 sayılı kararıyla kabul edilen İstanbul
Özel Amerikan Robert Lisesi Modern Fizik Dersi Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1162
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 32
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Özel Amerikan Robert Lisesi Modern
Roman Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim
Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 19/09/2013 tarihli ve
16915068/121/2558723 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Amerikan
Robert Lisesi Modern Roman Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 20142015 Öğretim Yılından itibaren uygulanması,
Kurulumuzun 13/08/1986 tarihli ve 154 sayılı kararıyla kabul edilen İstanbul
Özel Amerikan Robert Lisesi Modern Roman Dersi Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1163
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 33
Karar Tarihi : 30/04/2014
Konu
: Özel Amerikan Robert Lisesi Kimya
Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 19/09/2013 tarihli ve
16915068/121/2558723 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Amerikan
Robert Lisesi Kimya Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren uygulanması,
Kurulumuzun 05/08/1999 tarihli ve 264 sayılı kararıyla kabul edilen İstanbul
Özel Amerikan Robert Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1164
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 34
Karar Tarihi : 07/05/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fıkıh Okumaları Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 01/04/2014 tarihli ve 45123216/101/1337427
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fıkıh Okumaları Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli
örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1165
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 35
Karar Tarihi : 07/05/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kur’an Okuma Teknikleri Dersi (11 ve 12. Sınıflar)
Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 01/04/2014 tarihli ve 45123216/101/1337427
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kur’an Okuma Teknikleri Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren 11. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine
göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe öğretmen kılavuz
kitabı hazırlanması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1166
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 36
Karar Tarihi : 07/05/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Arapça (Metin-Mükâleme) Dersi (11 ve 12. Sınıflar)
Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 01/04/2014 tarihli ve 45123216/101/1337427
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Arapça (Metin-Mükâleme) Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren 11. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine
göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1167
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 37
Karar Tarihi : 07/05/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dînî Mûsikî Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 01/04/2014 tarihli ve 45123216/101/1337427
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dînî Mûsikî Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli
örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1168
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 38
Karar Tarihi : 07/05/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/04/2014 tarihli ve 45123216/101/1445498
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1169
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 41
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Ulus Musevi 1. Karma İlkokulu ve
Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 21/02/2014 tarihli ve
16915068/101.04/776350 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ulus Musevi 1.
Karma İlkokulu ve Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere
ekli örneğine göre kabulü hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1170
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 42
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Hazırlık Sınıfı Bulunan Özel Anadolu Lisesi,
Özel Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi
Haftalık Ders Çizelgeleri
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12/05/2014 tarihli ve
16915068/121/1882332 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Hazırlık Sınıfı
Bulunan Özel Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi Haftalık Ders
Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen Hazırlık Sınıfı
Bulunan Özel Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi Haftalık Ders
Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan başlamak
üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1171
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 43
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Uluslararası Bakalorya Programı-I ve
Uluslararası Bakalorya Programı-II
Haftalık Ders Çizelgeleri
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12/05/2014 tarihli ve
16915068/121/1882332 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Uluslararası
Bakalorya Programı-I ve Uluslararası Bakalorya Programı-II Haftalık Ders
Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,
Kurulumuzun 06/05/2011 tarihli ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen Uluslararası
Bakalorya Programı-I ve Uluslararası Bakalorya Programı-II Haftalık Ders Çizelgelerinin,
2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere
kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1172
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 44
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Özel Amerikan Robert Lisesi Haftalık
Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/04/2014 tarihli ve
16915068/121/1663885 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Amerikan
Robert Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık,
9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 131 sayılı kararıyla kabul edilen Özel
Amerikan Robert Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren
hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1173
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 45
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07/05//2014 tarihli ve
16915068/121/1804913 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Fransız
Liseleri Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve
10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 125 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Fransız
Liseleri Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1174
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 46
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Özel İtalyan Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07/05//2014 tarihli ve
16915068/121/1804913 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel İtalyan
Liseleri Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve
10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 123 sayılı kararı ile kabul edilen Özel İtalyan
Liseleri Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve
10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1175
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 47
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret
Okulu ile Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi
Ticaret Okulu Ticaret Bölümü Uluslararası
İşletmecilik Dalı Haftalık Ders Çizelgeleri
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18/04/2014 tarihli ve
16915068/101.02/1589750 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Sankt
Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu ile Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi
Ticaret Okulu Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik Dalı Haftalık Ders
Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Sankt
Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu ile Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi
Ticaret Okulu Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik Dalı Haftalık Ders
Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Kurul Başkan V.
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1176
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 48
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Haftalık
Ders Çizelgesi
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/02/2014 tarihli ve
16915068/101.04/863896 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Tevfik Fikret
Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren
hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre
uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 121 sayılı kararıyla kabul edilen Özel Tevfik
Fikret Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren
hazırlık, 9 ve 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Kurul Başkan V.
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1177
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 49
Karar Tarihi : 30/05/2014
Konu
: Açık Öğretim Lisesi Genel Lise
(Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 13/05/2014 tarihli ve
91554184/490.01/1910410 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Açık Öğretim
Lisesi Genel Lise (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 24/07/2013 tarihli ve 70 sayılı kararıyla kabul edilen Açık Öğretim
Lisesi Genel Lise (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Kurul Başkan V.
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1178
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
Konu
: 50
: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin
Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 52 Alan 204 Dalına Ait
Haftalık Ders Çizelgeleri
Karar Tarihi : 02/06/2014
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/05/2014 tarihli ve
59917357/101.03/1862880 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 52
Alan 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,
Kurulumuzun 07/07/1998 – 90; 02/06/2006 – 269; 20/09/2007 – 156; 04/09/2008
– 182; 24/09/2009 – 157; 30/09/2009 – 168; 20/07/2010 – 76; 15/09/2010 – 127;
24/08/2011 – 117; 24/07/2013 – 60; 23/01/2014 – 02 tarihli ve sayılı kararları ile kabul
edilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 62 alan 226 dalına ait haftalık ders
çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli
olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
(Görevli)
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1179
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
Konu
: 51
Karar Tarihi : 02/06/2014
: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin
Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve
Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait
Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına
Dair Açıklamalar
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/05/2014 tarihli ve
59917357/101.03/1862880 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10
Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait
Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamaların, 2014-2015 Öğretim
Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre
uygulanması,
Kurulumuzun 07/07/1998 tarihli ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen “Hemşirelik”
bölümü; 02/06/2006 tarihli ve 269 sayılı kararı ile kabul edilen “Bahçecilik, Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi, Denizcilik, Gıda Teknolojisi, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanları;
02/06/2006 - 269; 05/09/2008 – 186 tarihli ve sayılı kararları ile kabul edilen “Gemi
Yapımı” alanı; 04/09/2008 tarihli ve 182 sayılı kararı ile kabul edilen “Hayvan Sağlığı,
Tarım Teknolojileri, Adalet” alanları; 24/09/2009 tarihli ve 157 sayılı kararı ile kabul
edilen “Acil Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği,
Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Ortapedik Protez ve Ortez, Çevre Sağlığı, Diş
Protez” alanları; 30/09/2009 tarihli ve 168 sayılı kararı ile kabul edilen “Laboratuvar
Hizmetleri” alanı; 24/08/2011 tarihli ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen “Hayvan
Yetiştiriciliği” alanına ait çerçeve öğretim programlarının, 2014-2015 Öğretim Yılından
itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
(Görevli)
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1180
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 52
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı Dersi Öğretim Programı
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/11/2013 tarihli ve
39201250/101/3551739 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezi (Okulu) İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı Dersi Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere ekli örneklerine göre kademeli olarak
uygulanması,
Kurulumuzun 27/09/2004 tarihli ve 142 sayılı kararıyla kabul edilen Mesleki
Eğitim Merkezi Eğitim Programı içinde yer alan İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı Dersi Öğretim
Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli
olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
(Görevli)
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1181
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 53
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: İkili Mesleki Eğitim Gemi Yapımı ile Tarım
Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/05/2014 tarihli ve
59917357/101.03/1862880 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İkili Mesleki
Eğitim Gemi Yapımı ile Tarım Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren I. yıldan başlamak üzere ekli örneklerine göre kademeli olarak
uygulanması,
Kurulumuzun 24/08/2011 tarihli ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen “Gemi
Yapımı ile Tarım Teknolojileri” alanlarına ait ikili mesleki eğitim haftalık ders çizelgelerinin,
2014-2015 Öğretim Yılından itibaren I. yılından başlamak üzere kademeli olarak
uygulanmadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
(Görevli)
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1182
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 54
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: Mobilya ve İç Mekan Tasarımı,
Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik
Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi,
Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi,
Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi,
Tesisat ve İklimlendirme, Kuyumculuk Teknolojisi,
Plastik Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Seramik ve
Cam Teknolojisi, Metalurji Alanlarına Ait İkili Mesleki
Eğitim Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28/05/2014 tarihli ve
59917357/101.03/2133330 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 24/08/2011 tarihli ve 115
sayılı kararı ile kabul edilen Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Bilişim Teknolojileri,
Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine
Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi,
Tesisat ve İklimlendirme, Kuyumculuk Teknolojisi, Plastik Teknolojisi alanları ile
Kurulumuzun 27/08/2012 tarihli ve 134 sayılı kararı ile kabul edilen Tekstil Teknolojisi,
Seramik ve Cam Teknolojisi, Metalurji alanlarına ait ikili mesleki eğitim haftalık ders
çizelgelerinin ortak dersler bölümünde yer alan matematik dersinin haftalık ders saati
süresinin 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren haftada 2 ders saati artırılması hususunu
uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
(Görevli)
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1183
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 55
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: Anadolu Öğretmen Liselerinin Ortak Dersler
Bölümünde Yer Alan Öğretmenlik Mesleğine Giriş,
Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri,
Türk Eğitim Tarihi ile Eğitim Sosyolojisi Derslerinin
Anadolu Öğretmen Liseleri ile Anadolu Liselerinde
Seçmeli Dersler Kapsamında Okutulması
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğünün
05/06/2014
tarihli
ve
21658195/121.02/2296689 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 27/01/2014 tarihli ve 6
sayılı kararıyla kabul edilen Anadolu Öğretmen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin ortak
dersler bölümünde yer alan Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitim Psikolojisi ile
Öğretim İlke ve Yöntemleri derslerinin 2014-2015; Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim
Sosyolojisi derslerinin ise 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren söz konusu Kararla kabul
edilen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Anadolu Lisesi haftalık ders çizelgelerinin Seçmeli
Dersler bölümünün Sosyal Bilimler grubu kapsamında aynı sınıf düzeyinde ve aynı ders
saati süresi ile okutulması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1184
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 56
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: Özel Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders
Çizelgeleri
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 30/05/2014 tarihli ve
16915068/121/2190714 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Güzel
Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve
10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,
Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 126 sayılı kararıyla kabul edilen Özel Güzel Sanatlar
Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10.
sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1185
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 58
Karar Tarihi : 12/06/2014
Konu
: Mega Hızlı Okuma Kursu Programı ile
Fotoğrafik Hafıza Teknikleri Kursu Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 31/03/2014 tarihli ve
16915068/101.04/1320901 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 07/03/2013 tarihli ve 14-15
sayılı kararlarıyla kabul edilen Mega Hızlı Okuma Kursu Programı ile Fotoğrafik Hafıza
Teknikleri Kursu Programı’nda “Program Seviyesi” olarak belirtilen ifadelerin “En az 6.
sınıf düzeyi ile ilkokul mezunu (4306 sayılı Yasanın uygulanmasından önce) bireyler için
hazırlanmıştır.” Şeklinde değiştirilmesi hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
(Görevli)
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1186
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 59
Karar Tarihi : 27/06/2014
Konu
: İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hüsn-i Hat Dersi Öğretim Programı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarihli ve 45123216/101/249263
sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hüsn-i Hat Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli
örneğine göre uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim
materyalinin kullanılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1187
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 61
Karar Tarihi : 27/06/2014
Konu
: Özel Alev İlköğretim Kurumları (İlkokul ve
Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin
Ortaokul Bölümünde Değişiklik Yapılması
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10/06/2014 tarihli ve
16915068/121/2356280 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Alev
İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin ortaokul
bölümünde, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 5, 6 ve 7. sınıflardan başlamak ve
kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu
uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1188
Temmuz 2014-2682
ÖZEL ALEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKUL ve ORTAOKUL)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIFLAR
DERSLER
Türkçe
1
İlkokul
2
3
4
5
Ortaokul
6
7
8
10
10
8
8
6
6
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
4
4
Matematik
5
5
5
Hayat Bilgisi
4
4
3
Fen Bilimleri
3
ZORUNLU DERSLER
Sosyal Bilgiler
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2
Yabancı Dil
2
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
2
2
2
2
Görsel Sanatlar
1
1
1
1
1
1
1
1
Müzik
1
1
1
1
1
1
1
1
Oyun ve Fiziki Etkinlikler
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
Beden Eğitimi ve Spor
Teknoloji ve Tasarım
Trafik Güvenliği
1
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2
2
Rehberlik ve Kariyer Planlama
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
ZORUNLU DERS TOPLAMI
Din, Ahlak
ve
Değerler
Dil ve
Anlatım
1
26
28
28
2
30
29
29
29
29
Kur’an-ı Kerim (4)
2
2
2
2
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Temel Dini Bilgiler (2)
2
2
2
2
2
2
2
2
Okuma Becerileri (1)
2
2
Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
2
2
2
2
Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)
2
2
2
2
2
2
2
2
İletişim ve Sunum Becerileri (1)
SEÇMELİ DERSLER
Yabancı
Dil
Fen
Bilimleri
ve
Matematik
Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kabul Edilen Diller) (4)
2
Almanca Okuma Becerileri (4)
2
2
2
2
Almanca Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)
2
2
2
2
Bilim Uygulamaları (4)
2
2
2
2
Matematik Uygulamaları (4)
2
2
2
2
Çevre ve Bilim (1)
2
2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)
2
2
2/(4)
2/(4)
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)
Sanat ve
Spor
2/(4)
Müzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre
Modüller Oluşturulacaktır) (4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
2/(4)
Drama (2)
2
2
Zekâ Oyunları (4)
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
6
2
6
35
35
35
35
Halk Kültürü (1)
Sosyal
Bilimler
2
Medya Okuryazarlığı (1)
2
Hukuk ve Adalet (1)
Düşünme Eğitimi (2)
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı
SERBEST ETKİNLİKLER
4
2
2
TOPLAM DERS
30
30
30
30
2
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1189
ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.
Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına
bağlı olup zorunlu değildir.
2.
Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde
belirtilmiştir.
3.
Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim
programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi
birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir.
Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez
sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak
seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
4.
Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6)
ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı
sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan
öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci
Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç
seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç
seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha
rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı
sağlanır.
5.
Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri
öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak
seçilebilir.
6.
Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi
tamamlamak kaydıyla okulda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar
yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin
hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul
edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak
dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
7.
Alev okulunda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin
bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif
çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1190
Temmuz 2014-2682
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 62
Karar Tarihi : 27/06/2014
Konu
: 1. Askerî Liseler Haftalık Ders
Çizelgesinde Değişiklik Yapılması
2. Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay
Hazırlama Okulu Haftalık Ders Çizelgesi
Genelkurmay Başkanlığının 22/05/2014 tarihli ve 26702250-3730-5561814/Eğt.D.Brys.Eğt.Ş.(2) sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Askerî Liseler
Haftalık Ders Çizelgesinde, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan
başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması;
01/04/2014 tarihli ve 26702250-3730-35004-14/Eğt.D.Brys.Eğt.Ş. sayılı yazısı üzerine
Kurulumuzda görüşülen Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Haftalık Ders
Çizelgesinin ise 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanması,
Kurulumuzun 31/07/2013 tarihli ve 111 sayılı kararıyla kabul edilen Askerî Liseler
Haftalık Ders Çizelgesinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak; Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu
Haftalık Ders Çizelgesinin ise 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan
kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
(Görevli)
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
(Görevli)
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1191
ASKERÎ LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Dersler
Seçmeli Dersler
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Ortak Dersler
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Birinci Yabancı Dil
İkinci Yabancı Dil
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar /Müzik
Trafik ve İlk Yardım
Ortak Ders Saati Toplamı
Seçmeli Dil ve Anlatım (2)
Dil ve
Seçmeli Türk Edebiyatı (2)
Anlatım
Diksiyon ve Hitabet (1)
Osmanlı Türkçesi (3)
Temel Matematik (2)
İleri Matematik (2)
Matematik ve
İleri Fizik (2)
Fen Bilimleri
İleri Kimya (2)
İleri Biyoloji (2)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)
Seçmeli Tarih (1)
Çağdaş Türk ve
Sosyal
Dünya Tarihi (1)
Bilimler
Seçmeli Coğrafya (2)
Psikoloji (1)
Dersler
Seçmeli Dersler
Sosyal
Bilimler
Din, Ahlâk ve
Değerler
Yabancı
Diller
ve Edebiyatı
Spor ve
Sosyal
Etkinlik
Sosyoloji (1)
Mantık (1)
Bilgi Kuramı (1)
Seçmeli Felsefe (1)
Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
İşletme (1)
Ekonomi (1)
Girişimcilik (1)
Yönetim Bilimi (1)
Uluslararası İlişkiler (1)
Kur’an-I Kerim (4)
Hz. Muhammed’in Hayatı (4)
Temel Dinî Bilgiler (2)
Seçmeli Birinci Yabancı Dil (4)
Seçmeli İkinci Yabancı Dil (2)
Alman Edebiyatı (1)
İngiliz Edebiyatı (1)
Fransız Edebiyatı (1)
Seçmeli Beden Eğitimi (4)
Sosyal Etkinlik (1)
9’uncu
Sınıf
2
2
1
2
2
6
2
2
2
1
8
2
2
1
35
(1) (2)
2
(1)(2)
-
10’uncu
Sınıf
2
2
1
2
2
6
2
2
2
6
2
2
1
32
(1) (2)
2
(1)(2)
-
11’inci
Sınıf
2
3
1
2
2
4
2
2
1
19
3
2
(1) (2)
2
2
6
(2) (4)
(2) (4)
(2) 3
(1)(2)
(2) (4)
12’nci
Sınıf
2
3
1
4
2
2
1
1
16
3
2
(1) (2)
2
2
6
(2) (4)
(2) (4)
(2) 3
(1)(2)
-
9’uncu
Sınıf
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
-
-
(2) (4)
10’uncu
Sınıf
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(4)(6)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
(2) (4)
2
11’inci
Sınıf
2
2
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(6)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
(2) (4)
2
12’nci
Sınıf
2
2
(1)(2)
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(6)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1192
Seçmeli Görsel Sanatlar (4)
Seçmeli Müzik (4)
Sanat Tarihi (1)
Drama (1)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1)
Bilişim
Proje Hazırlama (1)
Temel Askeri Bilgiler (1)
Gemicilik (3)
Diğer
Havacılığa Giriş (1)
Temel Değerler (1)
Seçilebilecek Ders Saati Sayısı
Rehberlik ve Yönlendirme
Toplam Ders Saati
Güzel
Sanatlar
2
2
2
1
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
Temmuz 2014-2682
2
2
2
1
(1)(2)
(1)(2)
1
(1)(2)
(1)(2)
7
1
40
2
2
2
1
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
20
1
40
2
2
2
1
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
23
1
40
AÇIKLAMALAR
1. Haftalık ders çizelgeleri, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10’uncu sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.
2. Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Matematik, Fizik, Kimya,
Felsefe, Birinci Yabancı Dil ve Beden Eğitimi yılsonu başarı notu ile geçilemeyecek derslerdir.
3. Gemicilik dersi sadece Deniz Lisesinde okutulacaktır.
4. Temel Değerler ve Havacılığa Giriş dersleri sadece Işıklar Askerî Lisesinde okutulacaktır.
5.Çizelgede yer alan Birinci Yabancı Dil, Temel Askerî Bilgiler, Gemicilik, Havacılığa Giriş ve Temel
Değerler derslerinde bu okullar için hazırlanan, diğer derslerde ise ortaöğretim kurumları için
hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilip uygulanmakta olan öğretim programları
uygulanacaktır.
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1193
SİLAHLI KUVVETLER BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA
OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
ALAN DERSLERİ
ORTAK DERSLER
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
DİL
VE
ANLATIM
MATEMATİK
VE
FEN
BİLİMLERİ
SOSYAL
BİLİMLER
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Felsefe
Yabancı Dil
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Trafik ve İlkyardım
ORTAK DERSLER TOPLAMI
Drama
Piyano
Müzik Biçimleri
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
Çalgı
Müzik Tarihi
Müziğe Giriş
Orkestra
Koro
Armoniye Giriş
Çalgı Bilgisi
ALAN DERSLERİ TOPLAMI
Seçmeli Dil ve Anlatım (2)
Seçmeli Türk Edebiyatı (2)
Diksiyon ve Hitabet (1)
Osmanlı Türkçesi (3)
Temel Matematik (2)
İleri Matematik (2)
İleri Fizik (2)
İleri Kimya (2)
İleri Biyoloji (2)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)
Seçmeli Tarih (1)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (1)
Seçmeli Coğrafya (2)
Psikoloji (1)
Sosyoloji (1)
Mantık (1)
Bilgi Kuramı (1)
Seçmeli Felsefe (1)
Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
İşletme (1)
Ekonomi (1)
Girişimcilik (1)
Yönetim Bilimi (1)
Uluslararası İlişkiler (1)
9.
Sınıf
2
3
1
2
10.
Sınıf
2
3
1
2
11.
Sınıf
2
3
1
2
6
2
2
3
1
2
4
2
2
3
3
2
1
2
2
1
30
26
1
1
15
2
5
4
5
4
6
1
2
1
12.Sın
ıf
2
3
1
2
9
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
2
2
2
1
1
1
6
2
13
-
20
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
2
2
1
1
12
1
1
4
6
1
6
2
1
1
23
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1194
SEÇMELİ DERSLER
DİN, AHLAK
VE DEĞERLER
YABANCI
DİLLER
VE EDEBİYATI
SPOR VE
SOSYAL
ETKİNLİK
GÜZEL
SANATLAR
Temmuz 2014-2682
Kur'an-ı Kerim (3)
Hz. Muhammed'in Hayatı (3)
Temel Dini Bilgiler (2)
Seçmeli Birinci Yabancı Dil (2)
Seçmeli İkinci Yabancı Dil (2)
Alman Edebiyatı (1)
İngiliz Edebiyatı (1)
Fransız Edebiyatı (1)
Seçmeli Beden Eğitimi (3)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
Sosyal Etkinlik (1)
Seçmeli Görsel Sanatlar (3)
Sanat Tarihi (1)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1)
BİLİŞİM
Proje Hazırlama (1)
DİĞER
Temel Askeri Bilgiler (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK ve
YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
-
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
-
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
1
1
1
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
1
1
1
41
41
40
40
AÇIKLAMALAR
1. Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Haftalık Çizelgesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim
Yılından itibaren bütün sınıflarda aynı anda uygulanacaktır.
2. Dil ve Anlatım, Çalgı, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Orkestra yıl sonu başarı ortalaması ile
başarılı sayılmayacak derslerdir.
3. Çalgı dersinde, batı müziği çalgıları olan üflemeli ve vurmalı çalgıların eğitimi verilir. Çalgı dersi 11
ayrı çalgı branşından, her öğrencinin fiziksel özelliklerine göre seçilecek bir çalgı branşında verilir.
4.Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu ortak dersler açısından Güzel Sanatlar
Liselerine (müzik alanına) denktir.
5. Çalgı, orkestra, koro, piyano, müzik tarihi, müziğe giriş, armoniye giriş, çalgı bilgisi derslerinde bu
okul için hazırlanan; diğer derslerde ise Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilip uygulanmakta olan
öğretim programları uygulanacaktır.
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1195
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 63
Karar Tarihi : 01/07/2014
Konu
: İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip
Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması
Din
Öğretimi
Genel
Müdürlüğünün
27/06/2014
tarihli
ve
45123216/121.01/2686066 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 27/01/2014 tarihli ve 6
sayılı kararıyla kabul edilen İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders
Çizelgelerinde, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneklerine
göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
(Görevli)
Dr. Cem GENÇOĞLU
Üye
Kâmil YEŞİL
Üye
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Hatice YILDIZ
Üye
(Görevli)
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1196
Temmuz 2014-2682
İMAM HATİP LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
10.
SINIF
2
11.
SINIF
2
12.
SINIF
2
TÜRK EDEBİYATI
3
3
3
3
TARİH
2
2
-
-
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
-
-
2
-
COĞRAFYA
2
2
-
-
MATEMATİK
6
6
-
-
FİZİK
2
2
-
-
KİMYA
2
2
-
-
BİYOLOJİ
3
3
-
-
SAĞLIK BİLGİSİ
1
-
-
-
FELSEFE
-
-
2
-
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL/
SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
2
2
2
2
1
1
1
1
-
-
-
1
ARAPÇA
5
31
4
29
12
9
KUR’AN-I KERİM
6
4
4
4
MESLEKİ ARAPÇA
-
-
4
3
TEMEL DİNİ BİLGİLER
2
-
-
-
SİYER
-
2
-
-
FIKIH
-
2
-
-
TOPLAM
MESLEK DERSLERİ
9.
SINIF
2
TEFSİR
-
-
2
-
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ
-
-
-
2
HADİS
-
2
-
-
AKAİD VE KELAM
-
-
2
1
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
-
-
-
2
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
-
-
-
2
TOPLAM
8
10
12
14
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
-
-
16
17
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
1
-
-
TOPLAM DERS SAATİ
40
40
40
40
NOT: 9 ve 10. sınıf Arapça dersinde, yeni öğretim programı hazırlanıncaya kadar 10.03.2011/23 sayılı kararla kabul edilen Mesleki
Arapça Dersi Öğretim Programı uygulanacaktır.
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1197
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
10.
SINIF
2
11.
SINIF
2
12.
SINIF
2
TÜRK EDEBİYATI
3
3
3
3
TARİH
2
2
-
-
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
-
-
2
-
COĞRAFYA
2
2
-
-
MATEMATİK
6
6
-
-
FİZİK
2
2
-
-
KİMYA
2
2
-
-
BİYOLOJİ
3
3
-
-
SAĞLIK BİLGİSİ
1
-
-
-
FELSEFE
-
-
2
-
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL/
SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
6
2
2
2
1
1
1
1
-
-
-
1
ARAPÇA
4
34
4
29
12
9
KUR’AN-I KERİM
4
4
4
4
MESLEKİ ARAPÇA
-
-
4
3
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
-
-
-
SİYER
-
2
-
-
FIKIH
-
2
-
-
TOPLAM
MESLEK DERSLERİ
9.
SINIF
2
TEFSİR
-
-
2
-
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ
-
-
-
2
HADİS
-
2
-
-
AKAİD VE KELAM
-
-
2
1
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
-
-
-
2
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
-
-
-
2
TOPLAM
5
10
12
14
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
-
-
16
17
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
1
-
-
TOPLAM DERS SAATİ
40
40
40
40
NOT: 9 ve 10. sınıf Arapça dersinde, yeni öğretim programı hazırlanıncaya kadar 10.03.2011/23 sayılı kararla kabul edilen Mesleki
Arapça Dersi Öğretim Programı uygulanacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1198
Temmuz 2014-2682
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.12.2013 TARİHLİ
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(TL)
Önceki Dönem
A-
BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar
3- Diğer Gelirler
C-
NET SATIŞLAR
D-
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
F-
G-
IJ-
110.288.429,15
110.115.590,42
172.838,73
104.611.601,13
110.288.429,15
(-) 98.763.743,30
(-) 98.763.743,30
(-) 84.919.679,54
(-) 84.919.679,54
5.847.857,83
25.368.749,61
FAALİYET GİDERLERİ (-)
3- Genel Yönetim Giderleri (-)
(-) 8.990.465,44
(-) 8.990.465,44
(-) 10.096.525,39
(-) 10.096.525,39
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
(-) 3.142.607,61
15.272.224,22
66.787.007,60
80.968.314,81
64.774.159,67
2.012.847,93
78.702.409,17
2.265.905,64
(-) 82.734,74
(-) 44.727,80
(-) 82.734,74
(-) 44.727,80
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
63.561.665,25
96.195.811,23
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
425.020,98
84.428,00
340.592,98
(-) 765.950,25
(-) 98.674,55
(-) 667.275,70
1.736.536,56
111.610,38
1.624.926,18
(-) 224.782,28
(-) 1.902,45
(-) 222.879,83
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
63.220.735,98
97.707.565,51
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-
104.611.601,13
104.111.691,75
499.909,38
Cari Dönem
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GELİR VE KARLAR
3- Faiz Geliri
6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
1-DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
1- Kasa
3- Bankalar
5- Diğer Hazır Değerler
B- Menkul Değerler
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar
D- Diğer Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Personelden Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
E- Stoklar
1- İlk Madde ve Malzeme
4- Ticari Mallar
5- Diğer Stoklar
G- Diğer Dönen Varlıklar
2- Devreden KDV
11-DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alıcılar
4- Verilen Depozito ve Teminatlar
B- Diğer Alacaklar
4- Personelden Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
C- Mali Duran Varlıklar
6- Bağlı Ortaklıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Arazi ve Arsalar
3- Binalar
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
10- Verilen Avanslar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
G- Gelecek Yıllara Ait Gelir. ve Gider Th.
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR)
508.385.989,66
44.551.700,00
6.154,34
44.514.440,79
31.104,87
128.333.533,13
128.333.533,13
333.460.085,45
782.155,72
150.000,00
332.527.929,73
159.182,58
3.626,11
12.537,61
143.018,86
1.881.488,50
1.881.488,50
35.415.302,53
302.972,36
288.080,45
14.891,91
114.473,30
0,00
114.473,30
10.007.125,10
10.007.125,10
24.824.394,82
2.179.171,37
21.341.591,80
173.096,90
1.093.931,76
9.102,99
27.500,00
166.336,95
166.336,95
0,00
0,00
543.801.292,19
604.289.799,49
95.793.394,87
0,00
95.792.270,25
1.124,62
143.221.215,66
143.221.215,66
363.494.527,33
451.418,09
0,00
363.043.109,24
153.229,52
0,00
5.704,23
147.525,29
1.627.432,11
1.627.432,11
35.295.164,91
234.179,46
228.495,19
5.684,27
96.960,01
6.569,33
90.390,68
10.000.000,00
10.000.000,00
24.790.676,56
2.169.329,61
21.349.941,80
173.096,90
1.089.205,26
9.102,99
0,00
169.703,03
169.703,03
3.645,85
3.645,85
639.584.964,40
1.521.910,75
21.783,32
21.783,32
1.079.614,44
25.173,32
1.054.441,12
420.512,99
283.971,41
136.541,58
63.247.796,15
5.149,00
5.149,00
2.777,00
63.239.870,15
63.239.870,15
479.031.585,29
412.086.431,90
412.086.431,90
3.724.417,41
3.724.417,41
63.220.735,98
543.801.292,19
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI
Önceki Dönem
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
C- Diğer Borçlar
4- Personele Borçlar
6- Diğer Çeşitli Borçlar
E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
11- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B- Ticari Borçlar
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
D- Alınan Avanslar
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk.
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
111- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
F- Dönem Net Karı (Zararı)
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI
KONSOLİDE BİLANÇOSU
(TL)
PASİF(KAYNAKLAR)
Önceki Dönem
Cari Dönem
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
639.584.964,40
1.833.460,10
4.367,09
4.367,09
1.239.827,85
11.878,08
1.227.949,77
589.265,16
444.498,10
144.767,06
61.012.353,50
379,00
379,00
4.377,00
61.007.597,50
61.007.597,50
576.739.150,80
475.307.167,88
475.307.167,88
3.724.417,41
3.724.417,41
97.707.565,51
Cari Dönem
Temmuz 2014-2682
1199
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1200
Temmuz 2014-2682
DUYURULAR
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADAYLIĞI KALKAN PERSONEL LİSTESİ
ADI SOYADI
UNVANI
GÖREV YERİ
ADAYLIK
KALDIRMA
TARİHİ
ONAY TARİHİ VE
SAYISI
1
Kamil BİLDİRCİN
Avukat
Hukuk Müşavirliği
31.05.2014
17.06.2014 Tarihli
2497229 Sayılı
2
Gülşah USTAOĞLU
Avukat
Hukuk Müşavirliği
12.06.2014
20.06.2014 Tarihli
2566821 Sayılı
3
Ferhat UYANIK
Bilgisayar
İşletmeni
Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü
31.05.2014
20.06.2014 Tarihli
2566821 Sayılı
SIRA
NO
…………........................................... VALİLİĞİNDEN
Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay
doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ADI SOYADI
Musa GÜNGÖR
GÖREV YERİ
Samsun-Canik İnönü İlkokulu
Adaylığın Kaldırıldığına
Dair Onayın
Tarih ve Sayısı
25/06/2014-265322
Temmuz 2014-2682
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1201
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1.
Ulus Özel Musevi Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
1145
2.
Özel Rum Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi
1146
3.
Abitur Programı Uygulayan Okulların Haftalık Ders Çizelgesi
1147
4.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik İlköğretim
Kurumu (Ortaokul) Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
1148
5.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne
Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
1150
6.
Özel İzmir Amerikan Koleji, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Koleji
Haftalık Ders Çizelgesi
1152
7.
Galatasaray Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
1153
8.
Özel Tarabya Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
1154
9.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi İslam Ahlakı Dersi Öğretim Programı
1155
10.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Ebru Dersi Öğretim Programı
1156
11.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Tezhib Dersi Öğretim Programı
1157
12.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Hadis Metinleri Dersi Öğretim Programı
1158
13.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi İslam Tarihi Dersi Öğretim Programı
1159
14.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Akaid ve Kelam Dersi (11 ve 12. Sınıflar)
Öğretim Programı
1160
15.
Özel Amerikan Robert Lisesi Modern Fizik Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı
1161
16.
Özel Amerikan Robert Lisesi Modern Roman Dersi (11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı
1162
17.
Özel Amerikan Robert Lisesi Kimya Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı
1163
18.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fıkıh Okumaları Dersi Öğretim Programı
1164
19.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Kur’an Okuma Teknikleri Dersi (11 ve 12.
Sınıflar) Öğretim Programı
1165
20.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça (Metin-Mükâleme) Dersi (11 ve 12.
Sınıflar) Öğretim Programı
1166
21.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Dînî Mûsikî Dersi Öğretim Programı
1167
22.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Dersi Öğretim
Programı
1168
23.
Ulus Musevi 1. Karma İlkokulu ve Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7
ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı
1169
24.
Hazırlık Sınıfı Bulunan Özel Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi
Haftalık Ders Çizelgeleri
1170
25.
Uluslararası Bakalorya Programı-I ve Uluslararası Bakalorya Programı-II Haftalık Ders
Çizelgeleri
1171
26.
Özel Amerikan Robert Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
1172
27.
Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi
1173
28.
Özel İtalyan Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi
1174
29.
Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu ile Özel Sankt Georg Avusturya
Lisesi Ticaret Okulu Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik Dalı Haftalık Ders
Çizelgeleri
1175
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
1202
Temmuz 2014-2682
30.
Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
1176
31.
Açık Öğretim Lisesi Genel Lise (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi
1177
32.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının
52 Alan 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri
1178
33.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının
10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak
Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar
1179
34.
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı Dersi Öğretim
Programı
1180
35.
İkili Mesleki Eğitim Gemi Yapımı ile Tarım Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri
1181
36.
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat
Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi,
Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat ve İklimlendirme, Kuyumculuk Teknolojisi, Plastik
Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Metalurji Alanlarına Ait İkili
Mesleki Eğitim Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması
1182
Anadolu Öğretmen Liselerinin Ortak Dersler Bölümünde Yer Alan Öğretmenlik Mesleğine
Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi ile Eğitim
Sosyolojisi Derslerinin Anadolu Öğretmen Liseleri ile Anadolu Liselerinde Seçmeli Dersler
Kapsamında Okutulması
1183
38.
Özel Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri
1184
39.
Mega Hızlı Okuma Kursu Programı ile Fotoğrafik Hafıza Teknikleri Kursu Programı
1185
40.
İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Hüsn-i Hat Dersi Öğretim Programı
1186
41.
Özel Alev İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul
Bölümünde Değişiklik Yapılması
1187
42.
Askerî Liseler Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapılması
1190
43.
Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu Haftalık Ders Çizelgesi
1190
44.
İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik
Yapılması
1195
45.
İlksan Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2013 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablosu (TL)
1198
46.
İlksan Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2013 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Bilançosu (TL)
1199
47.
Duyurular
1200
37.
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 13
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
490 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content