close

Enter

Log in using OpenID

ANKARA YENİMAHALLE REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

embedDownload
ANKARA
YENİMAHALLE REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI
02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Talim Terbiye Kurul kararı ile kabul edilen “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”nın İl Çerçeve Programlarına
entegrasyonunu sağlamak amacı ile çerçeve programlarının aşağıdaki açıklamalara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemede yapılacak işlem; gerçekleştirilecek PDR hizmetlerinin
aşağıda belirtilen program unsurlarına göre sınıflandırılarak çerçeve planına yerleştirilmesinden ibarettir. Bu işleme ilişkin bir örnek de aşağıda sunulmuştur.
Her okul, bulunduğu bölgeyi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak etkinlikleri seçmeli ve seçtiği etkinlikleri programına yerleştirerek planını yapmalıdır. Etkinliklerin seçimi ve
kazanımların işleniş sırası önemlidir. Örnek olarak hazırlanmış olan aşağıdaki planın olduğu gibi alınması, uygulanması, mesleki olarak etik kabul edilmediği bilinmelidir. Ancak
kaynak gösterilerek belli bölümlerden yararlanılabilir.
Plan içerisinde yer alan bölümlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. İyi bir eğitim öğretim yılı geçirmek dileğiyle tüm Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlara kolay gelsin diyoruz.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü
A-Grup Rehberliği:
a)İlköğretim ve orta öğretim kurumları sınıf rehberlik programında yer alan kazanımlara yönelik rehberlik etkinlikleri.
b)Sınıf rehberlik programı dışında, okul çapında öğrencilere yönelik düzenlenen grup rehberliği etkinlikleri.
B-Bireysel Planlama:
Öğrencilerin eğitsel ve mesleki geleceklerini sağlıklı bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak amacıyla; bireyi tanıma, yöneltme, yerleştirme ve izleme hizmetleri çerçevesinde
gerçekleştirilecek, bireysel görüşmeler, bireysel ya da grup test veya ölçeklerinin uygulanması, sonuçlar hakkında geribildirim verilmesi gibi tüm etkinlikler bu bölümde yer alır.
C-Müdahale Hizmetleri:
Herhangi bir yeterlik alanında, sınıf rehberliği dışında yardım gerektiren, yoğun ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla gerçekleştirilen
etkinlikler (bireysel ya da grupla psikolojik danışma, krize müdahale vb.) ile bu hizmetlerden yararlanacak öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalar bu bölümde yer alır. Ayrıca önleyici
müdahale kapsamında sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik çalışmalar da (“Psikoeğitim”, Hayata Sahip Çıkmak”, “ Haydi Kızlar Okula”, “Psikososyal”, “Temel
Önleme”,” Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi çalışması” vb.) bu bölümde yer alır.
D-Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim:
Okul ve sınıf rehberlik programlarının; planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesine yönelik etkinlikler, araştırma etkinlikleri, kurullara, toplantılara, kongre,
sempozyum v.b. gibi bilimsel etkinlikler katılma, hizmet içi eğitime katılma, veli, öğretmen ve yöneticilere müşavirlik, halkla ilişkiler gibi tüm etkinlikler bu grupta yer alırlar.
E-Diğer:
Programın diğer unsurları içine yerleştirilemeyen etkinlikler bu grupta yer alır (“belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar vb.”)
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
I.HAFTA
1
01.09.2014
2
07.09.2014
3
OKUL
BİREYSEL PLANLAMA
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
* Hazırlık Çalışmaları
* Hazırlık Çalışmaları
*Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine
yönelik uyum haftasında yapılacak
faaliyetlerle ilgili öğretmen ve
idarecilerle toplantı yapılması.
*Okul korkusu yaşayan öğrencilere
bireysel danışma yapılması
4
II. HAFTA
1
08.09.2014
2
14.09.2014
3
EYLÜL 2014
4
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA, MÜŞAVİRLİK
VE PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
* Rehberlik hizmeti çalışmalarının
planlanması ve eğitim-öğretim
yılına hazırlık, okulun ve servisin
ihtiyaçlarının belirlenmesi
* Okul PDR Hizmetlerinin çalışmalarının planlanması.
* Rehberlik hizmeti çalışmalarının
planlanması ve eğitim-öğretim
yılına hazırlık, okulun ve servisin
ihtiyaçlarının belirlenmesi
* Okul PDR Hizmetlerinin çalışmalarının planlanması.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması
III. HAFTA
1
15.09.2014
2
21.09.2014
3
*Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine
yönelik uyum haftasında yapılacak
faaliyetlerle ilgili öğretmen ve
idarecilerle toplantı yapılması.
*Okul korkusu yaşayan öğrencilere
bireysel danışma yapılması
* Öğrencilere okulun birim ve
olanaklarının tanıtılması.
*Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması.
Herhangi bir konuda yoğun ihtiyaç
gösteren ya da sorun yaşayan veya
sorun yaşaması muhtemel risk
gruplarındaki öğrencilere yönelik her
türlü Bireysel ya da Grupla Psikolojik
Danışma yapılması
*Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
4
IV. HAFTA
1
22.09.2014
2
28.09.2014
3
4
* RPD Hizmetleri Okul Yürütme
Komisyonunun Oluşturulması –
Toplanması
* Anasınıfı ve 1.Sınıf Öğrenci
velilerine yönelik “Okul Fobisi”
konusunda bilgilendirme çalışması
Velilere oryantasyon hizmetinin
sunulması.
Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve
Risklerden Korunmaya Yönelik Okul
Ekibinin kurularak Okul Eylem Planı
hazırlanması
*Krize Müdahale Ekibinin kurulması,
toplanması ve eylem planının
hazırlanması
Okul Rehberlik
ve Psikolojik
Danışma
Panosunun
oluşturulması
*Kılık, kıyafet ve
disiplin ile ilgili
konuların
okunarak okulda
uyulması gereken
kurallar (davranış,
ahlak, görgü vs.)
hakkında bilgi
verilmesi
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
OKUL
* Eğitsel kulüplerin tanıtılması ve bu
kulüplere öğrenci seçimi
29.09.2014
II. HAFTA
06.10.2014
12.10.2014
III. HAFTA
13.10.2014
EKİM 2014
19.10.2014
SOSYAL ETKİNLİK
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
1
2
3
4
1
2
3
4
1
5
17
70
* Verimli ders
çalışma yöntemleri
konusunda 3-4.
sınıf öğrenci
velilerine yönelik
seminer verilmesi
27.10.2014
02.11.2014
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Öğrenci tanıma fişlerinin doldurulması
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
20.10.2014
V. HAFTA
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
* Psikososyal Müdahale Okul
Ekibinin oluşturularak Eylem
Planının hazırlanması
Velilere sunulması düşünülen
çalışmaların hazırlıklarının
yapılması
* Sınıf
yerleşiminin boy
ortalaması ve
görme ve işitme
bozukluğu dikkate
alınarak yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Özel Eğitim Gerektiren
öğrenciler için BEP biriminin
oluşturulması
* Okul PDR
Hizmetleri Yıllık
Çalışma Planının
bir örneğinin
RAM’a
gönderilmesi
* Okul Rehberlik
Panosunun
Hazırlanması
* Okullarda
Şiddetin
Önlenmesi ve
Risklerden
Korunmaya
Yönelik Okul
Eylem Planının
MEM’ne
gönderilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Özel eğitim gerektiren
öğrencilerin sınıf
öğretmenlerine öğrencilerin
özellikleri ve eğitim tedbirleri
hakkında bilgilendirme
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
KURBAN BAYRAMI
IV. HAFTA
26.10.2014
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
I.HAFTA
05.10.2014
BİREYSEL PLANLAMA
175
90
18
22
* Verimli ders
çalışma
becerileri
konusunda 1-2.
sınıf öğrenci
velilerine bilgi
verilmesi
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
“Okul Başarısı ve Ailenin
Rolü” hakkında veli semineri
(1-2-3-4. sınıf öğrenci velileri)
* 29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
OKUL
03.11.2014
KASIM 2014
10.11.2014
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* 10 Kasım
Atatürk’ü Anma
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Dünya Çocuk
Hakları Günü
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Okul Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
Panosunun
güncellenmesi
16.11.2014
III. HAFTA
17.11.2014
SOSYAL ETKİNLİK
23.11.2014
IV. HAFTA
24.11.2014
1
2
3
4
3
7
19
21
DİĞER
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
2
3
4
* Okul
çapında çevre
bilincinin
oluşturulması
çalışmalarının
yapılması
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
*1. Sınıf öğrencilerine Snellen Göz
Kusurları tarama testinin uygulaması
SOSYAL ETKİNLİK
1
II. HAFTA
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
I.HAFTA
09.11.2014
BİREYSEL PLANLAMA
30.11.2014
* Özel eğitim gerektiren
öğrencilerin velilerine yönelik
öğrencilerin özellikleri ve
eğitim tedbirleri hakkında
bilgilendirme
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
OKUL
BİREYSEL PLANLAMA
MÜDAHALE HİZMETLERİ
PROGRAM GELİŞTİRME,
DİĞER
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
I.HAFTA
01.12.2014
07.12.2014
II. HAFTA
08.12.2014
14.12.2014
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
163
92
8
23
ARALIK 2014
15.12.2014
IV. HAFTA
22.12.2014
28.12.2014
V. HAFTA
29.12.2014
04.01.2015
* Snellen Göz Kusurları Tarama Testi
sonucunda gerekli yönlendirmenin
yapılması
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
III. HAFTA
21.12.2014
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
KAZANIM
NUMARALARI
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
1
2
3
4
15
96
68
24
2
65
100
104
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Parasız Yatılılık ve Bursluluk
Sınavları Hakkında Bilgilendirme
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Biblio Terapi
yoluyla özgüven
geliştirme
etkinliklerinin
yapılması
* Gelişim dönemleri hakkında
öğrenci velilerine yönelik
eğitim semineri
Okul Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
Servis Panosunun
güncellenmesi
OCAK
AY
AY
GRUP REHBERLİĞİ
HAFTA
SINIF
SINIF
DÜZEYLERİ
OKUL
BİREYSEL PLANLAMA
KAZANIM
NUMARALARI
I. HAFTA
05.01.2015
11.01.2015
OCAK 2015
II. HAFTA
12.01.2015
18.01.2015
III. HAFTA
19.01.2015
25.01.2015
MÜDAHALE HİZMETLERİ
* Kimdir Bu Tekniğinin uygulanması
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
4
91
98
105
1
2
3
4
88
164
99
102
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
YARIYIL TATİLİ (23.01 2015-09.02.2015)
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
* Kaynaştırma Programında
bulunan öğrencilerin takibinin
yapılması
* 1. Dönem Rehberlik
Faaliyetlerin değerlendirilerek
çalışmaların kaydedilmesi
DİĞER
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
II. HAFTA
1
85
09.02.2015
2
3
4
145
97
9
15.02.2015
ŞUBAT 2015
OKUL
23.02.2015
01.03.2015
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
87
93
101
103
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
* “BEP Birimi” ve “Krize
Müdahale Ekibi” toplantılarının
yapılması
Kaynaştırma
Eğitiminde olan
öğrencilerin gözlem
formlarının ve isim
listelerinin RAM’a
gönderilmesi.
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
16.02.2015
IV. HAFTA
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
III. HAFTA
22.02.2015
BİREYSEL PLANLAMA
Zararlı alışkanlık
konusunda
seminer,
konferans vb.
çeşitli çalışmalar
düzenlenmesi
* Üst öğrenim kurumları ve sınavları
hakkında bilgilendirme
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
OKUL
02.03.2015
II. HAFTA
MART 2015
09.03.2015
15.03.2015
89
94
67
69
III. HAFTA
16.03.2015
22.03.2015
IV. HAFTA
23.03.2015
29.03.2015
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma hizmetinin sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
I.HAFTA
08.03.2015
BİREYSEL PLANLAMA
86
66
20
10
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
Öğretmen ve Velilere Zararlı
Alışkanlıklar, Madde
Kullanımının Önlenmesine
yönelik seminer sunulması
(Hayata Sahip Çıkma)
Okul Psikolojik
Danışma ve
Rehberlik
Hizmetleri Servisi
panosunun
güncellenmesi
Ailelere üst öğrenim kurumları
ve sınavları hakkında bilgi
verilmesi
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
OKUL
30.03.2015
05.04.2015
SOSYAL ETKİNLİK
II. HAFTA
1
176
06.04.2015
2
3
4
95
146
25
NİSAN 2015
13.04.2015
IV. HAFTA
20.04.2015
26.04.2015
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
SOSYAL ETKİNLİK
1
2
3
4
64
6
179
180
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
V. HAFTA
27.04.2015
03.05.2015
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
III. HAFTA
19.04.2015
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
I.HAFTA
12.04.2015
BİREYSEL PLANLAMA
SOSYAL ETKİNLİK
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
* 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
OKUL
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
I. HAFTA
1
16
04.05.2015
2
177
10.05.2015
3
178
4
106
II. HAFTA
11.05.2015
MAYIS 2015
17.05.2015
1
18.05.2015
2
24.05.2015
3
4
IV. HAFTA
25.05.2015
SOSYAL ETKİNLİK
Kişisel-Sosyal,
Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel
görüşme
yapılması
MÜDAHALE HİZMETLERİ
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
SOSYAL ETKİNLİK
III. HAFTA
31.05.2015
BİREYSEL PLANLAMA
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
Okul Psikolojik
Danışma ve
Rehberlik
Hizmetleri Servisi
panosunun
güncellenmesi
* 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor
Bayramı
* Kaynaştırma Programında
bulunan öğrencilerin takibinin
yapılması
GRUP REHBERLİĞİ
SINIF
AY
HAFTA
SINIF
DÜZEYLERİ
OKUL
I.HAFTA
HAZİRAN 2015
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
SOSYAL ETKİNLİK
II. HAFTA
1
08.06.2015
2
14.06.2015
3
MÜDAHALE HİZMETLERİ
KAZANIM
NUMARALARI
01.06.2015
07.06.2015
BİREYSEL PLANLAMA
4
PROGRAM GELİŞTİRME,
ARAŞTIRMA,
MÜŞAVİRLİK VE
PROFESYONEL GELİŞİM
DİĞER
*Okullarda Şiddetin
Önlenmesi ve
Risklerden
Korunmaya Yönelik
Okul Eylem
Raporunun
MEM’ne
gönderilmesi
* Yaz tatili içerisinde
kaynaştırma raporları
yenilenecek Kaynaştırma
Programında bulunan
öğrencilerin Bireysel Gelişim
Raporlarının hazırlanarak
Rehberlik ve Araştırma
merkezine gönderilmesi.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Yılının Sona Ermesi
III. HAFTA
1
15.06.2015
2
21.06.2015
3
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
4
IV. HAFTA
1
22.06.2015
2
28.06.2015
3
* Bireysel ve grupla psikolojik
danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere
danışma Hizmetinin Sunulması
* Özel durumu olan öğrencilerin
gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi
Okul PDR Hizmetleri Yıl Sonu
Değerlendirme Raporunun
RAM’a Gönderilmesi
Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki
amaçlı bireysel görüşme yapılması
4
*Koyu renkle belirtilen kazanımlar, okul rehber öğretmeninin gerçekleştireceği kazanımlardır.
………………………………..
Rehber Öğrt. Psk. Dan.
………………………………..
Rehber Öğrt. Psk. Dan.
………………………………..
Rehber Öğrt. Psk. Dan.
….. Eylül 2014
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content