close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Ders Programı - Tıp Fakültesi

embedDownload
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
“Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;
çalışkan olmak!
Rektörden
E
n verimli yatırımın insana ve eğitime yapılan yatırım
olduğunun bilinciyle hareket eden, Türkiye’nin dışa
açılmasında, çağ atlamasında ve özgürlüklerin genişletilmesinde önemli hamleler gerçekleştiren 8.Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal’ın ismini taşıyan Üniversitemiz; gelişmiş ülkelerin standartlarını her yönüyle yakalama
hedefinde olan güzide yükseköğretim kurumlarımız arasındaki yerini almıştır.
Prof. Dr. Abdulkadir
ŞENGÜN
Rektör
Üniversitemiz, öğrencilerine öncelikle günümüzün gelişmiş
üniversitelerinde aranan modern altyapı, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma ortamı sunmaktadır. Kendini bilimsel
olarak sürekli yenileyen, araştıran, günün şartlarına uygun
formasyon kazandıran, kariyer planlamada yardımcı olan ve
evrensel düzeyde bilgi üreten, aktif ve dinamik bir akademik
kadro ile sürekli araştıran ve düşünen nitelikli öğrencilere
ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır. Dinamik akademik
kadromuz, yüksek motivasyonlu, bireysel çalışma disiplinine sahip, inisiyatif alabilen ve liderlik yapabilen; yenilikçi ve
üretken; insani ve ahlaki değerlere ve sorumluluk bilincine
sahip; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; başarılı ve yararlı
fertler olarak öğrencilerin toplumla bütünleşmesini sağlayacak ve onlara araştırma ruhu ve öğrenmenin yolunu öğretecek bilim insanlarından oluşmaktadır.
Çağın bilimsel seviyesini aşmayı, analitik, önyargısız ve kuşatıcı bir perspektif ve ufuk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi
misyon edinen Turgut Özal Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olmak için üstüne düşeni hakkıyla yapmaya devam
edecektir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının ülkemize ve
öğrencilerimize hayırlı olmasını ve tüm öğrencilerimiz için
başarılı geçmesini diliyorum.
2
Dekandan
F
Prof. Dr. Mehmet
GÜNDÜZ
Dekan
akültemiz 2008 yılından itibaren Ankara’da eğitim-öğretime devam etmektedir. Nitelikli bir akademik kadro
ile fakültemizin her geçen yıl daha fazla sayıda başarılı
öğrenci tarafından tercih edilmesi bizleri sevindirdiği kadar
sorumluluk bilinciyle hedeflere yürüme aşkımızı artırmaktadır. Akademik kadromuz eğitim tecrübesi yüksek, araştırma
ve yayın sayısı fazla ve öğrencilerine ilgi, sevgi ve fedakarlıkla
yaklaşmasını bilen ülkemizin seçkin hocalarından oluşmaktadır. Uyguladığımız müfredat, ders içerikleri ve sınav sistemi
öğrencilerin önüne duvarlar ören değil tam tersine kucaklayıcı, araştırma yapmalarına imkan tanıyan, motivasyon,
bilgi ve beceri artırmaya yönelik olarak planlanmıştır. Fakültemizin başta genetik olmak üzere Temel Tıp Dallarındaki
laboratuvar donanımı ülke ortalamasının kat kat üstündedir.
Dünyamız ve ülkemizin çok sayıda iyi yetişmiş hekime ihtiyacı vardır. Biz, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun olmuş hekimlerin hem iyi bir hekim hem de kaliteli
bir bilim insanı olarak başta kanser olmak üzere çağımızın
birçok önemli hastalığına çözüm bulmak için çok değerli
araştırmalara imza atacaklarına inanıyoruz. Bu inancımızın
meyvelerini öğrencilerimizin daha şimdiden aldıkları gerek
uluslararası gerekse ulusal ödüller ve madalyalar ile görmeye başladık. Öğrencilerimizin düzenledikleri ve geleneksel
hale gelen Uluslararası Öğrenci Kongrelerinde gösterdikleri
performans gurur vericidir.
Geleceğin en iyi hekimlerini yetiştirme idealiyle yeni bir eğitim yılına daha başlıyoruz. Sevgi ve şefkat dolu hekimlerini
yetiştirmek için tüm öğretim üyelerimizin canla başla çalışacağına yürekten inanıyorum. 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.
3
Misyon
Ü
st düzeyde bilgi birikimi ve “bilgi-kullanım” yetenekleri ile donatılmış,
doğru teşhis koyabilen ve tedavi edebilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, sağlıklı iletişim kurabilen, etik değerleri olan
hekimler yetiştirmektir. Ayrıca, Fakültemiz araştırma ve yeni tedaviler geliştirme konusunda öncülük etmeyi görev ve sorumluluk olarak bilmektedir.
Vizyon
T
ıp Fakültesi bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini sadece mesleki değil hayata geniş bir anlamda hazırlamayı hedefleyen ve mezunlarını tıpta uzmanlık ve arkasından gelecek akademik
ilerleme imkân ve fırsatlarını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak yetiştirmeyi gaye edinen bir kurumdur.
4
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
AKADEMİK KADRO
AKADEMİK TAKVİM
DÖNEM I DÖNEM II DÖNEM III
DÖNEM IV DÖNEM V DÖNEM VI SINAV YÖNETMELİĞİ EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
s. 06
s. 08
s. 15
s. 51
s. 93
s. 133
s. 171
s. 210
s. 213
s. 221
Akademik Kadro
TEMEL TIP BİLİMLERİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
Dermatoloji
Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
Tıbbi Biyokimya
Doç. Dr. Emel ÖRÜN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Prof. Dr. Osman ÖZCAN
Histoloji ve Embriyoloji
Prof. Dr. Şenol DANE
Fizyoloji
Doç. Dr. F. Nurhayat BAYAZIT
Enfeksiyon Hastalıkları
Doç. Dr. Esra GÜNDÜZ
Tıbbi Genetik
Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN
Çocuk Metabolizma
Doç. Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Tıbbi Biyokimya
Doç. Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Endokrinoloji
Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN
Tıbbi Biyoloji
Doç. Dr. Işılay NADİR
Gastroenteroloji
Doç. Dr. Murat YAĞMURCA
Histoloji ve Embriyoloji
Doç. Dr. Kayıhan AKIN
Radyoloji
Doç. Dr. Sevsen CEBECİ
Tıp Eğitimi ve Aile Hekimliği
Doç. Dr. Mukadder Ayşe BİLGİÇ
Nefroloji
Doç. Dr. Süleyman Murat TAĞIL
Anatomi
Doç. Dr. Nüket BAVBEK RÜZGARESEN
Nefroloji
Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜREL
Tıbbi Farmakoloji
Doç. Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
Hematoloji
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
Fizyoloji
Doç. Dr. Pınar YURTBAŞI
Çocuk Ruh Sağlığı
Yrd. Doç. Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Yusuf SELÇOKİ
Kardiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN
Tıbbi Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Alper BOZKURT
Radyoloji
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA
Halk Sağlığı
Yrd. Doç. Dr. Bora DEMİRÇELİK
Kardiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Mehmet NAMUSLU
Tıbbi Biyokimya
Yrd. Doç. Çiğdem Nüket YÜKSEL
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Yrd. Doç. Dr. Muhsin TOKTAŞ
Anatomi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KÖSEHAN
Radyoloji
Yrd. Doç. Dr. Muradiye ACAR
Tıbbi Genetik
Yrd. Doç. Dr. Ercan DALBUDAK
Psikiyatri
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
Tıbbi Genetik
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZGÜÇLÜ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
Tıbbi Genetik
Yrd. Doç. Dr.Fatma AYDIN
Çocuk Nörolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sultan YILMAZ
Tıbbi Genetik
Yrd. Doç. Dr. Gülhiz KARATAŞ
Radyoloji
Yrd. Doç. Dr. Sümeyye AKYOL
Tıbbi Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
Endokrinoloji
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÇELİK
Tıbbi Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. İnci Aslı ATAR
Kardiyoloji
Psk. Merve TOPÇU
Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOYRAZ
Çocuk Endokrinoloji
Catherine Ann MOROSKI ERKUL
Tıbbi Genetik
Yrd. Doç. Dr. Metin CANBAL
Aile Hekimliği
Sema YÜKSELCİ
İngilizce Dili
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇAKMAK
İç Hastalıkları
Sıddıka AŞIK
İngilizce Dili
Yrd. Doç. Dr. Nilgül YARDIMCI
Nöroloji
Çağla EMEKÇİ
İngilizce Dili
Yrd. Doç. Dr. Onur Serdar GENÇLER
Nöroloji
Yrd. Doç. Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
Kardiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Özlem CEMEROĞLU
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yrd. Doç. Dr. Sancar EMİNOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Psikiyatri
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
6
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
Prof. Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Prof. Dr. Ali AKÇAY
Nefroloji
Prof. Dr. Aslı KÖKTENER
Radyoloji
Prof. Dr. Beyhan ERYONUCU
Kardiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Seçil ALDEMİR
Prof. Dr. Duygu ÖZOL
Göğüs Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Semra KARA
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Prof. Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
Dermatoloji
Yrd. Doç. Dr. Seval ERPOLAT
Dermatoloji
Prof. Dr. F. Cansel TÜRKAY
Gastroenteroloji
Yrd. Doç. Dr. Suzan GÜNDÜZ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Prof. Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
Çocuk Nörolojisi
Yrd. Doç. Dr. Zübeyde AYTÜRK
Nöroloji
Prof. Dr. Gülçin DİLMEN
Radyoloji
Uzm. Dr. A. Mustafa ÜÇÜNCÜ
Psikiyatri
Prof. Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
Romatoloji
Uzm. Dr. Adnan GÜLSOY
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Haşim ÇAKIRBAY
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Ahmet Zülfikar AKELMA
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Prof. Dr. Mehmet TEKŞAM
Radyoloji
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Nükleer Tıp
Uzm. Dr. Ali Selman DOĞUKAN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Prof. Dr. Osman KAFTAN
İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Benan KASAPOĞLU
Gastroenteroloji
Prof. Dr. Süleyman KALMAN
Çocuk Nefroloji
Uzm. Dr. Bilge CEYDİLEK
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Ayşe Esra YILMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Uzm. Dr. Eda TANRIKULU ŞİMŞEK
Hematoloji
Doç. Dr. Banu ÇAKIR
Radyoloji
Uzm. Dr. Emine ŞİMŞEK
Psikiyatri
Doç. Dr. Betül BAKAN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Hakkı YILMAZ
Nefroloji
Doç. Dr. Burcu YANIK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Meral SÖZEN
Gastroenteroloji
Doç. Dr. Bülent BOZKURT
Göğüs Hastalıkları-Allerji
Uzm. Dr. Nalan KARA
Psikiyatri
Uzm. Dr. Tülin KÖKSAL
Çocuk Sağlığı ve Hast.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
Prof. Dr. Aydın İNAN
Genel Cerrahi
Yrd. Doç. Dr. Yunus NAZLI
Kardiyo Vasküler Cerrahi
Prof. Dr. Aydın NADİR
Göğüs Cerrahisi
Yrd. Doç. Dr. Yüksel ONARAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Bülent ERDOĞAN
Beyin ve Sinir Cerrahi
Op. Dr. Mesut KAYA
Kulak Burun Boğaz
Prof. Dr. Ersin ÇİMENTEPE
Üroloji
Op. Dr. Metin YALAZA
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
Ortopedi ve Travmatoloji
Op. Dr. Murat Özgür KILIÇ
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Kulak Burun Boğaz
Uzm. Dr. Bahadır KÖSEM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof. Dr. Mikdat BOZER
Genel Cerrahi
Uzm. Dr. Hatice KILINÇ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof. Dr. N. Cenap DENER
Genel Cerrahi
Uzm. Dr. Seyfi KARTAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof. Dr. Ömer ÇAKIR
Kardiyo Vasküler Cerrahi
Prof. Dr. Yüksel TOTAN
Göz Hastalıkları
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Bünyamin MUSLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doç. Dr. Duran Berker CEMİL
Beyin ve Sinir Cerrahi
Prof. Dr. Alaittin ELHAN
Anatomi
Doç. Dr. Hanifi KURTARAN
Kulak Burun Boğaz
Yrd. Doç. Dr. Nazım İNTEPE
Tıp Tarihi ve Etik
Doç. Dr. İlknur İNEGÖL GÜMÜŞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Kadriye Şerife UĞUR
Kulak Burun Boğaz
Doç. Dr. Meral ŞEN
Genel Cerrahi
Doç. Dr. Muhammet GÖZDEMİR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doç. Dr. Nebil ARK
Kulak Burun Boğaz
Doç. Dr. Nermin KÖŞÜŞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
Üroloji
Doç. Dr. Önder SÜRGİT
Genel Cerrahi
Doç. Dr. Reyhan BAYRAK
Patoloji
Doç. Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doç. Dr. Sibel YENİDÜNYA
Patoloji
Doç. Dr. Ümran YILDIRIM
Patoloji
Doç. Dr. Vedat BAKAN
Çocuk Cerrahi
Doç. Dr. Z. Candan İLTEMİR DUVAN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doç. Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
Plastik Cerrahi
Yrd. Doç. Dr. Alper YÜKSEL
Kulak Burun Boğaz
Yrd. Doç. Dr. Ayla ESER
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doç. Dr. Aylin AYRIM
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doç. Aylin TENLİK
Göz Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Deniz HIZLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doç. Dr. Emre Cemal GÖKCE
Beyin ve Sinir Cerrahi
Yrd. Doç. Dr. Erol YILDIRIM
Üroloji
Yrd. Doç. Dr. Esra AKTEPE KESKİN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doç. Dr. İkbal KAYGUSUZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİÇ
Genel Cerrahi
Yrd. Doç. Dr. İsmail URAŞ
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd. Doç. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
Göz Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Murat UYGUN
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd. Doç. Dr. Necmettin ÇOLAK
Kardiyo Vasküler Cerrahi
Yrd. Doç. Dr. Osman Yüksel YAVUZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd. Doç. Dr. Safinaz KARABAYIRLI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd. Doç. Dr. Türker YILMAZ
Kulak Burun Boğaz
Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
Ortopedi
MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ
Santral: +90 (312) 397 74 00
Fax: +90 (312) 397 74 48
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Şef: Nuran TÜRKOĞLU
Dahili:7005 (zemin kat)
[email protected]
Nuriye OĞUZ
Dahili: 7003 (zemin kat)
[email protected]
Gülay OĞUR
Dahili: 7002 (zemin kat)
[email protected]
Spor-Kültür-Sağlık Daire Başkanlığı (SKS)
Yasin IRK
Dahili: 7507-7008 (zemin kat)
[email protected]
Ayşe Sırma TURAN
Dahili: 7508-7011 (zemin kat)
[email protected]
7
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ (1.SINIFLAR)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Ders Kayıtlarının Yapılması
1-5 Eylül 2014
TEMEL TIP BİLİMLERİ VE HÜCREYE GİRİŞ DERS KURULU
Derslerin Başlaması
22 Eylül 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
7 Kasım 2014
Kurul Sonu Sınavı
13-14 Kasım 2014
REPLİKASYON, HÜCRESEL METABOLİZMA VE TRANSPORT DERS KURULU
Derslerin Başlaması
17 Kasım 2014
Yabancı Dil Vize Sınavı
17 Kasım 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
26 Aralık 2014
Yabancı Dil Final Sınavı
29 Aralık 2014
Kurul Sonu Sınavı
05-06 Ocak 2015
Final Sınavları
19 Ocak - 23 Ocak 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
02 Şubat - 06 Şubat 2015
ENERJİ VE METABOLİZMA DERS KURULU
Derslerin Başlaması
9 Şubat 2015
Tıp Bayramı
14 Mart 2015
Tıp Öğrenci Kongresi
27 Mart 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
2 Nisan 2015
Kurul Sonu Sınavı
09-10 Nisan 2015
DOKULARA GİRİŞ , LOKOMOTOR SİSTEM DERS KURULU
8
Derslerin Başlaması
13 Nisan 2015
Yabancı Dil Vize Sınavı
13 Nisan 2015
Yabancı Dil Final Sınavı
26 Mayıs 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
25 Mayıs 2015
Kurul Sonu Sınavı
01-02 Haziran 2015
Final Sınavları
15 Haziran - 19 Haziran 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
29 Haziran - 03 Temmuz 2015
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ (2.SINIFLAR)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Ders Kayıtlarının Yapılması
15-19 Eylül 2014
KAS- PERİFERİK SİNİR VE HEMOPOETİK SİSTEM DERS KURULU
Derslerin Başlaması
8 Eylül 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
9 Ekim 2014
Kurul Sonu Sınavı
16-17 Ekim 2014
KARDİYOVASKÜLER VE RESPİRATUVAR SİSTEM DERS KURULU
Derslerin Başlaması
21 Ekim 2014
Yabancı Dil Vize Sınavı
4 Kasım 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
14 Kasım 2014
Kurul Sonu Sınavı
20-21 Kasım 2014
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU
Derslerin Başlaması
24 Kasım 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
26 Aralık 2014
Yabancı Dil Final Sınavı
23 Aralık 2014
Kurul Sonu Sınavı
2 Ocak 2015
Final Sınavları
19 Ocak - 23 Ocak 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
02 Şubat - 06 Şubat 2015
SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU
Derslerin Başlaması
9 Şubat 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
6 Mart 2015
Kurul Sonu Sınavı
12- 13 Mart 2015
Tıp Bayramı
14 Mart 2015
METABOLİZMA, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
Derslerin Başlaması
16 Mart 2015
Tıp Öğrenci Kongresi
27 Mart 2015
Yabancı Dil Vize Sınavı
3 Nisan 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
15 Nisan 2015
Kurul Sonu Sınavı
22-24 Nisan 2015
DOKU HASARI SİSTEM DERS KURULU
Derslerin Başlaması
27 Nisan 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
21 Mayıs 2015
Yabancı Dil Final Sınavı
29 Mayıs 2015
Kurul Sonu Sınavı
28-29 Mayıs 2015
Final Sınavları
15 Haziran - 19 Haziran 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
29 Haziran - 03 Temmuz 2015
9
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ (3.SINIFLAR)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Ders Kayıtlarının Yapılması
15-19 Eylül 2014
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU
Derslerin Başlaması
8 Eylül 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
15 Ekim 2014
Kurul Sonu Sınavı
20-21 Ekim 2014
KARDİYOVASKÜLER VE RESPİRATUAR SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU
Derslerin Başlaması
23 Ekim 2014
Yabancı Dil Vize Sınavı
12 Kasım 2014
Kurul Derslerinin Bitimi
21 Kasım 2014
Kurul Sonu Sınavı
27-28 Kasım 2014
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU
Derslerin Başlaması
1 Aralık 2014
Yılbaşı Tatili
1 Ocak 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
30 Aralık 2014
Yabancı Dil Final Sınavı
30 Aralık 2014
Kurul Sonu Sınavı
05-06 Ocak 2015
Final Sınavları
19 Ocak - 23 Ocak 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
2 Şubat - 6 Şubat 2015
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU
Derslerin Başlaması
9 Şubat 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
6 Mart 2015
Tıp Bayramı
14 Mart 2015
Kurul Sonu Sınavı
12 Mart 2015
ENDOKRİN VE KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU
Derslerin Başlaması
16 Mart 2015
Tıp Öğrenci Kongresi
27 Mart 2015
Yabancı Dil Vize Sınavı
6 Nisan 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
17 Nisan 2015
Kurul Sonu Sınavı
22-24 Nisan 2015
ÜREME VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU
10
Derslerin Başlaması
27 Nisan 2015
Kurul Derslerinin Bitimi
29 Mayıs 2015
Yabancı Dil Final Sınavı
25 Mayıs 2015
Kurul Sonu Sınavı
04-05 Haziran 2015
Final Sınavları
24 Haziran - 28 Haziran 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
013-16 Temmuz 2015
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ (4.SINIFLAR)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Ders Kayıtlarının Yapılması
15-19 Eylül 2014
STAJ -1
Staj Başlangıcı
8 Eylül 2014
Staj Bitimi
31 Ekim 2014
STAJ -2
Staj Başlangıcı
3 Kasım 2014
Staj Bitimi
26 Aralık 2014
ARA TATİL
Başlangıç
29 Aralık 2014
Bitimi
2 Ocak 2014
STAJ -3
Staj Başlangıcı
5 Ocak 2015
Staj Bitimi
27 Şubat 2015
STAJ -4
Staj Başlangıcı
2 Mart 2015
Tıp Öğrenci Kongresi
20 Mart 2015
Staj Bitimi
24 Nisan 2015
STAJ -5
Staj Başlangıcı
Staj Bitimi
27 Nisan 2015
19 Haziran 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
6 Temmuz - 10 Temmuz 2015
Bilgi bir ışık gibidir.
Onu kullanırsanız daha parlak olur,
kullanmazsanız söner.
Alexander Everett
11
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ (5.SINIFLAR)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
Ders Kayıtlarının Yapılması
15-19 Eylül 2014
STAJ - 1
Staj Başlangıcı
8 Eylül 2014
Staj Bitimi
26 Eylül 2014
STAJ - 2
Staj Başlangıcı
29 Eylül 2014
Staj Bitimi
10 Ekim 2014
STAJ - 3
Staj Başlangıcı
13 Ekim 2014
Staj Bitimi
31 Ekim 2014
STAJ - 4
Staj Başlangıcı
3 Kasım 2014
Staj Bitimi
14 Kasım 2014
STAJ - 5
Staj Başlangıcı
17 Kasım 2014
Staj Bitimi
5 Aralık 2014
STAJ - 6
Staj Başlangıçı
8 Aralık 2014
Tıp Bayramı
19 Aralık 2014
STAJ 7
Staj Başlangıcı
22 Aralık 2014
Staj Bitimi
9 Ocak 2015
STAJ 8
Staj Başlangıcı
12 Ocak 2015
Staj Bitimi
23 Ocak 2015
ARA TATİL
Başlangıç
26 Ocak 2015
Bitimi
31 Ocak 2015
STAJ 9
Staj Başlangıcı
2 Şubat 2015
Staj Bitimi
20 Şubat 2015
STAJ 10
Staj Başlangıcı
23 Şubat 2015
Staj Bitimi
6 Mart 2015
STAJ 11
Staj Başlangıcı
9 Mart 2015
Staj Bitimi
27 Mart 2015
STAJ 12
12
Staj Başlangıcı
30 Mart 2015
Staj Bitimi
10 Nisan 2015
STAJ 13
Staj Başlangıcı
13 Nisan 2015
Staj Bitimi
24 Nisan 2015
STAJ 14
Staj Başlangıcı
27 Nisan 2015
Staj Bitimi
15 Mayıs 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
3 Haziran - 6 Haziran 2015
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ (6.SINIFLAR)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
STAJ
Staj Başlangıçı
1 Temmuz 2014
Staj Bitimi
30 Haziran 2015
Zaman
bekleyenler için çok yavaş,
korkanlar için çok hızlı,
yas tutanlar için çok uzun,
sevinenler için çok kısa,
ama SEVENLER İÇİN
SONSUZDUR!
G.Jean Nuthar
13
Yüzünü hakikat ışığına dönmezsen,
çiçekler sana kokmaz.
Kemal Sayar
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
DÖNEM I
15
TURUGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I
FTF 101
TEMEL TIP BİLİMLERİ VE HÜCREYE GİRİŞ
DERS KURULU PROGRAMI
22 Eylül 2014 – 14 Kasım 2014
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Esra GÜNDÜZ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Kadir DEMİRCAN
18
-
18
18T
18
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
36
-
36
36T
36
Dr. Tuğrul ÇELİK
2
2
4
3T
3
Dr. Osman ÖZCAN
6
4
10
8T
8
Dr. Murat YAĞMURCA
4
2
6
5T
5
Dr. Esra GÜNDÜZ
2
-
2
2T
2
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
2
-
2
2T
2
DERS KURULU ÜYELERİ
Dr. Muradiye ACAR
2
-
2
2T
2
Dr. Sevsen CEBECİ
10
4
14
7T+5P
12
Merve TOPÇU
12
-
12
12T
12
TOPLAM
94
12
106
95T+5P
100
İki insan iyi geçiniyorsa,
bu hiç kusursuz olduklarından değil,
birbirlerinin kusurunu hoş gördüklerinden dolayıdır.
Alexis de Togueville
16
1. HAFTA
22.09.2014 Pazartesi (FTF 101)
10.00
Açılış Töreni
11.00
Açılış Dersi: Bilim Adamı ve Bilim
Dr. Şenol DANE
14.00
Oryantasyon Toplantısı
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
09.00-09.45
Histolojiye giriş
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Aile Hekimliği ve İyi Hekimlik Uygulamalarına (İHU) giriş
Dr. Sevsen CEBECİ
11.00-11.45
Oryantasyon Toplantısı: Akran eğitimi tanıtımı
Talha ÜSTÜNTAŞ (dönem-2)
12.00-12.45
Oryantasyon Toplantısı
Öğrenci İşleri
13.45-17.30
Oryantasyon Toplantısı
SKS
09.00-09.45
Biyokimya; ders tanıtımı
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Biyokimyaya giriş
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Tıp hayatına dinamik bir başlangıç
Dinamik Fikirler: Mikail DOĞAN
12.00-12.45
Oryantasyon Toplantısı: TOBAT kulüp tanıtımı
TÖBAT: Raşit ALKAN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
DÖNEM I
23.09.2014 Salı
24.09.2014 Çarşamba
25.09.2014 Perşembe
09.00-09.45
Tıbbi Biyolojiye giriş
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Tıbbi Genetiğe giriş
Dr. Esra GÜNDÜZ
11.00-11.45
Oryantasyon Toplantısı: ATOMS TÜRKİYE
İGEM Takımı: Ramazan ÇETİN
12.00-12.45
Oryantasyon Toplantısı
Dönem-1 Koordinatörü
14.00
İngilizce Seviye Sınavı
09.00-09.45
Mikroskop ve çeşitleri
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Mikroskop ve çeşitleri
Dr. Murat YAĞMURCA
26.09.2014 Cuma
11.00-11.45
Psikolojide yaklaşım ve yöntemler
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Psikolojide yaklaşım ve yöntemler
Merve TOPÇU
13.45-17.30
Oryantasyon Toplantısı
Dönem-1 Koordinatörü
2. HAFTA
29.09.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Hücre membranı
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Hücre membranı
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Temel iletişim kavramları-iletişim engelleri
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
Temel iletişim kavramları-etkin dinleme
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik1: Mikroskop kullanımı G1,3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik1: Mikroskop kullanımı G1,3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik1: Mikroskop kullanımı G2,4
16.45-17.30
Histoloji Pratik1: Mikroskop kullanımı G2,4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
17
30.09.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.45-14.30
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 2A 4A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 2A 4A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 1A 3A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 1A 3A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hücreye giriş
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Hücre organelleri (hücre zarı, mitokondri, peroksizom)
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Hücre Organelleri
Dr. Kadir DEMİRCAN
12.00-12.45
Hücre Organelleri
Dr. Kadir DEMİRCAN
01.10.2014 Çarşamba
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
02.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Hücrede madde transportu
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Hücrede madde transportu
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Histolojik laboratuar teknikleri
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Histolojik laboratuar teknikleri
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
16.45-17.30
Serbest Çalışma
03-07.10.2014
KURBAN BAYRAM TATİLİ
08.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Spektrofotometre ve kullanım alanları
Dr. Tuğrul ÇELİK
10.00-10.45
Konsantrasyon kavramı ve biyokimyasal hesaplamalar
Dr. Tuğrul ÇELİK
11.00-11.45
Hücre organelleri (ribozom, endoplazmik retikulum, golgi, lizozom)
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Hücre organelleri (nükleus, nükleolus, sentriol, hücre iskeleti)
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hücre iskeleti ve hücre yüzey farklılaşmaları, bağlantı kompleksleri
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Hücre iskeleti ve hücre yüzey farklılaşmaları, bağlantı kompleksleri
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Hücre iskeleti ve ilişkili hastalıklar
Dr. Kadir DEMİRCAN
Dr. Kadir DEMİRCAN
09.10.2014 Perşembe
18
12.00-12.45
Hücre iskeleti ve ilişkili hastalıklar
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
16.45-17.30
Serbest Çalışma
Hücrede haberleşmesi ve sinyal yolakları
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Hücrede haberleşmesi ve sinyal yolakları
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Duyusal süreçler
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Duyusal süreçler
Merve TOPÇU
Histoloji Pratik2: Histolojik laboratuar teknikleri G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik2: Histolojik laboratuar teknikleri G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-16.30
Histoloji Pratik2: Histolojik laboratuar teknikleri G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik2: Histolojik laboratuar teknikleri G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
4. HAFTA
13.10.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Su, asid baz kavramı ve tampon sistemler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Su, asid baz kavramı ve tampon sistemler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Temel iletişim kavramları-geribildirim
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Temel iletişim kavramları-empati
Dr. Sevsen CEBECİ
Histoloji Pratik3: Hücre G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM I
10.10.2014 Cuma
09.00-09.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik3: Hücre G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-16.30
Histoloji Pratik3: Hücre G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik3: Hücre G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
14.10.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 2C 4C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 2C 4C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 1C 3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 1C 3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19
15.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Sağlık-Hastalık kavramları
Dr. Sevsen CEBECİ
10.00-10.45
Hekim- Hasta ilişkisi
Dr. Sevsen CEBECİ
11.00-11.45
Plazmanın biyokimyasal içeriği
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Plazmanın biyokimyasal içeriği
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
IHU: Hasta görüşmesi G2A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
IHU: Hasta görüşmesi G2A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
16.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Sağlığa psikososyal etkiler
Dr. Sevsen CEBECİ
10.00-10.45
Aile Hekimliği ve Bütüncül yaklaşım
Dr. Sevsen CEBECİ
11.00-11.45
Hücre organelleri ve biyokimyasal fonksiyonları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Hücre organelleri ve biyokimyasal fonksiyonları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
IHU: Hasta görüşmesi G3A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
IHU: Hasta görüşmesi G3A
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hücre membran biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Hücre membran biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
17.10.2014 Cuma
11.00-11.45
Bilinç ve farklı bilinç durumları
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Bilinç ve farklı bilinç durumları
Merve TOPÇU
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G2B
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G2B
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
20
Serbest Çalışma
20.10.2014 Pazartesi
Transport mekanizmaları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Transport mekanizmaları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Ekstraselüler Matriks
Dr. Kadir DEMİRCAN
12.00-12.45
Ekstraselüler Matriks
Dr. Kadir DEMİRCAN
IHU: Hasta görüşmesi G1A
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G1A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik: Laboratuvar Aletlerinin tanıtımı, Spekrtofotometrik
yöntemler ve Çözelti Hazırlama G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
DÖNEM I
5. HAFTA
09.00-09.45
Serbest Çalışma 21.10.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.45-14.30
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 2B 4B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 2B 4B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 1B 3B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: El yıkama, maske takma, eldiven giyme 1B 3B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hücrenin hayat döngüsü- apopitoz
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Hücrenin hayat döngüsü- apopitoz
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Amino asitler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
22.10.2014 Çarşamba
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Amino asitler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G4A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G4A
Dr. Sevsen CEBECİ
Serbest Çalışma
23.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Proteinlerin yapı ve özellikleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Proteinlerin yapı ve özellikleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Hücre Bölünmesi
Dr. Kadir DEMİRCAN
12.00-12.45
Hücre Bölünmesi
Dr. Kadir DEMİRCAN
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
IHU: Hasta görüşmesi G3B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G3B
Dr. Sevsen CEBECİ
Danışmanlık dersi
21
24.10.2014 Cuma
09.00-09.45
Protein katlanması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Protein sentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Öğrenme yaklaşımları
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Öğrenme yaklaşımları
Merve TOPÇU
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G4B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G4B
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma 6. HAFTA
27.10.2014 Pazartesi
09.00-09.45
DNA ve RNA yapısı
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
10.00-10.45
DNA ve RNA yapısı
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
11.00-11.45
Esansiyel olmayan amino asitlerin sentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Esansiyel olmayan amino asitlerin sentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G1B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G1B
Dr. Sevsen CEBECİ
Serbest Çalışma 28.10.2014 Salı
09.00-09.45
Protein katabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Üre sentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Hastalıkların tedavisini ve alt yapısını aydınlatmada moleküler biyoloji
Dr. Kadir DEMİRCAN
12.00-12.45
Hastalıkların tedavisini ve alt yapısını aydınlatmada moleküler biyoloji
Dr. Kadir DEMİRCAN
13.45-14.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma 29.10.2014 Çarşamba
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
30.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Amino asitlerin özel ürünlere çevrilmesi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Besinsel proteinlerin sindirimi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kanıta dayalı tıp
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Kanıta dayalı tıp
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
22
IHU: Hasta görüşmesi G4C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G4C
Dr. Sevsen CEBECİ
Serbest Çalışma
Amino asitlerin özel ürünlere çevrilmesi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Amino asitlerin özel ürünlere çevrilmesi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Zeka ve zihinsel yetenekler
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Zeka ve zihinsel yetenekler
Merve TOPÇU
IHU: Hasta görüşmesi G2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma 7. HAFTA
03.11.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Enzimler ve koenzimler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Enzimler ve koenzimler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Genlerin yapısı ve fonksiyonu
Dr. Esra GÜNDÜZ
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
DÖNEM I
31.10.2014 Cuma
09.00-09.45
Genlerin yapısı ve fonksiyonu
Dr. Esra GÜNDÜZ
IHU: Hasta görüşmesi G3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Serbest Çalışma 04.11.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G3C
Dr. Sevsen CEBECİ
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Enzim kinetiği
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Enzim kinetiği
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kromozom ve kromatin yapısı
Dr. Muradiye ACAR
05.11.2014 Çarşamba
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Kromozom ve kromatin yapısı
Dr. Muradiye ACAR
IHU: Hasta görüşmesi G1C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G1C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Serbest Çalışma 23
06.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
Enzim aktivitesinin düzenlenmesi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Enzim aktivitesinin düzenlenmesi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Bellek
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Bellek
Merve TOPÇU
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
07.11.2014 Cuma
Serbest Çalışma 8. HAFTA
10.11.2014 Pazartesi
Serbest Çalışma
11.11.2014 Salı
Serbest Çalışma
12.11.2014 Çarşamba
Serbest Çalışma
13.11.2014 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
14.11.2014 Cuma
Üç kimseyi üç yerde tanıyabilirsiniz:
- Yumuşak huylu olanı öfkelenince
- Yiğit olanı savaşta
- Kardeşi kendisine muhtaç olunduğunda
24
Cafer-i Sadık
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Esra GÜNDÜZ
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Mehmet KAYA
14
-
14
14T
14
Dr. Esra GÜNDÜZ
6
2
8
7T
7
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
6
-
6
6T
6
Dr. Muradiye ACAR
6
-
6
6T
6
Dr. Murat ÖZNUR
2
-
2
2T
2
Dr. Osman ÖZCAN
7
-
7
7T
7
Dr. Murat YAĞMURCA
9
-
9
9T
9
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
24
-
24
24T
24
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12
-
12
12T
12
2
Dr. Tuğrul ÇELİK
-
4
4
2T
Dr. Nazım İNTEPE
8
-
8
7T
7
Dr. Sevsen CEBECİ
2
4
8
4P
4
TOPLAM
96
10
106
96T+4P
100
DÖNEM I
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I
FTF 111
REPLİKASYON, HÜCRESEL METABOLİZMA VE TRANSPORT
DERS KURULU PROGRAMI
17 Kasım 2014 – 06 Ocak 2015
25
1. HAFTA
17.11.2014 Pazartesi (FTF 111)
09.00-09.45
Nükleik asitler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Nükleik asitler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Biyoistatistik amaç ve öğrenim hedefleri ile sağlık hizmetlerinde
biyoistatistiğin önemi
Dr. Mehmet KAYA
12.00-12.45
Biyoistatistikte kullanılan terim ve tanımlar
Dr. Mehmet KAYA
14.00
İngilizce vize sınavı
18.11.2014 Salı
09.00-09.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
10.00-10.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
11.00-11.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
12.00-12.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.00
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım vize sınavı
Sabahattin GÜLTEKİN
19.11.2014 Çarşamba
09.00-09.45
İnsan genom organizasyonu
Dr. Esra GÜNDÜZ
10.00-10.45
İnsan genom organizasyonu
Dr. Esra GÜNDÜZ
11.00-11.45
Yakınmaya yönelik öykü alma
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Aile Hekimliği ve yeterlilikler
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
20.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
DNA replikasyonu
Dr. Muradiye ACAR
10.00-10.45
DNA replikasyonu
Dr. Muradiye ACAR
11.00-11.45
Pürin, Primidin Biyosentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
Pürin, Primidin Katabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G3
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G3
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hormonların genel etki mekanizmaları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Hormonların genel etki mekanizmaları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
DNA tamir mekanizması
Dr. Muradiye ACAR
12.00-12.45
DNA tamir mekanizması
Dr. Muradiye ACAR
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G2
Dr. Sevsen CEBECİ
21.11.2014 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
26
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G2
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Serbest Çalışma 24.11.2014 Pazartesi
Anket türleri ve anket hazırlama
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Anket türleri ve anket hazırlama
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Hormonlar: sınıflandırma ve genel özellikleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Hormonlar: sınıflandırma ve genel özellikleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G1
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G1
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
DÖNEM I
2. HAFTA
09.00-09.45
Serbest Çalışma
25.11.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G2A 4A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G2A 4A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G1A 3A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G1A 3A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Embriyolojiye giriş
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Spermatogenez
Dr. Murat YAĞMURCA
26.11.2014 Çarşamba
11.00-11.45
Hücre içi sinyal yolakları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Hücre içi sinyal yolakları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G4
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi video kayıt G4
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Transkripsiyon
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
10.00-10.45
Transkripsiyon
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
11.00-11.45
Spermatogenez
Dr. Murat YAĞMURCA
27.11.2014 Perşembe
12.00-12.45
Oogenez
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
27
28.11.2014 Cuma
09.00-09.45
Verilerin SPSS’e girilmesi
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Verilerin SPSS’e girilmesi
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Translasyon
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
12.00-12.45
Translasyon
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
3. HAFTA
01.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
SPSS data ve transform fonksiyonu
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
SPSS data ve transform fonksiyonu
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Oogenez
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Gelişimin 1.Haftası (ovulasyon, implantasyon)
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 02.12.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G2C 4C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G2C 4C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G1C 3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G1C 3C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Mutasyon
Dr. Esra GÜNDÜZ
10.00-10.45
Mutasyon
Dr. Esra GÜNDÜZ
11.00-11.45
Karbonhidratların genel özellikleri ve sınıflandırılması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Karbonhidratların genel özellikleri ve sınıflandırılması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
03.12.2014 Çarşamba
14.45-15.30
İngilizce G1,3
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Polimorfizm ve önemi
Dr. Murat ÖZNUR
10.00-10.45
Polimorfizm ve önemi
Dr. Murat ÖZNUR
11.00-11.45
Glikoliz
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Glikoliz
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-17.30
ÖĞRENCİ KONGRE ÖN SUNUMLARI
Dr. Sevsen CEBECİ
04.12.2014 Perşembe
28
09.00-09.45
TCA Döngüsü
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
TCA Döngüsü
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Epigenetik
Dr. Muradiye ACAR
12.00-12.45
Epigenetik
Dr. Muradiye ACAR
13.45-17.30
ÖĞRENCİ KONGRE ÖN SUNUMLARI
4. HAFTA
09.00-09.45
Dr. Sevsen CEBECİ
08.12.2014 Pazartesi
Biyoenerjetikler ve metabolizmaya giriş
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Biyoenerjetikler ve metabolizmaya giriş
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Gelişimin 1.Haftası (ovulasyon, implantasyon)
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Bilaminar germ diski
Dr. Osman ÖZCAN
IHU: Hasta görüşmesi G1
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G1
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
DÖNEM I
05.12.2014 Cuma
Serbest Çalışma
09.12.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.45-14.30
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G2B 4B
Dr. Sevsen CEBECİ
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 2A-4A
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G2B 4B
Dr. Sevsen CEBECİ
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 2A-4A
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G1B 3B
Dr. Sevsen CEBECİ
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 1A-3A
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Nabız, kan basıncı, vücut ısısı ölçümü G1B 3B
Dr. Sevsen CEBECİ
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 1A-3A
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Rekombinant DNA
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
10.00-10.45
Rekombinant DNA
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
11.00-11.45
Oksidatif fosforilasyon ve elektron transport zinciri
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Oksidatif fosforilasyon ve elektron transport zinciri
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
IHU: Hasta görüşmesi G4
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G2
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
10.12.2014 Çarşamba
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G4
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G2
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Serbest Çalışma
29
11.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
Evrenin, Dünyanın, İnsanlığın Yaşı. Yazının İcadı, Bilimlerin Gelişmesi,
Dr. Nazım İNTEPE
10.00-10.45
Tıp nedir? Tıp Tarihi Dersinin Amacı
Dr. Nazım İNTEPE
11.00-11.45
İlk Çağda Tıp. Tıbbın Sembolü, Akslepionlar
Dr. Nazım İNTEPE
12.00-12.45
Hipokrat Kimdir, Hipokrat Tıbbı, Galen, Celsus, Paracelsus
Dr. Nazım İNTEPE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G3
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G3
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tıbbı Nebevi, Farabi, Razi, Zehravi, Beyruni
Dr. Nazım İNTEPE
10.00-10.45
İbni Sina’nın Hayatı, El Kanun Fıttıb
Dr. Nazım İNTEPE
11.00-11.45
Neden Etik Ve Tıp Etiği, Deontoloji, Hekim Hasta İletişimi Hekimliğin
Motivasyonları,
Dr. Nazım İNTEPE
12.12.2014 Cuma
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Paternalizm, Hasta Sırrı, Mahremiyet
Dr. Nazım İNTEPE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G4
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
IHU: Hasta görüşmesi G2
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G2
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G4
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
Serbest Çalışma
5. HAFTA
15.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Frekans dağılımları
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Dağılımları tanımlayıcı ölçütler
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Amino asit karbon iskeleti katabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Amino asit karbon iskeleti katabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
IHU: Hasta görüşmesi G3
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G1
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Hasta görüşmesi G3
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya pratik1: Elektron transport zinciri G1
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
16.12.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
30
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 2B-4B
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 2B-4B
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 1B-3B
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 1B-3B
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
14.45-15.30
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım
Sabahattin GÜLTEKİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
Örnekleme
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Örnekleme
Dr. Mehmet KAYA
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Glukoneogenez
12.00-12.45
Glukoneogenez
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-16.30
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
16.45-17.30
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
DÖNEM I
17.12.2014 Çarşamba
09.00-09.45
18.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
Glikojen metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Glikojen metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Trilaminar germ diski
12.00-12.45
Trilaminar germ diski
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tablo ve grafik yapım yöntemi
19.12.2014 Cuma
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Tablo ve grafik yapım yöntemi
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Pentoz fosfat yolu
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
Üronik asit yolu
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-16.30
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
16.45-17.30
Biyokimya Pratik2: Spektrofotometrede Protein Analizi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK, Dr. Hilmi DEMİRİN
6. HAFTA
09.00-09.45
22.12.2014 Pazartesi
Fruktoz metabolizması ve bozuklukları
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Galaktoz, mannoz metabolizması ve bozuklukları
11.00-11.45
İnsan moleküler genetiği için araçlar
Dr. Esra GÜNDÜZ
12.00-12.45
İnsan moleküler genetiği için araçlar
Dr. Esra GÜNDÜZ
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
31
23.12.2014 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
14.00
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 2C-4C
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 2C-4C
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 1C-3C
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Tıbbi Genetik Pratik: DNA izolasyonu 1C-3C
Dr. Esra GÜNDÜZ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Seçmeli Ders: Yazılı ve sözlü anlatım final sınavı
Sabahattin GÜLTEKİN
24.12.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Embriyonal dönem
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Fetal dönem
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Galaktoz, mannoz metabolizması ve bozuklukları
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Karbonhidratların sindirimi
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Detoksifikasyon sistemleri ve ksenobiyotiklerin metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Detoksifikasyon sistemleri ve ksenobiyotiklerin metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
25.12.2014 Perşembe
11.00-11.45
Fetal zarlar
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Plasenta
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Pankreas Hormonlarından İnsulin ve glukagon
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Diyabetes mellituslu hastanın tanısı
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Konjenital malformasyonlar
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Konjenital malformasyonlar
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
26.12.2014 Cuma
7. HAFTA
10:00
29.12.2014 Pazartesi
İngilizce Final Sınavı
30.12.2014 Salı
Serbest Çalışma
31.01.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma
01.01.2015 Perşembe
YILBAŞI TATİLİ
32
02.01.2015 Cuma
Serbest Çalışma
05.01.2015 Pazartesi
14.00
Ders kurulu Teorik Sınavı
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
19-23 Ocak 2015
Güz Dönemi Final Sınavları
02-06 Şubat 2015
DÖNEM I
06.01.2015 Salı
Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir.
Nasıl olsa bir gün doğar.
Wendell Phillips
33
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I
FTF 102
ENERJİ VE METABOLİZMA
DERS KURULU PROGRAMI
09 Şubat 2015 – 10 Nisan 2015
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Esra GÜNDÜZ
DERS KURULU ÜYELERİ
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
20
-
20
17T
17
Dr. Tuğrul ÇELİK
-
2
2
1T
1
Dr. Şenol DANE
8
-
8
7T
7
Dr. Duygu AYDIN
6
-
6
5T
5
Dr. Esra GÜNDÜZ
4
-
4
3T
3
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
4
-
4
3T
3
Dr. Muradiye ACAR
2
-
2
1T
1
Dr. Murat ÖZNUR
4
-
4
3T
3
Dr. Kadir DEMİRCAN
6
-
6
5T
5
Dr. Sevsen CEBECİ
2
4
6
4P
4
Dr. Nazım İNTEPE
6
-
6
5T
5
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
26
-
26
22T
22
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
6
-
6
5T
5
Mustafa YÜKSEL
10
-
10
9T
9
Merve TOPÇU
12
-
12
10T
10
TOPLAM
116
6
122
96T+4P
100
İçinde sevgi yoksa, boşuna dost arama!
Sadi-i Şirazi
34
09.02.2015 Pazartesi (FTF 102)
Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılması (prokaryot)
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılması (ökaryot)
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Lipitlerin genel özellikleri ve sınıflandırılması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Lipitlerin genel özellikleri ve sınıflandırılması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
IHU: IM enjeksiyon G4A 2A
Dr. Sevsen CEBECİ
10.02.2015 Salı
10.00-10.45
11.00-11.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G4A 2A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G3A 1A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G3A 1A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
12.00-12.45
DÖNEM I
1. HAFTA
09.00-09.45
11.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Bakteri hücresi genel yapısı
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Bakteri hücresi genel yapısı
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Vücut sıvıları, iç ortam ve homeostazis
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Vücut sıvıları, iç ortam ve homeostazis
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Yağ asitlerinin biyosentezi
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Yağ asitlerinin biyosentezi
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Bakteri metabolizması
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Bakteri metabolizması
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Bakteri genetiği
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Bakteri genetiği
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
12.02.2015 Perşembe
13.02.2015 Cuma
35
2. HAFTA
16.02.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Bakterilerin üretilmesi
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Bakterilerin üretilmesi
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Triaçilgliserol sentezi ve Lipoliz
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Triaçilgliserol sentezi ve Lipoliz
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
17.02.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
IHU: IM enjeksiyon G4B 2B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G4B 2B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G3B 1B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G3B 1B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
12.00-12.45
18.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Kolesterol metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Kolesterol metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Sözel Sunum Yapma Becerisi
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
12.00-12.45
Poster Sunumu Hazırlama Kuralları
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Lipoproteinlerin metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Lipoproteinlerin metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Hücre fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Hücre fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Hücre fonksiyon ve çoğalmasının genetik kontrolü
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Hücre fonksiyon ve çoğalmasının genetik kontrolü
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Güdüler ve duygular
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Güdüler ve duygular
Merve TOPÇU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19.02.2015 Perşembe
20.02.2015 Cuma
36
23.02.2015 Pazartesi
Biyofiziğe giriş, Biyomekanik
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Biyomühendislik
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Hücre zarında madde iletimi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Hücre zarında madde iletimi
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
24.02.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
IHU: IM enjeksiyon G4C 2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G4C 2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G3C 1C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: IM enjeksiyon G3C 1C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
12.00-12.45
DÖNEM I
3. HAFTA
09.00-09.45
25.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Kök hücre ve tedavi umutları
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Kök hücre ve tedavi umutları
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Bakterilerin patojenite kriterleri
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Bakterilerin patojenite kriterleri
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK, Hilmi DEMİRİN
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK, Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-16.30
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK, Hilmi DEMİRİN
16.45-17.30
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK, Hilmi DEMİRİN
26.02.2015 Perşembe
09.00-09.45
Konakçı savunma mekanizmaları (doğal direnç) normal flora
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
Konakçının spesifik savunma mekanizmaları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Fosfolipidler ve Glikolipitler
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
12.00-12.45
Fosfolipidler ve Glikolipitler
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-17.30
ÖĞRENCİ KONGRE SUNUMLARI
Dr. Sevsen CEBECİ
27.02.2015 Cuma
09.00-09.45
Gelişim biyolojisi
Dr. Kadir DEMİRCAN
10.00-10.45
Gelişim biyolojisi
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Yaşam boyu gelişim (bebeklik ve çocukluk)
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Yaşam boyu gelişim (bebeklik ve çocukluk)
Merve TOPÇU
13.45-17.30
ÖĞRENCİ KONGRE SUNUMLARI
Dr. Sevsen CEBECİ
37
4. HAFTA
02.03.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Biyoenerjetik, Termodinamik
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Laser ve tıpta kullanımı
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Temel yaşam desteği
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Temel yaşam desteği
Dr. Sevsen CEBECİ
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ
15.45-16.30
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
16.45-17.30
Biyokimya Pratik: Spektrofotometrik glukoz analizi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
03.03.2015 Salı
IHU: Temel yaşam desteği G4A 2A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G4A 2A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G3A 1A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G3A 1A
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Antibiyotik: Etki ve direnç mekanizmaları
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Antibiyotik: Etki ve direnç mekanizmaları
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
ÖĞRENCİ KONGRE REVİZE SUNUMLARI
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
ÖĞRENCİ KONGRE REVİZE SUNUMLARI
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Selçuklu Tıbbı Daruşşifalar
Dr. Nazım İNTEPE
10.00-10.45
Osmanlı Tıbbı, Sabuncuoğlu Şerafettin Ve Cerrahatül Haniye, Hekimbaşılık
Sistemi
Dr. Nazım İNTEPE
11.00-11.45
Tıptaki 20 Büyük Buluşun Tarihi
Dr. Nazım İNTEPE
12.00-12.45
Tıptaki 20 Büyük Buluşun Tarihi
Dr. Nazım İNTEPE
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
04.03.2015 Çarşamba
05.03.2015 Perşembe
38
Osmanlının Son Döneminde Tıp Eğitimi- TıbbıyeyiŞahane’nin Açılışı
Dr. Nazım İNTEPE
10.00-10.45
Cerrahinin Tarihi Anestezinin Tarihi, Ünlü Hekimler ( San’atkarlar,
Başbakanlar)
Dr. Nazım İNTEPE
11.00-11.45
Yaşam boyu gelişim (ergenlik ve yetişkinlik)
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Yaşam boyu gelişim (ergenlik ve yetişkinlik)
Merve TOPÇU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
5. HAFTA
09.00-09.45
DÖNEM I
06.03.2015 Cuma
09.00-09.45
09.03.2015 Pazartesi
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri
11.00-11.45
Mendel genetiği
Dr. Esra GÜNDÜZ
12.00-12.45
Mendel genetiği
Dr. Esra GÜNDÜZ
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
10.03.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
IHU: Temel yaşam desteği G4B 2B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G4B 2B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G3B 1B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G3B 1B
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hastalıkta ve Sağlıkta Hücre
10.00-10.45
Hastalıkta ve Sağlıkta Hücre
Dr. Kadir DEMİRCAN
11.00-11.45
Eikazonoitler
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11 .03. 2015 Çarşamba
Dr. Kadir DEMİRCAN
12.00-12.45
Eikazonoitler
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tek gen kalıtım şekilleri
Dr. Murat ÖZNUR
10.00-10.45
Tek gen kalıtım şekilleri
Dr. Murat ÖZNUR
12.03.2015 Perşembe
11.00-11.45
Mantar, protozoa ve helmintlerin tanıtımı
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Mantar, protozoa ve helmintlerin tanıtımı
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
39
13.03.2015 Cuma
09.00-09.45
Kromozom anomalileri
Dr. Muradiye ACAR
10.00-10.45
Kromozom anomalileri
Dr. Muradiye ACAR
11.00-11.45
Kişilik gelişimi
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Kişilik gelişimi
Merve TOPÇU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 6. HAFTA
16.03.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Elektrik yükü, elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektrik potansiyel ve
potansiyel enerji, kapasitans.
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Elektrik yükü, elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektrik potansiyel ve
potansiyel enerji, kapasitans.
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Multifaktöriyel kalıtım
Dr. Murat ÖZNUR
12.00-12.45
Multifaktöriyel kalıtım
Dr. Murat ÖZNUR
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 17.03.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
IHU: Temel yaşam desteği G4C 2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G4C 2C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G3C 1C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
IHU: Temel yaşam desteği G3C 1C
Dr. Sevsen CEBECİ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 13.45-14.30
18. 03. 2015 Çarşamba
09.00-09.45
Mitokondrial DNA
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
10.00-10.45
Mitokondrial DNA
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
11.00-11.45
Parazitlerin genel özellikleri
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Parazit konak ilişkileri
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19.03.2015 Perşembe
40
09.00-09.45
Açlık, tokluk metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Keton cisimleri
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Tıbbi genetik ve etik
Dr. Esra GÜNDÜZ
12.00-12.45
Tıbbi genetik ve etik
Dr. Esra GÜNDÜZ
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma Popülasyon genetiği
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
10.00-10.45
Popülasyon genetiği
Dr. Ömer Faruk HATİPOĞLU
11.00-11.45
Kişilik kuramları I
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Kişilik kuramları I
Merve TOPÇU
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 7. HAFTA
09.00-09.45
23.03.2015 Pazartesi
Biyosensör teknolojisi ve Nanobiyosensörler
Dr. Mustafa YÜKSEL
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Biyosensör teknolojisi ve Nanobiyosensörler
11.00-11.45
Mantarların morfolojik yapıları ve insan sağlığındaki önemli mantarlar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Mantarların morfolojik yapıları ve insan sağlığındaki önemli mantarlar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma DÖNEM I
20.03.2015 Cuma
09.00-09.45
24.03.2015 Salı
09.00-09.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
10.00-10.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
11.00-11.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
12.00-12.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 25.03.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Vücut sıvı hacimleri ve ölçülmesi
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Vücut sıvı hacimleri ve ölçülmesi
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Virusların genel özellikleri, morfolojik ve kimyasal yapıları
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Virusların genel özellikleri, morfolojik ve kimyasal yapıları
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Biyolojik ritmler
10.00-10.45
Biyolojik ritmler
Dr. Şenol DANE
11.00-11.45
Parazitlerin sınıflandırması, protozoa ve helmintlerin genel özellikleri
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
26.03.2015 Perşembe
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
İnsan sağlığındaki önemli protozoa ve helmintler
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 27.03.2015 Cuma
6. ULUSLARARASI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
41
8. HAFTA
30.03.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Dalga hareketi, ses ve ultrases
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Dalga hareketi, ses ve ultrases
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Virus konak ilişkisi
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Viral hastalıklar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
10.00-10.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
11.00-11.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
12.00-12.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 31.03.2015 Salı
01.04.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Lipidlerin sindirimi ve emilimi
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
10.00-10.45
Etil alkol metabolizması
Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU
11.00-11.45
Biyoelektrik potansiyeller
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Biyoelektrik potansiyeller
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 02.04.2015 Perşembe
09.00-09.45
İnsan sağlığında önemli olan viruslar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
İnsan sağlığında önemli olan viruslar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Kişilik kuramları II
Merve TOPÇU
12.00-12.45
Kişilik kuramları II
Merve TOPÇU
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 03.04.2015 Cuma
Serbest Çalışma 9. HAFTA
06.03.2015 Pazartesi
Serbest Çalışma 07.03.2015 Salı
Serbest Çalışma 08.04.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma 09.04.2015 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
10.04.2015 Cuma
09.00
42
Ders Kurulu Pratik Sınavı
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Esra GÜNDÜZ
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
19
16
35
16T+7P
23
Dr. Muhsin TOKTAŞ
14
4
18
12T+2P
14
Dr. Alaittin ELHAN
4
4
8
3T+2P
5
Dr. Ayşe GÜREL
10
-
10
8T
8
Dr. Osman ÖZCAN
6
6
12
5T+2P
7
Dr. Murat YAĞMURCA
7
4
11
6T+2P
8
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
20
-
20
17T
17
Dr. Mustafa YÜKSEL
8
-
8
7T
7
Dr. Alper BOZKURT
2
-
2
2T
2
Dr. Gülçin DİLMEN
2
-
2
2T
2
TOPLAM
92
34
126
82T+11P
93
DÖNEM I
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I
FTF 112
DOKULARA GİRİŞ, LOKOMOTOR SİSTEM
DERS KURULU PROGRAMI
13 Nisan 2015 – 02 Haziran 2015
Ders kurulu sınavı toplam 93 puan üzerinden hesaplanacaktır. Tıp Öğrenci Kongre puanı sözel sunumlar için 9, poster sunumları için 7 puan üzerinden eklenecektir.
Çalışan insanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.
Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
Hz. Ali
43
1. HAFTA
13.04.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Anatomiye giriş ve genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Anatomiye giriş ve genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Dokulara Giriş
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Örtü epiteli
Dr. Murat YAĞMURCA
14.00
İngilizce Vize Sınavı
14.04.2015 Salı
09.00-09.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
10.00-10.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
11.00-11.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
12.00-12.45
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.00
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji vize sınavı
Dr. Şenol DANE
15.04.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Anatomi terminolojisi
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Anatomi terminolojisi
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Kemikler hakkında genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Kemikler hakkında genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 16.04.2015 Perşembe
09.00-09.45
Omuz kemeri ve kol kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Omuz kemeri ve kol kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Önkol ve el kemikleri
Dr. Muhsin TOKTAŞ
12.00-12.45
Önkol ve el kemikleri
Dr. Muhsin TOKTAŞ
13.45-14.30
Anatomi Pratik1: Anatomiye giriş ve genel bilgiler ve anatomi terminolojisi
G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik1: Anatomiye giriş ve genel bilgiler ve anatomi terminolojisi
G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-16.30
Anatomi Pratik1: Anatomiye giriş ve genel bilgiler ve anatomi terminolojisi
G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik1: Anatomiye giriş ve genel bilgiler ve anatomi terminolojisi
G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
09.00-09.45
Örtü epiteli
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Omurgaya yaklaşım ve columna vertebralis kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Omurgaya yaklaşım ve columna vertebralis kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Toraks Kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik1: Örtü epiteli G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik1: Örtü epiteli G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik1: Örtü epiteli G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik1: Örtü epiteli G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
14.45-15.30
17.04.2015 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
44
20.04.2015 Pazartesi
Elektromanyetik dalgalar ve radyasyon
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Elektromanyetik dalgalar ve radyasyon
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Pelvis kemikleri
Dr. Alaittin ELHAN
12.00-12.45
Pelvis kemikleri
Dr. Alaittin ELHAN
13.45-14.30
Anatomi Pratik2: Kemikler hakkında genel bilgiler, Omuz kemeri ve kol
kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik2: Kemikler hakkında genel bilgiler, Omuz kemeri ve kol
kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-16.30
Anatomi Pratik2: Kemikler hakkında genel bilgiler, Omuz kemeri ve kol
kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik2: Kemikler hakkında genel bilgiler, Omuz kemeri ve kol
kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
14.45-15.30
DÖNEM I
2. HAFTA
09.00-09.45
21.04.2015 Salı
Anatomi Pratik3: Önkol ve el kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik3: Önkol ve el kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik3: Önkol ve el kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik3: Önkol ve el kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Alt ekstremite kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Alt ekstremite kemikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Kalsiyum, fosfor ve magnezyum metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Kalsiyum, fosfor ve magnezyum metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik4: Omurgaya yaklaşım, columna vertebralis ve toraks
kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik4: Omurgaya yaklaşım, columna vertebralis ve toraks
kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik4: Omurgaya yaklaşım, columna vertebralis ve toraks
kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik4: Omurgaya yaklaşım, columna vertebralis ve toraks
kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
22.04.2015 Çarşamba
13.45-14.30
14.45-15.30 23.04.2015 Perşembe
TATİL
24.04. 2015 Cuma
09.00-09.45
Salgı epiteli
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Salgı epiteli
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Neurocranium kemikleri I
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Neurocranium kemikleri I
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
45
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 3. HAFTA
27.04.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Radyasyon fiziği, elektromanyetik enerji ve tıpta kullanımı
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
Radyasyon fiziği, elektromanyetik enerji ve tıpta kullanımı
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Eser elementler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Eser elementler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik5: Pelvis kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik5: Pelvis kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik5: Pelvis kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik5: Pelvis kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
28.04.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
Histoloji Pratik2: Salgı epiteli G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik2: Salgı epiteli G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik2: Salgı epiteli G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik2: Salgı epiteli G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Neurocranium kemikleri II
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Neurocranium kemikleri II
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Çinko, bakır metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Çinko, bakır metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik6: Alt ekstremite kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AEIL
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik6: Alt ekstremite kemikleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Anatomi Pratik6: Alt ekstremite kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Anatomi Pratik6: Alt ekstremite kemikleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
29.04.2015 Çarşamba
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
30.04.2015 Perşembe
16.45-17.30
46
09.00-09.45
Splanchnocranium kemikleri I
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Splancnnocranium kemikleri I
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Bağ dokusu-1
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Bağ dokusu-1
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-17.30
Danışmanlık dersi
01.05.2015 Cuma
TATİL
04.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
B12, Folik asit ve vitamin C
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
B12, Folik asit ve vitamin C
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Bağ dokusu -2
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Bağ dokusu -2
Dr. Osman ÖZCAN
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik7: Neurocranium kemikleri I ve II G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik7: Neurocranium kemikleri I ve II G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik7: Neurocranium kemikleri I ve II G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik7: Neurocranium kemikleri I ve II G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM I
4. HAFTA
05.05.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
Histoloji Pratik3: Bağ dokusu G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik3: Bağ dokusu G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik3: Bağ dokusu G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik3: Bağ dokusu G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Suda çözünen vitaminler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Suda çözünen vitaminler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Splanchnocranium kemikleri II
Dr. Muhsin TOKTAŞ
12.00-12.45
Splancnnocranium kemikleri II
Dr. Muhsin TOKTAŞ
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kafa iskeletinin bütünü
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Kafa iskeletinin bütünü
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Kıkırdak dokusu
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Kıkırdak dokusu
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
06.05.2015 Çarşamba
07.05.2015 Perşembe
47
08.05.2015 Cuma
09.00-09.45
Eklemler hakkında genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Eklemler hakkında genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Yağda çözünen vitaminler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Yağda çözünen vitaminler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik4: Kıkırdak Dokusu G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik4: Kıkırdak Dokusu G2-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik4: Kıkırdak Dokusu G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik4: Kıkırdak Dokusu G1-3
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
5. HAFTA
11.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
X ışınları görüntüleme yöntemleri
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
NMR
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Kranyum eklemleri, columna vertebralis eklemleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Kranyum eklemleri, columna vertebralis eklemleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
13.45-14.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 12.05.2015 Salı
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik8: Splanchnocranium kemikleri I ve II G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik8: Splanchnocranium kemikleri I ve II G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik8: Splanchnocranium kemikleri I ve II G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik8: Splanchnocranium kemikleri I ve II G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Thorax eklemleri
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Thorax eklemleri
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Toksikolojide genel kavramlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Toksikolojide genel kavramlar
Dr. Ayşe GÜREL
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik9: Kafa iskeletinin bütünü G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik9: Kafa iskeletinin bütünü G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik9: Kafa iskeletinin bütünü G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik9: Kafa iskeletinin bütünü G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.05.2015 Çarşamba
13.45-14.30
14.45-15.30
48
Kemik dokusu
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Kemik dokusu
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Bağ dokusu biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Bağ dokusu biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik10: Eklemler hakkında genel bilgiler, kranyum, columna
vertebralis ve thorax eklemleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik10: Eklemler hakkında genel bilgiler, kranyum, columna
vertebralis ve thorax eklemleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik10: Eklemler hakkında genel bilgiler, kranyum, columna
vertebralis ve thorax eklemleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik10: Eklemler hakkında genel bilgiler, kranyum, columna
vertebralis ve thorax eklemleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
09.00-09.45
Farmakolojiye giriş ve ilaçlarda farmasötik şekiller
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
İlaçların veriliş yolları
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Kollajen ve elastin biyosentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Kollajen ve elastin biyosentezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-14.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
14.45-15.30
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma 13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM I
14.05.2015 Perşembe
09.00-09.45
15.05.2015 Cuma
6. HAFTA
18. 05. 2015 Pazartesi
09.00-09.45
Radyoaktivite
Dr. Mustafa YÜKSEL
10.00-10.45
İyonlaştırıcı parçacıklar, deteksiyonu ve tıpta kullanımı
Dr. Mustafa YÜKSEL
11.00-11.45
Kemik dokusu biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Kemik sentez ve yıkım belirteçleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-17.30
Serbest Çalışma 19.05.2015 Salı
TATİL
20. 05. 2015 Çarşamba
09.00-09.45
Üst ekstremite eklemleri
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Üst ekstremite eklemleri
Dr. Alaittin ELHAN
11.00-11.45
İlaçların etki mekanizmaları
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
İlaçların etki mekanizmaları
Dr. Ayşe GÜREL
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik11: Üst ekstremite eklemleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G1,3
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik11: Üst ekstremite eklemleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Anatomi Pratik11: Üst ekstremite eklemleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Anatomi Pratik11: Üst ekstremite eklemleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
49
21. 05. 2015 Perşembe
09.00-09.45
İlaç reseptör etkileşimi
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
İlaç reseptör etkileşimi
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Alt ekstremite eklemleri
Dr. Muhsin TOKTAŞ
12.00-12.45
Alt ekstremite eklemleri
Dr. Muhsin TOKTAŞ
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Histoloji Pratik5: Kemik Dokusu G1-3
Dr. Osman ÖZCAN, Murat YAĞMURCA
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
13.45-14.30
14.45-15.30
Histoloji Pratik5: Kemik Dokusu G1-3
Dr. Osman ÖZCAN, Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik5: Kemik Dokusu G2-4
Dr. Osman ÖZCAN, Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik5: Kemik Dokusu G2-4
Dr. Osman ÖZCAN, Murat YAĞMURCA
09.00-09.45
Glikoprotein ve proteoglikanlar
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Glikoprotein ve proteoglikanlar
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kanıta dayalı tıp ve akılcı ilaç kullanımı
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Kanıta dayalı tıp ve akılcı ilaç kullanımı
Dr. Ayşe GÜREL
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
Anatomi Pratik12: Alt ekstremite eklemleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
İngilizce G2,4
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
22. 05. 2015 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
Anatomi Pratik12: Alt ekstremite eklemleri G1-3
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik12: Alt ekstremite eklemleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik12: Alt ekstremite eklemleri G2-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
7. HAFTA
25.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Kemikler ve eklemler-1
Dr. Gülçin DİLMEN
10.00-10.45
Kemikler ve eklemler-1
Dr. Gülçin DİLMEN
11.00-11.45
Kemikler ve eklemler-2
Dr. Alper BOZKURT
12.00-12.45
Kemikler ve eklemler-2
Dr. Alper BOZKURT
13.45-17.30
Serbest Çalışma
26.05.2015 Salı
10.00
İngilizce Final sınavı
14.00
Seçmeli ders: Tıbbi Terminoloji Final sınavı
Çağla EMEKÇİ, Sıddıka AŞIK
27.05.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma
28.05.2015 Perşembe
Serbest Çalışma
29.05.2015 Cuma
Serbest Çalışma
01.06.2015 Pazartesi
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınav
02.06.2015 Salı
10.00
Ders Kurulu Pratik Sınav
15-19 Haziran 2015
Bahar Dönemi Final Sınavları
29 Haziran- 03 Temmuz 2015
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
50
Dr. Şenol DANE
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
DÖNEM II
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM II
FTF 209
KAS -PERİFERİK SİNİR VE HEMOPOETİK SİSTEM
DERS KURULU PROGRAMI
08 Eylül 2014 – 17 Ekim 2014
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10
10
20
11T+5P
16
Dr. Muhsin TOKTAŞ
6
4
10
6T+2P
8
Dr. Alaittin ELHAN
2
2
4
2T+2P
4
Dr. Şenol DANE
15
-
15
16T
16
Dr. Duygu AYDIN
6
9
15
6T+5P
11
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
24
-
24
25T
25
-
4
4
2T
2
Dr. Tuğrul ÇELİK
Dr. Osman ÖZCAN
4
3
7
4T+2P
6
Dr. Murat YAĞMURCA
8
3
11
8T+2P
10
OLGU SUNUMU
2
-
2
2T
2
TOPLAM
77
35
112
91T+9P
100
İyi mazeretler bulmayı başaranların,
başka şeyler başarabildiği çok nadiren görülür.
Benjamin Franklin
52
08.09.2014 Pazartesi (FTF 209)
Kaslar hakkında genel bilgi
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Kaslar hakkında genel bilgi
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Kas dokusu histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Kas dokusu histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Yüzeyel ve derin sırt kasları, ense kasları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Yüzeyel ve derin sırt kasları, ense kasları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
09.09.2014 Salı
11.00-11.45
İskelet kasında kasılma ilkeleri
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
İskelet kasında kasılma ilkeleri
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Toraks kasları ve meme anatomisi
Dr. Muhsin TOKTAŞ
Dr. Muhsin TOKTAŞ
DÖNEM II
1. HAFTA
09.00-09.45
10.09.2014 Çarşamba
10.00-10.45
Toraks kasları ve meme anatomisi
11.00-11.45
Kas dokusu histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
İskelet kasında kasılma ilkeleri
Dr. Şenol DANE
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kranyum, yüz ve boyun kasları
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Kranyum, yüz ve boyun kasları
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.09.2014 Perşembe
11.00-11.45
Düz kas fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Düz kas fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Anatomi Pratik1: Yüzeyel ve derin sırt kasları, ense kasları ile toraks
kasları ve meme anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik1: Kas dokusu G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik1: Yüzeyel ve derin sırt kasları, ense kasları ile toraks
kasları ve meme anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik1: Kas dokusu G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik1: Yüzeyel ve derin sırt kasları, ense kasları ile toraks
kasları ve meme anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik1: Kas dokusu G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik1: Yüzeyel ve derin sırt kasları, ense kasları ile toraks
kasları ve meme anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik1: Kas dokusu G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
53
12.09.2014 Cuma
09.00-09.45
Kas Biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Kas Biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Sinir kas kavşağı
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Elektromiyografi (EMG)
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik2: Kranyum, yüz ve boyun kasları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Anatomi Pratik2: Kranyum, yüz ve boyun kasları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik2: Kranyum, yüz ve boyun kasları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik2: Kranyum, yüz ve boyun kasları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
2. HAFTA
15.09.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Plexus brachialis’in oluşumu, dalları ve üst ekstremite sinirleri ile üst ekstremite omuz ve kol kasları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Plexus brachialis’in oluşumu, dalları ve üst ekstremite sinirleri ile üst ekstremite omuz ve kol kasları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Sinir dokusu histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Sinir dokusu histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
Fizyoloji Pratik1: EMG G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
14.45-15.30
Fizyoloji Pratik1: EMG G4
15.45-16.30
Fizyoloji Pratik1: EMG G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik1: EMG G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
09.00-09.45
Önkol ve el kasları ile fossa axillaris, fossa cubitalis, karpal tünel ve fovea
radialis
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Önkol ve el kasları ile fossa axillaris, fossa cubitalis, karpal tünel ve fovea
radialis
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
16.09.2014 Salı
11.00-11.45
Malign hipertermi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Rigor mortis
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-14.30
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik1: EMG G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik1: EMG G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Fizyoloji Pratik1: EMG G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik1: EMG G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
09.00-09.45
Plexus lumbalis, plexus sacralis ve alt ekstremite sinirleri, otonom sinir
sistemi anatomisine genel bakış
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Alt ekstremite kalça ve uyluk kasları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
17.09.2014 Çarşamba
54
11.00-11.45
Sinir sisteminin organizasyonu
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Sinir sisteminin organizasyonu
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Cerebrum, cerebellum ve medulla spinalis histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
14.45-15.30
Meninksler, kan-beyin bariyeri, BOS ve pleksus koroideus histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Sinir sisteminin embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Serbest Çalışma
Kan dokusu histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Kan dokusu histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Sinir sisteminin organizasyonu
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Nöronal devreler
Dr. Şenol DANE
Histoloji Pratik2: Sinir dokusu G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik3: Plexus brachialis’in oluşumu, dalları ve üst ekstremite
sinirleri ile üst ekstremite omuz ve kol kasları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik2: Sinir dokusu G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik3: Plexus brachialis’in oluşumu, dalları ve üst ekstremite
sinirleri ile üst ekstremite omuz ve kol kasları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik2: Sinir dokusu G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik3: Plexus brachialis’in oluşumu, dalları ve üst ekstremite
sinirleri ile üst ekstremite omuz ve kol kasları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik2: Sinir dokusu G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik3: Plexus brachialis’in oluşumu, dalları ve üst ekstremite
sinirleri ile üst ekstremite omuz ve kol kasları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
DÖNEM II
18.09.2014 Perşembe
09.00-09.45
19.09.2014 Cuma
09.00-09.45
Hematopoez
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Hematopoez
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Hem biyosentezi ve Porfiriyalar
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Hem biyosentezi ve Porfiriyalar
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Fizyoloji Pratik2: Hematokrit G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik2: Hematokrit G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Fizyoloji Pratik2: Hematokrit G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik2: Hematokrit G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
3. HAFTA
10.00-10.45
22.09.2014 Pazartesi
Açılış Töreni
11.00-11.45
Açılış Dersi: Bilim Adamı ve Bilim
13.45-17.30
Serbest Çalışma
Dr. Şenol DANE
09.00-09.45
Bacak ve ayak kasları ile trigonum femorale, canalis adductorius ve fossa
poplitea
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Bacak ve ayak kasları ile trigonum femorale, canalis adductorius ve fossa
poplitea
Dr. Muhsin TOKTAŞ
23.09.2014 Salı
11.00-11.45
Hemoglobinopatiler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Hemoglobinopatiler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-14.30
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik3: Hemoglobin G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik3: Hemoglobin G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Fizyoloji Pratik3: Hemoglobin G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik3: Hemoglobin G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
55
24.09.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Eritrositler
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Eritrositler
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Karın kasları, canalis inguinalis, canalis femoralis, lacuna musculorum ve
lacuna vasorum
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Karın kasları, canalis inguinalis, canalis femoralis, lacuna musculorum ve
lacuna vasorum
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
Histoloji Pratik3: Kan dokusu G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik4: Önkol ve el kasları ile fossa axillaris, fossa cubitalis,
karpal tünel ve fovea radialis G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik3: Kan dokusu G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik4: Önkol ve el kasları ile fossa axillaris, fossa cubitalis,
karpal tünel ve fovea radialis G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik3: Kan dokusu G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik4: Önkol ve el kasları ile fossa axillaris, fossa cubitalis,
karpal tünel ve fovea radialis G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik3: Kan dokusu G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik4: Önkol ve el kasları ile fossa axillaris, fossa cubitalis,
karpal tünel ve fovea radialis G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
25.09.2014 Perşembe
09.00-09.45
Hem katabolizması ve hiperbilirübinemiler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Hem katabolizması ve hiperbilirübinemiler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Pelvis - perine kasları, trigonum urogenitale, trigonum anale ve fossa
ischioanalis
Dr. Alaittin ELHAN
12.00-12.45
Pelvis - perine kasları, trigonum urogenitale, trigonum anale ve fossa
ischioanalis
Dr. Alaittin ELHAN
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik5: Plexus lumbalis, plexus sacralis ve alt ekstremite sinirleri
ile otonom sinir sistemi anatomisine genel bakış, Kalça ve uyluk kasları
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
14.45-15.30
Anatomi Pratik5: Plexus lumbalis, plexus sacralis ve alt ekstremite sinirleri
ile otonom sinir sistemi anatomisine genel bakış, Kalça ve uyluk kasları
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Anatomi Pratik5: Plexus lumbalis, plexus sacralis ve alt ekstremite sinirleri
ile otonom sinir sistemi anatomisine genel bakış, Kalça ve uyluk kasları
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Anatomi Pratik5: Plexus lumbalis, plexus sacralis ve alt ekstremite sinirleri ile
otonom sinir sistemi anatomisine genel bakış, Kalça ve uyluk kasları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
56
26.09.2014 Cuma
Hematoloji Testleri
Hematoloji Testleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Lökositler
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Lökositler
Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik6: Bacak ve ayak kasları ile trigonum femorale, canalis
adductorius ve fossa poplitea G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik6: Bacak ve ayak kasları ile trigonum femorale, canalis
adductorius ve fossa poplitea G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik6: Bacak ve ayak kasları ile trigonum femorale, canalis
adductorius ve fossa poplitea G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik6: Bacak ve ayak kasları ile trigonum femorale, canalis
adductorius ve fossa poplitea G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
4. HAFTA
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
29.09.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Olgu Sunumu
10.00-10.45
Olgu Sunumu
Dinamik Fikirler,
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Solunum biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Solunum biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
DÖNEM II
09.00-09.45
10.00-10.45
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik4: Eritrosit ve lökosit sayımı G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
30.09.2014 Salı
09.00-09.45
Hemostaz
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Hemostaz
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Plazma protein elektroforezi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Plazma proteinleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-16.30
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
16.45-17.30
Biyokimya pratik1: Serum ve idrarda bilirubin ölçümü G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
57
01.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Plazma proteinleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Plazma proteinleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kan grupları
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kan grupları
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Anatomi Pratik7: Karın kasları, canalis inguinalis, canalis femoralis, lacuna
musculorum ve lacuna vasorum G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: Kan grubu G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
14.45-15.30
Anatomi Pratik7: Karın kasları, canalis inguinalis, canalis femoralis, lacuna
musculorum ve lacuna vasorum G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: Kan grubu G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Anatomi Pratik7: Karın kasları, canalis inguinalis, canalis femoralis, lacuna
musculorum ve lacuna vasorum G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: Kan grubu G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Anatomi Pratik7: Karın kasları, canalis inguinalis, canalis femoralis, lacuna
musculorum ve lacuna vasorum G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: Kan grubu G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
02.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Kanama ve pıhtılaşma mekanizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Kanama ve pıhtılaşma mekanizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Bağışıklık ve alerji
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Bağışıklık ve alerji
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Anatomi Pratik8: Pelvis - perine kasları, trigonum urogenitale, trigonum
anale ve fossa ischioanalis G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik6: Sedimantasyon G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
14.45-15.30
Anatomi Pratik8: Pelvis - perine kasları, trigonum urogenitale, trigonum
anale ve fossa ischioanalis G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik6: Sedimantasyon G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Anatomi Pratik8: Pelvis - perine kasları, trigonum urogenitale, trigonum
anale ve fossa ischioanalis G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik6: Sedimantasyon G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Anatomi Pratik8: Pelvis - perine kasları, trigonum urogenitale, trigonum
anale ve fossa ischioanalis G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik6: Sedimantasyon G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
03-07.10.2014
KURBAN BAYRAM TATİLİ
Eğer tadını bilirseniz ekmeği
paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir.
Necip Fazıl Kısakürek
58
Koagulasyon testleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Koagulasyon testleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Fizyoloji Pratik7: Kanama ve pıhtılaşma zamanı G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik7: Kanama ve pıhtılaşma zamanı G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik7: Kanama ve pıhtılaşma zamanı G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik7: Kanama ve pıhtılaşma zamanı G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
11.00-11.45
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Demir metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Demir metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
12.00-12.45
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
DÖNEM II
08.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
09.10.2014 Perşembe
10.10.2014 Cuma
09.00-09.45
Demir metabolizmasının laboratuvar testleri
10.00-10.45
Demir metabolizmasının laboratuvar testleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
12.00-12.45
Biyokimya Pratik2: CBC ve Koagülasyon testlerinin Değerlendirilmesi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
13.10.2014 Pazartesi
Serbest Çalışma
14.10.2014 Salı
Serbest Çalışma
15.10.2014 Çarşamba
Serbest Çalışma
16.10.2014 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
17.10.2014 Cuma
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
59
TURGUTÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM II
FTF 211
KARDİYOVASKÜLER VE RESPİRATUVAR SİSTEM
DERS KURULU PROGRAMI
21 Ekim 2014 – 22 Kasım 2014
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10
4
14
10T+2P
12
Dr. Muhsin TOKTAŞ
8
8
16
8T+4P
12
Dr. Alaittin ELHAN
2
2
4
2T+1P
3
Dr. Şenol DANE
34
-
34
35T
35
Dr. Duygu AYDIN
8
5
13
8T+3P
11
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
2
-
2
2T
2
Dr. Mehmet NAMUSLU
4
-
4
4T
4
Dr. Tuğrul ÇELİK
-
2
2
2T
2
Dr. Osman ÖZCAN
6
2
8
6T+1P
7
Dr. Murat YAĞMURCA
9
4
13
10T+2P
12
TOPLAM
83
27
110
93T+7P
100
Kazanmak, kazandığınız sürece önemsiz gözükür.
Vinnie Jones
60
PUAN
20.10.2014 Pazartesi (FTF 211)
Kardio-vasküler sisteme giriş
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Kalp anatomisi; kalbin yeri, komşulukları ve dış görünüşü
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Bir pompa olarak kalp
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kalbin ritmik uyarılması
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Kan damarlarının histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
14.45-15.30
Kan damarlarının histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kalbin iç yüzü, dinleme odakları, kalbin sinirleri, lenfatikleri ve fetal Dolaşım
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Kalbin iç yüzü, dinleme odakları, kalbin sinirleri, lenfatikleri ve fetal Dolaşım
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Bir pompa olarak kalp
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Bir pompa olarak kalp
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
21.10.2014 Salı
DÖNEM II
1. HAFTA
09.00-09.45
22.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Arcus aorta, dalları ve baş-boyun arterleri, A. Subclavia, A. axillaris, A.
brachialis ve dalları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Arcus aorta, dalları ve baş-boyun arterleri, A. subclavia, A. axillaris, A.
brachialis ve dalları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Normal EKG
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Normal EKG
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Kalbin gelişiminin histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
14.45-15.30
Kalbin gelişiminin histolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Vektörel analiz
Dr. Şenol DANE
10.00-10.45
Vektörel analiz
Dr. Şenol DANE
11.00-11.45
Serbest radikaller ve Antioksidanlar
Dr. Mehmet NAMUSLU
12.00-12.45
Serbest radikaller ve Antioksidanlar
Dr. Mehmet NAMUSLU
13.45-14.30
Fetal dolaşım
Dr. Murat YAĞMURCA
14.45-17.30
Danışmanlık dersi
09.00-09.45
İskemi - reperfüzyon hasarı
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
İskemi - reperfüzyon hasarı
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Kardiyak aritmiler
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kardiyak aritmiler
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik1: Dolaşım sistemi histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik1: Dolaşım sistemi histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik1: Dolaşım sistemi histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik1: Dolaşım sistemi histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
23.10.2014 Perşembe
24.10.2014 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
61
2. HAFTA
27.10.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Aorta thoracica ve aorta abdominalis, pelvis ve perine arterleri, A. femoralis, A. politea ve dalları
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Aorta thoracica ve aorta abdominalis, pelvis ve perine arterleri, A. femoralis, A. politea ve dalları
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Dolaşıma genel bakış
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Dolaşıma genel bakış
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Anatomi Pratik1: Kardio-vasküler sisteme giriş, kalp anatomisi; kalbin yeri,
komşulukları ve dış görünüşü G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
14.45-15.30
Anatomi Pratik1: Kardio-vasküler sisteme giriş, kalp anatomisi; kalbin yeri,
komşulukları ve dış görünüşü G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
28.10.2014 Salı
09.00-09.45
Miyokard infarktüsünde tanısal testler
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Miyokard infarktüsünde tanısal testler
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Mikrodolaşım
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Mikrodolaşım
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik1: Kardio-vasküler sisteme giriş, kalp anatomisi; kalbin yeri,
komşulukları ve dış görünüşü G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Anatomi Pratik1: Kardio-vasküler sisteme giriş, kalp anatomisi; kalbin yeri,
komşulukları ve dış görünüşü G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
13.45-14.30
29.10.2014 Çarşamba
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
30.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Vasküler distensibilite ve venlerin fonksiyonu
Dr. Şenol DANE
10.00-10.45
Vasküler distensibilite ve venlerin fonksiyonu
Dr. Şenol DANE
11.00-11.45
Baş-boyun venleri, üst ekstremite venleri ve v. cava superior
Dr. Muhsin TOKTAŞ
12.00-12.45
Alt ekstremite ve pelvis venleri, abdomen venleri ve v. cava inferior
Dr. Muhsin TOKTAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
31.10.2014 Cuma
09.00-09.45
Lokal kan akımı regülasyonu
Dr. Şenol DANE
10.00-10.45
Lokal kan akımı regülasyonu
Dr. Şenol DANE
11.00-11.45
V. portae hepatis ve porto-caval anastomozlar, toraks venleri ve azygos
sistem
Dr. Alaittin ELHAN
12.00-12.45
V. portae hepatis ve porto-caval anastomozlar, toraks venleri ve azygos
sistem
Dr. Alaittin ELHAN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik2: Arcus aorta, dalları ve baş-boyun arterleri, A. subclavia, A.
axillaris, A. brachialis ve dalları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik2: Arcus aorta, dalları ve baş-boyun arterleri, A. subclavia, A.
axillaris, A. brachialis ve dalları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik2: Arcus aorta, dalları ve baş-boyun arterleri, A. subclavia, A.
axillaris, A. brachialis ve dalları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik2: Arcus aorta, dalları ve baş-boyun arterleri, A. subclavia, A.
axillaris, A. brachialis ve dalları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
62
03.11.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Lenfatik sisteme giriş, baş- boyun lenfatikleri, üst ekstremite ve toraks
lenfatikleri, alt ekstremite pelvis ve abdomen lenfatikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Lenfatik sisteme giriş, baş- boyun lenfatikleri, üst ekstremite ve toraks
lenfatikleri, alt ekstremite pelvis ve abdomen lenfatikleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Kan akımının sinirsel regülasyonu
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kan akımının sinirsel regülasyonu
Dr. Şenol DANE
Anatomi Pratik3: Aorta thoracica ve aorta abdominalis, pelvis ve perine
arterleri, A. femoralis, A. politea ve dalları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: EKG G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Anatomi Pratik3: Aorta thoracica ve aorta abdominalis, pelvis ve perine
arterleri, A. femoralis, A. politea ve dalları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: EKG G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Anatomi Pratik3: Aorta thoracica ve aorta abdominalis, pelvis ve perine
arterleri, A. femoralis, A. politea ve dalları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: EKG G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Anatomi Pratik3: Aorta thoracica ve aorta abdominalis, pelvis ve perine
arterleri, A. femoralis, A. politea ve dalları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: EKG G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
DÖNEM II
3. HAFTA
04.11.2014 Salı
09.00-09.45
Lenf düğümü histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Tonsilla histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Kan basıncı regülasyonu (böbrekler)
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kan basıncı regülasyonu (böbrekler)
Dr. Şenol DANE
14.00
Mesleki İngilizce Vize Sınavı
Sema YÜKSELCİ
05.11.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Timus histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Dalak histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Kardiyak output ve venöz dönüş
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
İskelet kası ve koroner kan akımı regülasyonu
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Olgu Sunumu
Dinamik Fikirler,
Dr. Bora DEMİRÇELİK
14.45-15.30
Pulmoner ventilasyon
Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Pulmoner ventilasyon
Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Serbest Çalışma
63
06.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
Burun ve paranasal sinuslar
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Burun ve paranasal sinuslar
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Üst solunum sistemi histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Alt solunum sistemi histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik1: EKG G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik1: EKG G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik1: EKG G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Biyokimya Pratik: ROS ve AMI G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Fizyoloji Pratik1: EKG G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
07.11.2014 Cuma
09.00-09.45
Alt solunum sistemi histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Solunum sistemi embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
İskelet kası ve koroner kan akımı regülasyonu
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kalp yetmezliği
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik4: Baş-boyun venleri, üst ekstremite venleri ve v. cava superior, alt ekstremite ve pelvis venleri, abdomen venleri ve V. cava inferior
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik4: Baş-boyun venleri, üst ekstremite venleri ve v. cava superior, alt ekstremite ve pelvis venleri, abdomen venleri ve V. cava inferior
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik4: Baş-boyun venleri, üst ekstremite venleri ve v. cava superior, alt ekstremite ve pelvis venleri, abdomen venleri ve V. cava inferior
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik4: Baş-boyun venleri, üst ekstremite venleri ve v. cava superior, alt ekstremite ve pelvis venleri, abdomen venleri ve V. cava inferior
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
4. HAFTA
Akciğerler ve plevra ile mediasten
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Akciğerler ve plevra ile mediasten
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Dolaşım şoku
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
64
10.11.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Dolaşım şoku
Dr. Şenol DANE
Fizyoloji Pratik2: Kan basıncı G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik5: V. portae hepatis ve Porto-caval anastomozlar, Toraks
venleri ve Azygos sistem, Lenfatikler G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik2: Kan basıncı G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik5: V. portae hepatis ve Porto-caval anastomozlar, Toraks
venleri ve Azygos sistem, Lenfatikler G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik2: Kan basıncı G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik5: V. portae hepatis ve Porto-caval anastomozlar,
Toraks venleri ve Azygos sistem, Lenfatikler G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik2: Kan basıncı G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik5: V. portae hepatis ve Porto-caval anastomozlar,
Toraks venleri ve Azygos sistem, Lenfatikler G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Pulmoner dolaşım
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Alveollerde gaz değişimi
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Larynx ve trachea
Dr. Muhsin TOKTAŞ
12.00-12.45
Larynx ve trachea
Dr. Muhsin TOKTAŞ
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik2: İmmün sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik2: İmmün sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik2: İmmün sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik2: İmmün sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM II
11.11.2014 Salı
09.00-09.45
12.11.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Solunumun regülasyonu
10.00-10.45
Solunum sistemi fizyopatolojisi
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Egzersiz Fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Egzersiz Fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G2
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Histoloji Pratik3: Solunum sistemi histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G2
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Histoloji Pratik3: Solunum sistemi histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G3
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Histoloji Pratik3: Solunum sistemi histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G3
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Histoloji Pratik3: Solunum sistemi histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Dr. Duygu AYDIN
Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdır?
Cehdeyleyip ol dosta ermeyen aşık mıdır?
Yunus Emre
65
13.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
Faringeal kompleks
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Yüz gelişimi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Yükseklik ve uzay fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Yükseklik ve uzay fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Anatomi Pratik6: Solunum; burun, paranasal sinuslar, larynx, trachea G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G1
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Solunum; burun, paranasal sinuslar, larynx, trachea G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G1
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Solunum; burun, paranasal sinuslar, larynx, trachea G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G4
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Solunum; burun, paranasal sinuslar, larynx, trachea G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik3: Spirometri G4
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
14.11.2014 Cuma
09.00-09.45
Gazların kanda taşınması
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Gazların kanda taşınması
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Derin deniz fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Derin deniz fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik7: Akciğerler ve plevra ile mediasten G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik7: Akciğerler ve plevra ile mediasten G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik7: Akciğerler ve plevra ile mediasten G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik7: Akciğerler ve plevra ile mediasten G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
5. HAFTA
17.11.2014 Pazartesi
Serbest Çalışma
18.11.2014 Salı
Serbest Çalışma
19.11.2014 Çarşamba
Serbest Çalışma
20.11.2014 Perşembe
09.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
14.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
21.11.2014 Cuma
66
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
7
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
6
4
10
5T+2P
Dr. Muhsin TOKTAŞ
2
-
2
2T
2
Dr. Alaittin ELHAN
2
2
4
2T+1P
3
Dr. Mehmet KAYA
12
-
12
11T
11
Dr. Sevsen CEBECİ
8
-
8
7T
7
Dr. Metin CANBAL
2
-
2
2T
2
Dr. Şenol DANE
8
-
8
7T
7
Dr. Duygu AYDIN
8
-
8
7T
7
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
8
-
8
7T
7
Dr. Mehmet NAMUSLU
10
-
10
10T
10
Dr. Tuğrul ÇELİK
2
2
4
2T+1P
3
Dr. Osman ÖZCAN
5
4
9
4T+2P
6
Dr. Murat YAĞMURCA
5
4
9
4T+2P
6
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
18
-
18
16T
16
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
4
-
4
4T
4
OLGU SUNUMU
2
-
2
2T
2
102
16
118
97T+3P
100
TOPLAM
DÖNEM II
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM II
FTF 205
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
DERS KURULU PROGRAMI
24 Kasım 2014 - 02 Ocak 2015
Testi taştan korkar ama o taş yontulup çeşme oldu mu,
bütün testiler her an ona gelmeye can atar.
Mevlana
67
1. HAFTA
24.11.2014 Pazartesi (FTF 205)
09.00-09.45
Ağız boşluğu
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Ağız boşluğu
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
İmmünolojiye giriş
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
İmmün sistem organları
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
25.11.2014 Salı
09.00-09.45
Sindirim sistemi hareketleri
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Sindirim sistemi hareketleri
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Bağışıklık yanıtında rol alan hücreler
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Bağışıklık yanıtında rol alan hücreler
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Pharynx ve oesophagus
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Pharynx ve oesophagus
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Antijen, doku uygunluk antijenleri, antijen sunumu
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
T ve B lenfosit aktivasyonu
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
26.11.2014 Çarşamba
27.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
Karın bölgesi topoğrafik anatomisi ve periton
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Karın bölgesi topoğrafik anatomisi ve periton
Dr. Alaittin ELHAN
11.00-11.45
Kültürel ortamında hasta
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Oral kavite histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
Oral kavite histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
14.45-15.30
Tükrük bezleri ve özofagus histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Özel sindirim hareketleri
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Özel sindirim hareketleri
Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik1: Ağız boşluğu, pharynx, oesophagus anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
28.11.2014 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
Anatomi Pratik1: Ağız boşluğu, pharynx, oesophagus anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik1: Ağız boşluğu, pharynx, oesophagus anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik1: Ağız boşluğu, pharynx, oesophagus anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
2. HAFTA
68
01.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Aminoasit metabolizması hastalıkları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Aminoasit metabolizması hastalıkları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kanıta dayalı tıp: cevaplanabilir klinik soru sormak
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Kanıta dayalı tıp: cevaplanabilir klinik soru sormak
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Antikorlar, T ve B lenfosit reseptörleri
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Antijen- antikor ilişkisi
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
Histoloji Pratik1: Tükrük bezleri ve dil histolojisi G3-4
Mesleki İngilizce G1-2
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik1: Tükrük bezleri ve dil histolojisi G3-4
Histoloji Pratik1: Tükrük bezleri ve dil histolojisi G1-2
Histoloji Pratik1: Tükrük bezleri ve dil histolojisi G1-2
DÖNEM II
02.12.2014 Salı
09.00-09.45
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
03.12.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Sindirim sistemi damarları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Sindirim sistemi damarları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Aile yaşam döngüsü
Dr. Sevsen Cebeci
12.00-12.45
Aile yaşam döngüsü
Dr. Sevsen Cebeci
13.45-17.30
Kulüp Aktiviteleri Değerlendirme
Dr. Esra GÜNDÜZ
09.00-09.45
Glikojen depo hastalıkları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Glikojen depo hastalıkları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kompleman sistemi
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Kompleman sistemi
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
04.12.2014 Perşembe
05.12.2014 Cuma
09.00-09.45
Mide histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Mide histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Sitokin’ler
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Sitokin’ler
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik2: Karın bölgesi topoğrafik anatomisi ve periton ile mide,
ince bağırsak, kalın bağırsak anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik2: Karın bölgesi topoğrafik anatomisi ve periton ile mide,
İnce bağırsak, Kalın bağırsak anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik2: Karın bölgesi topoğrafik anatomisi ve periton ile mide,
İnce bağırsak, kalın bağırsak anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik2: Karın bölgesi topoğrafik anatomisi ve periton ile mide,
İnce bağırsak, kalın bağırsak anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
3. HAFTA
08.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Sindirim sistemi salgıları
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Sindirim sistemi salgıları
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Bağışıklık yanıtı
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Bağışıklık yanıtı
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
69
09.12.2014 Salı
09.00-09.45
İnflamasyon
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
Akut faz reaktanları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Sindirim sistemi fizyopatolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Karbonhidrat metabolizması
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik2: Özofagus ve mide histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik2: Özofagus ve mide histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik2: Özofagus ve mide histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik2: Özofagus ve mide histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
10.12.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Olgu Sunumu
10.00-10.45
Olgu Sunumu
Dinamik Fikirler,
Dr. Işılay NADİ
11.00-11.45
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Tolerans, otoimmünite, transplantasyon, immmünoloji
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Nükleotid metabolizması ve bozuklukları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Nükleotid metabolizması ve bozuklukları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.12.2014 Perşembe
11.00-11.45
İnce barsak histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Kalın barsak histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Üre ve Bağ dokusu sentezinde göreülen bozukluklar
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Enzim eksikliğine bağlı anemi
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Enfeksiyonlara karşı konak savunması ve mikroorganizmaların immün
yanıttan kaçışı
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Enfeksiyonlara karşı konak savunması ve mikroorganizmaların immün
yanıttan kaçışı
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik3: Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak anatomisi ile
sindirim sistemi damarları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik3: Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak anatomisi ile
sindirim sistemi damarları G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik3: Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak anatomisi ile
sindirim sistemi damarları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik3: Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak anatomisi ile
sindirim sistemi damarları G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
12.12.2014 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
4. HAFTA
09.00-09.45
70
15.12.2014 Pazartesi
Karaciğer histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Karaciğer histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler
Dr. Mehmet KAYA
12.00-12.45
Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler
Dr. Mehmet KAYA
13.45-17.30
Serbest Çalışma
GİS hormonları
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
GİS hormonları
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Ki-kare testi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
12.00-12.45
Ki-kare testi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik3: İnce barsak ve kalın barsak histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik3: İnce barsak ve kalın barsak histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik3: İnce barsak ve kalın barsak histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik3: İnce barsak ve kalın barsak histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM II
16.12.2014 Salı
09.00-09.45
17.12.2014 Çarşamba
09.00-09.45
T-testi, One Way Anova testi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
T-testi, One Way Anova testi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Karaciğer fonksiyon testleri
Dr. Mehmet NAMUSLU
12.00-12.45
Karaciğer fonksiyon testleri
Dr. Mehmet NAMUSLU
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Protein katlanması ve Hatalı protein katlanması sonucu oluşan hastalıklar
Dr. Tuğrul ÇELİK
10.00-10.45
Protein katlanması ve Hatalı protein katlanması sonucu oluşan hastalıklar
Dr. Tuğrul ÇELİK
18.12.2014 Perşembe
11.00-11.45
Pankreas ve safra kesesi histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
Yaşam kalitesi kavramı
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19.12.2014 Cuma
09.00-09.45
Sindirim ve emilim
10.00-10.45
Sindirim ve emilim
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
İmmun yetmezlik
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
İmmun yetmezlik
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik4: Karaciğer ve safra kesesi, pankreas histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik4: Karaciğer ve safra kesesi, pankreas histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik4: Karaciğer ve safra kesesi, pankreas histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik4: Karaciğer ve safra kesesi, pankreas histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
Dr. Duygu AYDIN
71
5. HAFTA
22.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Lipit metabolizması
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Protein metabolizması
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
23.12.2014 Salı
09.00-09.45
Bağımlı gruplarda testler ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Bağımlı gruplarda testler ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Karaciğer fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Beslenme fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
14.00
Mesleki İngilizce Final Sınavı
Sema YÜKSELCİ
24.12.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Dislipoproteinemiler
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Dislipoproteinemiler
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Bağımlı gruplarda testler ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
12.00-12.45
Korelasyon analizi ve örnek uygulamalar
Dr. Mehmet KAYA
13.45-14.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
25.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
Sifingolipidozlar
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Aterosklerotik plak oluşumu
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Yaşam tarzı değişiklerine yönlendirebilme
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Yaşam tarzı değişiklerine yönlendirebilme
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
Enerji ve metabolizma hızı
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Isı regülasyonu
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
26.12.2014 Cuma
72
09.00-09.45
Obezite Biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Obezite Biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Beslenme önerileri
Dr. Metin CANBAL
12.00-12.45
Egzersiz önerileri
Dr. Metin CANBAL
13.45-14.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik: KCFT ve OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
6. HAFTA
29.12.2014 Pazartesi
Serbest Çalışma
30.12.2014 Salı
Serbest Çalışma
31.12.2014 Çarşamba
Ders Kurulu Pratik Sınavı
DÖNEM II
10.00
01.01.2015 Perşembe
TATİL
02.01.2015 Cuma
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
19 Ocak - 23 Ocak 2015
Güz Dönem Sonu Final Sınavları
02 Şubat - 06 Şubat 2015
Güz Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
Kim açıktan açığa kendinden,
yaptıklarından bahsediyorsa,
beklenti içindeyse,
kendine karşı alemin alakasızlığından
bahsediyorsa, rahatsızlık duyuyorsa
O BOŞ İNSANDIR.
***
73
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM II
FTF 202
SİNİR SİSTEMİ
DERS KURULU PROGRAMI
09 Şubat 2015 - 13 Mart 2015
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
21
10
31
21T+5P
26
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11
4
15
11T+2P
13
Dr. Alaittin ELHAN
10
6
16
10T+3P
13
Dr. Şenol DANE
30
-
30
30T
30
Dr. Duygu AYDIN
-
6
6
3P
3
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
4
-
4
4T
4
Dr. Tuğrul ÇELİK
2
-
2
2T
2
7
Dr. Osman ÖZCAN
6
2
8
6T+1P
OLGU SUNUMU
2
-
2
2T
2
TOPLAM
86
28
114
90T+10P
100
Bir bilene değil, belki pek çok bilene
danışmak ve danışmanın sonucunda
da kendine ait bir fikir, oluş ortaya koyabilmeye istişare derler.
Tuğrul İnançer
74
09.02.2015 Pazartesi (FTF 202)
Sinir sistemine giriş ve genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Sinir sistemine giriş ve genel bilgiler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Göz histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Göz histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
Somatik duyular-I
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Somatik duyular-I
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Orbita ve içindekiler
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Orbita ve içindekiler
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Somatik duyular-II
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Somatik duyular-II
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
10.02.2015 Salı
DÖNEM II
1. HAFTA
09.00-09.45
11.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Kulak anatomisi
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Kulak anatomisi
Dr. Alaittin ELHAN
11.00-11.45
Kulak anatomisi
Dr. Alaittin ELHAN
12.00-12.45
Serbest Çalışma
13.45-14.30
Kulak gelişimi ve histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
14.45-15.30
Kulak gelişimi ve histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
12.02.2015 Perşembe
09.00-09.45
Medulla spinalisin iç ve dış yapısı
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Medulla spinalisin iç ve dış yapısı
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Görme optiği
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Görme optiği
Dr. Şenol DANE
Anatomi Pratik1: Orbita ve içindekiler G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik1: Orbita ve içindekiler G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik1: Orbita ve içindekiler G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik1: Orbita ve içindekiler G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
75
13.02.2015 Cuma
09.00-09.45
Medulla Spinalis’in yapısı, Çıkan (afferent) yollar
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Medulla Spinalis’in yapısı, Çıkan (afferent) yollar
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Retinanın nöral ve reseptör fonksiyonu
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Retinanın nöral ve reseptör fonksiyonu
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik1: Oftalmoskopi G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
2. HAFTA
16.02.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Medulla Spinalis’in yapısı, İnen (efferent) yollar
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Medulla Spinalis’in yapısı, İnen (efferent) yollar
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Medulla Spinalis’in yapısı, İnen (efferent) yolların kliniği
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Retinanın nöral ve reseptör fonksiyonu
Dr. Şenol DANE
Anatomi Pratik2: Kulak anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik2: Rinne Weber G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik2: Kulak anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik2: Rinne Weber G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik2: Kulak anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik2: Rinne Weber G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik2: Kulak anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik2: Rinne Weber G1
Dr. Şenol DANE,
Dr. Duygu AYDIN
17.02.2015 Salı
09.00-09.45
Beyin sapı (truncus encephali); bulbus (medulla oblongata)
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Beyin sapı (truncus encephali); pons
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Beyin sapı (truncus encephali); mesencephalon
Dr. Muhsin TOKTAŞ
12.00-12.45
Görme yolları
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Cerebellum ve diencephalon
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Cerebellum ve diencephalon
Dr. Alaittin ELHAN
18.02.2015 Çarşamba
11.00-11.45
Görme yolları
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
İşitme duyusu
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Fizyoloji Pratik3: Otoskopi G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik3: Medulla Spinalis’in yapısı, çıkan (afferent) yollar ve inen
(efferent) yollar G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
14.45-15.30 Fizyoloji Pratik3: Otoskopi G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik3: Medulla Spinalis’in yapısı, çıkan (afferent) yollar ve inen
(efferent) yollar G3-4
Anatomi Pratik3: Medulla Spinalis’in yapısı, çıkan (afferent) yollar ve inen
(efferent) yollar G1-2
15.45-16.30
16.45-17.30
76
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik3: Otoskopi G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik3: Medulla Spinalis’in yapısı, çıkan (afferent) yollar ve inen
(efferent) yollar G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik3: Otoskopi G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Cerebellum ve diencephalon
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Cerebellum ve diencephalon
Dr. Alaittin ELHAN
11.00-11.45
Telencephalon (cerebrum) I; cortex cerebri ve brodman alanları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
12.00-12.45
Telencephalon (cerebrum) I; cortex cerebri ve brodman alanları
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
13.45-17.30
Serbest Çalışma
20.02.2015 Cuma
09.00-09.45
Telencephalon (cerebrum) II; beyaz cevher ve nuclei basales’ler
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Telencephalon (cerebrum) II; beyaz cevher ve nuclei basales’ler
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
İşitme duyusu
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kimyasal duyular (tat ve koku)
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik4: Beyin sapı (truncus encephali); bulbus (medulla oblongata) pons ve mesencephalon, cerebellum ve diencephalon G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik4: Beyin sapı (truncus encephali); bulbus (medulla oblongata) pons ve mesencephalon, cerebellum ve diencephalon G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik4: Beyin sapı (truncus encephali); bulbus (medulla oblongata) pons ve mesencephalon, cerebellum ve diencephalon G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik4: Beyin sapı (truncus encephali); bulbus (medulla oblongata) pons ve mesencephalon, cerebellum ve diencephalon G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
13.45-14.30
14.45-15.30
3. HAFTA
23.02.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Rhinencephalon, limbik lob, hipokampus formasyonu
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Rhinencephalon, limbik lob, hipokampus formasyonu
Dr. Alaittin ELHAN
11.00-11.45
Deri gelişimi ve histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
12.00-12.45
Deri gelişimi ve histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
13.45-14.30
Anatomi Pratik5: Telencephalon (cerebrum) I; cortex cerebri ve brodman
alanları, telencephalon (cerebrum) II; beyaz cevher ve nuclei basales’ler,
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Refleksler G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
14.45-15.30
Anatomi Pratik5: Telencephalon (cerebrum) I; cortex cerebri ve brodman
alanları, telencephalon (cerebrum) II; beyaz cevher ve nuclei basales’ler,
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Refleksler G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Anatomi Pratik5: Telencephalon (cerebrum) I; cortex cerebri ve brodman
alanları, telencephalon (cerebrum) II; beyaz cevher ve nuclei basales’ler,
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Refleksler G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik5: Telencephalon (cerebrum) I; cortex cerebri ve brodman
alanları, telencephalon (cerebrum) II; beyaz cevher ve nuclei basales’ler,
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik4: Refleksler G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
DÖNEM II
19.02.2015 Perşembe
09.00-09.45
77
24.02.2015 Salı
09.00-09.45
Beyin ventrikülleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS), subaraknoidal sisterna’lar, Beyin zarları ve dural sinuslar
Dr. Alaittin ELHAN
10.00-10.45
Beyin ventrikülleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS), subaraknoidal sisterna’lar, Beyin zarları ve dural sinuslar
Dr. Alaittin ELHAN
11.00-11.45
Görme biyokimyası
Dr. Tuğrul ÇELİK
12.00-12.45
Görme biyokimyası
Dr. Tuğrul ÇELİK
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik2: Deri histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik2: Deri histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik2: Deri histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik2: Deri histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
25.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Sinir Sisteminin arterleri ve venleri
10.00-10.45
Sinir Sisteminin arterleri ve venleri
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Vücut sıvılarının klinik biyokimyasal analizi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Vücut sıvılarının klinik biyokimyasal analizi
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-14.30
Medulla spinalis fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
14.45-15.30
Medulla spinalis fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Otonom sinir sistemi; parasempatikler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Otonom sinir sistemi; parasempatikler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Motor fonksiyonun beyin sapı ve korteksten kontrolü
Dr. Şenol DANE
26.02.2015 Perşembe
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
78
Motor fonksiyonun beyin sapı ve korteksten kontrolü
Dr. Şenol DANE
Fizyoloji Pratik5: EEG G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Rhinencephalon, limbik lob, hipokampus formasyonu,
Beyin ventrikülleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS),subaraknoidal sisterna’lar,
beyin zarları ve dural sinuslar G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: EEG G4
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Rhinencephalon, limbik lob, hipokampus formasyonu,
Beyin ventrikülleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS),subaraknoidal sisterna’lar,
beyin zarları ve dural sinuslar G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: EEG G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Rhinencephalon, limbik lob, hipokampus formasyonu,
Beyin ventrikülleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS),subaraknoidal sisterna’lar,
beyin zarları ve dural sinuslar G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Fizyoloji Pratik5: EEG G2
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Anatomi Pratik6: Rhinencephalon, limbik lob, hipokampus formasyonu,
Beyin ventrikülleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS),subaraknoidal sisterna’lar,
beyin zarları ve dural sinuslar G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Otonom sinir sistemi; sempatikler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Otonom sinir sistemi; sempatikler
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Korteks, beynin entellektual fonksiyonları
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Korteks, beynin entellektual fonksiyonları
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik7: Sinir Sisteminin arterleri ve venleri G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Anatomi Pratik7: Sinir Sisteminin arterleri ve venleri G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik7: Sinir Sisteminin arterleri ve venleri G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik7: Sinir Sisteminin arterleri ve venleri G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
4. HAFTA
DÖNEM II
27.02.2015 Cuma
09.00-09.45
02.03.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Periferik sinir sistemi I; Kranyal sinirler (I, II, III, IV, VI)
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Periferik sinir sistemi I; Kranyal sinirler (I, II, III, IV, VI)
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Cerebellum ve bazal ganglionlar
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Cerebellum ve bazal ganglionlar
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Anatomi Pratik8: Otonom sinir sistemi; parasempatikler ve sempatikler
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
14.45-15.30
Anatomi Pratik8: Otonom sinir sistemi; parasempatikler ve sempatikler
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik8: Otonom sinir sistemi; parasempatikler ve sempatikler
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik8: Otonom sinir sistemi; parasempatikler ve sempatikler
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
09.00-09.45
Periferik sinir sistemi II; Kranyal sinirler (V, VII, VIII)
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Periferik sinir sistemi II; Kranyal sinirler (V, VII, VIII)
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
03.03.2015 Salı
11.00-11.45
Uyku, Beyin dalgaları, epilepsi ve psikozlar
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Otonom sinir sistemi fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik5: EEG G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Fizyoloji Pratik5: EEG G3
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
15.45-16.30
Fizyoloji Pratik5: EEG G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
16.45-17.30
Fizyoloji Pratik5: EEG G1
Dr. Şenol DANE, Dr. Duygu AYDIN
09.00-09.45
Periferik sinir sistemi III; Kranyal sinirler (IX, X, XI, XII)
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
10.00-10.45
Periferik sinir sistemi III; Kranyal sinirler (IX, X, XI, XII)
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
13.45-14.30
14.45-15.30
04.03.2015 Çarşamba
11.00-11.45
Limbik Sistem
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Uyku, Beyin dalgaları, epilepsi ve psikozlar
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Anatomi Pratik9: Periferik sinir sistemi I; kranyal sinirler (I, II, III, IV, VI),
Periferik sinir sistemi II; kranyal sinirler (V, VII, VIII, IX, X, XI,XII) G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
14.45-15.30
Anatomi Pratik9: Periferik sinir sistemi I; kranyal sinirler (I, II, III, IV, VI),
Periferik sinir sistemi II; kranyal sinirler (V, VII, VIII, IX, X, XI,XII) G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik9: Periferik sinir sistemi I; kranyal sinirler (I, II, III, IV, VI),
Periferik sinir sistemi II; kranyal sinirler (V, VII, VIII, IX, X, XI,XII) G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik9: Periferik sinir sistemi I; kranyal sinirler (I, II, III, IV, VI),
Periferik sinir sistemi II; kranyal sinirler (V, VII, VIII, IX, X, XI,XII) G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
79
05.03.2015 Perşembe
09.00-09.45
Periferik sinir sistemi IV; spinal sinirler (plexus cervicalis, plexus brachialis,
nn.intercostales’ler, plexus lumbalis ve plexus sacralis)
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Periferik sinir sistemi IV; spinal sinirler (plexus cervicalis, plexus brachialis,
nn.intercostales’ler, plexus lumbalis ve plexus sacralis)
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Otonom sinir sistemi fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Otonom sinir sistemi fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Beyin kan akımı ve beyin omirilik sıvısı (BOS)
Dr. Şenol DANE
10.00-10.45
Olgu Sunumu
Dinamik Fikirler,
Dr. Berker CEMİL
11.00-11.45
BOS biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
BOS biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik10: Periferik sinir sistemi IV; spinal sinirler (plexus cervicalis,
plexus brachialis, nn. intercostales’ler, plexus lumbalis ve plexus sacralis)
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik10: Periferik sinir sistemi IV; spinal sinirler (plexus cervicalis,
plexus brachialis, nn. intercostales’ler, plexus lumbalis ve plexus sacralis)
G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik10: Periferik sinir sistemi IV; spinal sinirler (plexus cervicalis,
plexus brachialis, nn. intercostales’ler, plexus lumbalis ve plexus sacralis)
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik10: Periferik sinir sistemi IV; spinal sinirler (plexus cervicalis,
plexus brachialis, nn. intercostales’ler, plexus lumbalis ve plexus sacralis)
G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
06.03.2015 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
5. HAFTA
09.03.2015 Pazartesi
Serbest Çalışma
10.03.2015 Salı
Serbest Çalışma
11.03.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma
12.03.2015 Perşembe
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
13.03.2015 Cuma
80
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
2
2
4
2T+1P
3
Dr. Muhsin TOKTAŞ
4
4
8
4T+2P
6
Dr. Alaittin ELHAN
2
-
2
2T
2
Dr. Şenol DANE
19
-
19
18T
18
Dr. Duygu AYDIN
17
-
17
16T
16
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12
-
12
11T
11
Dr. Mehmet NAMUSLU
10
-
10
10T
10
Dr. Tuğrul ÇELİK
-
4
4
2T
2
Dr. Osman ÖZCAN
9
4
13
9T+2P
11
Dr. Murat YAĞMURCA
6
4
10
6T
6
Dr. Nazım İNTEPE
6
-
6
6T
6
OLGU SUNUMU
2
-
2
2T
2
TOPLAM
89
18
117
90T+3P
93
DÖNEM II
TURUGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM II
FTF 212
METABOLİZMA, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM
DERS KURULU PROGRAMI
16 Mart 2014 - 24 Nisan 2014
Ders kurulu sınavı toplam 93 puan üzerinden hesaplanacaktır. Tıp Öğrenci Kongre puanı sözel sunumlar için 9, poster
sunumları için 7 puan üzerinden eklenecektir.
Kötümser yalnız tüneli görür,
iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,
gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de
gelecek treni görür.
J.Harris
81
1. HAFTA
16.03.2015 Pazartesi (FTF 212)
09.00-09.45
Gl. pituitaria, Gl. pinealis, Gl. thyroidea ve Gl. parathyroidea, thymus
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Gl. suprarenales ve paraganliyonlar
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Nöroendokrinolojiye giriş
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Nöroendokrinolojiye giriş
Dr. Duygu AYDIN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
17.03.2015 Salı
09.00-09.45
Hipofiz ve pineal bez histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Hipofiz ve pineal bez histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Böbrek, üreter ve mesane
Dr. Alaittin ELHAN
12.00-12.45
Böbrek, üreter ve mesane
Dr. Alaittin ELHAN
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tiroid, paratiroid ve endokrin pankreas histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Tiroid, paratiroid ve endokrin pankreas histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Adenohipofiz hormonların fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Adenohipofiz hormonların fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
18.03.2015 Çarşamba
19.03.2015 Perşembe
09.00-09.45
Hipofiz ve hipotalamus’un işlevsel ilişkileri
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Nörohipofiz hormonların fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Hipotalamus ve hipofiz hormonları ve bozuklukları
Dr. Mehmet NAMUSLU
12.00-12.45
Hipotalamus ve hipofiz hormonları ve bozuklukları
Dr. Mehmet NAMUSLU
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tiroid hormonların fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Tiroid hormonların fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Tiroid hormonları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Tiroid hormonları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-14.30
Anatomi Pratik1: Gl. pituitaria, Gl. pinealis, Gl. thyroidea Gl. parathyroidea,
thymus, Gl. suprarenales ve paraganliyonlar G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
20.03.2015 Cuma
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik1: Böbrek, üreter ve mesane G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Anatomi Pratik1: Gl. pituitaria, Gl. pinealis, Gl. thyroidea Gl. parathyroidea,
thymus, Gl. suprarenales ve paraganliyonlar G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik1: Böbrek, üreter ve mesane G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
2. HAFTA
23.03.2015 Pazartesi
14.45-15.30
82
09.00-09.45
Adrenal bez histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
Adrenal bez histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
Böbreküstü bezi korteks hormonlarının fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Böbreküstü bezi korteks hormonlarının fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
Böbrek histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Böbrek histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Böbrek Fonksiyon testleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Böbrek Fonksiyon testleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik1: Endokrin sistem G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik1: Endokrin sistem G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik1: Endokrin sistem G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik1: Endokrin sistem G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM II
24.03.2015 Salı
09.00-09.45
25.03.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Katekolaminler
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Melatonin ve eritropoetin biyokimyası; fonksiyonları
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Böbrek dolaşımı
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Böbrek fizyolojisine klinik bakış
Dr. Şenol DANE
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
ÖĞRENCİ SÖZEL REVİZE SUNUMLARI
Dr. Murat YAĞMURCA
10.00-10.45
ÖĞRENCİ SÖZEL REVİZE SUNUMLARI
Dr. Murat YAĞMURCA
11.00-11.45
ÖĞRENCİ SÖZEL REVİZE SUNUMLARI
Dr. Murat YAĞMURCA
12.00-12.45
ÖĞRENCİ SÖZEL REVİZE SUNUMLARI
Dr. Murat YAĞMURCA
26.03.2015 Perşembe
27.03.2015 Cuma
6. ULUSLARARASI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
3. HAFTA
30. 03. 2015 Pazartesi
09.00-09.45
Üreter, mesane, üretra histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Üreter, mesane, üretra histolojisi ve embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasının endokrin kontrolü
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Kalsiyum ve fosfat metabolizmasının endokrin kontrolü
Dr. Duygu AYDIN
13.45-17.30
Serbest Çalışma
31. 03. 2015 Salı
09.00-09.45
Erkek genital sistem anatomisi
Dr. Muhsin TOKTAŞ
10.00-10.45
Erkek genital sistem anatomisi
Dr. Muhsin TOKTAŞ
11.00-11.45
Büyüme gelişme ve yaşlanma fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Büyüme gelişme ve yaşlanma fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kadın genital sistem anatomisi
10.00-10.45
Kadın genital sistem anatomisi
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
11.00-11.45
Tam idrar tahlili
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
12.00-12.45
Tam idrar tahlili
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
13.45-17.30
Serbest Çalışma
01.04.2015 Çarşamba
Dr. Süleyman Murat TAĞIL
83
02.04.2015 Perşembe
09.00-09.45
Biyoetik Sözleşmesi, Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Tıbbi Sorumluluk,
Dr. Nazım İNTEPE
10.00-10.45
Etik ve Hukuk, Tıbbi Konsultasyon, Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi
Dr. Nazım İNTEPE
11.00-11.45
Tıbbi Yemin (MedicalOath) Reçete Yazmak, Hasta Hakları, Doktor Hakları
Dr. Nazım İNTEPE
12.00-12.45
Mal Praktis, Şarlatanlık, Ölme Hakkı, Ötanazi, Ölen Hasta Ve Etik
Dr. Nazım İNTEPE
Anatomi Pratik2: Erkek genital sistem anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik2: Üriner sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik2: Erkek genital sistem anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik2: Üriner sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Histoloji Pratik2: Üriner sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Anatomi Pratik2: Erkek genital sistem anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Histoloji Pratik2: Üriner sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Anatomi Pratik2: Erkek genital sistem anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
03.04.2015 Cuma
09.00-09.45
Tüp Bebek, Taşıyıcı Annelik, Sperm Bankaları ve Etik, Tıbbi Rapor
Dr. Nazım İNTEPE
10.00-10.45
Organ Nakli ve Etik, Kopyalama, Tıbbi Araştırma ve Hayvan Deneyleri Etik
Kuralları
Dr. Nazım İNTEPE
11.00-11.45
Böbreküstü bezi medulla hormonlarının fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Böbreküstü bezi medulla hormonlarının fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
Mesleki İngilizce vize sınavı
Sema YÜKSELCİ
14.00
4. HAFTA
06.04.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Genital sistem embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Genital sistem embriyolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Steroid hormonlar
Dr. Mehmet NAMUSLU
12.00-12.45
Steroid hormonlar
Dr. Mehmet NAMUSLU
13.45-14.30
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kan gazları biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
07.04.2015 Salı
10.00-10.45
Kan gazları biyokimyası
11.00-11.45
Endokrin işlevli diğer yapılar
Dr. Duygu AYDIN
12.00-12.45
Böbrek glomerüllerinin işlevleri
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
Anatomi Pratik3: Kadın genital sistem anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Anatomi Pratik3: Kadın genital sistem anatomisi G3-4
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
15.45-16.30
Anatomi Pratik3: Kadın genital sistem anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
16.45-17.30
Anatomi Pratik3: Kadın genital sistem anatomisi G1-2
Dr. MT, Dr. SMT, Dr. AE
14.45-15.30
84
Erkek genital sistem histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
10.00-10.45
Erkek genital sistem histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
11.00-11.45
Böbrek proksimal tübüllerinin işlevleri
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Böbrek fizyolojisine ilişkin genel bilgiler
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
DÖNEM II
08.04.2015 Çarşamba
09.00-09.45
09.04.2015 Perşembe
09.00-09.45
Asit Baz Dengesi Bozuklukları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Asit Baz Dengesi Bozuklukları
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Sıvı ve elektrolit dengesi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Asit baz dengesi
Dr. Şenol DANE
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Pankreas iç salgılarının fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
10.00-10.45
Pankreas iç salgılarının fizyolojisi
Dr. Duygu AYDIN
11.00-11.45
Henle kulpu ve zıt akım mekanizması
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Klirens kavramı
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-16.30
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
16.45-17.30
Biyokimya Pratik1: İdrarın fiziksel ve kimyasal, mikroskopik analizi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
10.04.2015 Cuma
13.45-14.30
14.45-15.30
5. HAFTA
13.04.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Sıvı ve elektrolit metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Sıvı ve elektrolit metabolizması
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Miksiyon (idrar boşaltılması)
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
İdrarın fiziksel ve kimyasal özellikleri
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G4
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
İçinde sevgi yoksa, boşuna dost arama!
Sadi-i Şirazi
85
14.04.2015 Salı
09.00-09.45
Gebelik biyokimyası ve gestasyonel diyabet
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Gebelik biyokimyası ve gestasyonel diyabet
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Erkek üreme fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Erkek üreme fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik3: Erkek genital sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Histoloji Pratik3: Erkek genital sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
15.45-16.30
Histoloji Pratik3: Erkek genital sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
16.45-17.30
Histoloji Pratik3: Erkek genital sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
13.45-14.30
14.45-15.30
15.04.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Gestasyonel tarama testleri
10.00-10.45
Gestasyonel tarama testleri
Dr. Mehmet NAMUSLU
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Fetal ve yenidoğan fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Gebelik ve doğum fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
14.45-15.30
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G2
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kadın genital sistem histolojisi
Dr. Osman ÖZCAN
Olgu Sunumu
Dinamik Fikirler,
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
11.00-11.45
Kadın üreme fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
12.00-12.45
Kadın üreme fizyolojisi
Dr. Şenol DANE
Histoloji Pratik4: Dişi genital sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Histoloji Pratik4: Dişi genital sistem histolojisi G1-2
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G3
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Histoloji Pratik4: Dişi genital sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
Histoloji Pratik4: Dişi genital sistem histolojisi G3-4
Dr. Osman ÖZCAN,
Dr. Murat YAĞMURCA
Biyokimya Pratik2: Kan Gazı Sonuçlarının Değerlendirilmesi G1
Dr. Tuğrul ÇELİK,
Dr. Hilmi DEMİRİN
16.04.2015 Perşembe
10.00-10.45
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
86
17.04.2015 Cuma
Serbest Çalışma
6. HAFTA
20.04.2015 Pazartesi
Serbest Çalışma
21.04.2015 Salı
DÖNEM II
Serbest Çalışma
22.04.2015 Çarşamba
09:00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
23.04.2015 Perşembe
TATİL
24.04.2015 Cuma
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir
zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin.
Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları daha alçakta.
Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.
Konfiçyüs
87
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM II
FTF 214
DOKU HASARI
DERS KURULU PROGRAMI
27 Nisan 2014 – 29 Mayıs 2015
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Duygu AYDIN
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
9
4
13
11T+2P
13
Dr. Reyhan BAYRAK
6
4
10
7T+2P
9
Dr. Ayşe GÜREL
15
-
15
18T
18
Dr. Sevsen CEBECİ
2
4
6
5P
5
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
18
-
18
22T
22
DERS KURULU ÜYELERİ
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
3
1
4
5T
5
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
8
-
8
10T
10
Dr. Mehmet NAMUSLU
6
-
6
8T
8
Dr. Mustafa YILDIRIM
2
-
2
2T
2
Dr. Esra GÜNDÜZ
3
-
3
4T
4
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
2
-
2
2T
2
OLGU SUNUMU
2
-
2
2T
2
TOPLAM
76
13
89
95T+5P
100
Dünyanın bütün karanlıkları biraraya gelse,
bir mumun ışığını söndüremez.
Sadi-i Şirazi
88
27.04.2015 Pazartesi (FTF 214)
Patolojiye giriş
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Tıbbi virolojiye giriş
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Virus hastalıklarında tanı yöntemleri
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
Yakınmaya yönelik öykü alma
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
Zor hasta ile görüşme becerisi
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Stres ve zararlı uyaranlara sellüler düzeyde yanıt ve adaptasyon mekanizmaları
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Hücre hasarı sebepleri ve morfolojik değişiklikler
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
DNA virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Adenoviruslar ve Poxviruslar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi video kayıt G3-4
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi video kayıt G3-4
Dr. Sevsen CEBECİ
28.04.2015 Salı
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Nekroz ve apopitoz
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Hücre içi birikimler
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Herpesviruslar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Parvovirus ve papovaviruslar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi video kayıt G1-2
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi video kayıt G1-2
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Akut ve kronik inflamasyonun gelişim basamakları ve mediyatörleri
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Akut ve kronik inflamasyonun morfolojik patternleri
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Büyüme faktörleri
Dr. Mehmet NAMUSLU
12.00-12.45
Büyüme faktörleri
Dr. Mehmet NAMUSLU
13.45-17.30
Danışmanlık dersi
DÖNEM II
1. HAFTA
09.00-09.45
29.04.2015 Çarşamba
30.04. 2015 Perşembe
01.05.2015 Cuma
TATİL
2. HAFTA
04.05. 2015 Pazartesi
09.00-09.45
Ekstrem yaşlar (yenidoğan ve yaşlılık) biyokimyası
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Ekstrem yaşlar (yenidoğan ve yaşlılık) biyokimyası
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
Hepatit virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Hepatit virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
89
05.05.2015 Salı
09.00-09.45
Laboratuvar sonuçlarını etkileyen preanalitik ve postanalitik faktörler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Laboratuvar sonuçlarını etkileyen preanalitik ve postanalitik faktörler
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Hepatit virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
RNA virusları, İnfluenza virusu
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Patoloji Pratik1: Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
15.45-16.30
Patoloji Pratik1: Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
16.45-17.30
Patoloji Pratik1: Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
06.05.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Genetik hastalıkların patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Genetik hastalıkların patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Radyasyonun biyolojik etkileri
Dr. Mustafa YILDIRIM
12.00-12.45
Radyasyondan korunma prensipleri
Dr. Mustafa YILDIRIM
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kronik inflamasyonun hücreleri, inflamasyonun sistemik etkileri
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Kronik inflamasyonun morfolojik paternleri, aşırı ya da defektif inflamasyonun sonuçları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
İnfluenza virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
07.05.2015 Perşembe
12.00-12.45
Solunum virusları
13.45-14.30
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G3
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G3
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Dokuların yenilenme ve regenerasyon kapasiteleri
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Doku onarımı ve yara iyileşme sürecine etkili mekanizmalar
Dr. Sibel YENİDÜNYA
08.05.2015 Cuma
11.00-11.45
Solunum virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G1
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G1
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
3. HAFTA
90
11.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Sitokin Ağı
Dr. Mehmet NAMUSLU
10.00-10.45
Sitokin Ağı
Dr. Mehmet NAMUSLU
11.00-11.45
İlaçların absorbsiyonu
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
İlaçların absorbsiyonu
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G2
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G2
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak virusları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
Arboviruslar (Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı)
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
İlaçların metabolizması
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
İlaçların metabolizması
Dr. Ayşe GÜREL
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G4
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
IHU: Zor hasta ile görüşme becerisi değerlendirme G4
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kanser biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Kanser biyokimyası
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Pikorna viruslar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
DÖNEM II
12.05.2015 Salı
09.00-09.45
13.05.2015 Çarşamba
12.00-12.45
Pikorna viruslar
13.45-14.30
Yeni ilaçların klinik değerlendirmesi
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Gaz otakoidler endotel ve epitelyum kaynaklı otakoidler
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
İmmün sistem genetiği
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
11.00-11.45
Rabdovirus (kuduz)
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Retroviruslar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Olgu Sunumu
Dinamik Fikirler,
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
14.05.2015 Perşembe
13.45-14.30
14.45-15.30
İlaçların dağılımı
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-16.30
İlaçların dağılımı
Dr. Ayşe GÜREL
16.45-17.30
Serbest Çalışma
15.05.2015 Cuma
09.00-09.45
Klinikte genetik tanı yöntemleri
Dr. Esra GÜNDÜZ
10.00-10.45
Klinikte genetik tanı yöntemleri
Dr. Esra GÜNDÜZ
11.00-11.45
İlaçların ıtrahı
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Otakoidler ve eikozanoidler
Dr. Ayşe GÜREL
Patoloji Pratik2: Akut ve kronik inflamasyonun morfolojik patternleri G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
13.45-14.30
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Akut ve kronik inflamasyonun morfolojik patternleri G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik2: Akut ve kronik inflamasyonun morfolojik patternleri G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik2: Akut ve kronik inflamasyonun morfolojik patternleri G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
4. HAFTA
18.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
HIV
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
HIV
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Otakoidler ve eikozanoidler
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Vazoaktif peptidler
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-17.30
Serbest Çalışma
19.05.2015 Salı
TATİL
91
20.05.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Kanserde Metabolik Değişiklikler, Tümör lizis sendromu
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
10.00-10.45
Kanserde Metabolik Değişiklikler, Tümör lizis sendromu
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Prion hastalıkları
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Genetik Hastalıkların Tedavisi
Dr. Esra GÜNDÜZ
13.45-14.30
Vazoaktif peptidler
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Amin yapıda otakoidler
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tümör belirteçleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
21.05.2015 Perşembe
10.00-10.45
Tümör belirteçleri
Dr. Hüsamettin ERDAMAR
11.00-11.45
Kök hücre ve tedavideki yeri
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
12.00-12.45
Amin yapıda otakoidler
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Patoloji Pratik3: Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok
G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mikrobiyoloji Pratik1:Virus hastalıklarında tanı yöntemleri G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
14.45-15.30
Patoloji Pratik3: Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve
şok G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mikrobiyoloji Pratik1:Virus hastalıklarında tanı yöntemleri G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Patoloji Pratik3: Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok
G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mikrobiyoloji Pratik1:Virus hastalıklarında tanı yöntemleri G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Patoloji Pratik3: Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve
şok G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mikrobiyoloji Pratik1:Virus hastalıklarında tanı yöntemleri G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
22.05.2015 Cuma
Serbest Çalışma
5. HAFTA
25.05.2015 Pazartesi
Serbest Çalışma
26.05.2015 Salı
Serbest Çalışma
27.05.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma
28.05.2015 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
14.00
Mesleki İngilizce Final Sınavı
29.05.2015 Cuma
15 Haziran - 19 Haziran 2015
Bahar Dönem Sonu Final Sınavları
29 Haziran - 03 Temmuz 2015
Bahar Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
92
DÖNEM I
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
DÖNEM III
93
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM III
FTF 301
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI
DERS KURULU PROGRAMI
08 Eylül 2014 – 21 Ekim 2014
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Mehmet KAYA
20
-
20
20T
20
Dr. Sibel YENİDÜNYA
8
-
8
8T
8
Dr. Ümran YILDIRIM
6
4
10
8T
8
Dr. Reyhan BAYRAK
8
4
12
10T
10
Dr. Ayşe GÜREL
20
-
20
20
20
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13
-
13
13T
13
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
8
6
14
8T+3P
11
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
4
-
4
4T
4
Dr. Bülent BOZKURT
13
-
13
13T
13
Dr. Esra GÜNDÜZ
4
-
4
4T
4
Dr. Murat ÖZNUR
1
-
1
1T
1
Dr. Mustafa YILDIRIM
4
-
4
4T
4
109
14
123
116T
116
DERS KURULU ÜYELERİ
TOPLAM
İnsan tembelliğe karşı
devamlı uyanık halde olmalıdır.
İyi insanlar tembelliğin yol bulup
ruhlarını felç etmesine fırsat vermezler.
***
94
08.09.2014 Pazartesi
Klinik Mikrobiyolojiye giriş
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Bakteriyolojik tanı yöntemleri
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri
Dr. Mehmet KAYA
12.00-12.45
Epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri
Dr. Mehmet KAYA
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tanımlayıcı epidemiyoloji
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Tanımlayıcı epidemiyoloji
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Doz-konsantrasyon etki ilişkisi
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Doz-konsantrasyon etki ilişkisi
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Kesitsel araştırmalar-saha taramaları
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Vaka-kontrol araştırmaları
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar
Dr. Ümran YILDIRIM
12.00-12.45
İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar
Dr. Ümran YILDIRIM
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kohort araştırmaları
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Kohort araştırmaları
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Farmakodinamik ilaç etkileşmeleri
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Farmakokinetik ilaç etkileşmeleri
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-17.30
Serbest Çalışma 09.00-09.45
Müdahale araştırmaları
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Metodolojik araştırmalar
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Stafilokoklar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Stafilokoklar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Antimikrobiyal kemoterapötiklerin genel özellikleri
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Antimikrobiyal ilaçların klinik kullanımı
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.09.2014 Salı
DÖNEM III
1. HAFTA
09.00-09.45
10.09.2014 Çarşamba
11.09.2014 Perşembe
12.09.2014 Cuma
2. HAFTA
15.09.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Epidemiyolojide neden kavramı, neden- sonuç ilişkisi
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Sağlık Ölçütleri
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Granulamatöz iltihabi hastalıkların patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
12.00-12.45
Granulamatöz iltihabi hastalıkların patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
95
16.09.2014 Salı
09.00-09.45
Neoplazi tanımı ve sınıflandırma
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Benign ve malign neoplasmların genel özellikleri
Dr. Reyhan BAYRAK
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Streptokoklar
12.00-12.45
Streptokoklar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Antimikrobiyal ilaçların klinik kullanımı
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Penisilinler
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Gram pozitif sporsuz basiller
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
17.09.2014 Çarşamba
10.00-10.45
Gram pozitif sporsuz basiller
11.00-11.45
Neoplazide etyoloji
Dr. Sibel YENİDÜNYA
12.00-12.45
Neoplazide etyoloji
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Patoloji Pratik1: Enfeksiyon hastalıklarının patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Enfeksiyon hastalıklarının patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
15.45-16.30
Patoloji Pratik1: Enfeksiyon hastalıklarının patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik1: Enfeksiyon hastalıklarının patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
09.00-09.45
Neoplazide hücre orjini (Epitelyal tümörler)
Dr. Reyhan BAYRAK
18.09.2014 Perşembe
10.00-10.45
Neoplazide hücre orjini (Epitelyal tümörler)
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Gram pozitif aerob sporlu basiller
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Gram pozitif anerob sporlu basiller
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Tümör immünolojisi
Dr. Bülent BOZKURT
14.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Gram negatif koklar(Neisseria gonorrhoeae)
19.09.2014 Cuma
96
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
Farmakogenetik
Dr. Murat ÖZNUR
11.00-11.45
Neoplazide hücre orjini (Mezenkimal ve teratom benzeri tümörler)
Dr. Ümran YILDIRIM
12.00-12.45
Neoplazide hücre orjini (Mezenkimal ve teratom benzeri tümörler)
Dr. Ümran YILDIRIM
13.45-17.30
Serbest Çalışma
3. HAFTA
22.09.2014 Pazartesi
10.00
Açılış Töreni
11.00
Açılış Dersi: Bilim Adamı ve Bilim
09.00-09.45
Gram negatif koklar(Neisseria menengitidis )
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Gram negatif kokobasiller (hemophilus ve bordetella)
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Sefalosporinler
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Monobaktamlar, beta-laktamaz inhibitörleri, karbapenemler ve vankomisin
Dr. Ayşe GÜREL
Patoloji Pratik2: Temel tümör patolojisi G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Patoloji Pratik2: Temel tümör patolojisi G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Patoloji Pratik2: Temel tümör patolojisi G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Patoloji Pratik2: Temel tümör patolojisi G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Dr. Şenol DANE
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
DÖNEM III
23.09.2014 Salı
24.09.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Klinik onkolojiye giriş
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10.00-10.45
Anjiyogenez
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
11.00-11.45
Gram negatif kokobasiller
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Gram negatif kokobasiller
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik1: Gram pozitif kokların incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
13.45-14.30
14.45-15.30
25.09.2014 Perşembe
09.00-09.45
Gram negatif basiller
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
E. coli
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Monobaktamlar, beta-laktamaz inhibitörleri, karbapenemler ve vankomisin
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Tetrasiklin, kloramfenikol ve florokinolonlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Kanser epidemiyolojisi, dünyada ve Türkiye’de kanser yükü
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
14.45-15.30
Plazma hücre diskrazisi
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
26.09.2014 Cuma
09.00-09.45
Genel immunopatoloji ve aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Doku transplantasyon patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Salmonellalar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Salmonellalar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Alerjik hastalıkların immunopatogenezi
Dr. Bülent BOZKURT
14.45-15.30
Alerjik hastalıkların immunopatogenezi
Dr. Bülent BOZKURT
15.45-17.30
Serbest Çalışma
97
4. HAFTA
29.09.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Neoplazide yayılım ve metastaz
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Neoplazide yayılım ve metastaz
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Allerjik besin reaksiyonları
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
Alerjik ilaç reaksiyonları
Dr. Bülent BOZKURT
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tetrasiklin, kloramfenikol ve florokinolonlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Aminoglikozidler
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Shigella ve Yersinia
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Klebsiella, Proteus, Citrobacter
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
Patoloji Pratik3: Epitelyal tümörler G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
30.09.2014 Salı
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik2: Neisseria’ların incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Patoloji Pratik3: Epitelyal tümörler G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik2: Neisseria’ların incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Patoloji Pratik3: Epitelyal tümörler G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik2: Neisseria’ların incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Patoloji Pratik3: Epitelyal tümörler G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
Mikrobiyoloji Pratik2: Neisseria’ların incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
01.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Kanser genetiği
Dr. Esra GÜNDÜZ
10.00-10.45
Kanser genetiği
Dr. Esra GÜNDÜZ
11.00-11.45
Kanserin moleküler temeli
Dr. Sibel YENİDÜNYA
12.00-12.45
Kanserin moleküler temeli
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik3: Antibiyotik duyarlılık testleri G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik3: Antibiyotik duyarlılık testleri G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik3: Antibiyotik duyarlılık testleri G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik3: Antibiyotik duyarlılık testleri G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
09.00-09.45
Amiloidozis
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Radyasyon zehirlenmesinin patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Onkolojik hastalıklarda nükleer tıp uygulamaları I (sintigrafik yöntemler)
Dr. Mustafa YILDIRIM
12.00-12.45
Onkolojik Hastalıklarda nükleer tıp uygulamaları II (Pozitron Emisyon
Tomografisi [PET] Uygulamaları)
Dr. Mustafa YILDIRIM
13.45-17.30
Serbest Çalışma
13.45-14.30
14.45-15.30
02.10.2014 Perşembe
03.10.2014 -07.10.2014
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
98
08.10.2014 Çarşamba
Otoimmunite ve otoimmun hastalıkların patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
İmmun yetmezlik sendromları ve AIDS
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Kompleman sistemi
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
Fagosit hücre fonksiyonları ve hastalıkları
Dr. Bülent BOZKURT
Patoloji Pratik4: Mezenkimal tümörler G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik4: Mezenkimal tümörler G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik4: Mezenkimal tümörler G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik4: Mezenkimal tümörler G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM III
5. HAFTA
09.00-09.45
09.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
Epidemiyolojik araştırma planlaması
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Epidemiyolojik araştırma planlaması
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Makrolid, Linkozamid, Streptograminler
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Kanser tedavisinin farmakolojik esasları
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Timus ve hücresel immünite
Dr. Bülent BOZKURT
14.45-15.30
Hipersensitivite reaksiyonları
Dr. Bülent BOZKURT
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Antineoplastik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
İmmünomodulatör İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-17.30
Serbest Çalışma
10.10.2014 Cuma
6. HAFTA
13.10.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Bulaşıcı hastalıklarda sürveyans
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Bağışıklama
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Mukozal İmmünite
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
İmmünsupresyon mekanizmaları
Dr. Bülent BOZKURT
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik4: Corynebacterium ve Bacillus anthracis’in incelenmesi
G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik4: Corynebacterium ve Bacillus anthracis’in incelenmesi
G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik4: Corynebacterium ve Bacillus anthracis’in incelenmesi
G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik4: Corynebacterium ve Bacillus anthracis’in incelenmesi
G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
09.00-09.45
Salgın incelemesi
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Salgın incelemesi
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Hastalıkların genetik temelleri
Dr. Esra GÜNDÜZ
12.00-12.45
Hastalıkların genetik temelleri
Dr. Esra GÜNDÜZ
13.45-14.30
Antihistaminik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Antiviral İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
13.45-14.30
14.45-15.30
14.10.2014 Salı
99
15.10.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Radyasyon epidemiyolojisi
Dr. Mustafa YILDIRIM
10.00-10.45
Dokuların radyasyona duyarlılığı
Dr. Mustafa YILDIRIM
11.00-11.45
İmmünolojik tolerans ve otoimmünite
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
İmmünolojik tolerans ve otoimmünite
Dr. Bülent BOZKURT
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik5: Gram negatif enterik basillerin incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Mikrobiyoloji Pratik5: Gram negatif enterik basillerin incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik5: Gram negatif enterik basillerin incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik5: Gram negatif enterik basillerin incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.10.2014 Perşembe
Serbest Çalışma
17.10.2014 Cuma
Serbest Çalışma
20.10.2014 Pazartesi
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınav
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınav
21.10.2014 Salı
Gönlüne belalar geldikçe gülerek
karşıla. Şükrü ve sabrı öğreniyorsun,
korkma rıza makamı yakın sana.
Mevlânâ
100
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Sibel YENİDÜNYA
7
2
9
7T+1P
8
Dr. Ümran YILDIRIM
9
4
13
9T+2P
11
Dr. Reyhan BAYRAK
4
-
4
4T
4
Dr. Ayşe GÜREL
21
-
21
21T
21
Dr. Ayşe BİLGİÇ
2
-
2
2T
2
Dr. Özgül Malçok GÜREL
4
-
4
4T
4
Dr. İnci Aslı ATAR
4
-
4
4T
4
Dr. Yusuf SELÇOKİ
4
-
4
4T
4
Dr. Bora DEMİRÇELİK
4
-
4
4T
4
Dr. Suzan GÜNDÜZ
6
-
6
6T
6
Dr. Bülent BOZKURT
8
-
8
8T
8
Dr. Duygu ÖZOL
10
-
10
10T
10
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
1
-
1
1T
1
Dr. Nebil ARK
1
-
1
1T
1
Dr. K. Şerife UĞUR
1
-
1
1T
1
Dr. Alper YÜKSEL
1
-
1
1T
1
Dr. Mehmet KAYA
16
5*
18
16T
16
Dr. Aslı KÖKTENER
2
-
2
2T
2
Dr. Mustafa YILDIRIM
2
-
2
2T
2
Dr. Metin CANBAL
-
4
4
2P
2
107
10
117
110T+2P
112
TOPLAM
DÖNEM III
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM III
FTF 303
KARDİYOVASKÜLER VE RESPİRATUAR SİSTEM HASTALIKLARI
DERS KURULU PROGRAMI
22 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
*Halk sağlığı dersinin pratik değerlendirmesinde Tıp öğrenci kongresi için hazırlanan araştırma önerileri sunulacaktır.
Değerlendirme 5 (beş) puan üzerinden yapılacak, alınan puan sınav sonucuna eklenecektir.
101
1. HAFTA
22.10.2014 Çarşamba (FTF 303)
09.00-09.45
Romatizmal ateş ve endokardit patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Hipertansiyon patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Kalp sesleri
Dr. Suzan GÜNDÜZ
12.00-12.45
Üfürümler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
Mesleki İngilizce G3,4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30
Araştırma Önerisi Planlama G1
Dr. Mehmet KAYA
Mesleki İngilizce G3,4
Sema YÜKSELCİ
Araştırma Önerisi Planlama G2
Dr. Mehmet KAYA
15.45-16.30
Araştırma Önerisi Planlama G3
Dr. Mehmet KAYA
16.45-17.30
Araştırma Önerisi Planlama G4
Dr. Mehmet KAYA
09.00-09.45
Ateroskleroz patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
İskemik kalp hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Primer hipertansiyon
Dr. Ayşe BİLGİÇ
23.10.2014 Perşembe
12.00-12.45
Sekonder hipertansiyon
Dr. Ayşe BİLGİÇ
13.45-14.30
Antihipertansif İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Antihipertansif İlaçlar
15.45-17.30
Danışmanlık dersi
09.00-09.45
Otonom sinir sistemi hakkında genel bilgiler
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Otonom sinir sisteminin farmakolojik yönleri
Dr. Ayşe GÜREL
24.10.2014 Cuma
11.00-11.45
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
12.00-12.45
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
13.45-14.30
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
14.45-17.30
Serbest Çalışma
2. HAFTA
27.10.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Kardiyomyopatiler
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Perikardit miyokardit ve kalp tümörleri patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Siyanoz
Dr. Suzan GÜNDÜZ
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
Romatizmal Ateş
Dr. Suzan GÜNDÜZ
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G3
Dr. Metin CANBAL
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G3
Dr. Metin CANBAL
15.45-16.30
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G2
Dr. Metin CANBAL
16.45-17.30
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G2
Dr. Metin CANBAL
28.10.2014 Salı
09.00-09.45
Halk sağlığı kavramı
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Demografi ve sağlık
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
EKG’ ye giriş
Dr. İnci Aslı ATAR
12.00-12.45
EKG’ ye giriş
Dr. İnci Aslı ATAR
13.45-17.30
Serbest Çalışma
29.10.2014 Çarşamba
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
102
Sağlık yönetimi ve temel sağlık hizmetleri
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Sağlık yönetimi ve temel sağlık hizmetleri
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Kalp yetersizliği
Dr. Özgül Malçok GÜREL
12.00-12.45
Kalp yetersizliği
Dr. Özgül Malçok GÜREL
13.45-14.30
Ritim bozuklukları
Dr. İnci Aslı ATAR
14.45-15.30
Ritim bozuklukları
Dr. İnci Aslı ATAR
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Türkiye’de sağlık hizmetleri
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Türkiye’de sağlık hizmetleri
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Kalp hastalıklarında hemodinamik değişiklikler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
12.00-12.45
Konjenital kalp hastalıkları
Dr. Suzan GÜNDÜZ
13.45-14.30
Romatizmal kapak hastalıkları
Dr. Özgül Malçok GÜREL
14.45-15.30
Romatizmal kapak hastalıkları
Dr. Özgül Malçok GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
31.10.2014 Cuma
3. HAFTA
03.11.2014 Pazartesi
09.00-09.45
İş sağlığında uygulama ilkeleri
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
İş kazaları
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
İnfektif endokarditler
Dr. Yusuf SELÇOKİ
12.00-12.45
Şok, kardiyojenik şok
Dr. Yusuf SELÇOKİ
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Kalp ve vasküler hastalıklar patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Kalp ve vasküler hastalıklar patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
15.45-16.30
Patoloji Pratik1: Kalp ve vasküler hastalıklar patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik1: Kalp ve vasküler hastalıklar patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
13.45-14.30
14.45-15.30 DÖNEM III
30.10.2014 Perşembe
09.00-09.45
04.11.2014 Salı
09.00-09.45
Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Antikolinerjik İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Kolinerjik Transmisyon, Muskarinik Agonistler
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Miyokarditler, miyokardiyopatiler ve kalp tümörleri
Dr. Bora DEMİRÇELİK
14.45-15.30
Perikarditler
Dr. Bora DEMİRÇELİK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
05.11.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Akciğerin vasküler hastalıkları
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Üst solunum yolları tümörleri patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Solunum yolu hastalıklarında anamnez ve fizik muayene
Dr. Duygu ÖZOL
12.00-12.45
Solunum yolu hastalıklarında anamnez ve fizik muayene
Dr. Duygu ÖZOL
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G1
Dr. Metin CANBAL
Mesleki İngilizce G3,4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G1
Dr. Metin CANBAL
Mesleki İngilizce G3,4
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
14.45-15.30 15.45-16.30
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G4
Dr. Metin CANBAL
16.45-17.30
IHU: Dolaşım sistemi fizik muayene becerisi G4
Dr. Metin CANBAL
103
06.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
Solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer tüberkülozu patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer tüberkülozu patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Kardiyotonik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Kardiyak disritmilerde kullanılan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Koroner kalp hastalıkları
Dr. Yusuf SELÇOKİ
14.45-15.30
Koroner kalp hastalıkları
Dr. Yusuf SELÇOKİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Meslek hastalıkları
07.11.2014 Cuma
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Meslek hastalıkları
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Adrenoseptör agonistleri
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Adrenoseptör antagonistleri
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Kor pulmonale
Dr. Duygu ÖZOL
14.45-15.30
Akciğer tüberkülozu
Dr. Duygu ÖZOL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
4. HAFTA
10.11.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Akciğer tümörlerinin patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Akciğer tümörlerinin patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Dr. Bülent BOZKURT
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
13.45-14.30
Patoloji Pratik2: Akciğer hastalıkları patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Akciğer hastalıkları patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
15.45-16.30
Patoloji Pratik2: Akciğer hastalıkları patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik2: Akciğer hastalıkları patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
14.45-15.30 11.11.2014 Salı
09.00-09.45
Sağlık ve çevre ilişkisi
10.00-10.45
Su kirliliği
Dr. Mehmet KAYA
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Antikoagulan, antitrombositik ve trombolitik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Dislipidemilerde kullanılan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon
Dr. Bora DEMİRÇELİK
10.00-10.45
Kardiyopulmoner arrest ve resüsitasyon
Dr. Bora DEMİRÇELİK
12.11.2014 Çarşamba
11.00-11.45
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Dr. Duygu ÖZOL
12.00-12.45
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Dr. Duygu ÖZOL
Mesleki İngilizce Vize Sınavı
Sema YÜKSELCİ
14.00
13.11.2014 Perşembe
104
09.00-09.45
Kardiyak disritmilerde kullanılan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Astım
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
Astım
Dr. Bülent BOZKURT
13.45-17.30
Serbest Çalışma
Periferik vazodilatörler
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Plevra ve mediyasten tümörlerinin patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Diffüz akciğer hastalıkları
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
Diffüz akciğer hastalıkları
Dr. Bülent BOZKURT
13.45-14.30
Kardiyovasküler hastalıklarda nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
14.45-15.30
Respiratuvar sistem hastalıklarında nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
15.45-17.30
Serbest Çalışma
5. HAFTA
09.00-09.45
17.11.2014 Pazartesi
Su kirliliği
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri (afet tıbbı)
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Akciğer kanserleri
Dr. Duygu ÖZOL
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30
DÖNEM III
14.11.2014 Cuma
09.00-09.45
Plevra hastalıkları
Dr. Duygu ÖZOL
Patoloji Pratik3: Solunum sistemi tümörleri G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik3: Solunum sistemi tümörleri G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G1,2
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik3: Solunum sistemi tümörleri G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik3: Solunum sistemi tümörleri G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
09.00-09.45
Anjina Pektoris Tedavisi
Dr. Ayşe GÜREL
18.11.2014 Salı
10.00-10.45
Oksijen O3 ve diğer tedavi gazları
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Dış kulak ve orta kulak hastalıkları
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
12.00-12.45
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Dr. Nebil ARK
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G2
Dr. Metin CANBAL
13.45-14.30
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Araştırma Önerisi Sunumları G3-4
Dr. Mehmet KAYA
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G2
Dr. Metin CANBAL
Araştırma Önerisi Sunumları G3-4
Dr. Mehmet KAYA
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G3
Dr. Metin CANBAL
Araştırma Önerisi Sunumları G1-2
Dr. Mehmet KAYA
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G3
Dr. Metin CANBAL
Araştırma Önerisi Sunumları G1-2
Dr. Mehmet KAYA
19.11.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Pulmoner emboli
Dr. Duygu ÖZOL
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30 Çevresel ve mesleki akciğer hastalıkları
Dr. Duygu ÖZOL
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G1
Dr. Metin CANBAL
Mesleki İngilizce G3,4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G1
Dr. Metin CANBAL
Mesleki İngilizce G3,4
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G4
Dr. Metin CANBAL
16.45-17.30
IHU: Solunum sistemi fizik muayene becerisi G4
Dr. Metin CANBAL
105
20.11.2014 Perşembe
09.00-09.45
Hemostatik İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Bronkodilatör İlaçlar
Dr.Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Kardiyovasküler sistemin radyolojisi
Dr. Aslı KÖKTENER
12.00-12.45
Solunum Sistemi Radyolojisi
Dr. Aslı KÖKTENER
13.45-14.30
Larinks hastalıkları
Dr. K. Şerife UĞUR
14.45-15.30
Baş boyun kanserleri
Dr. Alper YÜKSEL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Öksürük tedavisi ve soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar
21.11.2014 Cuma
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Plazma hacmini genişleten solüsyonlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Solunum yetmezliği
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
Kistik fibrozis
Dr. Bülent BOZKURT
13.45-17.30
Serbest Çalışma
6. HAFTA
24.11.2014 Pazartesi
Serbest Çalışma
25.11.2014 Salı
Serbest Çalışma
26.11.2014 Çarşamba
Serbest Çalışma
27.11.2014 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
28.11.2014 Cuma
Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim
onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.
Shakespeare
106
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Sibel YENİDÜNYA
7
4
11
9T
9
Dr. Reyhan BAYRAK
9
2
11
10T
10
Dr. Ümran YILDIRIM
6
2
8
7T
7
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13
-
13
13T
13
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
9
4
13
9T+2P
11
Dr. Cansel TÜRKAY
15
-
15
15T
15
Dr. Işılay NADİR
12
-
12
12T
12
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12
-
12
12T
12
Dr. Nurhayat BAYAZIT
5
-
5
5T
5
Dr. Bülent BOZKURT
1
-
1
1T
1
Dr. Ayşe GÜREL
9
-
9
9T
9
Dr. Aslı KÖKTENER
2
-
2
2T
2
Dr. Kayıhan AKIN
2
-
2
2T
2
Dr. Mustafa YILDIRIM
2
-
2
2T
2
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
TOPLAM
1
-
1
1T
1
105
12
117
111T
111
DÖNEM III
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM III
FTF 305
GASTROİNTESTİNAL VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
DERS KURULU PROGRAMI
01 Aralık 2014 – 06 Ocak 2015
107
1. HAFTA
01.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Oral patoloji
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Tükrük bezi hastalıkları
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Vibrio, Aeromonas,Plesiomonas
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Campylobacter ve helicobacter
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Özofagus patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Mide patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Anaerob bakteriler
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Mikobakteriler
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Özofagus fonksiyonları ve akalazya
Dr. Işılay NADİR
14.45-15.30
Hiatus hernileri ve özofajitler
Dr. Işılay NADİR
15.45-17.30
Serbest Çalışma
02.12.2014 Salı
03.11.2014 Çarşamba
09.00-09.45
Mide patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Malabsorbsiyon patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Mikobacteriler
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Mycoplazma ve üroplazma
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
04.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Non fermentatif bakteriler
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Non fermentatif bakteriler
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Antimikobakteriyel İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Peptik Ülser
Dr. Cansel TÜRKAY
14.45-15.30
Peptik Ülser
Dr. Cansel TÜRKAY
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
İnce ve kalın bağırsak neoplazileri
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
İnce ve kalın bağırsak neoplazileri
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Riketsialar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Cinsel yolla bulaşan bakteriler
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Gastritler
Dr. Cansel TÜRKAY
14.45-15.30
Özofagus ve mide neoplazmları
Dr. Cansel TÜRKAY
15.45-17.30
Serbest Çalışma
05.12.2014 Cuma
108
08.12.2014 Pazartesi
İnce ve kalın barsak patoloji
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Enfeksiyöz barsak hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Treponema pallidum
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Diğer spiroketler (Borrelia ve Leptospira)
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Patoloji Pratik1: Özofagus ve mide hastalıkları patolojisi G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Özofagus ve mide hastalıkları patolojisi G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik1: Özofagus ve mide hastalıkları patolojisi G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
16.45-17.30
Patoloji Pratik1: Özofagus ve mide hastalıkları patolojisi G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
14.45-15.30
DÖNEM III
2. HAFTA
09.00-09.45
09.12.2014 Salı
09.00-09.45
Klamidya
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
Tibbi parazitolojiye giriş
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Peptik ülser ilaçları
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Dr. Cansel TÜRKAY
13.45-14.30
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Dr. Cansel TÜRKAY
14.45-15.30
Kolon ve rektum neoplazmları
Dr. Cansel TÜRKAY
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Karaciğer patolojisi-I Hepatik hasarın genel özellikleri, metabolik ve toksik
karaciğer hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Karaciğer patolojisi-II Enfeksiyöz ve otoimmun hepatitler
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Toxoplasma gondii
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
12.00-12.45
Kan parazitleri (Sıtma)
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik1: Anaerob bakterilerin incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik1: Anaerob bakterilerin incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik1: Anaerob bakterilerin incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik1: Anaerob bakterilerin incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.12.2014 Çarşamba
14.45-15.30
11.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
Kan parazitleri (Leishmania ve Trypanosoma)
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Barsak protozoa’ları
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Sindirime yardımcı ilaçlar ve antidiyareikler
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Laksatif ve pürgatifler
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Fonksiyonel dispepsi
Dr. Cansel TÜRKAY
14.45-15.30
Motilite bozuklukları ve irritabl barsak hastalıkları
Dr. Cansel TÜRKAY
15.45-17.30
Serbest Çalışma
13.12.2014 Cuma
09.00-09.45
Karaciğer patolojisi III (çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisi)
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Karaciğer patolojisi VI ( siroz ve karaciğer neoplazmları)
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Gastrointestinal sistem polip ve divertikülleri
Dr. Işılay NADİR
12.00-12.45
Malabsorbsiyon testleri
Dr. Işılay NADİR
13.45-14.30
Sprue ve malabsorbsiyona neden olan diğer hastalıklar
Dr. Işılay NADİR
14.45-17.30
Serbest Çalışma
109
3. HAFTA
15.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Nematod’lar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Nematod’lar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Alt ve üst GIS kanamaları
Dr. Işılay NADİR
12.00-12.45
Alt ve üst GIS kanamaları
Dr. Işılay NADİR
13.45-14.30
Patoloji Pratik2: İnce ve kalın barsak hastalıklari G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: İnce ve kalın barsak hastalıklari G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik2: İnce ve kalın barsak hastalıklari G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik2: İnce ve kalın barsak hastalıklari G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
14.45-15.30
16.12.2014 Salı
09.00-09.45
Emetik ve antiemetik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Antiprotozoal ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Bruselloz, enterik ateş ve salmonella
Dr. Nurhayat BAYAZIT
12.00-12.45
Bruselloz, enterik ateş ve salmonella
Dr. Nurhayat BAYAZIT
13.45-14.30
Akut viral hepatit
Dr. Cansel TÜRKAY
14.45-15.30
Kronik viral hepatit
Dr. Cansel TÜRKAY
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Bruselloz, enterik ateş ve salmonella
Dr. Nurhayat BAYAZIT
10.00-10.45
Bruselloz, enterik ateş ve salmonella
Dr. Nurhayat BAYAZIT
11.00-11.45
Toksik hepatitler
Dr. Işılay NADİR
12.00-12.45
Alkole bağlı olan ve olmayan steatohepatitler
Dr. Işılay NADİR
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik3: Karaciğer hastalıkları patolojisi G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik3: Karaciğer hastalıkları patolojisi G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
15.45-16.30
Patoloji Pratik3: Karaciğer hastalıkları patolojisi G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik3: Karaciğer hastalıkları patolojisi G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
17.12.2014 Çarşamba
18.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
Sestod’lar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Trematod’lar
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
11.00-11.45
Antihelmintik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Fungal, parazitik ve viral enfeksiyonların patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
13.45-14.30
Karaciğer sirozunun komplikasyonları I: Portal hipertansiyon
Dr. Cansel TÜRKAY
14.45-15.30
Karaciğer sirozunun komplikasyonları II: Hepatik koma ve diğerleri
Dr. Cansel TÜRKAY
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19.12.2014 Cuma
110
09.00-09.45
Besin zehirlenmesi
Dr. Nurhayat BAYAZIT
10.00-10.45
Amebiazis
Dr. Nurhayat BAYAZIT
11.00-11.45
Hematolojik hastalıkların genetiği
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
12.00-12.45
Otoimmün karaciğer hastalıkları
Dr. Işılay NADİR
13.45-14.30
Pankreas fonksiyon testleri ve pankreatitler
Dr. Işılay NADİR
14.45-15.30
Pankreasın diğer hastalıkları ve neoplazmları
Dr. Işılay NADİR
15.45-17.30
Serbest Çalışma
22.12.2014 Pazartesi
Karaciğer sirozu
Dr. Cansel TÜRKAY
10.00-10.45
Karaciğer sirozu
Dr. Cansel TÜRKAY
11.00-11.45
Eritrosit enzim eksiklikleri ve sferositoz
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12.00-12.45
Hemoglobinopatiler ve talesemi sendromları
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
13.45-14.30
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
14.45-15.30
DÖNEM III
4. HAFTA
09.00-09.45
23.12.2014 Salı
09.00-09.45
Özofagus mide ve duodenum radyolojisi
Dr. Kayıhan AKIN
10.00-10.45
İnce barsak ve kolonun radyolojik inceleme yöntemleri
Dr. Kayıhan AKIN
11.00-11.45
Stem hücresi ve kemik iliği
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12.00-12.45
Akkiz hemolitik anemiler
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
13.45-14.30
Safra kesesi, karaciğer ve pankreas hastalıkları radyolojisi
Dr. Aslı KÖKTENER
14.45-15.30
Safra kesesi, karaciğer ve pankreas hastalıkları radyolojisi
Dr. Aslı KÖKTENER
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kemik iliği patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Kemik iliği patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Demir eksikliği ve metabolizması
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12.00-12.45
Aplastik ve hipoplastik anemiler
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
13.45-14.30 Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
14.45-15.30 Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
16.45-17.30
Mikrobiyoloji Pratik2: Protozoa ve helmintlerin incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
24.12.2014 Çarşamba
25.12.2014 Perşembe
09.00-09.45
Dalak ve timus patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Lenfadenitler
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Kanamalı hastaya yaklaşım
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12.00-12.45
Folik asit ve B12 metabolizması
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
13.45-14.30
Çocukluk çağı kanserleri
Dr. Çiğdem YÜKSEL
14.45-15.30
Çocukluk çağı kanserleri
Dr. Çiğdem YÜKSEL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
26.12.2014 Cuma
09.00-09.45
Malign lenfomalar
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Malign lenfomalar
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Tromboz ve hiperkoagülabite
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12.00-12.45
Miyeloproliferatif hastalıklar
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
13.45-17.30
Serbest Çalışma
111
5. HAFTA
29.12.2014 Pazartesi
09.00-09.45
Gastrointestinal sistemde nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
10.00-10.45
Hemapoetik sistem hastalıklarında nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
11.00-11.45
Akut lösemiler
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
12.00-12.45
Kronik lösemiler
Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
13.45-14.30
Patoloji Pratik4: Hematopatoloji G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik4: Hematopatoloji G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30 Patoloji Pratik4: Hematopatoloji G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik4: Hematopatoloji G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
14.45-15.30
30.12.2014 Salı
09.00-09.45
Antimalaryal İlaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Anemilerin tedavisinde kullanılan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
B ve T lenfosit eksiklikleri
Dr. Bülent BOZKURT
12.00-12.45
İmmunosupresif konakçıda infeksiyon hastalıkları
Dr. Nurhayat BAYAZIT
14.00
Mesleki İngilizce Final Sınavı
31.12.2014 Çarşamba
Serbest Çalışma
01.01.2015 Perşembe
TATİL
02.01.2015 Cuma
Serbest Çalışma
6. HAFTA
05.01.2015 Pazartesi
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
06.01.2015 Salı
19 Ocak - 23 Ocak 2015
Güz Dönemi Final Sınavları
02 Şubat - 06 Şubat 2015
Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
Başarı, genelde onu sürekli aramakla
meşgul olanlara gelir.
H. David Thorreau
112
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Sibel YENİDÜNYA
6
2
8
7T
7
Dr. Reyhan BAYRAK
7
2
9
8T
8
Dr. Ümran YILDIRIM
3
-
3
3T
3
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
5
-
5
5T
5
Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU
7
-
7
7T
7
Dr. Ayşe GÜREL
16
-
16
16T
16
Dr. Zübeyde AYTÜRK
5
-
5
5T
5
Dr. Onur Serdar GENÇLER
5
-
5
5T
5
Dr. Nilgül YARDIMCI
4
-
4
4T
4
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
7
-
7
7T
7
Dr. Mehmet TEKŞAM
2
-
2
2T
2
Dr. Kayıhan AKIN
1
-
1
1T
1
Dr. Banu ÇAKIR
1
-
1
1T
1
Dr. Mustafa YILDIRIM
1
-
1
1T
1
Dr. Ercan DALBUDAK
4
-
4
4T
4
Dr. Seçil ALDEMİR
6
-
6
6T
6
Dr. Nalan KARA
2
-
2
2T
2
Dr. Pınar YURTBAŞI
2
-
2
2T
2
Dr. Emine ŞİMŞEK
2
-
2
2T
2
Dr. Berker CEMİL
3
-
3
3T
3
Dr. Bülent ERDOĞAN
3
-
3
3T
3
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
2
-
2
2T
2
Dr. Yüksel TOTAN
2
-
2
2T
2
Dr. Serdar DERVİŞOĞULLARI
2
-
2
2T
2
Dr. Mehmet GÜNDÜZ (KBB)
2
-
2
2T
2
Dr. Nebil ARK
1
-
1
1
1
Dr. Nurhayat BAYAZIT
3
-
3
3
3
Dr. Mehmet GÜNDÜZ (genetik)
1
-
1
1
1
Dr. Murat ÖZNUR
1
-
1
1
1
Dr. Sevsen CEBECİ
2
2
4
3P
3
114
108T+3P
111
Dr. Mehmet KAYA
TOPLAM
DÖNEM III
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM III
FTF 304
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
DERS KURULU PROGRAMI
09 Şubat 2015- 12 Mart 2015
2*
108
6
*Halk sağlığı dersinin pratik değerlendirmesinde kongre için hazırlanan araştırma önerileri sunulacaktır. Değerlendirme 2 (iki)
puan üzerinden yapılacak, alınan puan sınav sonucuna eklenecektir
113
1. HAFTA
09.02.2015 Pazartesi (FTF 304)
09.00-09.45
SSS’nin temel hücresel fonksiyonları
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Ruhsal hastalıkların nörobiyolojisi
Dr. Nalan KARA
11.00-11.45
Psikiyatrik belirtiler ve bulgular
Dr. Emine ŞİMŞEK
12.00-12.45
Psikiyatrik belirtiler ve bulgular
Dr. Emine ŞİMŞEK
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
SSS’nin dejeneratif hastalıklarının patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
SSS’nin toksik ve metabolik hastalıklarının patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Kötü haber verme becerisi
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Nörolojik semiyoloji
Dr. Zübeyde AYTÜRK
13.45-14.30
Nörolojide tanı yöntemleri
Dr. Zübeyde AYTÜRK
14.45-15.30
Nörolojide tanı yöntemleri
Dr. Zübeyde AYTÜRK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
10.02.2015 Salı
11.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Çocukluk çağının epileptik sendromları
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
10.00-10.45
Epilepsi
Dr. Onur Serdar GENÇLER
11.00-11.45
Piramidal sistem hastalıkları ve afazi
Dr. Nilgül YARDIMCI
12.00-12.45
Duyu sistemi ve hastalıkları
Dr. Nilgül YARDIMCI
13.45-14.30
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G1
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G1
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
15.45-16.30
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G3
Dr. Sevsen CEBECİ
16.45-17.30
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G3
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
12.02.2015 Perşembe
09.00-09.45
SSS’nin dolaşım bozuklukları ve vasküler hastalıklar patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Nörodejeneratif hastalıkların genetiği
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
11.00-11.45
Serebrovasküler olaylar
Dr. Onur Serdar GENÇLER
12.00-12.45
Serebrovasküler olaylar
Dr. Onur Serdar GENÇLER
13.45-14.30
İlaç suistimali ve bağımlılığı
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
SSS Stimulanları ve halusinojenler
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
13.02.2015 Cuma
114
09.00-09.45
SSS’nin miyelin ve dejeneratif hastalıkları
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
10.00-10.45
SSS’nin miyelin ve dejeneratif hastalıkları
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
11.00-11.45
Antipsikotik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Antifungal ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Sinir sistemi konjenital hastalıkları
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
14.45-15.30
Kranial ve spinal tümörler
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
16.02.2015 Pazartesi
SSS tümörleri patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
SSS tümörleri patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar: Etyoloji
Dr. Seçil ALDEMİR
12.00-12.45
Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar: Klinik özellikler
Dr. Seçil ALDEMİR
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G4
Dr. Sevsen CEBECİ
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G4
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-16.30
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G2
Dr. Sevsen CEBECİ
16.45-17.30
IHU: Kötü haber verme becerisi video kayıt G2
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
DÖNEM III
2. HAFTA
09.00-09.45
17.02.2015 Salı
09.00-09.45
Hidrosefalus, Santral sinir sistemi malformasyon ve gelişimsel hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Hidrosefalus, Santral sinir sistemi malformasyon ve gelişimsel hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Genel anestezik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Lokal anestezik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Baş ağrıları
Dr. Nilgül YARDIMCI
14.45-15.30
Baş ağrıları
Dr. Nilgül YARDIMCI
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Nörokutanöz hastalıklar
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
10.00-10.45
Mitokondrial hastalıklar
Dr. F.Müjgan SÖNMEZ
11.00-11.45
SSS’nin herediter tümör sendromları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
12.00-12.45
SSS’nin herediter tümör sendromları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1:Periferik ve SSS tümörleri patolojisi G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
14.45-15.30 Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1:Periferik ve SSS tümörleri patolojisi G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
15.45-16.30
Patoloji Pratik1:Periferik ve SSS tümörleri patolojisi G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik1:Periferik ve SSS tümörleri patolojisi G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
18.02.2015 Çarşamba
19.02.2015 Perşembe
09.00-09.45
SSS’nin infeksiyöz ve iltihabi hastalıkları patolojisi I
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
SSS’nin infeksiyöz ve iltihabi hastalıkları patolojisi II
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
İntrakranial cerrahi vasküler hastalıklar
Dr. Bülent ERDOĞAN
12.00-12.45
Kafa içi basınç artması (KİBAS)
Dr. Bülent ERDOĞAN
13.45-14.30
Hipnosedatifler I
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Hipnosedatifler II, alkol ve farmakolojisi
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
20.02.2015 Cuma
09.00-09.45
Tıbbi mikolojiye giriş
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
10.00-10.45
Yüzeysel mikozlar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Opioid (Narkotik ) analjezikler
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Opioid (Narkotik ) analjezikler
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Multipl skleroz
Dr. Onur Serdar GENÇLER
14.45-15.30
Serebral kökenli hareket ve yürüme bozuklukları
Dr. Onur Serdar GENÇLER
15.45-17.30
Serbest Çalışma
115
3. HAFTA
23.02.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Göz hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
SSS’nin travmatik hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Deliryum ve demans: Etiyoloji ve klinik belirtiler
Dr. Seçil ALDEMİR
12.00-12.45
Deliryum ve demans: Etiyoloji ve klinik belirtiler
Dr. Seçil ALDEMİR
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Nöroradyolojiye giriş, Kranyum ve beyin hastalıklarında görüntüleme
Dr. Mehmet TEKŞAM
10.00-10.45
Kraniyoserebral travma
Dr. Bülent ERDOĞAN
11.00-11.45
Fırsatçı mikozlar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
12.00-12.45
Fırsatçı mikozlar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
13.45-14.30
İşitme kayıpları
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
14.45-15.30
Baş dönmesi
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
24.02.2015 Salı
25.02.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Subkutan mikozlar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
10.00-10.45
Gerçek sistemik mikozlar
Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ
11.00-11.45
Görme ve göz muayenesi
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
12.00-12.45
Görsel semptomlar, az görme ve körlük sebepleri
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G1
Dr. Mehmet KAYA
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G2
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G1
Dr. Mehmet KAYA
15.45-16.30
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G2
Dr. Mehmet KAYA
16.45-17.30 Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G4
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G2
Dr. Mehmet KAYA
14.45-15.30
26.02.2015 Perşembe
09.00-09.45
Deri hastalıkları ve tümörleri patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Deri hastalıkları ve tümörleri patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Bilgisayarlı Tomografinin fiziksel ilkeleri
Dr. Kayıhan AKIN
12.00-12.45
Tüberküloz menenjit
Dr. Nurhayat BAYAZIT
13.45-14.30
Görme anatomisi ve fizyolojisi
Dr. Yüksel TOTAN
14.45-15.30
Görme yolları ve optik sinir lezyonları
Dr. Yüksel TOTAN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Periferik sinir travmaları ve tuzak nöropatileri
Dr. Berker CEMİL
10.00-10.45
Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemlerinin temelleri
Dr. Banu ÇAKIR
11.00-11.45
Duygudurum bozuklukları: Etiyoloji ve klinik belirtiler
Dr. Seçil ALDEMİR
12.00-12.45
Duygudurum bozuklukları: Etiyoloji ve klinik belirtiler
Dr. Seçil ALDEMİR
13.45-14.30
Kraniyal sinirler
Dr. Zübeyde AYTÜRK
14.45-15.30
Kraniyal sinirler
Dr. Zübeyde AYTÜRK
15.45-17.30
Serbest Çalışma
27.02.2015 Cuma
116
02.03.2015 Pazartesi
Serebral palsi
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
10.00-10.45
Ön boynuz motor nöron hastalıkları
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
11.00-11.45
Anksiyete Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
12.00-12.45
Anksiyete Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
14.45-15.30
15.45-16.30
16.45-17.30
Araştırma değerlendirme G4
Dr. Mehmet KAYA
Mesleki İngilizce G1,2
Selma YÜKSELCİ
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G3
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G4
Dr. Mehmet KAYA
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G3
Dr. Mehmet KAYA
Mikrobiyoloji Pratik:Dermatofit ve fırsatçı mikozlar incelenmesi G1
Dr. Hatice ULUDAĞ ALTUN
Araştırma değerlendirme G3
Dr. Mehmet KAYA
DÖNEM III
4. HAFTA
09.00-09.45
03.03.2015 Salı
09.00-09.45
Kuduz: Klinik ve tedavi
Dr. Nurhayat BAYAZIT
10.00-10.45
Nozokomial enfeksiyonlar
Dr. Nurhayat BAYAZIT
11.00-11.45
Santral sinir sistemi farmakolojisine giriş ve ağrı farmakolojisi
Dr. Ayşe GÜREL
12.00-12.45
Santral sinir sistemi farmakolojisine giriş ve ağrı farmakolojisi
Dr. Ayşe GÜREL
13.45-14.30
Spinal kolon ve spinalkord hastalıklarında görüntüleme
Dr. Mehmet TEKŞAM
14.45-15.30
Antiparkinson ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Çocuklukta sık görülen mental bozukluklar
Dr. Pınar YURTBAŞI
10.00-10.45
Otizm spektrum bozukluğu
Dr. Pınar YURTBAŞI
11.00-11.45
İntervertebral disk hastalıkları
Dr. Berker CEMİL
12.00-12.45
Spinal travma
Dr. Berker CEMİL
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Deri hastalıkları ve tümörleri G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
Mesleki İngilizce G3,4
Selma YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Deri hastalıkları ve tümörleri G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
15.45-16.30
Patoloji Pratik2: Deri hastalıkları ve tümörleri G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
16.45-17.30
Patoloji Pratik2: Deri hastalıkları ve tümörleri G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
04.03.2015 Çarşamba
14.45-15.30
05.03.2015 Perşembe
09.00-09.45
Alkol ve madde bağımlılığı
Dr. Ercan DALBUDAK
10.00-10.45
Alkol ve madde bağımlılığı
Dr. Ercan DALBUDAK
11.00-11.45
Davranış Genetiği
Dr. Murat ÖZNUR
12.00-12.45
Fasiyal sinir hastalıkları
Dr. Nebil ARK
13.45-14.30
Antiepileptik ilaçlar I
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Antiepileptik ilaçlar II
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
117
06.03.2015 Cuma
09.00-09.45
Antidepresan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Antidepresan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
Dr. Nalan KARA
11.00-11.45
Somatoform bozukluklar
12.00-12.45
Kişilik Bozuklukları
Dr. Nalan KARA
13.45-14.30
Sinir sistemi hastalıklarında nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
14.45-17.30
Serbest Çalışma
5. HAFTA
09. 03. 2015 Pazartesi
Serbest Çalışma
10. 03. 2015 Salı
Serbest Çalışma
11.03.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma
12.03.2015 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
13.03.2015 Cuma
İyi bir başlangıç,
yarı yarıya başarı demektir.
Andre Gide
118
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
5
Dr. Sibel YENİDÜNYA
4
2
6
5
Dr. Reyhan BAYRAK
6
-
6
6
6
Dr. Ümran YILDIRIM
5
2
7
6
6
Dr. Ayşe GÜREL
17
-
17
17
17
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
13
-
13
13
13
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
8
-
8
8
8
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
1
-
1
1
1
Dr. Mehmet BOYRAZ
6
-
6
6
6
Dr. H. İbrahim AYDIN
10
-
10
10
10
Dr. Aydın İNAN
2
-
2
2
2
Dr. Sevsen CEBECİ
3
-
3
3
3
Dr. Metin CANBAL
4
-
4
4
4
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
1
-
1
1
1
Dr. İsmail URAŞ
4
-
4
4
4
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
3
2
5
4
4
Dr. Burcu YANIK
3
-
3
3
3
Dr. Özlem CEMEROĞLU
4
-
4
4
4
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
4
-
4
4
4
Dr. Betül BAKAN
3
-
3
3
3
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
6
-
6
6
6
Dr. Gülçin DİLMEN
1
-
1
1
1
Dr. Banu ÇAKIR
3
-
3
3
3
Dr. Dilek KÖSEHAN
1
-
1
1
1
Dr. Mustafa YILDIRIM
2
-
2
2
2
114
6
120
117T
117
TOPLAM
DÖNEM III
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM III
FTF 312
ENDOKRİN VE KAS İSKELET HASTALIKLARI
DERS KURULU PROGRAMI
16 Mart 2014- 24 Nisan 2014
Ders kurulu sınavı toplam 93 puan üzerinden hesaplanacaktır. Tıp Öğrenci Kongre puanı sözel sunumlar için 9, poster
sunumları için 7 puan üzerinden eklenecektir.
119
1. HAFTA
16.03.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Endokrin sisteme giriş, hipofiz hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Hipofiz Bozuklukları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
11.00-11.45
Hipofiz Bozuklukları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
12.00-12.45
Çocuklarda ön Hipofiz Hastalıkları
Dr. Mehmet BOYRAZ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Adrenal gland hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Adrenal gland hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Normal Puberte
Dr. Mehmet BOYRAZ
12.00-12.45
Puberte aberasyonları
Dr. Mehmet BOYRAZ
13.45-14.30
Diabetes İnsipidus
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
14.45-15.30
Uygunsuz ADH Salınımı
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
17.03.2015 Salı
18.03.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Endokrin pankreas hastalıkları ve diabetes mellitus organ değişiklikleri
patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Endokrin pankreas hastalıkları ve diabetes mellitus organ değişiklikleri
patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Paratiroid hastalıkları patolojisi ve MEN
Dr. Ümran YILDIRIM
12.00-12.45
Konjenital adrenal hiperplazi
Dr. Mehmet BOYRAZ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tiroid hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Tiroid hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Tiroid bezi ve hormon sentez mekanizmaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
12.00-12.45
Endemik Guatr
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
13.45-14.30
Hormonların farmakolojik ve farmakokinetik yönleri
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Ön ve arka hipofiz hormonları
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
ACTH, mineralokortikoidler ve inhibitörleri
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Tiroid ve antitiroid ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Bir tıp disiplini olarak Aile Hekimliği
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Hipotiroidi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
13.45-14.30
Hipertiroidizm
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
14.45-15.30
Tiroid nodülleri ve kanserleri
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19.03.2015 Perşembe
20 03. 2015 Cuma
120
23.03.2015 Pazartesi
Hipoparatiroidi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
10.00-10.45
Hiperparatiroidi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
11.00-11.45
Addison Hastalığı ve Krizi
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
12.00-12.45
Cushing Sendromu
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Glukokortikoidler
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Glukokortikoidler
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Konjenital Hipotiroidi
Dr. Mehmet BOYRAZ
12.00-12.45
Cinsel Farklılaşma Bozuklukları
Dr. Mehmet BOYRAZ
13.45-14.30
Diabetes Mellitus
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
14.45-15.30
Diabetes Mellitus
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
24. 03. 2015 Salı
DÖNEM III
2. HAFTA
09.00-09.45
25. 03. 2015 Çarşamba
09.00-09.45
Koruyucu Tıp: Genel Prensipler Birinci Basamakta Hastalık Taramaları
Dr. Metin CANBAL
10.00-10.45
Yaşa göre periyodik sağlık muayeneleri
Dr. Metin CANBAL
11.00-11.45
Diabetes Mellitus
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
12.00-12.45
Diabetes Mellitus
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
26. 03. 2015 Perşembe
09.00-09.45
Periferik sinir sistemi hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Kemiğin konjenital ve edinsel hastalıkları
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Diyabetik Ketoasidoz
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
12.00-12.45
Hipoglisemi
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
27. 03. 2015 Cuma
6. ULUSLARARASI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
30. 03. 2015 Pazartesi
09.00-09.45
Kas-iskelet sistemi, ortopedi ve travmatolojiye giriş
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
10.00-10.45
Fizik tedavi ve rehabilitasyon kavramında kas iskelet sistemine giriş
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
11.00-11.45
Endokrin sistem cerrahisi
Dr. Aydın İNAN
12.00-12.45
Endokrin sistem cerrahisi
Dr. Aydın İNAN
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
121
31. 03. 2015 Salı
09.00-09.45
İnsulin
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Oral antidiyabetik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Çocuk ve adolesanda diyabet
Dr. H. İbrahim AYDIN
12.00-12.45
Çocuk ve adolesanda diyabet
Dr. H. İbrahim AYDIN
13.45-14.30
Feokromasitoma
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
14.45-15.30
Obezite
Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kırık iyileşmesi ve osteomiyelitler
Dr. Reyhan BAYRAK
01. 04. 2015 Çarşamba
10.00-10.45
Eklem hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
11.00-11.45
Kırık ve kırık iyileşmesi
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
12.00-12.45
Kırık komplikasyonları
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
13.45-14.30
IHU: Tespit sargısı G1
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
IHU: Tespit sargısı G1
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
IHU: Tespit sargısı G3
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
16.45-17.30
IHU: Tespit sargısı G3
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
02. 04. 2015 Perşembe
09.00-09.45
Yumuşak doku tümörleri
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Kemik tümörleri
11.00-11.45
Çıkıklar, yumuşak doku ve bağ yaralanmaları
Dr. İsmail URAŞ
12.00-12.45
Mezenkimal tümörlere yaklaşım
Dr. İsmail URAŞ
13.45-14.30
Konjenital metabolizma bozukluklarına yaklaşım
Dr. H. İbrahim AYDIN
14.45-15.30
Amina asit, Lipid ve Karbonhidrat Metabolizma Defektlerine giriş
Dr. H. İbrahim AYDIN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
03. 04. 2015 Cuma
09.00-09.45
Kas hastalıkları patolojisi
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Travma radyolojisi (kırıklar ve çıkıklar, yumuşak doku zedelenmeleri)
Dr. Dilek KÖSEHAN
11.00-11.45
Aile Hekimliğinde klinik yöntem
Dr. Sevsen CEBECİ
12.00-12.45
Kanıta Dayalı Tıp: Tıpta Karar Verme Becerisi
Dr. Sevsen CEBECİ
13.45-14.30
Androjenler, anabolik steroidler ve antiandrojenik ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Kemik mineral homeostazını etkileyen ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
3. HAFTA
09.00-09.45
Çocukluk çağı kas hastalıkları
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
10.00-10.45
Osteomiyelitler ve septik artritler
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
11.00-11.45
Osteoartrit
Dr. Burcu YANIK
12.00-12.45
Boyun ağrısı yapan nedenler ve diskopati
Dr. Burcu YANIK
Mesleki İngilizce Vize Sınavı
Sema YÜKSELCİ
14.00
122
06. 04. 2015 Pazartesi
İlaçların Advers Etkileri ve Farmakovijilans
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Endokrin sistem radyolojisi
Dr. Gülçin DİLMEN
11.00-11.45
İskelet sisteminin doğuştan sakatlıkları
Dr. İsmail URAŞ
12.00-12.45
Gelişimsel kalça çıkığı
Dr. İsmail URAŞ
13.45-14.30
Malabsorbsif hastalıklar
Dr. H. İbrahim AYDIN
14.45-15.30
Malabsorbsif hastalıklar
Dr. H. İbrahim AYDIN
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kas iskelet radyolojisi (enfeksiyöz ve metabolik durumlar)
Dr. Banu ÇAKIR
08. 04. 2015 Çarşamba
10.00-10.45
Nörolojik rehabilitasyon (hemipleji, parapleji, serebral palsi)
Dr. Burcu YANIK
11.00-11.45
Bel ağrısı ve diskopatiler
Dr. Özlem CEMEROĞLU
12.00-12.45
Fibromiyalji ve diğer yumuşak doku romatizmaları
Dr. Özlem CEMEROĞLU
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Endokrin sistem G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik1: Endokrin sistem G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
15.45-16.30
Patoloji Pratik1: Endokrin sistem G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik1: Endokrin sistem G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
DÖNEM III
07. 04. 2015 Salı
09.00-09.45
09. 04. 2015 Perşembe
09.00-09.45
Poliartritler ve monoartritler
Dr. Betül BAKAN
10.00-10.45
Osteoporoz ve osteomalazi
Dr. Betül BAKAN
11.00-11.45
Omuz ağrıları yapan nedenler
Dr. Özlem CEMEROĞLU
Dr. Özlem CEMEROĞLU
12.00-12.45
Diz ve kalça ağrıları yapan nedenler
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10. 04. 2015 Cuma
11.00-11.45
Sistemik lupus eritematosis ve antifosfolipid sendromu
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
12.00-12.45
Sistemik lupus eritematosis ve antifosfolipid sendromu
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
13.45-17.30
Serbest Çalışma
4. HAFTA
13. 04. 2015 Pazartesi
09.00-09.45
Seronegatif artropatiler
10.00-10.45
Tuzak nöropatileri
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
11.00-11.45
Diğer bağ dokusu hastalıkları
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
12.00-12.45
Kristal artritleri
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Kemik ve yumuşak doku patolojisi G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Kemik ve yumuşak doku patolojisi G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
15.45-16.30
Patoloji Pratik2: Kemik ve yumuşak doku patolojisi G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik2: Kemik ve yumuşak doku patolojisi G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
123
14. 04. 2015 Salı
09.00-09.45
Vitaminler, herbal ürünler, reçetesiz satılan ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
UV Işınları Yaşlanma Antiaging ve Kozmetikler
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Vaskülitler ve Behçet hastalığı
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
12.00-12.45
Vaskülitler ve Behçet hastalığı
Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU
13.45-17.30
Serbest Çalışma
15. 04. 2015 Çarşamba
09.00-09.45
Dünyada aile hekimliği uygulamaları
10.00-10.45
Sağlıkta dönüşüm projesi
Dr. Metin CANBAL
Dr. Metin CANBAL
11.00-11.45
Spor yaralanmaları ve rehabilitasyon
Dr. Betül BAKAN
12.00-12.45
Romatoid artrit
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Tespit Sargısı G2
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Tespit Sargısı G2
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
15.45-16.30
IHU: Tespit Sargısı G4
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
16.45-17.30
IHU: Tespit Sargısı G4
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
09.00-09.45
Kas iskelet radyolojisi (artritler ve diğer durumlar)
Dr. Banu ÇAKIR
10.00-10.45
Kas iskelet radyolojisi (tümör ve tümöre benzer durumlar)
Dr. Banu ÇAKIR
11.00-11.45
Metabolik kemik hastalıkları
Dr. H. İbrahim AYDIN
Dr. H. İbrahim AYDIN
16. 04. 2015 Perşembe
12.00-12.45
Metabolik kemik hastalıkları
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Nöromüsküler bloke edici ilaçlar
Dr. Ayşe GÜREL
17. 04. 2015 Cuma
10.00-10.45
Kas gevşetici ajanlar
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Endokrin hastalıklarda nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
12.00-12.45
Kas iskelet sistemi hastalıklarında nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
13.45-17.30
Serbest Çalışma
5. HAFTA
20. 04. 2015 Pazartesi
Serbest Çalışma
21.04. 012 Salı
Serbest Çalışma
22. 04. 2015 Çarşamba
14.00 Ders Kurulu Teorik Sınavı
23.04.2015 Perşembe
TATİL
24.04.2015 Cuma
09.00
124
Ders Kurulu Pratik Sınavı
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZNUR
DERS KURULU ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
TOPLAM DERS
SAATİ
TOPLAM SORU
SAYISI
PUAN
Dr. Sibel YENİDÜNYA
5
2
7
6
6
Dr. Reyhan BAYRAK
4
2
6
5
5
Dr. Ümran YILDIRIM
16
4
20
18
18
Dr. Ayşe GÜREL
6
-
6
6
6
Dr. Candan DUVAN
3
-
3
3
3
Dr. İlknur GÜMÜŞ
4
-
4
4
4
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
9
-
9
9
9
Dr. Deniz HIZLI
5
-
5
5
5
Dr. Mehmet KAYA
14
-
14
14
14
Dr. Süleyman KALMAN
3
-
3
3
3
Dr. Ali AKÇAY
12
-
12
12
12
Dr. Ayşe BİLGİÇ
4
-
4
4
4
Dr. Nuket BAVBEK RÜZGARESEN
2
-
2
2
2
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
4
-
4
4
4
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
5
-
5
5
5
Dr. Erol YILDIRIM
5
2
7
5
5
Dr. Sevsen CEBECİ
-
2
2
3P
3
Dr. Esra GÜNDÜZ
1
-
1
1
1
Dr. Cenap DENER
1
-
1
1
1
Dr. Gülçin DİLMEN
1
-
1
1
1
Dr. Mustafa YILDIRIM
1
-
1
1
1
105
12
117
112
112
TOPLAM
DÖNEM III
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM III
FTF 314
ÜREME VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
DERS KURULU PROGRAMI
27 Nisan 2015 - 05 Haziran 2015
Büyük saâdetler, büyük acıların yanıbaşındadır.
H.Erhan BENER
125
1. HAFTA
27.04.2015 Pazartesi (FTF 314)
09.00-09.45
Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığı
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığı
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi ve trofoblastik hastalıklar
Dr. Reyhan BAYRAK
12.00-12.45
Menstrual siklus
Dr. Candan DUVAN
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Folikülogenezis
Dr. Candan DUVAN
10.00-10.45
Ovulasyon/ anovulasyon polikistik over sendromu
Dr. Candan DUVAN
11.00-11.45
Genital sistem embryolojisi
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
12.00-12.45
Obstetrik hastada muayene, gebeliğin tanımı
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Kadın sağlığı göstergeleri
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Kadın sağlığı göstergeleri
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Fertilizasyon/ implantasyon ve gebeliğin oluşumu
Dr. Deniz HIZLI
12.00-12.45
Doğumu başlatan mekanizmalar ve normal doğum
Dr. Deniz HIZLI
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Foley sonda uygulama G2
Dr. Erol YILDIRIM
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
IHU: Foley sonda uygulama G1
Dr. Erol YILDIRIM
15.45-16.30
IHU: Foley sonda uygulama G3
Dr. Erol YILDIRIM
16.45-17.30
IHU: Foley sonda uygulama G4
Dr. Erol YILDIRIM
09.00-09.45
Gebelikte fizyolojik değişiklikler
Dr. Deniz HIZLI
10.00-10.45
Normal gebelik takibi
Dr. Deniz HIZLI
11.00-11.45
Antenatal kanamalar(plesenta previa, dekolman plesenta)
Dr. İlknur GÜMÜŞ
12.00-12.45
Puerperal period fizyolojisi ve bozuklukları
Dr. İlknur GÜMÜŞ
15.45-17.30
Danışmanlık dersi
28.04.2015 Salı
29.04.2015 Çarşamba
14.45-15.30
30. 04 2015 Perşembe
01.05.2015 Cuma
TATİL
2. HAFTA
126
04. 05. 2015 Pazartesi
09.00-09.45
Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
10.00-10.45
Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Kontraseptif yöntemler
Dr. İlknur GÜMÜŞ
12.00-12.45
Gebelik ve hipertansiyon
Dr. İlknur GÜMÜŞ
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
12.00-12.45
Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
13.45-14.30
Jinekolojide hikaye, fizik muayene ve tanısal yöntemler
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
14.45-15.30
Pelvik enfeksiyonlar (pelvik inflamatuar hastalık ve vajinitler)
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
06. 05. 2015 Çarşamba
10.00-10.45
Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları
Dr. Sibel YENİDÜNYA
11.00-11.45
Habitüel abortusların genetik nedenleri
Dr. Esra GÜNDÜZ
12.00-12.45
Erken gebelik kanamaları (ektopik gebelik, abortus)
Dr. Deniz HIZLI
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
DÖNEM III
05. 05. 2015 Salı
09.00-09.45
07. 05. 2015 Perşembe
09.00-09.45
Çocuk sağlığı göstergeleri
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Çocuk sağlığı göstergeleri
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Uterus hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
12.00-12.45
Uterus hastalıkları patolojisi
Dr. Reyhan BAYRAK
13.45-14.30
Ürolojide fizik muayene yöntemleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
14.45-15.30
Ürolojide fizik muayene yöntemleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
15.45-17.30
Serbest Çalışma
08. 05. 2015 Cuma
09.00-09.45
Okul sağlığı
Dr. Mehmet KAYA
10.00-10.45
Adölesan sağlığı
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Anormal uterin kanamalar
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
12.00-12.45
Postpartum kanamalar
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
2. HAFTA
09.00-09.45
11. 05. 2015 Pazartesi
Vulva ve vajen hastalıkları
Dr. Reyhan BAYRAK
10.00-10.45
Amenore
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
11.00-11.45
Gebelik ve diabet mellitus
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
12.00-12.45
Genital sistem kanserlerinde etiyopatogenez
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
13.45-14.30
Patoloji Pratik1: Meme hastalıkları G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Patoloji Pratik1: Meme hastalıkları G3-4
Dr. Sibel YENİDÜNYA
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik1: Meme Hastalıkları G1-2
Dr. Sibel YENİDÜNYA
16.45-17.30
Patoloji Pratik1: Meme Hastalıkları G1-2
Sema YÜKSELCİ
127
12.05.2015 Salı
09.00-09.45
Glomerulonefritler
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Glomerulonefritler
Dr. Ümran YILDIRIM
Dr. Ayşe BİLGİÇ
11.00-11.45
Nefrotik sendrom
12.00-12.45
Nefritik sendrom
Dr. Ayşe BİLGİÇ
13.45-14.30
Kadın cinsiyet hormonları ve kontraseptifler
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Kadın cinsiyet hormonları ve kontraseptifler
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Glomerulonefritler
Dr. Ümran YILDIRIM
Dr. Ümran YILDIRIM
13.05.2015 Çarşamba
10.00-10.45
Glomerulonefritler
11.00-11.45
Akut böbrek yetmezliği
Dr. Ali AKÇAY
12.00-12.45
Akut böbrek yetmezliği
Dr. Ali AKÇAY
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
İHU: Rektal muayene G2
Dr. Erol YILDIRIM
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
İHU: Rektal muayene G1
Dr. Erol YILDIRIM
15.45-16.30
İHU: Rektal muayene G4
Dr. Erol YILDIRIM
16.45-17.30
İHU: Rektal muayene G3
Dr. Erol YILDIRIM
09.00-09.45
Çocuk beslenmesi
Dr. Mehmet KAYA
14.05.2015 Perşembe
10.00-10.45
Çocuk beslenmesi
Dr. Mehmet KAYA
11.00-11.45
Sodyum ve su dengesi bozuklukları
Dr. Ali AKÇAY
12.00-12.45
Sodyum ve su dengesi bozuklukları
Dr. Ali AKÇAY
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Tübulointerstisyel hastalıklar
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Tübulointerstisyel hastalıklar
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Toplum beslenmesi
Dr. Mehmet KAYA
12.00-12.45
Toplum beslenmesi
Dr. Mehmet KAYA
13.45-17.30
Serbest Çalışma
15.05.2015 Cuma
3. HAFTA
18.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Özel yaş guruplarında ilaç tedavisi
Dr. Ayşe GÜREL
10.00-10.45
Akut zehirlenmelerde tedavi ilkeleri
Dr. Ayşe GÜREL
11.00-11.45
Potasyum dengesi ve bozuklukları
Dr. Ali AKÇAY
12.00-12.45
FMF-amiloidozis
Dr. Nuket BAVBEK RÜZGARESEN
13.45-14.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
14.45-15.30
Mesleki İngilizce G1-2
Sema YÜKSELCİ
15.45-17.30
Serbest Çalışma
19.05.2015 Salı
TATİL
128
Üriner sistemin konjenital malformasyonları
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
Dr. Ali AKÇAY
11.00-11.45
Asit-Baz bozuklukları
12.00-12.45
Asit-Baz bozuklukları
Dr. Ali AKÇAY
13.45-14.30
Patoloji Pratik2: Glomerüler vetübüler hastalıkların patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
Patoloji Pratik2: Glomerüler ve tübüler hastalıkların patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
Mesleki İngilizce G3-4
Sema YÜKSELCİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik2: Glomerüler ve tübüler hastalıkların patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
16.45-17.30
Patoloji Pratik2: Glomerüler ve tübüler hastalıkların patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
14.45-15.30
DÖNEM III
20.05.2015 Çarşamba
09.00-09.45
21.05.2015 Perşembe
09.00-09.45
Erkek genital sistem patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Erkek genital sistem patolojisi
Dr. Ümran YILDIRIM
Dr. Nuket BAVBEK RÜZGARESEN
11.00-11.45
Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu
12.00-12.45
Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu
Dr. Nuket BAVBEK RÜZGARESEN
13.45-14.30
Proteinüriyle seyreden durumlar
Dr. Süleyman KALMAN
Dr. Süleyman KALMAN
14.45-15.30
Tübüler Bozukluklar
15.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Üriner sistem tümörleri
22.05.2015 Cuma
Dr. Ümran YILDIRIM
10.00-10.45
Üriner sistem tümörleri
Dr. Ümran YILDIRIM
11.00-11.45
Kronik böbrek yetmezliği
Dr. Ali AKÇAY
12.00-12.45
Kronik böbrek yetmezliği
Dr. Ali AKÇAY
13.45-14.30
Diüretikler
Dr. Ayşe GÜREL
14.45-15.30
Diüretikler
Dr. Ayşe GÜREL
15.45-17.30
Serbest Çalışma
4. HAFTA
25.05.2015 Pazartesi
09.00-09.45
Polikistik böbrek hastalığı
10.00-10.45
Böbreğin vasküler hastalıkları
Dr. Ayşe BİLGİÇ
11.00-11.45
Ürolojide laboratuar yöntemleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
12.00-12.45
Ürolojide görüntüleme yöntemleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
Mesleki İngilizce Final Sınavı
Sema YÜKSELCİ
14.00
Dr. Ayşe BİLGİÇ
26.05.2015 Salı
09.00-09.45
Ürogenital sistem radyolojisi
Dr. Gülçin DİLMEN
10.00-10.45
Urogenital sistem hastalıklarında nükleer tıp uygulamaları
Dr. Mustafa YILDIRIM
11.00-11.45
Diyabetik nefropati
Dr. Ali AKÇAY
12.00-12.45
Diyabetik nefropati
Dr. Ali AKÇAY
13.45-14.30
Patoloji Pratik3: Kadın genital sistem hastalıkları G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G2
Dr. Sevsen CEBECİ
14.45-15.30
Patoloji Pratik3: Kadın genital sistem hastalıkları G3-4
Dr. Reyhan BAYRAK
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G2
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik3: Kadın genital sistem hastalıkları G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G4
Dr. Sevsen CEBECİ
16.45-17.30
Patoloji Pratik3: Kadın genital sistem hastalıkları G1-2
Dr. Reyhan BAYRAK
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G4
Dr. Sevsen CEBECİ
129
27.05.2015 Çarşamba
09.00-09.45
Kadın Ürolojisi’ne giriş
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
10.00-10.45
Androlojiye giriş
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
11.00-11.45
Androlojiye giriş
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
12.00-12.45
Meme hastalıkları
Dr. Cenap DENER
13.45-14.30
Patoloji Pratik4: Ürogenital sistem patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G3
Dr. Sevsen CEBECİ
Patoloji Pratik4: Ürogenital sistem patolojisi G1-2
Dr. Ümran YILDIRIM
14.45-15.30
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G3
Dr. Sevsen CEBECİ
15.45-16.30
Patoloji Pratik4: Ürogenital sistem patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G1
Dr. Sevsen CEBECİ
16.45-17.30
Patoloji Pratik4: Ürogenital sistem patolojisi G3-4
Dr. Ümran YILDIRIM
HU: Intravenöz intraket uygulama becerisi G1
Dr. Sevsen CEBECİ
28.05.2015 Perşembe
09.00-09.45
Üriner sistem taş hastalıkları
Dr. Erol YILDIRIM
10.00-10.45
Pediatrik ürolojiye giriş
Dr. Erol YILDIRIM
11.00-11.45
Pediatrik ürolojiye giriş
Dr. Erol YILDIRIM
Dr. Süleyman KALMAN
12.00-12.45
Hematüriyle seyreden durumlar
13.45-17.30
Serbest Çalışma
09.00-09.45
Üroonkolojiye giriş
29.05.2015 Cuma
Dr. Erol YILDIRIM
10.00-10.45
Üroonkolojiye giriş
Dr. Erol YILDIRIM
11.00-11.45
Ürolojik acil hastalıklar
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
12.00-12.45
Nöroüroloji’ye giriş
Dr. Ömer Faruk KARATAŞ
13.45-17.30
Serbest Çalışma
5. HAFTA
01.06.2015 Pazartesi
Serbest Çalışma
02.06.2015 Salı
Serbest Çalışma
03.06.2015 Çarşamba
Serbest Çalışma
04.06.2015 Perşembe
14.00
Ders Kurulu Teorik Sınavı
09.00
Ders Kurulu Pratik Sınavı
05.06.2015 Cuma
22 Haziran - 26 Haziran 2015
Ders Kurulları Final Sınavları 13 - 16 Temmuz 2015
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları
130
Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.
Emile Raux
Arzu iplik, sevgi nakış,
Ördükçe güzel görünür.
Gönül gözü ile bakış,
Gördükçe güzel görünür.
Zaman ince esen yeldir,
Ömür ağaç, günler daldır,
Mutluluk uzunca yoldur,
Vardıkça güzel görünür.
Tatlı söz dil arasında,
Diken var gül arasında,
Hatıra yıl arasında,
Durdukça güzel görünür.
İnsanı yaşatan hava,
Tatlı sözdür derde deva,
Herkes hayalinde yuva
Kurdukça güzel görünür.
ŞEREF baksan her bir yandan,
Aşk ayrı değil insandan,
Seven sevdiğini candan,
Sardıkça güzel görünür.
Aşık Şeref Taşlıova
DÖNEM I
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
DÖNEM IV
133
DÖNEM IV
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM IV
STAJ PROGRAMI
08 Eylül 2014 – 19 Haziran 2015
DEKAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM IV KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. F. Nurhayat BAYAZIT
Staj başlangıç ve bitiş tarihleri
A GRUBU
B GRUBU
08.09.2014-31.10.2014
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
03.11.2014-26.12.2014
İç Hastalıkları
29.12.2014-02.01.2015
ARA TATİL
05.01.2015-27.02.2015
05.01.2015-13.02.2015 Kadın Hst ve Doğum
16.02.2015-27.02.2015 Enfeksiyon Hastalıkları
02.03.2015-24.04.2015
27.04.2015-19.06.2015
06- 10 Temmuz 2015
Genel Cerrahi
27.04.2015-15.05.2015 Kardiyoloji
18.05.2015-22.05.2015 KVC
25.05.2015-12.06.2015 Göğüs Hastalıkları
15.06.2015-19.06.2015 Akılcı Farmakoterapi
03.11.2014-12.12.2014 Kadın Hst ve Doğum
15.12.2014-26.12.2014 Enfeksiyon Hastalıkları
ARA TATİL
Genel Cerrahi
02.03.2015-20.03.2015 Kardiyoloji
23.03.2015-27.03.2015 KVC
30.03.2015-17.04.2015 Göğüs Hastalıkları
20.04.2015-24.04.2015 Akılcı Farmakoterapi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
BÜTÜNLEMELER
*Bu programda yer alan teorik derslerin gün ve saatleri, ders gününün bayram tatiline denk gelmesi durumunda, önceden öğrencilere
haber verilmek koşulu ile değiştirilebilir.
134
Öğrenci Semineri
Bir grup öğrenci, ilgili öğretim üyesi nezaretinde sık rastlanan bir konuyu paylaşarak bir oturumda
tümü olacak şekilde konusunu kısaca özetlenir ve tartışılır.
Vaka sunumları
İlgili öğretim üyesince seçilen ve o haftaki poliklinik veya serviste rastlanan eğitici vakalar bir
asistan tarafından öğrencilere sunulur.
PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenim)
Hastanın şikayeti ve hikayesi senaryo üzerinden verildikten sonra öğrencilerin önceden belirlenen
bir senaryo dahilinde vakayı irdelemesi istenecek ve sistemli bir şekilde ilerlenerek konuyla ilgili
tüm etyolopatogenez, klinik, laboratuar ve tedavi incelenir.
C GRUBU
D GRUBU
08.09.2014-17.10.2014 Kadın Hst ve Doğum
20.10.2014-31.10.2014 Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
ARA TATİL
05.01.2015-23.01.2015 Kardiyoloji
26.01.2015-30.01.2015 KVC
02.02.2015-20.02.2015 Göğüs Hastalıkları
23.02.2015-27.02.2015 Akılcı Farmakoterapi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
03.11.2014-21.11.2014 Kardiyoloji
24.11.2014-28.11.2014 KVC
02.12.2014-19.12.2014 Göğüs Hastalıkları
22.12.2014-26.12.2014 Akılcı Farmakoterapi
E GRUBU
08.09.2014-26.09.2014 Kardiyoloji
29.09.2014-03.10.2014 KVC
05.10.2014-24.10.2014 Göğüs Hastalıkları
27.10.2014-31.10.2014 Akılcı Farmakoterapi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
ARA TATİL
ARA TATİL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
27.04.2015-05.06.2015 Kadın Hst ve Doğum
08.06.2015-19.06.2015 Enfeksiyon Hastalıkları
02.03.2015-10.04.2015 Kadın Hst ve Doğum
13.04.2015-24.04.2015 Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Cerrahi
Konuların gözden geçirilmesi
İlgili öğretim üyesi kendi anlattıklarıyla ilgili konuları öğrencilerle birlikte gözden geçirilir (interaktif).
Uygulama Sınavı
Öğretim üyesi tarafından sorulan teorik bilgi ve öğrencinin yapması istenen pratik uygulamaları
içeren sözlü ve/veya pratik sınavdır.
Yazılı Sınav
Genellikle çoktan seçmeli olarak uygulanır.
Uygulama sınav notu
Sözlü sınav notunun %30’u ile pratik sınav notunun %20’sinin toplamından oluşur. Sözlü ve pratik
sınavlar birleştirilerek tek sınav olarak da uygulama sınav notu verilebilir. Uygulama sınavından
100 tam puan üzerinden 60 puanın altında alan öğrenci stajı geçmiş sayılmaz.
Staj geçme notu
Uygulama sınavının % 50’si ile yazılı sınavının % 50’si toplanır. Staj geçme puanı 100 tam puan
üzerinden 60 dır.
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 EĞİTİM Yılı Dönem IV
İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali AKÇAY
Doç. Dr. Nüket RÜZGARESEN
Prof. Dr. Osman KAFTAN
Doç. Dr. M. Ayşe BİLGİÇ
Prof. Dr. Hamide KARTKÖSEOĞLU
Doç. Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Prof. Dr. F. Cansel TÜRKAY
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇAKMAK
Doç. Dr. Işılay NADİR
Yrd. Doç. Dr. Halise ÇINAR YAVUZ
Doç. Dr. Özlem ŞAHİN BALÇIK
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Ali AKÇAY
09:30-10:20
Dahiliye Stajı Hakkında Genel Bilgiler
Dr. Ali AKÇAY
10:30-11:20
Klinik pratikte hasta ile iletişim ve anamnezin önemi
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
11:30-12:20
Karın ağrısı olan hastaya klinik yaklaşım
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Anamnez Alma pratiği-Grup I
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
14:30-15:20
Anamnez Alma pratiği-Grup II
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
Salı
08:30-09:30
09:30-10:20
Vizit
Dr. Osman KAFTAN
Genel Durum
Baş –yüz-boyun muayenesi
Dr. Osman KAFTAN
10:30-11:20
Deri ve tırnakların muayenesi
Dr. Osman KAFTAN
Dr. Osman KAFTAN
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Sindirim sistemi muayenesi
Dr. Işılay NADİR
14:30-15:20
Sindirim sistemi muayenesi pratiği-Grup I
Dr. Işılay NADİR
15:30-16:20
Sindirim sistemi muayenesi pratiği-Grup II
Dr. Işılay NADİR
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Işılay NADİR
Çarşamba
136
08:30-9:30
Vizit
Dr. Osman KAFTAN
09:30-10:20
Sinir sistemi muayenesi
Dr. Zübeyde AYTÜRK
10:30-11:20
Genel Durum, Baş –yüz-boyun, deri ve tırnakların muayenesi
pratiği- Grup I
Dr. Osman KAFTAN
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Osman KAFTAN
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Genel Durum, Baş –yüz-boyun, deri ve tırnakların muayenesi
pratiği- Grup II
Dr. Osman KAFTAN
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Osman KAFTAN
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Osman KAFTAN
Perşembe
08:30-9:30
Vizit
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
9:30-10:20
Solunum sistemi muayenesi
Dr. Duygu ÖZOL
10:30-11:20
Ateşi olan hastaya yaklaşım
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
11:30-12:20
Tetkik isteme ve değerlendirme prensipleri
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Romatolojik hastalıklarda öykü ve muayene
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
14:30-15:20
Romatolojik muayene pratiği-Grup I
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
15:30-16:20
Romatolojik muayene pratiği-Grup II
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Dr. Osman KAFTAN
09:30-10:20
Ödemli hastaya klinik yaklaşım
Dr. Osman KAFTAN
10:30-11:20
Asitli hastaya klinik yaklaşım
Dr. Osman KAFTAN
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Osman KAFTAN
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Hematopoetik sistem muayene pratiği-Grup I
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
14:30-15:20
Hematopoetik sistem muayene pratiği-Grup II
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Osman KAFTAN
09:30-10:20
Göğüs ağrısı olan hastaya klinik yaklaşım
Dr. Osman KAFTAN
10:30-11:20
Nefes darlığı olan hastaya klinik yaklaşım
Dr. Osman KAFTAN
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Osman KAFTAN
12:30-13:30
Yemek
13:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
Salı
08:30-09:30
Vizit
Dr. Osman KAFTAN
09:30-10:20
Hipotiroidi ve tiroiditler
Dr. Osman KAFTAN
10:30-11:20
Endokrin hipertansiyon
Dr. Osman KAFTAN
11:30-12:20
Hiperlipidemiler ve tedavi
Dr. Osman KAFTAN
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Üriner sistem muayenesi
14:30-16:20
Dr. Nüket RÜZGARESEN
Üriner sistem muayenesi pratiği-Grup I
Üriner sistem muayenesi pratiği-Grup II
Dr. Nüket RÜZGARESEN
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Nüket RÜZGARESEN
08:30-09:30
Vizit
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
09:30-10:20
Kanser etiyolojisi
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
10:30-11:20
Tümör tedavisi ve antineoplastik ilaçlar
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
11:30-12:20
Onkolojik aciller
Dr. Muzaffer ÇAKMAK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
EKG çekme ve yorumlama pratiği
Dr. Osman KAFTAN
14:30-16:20
Damar yolu açma, kan örneği alma, ilaç enjeksiyonu pratiği
Dr. Osman KAFTAN
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Osman KAFTAN
Çarşamba
Perşembe
08:30-09:30
Vizit
Dr. Ayşe BİLGİÇ
09:30-10:20
Poliürik Hastaya Yaklaşım
Dr. Ayşe BİLGİÇ
10:30-11:20
Asit-Baz Dengesi
Dr. Ayşe BİLGİÇ
11:30-12:20
Sıvı-Elektrolit Dengesi
Dr. Nüket RÜZGARESEN
12:30-13:30
Yemek
13:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Nüket RÜZGARESEN
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Nüket RÜZGARESEN
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Hodgkin Lenfoma
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-11:20
Non Hodgkin Lenfoma
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
11:30-12:20
Kemik iliği biyopsisi izleme
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Hipertansiyon
Dr. Ali AKÇAY
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Ali AKÇAY
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Ali AKÇAY
14:30-15:20
3. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Ayşe BİLGİÇ
09:30-10:20
Kronik böbrek yetmezliği
Dr. Ayşe BİLGİÇ
Renal Replasman Tedavileri
Dr. Ayşe BİLGİÇ
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:30
Yemek
13:30-15:20
Kan Bankasının görülmesi
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
Salı
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Kan transfüzyonu
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Diyabetik Nefropati
Dr. Ali AKÇAY
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Ali AKÇAY
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Ali AKÇAY
Çarşamba
138
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Anemilerin sınıflandırılması ve anemik hastaya yaklaşım
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-11:20
Demir eksikliği anemisi
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
11:30-12:20
Megaloblastik anemiler
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Diyaliz ünitesinin görülmesi
Dr. Ayşe BİLGİÇ
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Ayşe BİLGİÇ
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Ayşe BİLGİÇ
Perşembe
08:30-09:30
09:30-10:20
10:30-11:20
Vizit
Dr. Nüket RÜZGARESEN
Akut böbrek yetmezliği
Dr. Nüket RÜZGARESEN
Dr. Nüket RÜZGARESEN
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
12:30-13:30
Yemek
13:30-15:20
Periferik kan yayması hazırlama ve değerlendirme pratiği
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Akut lösemiler
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Romatolojik hastalıklarda laboratuar
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
14:30-16:20
Romatolojik hastalıklarda kullanılan ilaçlar ve tedavi prensipleri
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
4. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Hemolitik anemiler
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
11:30-12:20
Aplastik anemi
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
11:30-12:20
Miyelodisplastik sendrom
12:30-13:30
Yemek
13:30-15:20
Glomeruler Hastalıklar
Dr. Nüket RÜZGARESEN
15:30-16:20
Güncel literatür
Dr. Nüket RÜZGARESEN
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Nüket RÜZGARESEN
Salı
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Kronik lösemiler
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Artritli hastaya yaklaşım
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
14:30-15:20
Romatoid artrit kliniği ve tedavi seçenekleri
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
Çarşamba
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
09:30-10:20
Vaskülitlerin sınıflandırılması ve tedavi prensipleri
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Peptik ülser ve komplikasyonları
Dr. Cansel TÜRKAY
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Cansel TÜRKAY
Perşembe
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
09:30-10:20
Sistemik lupus eritematoz klinik bulguları ve tedavi prensipleri
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Sindirim sisteminin fonksiyonel hastalıkları
Dr. Cansel TÜRKAY
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Cansel TÜRKAY
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Dr. Cansel TÜRKAY
09:30-10:20
Primer biliyer siroz, Primer sklerozan kolanjit
Dr. Cansel TÜRKAY
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Pıhtılaşma faktör eksiklikleri
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
5. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Cansel TÜRKAY
09:30-10:20
Metabolik KARAciğer hastalıkları
Dr. Cansel TÜRKAY
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Hiperkoagulabilite
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam Viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
Salı
08:30-09:30
09:30-10:20
10:30-11:20
Vizit
Dr. Işılay NADİR
İnflamatuvar barsak hastalıkları, komplikasyonları ve tedavisi
Dr. Işılay NADİR
Dr. Işılay NADİR
11:30-12:20
Akut ve kronik pankreatitler
12:30-13:30
Yemek
13:30-15:20
Spondiloartritlere yaklaşım ve tedavi prensipleri
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
Çarşamba
140
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
09:30-10:20
Ailesel Akdeniz ateşi
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Sarılıklı hastaya klinik yaklaşım
Dr. Işılay NADİR
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Işılay NADİR
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Işılay NADİR
Perşembe
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
09:30-10:20
Diğer bağ doku hastalıkları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hamide KartKÖSEOĞLU
12:30-13:30
Yemek
13:30-15:20
Endokrinolojik sistem muayenesi pratiği-Grup I
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Endokrinolojik sistem muayenesi pratiği-Grup II
Dr. Halise Çınar YAVUZ
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Dr. Cansel TÜRKAY
09:30-10:20
Kronik hepatit B
Dr. Cansel TÜRKAY
10:30-11:20
Kronik hepatit C
Dr. Cansel TÜRKAY
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
12:30-13:30
Yemek
13:30-15:20
Otoimmun hepatit
Dr. Işılay NADİR
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Işılay NADİR
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Işılay NADİR
6. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
09:30-11:20
Adenohipofiz hastalıkları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
11:30-12:20
Nörohipofiz hastalıkları
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Sindirim sistemi polipleri ve selim tümörleri
Dr. Işılay NADİR
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Işılay NADİR
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Işılay NADİR
Salı
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
09:30-10:20
Guatr
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Akut KARAciğer yetmezliği ve KARAciğer transplantasyonu
Dr. Cansel TÜRKAY
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Cansel TÜRKAY
Çarşamba
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
09:30-10:20
Hipertiroidi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
KARAciğer tümörleri
Dr. Cansel TÜRKAY
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Cansel TÜRKAY
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Cansel TÜRKAY
Perşembe
08:30-09:30
Vizit
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
09:30-11:20
D.mellitus kronik komplikasyonlar
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Hipokalsemiler-Hipoparatiroidi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
16:30-17:30
Akşam Viziti
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
09:30-11:20
Addison Hastalığı
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Hiperkalsemiler- Hiperparatiroidi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
7. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Kronik miyeloproliferatif hastalıklar
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Gastrointestinal sistem kanamaları
Dr. Işılay NADİR
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Işılay NADİR
16:30-17:30
Akşam Viziti
Dr. Işılay NADİR
Salı
08:30-09:30
09:30-10:20
10.30-11:20
Vizit
Dr. Cansel TÜRKAY
Karaciğer sirozu ve komplikasyonları
Dr. Cansel TÜRKAY
Dr. Cansel TÜRKAY
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Özefagus hastalıklarının tedavisi
Dr. Işılay NADİR
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Işılay NADİR
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Işılay NADİR
Çarşamba
08:30-09:30
Vizit
Dr. Işılay NADİR
09:30-10:20
Malabsorbsiyon ve Çöliak hastalığı
Dr. Işılay NADİR
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Işılay NADİR
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Multiple miyelom ve diğer plazma hücre hastalıkları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
Perşembe
142
08:30-09:30
Vizit
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
09:30-10:20
Kanamalı hastaya yaklaşım
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
10:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
12:30-13:30
Yemek
13:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
16:30-17:30
Akşam Viziti
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
Cuma
08:30-09:30
Vizit
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
09:30-11:20
Cushing Hastalığı
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
D. mellitus ve tedavisi
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
14:30-15:20
8. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:30
Vizit
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
09:30-11:20
Diyabetik hasta eğitimi pratiği
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:20
Trombosit Hastalıkları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
14:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Özlem Şahin BALÇIK
08:30-09:30
Vizit
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
09:30-11:20
D. mellitus akut komplikasyonlar
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
11:30-12:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Uzm. Dr. Halise Çınar YAVUZ
12:30-13:30
Yemek
13:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
16:30-17:30
Akşam viziti
Dr. Hüseyin DEMİRCİ
Salı
Çarşamba
08:30-09:30
Vizit
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:20
genel değerlendirme
Sorumlu Öğretim Üyesi
10:30-11:20
genel değerlendirme
Sorumlu Öğretim Üyesi
Sorumlu Öğretim Üyesi
11:30-12:20
genel değerlendirme
13:30-15:20
Serbest Çalışma
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Sorumlu Öğretim Üyesi
16:30-17:30
Akşam viziti
Sorumlu Öğretim Üyesi
08:30-09:30
Vizit
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:20
genel değerlendirme
Sorumlu Öğretim Üyesi
10:30-11:20
genel değerlendirme
Sorumlu Öğretim Üyesi
Sorumlu Öğretim Üyesi
Perşembe
11:30-12:20
genel değerlendirme
13:30-15:20
Serbest Çalışma
15:30-16:20
Klinik ve poliklinik pratik uygulamaları
Sorumlu Öğretim Üyesi
16:30-17:30
Akşam viziti
Sorumlu Öğretim Üyesi
Cuma
9:30
Pratik ve Sözlü Sınav
13:30
Teorik Sınav
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 EĞİTİM Yılı Dönem IV
GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mikdat BOZER
Doç. Dr. Meral ŞEN
Prof. Dr. Cenap DENER
Doç. Dr. Önder SÜRGİT
Prof. Dr. Aydın İNAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİÇ
1. HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Cerrahiye giriş, hikaye alma ve fizik muayene
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Cerrahiye giriş, hikâye alma ve fizik muayene
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Travma Endokrin ve Metabolik Cevap
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Travma Endokrin ve Metabolik Cevap
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Sıvı Elektrolit Tedavisi
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Sıvı Elektrolit Tedavisi
Dr. Cenap DENER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Yara İyileşmesi
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
Hemostaz ve Transfüzyon
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
144
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Fıtıklar
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Fıtıklar
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
2. HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Asit-Baz Dengesi
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Asit-Baz Dengesi
Dr. Cenap DENER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Cerrahi hastada beslenme desteği
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Anatomisi
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Asepsi-Antisepsi, Cerrahi İnfeksiyonlar,
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Antibiyotik Kullanım Prensipleri
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Salı
Çarşamba
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Appendiks hastalıkları
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
İntestinal Obstruksiyon
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Akut Pankreatit
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Akut Pankreatit
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Öğrenci Semineri
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
3. HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Şok
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Şok
Dr. Cenap DENER
15:30−16:20
Şok
Dr. Cenap DENER
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Akut Karın
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Akut Karın
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif Bakım
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Mezanter, Retroperitoneum, Omentum hastalıkları
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Çarşamba
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Cerrahide yandaş sorunlar; Operatif risk, spesifik organ ve
sistemlerin değerlendirilmesi
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
Tromboembolik hastalıklar
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Mide Tümörleri
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Mide Tümörleri
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Öğrenci Semineri
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
4. HAFTA
Tüm Öğretim Üyeleri
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Safra Kesesi ve Biliyer Sistem Hastalıkları
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Safra Kesesi ve Biliyer Sistem Hastalıkları
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Tıkanma Sarılığı
Dr. Meral ŞEN
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
146
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Temel Onkoloji
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Özefagus tümörleri
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Özefagus tümörleri
Dr. Mikdat BOZER
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Tiroid Hastalıkları
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Tiroid Hastalıkları
Dr. Cenap DENER
15:30−16:20
Tiroid Hastalıkları
Dr. Cenap DENER
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
KARAciğer Tümörleri
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
KARAciğer Tümörleri
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
KARAciğerin Kistik Hastalıkları /Abseleri
Dr. Aydın İNAN
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
İnflamatuar barsak hastalıkları
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Gastrointestinal fistüller
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Öğrenci Semineri
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
5. HAFTA
Tüm Öğretim Üyeleri
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Yanıklar ve Donuklar
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
Yanıklar ve Donuklar
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Pankreas ve periampuller bölge tümörleri
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Pankreas ve periampuller bölge tümörleri
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Paratiroid hastalıkları
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Adrenal bez hastalıkları
Dr. Cenap DENER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Dr. Meral ŞEN
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Laparoskopik cerrahinin temel ilkeleri
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Şişmanlık ve Cerrahi Tedavisi
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Öğrenci Semineri
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
6. HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Abdominal Travma
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Abdominal Travma
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Kolon ve Rektum Hastalıkları
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Kolon ve Rektum Hastalıkları
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Kolon ve Rektum Hastalıkları
Dr. Mikdat BOZER
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Memenin benign hastalıkları
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Portal Hipertansiyon
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
Portal Hipertansiyon
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
Çarşamba
Perşembe
148
Cuma
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
İnce barsak tümörleri, kısa barsak sendromu, meckel, radyasyon enterokoliti
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Gastroözefageal reflü hastalığı
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Öğrenci Semineri
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
7. HAFTA
Tüm Öğretim Üyeleri
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Benign Anorektal Hastalıklar
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Malign melanom
Dr. Meral ŞEN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Kolorektal polipler ve polipozis sendromları
Dr. Mikdat BOZER
14:30−15:20
Peritonit ve İntraabdominal İnfeksiyonlar
Dr. Mikdat BOZER
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Memenin malign hastalıkları
Dr. Cenap DENER
14:30−15:20
Memenin malign hastalıkları
Dr. Cenap DENER
15:30−16:20
Memenin malign hastalıkları
Dr. Cenap DENER
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Transplantasyon
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
Transplantasyon
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Arteriyel ve venöz sistem hastalıkları
Dr. Önder SÜRGİT
14:30−15:20
Mezenterik vasküler hastalık
Dr. Önder SÜRGİT
15:30−16:20
Öğrenci Semineri
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
8. HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Derinin cerrahi hastalıkları, pilonidal sinüs,
Dr. Meral ŞEN
14:30−15:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−14:20
Yumuşak doku tümörleri
Dr. Aydın İNAN
14:30−15:20
Cerrahi Dalak Hastalıkları
Dr. Aydın İNAN
15:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:00−08:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
08:20−09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Salı
Çarşamba
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30−09:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30−12:00
Klinik Uygulama (Ameliyathane, Servis, Poliklinik)
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30−16:20
Pratik Eğitim
Tüm Öğretim Üyeleri
16:30−17:20
Öğretim Üyesi Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
9:30
Pratik ve Sözlü Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30
Teorik Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
Sabahleyin erken kalkarak, gecenin
gündüz olmak için geçirdiği değişime
şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir
şey görmemişlerdir.
Alain
150
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 EĞİTİM Yılı Dönem IV
KALP DAMAR CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr.Ömer ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr.Yunus NAZLI
Yrd. Doç. Dr.Necmettin ÇOLAK
1.HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
09:30-10:20
Koroner arter hastalıkları
Dr. Ömer ÇAKIR
10:30-11:20
Koroner arter hastalıkları
Dr. Ömer ÇAKIR
11:30-12:20
Aort diseksiyonları
Dr. Necmettin ÇOLAK
13:30-14:20
Aort darlık
Dr. Yunus NAZLI
14:30-15:20
Kardiyopulmoner bypass ve myokard koruma
Dr. Yunus NAZLI
15:30-16:20
Karotis arter hastalıkları
Dr. Necmettin ÇOLAK
16:30-17.20
Vizit
Salı
08:30-09:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Mitral darlık
Dr. Necmettin ÇOLAK
10:30-11:20
Triküspid kapak hastalıkları
Dr. Ömer ÇAKIR
11:30-12:20
Periferik arter hastalıkları-Atherosklerotik
Dr. Necmettin ÇOLAK
13:30-14:20
Periferik arter hastalıkları-Diğer,vaskülitler
Dr. Ömer ÇAKIR
14:30-15:20
Ven ve Lenf hastalıkları
Dr. Yunus NAZLI
15:30-16:20
Aort anevrizmaları
Dr. Yunus NAZLI
16:30-17.20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
08:30-09:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Kalp transplantasyonu
Dr. Necmettin ÇOLAK
10:30-11:20
Derin ven trombozu ve Pulmoner emboli
Dr. Ömer ÇAKIR
11:30-12:20
Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30-14:20
Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
14:30-15:20
Aort yetmezlik
Dr. Yunus NAZLI
15:30-16:20
Mitral yetmezlik
Dr. Necmettin ÇOLAK
16:30-17.20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30-09:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Perikard hastalıkları
Dr. Ömer ÇAKIR
10:30-11:20
Vasküler travma
Dr. Ömer ÇAKIR
11:30-12:20
Kalp ve büyük damar yaralanmaları
Dr. Yunus NAZLI
13:30-14:20
Pratik
14:30-15:20
Kalp tümörleri
Dr. Yunus NAZLI
15:30-16:20
Endokardit
Dr. Necmettin ÇOLAK
16:30-17.20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
08:30-09:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Konjenital kalp hastalıkları-I
Dr. Yunus NAZLI
10:30-11:20
Konjenital kalp hastalıkları-II
Dr. Necmettin ÇOLAK
11:30-12:20
Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30-14:20
Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
14:30-15:20
Konjenital kalp hastalıkları-III
Dr.Yunus NAZLI
15:30-16:20
Konjenital kalp hastalıkları-IV
Dr. Necmettin ÇOLAK
16:30-17.20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Hayat küçük bir hikayeye benzer,
önemli olan yanı
eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.
Seneca
152
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 Öğretim Yılı Dönem IV
KARDİYOLOJİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Beyhan ERYONUCU
Yrd. Doç. Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
Doç. Dr Yusuf SELÇOKİ
Yrd. Doç. Dr. Bora DEMİRÇELİK
Doç. Dr. İnci Aslı ATAR
1. HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Staj hakkında bilgiler
Dr. Beyhan ERYONUCU
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Semptomlar ve fizik muayene
Dr. Yusuf SELÇOKİ
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Yusuf SELÇOKİ
Salı
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Fizik Muayene
Dr. Yusuf SELÇOKİ
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Yusuf SELÇOKİ
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Kardiyolojide tanısal yöntemler
Dr. Bora DEMİRÇELİK
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Bora DEMİRÇELİK
Perşembe
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
EKG
Dr. Beyhan ERYONUCU
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Beyhan ERYONUCU
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
EKG
Dr. Beyhan ERYONUCU
15:30- 16: 30
Vizit
Cuma
2.HAFTA
Dr. Beyhan ERYONUCU
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
İlgili bölümde
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
13:30- 15:30
Kapak hastalıkları
Dr. İnci Aslı ATAR
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. İnci Aslı ATAR
Salı
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30- 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Koroner Kalp Hastalıkları
Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Akut koroner sendromlar
Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
Perşembe
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Hipertansiyon
Dr. İnci Aslı ATAR
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. İnci Aslı ATAR
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Hiperlipidemi
Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
15:30- 16: 30
Vizit
Cuma
3. HAFTA
Dr. Özgül MALÇOK GÜREL
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
İlgili bölümde
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
13:30- 15:30
Konjenital kalp hastalıkları ve kalp tümörleri
Dr. Bora DEMİRÇELİK
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Bora DEMİRÇELİK
Salı
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
13:30- 15:30
Kalp yetmezliği, kardiyojenik şok
Dr. Bora DEMİRÇELİK
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Bora DEMİRÇELİK
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
İlgili bölümde
Çarşamba
13:30- 15:30
Aritmiler ve Senkop
Dr. İnci Aslı ATAR
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. İnci Aslı ATAR
08:30−09:20
Vizit ve hasta hazırlanması
Öğrenci tarafından
İlgili bölümde
Perşembe
9:30 - 12:00
Bölüm içi çalışmalar
13:30- 15:30
Kardiyomiyopatiler, Perikarditler, İE,
Dr. Yusuf SELÇOKİ
15:30- 16: 30
Vizit
Dr. Yusuf SELÇOKİ
Cuma
154
8:30
Yazılı Sınav
13:30
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 EĞİTİM Yılı Dönem IV
AKILCI FARMAKOTERAPİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr.Ayşe GÜREL
1.HAFTA
Pazartesi
10:00-10:50
Akılcı Farmakoterapinin Önemi
Dr.Ayşe GÜREL
11:00-11:50
Kişisel İlaç ( K-İlaç) Seçimi Temel Eğitimi
Dr.Ayşe GÜREL
12:00-12:30
Ön Sınav
Dr.Ayşe GÜREL
13:30-14:20
K-İlaç Listesinin Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
14:30-15:20
K-İlaç Listesinin Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
15.30-16.20
Literatür Değerlendirme ve Kişisel Hazırlık (LDKH)
Salı
10:00-10:50
Birinci Günün Değerlendirme Toplantısı
Dr.Ayşe GÜREL
11:00-11:50
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
12:00-12:50
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
13:30-14:20
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
14:30-15:20
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
15:30-16:20
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
16:30-17:20
LDKH
10:00-10:50
İkinci Günün Değerlendirme Toplantısı
Dr.Ayşe GÜREL
11:00-11:50
Doğru Reçete Yazma Kuralları
Dr.Ayşe GÜREL
12:00-12:50
Doğru Reçete Yazma Kuralları
Dr.Ayşe GÜREL
13:30-14:20
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
14:30-15:20
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
15:30-16:20
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
16:30-17:20
LDKH
10:00-10:50
Üçüncü Günün Değerlendirme Toplantısı
Dr.Ayşe GÜREL
11:00-11:50
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
12:00-12:50
Örnek Vakalarda K-Tedavi Seçimi
Dr.Ayşe GÜREL
13:30-14:20
Pratik Uygulamalarla Olgu Değerlendirme ve Reçeteleme
Dr.Ayşe GÜREL
14:30-15:20
Pratik Uygulamalarla Olgu Değerlendirme ve Reçeteleme
Dr.Ayşe GÜREL
15:30-16:20
Pratik Uygulamalarla Olgu Değerlendirme ve Reçeteleme
Dr.Ayşe GÜREL
16:30-17:20
LDKH
10.00-10.50
Komplike Vakalarda Olgu Değerlendirme ve Reçeteleme
Dr.Ayşe GÜREL
11.00-11.50
Komplike Vakalarda Olgu Değerlendirme ve Reçeteleme
Dr.Ayşe GÜREL
12.00-12.50
Sınav
Dr.Ayşe GÜREL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 EĞİTİM Yılı Dönem IV
GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Duygu ÖZOL
Prof. Dr. Aydın NADİR
Doç. Dr. Bülent BOZKURT
1.HAFTA
Pazartesi
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Göğüs Semptomlarına genel yaklaşım
Dr. Bülent BOZKURT
13:30 15:30
Anamnez ve Fizik Muayene
Dr. Duygu ÖZOL
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Astım
Dr:Bülent BOZKURT
13:30-15:30
Akciğer Grafileri
Dr. Duygu ÖZOL
16:30-17:30
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
KOAH
Dr.Duygu ÖZOL
13:30-15:30
Solunum Sesleri, ronküs, ral. Ayırıcı Tanı
Dr.Bülent BOZKURT
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
Perşembe
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Antibiyotikler, Pnömoniler-1
Dr.Bülent BOZKURT
13:30-15:30
Akciğer Grafileri
Dr. Duygu ÖZOL
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Pnömoniler-2
Dr. Bülent BOZKURT
16:00-17:00
Solunum ilaçları, Olgular
Dr. Bülent BOZKURT
13:30-15:30
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
2. HAFTA
8:30-10:00
Pazartesi
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Uykuda Solunum Bozuklukları
Dr. Duygu ÖZOL
13:30-15:30
Akciğer Kanserleri
Dr. Duygu ÖZOL
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
156
8:30-10:00
Vizit
10:30-12:30
Solunum Fonksiyon testi
Dr.Duygu ÖZOL
13:30-15:30
ARDS, Solunum yetmezliğ, O2 Tedavisi
Dr. Bülent BOZKURT
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Tüberküloz
Dr. Duygu ÖZOL
13:30-15:30
İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları
Dr. Bülent BOZKURT
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Granülomatöz Akciğer hast., Meslek Hast.
Dr. Duygu ÖZOL
13:30-15:30
Plevra Hastalıkları
Dr. Bülent BOZKURT
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Pulmoner Emboli
Dr. Bülent BOZKURT
13:30-15:30
Toraks Anatomisi, Mediasten Hastalıkları
Dr. AYDIN NADİR
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
3.HAFTA
Pazartesi
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Göğüs Travmaları, Kist Hidatik
Dr. Aydın NADİR
13:30-15:30
Akciğer kanserleri, evreleme, cerrahi ted.
Dr. Aydın NADİR
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Salı
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Cerrahi Özofagus Hastalıkları, YC
Dr. AYDIN NADİR
13:30-15:30
Pnömotoraks, hemotoraks, mezotelyoma
Dr. AYDIN NADİR
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Pulomoner Hipertansiyon, Korpulmonale
Dr.Duygu ÖZOL
13:30-15:30
Poliklinik Uygulamaları, Olgu sunumları
Dr. Duygu ÖZOL
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
Perşembe
8:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-12:30
Poliklinik Uygulamaları, Olgu sunumları
Dr. Duygu ÖZOL
13:30-15:30
Poliklinik Uygulamaları, Olgu sunumları
Dr. Duygu ÖZOL
16:00-17:00
Akşam Viziti
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
8:30-12:30
SINAV
Tüm Öğretim Üyeleri
- Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz?
Hiçbir can sizin değildir, niye dövüşüyorsunuz?
Mevlana
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 EĞİTİM Yılı Dönem IV
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Staj Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Candan DUVAN
Yrd. Doç. Dr. Ayla ESER
Doç. Dr Aydın KÖŞÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Aylin AKER
Doç. Dr. Nermin KÖŞÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Esra KESKİN
Doç. Dr İlknur GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr.Yüksel ONARAN
Doç. Dr. Deniz HIZLI
Yrd. Doç. Dr. İkbal KAYGUSUZ
1.HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit
Dr. İkbal KAYGUSUZ
09:30−10:20
Pratik Eğitim-Uygulama
Dr. İkbal KAYGUSUZ
10:30−11:20
Fetus, plasenta ve eklerinin gelişimi
Dr. İkbal KAYGUSUZ
11:30−12:20
Fetus, plasenta ve eklerinin gelişimi
Dr. İkbal KAYGUSUZ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Uygulama
Dr İlknur GÜMÜŞ
14:30−15:20
Normal doğum eylemi ve doğum
Dr İlknur GÜMÜŞ
15:30−16:20
Normal doğum eylemi ve doğum
Dr İlknur GÜMÜŞ
Salı
08:30−10:20
Makale Saati
Dr. Ayla ESER
10:30−11:20
Prenatal bakım, normal gebelik takibi, obtetrik USG
Dr. Ayla ESER
11:30−12:20
Prenatal bakım, normal gebelik takibi, obtetrik USG
Dr. Ayla ESER
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Uygulama
Dr.Yüksel ONARAN
14:30−15:20
Antenatal kanamalar
Dr.Yüksel ONARAN
15:30−16:20
Antenatal kanamalar
Dr.Yüksel ONARAN
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit
Dr İlknur GÜMÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr İlknur GÜMÜŞ
10:30−11:20
Doğum eylemi komplikasyonları , distozi
Dr İlknur GÜMÜŞ
11:30−12:20
Doğum eylemi komplikasyonları , distozi
Dr İlknur GÜMÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Uygulama
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
14:30−15:20
Gebelikte fizyolojik değişiklikler
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
15:30−16:20
Gebelikte fizyolojik değişiklikler
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Perşembe
158
08:30−09:20
Vizit
Dr İlknur GÜMÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr İlknur GÜMÜŞ
10:30−11:20
Prezentasyon anomalileri
Dr İlknur GÜMÜŞ
11:30−12:20
Prezentasyon anomalileri
Dr İlknur GÜMÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Uygulama
Dr. Ayla ESER
14:30−15:20
Gebelikte ilaçlar, radyolojik incelemeler
Dr. Ayla ESER
15:30−16:20
Gebelikte ilaçlar, radyolojik incelemeler
Dr. Ayla ESER
Cuma
08:30−09:20
Vizit
Dr. Aylin AYRIM
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Aylin AYRIM
10:30−11:20
Operatif doğum
Dr. Aylin AYRIM
11:30−12:20
Operatif doğum
Dr. Aylin AYRIM
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Uygulama
Dr. Esra KESKİN
14:30−15:20
Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları
Dr. Esra KESKİN
15:30−16:20
Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları
Dr. Esra KESKİN
2.HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit
Dr. Aylin AYRIM
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Aylin AYRIM
10:30−11:20
Fetal iyilik halinin değerlendirilmesi
Dr. Aylin AYRIM
11:30−12:20
Fetal iyilik halinin değerlendirilmesi
Dr. Aylin AYRIM
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Ayla ESER
14:30−15:20
Prenatal tanı ve genetik
Dr. Ayla ESER
15:30−16:20
Prenatal tanı ve genetik
Dr. Ayla ESER
Salı
08:30−10:20
Makale Saati
Dr İlknur GÜMÜŞ
10:30−11:20
Diyabetes Mellitus ve Gebelik
Dr İlknur GÜMÜŞ
11:30−12:20
Diyabetes Mellitus ve Gebelik
Dr İlknur GÜMÜŞ
13:30−14:20
Uygulama- Pratik Eğitim
Dr. Candan DUVAN
14:30−15:20
Erken doğum/EMR
Dr. Candan DUVAN
15:30−16:20
Erken doğum/EMR
Dr. Candan DUVAN
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit
Dr. İkbal KAYGUSUZ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. İkbal KAYGUSUZ
10:30−11:20
IUGR, makrozomi
Dr. İkbal KAYGUSUZ
11:30−12:20
IUGR, makrozomi
Dr. İkbal KAYGUSUZ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Aylin AYRIM
14:30−15:20
Erken gebelik kayıpları, tekrarlayan gebelik kayıpları
Dr. Aylin AYRIM
15:30−16:20
Erken gebelik kayıpları, tekrarlayan gebelik kayıpları
Dr. Aylin AYRIM
Perşembe
08:30−09:20
Vizit
Dr. Esra KESKİN
09:30−10:20
Hasta başı pratik
Dr. Esra KESKİN
10:30−11:20
Amnion sıvı anomalileri
Dr. Esra KESKİN
11:30−12:20
Amnion sıvı anomalileri
Dr. Esra KESKİN
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Poliklinik
Dr.Yüksel ONARAN
14:30−15:20
İmmün-nonimmün hidrops
Dr.Yüksel ONARAN
15:30−16:20
İmmün-nonimmün hidrops
Dr.Yüksel ONARAN
08:30−09:20
Vizit
Dr.Yüksel ONARAN
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr.Yüksel ONARAN
10:30−11:20
Obstetrik ve Perinatal enfeksiyonlar
Dr.Yüksel ONARAN
Cuma
11:30−12:20
Obstetrik ve Perinatal enfeksiyonlar
Dr.Yüksel ONARAN
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Uygulama
Dr. Candan DUVAN
14:30−15:20
Postpartum komplikasyonlar:kanama, amnion sıvı embolisi
Dr. Candan DUVAN
15:30−16:20
Postpartum komplikasyonlar:kanama, amnion sıvı embolisi
Dr. Candan DUVAN
3.HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
10:30−11:20
Çoğul gebelikler
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
11:30−12:20
Çoğul gebelikler
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Hasta Hazırlama
Dr. Aylin AYRIM
14:30−15:20
Gebelik bulantı ve kusmaları
Dr. Aylin AYRIM
15:30−16:20
Gebelik bulantı ve kusmaları
Dr. Aylin AYRIM
Salı
08:30−10:20
Makale Saati
Dr. Deniz HIZLI
10:30−11:20
Obstetrik anestezi ve analjezi
Dr. Deniz HIZLI
11:30−12:20
Obstetrik anestezi ve analjezi
Dr. Deniz HIZLI
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr İlknur GÜMÜŞ
14:30−15:20
Puerperium ve puerperial enfeksiyonlar, postpartum depresyon
Dr İlknur GÜMÜŞ
15:30−16:20
Puerperium ve puerperial enfeksiyonlar, postpartum depresyon
Dr İlknur GÜMÜŞ
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit
Dr. İkbal KAYGUSUZ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. İkbal KAYGUSUZ
10:30−11:20
Postterm gebelik, ölü fetus ve abortus indüksiyonu
Dr. İkbal KAYGUSUZ
11:30−12:20
Postterm gebelik, ölü fetus ve abortus indüksiyonu
Dr. İkbal KAYGUSUZ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Poliklinik
Dr. Deniz HIZLI
14:30−15:20
Gebelikte sistemik, medikal ve cerrahi hastalıklar
Dr. Deniz HIZLI
15:30−16:20
Gebelikte sistemik, medikal ve cerrahi hastalıklar
Dr. Deniz HIZLI
Perşembe
08:30−09:20
Vizit
Dr. Deniz HIZLI
09:30−10:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Deniz HIZLI
10:30−11:20
Menstrual siklus, menstrual siklus bozuklukları
Dr. Deniz HIZLI
11:30−12:20
Menstrual siklus, menstrual siklus bozuklukları
Dr. Deniz HIZLI
13:30−14:20
Hasta başı pratik
Dr. Candan DUVAN
14:30−15:20
İnfertilite
Dr. Candan DUVAN
15:30−16:20
İnfertilite
Dr. Candan DUVAN
Cuma
08:30−09:20
Vizit
Dr. İkbal KAYGUSUZ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. İkbal KAYGUSUZ
10:30−11:20
Pelvik anatomi, anamnez, tanı yöntemleri, jin. operasyonlar
Dr. İkbal KAYGUSUZ
11:30−12:20
Pelvik anatomi, anamnez, tanı yöntemleri, jin. operasyonlar
Dr. İkbal KAYGUSUZ
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Hasta Hazırlama
Dr. AYDIN KÖŞÜŞ
14:30−15:20
Kronik pelvik ağrı, Dismenore, Premenstruel sendrom
Dr. AYDIN KÖŞÜŞ
15:30−16:20
Kronik pelvik ağrı, Dismenore, Premenstruel sendrom
Dr. AYDIN KÖŞÜŞ
4.HAFTA
160
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit
Dr.Yüksel ONARAN
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr.Yüksel ONARAN
10:30−11:20
Amenoreler
Dr.Yüksel ONARAN
11:30−12:20
Amenoreler
Dr.Yüksel ONARAN
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Hasta Hazırlama
Dr. Deniz HIZLI
14:30−15:20
Çocuk ve adölesan jinekolojisi
Dr. Deniz HIZLI
15:30−16:20
Çocuk ve adölesan jinekolojisi
Dr. Deniz HIZLI
Salı
08:30−10:20
Makale Saati
Dr. Deniz HIZLI
10:30−11:20
Kadın genital sistem gelişim bozuklukları
Dr. Deniz HIZLI
11:30−12:20
Kadın genital sistem gelişim bozuklukları
Dr. Deniz HIZLI
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Poliklinik
Dr. İkbal KAYGUSUZ
14:30−15:20
Hormonal- nonhormonal kontrasepsiyon
Dr. İkbal KAYGUSUZ
15:30−16:20
Hormonal- nonhormonal kontrasepsiyon
Dr. İkbal KAYGUSUZ
08:30−09:20
Vizit
Dr. Deniz HIZLI
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Deniz HIZLI
10:30−11:20
Pelvik İnflamatuvar Hastalık, Seksüel geçişli hastalıklar
Dr. Deniz HIZLI
11:30−12:20
Pelvik İnflamatuvar Hastalık, Seksüel geçişli hastalıklar
Dr. Deniz HIZLI
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Candan DUVAN
14:30−15:20
Ektopik gebelik
Dr. Candan DUVAN
15:30−16:20
Ektopik gebelik
Çarşamba
Dr. Candan DUVAN
Perşembe
08:30−09:20
Vizit
Dr. Aylin AYRIM
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Aylin AYRIM
10:30−11:20
Menapoz/osteoporoz
Dr. Aylin AYRIM
11:30−12:20
Menapoz/osteoporoz
Dr. Aylin AYRIM
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Hasta Hazırlama
Dr. Candan DUVAN
14:30−15:20
Endometriozis
Dr. Candan DUVAN
15:30−16:20
Endometriozis
Dr. Candan DUVAN
Cuma
08:30−09:20
Vizit
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
10:30−11:20
Adneksiyel kitleler
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
11:30−12:20
Adneksiyel kitleler
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Hasta Hazırlama
Dr.Yüksel ONARAN
14:30−15:20
Trofoblastik hastalıklar
Dr.Yüksel ONARAN
15:30−16:20
Trofoblastik hastalıklar
5.HAFTA
Dr.Yüksel ONARAN
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit
Dr İlknur GÜMÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr İlknur GÜMÜŞ
10:30−11:20
POP, inkontinans
Dr İlknur GÜMÜŞ
11:30−12:20
POP, inkontinans
Dr İlknur GÜMÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
14:30−15:20
Vulva,vajen,serviksin bening neoplazmları
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
15:30−16:20
Vulva,vajen,serviksin bening neoplazmları
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
08:30−10:20
Makale Saati
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
10:30−11:20
Vulva vajen CA
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
11:30−12:20
Vulva vajen CA
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Poliklinik
Dr. Esra KESKİN
14:30−15:20
Anormal uterin kanamalar
Dr. Esra KESKİN
15:30−16:20
Anormal uterin kanamalar
Dr. Esra KESKİN
Salı
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
10:30−11:20
Epitelyal Over Kanserleri
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
11:30−12:20
Epitelyal Over Kanserleri
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
14:30−15:20
HPV
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
15:30−16:20
HPV
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Perşembe
08:30−09:20
Vizit
Dr. Esra KESKİN
09:30−10:20
Hasta başı pratik
Dr. Esra KESKİN
10:30−11:20
Myoma uteri
Dr. Esra KESKİN
11:30−12:20
Myoma uteri
Dr. Esra KESKİN
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Poliklinik
Dr. Ayla ESER
14:30−15:20
Androjen fazlalığı bozuklukları
Dr. Ayla ESER
15:30−16:20
Androjen fazlalığı bozuklukları
Dr. Ayla ESER
Cuma
08:30−09:20
Vizit
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
10:30−11:20
Serviks CA
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
11:30−12:20
Serviks CA
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Hasta Hazırlama
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
14:30−15:20
Non-epitelial Over Kanserleri
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
15:30−16:20
Non-epitelial Over Kanserleri
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
6.HAFTA
Pazartesi
08:30−09:20
Vizit
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
10:30−11:20
Endometrium kanseri ve Uterin sarkom
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
11:30−12:20
Endometrium kanseri ve Uterin sarkom
Dr. Aydın KÖŞÜŞ
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Hasta Hazırlama
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
14:30−15:20
Anormal PAP smear yönetimi
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
15:30−16:20
Anormal PAP smear yönetimi
Dr. Nermin KÖŞÜŞ
08:30−10:20
Makale Saati
Dr. Ayla ESER
10:30−11:20
PCOS
Dr. Ayla ESER
11:30−12:20
PCOS
Dr. Ayla ESER
13:30−14:20
Pratik Eğitim-Poliklinik
Dr. Candan DUVAN
14:30−15:20
Yardımla üreme teknikleri
Dr. Candan DUVAN
15:30−16:20
Yardımla üreme teknikleri
Dr. Candan DUVAN
Salı
162
Çarşamba
08:30−09:20
Vizit
09:30−10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Deniz HIZLI
10:30−11:20
Literatür
Dr. Deniz HIZLI
11:30−12:20
Literatür
Dr. Deniz HIZLI
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Poliklinik
Dr. Esra KESKİN
14:30−15:20
Endometrial hiperplazi
Dr. Esra KESKİN
15:30−16:20
Endometrial hiperplazi
Dr. Esra KESKİN
Perşembe
08:30−09:20
Vizit
Servis uzmanı
09:30−10:20
Hasta başı pratik
Servis uzmanı
10:30−11:20
Hasta başı pratik
Servis uzmanı
11:30−12:20
Hasta başı pratik
Servis uzmanı
13:30−14:20
Pratik Eğitim- Poliklinik
Servis uzmanı
14:30−15:20
Pratik Eğitim- Poliklinik
Servis uzmanı
15:30−16:20
Pratik Eğitim- Poliklinik
Servis uzmanı
Cuma
9:20
Yazılı sınav
13.30
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen.
Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.
Buddha
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - 2015 Öğretim Yılı Dönem IV
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOYRAZ
Prof. Dr. Süleyman KALMAN
Yrd. Doç. Dr. Semra KARA
Doç. Dr. Ayşe Esra YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Suzan GÜNDÜZ
Doç. Dr. Emel ÖRÜN
Yrd. Doç. Dr. Sancar EMİNOĞLU
Doç. Dr. H. İbrahim AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Fatma AYDIN
1. HAFTA
Pazartesi
09:30-10:20
Pediatri genel çalışma prensipleri
Baş asistanlar
10:30-11:20
Pediatriye giriş, anamnez ve FM
Dr. Emel ÖRÜN
11:30-12:20
Pediatriye giriş, anamnez ve FM
Dr. Emel ÖRÜN
13:30-14:20
Çocuk sağlığı izlemi
Dr. Emel ÖRÜN
14:30-15:20
Solunum sistemi muayenesi
Dr. H. İbrahim AYDIN
15:30-16:20
Solunum sistemi muayenesi (propedötik uygulama)
Dr. H. İbrahim AYDIN
Salı
08:30-09:20
Makale saati
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Baş- boyun muayenesi
Dr. Mehmet BOYRAZ
10:30-11:20
Baş- boyun muayenesi (propedötik uygulama)
Dr. Mehmet BOYRAZ
13:30-14:20
Dolaşım sistemi muayenesi
Dr. Sancar EMİNOĞLU
14:30-15:20
Dolaşım sistemi muayenesi
Dr. Sancar EMİNOĞLU
15:30-16:20
Dolaşım sistemi muayenesi( propedötik uygulama)
Dr. Sancar EMİNOĞLU
16:30-17:20
Propedötik uygulama – Fiziki Ölçümler/Vital Ölçümler
Dr. Fatma AYDIN / Dr.Suzan GÜNDÜZ
Çarşamba
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Nörolojik muayene
Dr. Müjgan SÖNMEZ
10:30-11:20
Nörolojik muayene
Dr. Müjgan SÖNMEZ
13:30-14:20
Nörolojik muayene(propedötik uygulama)
Dr. Müjgan SÖNMEZ
14:30-15:20
Nörolojik muayene(propedötik uygulama)
Dr. Müjgan SÖNMEZ
15:30-16:20
Cilt ve ekstremite muayenesi
Dr.H.İbrahim AYDIN
16:30-17:20
Cilt ve ekstremite muayenesi(propedötik uygulama)
Dr.H.İbrahim AYDIN
Perşembe
164
09:30-10:20
Yenidoğanın fizik özellikleri ve muayenesi
Dr. Semra KARA
10:30-11:20
Yenidoğan muayenesi(propedötik uygulama)
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Propedötik uygulama – Fiziki Ölçümler /Vital Ölçümler
Dr. Fatma AYDIN / Dr.Suzan GÜNDÜZ
13:30-14:20
Gastrointestinal sistem muayenesi
Dr. Çiğdem YÜKSEL
14:30-15:20
Gastrointestinal sistem muayenesi (propedötik uygulama)
Dr. Çiğdem YÜKSEL
15:30-16:20
Genitoüriner sistem muayenesi(propedötik uygulama)
Dr.Suzan GÜNDÜZ
16:30-17:20
Genitoüriner sistem muayenesi
Dr.Suzan GÜNDÜZ
Cuma
09:00-09:50
Büyüme ve gelişmenin izlenmesi
Dr. Emel ÖRÜN
10:00-10:50
Mental ve motor gelişme
Dr. Müjgan SÖNMEZ
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr.FM.SÖNMEZ,S.KALMAN, E.ÖRÜN,
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Anemili hastaya yaklaşım
Dr. Suzan GÜNDÜZ
14:30-15:20
Anemili hastaya yaklaşım
Dr. Suzan GÜNDÜZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
2.HAFTA
Tüm öğretim üyeleri
Pazartesi
08:30-09:20
Makale saati
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
KİBAS
Dr. Müjgan SÖNMEZ
11:30-12:20
Hipotonik infant
Dr. Müjgan SÖNMEZ
13:30-14:20
İmmün yetmezlikler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
14:30-15:20
İmmün yetmezlikler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Salı
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Konvülziyonlu hastaya yaklaşım
Dr. Müjgan SÖNMEZ
11:30-12:20
Konvülziyonlu hastaya yaklaşım
Dr. Müjgan SÖNMEZ
13:30-14:20
Diyabetik Ketoasidoz
Dr. Mehmet BOYRAZ
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Çarşamba
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Hepatitler
Dr. Mehmet BOYRAZ
11:30-12:20
Tiroid hastalıkları
Dr. Mehmet BOYRAZ
13:30-14:20
Beslenme
Dr. Emel ÖRÜN
14:30-15:20
Beslenme
Dr. Emel ÖRÜN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Perşembe
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Sık görülen epileptik sendromlar ve status epileptikus
Dr. Müjgan SÖNMEZ
11:30-12:20
Sık görülen epileptik sendromlar ve status epileptikus
Dr. Müjgan SÖNMEZ
13:30-14:20
Obez çocuğa yaklaşım
Dr. Mehmet BOYRAZ
14:30-15:20
Kalsiyum metabolizması hastalıkları
Dr. Mehmet BOYRAZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Cuma
09:00-09:50
Postinfeksiyöz hastalıklar ve ensefalitler, ensefalopati
Dr. Müjgan SÖNMEZ
10:00-10:50
Postinfeksiyöz hastalıklar ve ensefalitler, ensefalopati
Dr. Müjgan SÖNMEZ
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr.F. M.SÖNMEZ, Dr.A.E.YILMAZ
Dr. S.KALMAN, , Dr. H.İ. AYDIN
13:30-14:20
İntrauterinenfeksiyonlar
Dr. Semra KARA
14:30-15:20
Kanamalı hastaya yaklaşım
Dr. Suzan GÜNDÜZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
3. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Makale
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Boy kısalığına yaklaşım
Dr. Mehmet BOYRAZ
11:30-12:20
Boy kısalığına yaklaşım
Dr. Mehmet BOYRAZ
13:30-14:20
Solid tümörler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
14:30-15:20
Solid tümörler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Salı
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Yenidoğansepsisi
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Diyabetik anne bebeği
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Pansitopeni, fankoniaplastik anemisi
Dr. Suzan GÜNDÜZ
14:30-15:20
Hepatosplenomegali
Dr. Suzan GÜNDÜZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Çarşamba
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Yenidoğanın hematolojik sorunları
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Yenidoğanın hematolojik sorunları
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Akut böbrek yetmezliği
Dr. Süleyman KALMAN
14:30-15:20
Kronik böbrek yetmezliği
Dr. Süleyman KALMAN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Perşembe
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Prematüre ve sorunları
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Prematüre ve sorunları
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Talesemiler
Dr. Suzan GÜNDÜZ
14:30-15:20
Hipertansiyon
Dr.Süleyman KALMAN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm Öğretim üyeleri
Cuma
08:30-09:20
Makale saati
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Doğum travmaları
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Doğumda yardım-neonatal resüsitasyon
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Doğumsal kalp hastalıkları
Dr. Sancar EMİNOĞLU
14:30-15:20
Doğumsal kalp hastalıkları
Dr. Sancar EMİNOĞLU
15:30-16:20
Doğumsal kalp hastalıkları
4.HAFTA
166
Dr. Sancar EMİNOĞLU
Pazartesi
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Yenidoğanın solunum sıkıntısı
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Yenidoğanın solunum sıkıntısı
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Bağışıklama
Dr. Emel ÖRÜN
14:30-15:20
Bağışıklama
Dr. Emel ÖRÜN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Salı
09:00-09:50
Yenidoğan sarılığı
Dr. Semra KARA
10:00-10:50
Yenidoğan sarılığı
Dr. Semra KARA
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr.A.E.YILMAZ, Dr. S. EMİNOĞLU,
Dr.S.KARA, Dr. M.BOYRAZ
13:30-14:20
Çocuklarda kalp yetersizliği
Dr. Sancar EMİNOĞLU
14:30-15:20
Akut romatizmal ateş
Dr. Sancar EMİNOĞLU
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Çarşamba
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Anne sütü ve emzirme danışmanlığı
Dr. Semra KARA
11:30-12:20
Anne sütü ve emzirme danışmanlığı
Dr. Semra KARA
13:30-14:20
Adelosan sorunları
Dr. Emel ÖRÜN
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Perşembe
09:00-09:50
Aritmiler
Dr. Sancar EMİNOĞLU
10:00-10:50
Aritmiler
Dr. Sancar EMİNOĞLU
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr.F.M.SÖNMEZ, Dr. S. KARA, Dr.
M.BOYRAZ, Dr.H.İ.AYDIN
13:30-14:20
Akut menenjitler
Dr.Çıgdem YÜKSEL
14:30-15:20
Akut menenjitler
Dr.Çıgdem YÜKSEL
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Cuma
08:30-09:20
Makale saati
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Lösemiler
Dr. Çiğdem YÜKSEL
11:30-12:20
Lösemiler
Dr. Çiğdem YÜKSEL
13:30-14:20
Endokardit
Dr. Sancar EMİNOĞLU
14:30-15:20
Perikardit-miyokardit
Dr. Sancar EMİNOĞLU
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
5.HAFTA
Tüm öğretim üyeleri
Pazartesi
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Çocuklarda intravenöz sıvı tedavisi
Dr. Çiğdem YÜKSEL
11:30-12:20
Çocuklarda intravenöz sıvı tedavisi
Dr. Çiğdem YÜKSEL
13:30-14:20
Hematüri ve akut nefritiksendrom
Dr. Süleyman KALMAN
14:30-15:20
Hematüri ve akut nefritiksendrom
Dr. Süleyman KALMAN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Salı
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
İshalli çocuğa yaklaşım
Dr. Emel ÖRÜN
11:30-12:20
İshalli çocuğa yaklaşım
Dr. Emel ÖRÜN
13:30-14:20
Nefrotiksendrom ve proteinüri
Dr. Süleyman KALMAN
14:30-15:20
Nefrotiksendrom ve proteinüri
Dr. Süleyman KALMAN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Çarşamba
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Vaskülitler
Dr. Süleyman KALMAN
11:30-12:20
Vaskülitler
Dr. Süleyman KALMAN
13:30-14:20
Enürezisnokturna
Dr. ÇiğdemYÜKSEL
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
09:00-09:50
Metabolik hastalıklara yaklaşım ve taramalar
Dr. H. İbrahim AYDIN
10:00-10:50
Metabolik hastalıklara yaklaşım ve taramalar
Dr. H. İbrahim AYDIN
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr.F.M.SÖNMEZ, Dr. E. ÖRÜN,
Dr. S. KARA, Dr. S. EMİNOĞLU
13:30-14:20
Öğrenci vaka saati
Dr.Sancar EMİNOĞLU
14:30-15:20
Karın ağrısına yaklaşım
Dr. A. Esra YILMAZ
15:30-16:20
Karın ağrısına yaklaşım
Perşembe
Dr. A. Esra YILMAZ
Cuma
08:30-09:20
Makale saati
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
İdrar yolu enfeksiyonu
Dr. Süleyman KALMAN
11:30-12:20
Juvenilidiopatikartrit
Dr. Süleyman KALMAN
13:30-14:20
ÜSYE
Dr. Ayşe Esra YILMAZ
14:30-15:20
Ateşli hastaya yaklaşım
Dr. Ayşe Esra YILMAZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
6.HAFTA
Tüm öğretim üyeleri
Pazartesi
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Malnütrisyonlu çocuğa yaklaşım
Dr. Halil İbrahim AYDIN
11:30-12:20
Anaflaksi
Dr. Halil İbrahim AYDIN
13:30-14:20
Öğrenci vaka saati
Dr. Semra KARA
14:30-15:20
Öğrenci vaka saati
Dr. Süleyman KALMAN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Salı
09:00-09:50
ASYE(bronşit/pnömoni)
Dr. A. Esra YILMAZ
10:00-10:50
ASYE(bronşit/pnömoni)
Dr. A. Esra YILMAZ
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr. S.KALMAN, ,Dr.A.E.YILMAZ Dr. H.
İ. AYDIN , Dr.E.ÖRÜN
13:30-14:20
Alerjik hastalarda tanı
Dr. Halil İbrahim AYDIN
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Çarşamba
168
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Kronik ishalli çocuğa yaklaşım
Dr. Halil İbrahim AYDIN
11:30-12:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
13:30-14:20
Otoinflamatuvar hastalıklar ve FMF
Dr. Süleyman KALMAN
14:30-15:20
Otoinflamatuvar hastalıklar ve FMF
Dr. Süleyman KALMAN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Perşembe
09:00-09:50
Astım
Dr. A. Esra YILMAZ
10:00-10:50
Astım
Dr. A. Esra YILMAZ
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr.A.E.YILMAZ, Dr.H.İ. AYDIN , Dr. Dr.
M. BOYRAZ, Dr. S. EMİNOĞLU
13:30-14:20
Öğrenci vaka saati
Dr. Halil İbrahim AYDIN
14:30-15:20
Öğrenci vaka saati
Dr. A. Esra YILMAZ
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Cuma
08:30-09:20
Makale saati
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Yağda eriyen vitaminler
Dr. H. İbrahim AYDIN
11:30-12:20
Suda eriyen vitaminler
Dr. H. İbrahim AYDIN
13:30-14:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
7.HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Seminer
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Zehirlenmeler
Dr. A. Esra YILMAZ
11:30-12:20
Öğrenci vaka saati
Dr. F. Müjgan SÖNMEZ
13:30-14:20
Öğrenci vaka saati
Dr.ÇiğdemYÜKSEL
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Salı
09:00-09:50
Döküntülü hastalıklar
Dr. A. Esra YILMAZ
10:00-10:50
Döküntülü hastalıklar
Dr. A. Esra YILMAZ
11:00-12:20
Pratik uygulamalı ders
Dr. E.ÖRÜN, Dr. Dr.S.EMİNOĞLU, Dr.
M. BOYRAZ, Dr.S.KALMAN
13:30-14:20
Öğrenci vaka saati
Dr. Mehmet BOYRAZ
14:30-15:20
Öğrenci vaka saati
Dr. Emel ÖRÜN
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Çarşamba
09:00-10:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
10:30-11:20
Çocuk ihmali
Dr. Emel ÖRÜN
11:30-12:20
Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
Dr.A.Esra YILMAZ
13:30-14:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
14:30-15:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
15:30-16:20
Uygulama (poliklinik/servis)
Tüm öğretim üyeleri
Perşembe
08:30-09:20
Vizit
Servis konsültanı
09:30-10:30
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
10:30-11:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
11:30-12:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
13:30-14:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
14:30-15:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
15:30-16:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
Cuma
08:30-09:20
Vizit
Servis konsültanı
09:30-10:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
10:30-11:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
11:30-12:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
13:30-14:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
14:30-15:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
15:30-16:20
Uygulama – Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
8. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Vizit
Servis konsültanı
09:30-10:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
10:30-11:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
11:30-12:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
13:30-14:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
14:30-15:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
15:30-16:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
Salı
08:30-09:20
Vizit
Servis konsültanı
09:30-10:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
10:30-11:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
11:30-12:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
13:30-14:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
14:30-15:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
15:30-16:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
Çarşamba
08:30-09:20
Vizit
Servis konsültanı
09:30-10:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
10:30-11:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
11:30-12:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
13:30-14:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
14:30-15:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
15:30-16:20
Uygulama- Hasta hazırlama
Servis veya Yenidoğan kıdemlisi
Perşembe
9:30
TEORİK SINAV
13:30
PROPEDÖTİK (PRATİK SINAV)
Cuma
9:30
170
SÖZLÜ SINAV
DÖNEM I
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
DÖNEM V
171
172
08.12.2014-19.12.2014
17.11.2014-05.12.2014
03.11.2014-14.11.2014
13.10.2014-31.10.2014
29.09.2014-10.10.2014
08.09.2014- 26.09.2014
Ortopedi
NRŞ
Nükleer Tıp
Nöroloji
Göz
Göz
Ortopedi
Nöroloji
Ortopedi
Göz
Üroloji
Nöroloji
Göz
Üroloji
Nöroloji
Anestezi
Nöroloji
Üroloji
Radyoloji
Anestezi
Üroloji
Radyoloji
Nöroloji
Anestezi
FTR
Anestezi
Anestezi
Anestezi
FTR
FTR
B GRUBU
KBB
KBB
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Nükleer Tıp
NRŞ
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Göz
Göz
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
C GRUBU
Doç. Dr. Sevsen CEBECİ
DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ
A GRUBU
Prof. Dr. Şenol DANE
BAŞKOORDİNATÖR
Staj başlangıç ve bitiş
tarihleri
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
DEKAN
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM V
STAJ PROGRAMI
08 Eylül 2014 – 15 Mayıs 2015
Çocuk cerrahisi
Plastik cerrahi
Dermatoloji
Dermatoloji
Dermatoloji
KBB
KBB
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Nükleer Tıp
NRŞ
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
D GRUBU
Plastik cerrahi
Dermatoloji
Dermatoloji
Dermatoloji
KBB
KBB
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
E GRUBU
Radyoloji
Radyoloji
FTR
FTR
FTR
Çocuk cerrahisi
DÖNEM V
173
01.07.2015 - 30.06.2016
03 - 06 Haziran 2015
27.04.2015-15.05.2015
13.04.2015-24.04.2015
30.03.2015-10.04.2015
09.03.2015-27.03.2015
23.02.2015-06.03.2015
02.02.2015-20.02.2015
26.01.2015-30.01.2015
12.01.2015-23.01.2015
22.12.2014-09.01.2015
KBB
Nükleer Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
DÖNEM VI
BÜTÜNLEMELER
Adli Tıp
İNTANİYE
İNTANİYE
Adli Tıp
İNTANİYE
İNTANİYE
Adli Tıp
Radyoloji
Çocuk cerrahisi
Adli Tıp
Radyoloji
Plastik cerrahi
FTR
Dermatoloji
FTR
Çocuk cerrahisi
KBB
Dermatoloji
Plastik cerrahi
KBB
FTR
Dermatoloji
Psikiyatri
Dermatoloji
Dermatoloji
Psikiyatri
Dermatoloji
KBB
NRŞ
Psikiyatri
Psikiyatri
Ortopedi
ARA TATİL
Psikiyatri
Ortopedi
ARA TATİL
Psikiyatri
Ortopedi
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
İNTANİYE
İNTANİYE
Üroloji
Üroloji
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Radyoloji
Radyoloji
FTR
FTR
FTR
ARA TATİL
Çocuk cerrahisi
Plastik cerrahi
Dermatoloji
Dermatoloji
Dermatoloji
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
İNTANİYE
İNTANİYE
Radyoloji
Radyoloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Üroloji
Üroloji
Anestezi
Anestezi
Anestezi
ARA TATİL
Radyoloji
Radyoloji
FTR
FTR
FTR
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
İNTANİYE
İNTANİYE
Nükleer Tıp
NRŞ
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Göz
Göz
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
ARA TATİL
Üroloji
Üroloji
Anestezi
Anestezi
Anestezi
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
1. HAFTA
Pazartesi
08.30-9.15
Ateş
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
09.30-10.15
Akut Ateşli Hastaya Klinik Yaklaşım
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Akut Ateşli Hastaya Klinik Yaklaşım
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Enfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Rutin Laboratuvar İncelemeleri, Özgül Tanı Yöntemleri ve Yorumları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15.30
Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16.00-17.30
Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi
Sorumlu Öğretim Üyesi
Salı
08:30:09:15
Kültür Alma Yöntemleri
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Antibiyotik Kullanımında Temel İlkeler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Antibiyotik Kullanımında Temel İlkeler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Antibiyotik Kullanımında Temel İlkeler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
Beta-Laktam Antibiyotikler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
Beta-Laktam Antibiyotikler
Sorumlu Öğretim Üyesi
Çarşamba
08:30-09:15
Aminoglikozid ve Kinolonlar
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Beta Laktam Dışı Antibiyotikler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Beta Laktam Dışı Antibiyotikler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Beta Laktam Dışı Antibiyotikler
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
Servis / Laboratuvar
Sorumlu Öğretim Üyesi
Perşembe
08:30-09:15
Lenfadenopati İle Seyreden Enfeksiyonlar
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Akciğer Dışı Tüberküloz
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Bruselloz
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
Sepsis
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
Servis / Laboratuvar
Sorumlu Öğretim Üyesi
Bilgili doktor iyi bir hekim olabilir,
ama ahlak eğitimi onu gerçek İNSAN yapar.
Pasteur
174
Streptokok Enfeksiyonları
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Streptokok Enfeksiyonları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Tifo ve Tifo Dışı Salmonellozlar
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Stafilokok Enfeksiyonları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
HIV Enfeksiyonu / AIDS
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
Tetanoz
Sorumlu Öğretim Üyesi
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:15
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Enfeksiyöz İshaller
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Enfeksiyöz İshaller
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
Sıtma
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
Kolera
Sorumlu Öğretim Üyesi
08:30-09:15
Toksoplazmozis
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Hanta Virüs ve BNV Enfeksiyonları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Tularemi
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
11:30-12:15
Şarbon
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
Döküntü ve Ateş
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
EBV, CMV
Sorumlu Öğretim Üyesi
08:30-09:15
Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları (İnfluenza, Coronaviruslar)
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
Leptospiroz
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
Ürogenital Sistem Enfeksiyonları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
DÖNEM V
Cuma
08:30-09:15
Salı
Çarşamba
11:30-12:15
Erişkinde Bağışıklama
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:15
Hastane İnfeksiyonları
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
Servis / Laboratuvar
Sorumlu Öğretim Üyesi
08:30-09:15
Servis / Laboratuvar
Sorumlu Öğretim Üyesi
09:30-10:15
İnteraktif Ders
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
10:30-11:15
İnteraktif Ders
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
Perşembe
11:30-12:15
İnteraktif Ders
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
13:30-15:30
İnteraktif Ders
Dr. Fatma Nurhayat BAYAZIT
16:00-17:30
İnteraktif Ders
Sorumlu Öğretim Üyesi
Cuma
9:00
Yazılı sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30
Sözlü sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
175
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
DERMATOLOJİ STAJ PROGAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Seval ERPOLAT
Doç. Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Dermatoloji stajı tanıtım ve poliklinik gruplarının oluşturulması
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
09:30-10:20
Derinin yapısı ve elementer lezyonlar
Dr. Seval ERPOLAT
10:30-11:20
Dermatolojide hasta muayenesi, tanı yöntemleri ve tedavi
Dr. Seval ERPOLAT
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Hasta hazırlama
Öğrenci tarafından
14:30-15:20
Hasta hazırlama
Öğrenci tarafından
15:30-16:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
Salı
08:30:09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09.30-10:00
İlaç erüpsiyonları
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
10:30-11:20
İlaç erüpsiyonları
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
11:30-12:20
Puva merkezi, Beştepe
Tüm öğrenciler
13:30-14:20
Hasta hazırlama
Öğrenci tarafından
14:30-15:20
Hasta hazırlama
Öğrenci tarafından
15:30-16:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
Çarşamba
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
10:30-11:20
Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
Perşembe
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Derinin tümöral hastalıkları
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
10:30-11:20
Derinin tümöral hastalıkları
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-17:00
Hasta konseyi ve olgu tartışması (interaktif)
Öğrenciler, Dr. Seval ERPOLAT
08:30_09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta hazırlama
Öğrenci tarafından
10:30-11:20
Hasta hazırlama
Öğrenci tarafından
Cuma
176
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Derinin bakteriyel hastalıkları
Dr. Seval ERPOLAT
15:30-16:20
Derinin bakteriyel hastalıkları
Dr. Seval ERPOLAT
Pazartesi
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
09:30-10:20
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
13.30-14.20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Kontakt dermatit, Atopik dermatit
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
15:30:16:20
Kontakt dermatit, Atopik dermatit
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
Salı
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
13:30-14:20
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
14:30-15:20
Behçet hastalığı
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
15:30-16:20
Behçet hastalığı
DÖNEM V
2. HAFTA
08:30-09:20
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
Çarşamba
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
13:30-14:20
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
14:30-15:20
Melanositik nevüsler ve malign melanoma
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
15:30-16:20
Melanositik nevüsler ve malign melanoma
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
Perşembe
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Derinin mantar hastalıkları
Dr. Seval ERPOLAT
10:30-11:20
Derinin mantar hastalıkları
Dr. Seval ERPOLAT
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
15.30-17:00
Hasta konseyi ve olgu sunumu (interaktif)
Öğrenciler, Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
08:30-09:20
Poliklinik
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Akne, seboreik dermatit ve rosacea
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
10:30-11:20
Akne, seboreik dermatit ve rosacea
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
Cuma
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13.30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14.30-15:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
15:30-16:20
Hasta hazırlama
Öğrenci Tarafından
177
3. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Derinin parasiter hastalıkları
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
10:30-11:20
Derinin parasiter hastalıkları
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
11:30-12:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Veziküllü-büllü deri hastalıkları
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
15.30-16.20
Veziküllü-büllü deri hastalıkları
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
Salı
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Derinin viral hastalıkları
Dr. Seval ERPOLAT
10:30-11:20
Derinin viral hastalıkları
Dr. Seval ERPOLAT
11:30-12:20
Servis konsültasyonu, hasta başı
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
Çarşamba
08:30-09:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Papüllü-skuamlı deri hastalıkları
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
10:30-11:20
Papüllü-skuamlı deri hastalıkları
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
11:30-12:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Pigmentasyon bozuklukları
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
15:30-16:20
Pigmentasyon bozuklukları
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
Perşembe
08:30-9:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Saç ve Tırnak Hastalıkları (interaktif ders)
Öğrenciler;
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
10:30-11:20
Saç ve Tırnak Hastalıkları (interaktif ders)
Öğrenciler;
Dr. Evren SARIFAKIOĞLU
11:30-12:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
13.30-14:20
Poliklinik
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-17:00
Hasta konseyi ve olgu sunumu (interaktif)
Öğrenciler,
Dr. Canan GÖRPELİOĞLU
Cuma
178
9:00
Yazılı sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30
Sözlü sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI
Doç. Dr. Kadriye Şerife UĞUR
Doç. Dr. Hanifi KURTARAN
Yrd.Doç. Dr. Alper YÜKSEL
Doç. Dr. Nebil ARK
DÖNEM V
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Uzm.Dr. Mesut KAYA
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
KBB Stajı Bilgilendirme ve KBB muayene+odyolojik değerlendirme
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
09:30-10:20
Kulak Anatomisi ,işitme ve denge fizyolojisi
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
10:30-11:20
Dış Kulak Yolu Hastalıkları
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
Salı
08:30:09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Orta Kulak Hastalıkları
Dr. Nebil ARK
14:30-15:20
Orta Kulak Hastalıkları
Dr. Nebil ARK
15:30-16:20
İşitme Kayıpları
Dr. Nebil ARK
08:30-09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
Çarşamba
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Maksillofasiyal Travmalar
Dr. Hanifi KURTARAN
14:30-15:20
Fasiyal Sinir Paralizileri+Temporal kemik travmaları
Dr. Hanifi KURTARAN
15:30-16:20
Akustik Nöroma ve Köşe Tümörleri
Dr. Hanifi KURTARAN
Perşembe
08:30-09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Vertigo
Dr. Şerife UĞUR
14:30-15:20
Tinnitus
Dr. Şerife UĞUR
15:30-16:20
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Dr. Şerife UĞUR
179
Cuma
08:30_09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Rinitler
Dr. Mesut KAYA
14:30-15:20
Sinüzitler
Dr. Mesut KAYA
15:30-16:20
Epistaksis
2. HAFTA
Dr. Mesut KAYA
Pazartesi
08:30-09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13.30-14.20
Uyku Apnesi Sendromu
Dr. Şerife UĞUR
14:30-15:20
Vokal Kord Paralizileri
Dr. Şerife UĞUR
15:30:16:20
Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonları ve Trakeotomi
Uzm.Dr. Mesut KAYA
Salı
08:30-09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Oral Mukozal Lezyonlar
Dr.Alper YÜKSEL
14:30-15:20
Tükrük Bezi Hastalıkları
Dr.Alper YÜKSEL
15:30-16:20
Larenks Benign Hastalıkları
Dr.Alper YÜKSEL
Çarşamba
08:30-09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri
Dr.Alper YÜKSEL
14:30-15:20
Nazofarinks, Orofarinks ve Oral Kavite Kanserleri
Dr.Alper YÜKSEL
15:30-16:20
Hipofarinks ve Larinks Kanserleri
Dr.Alper YÜKSEL
08:30-09:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
Perşembe
11:30-12:20
Poliklinik-Ameliyathane Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Boyunda Kitleler
Dr. Mesut KAYA
14:30-15:20
Derin Boyun Enfeksiyonları
Dr. Mesut KAYA
9:00-12:00
Yazılı ve Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Cuma
180
Sorumlu öğretim üyesi
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
ÇOCUK CERRAHİSİ
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
Çocuk Cerrahisi ve Çocuğun Cerrahisi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Yenidoğan Cerrahisi ve özellikleri
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Yenidoğan ve Çocukta Ameliyata hazırlık, sonrası
Dr. Vedat BAKAN
08:30:09:20
Sık rastlanılan çocuk cerrahisi hastalıkları
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
Sık rastlanılan çocuk cerrahisi hastalıkları
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
Sık rastlanılan çocuk cerrahisi hastalıkları
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
Sık rastlanılan çocuk cerrahisi hastalıkları
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
DÖNEM V
Staj Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Vedat BAKAN
Salı
Çarşamba
08:30-09:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
Çocuklarda Solunum Sistemi Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Çocuklarda Solunum Sistemi Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Çocuklarda Solunum Sistemi Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
Perşembe
08:30-09:20
Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
Sıvı elektrolit tedavisi özellikleri
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Doç. Dr. Vedat BAKAN
Cuma
08:30_09:20
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Cerrahi Sorunları
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
İntraabdominal solid tümörler
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
181
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
13.30-14.20
Çocuklarda travma ve acil hastaya yaklaşım
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Çocuklarda travma ve acil hastaya yaklaşım
Dr. Vedat BAKAN
15:30:16:20
Çocuklarda travma ve acil hastaya yaklaşım
Dr. Vedat BAKAN
Salı
08:30-09:20
Apandisit ve diğer akut karın nedenleri
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
Apandisit ve diğer akut karın nedenleri
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
Apandisit ve diğer akut karın nedenleri
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
Akut skrotum
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
Çarşamba
08:30-09:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
09:30-10:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
10:30-11:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
11:30-12:20
KLİNİK ve AMELİYAT
Dr. Vedat BAKAN
13:30-14:20
İnguinal herni ve inmemiş testisin gözden geçirilmesi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
İnguinal herni ve inmemiş testisin gözden geçirilmesi
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Yabancı cisim aspirasyonları
Dr. Vedat BAKAN
Korozif özefagus
Perşembe
08:30-09:20
Vaka tartışması / seminer
Stajyer Doktor (öğrenci)
09:30-10:20
Vaka tartışması / seminer
Stajyer Doktor (öğrenci)
10:30-11:20
Vaka tartışması / seminer
Stajyer Doktor (öğrenci)
11:30-12:20
Vaka tartışması / seminer
Stajyer Doktor (öğrenci)
13:30-14:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
14:30-15:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
15:30-16:20
Poliklinik ve klinik hasta başı eğitimi
Dr. Vedat BAKAN
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
Dr. Vedat BAKAN
13:30
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Dr. Vedat BAKAN
- İki şey var: Seveceksin, sevileceksin! Sevmek için,
sevilmek için ne lazımsa onu yapacaksın!
M. Zahit Koktu
182
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJ PROGRAMI
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hakkında Genel Bilgiler
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
09:30-10:20
Yara İyileşmesi ve Yaralara Yaklaşım
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
10:30-11:20
Yara İyileşmesi ve Yaralara Yaklaşım
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
11:30-12:20
Yara İyileşmesi ve Yaralara Yaklaşım
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
13:30-14:20
Sütür Materyalleri ve Yara Kapama Şekilleri
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
14:30-15:20
Sütür Materyalleri ve Yara Kapama Şekilleri
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
15:30-16:20
Sütür Materyalleri ve Yara Kapama Şekilleri (Pratik)
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
08:30:09:20
Vizit ve Pratik Eğitim
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
09:30-10:20
Greft ve Flepler
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
10:30-11:20
Greft ve Flepler
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
11:30-12:20
Greft ve Flepler
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
13:30-14:20
Deri ve Deri Altı Lezyonlar
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
14:30-15:20
Deri ve Deri Altı Lezyonlar
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
15:30-16:20
Deri ve Deri Altı Lezyonlar
DÖNEM V
Staj Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
Salı
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
Çarşamba
08:30-09:20
Vizit ve Pratik Eğitim
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
09:30-10:20
Termal Yanıklar
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
10:30-11:20
Termal Yanıklar
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
11:30-12:20
Termal Yanıklar
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
13:30-14:20
Üst ve Alt Ekstremite Hastalıkları
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
14:30-15:20
Üst ve Alt Ekstremite Hastalıkları
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
15:30-16:20
Üst ve Alt Ekstremite Hastalıkları
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
Perşembe
08:30-09:20
Vizit ve Pratik Eğitim
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
09:30-10:20
Baş Boyun Bölgesi Hastalıkları
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
10:30-11:20
Baş Boyun Bölgesi Hastalıkları
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
11:30-12:20
Gövde ve Genital Bölge Hastalıkları
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
13:30-14:20
Estetik Cerrahi
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
14:30-15:20
Estetik Cerrahi
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
15:30-16:20
Estetik Cerrahi
Dr. Ahmet IŞIKDEMİR
Cuma
9:30
Yazılı Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30
Uygulama (Sözlü veya Pratik ) Sınavı
Tüm Öğretim Üyeleri
183
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014 - 2015 Öğretim Yılı Dönem V
NÖROLOJİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Zübeyde AYTÜRK
Uzm. Dr. Onur Serdar GENÇLER
Yrd. Doç.Dr. Nilgül YARDIMCI
1.HAFTA
Pazartesi
08:30-09:00
Staj hakkında bilgiler
Dr. Zübeyde AYTÜRK
09:30-10:20
Bölüm içi çalışma alanları
Dr.Zübeyde AYTÜRK
10:30-11:20
Pratik uygulama- Nörolojik anamnez alma ve nörolojik muayene
Dr. Zübeyde AYTÜRK
11:30-12:20
Hasta başı pratik- Genel nörolojik muayene
Dr. Zübeyde AYTÜRK
13:30-14:20
Serebrovaküler anatomi ve fizyoloji
Dr.Onur Serdar GENÇLER
14:30-15:20
Hemorajik serebrovasküler hastalıklar
Dr.Onur Serdar GENÇLER
15:30-17:20
Pratik uygulama:Motor sistem muayenesi
Dr.Onur Serdar GENÇLER
Salı
08:30-09:00
vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Baş ağrısı ve kraniofasial ağrılar
Dr.Nilgül YARDIMCI
10:30-11:20
Baş ağrısı ve kraniofasial ağrılar
Dr.Nilgül YARDIMCI
11:30-12:20
PDÖ- Baş ağrılı hastaya yaklaşım
Dr.Nilgül YARDIMCI
13:30-14:20
Kognitif fonksiyonlar ve Afaziler
Dr. Zübeyde AYTÜRK
14:30-15:20
Pratik uygulama- Kognitif muayene ve Afazi muayenesi
Dr. Zübeyde AYTÜRK
15:30-17:20
PDÖ- Konuşma bozukluğu ile gelen hastaya yaklaşım
Dr. Zübeyde AYTÜRK
Çarşamba
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
İskemik Serebrovasküler Hastalıklar ve tedavisi
.Dr.Onur Serdar GENÇLER
10:30-11:20
İskemik Serebrovasküler Hastalıklar ve tedavisi
Dr.Onur Serdar GENÇLER
11:30-12:20
Pratik uygulama-SVO’lu hasta muayenesi
Dr.Onur Serdar GENÇLER
13:30-14:20
Kraniyal sinirler ve hastalıkları
Dr. Zübeyde AYTÜRK
14:30-15:20
Kraniyal sinirler ve hastalıkları
Dr. Zübeyde AYTÜRK
15:30-16:20
Pratik uygulama-Kraniyal sinir muayenesi
Dr. Zübeyde AYTÜRK
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Seminer
Tüm Öğretim Elemanları
10:30-11:20
Serebral venler, sinüsler ve venöz sinüs trombozu
Dr.Onur Serdar GENÇLER
11:30-12:20
Nörokutanöz sendromlar
Dr.Onur Serdar GENÇLER
13:30-14:20
Vertigo
Dr.Nilgül YARDIMCI
14:30-15:20
Vertigo
Dr.Nilgül YARDIMCI
15:30-16:20
PDÖ- Başdönmesi ile gelen hastaya yaklaşım
Dr.Nilgül YARDIMCI
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
Perşembe
184
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Akinetik rijid sendromlar ve Parkinsonizm
Dr.Nilgül YARDIMCI
10:30-11:20
Akinetik rijid sendromlar ve Parkinsonizm
Dr.Nilgül YARDIMCI
11:30-12:20
Pratik uygulama- Ekstrapiramidal sistem muayenesi
Dr.Nilgül YARDIMCI
13:30-14:20
BOS dolanımı ve hastalıkları
Dr.Zübeyde AYTÜRK
14:30-15:20
Lomber Ponksiyon
Dr.Zübeyde AYTÜRK
15:30-16:20
Pratik uygulama- LP
Dr.Zübeyde AYTÜRK
16:30-17:20
Vizit
2.HAFTA
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
Cuma
08:30-09:00
Pazartesi
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Demanslar
Dr.Zübeyde AYTÜRK
10:30-11:20
Demanslar
Dr.Zübeyde AYTÜRK
11:30-12:20
PDÖ-Unutkanlık yakınması ile gelen hastaya yaklaşım
Dr.Zübeyde AYTÜRK
13:30-14:20
Epilepsiye giriş ve nöbet tipleri
Dr.Onur Serdar GENÇLER
14:30-15:20
Epliepsiye giriş ve nöbet tipleri
Dr.Onur Serdar GENÇLER
15:30-17:20
Pratik uygulama
Dr.Onur Serdar GENÇLER
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Herediter ve inflamatuvar kas hastalıkları
Dr.Nilgül YARDIMCI
10:30-11:20
Herediter ve inflamatuvar kas hastalıkları
Dr.Nilgül YARDIMCI
Salı
11:30-12:20
PDÖ-Güçsüzlük yakınması ile gelen hastaya yaklaşım
Dr.Nilgül YARDIMCI
13:30-15:20
Epileptik sendromlar
Dr.Onur Serdar GENÇLER
15:30-16:20
PDÖ-Bayılma şikayeti ile gelen hastaya yaklaşım
Dr.Onur Serdar GENÇLER
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları
Dr.Zübeyde AYTÜRK
10:30-11:20
Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları
Dr.Zübeyde AYTÜRK
11:30-12:20
Hasta başı pratik-vaka sunumu
Dr Zübeyde AYTÜRK
13:30-14:20
Spinal Kord Hastalıkları
Dr.Nilgül YARDIMCI
14:30-15:20
Spinal Kord Hastalıkları
Dr.Nilgül YARDIMCI
15:30-16:20
PDÖ-Paraparezili hastaya yaklaşım
Dr.Nilgül YARDIMCI
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
Perşembe
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Seminer
Tüm Öğretim Elemanları
10:30-11:20
Koma
Dr.Nilgül YARDIMCI
11:30-12:20
Pratik uygulama- Komalı hasta muayenesi
Dr.Nilgül YARDIMCI
13:30-14:20
Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan Hastalıklar
Dr.Onur Serdar GENÇLER
14:30-15:20
Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan Hastalıklar
Dr.Onur Serdar GENÇLER
15:30-16:20
PDÖ-Görme bozukluğu şikayetiyle başvuran hastaya yaklaşım
Dr.Onur Serdar GENÇLER
16:30-17:20
Pratik uygulama
Tüm Öğretim Üyeleri
185
Cuma
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Periferik Sinir Hastalıkları
Dr.Zübeyde AYTÜRK
10:30-11:20
Periferik Sinir Hastalıkları
Dr.Zübeyde AYTÜRK
11:30-12:20
Pratik uygulama-Periferik sinir ve duyu sistemi muayenesi
Dr. Zübeyde AYTÜRK
13:30-14:20
Vertigo
Dr.Nilgül YARDIMCI
14:30-15:20
Vertigo
Dr.Nilgül YARDIMCI
15:30-16:20
PDÖ-başdönmesi şikayetiyle gelen hastaya yaklaşım
Dr.Nilgül YARDIMCI
16:30-17:20
vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
3.HAFTA
Pazartesi
08:30-10:00
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
10:20-11:20
Hiperkinetik hareket bozuklukları
Dr.Nilgül YARDIMCI
11:30-12:20
Hiperkinetik hareket bozuklukları
Dr.Nilgül YARDIMCI
13:30-14:20
Serebellar sistem ve Ataksiler
Dr.Zübeyde AYTÜRK
14:30-15:20
Serebellar sistem ve Ataksiler
Dr.Zübeyde AYTÜRK
15:30-16:20
Pratik uygulama-Denge ve koordinasyon muayenesi
Dr.Zübeyde AYTÜRK
16:30-17:20
Salı
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Sinir Kas kavşağı hastalıkları
Dr.Onur Serdar GENÇLER
10:30-11:20
Sinir Kas kavşağı hastalıkları
Dr.Onur Serdar GENÇLER
11:30-12:20
PDÖ-Çift görme ve göz kapağında düşme şikayetiyle başvuran
hastaya yaklaşım
Dr.Onur Serdar GENÇLER
13:30-14:20
Motor Nöron Hastalıkları
Dr.Nilgül YARDIMCI
14:30-15:20
Motor Nöron Hastalıkları
Dr.Nilgül YARDIMCI
15:30-16:20
Pratik uygulama
Dr.Nilgül YARDIMCI
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Çarşamba
08:30-09:00
Vizit
Tüm Öğretim Elemanları
09:30-10:20
Hasta başı pratik -
Tüm Öğretim Elemanları
10:30-11:20
Sinir Kas kavşağı hastalıkları
Dr. Zübeyde AYTÜRK
11:30-12:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr. Zübeyde AYTÜRK
13:30-14:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr.Nilgül YARDIMCI
14:30-15:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr.Nilgül YARDIMCI
15:30-16:20
Hasta başı pratik
Dr.Nilgül YARDIMCI
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Perşembe
08:30-09:00
Vizit
09:30-10:20
Seminer
Tüm Öğretim Elemanları
10:30-11:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr.Onur Serdar GENÇLER
11:30-12:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr.Onur Serdar GENÇLER
13:30-14:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr.Zübeyde AYTÜRK
14:30-15:20
Konuların Gözden Geçirilmesi
Dr.Zübeyde AYTÜRK
15:30-16:20
Hasta başı pratik
Dr.Zübeyde AYTÜRK
16:30-17:20
Vizit
Tüm Öğretim Üyeleri
Cuma
186
9:00
Yazılı Sınav
Tüm Öğretim Elemanları
13:30
Sözlü Sınav
Tüm Öğretim Elemanları
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Pınar YURTBAŞI
DÖNEM V
Yrd. Doç. Dr. Ercan DALBUDAK
Yrd. Doç. Dr. Seçil ALDEMİR
Uz. Dr. Nalan KARA
Uz. Dr. Emine ŞİMŞEK
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Psikiyatri Stajı Hakkında Genel Bilgiler
Dr. Ercan DALBUDAK
09:30-10:20
Psikiyatrik Anamnez Alma
Dr. Ercan DALBUDAK
10:30-11:20
Psikiyatrik Belirtiler
Dr. Ercan DALBUDAK
11:30-12:20
Ruhsal Durum Muayenesi
Dr. Ercan DALBUDAK
13:30-14:20
Davranışın Nörobiyolojisi
Dr. Seçil ALDEMİR
14:30-15:20
Psikiyatriye Giriş (Dinamik Yaklaşım)
Dr. Seçil ALDEMİR
15:30-16:20
Psikiyatriye Giriş (Savunma Mekanizmaları)
Dr. Seçil ALDEMİR
08:30:09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Somatoform bozukluklar
Dr. Nalan KARA
Salı
11:30-12:20
Somatoform bozukluklar
Dr. Nalan KARA
13:30-14:20
Sağlık Kurulu Toplantısı
Tüm Öğretim Üyeleri
14:30-15:20
Anksiyete Bozuklukları
Dr Ercan DALBUDAK
15:30-16:20
Anksiyete Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
Çarşamba
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Anksiyete Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
11:30-12:20
Dissosiasyon Bozuklukları
Dr. Emine ŞİMŞEK
13:30-14:20
Dissosiasyon Bozuklukları
Dr. Emine ŞİMŞEK
14:30-15:20
Duygudurum Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
15:30-16:20
Duygudurum Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
Perşembe
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Organik Ruhsal Bozukluklar (Delirium-Demans)
Dr. Seçil ALDEMİR
11:30-12:20
Organik Ruhsal Bozukluklar (Delirium-Demans)
Dr. Seçil ALDEMİR
13:30-14:20
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
14:30-15:20
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
15:30-16:20
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Dr. Ercan DALBUDAK
187
Cuma
08:30_09:20
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
Dr. Seçil ALDEMİR
14:30-15:20
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
Dr. Seçil ALDEMİR
15:30-16:20
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
Dr. Seçil ALDEMİR
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
11:30-12:20
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
13.30-14.20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
14:30-15:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
15:30:16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
Salı
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Psikiyatrik Aciller
Dr. Seçil ALDEMİR
11:30-12:20
Psikiyatrik Aciller
Dr. Seçil ALDEMİR
13:30-14:20
Sağlık Kurulu Toplantısı
Tüm Öğretim Üyeleri
14:30-15:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
Çarşamba
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
11:30-12:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
13:30-14:20
Kişilik Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
14:30-15:20
Kişilik Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
Perşembe
188
11:30-12:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
13:30-14:20
Yeme Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
14:30-15:20
Yeme Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
Akademik Toplantı
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Psikosomatik Hastalıklar
Dr. Emine ŞİMŞEK
13.30-14:20
Cinsel İşlev Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
14.30-15:20
Cinsel İşlev Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
3. HAFTA
Öğrenci Tarafından
Pazartesi
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
11:30-12:20
Psikofarmakoloji
Dr. Ercan DALBUDAK
13:30-14:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Olgu Sunumu
Öğrenci tarafından (Dr Seçil ALDEMİR)
15:30-16:20
Olgu Sunumu
DÖNEM V
Cuma
08:30-09:20
Öğrenci Tarafından (Dr Seçil ALDEMİR)
Salı
08:30-09:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Görüşmesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Uyku Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
11:30-12:20
Uyku Bozuklukları
Dr. Seçil ALDEMİR
13:30-14:20
Sağlık Kurulu Toplantısı
Tüm Öğretim Üyeleri
14:30-15:20
Olgu Sunumu
Öğrenci Tarafından (Dr. Ercan DALBUDAK)
15:30-16:20
Olgu Sunumu
Öğrenci Tarafından (Dr. Ercan DALBUDAK)
08:30-09:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
09:30-10:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
10:30-11:20
Çocuklukta sık görülen psikopatolojiler
Dr. Pınar YURTBAŞI
Çarşamba
11:30-12:20
Otizm spektrum bozuklukları
Dr. Pınar YURTBAŞI
13:30-14:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
14:30-15:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
15:30-16:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
Perşembe
08:30-09:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
09:30-10:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
10:30-11:20
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Dr. Pınar YURTBAŞI
11:30-12:20
Çocuklukta uyku bozuklukları
Dr. Pınar YURTBAŞI
13:30-14:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
14:30-15:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
15:30-16:20
Çocuk Ruh Sağlığı Hasta Görüşmesine Katılım
Dr. Pınar YURTBAŞI
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Tüm Öğretim Üyeleri
189
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
RADYOLOJİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Mehmet TEKŞAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek KÖSEHAN
Prof.Dr.Gülçin DİLMEN
Yrd.Doç.Dr.Gülhiz KARATAŞ
Prof.Dr.Aslı KÖKTENER
Yrd.Doç.Dr.Alper BOZKURT
Doç.Dr.Banu ÇAKIR
Doç.Dr.Kayıhan AKIN
1. HAFTA
Pazartesi
09:00-09:45
Tanısal Radyolojik Teknikler
Dr.Gülhiz KARATAŞ
10:00-10:45
Radyolojide görüntüleme seçimi ve radyasyondan korunma
Dr.Gülhiz KARATAŞ
11:00-11:45
Meme Görüntüleme
Dr.Gülhiz KARATAŞ
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
Sorumlu öğretim üyesi
Salı
09:00-09:45
Toraksın Radyolojik Anatomisi
Dr.Aslı KÖKTENER
10:00-10:45
Toraks:Temel radyopatolojik Değişiklikler ve Kardiyovasküler
Radyoloji
Dr.Aslı KÖKTENER
11:00-11:45
Karaciğer ve bilier sistem radyolojisi
Dr.Aslı KÖKTENER
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
Sorumlu öğretim üyesi
Çarşamba
09:00-09:45
Kemik Tümörlerinin Radyolojisi
Dr.Banu ÇAKIR
10:00-10:45
Pediatrik Nöroradyoloji
Dr.Banu ÇAKIR
11:00-11:45
Pediatrik Nöroradyoloji
Dr.Banu ÇAKIR
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
09:00-09:45
GİS inceleme teknikleri
Dr.Kayıhan AKIN
10:00-10:45
BT-MRG teknik ve endikasyonlar
Dr.Kayıhan AKIN
Dr.Kayıhan AKIN
Sorumlu öğretim üyesi
Perşembe
11:00-11:45
Akciğer tüberkülozu
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
Sorumlu öğretim üyesi
Cuma
09:00-09:45
SVO Nöroradyolojisi
Dr.Mehmet TEKŞAM
10:00-10:45
Travma Nöroradyolojisi
Dr.Mehmet TEKŞAM
11:00-11:45
Travma Nöroradyolojisi
Dr.Mehmet TEKŞAM
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
2. HAFTA
190
Sorumlu öğretim üyesi
Pazartesi
09:00-09:45
Genital ve endokrin sistem radyolojisi
Dr.Gülçin DİLMEN
10:00-10:45
Genital ve endokrin sistem radyolojisi
Dr.Gülçin DİLMEN
11:00-11:45
Üriner Sistem Radyolojisi
Dr.Gülçin DİLMEN
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
Sorumlu öğretim üyesi
Acil Radyoloji
Dr.Dilek KÖSEHAN
10:00-10:45
Pediatrik Akciğer, Çocuk ve erişkinde solunum yolları acilleri
Dr.Dilek KÖSEHAN
Dr.Dilek KÖSEHAN
11:00-11:45
Pediatrik Abdomen Radyolojisi
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
Sorumlu öğretim üyesi
Çarşamba
09:00-09:45
Üst GİS’de tanısal ve girişimsel radyoloji
Dr.Alper BOZKURT
10:00-10:45
Üst GİS’de tanısal ve girişimsel radyoloji
Dr.Alper BOZKURT
11:00-11:45
Abdominal radyolojide algoritma ve US’nin temel özellikleri
Dr.Alper BOZKURT
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
DÖNEM V
Salı
09:00-09:45
Sorumlu öğretim üyesi
Perşembe
09:00-09:45
Vasküler Girişimsel Radyoloji
Dr.Alper BOZKURT
10:00-10:45
Nonvasküler girişimsel radyoloji
Dr.Alper BOZKURT
11:00-11:45
Nonvasküler girişimsel radyoloji
Dr.Alper BOZKURT
12:00-13:30
Öğle Arası
13:30-17:00
Pratik ve Uygulama
Sorumlu öğretim üyesi
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
10:30
Uygulamalı (sözlü ve veya pratik) Sınav
Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez.
Firdevsi
191
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
NÜKLEER TIP STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr Mustafa YILDIRIM
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Nükleer Tıp Giriş Dersi
Dr Mustafa YILDIRIM
09:30-10:20
Nükleer Fizik
Dr Mustafa YILDIRIM
10:30-11:20
Sıcak Oda ve Radyofarmasötik Hazırlama
Dr Mustafa YILDIRIM
11:30-12:20
Nükleer Tıp Uygulamaları Pratik
Dr Mustafa YILDIRIM
13:30-14:20
Nükleer Tıp Uygulamaları I (Kardiyovasküler Sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
14:30-15:20
Nükleer Tıp Uygulamaları I (Kardiyovasküler Sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
15:30-16:20
Nükleer Tıp Uygulamaları II (Enfeksiyon görüntüleme)
Dr Mustafa YILDIRIM
08:30:09:20
Gama Kamera
Dr Mustafa YILDIRIM
09:30-10:20
Nükleer Tıp Uygulamaları III (Nörolojik Sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
10:30-11:20
Nükleer Tıp Uygulamaları IV (Endokrin Sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
11:30-12:20
Nükleer Tıp Uygulamaları IV (Endokrin Sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
13:30-14:20
Nükleer Tıp Uygulamaları Pratik
Dr Mustafa YILDIRIM
14:30-15:20
Nükleer Tıp Uygulamaları Pratik
Dr Mustafa YILDIRIM
15:30-16:20
Serbest çalışma
Dr Mustafa YILDIRIM
Salı
Çarşamba
08:30-09:20
Radyasyon Ölçüm cihazları
Dr Mustafa YILDIRIM
09:30-10:20
Nükleer Tıp Uygulamaları V (Gastrointestinal Sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
10:30-11:20
Nükleer Tıp Uygulamaları VI (Kas İskelet Sistemi)
Dr Mustafa YILDIRIM
11:30-12:20
Nükleer Tıpta Tedavi
Dr Mustafa YILDIRIM
13:30-14:20
Nükleer Tıpta Tedavi
Dr Mustafa YILDIRIM
14:30-15:20
Nükleer Tıp Uygulamaları Pratik
Dr Mustafa YILDIRIM
15:30-16:20
Serbest çalışma
Dr Mustafa YILDIRIM
Perşembe
08:30-09:20
Nükleer Tıp Uygulamaları VII (Genitoüriner sistem)
Dr Mustafa YILDIRIM
09:30-10:20
Nükleer Tıp Uygulamaları VIII (Solunum Sistemi)
Dr Mustafa YILDIRIM
10:30-11:20
Nükleer Tıp Uygulamaları VIII (Onkolojik Uygulamalar)
Dr Mustafa YILDIRIM
11:30-12:20
Nükleer Tıp Uygulamaları IV (Onkolojik Uygulamalar)
Dr Mustafa YILDIRIM
13:30-14:20
Nükleer Tıp Uygulamaları Pratik
Dr Mustafa YILDIRIM
14:30-15:20
Nükleer Tıp Uygulamaları Pratik
Dr Mustafa YILDIRIM
15:30-16:20
Serbest çalışma
Dr Mustafa YILDIRIM
Cuma
192
9:30
Pratik Sınav
13:30
Teorik Sınav
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
ÜROLOJİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr Ersin ÇİMENTEPE
Yrd. Doç. Dr. Erol YILDIRIM
1.HAFTA
Pazartesi
08:30 – 10:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
10:10 – 11:00
Temel Ürolojik Anatomi
Dr. M. Erol YILDIRIM
11:10 – 12.00
Ürolojide Semptomlar
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
14:00 – 14:50
Ürolojide Fizik Muayene
Dr. M. Erol YILDIRIM
15:00 – 15:50
Ürolojide Laboratuar Teknikleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
16:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
08:30 – 10:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
10:10 – 11:00
Ürolojide Görüntüleme Yöntemleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
11:10 – 12.00
Miksiyon Bozuklukları (İnkontinans, Nörojenik mesane)
Dr. M. Erol YILDIRIM
14:00 – 14:50
Konjenital Ürogenital Patolojiler
Dr. M. Erol YILDIRIM
15:00 – 15:50
Üriner Enfeksiyonlar
Dr. M. Erol YILDIRIM
16:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
08:30 – 10:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
10:10 – 11:00
Erkek Seksüel Fonksiyon Bozuklukları
Dr Ömer Faruk KARATAŞ
11:10 – 12.00
Kadın Seksüel Fonksiyon Bozuklukları
Dr Ömer Faruk KARATAŞ
14:00 – 14:50
Çocukluk Çağı Ürolojik Patolojileri
Dr. M. Erol YILDIRIM
15:00 – 15:50
Çocukluk Çağı Ürolojik Patolojileri
Dr. M. Erol YILDIRIM
16:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
08:30 – 10:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
10:10 – 11:00
Prostat Kanseri
Dr Ömer Faruk KARATAŞ
DÖNEM V
Doç. Dr Ömer Faruk KARATAŞ
Salı
Çarşamba
Perşembe
11:10 – 12.00
Testis Kanserleri
Dr. M. Erol YILDIRIM
14:00 – 14:50
Erkek İnfertilitesi
Dr Ömer Faruk KARATAŞ
15:00 – 15:50
Böbrek Tümörleri
Dr. M. Erol YILDIRIM
16:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
08:30 – 12:00
Vizit – Konsey – Seminer – Literatür – Eğitim
13:30 – 17:30
Poliklinik - Vizit
Cuma
2.HAFTA
Pazartesi
08:30 – 10:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
10:10 – 11:00
Ürolojik Aciller ve Travmalar
Dr Ömer Faruk KARATAŞ
11:10 – 12.00
Ürolojik Aciller ve Travmalar
Dr Ömer Faruk KARATAŞ
14:00 – 14:50
Mesane Tümörleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
15:00 – 15:50
Mesane Tümörleri
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
16:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
193
Salı
08:30 – 12:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
14:00 – 14:50
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Dr. M. Erol YILDIRIM
15:00 – 15:50
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Dr. M. Erol YILDIRIM
16:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
08:30 – 12:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
14:00 – 14:50
Benign Prostat Hiperplazisi
15:00 – 17:30
Poliklinik - Vizit
Çarşamba
Dr. Ersin ÇİMENTEPE
Perşembe
08:30 – 10:00
Vizit – Poliklinik – TRİB – Ürodinami – ESWL – Ameliyat
10:00 – 17:30
Genel Tekrar – Serbest Çalışma
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
11:00
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır.
Malcolm X
194
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJ PROGRAMI
Yrd. Doç. Dr. Özlem CEMEROĞLU
Doç. Dr. Burcu YANIK
Yrd.Doç.Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
Doç. Dr. Betül BAKAN
1. HAFTA
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
09:30-10:20
Hasta Hazırlama (Anemnez ve Fizik muayene)
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Seronegatif Spondiloartropatiler
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
13:30-14:20
Seronegatif Spondiloartropatiler
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
14:30-15:20
Pratik-Hasta Sunumu
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
15:30-16:20
Pratik-Hasta Sunumu
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
16:30-17:20
Vizit
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
08:00-09:30
SEMİNER, KONSEY HASTALARI
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Osteoporoz
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
DÖNEM V
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Haşim ÇAKIRBAY
Salı
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
13.30-14.20
Osteoporoz
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
14:30-15:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
15:30:16:20
Pratik- Hasta Sunumu
16:30-17:20
Vizit
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Özlem CEMEROĞLU
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Yumuşak Doku Romatizmaları
Dr. Özlem CEMEROĞLU
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Özlem CEMEROĞLU
13:30-14:20
Yumuşak Doku Romatizmaları
Dr. Özlem CEMEROĞLU
14:30-15:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Özlem CEMEROĞLU
15:30-16:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Özlem CEMEROĞLU
16:30-17:20
Vizit
Dr. Özlem CEMEROĞLU
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Fizik Tedavi Ajanları
Dr. Betül BAKAN
Çarşamba
Perşembe
11:30-12:20
Fizik Tedavi Ajanları
Dr. Betül BAKAN
13:30-14:20
Fizik Tedavi Ajanları ile Pratik
Dr. Betül BAKAN
14:30-15:20
Fizik Tedavi Ajanları ile Pratik
Dr. Betül BAKAN
15:30-16:20
Fizik Tedavi Ajanları ile Pratik
Dr. Betül BAKAN
16:30-17:20
Vizit
Dr. Betül BAKAN
195
Cuma
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Burcu YANIK
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Antiinflamatuvar İlaçlar
Dr. Burcu YANIK
11:30-12:20
Antiinflamatuvar İlaçlar
Dr. Burcu YANIK
13.30-14.20
Osteoartrit
Dr. Burcu YANIK
14:30-15:20
Osteoartrit
Dr. Burcu YANIK
15:30:16:20
Fizik Tedavi Ajanlarıyla Pratik
Dr. Burcu YANIK
16:30-17:20
Vizit
Dr. Burcu YANIK
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Doç. Dr. Betül BAKAN
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Monoartrit ve Poliartritler
Doç. Dr. Betül BAKAN
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Doç. Dr. Betül BAKAN
13.30-14.20
Monoartrit ve Poliartritler
Doç. Dr. Betül BAKAN
14:30-15:20
Pratik- Hasta Sunumu
Doç. Dr. Betül BAKAN
15:30:16:20
Pratik- Hasta Sunumu
Doç. Dr. Betül BAKAN
16:30-17:20
Vizit
Doç. Dr. Betül BAKAN
Salı
08:00-09:30
SEMİNER, KONSEY HASTALARI
Tüm Öğretim Üyeleri
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Spinal Kord Yaralanması
Dr. Burcu YANIK
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Burcu YANIK
13.30-14.20
Spinal Kord Yaralanması
Dr. Burcu YANIK
14:30-15:20
Spinal Kord Yaralanması Rehabilitasyonu Pratik
Dr. Burcu YANIK
15:30:16:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Burcu YANIK
16:30-17:20
Vizit
Dr. Burcu YANIK
Çarşamba
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Doç. Dr. Betül BAKAN
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Periferik sinir hastalıkları ve rehabilitasyonu
Doç. Dr. Betül BAKAN
11:30-12:20
Periferik sinir hastalıkları ve rehabilitasyonu
Doç. Dr. Betül BAKAN
13.30-14.20
Serebrovasküler Olay ve Rehabilitasyonu
Doç. Dr. Betül BAKAN
14:30-15:20
Serebrovasküler Olay ve Rehabilitasyonu
Doç. Dr. Betül BAKAN
15:30:16:20
SVO Rehabilitasyonu Pratik
Doç. Dr. Betül BAKAN
16:30-17:20
Vizit
Doç. Dr. Betül BAKAN
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Özlem CEMEROĞLU
09:30-10:20
Pratik- Hasta Sunumu
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Bel ağrılarına yaklaşım ve lomber disk hernileri
Dr. Özlem CEMEROĞLU
11:30-12:20
Poliklinikte hasta değerlendirme - Pratik
Dr. Özlem CEMEROĞLU
13.30-14.20
Bel ağrılarına yaklaşım ve lomber disk hernileri
Dr. Özlem CEMEROĞLU
14:30-15:20
Poliklinikte hasta değerlendirme - Pratik
Dr. Özlem CEMEROĞLU
15:30:16:20
Fizik Tedavi Ajanlarıyla Pratik
Dr. Özlem CEMEROĞLU
16:30-17:20
Vizit
Dr. Özlem CEMEROĞLU
Perşembe
196
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Burcu YANIK
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Behçet
Dr. Burcu YANIK
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Burcu YANIK
13.30-14.20
Behçet
Dr. Burcu YANIK
14:30-15:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Burcu YANIK
15:30:16:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr. Burcu YANIK
16:30-17:20
Vizit
3. HAFTA
Dr. Burcu YANIK
DÖNEM V
Cuma
08:30-09:20
Pazartesi
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Özlem CEMEROĞLU
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Gut ve diğer kristal artropatiler
Dr. Özlem CEMEROĞLU
11:30-12:20
Gut ve diğer kristal artropatiler
Dr. Özlem CEMEROĞLU
13.30-14.20
Serebral Palsi
Dr. Özlem CEMEROĞLU
14:30-15:20
Serebral Palsi
Dr. Özlem CEMEROĞLU
15:30:16:20
Rehabilitasyon Salonunda Pratik
Dr. Özlem CEMEROĞLU
16:30-17:20
Vizit
Dr. Özlem CEMEROĞLU
08:00-09:30
SEMİNER, KONSEY HASTALARI
Tüm öğretim üyeleri
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Romatoid Artrit
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
Salı
11:30-12:20
Romatoid Artrit
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
13.30-14.20
SLE
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
14:30-15:20
SLE
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
15:30:16:20
Rehabilitasyon Salonunda Pratik
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
16:30-17:20
Vizit
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
Çarşamba
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
09:30-10:20
Hasta Hazırlama
Öğrenci Tarafından
10:30-11:20
Terapötik Egzersizler
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
11:30-12:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
13.30-14.20
Spor Yaralanmalarında rehabiklitasyon yaklaşımları
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
14:30-15:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
15:30:16:20
Pratik- Hasta Sunumu
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
16:30-17:20
Vizit
Dr.Erkan ÖZGÜÇLÜ
Perşembe
08:30-09:20
Vizit (öğrenci ile)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
09:30-10:20
Poliklinikte hasta değerlendirme - Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
10:30-11:20
Poliklinikte hasta değerlendirme - Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
11:30-12:20
Poliklinikte hasta değerlendirme - Pratik
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30-14:20
Pratik- EMG
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
14:30-15:20
Pratik- EMG
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
15:30-16:20
Pratik- EMG
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
16:30-17:20
Vizit
Dr. Haşim ÇAKIRBAY
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
11:00
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Tüm Öğretim Üyeleri
197
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Staj Öğretim Üyeleri
Prof Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. İsmail URAŞ
Yrd. Doç. Dr. Murat UYGUN
Yrd. Doç. Dr. Osman Yüksel YAVUZ
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Hakkında Genel Bilgiler
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
09:30-10:20
Dejeneratif Eklem Hastalıkları
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
10:30-11:20
Pratik (Ortopedik hastaya genel yaklaşım)
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
11:30-12:20
Pratik
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
15:30-16:20
Pratik
Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
Salı
08:30:09:20
Avasküler nekroz ve Osteoporoz
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
09:30-10:20
Pratik (Ayak ve ayak bileği problemleri)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
10:30-11:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
11:30-12:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
15:30-16:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
08:30-09:20
Osteomyelit ve Septik Artrit
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
09:30-10:20
Pratik (Artritler ve Ayırıcı Tanısı)
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
10:30-11:20
Pratik (Vertebra Enfeksiyonları)
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
Çarşamba
11:30-12:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
15:30-16:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
08:30-09:20
Kırık Biyolojisi ve Tedavi İlkeleri
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
09:30-10:20
Pratik (Multitravmalı Hastaya Yaklaşım)
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
10:30-11:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
11:30-12:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
15:30-16:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
Perşembe
198
Kırık Komplikasyonları ve Açık Kırıklar
Dr. Murat UYGUN
09:30-10:20
Pratk (Kompartman Sendromu)
Dr. Murat UYGUN
10:30-11:20
Pratk (El Problemleri)
Dr. Murat UYGUN
11:30-12:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
13:30-14:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
14:30-15:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
15:30-16:20
Pratik
2. HAFTA
Dr. Murat UYGUN
Pazartesi
08:30-09:20
Üst ekstremite Kırıkları
Dr. İsmail URAŞ
09:30-10:20
Pratik (Atel ve Alçı uygulama)
Dr. İsmail URAŞ
10:30-11:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
11:30-12:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
13.30-14.20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
14:30-15:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
15:30:16:20
Pratik
DÖNEM V
Cuma
08:30_09:20
Dr. İsmail URAŞ
Salı
08:30-09:20
Alt ekstremite ve pelvis kırıkları
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
09:30-10:20
Pratik (Yara pansumanı)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
10:30-11:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
11:30-12:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
15:30-16:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
Çarşamba
08:30-09:20
Travmatik Eklem Hastalıkları
Dr. Murat UYGUN
09:30-10:20
Pratik (Ortopedik aciller)
Dr. Murat UYGUN
10:30-11:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
11:30-12:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
13:30-14:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
14:30-15:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
15:30-16:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
08:30-09:20
Vertebra Kırıkları
Dr. İsmail URAŞ
09:30-10:20
Pratik (Omurga deformiteleri)
Dr. İsmail URAŞ
10:30-11:20
Pratik (Bel ağrısı ve Dejeneratif Hastalıklar)
Dr. İsmail URAŞ
Perşembe
11:30-12:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
13:30-14:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
14:30-15:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
15:30-16:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
199
Cuma
08:30-09:20
Çocuk Kırıkları
Dr. Murat UYGUN
09:30-10:20
Pratik (Pediatrik Problemler)
Dr. Murat UYGUN
10:30-11:20
Pratik (Brakiyal Pleksus Lezyonları)
Dr. Murat UYGUN
11:30-12:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
13.30-14:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
14.30-15:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
15:30-16:20
Pratik
Dr. Murat UYGUN
3. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Gelişimsel Kalça Displazisi
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
09:30-10:20
Pratik (Konjenital Deformiteler)
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
10:30-11:20
Pratik (El Yaralanmaları)
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
11:30-12:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
15:30-14:20
Pratik
Dr. Osman Yüksel YAVUZ
Salı
08:30-09:20
Spor Yaralanmaları
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
09:30-10:20
Pratik (Ortopedide Kullanılan Cihazlar)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
10:30-11:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
11:30-12:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
13:30-14:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
14:30-15:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
15:30-16:20
Pratik
Dr. Uğur TÜRKTAŞ
Çarşamba
08:30-09:20
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri
Dr. İsmail URAŞ
09:30-10:20
Pratik (Amputasyonlar ve Protezler)
Dr. İsmail URAŞ
10:30-11:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
11:30-12:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
13:30-14:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
14:30-15:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
15:30-16:20
Pratik
Dr. İsmail URAŞ
08:30-09:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
Perşembe
11:30-12:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Genel Gözden Geçirme
Sorumlu öğretim üyesi
Cuma
200
9:00
Sınav
13:30
Sınav
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJ PROGRAMI
Yrd. Doç. Dr. Safinaz KARABAYIRLI
Doç. Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
Uzm. Dr. Hatice KILINÇ
Doç. Dr. Bünyamin MUSLU
Uzm. Dr. Bahadır KÖSEM
Uzm. Dr. Seyfi KARTAL
1. HAFTA
DÖNEM V
Staj Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Muhammet GÖZDEMİR
Pazartesi
08:30-09:20
Anesteziyoloji Stajı Hakkında Genel Bilgiler
Dr. Muhammet GÖZDEMİR
09:30-10:20
Genel Anestezi
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
10:30-11:20
Genel Anestezi
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
11:30-12:20
Anestezi Kavramları
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
13:30-14:20
Amelyathanenin Tanıtılması
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
14:30-15:20
Amelyathanede İşleyiş
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
15:30-16:20
Amaliyathanede İşleyiş
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
08:30:09:20
Akademik Toplantı
Öğretim Üyeleri, Asistan ve Öğrenciler
09:30-10:20
Akademik Toplantı
Öğretim Üyeleri, Asistan ve Öğrenciler
10:30-11:20
Nöroaksiyal Bloklar
Dr. Seyfi KARTAL
Salı
11:30-12:20
Nöroaksiyal Bloklar
Dr. Seyfi KARTAL
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Seyfi KARTAL
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Seyfi KARTAL
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Seyfi KARTAL
Çarşamba
08:30-09:20
Hava yolu kontrol teknikleri
Dr. Hatice KILINÇ
09:30-10:20
Hava yolu kontrol teknikleri
Dr. Hatice KILINÇ
10:30-11:20
Temel yaşam desteği
Dr. Muhammet GÖZDEMİR
11:30-12:20
Temel yaşam desteği
Dr. Muhammet GÖZDEMİR
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
Perşembe
08:30-09:20
Lokal Anestezikler
Dr. Seyfi KARTAL
09:30-10:20
Lokal Anestezikler
Dr. Seyfi KARTAL
10:30-11:20
Travmalı hastaya yaklaşım
Dr. Hatice KILINÇ
11:30-12:20
Travmalı hastaya yaklaşım
Dr. Hatice KILINÇ
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
201
Cuma
08:30_09:20
Akut Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Dr. Bahadır KÖSEM
09:30-10:20
Akut Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Dr. Bahadır KÖSEM
10:30-11:20
Kronik Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Dr. Bahadır KÖSEM
11:30-12:20
Kronik Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Dr. Bahadır KÖSEM
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Bahadır KÖSEM
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Bahadır KÖSEM
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
2. HAFTA
Dr. Bahadır KÖSEM
Pazartesi
08:30-09:20
Makale saati
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
09:30-10:20
Genel Anestezik ilaçlar
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
10:30-11:20
Genel Anestezik İlaçlar
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
11:30-12:20
Monitorizasyon
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
13:30-14:20
Amelyathanenin Tanıtılması
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
14:30-15:20
Amelyathanede İşleyiş
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
15:30-16:20
Amaliyathanede İşleyiş
Dr. Safinaz KARABAYIRLI
Salı
08:30:09:20
Akademik Toplantı
Öğretim Üyeleri, Asistan ve Öğrenciler
09:30-10:20
Akademik Toplantı
Öğretim Üyeleri, Asistan ve Öğrenciler
10:30-11:20
Periferik Sinir Blokları
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
11:30-12:20
Periferik Sinir Blokları
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Seyfi KARTAL
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Seyfi KARTAL
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Seyfi KARTAL
Çarşamba
08:30-09:20
Entübasyon
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
09:30-10:20
Entübasyon
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
10:30-11:20
İleri yaşam desteği
Dr. Muhammet GÖZDEMİR
11:30-12:20
İleri yaşam desteği
Dr. Muhammet GÖZDEMİR
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
08:30-09:20
Lokal Anestezi toksisitesi
Dr. Seyfi KARTAL
09:30-10:20
Lokal Anestezi toksisitesi
Dr. Seyfi KARTAL
10:30-11:20
Travmalı hastada sedasyon
Dr. Hatice KILINÇ
Perşembe
202
11:30-12:20
Travmalı hastada sedasyon
Dr. Hatice KILINÇ
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Hatice KILINÇ
Akut Ağrılı Hastada Aneljezi yönetim
Dr. Bahadır KÖSEM
09:30-10:20
Akut Ağrılı Hastada Aneljezi yönetim
Dr. Bahadır KÖSEM
10:30-11:20
Kronik Ağrılı Hastalarda Gişimsel Yöntemler
Dr. Bahadır KÖSEM
11:30-12:20
Kronik Ağrılı Hastalarda Gişimsel Yöntemler
Dr. Bahadır KÖSEM
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Bahadır KÖSEM
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Bahadır KÖSEM
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
3. HAFTA
Dr. Bahadır KÖSEM
Pazartesi
08:30-09:20
Zehirlenmeler, Boğulmalar
Dr. Bünyamin MUSLU
09:30-10:20
Zehirlenmeler, Boğulmalar
Dr. Bünyamin MUSLU
10:30-11:20
Zehirlenmeler, Boğulmalar
Dr. Bünyamin MUSLU
11:30-12:20
Anaflaksi ve Hipotermi
Dr. Bünyamin MUSLU
13.30-14.20
Yoğun Bakımların Tanıtılması
Dr. Bünyamin MUSLU
14:30-15:20
Yoğun Bakımda İşleyiş
Dr. Bünyamin MUSLU
15:30:16:20
Yoğun Bakımda İşleyiş
DÖNEM V
Cuma
08:30_09:20
Dr. Bünyamin MUSLU
Salı
08:30-09:20
Akademik Toplantı
Öğretim Üyeleri, Asistanl ve Öğrenciler
09:30-10:20
Akademik Toplantı
Öğretim Üyeleri, Asistan ve Öğrenciler
10:30-11:20
Oksijen ve Hipoksi
Dr. Bünyamin MUSLU
11:30-12:20
Oksijen ve Hipoksi
Dr. Bünyamin MUSLU
13:30-14:20
Yoğun Bakımda Hasta Başı Pratik
Dr. Bünyamin MUSLU
14:30-15:20
Yoğun Bakımda Hasta Başı Pratik
Dr. Bünyamin MUSLU
15:30-16:20
Yoğun Bakımda Hasta Başı Pratik
Dr. Bünyamin MUSLU
Çarşamba
08:30-09:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
09:30-10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
10:30-11:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
11:30-12:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
08:30-09:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
09:30-10:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
10:30-11:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
Perşembe
11:30-12:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
13:30-14:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
14:30-15:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
15:30-16:20
Hasta Başı Pratik
Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
13:30
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Tüm Öğretim Üyeleri
203
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Bülent ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emre Cemal GÖKÇE
Doç. Dr. Duran Berker CEMİL
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Beyin ve Sinir Cerrahisi Stajı Hakkında Genel Bilgiler
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
09:30-10:20
Santral sinir sistemi embriyolji & Konjenital anomaliler
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
10:30-11:20
Santral sinir sistemi embriyolji & Konjenital anomaliler
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
11:30-12:20
Uygulamalı ders: Genel ve soruna yönelik öykü alma
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Uygulamalı ders: Nörolojik muayene
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Uygulamalı ders: Nörolojik muayene
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Uygulamalı ders: Hasta dosyası hazırlama
Sorumlu öğretim üyesi
Salı
08:30:09:20
Omurga ve Spinal Kord Travmaları
Dr. Duran Berker CEMİL
09:30-10:20
Omurga ve Spinal Kord Travmaları
Dr. Duran Berker CEMİL
10:30-11:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Uygulamalı Ders: Hastaneye ve/veya uzmana sevk etme
kriterlerini ve şartlarını
Sorumlu öğretim üyesi
Çarşamba
08:30-09:20
Hasta Poliklinik Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Hasta Poliklinik Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Spinal Tümörler
Dr. Duran Berker CEMİL
11:30-12:20
Spinal Tümörler
Dr. Duran Berker CEMİL
13:30-14:20
Serebrovaskuler cerrahi hastalıklar
Dr. Bülent ERDOĞAN
14:30-15:20
Serebrovaskuler cerrahi hastalıklar
Dr. Bülent ERDOĞAN
15:30-16:20
Uygulamalı ders: Radyolojik filmin hangi incelemeye ve hangi
bölgeye ait olduğunu ayırt eder, ve patolojik tanıyı değerlendirir
Sorumlu öğretim üyesi
08:30-09:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Hidrosefali, Normal Basınçlı Hidrosefali, Pseudotumor serebri
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
Perşembe
204
11:30-12:20
Hidrosefali, Normal Basınçlı Hidrosefali, Pseudotumor serebri
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
13:30-14:20
Ağrı & Fonksiyonel Nöroşirurji & Epilepsi Cerrahisi
Dr. Duran Berker CEMİL
14:30-15:20
Ağrı & Fonksiyonel Nöroşirurji & Epilepsi Cerrahisi
Dr. Duran Berker CEMİL
15:30-16:20
Uygulamalı Ders: Hastaya ve/veya hasta yakınlarına olası girişimler/ tedavi seçenekleri hakkında doğru ve yeterli bilgi verir,
tedavi için onay alır
Sorumlu öğretim üyesi
Periferik sinir anatomisi ve periferik sinir hastalıkları
Dr. Duran Berker CEMİL
09:30-10:20
Periferik sinir anatomisi ve periferik sinir hastalıkları
Dr. Duran Berker CEMİL
10:30-11:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Yoğun bakım viziti
Sorumlu öğretim üyesi
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Periferik sinir anatomisi ve periferik sinir hastalıkları
Dr. Duran Berker CEMİL
11:30-12:20
Periferik sinir anatomisi ve periferik sinir hastalıkları
Dr. Duran Berker CEMİL
13.30-14.20
Kranial Tümörler, Pediatrik yaş tümörleri
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
14:30-15:20
Kranial Tümörler, Pediatrik yaş tümörleri
Dr. Emre Cemal GÖKÇE
15:30:16:20
Uygulamalı ders: Nörolojik muayene yapar
Öğrenci Tarafından
DÖNEM V
Cuma
08:30_09:20
Salı
08:30-09:20
Yoğun Bakım Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
11:30-12:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
13:30-14:20
Ameliyathanede cerrahi izlem
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Uygulamalı ders: Beyin ve sinir cerrahisinde hasta başı uygulamalar
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
08:30-09:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Kafa Travmaları & KİBAS
Dr. Bülent ERDOĞAN
Çarşamba
11:30-12:20
Kafa Travmaları & KİBAS
Dr. Bülent ERDOĞAN
13:30-14:20
Hasta Poliklinik Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Hasta Poliklinik Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
08:30-09:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
09:30-10:20
Serviste Hasta Viziti
Sorumlu öğretim üyesi
10:30-11:20
Omurganın Dejeneratif Hastalıkları-Lomber disk hernileri
Dr. Duran Berker CEMİL
11:30-12:20
Omurganın Dejeneratif Hastalıkları-Lomber disk hernileri
Dr. Duran Berker CEMİL
13:30-14:20
Uygulamalı ders: Beyin ve sinir cerrahisinde aciller
Sorumlu öğretim üyesi
14:30-15:20
Uygulamalı ders: Beyin ve sinir cerrahisinde aciller
Sorumlu öğretim üyesi
15:30-16:20
Hasta Hazırlanması
Öğrenci Tarafından
Perşembe
Cuma
9:00
Yazılı Sınav
13:30
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
205
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
GÖZ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI
Staj Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yüksel TOTAN
Yrd. Doç. Dr. Aylin TENLİK
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-10:00
Eğitim Toplantısı (Seminer-Olgu Tartışma)
Sorumlu öğretim görevlisi
10:00-10:50
Göz ve Görme Muayenesi
Dr. Aylin TENLİK
13:30-16:00
Hasta Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim görevlisi
Salı
09:00-09:50
Rutin ve İleri Diagnostik Cihazları Tanıma
Dr. Aylin TENLİK
10:00-10:50
Görme bozuklukları
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
13:30-16:00
Hasta Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim görevlisi
Çarşamba
10:00-10:50
Retinaya ait görme kaybı nedenleri
Dr. Yüksel TOTAN
11:00-11:50
Retinaya ait görme kaybı nedenleri
Dr. Yüksel TOTAN
13:30-16:00
Hasta Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim görevlisi
Perşembe
09:30-10:20
Refraksiyon kusurları ve tedavisi
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
13:30-16:00
Hasta Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim görevlisi
Cuma
09:00-09:50
Az görme ve Körlük nedenleri-1
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
10:00-10:50
Az görme ve Körlük nedenleri-2
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
13:30-16:00
Hasta Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim görevlisi
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-10:00
Eğitim Toplantısı (Seminer-Olgu Tartışma)
Sorumlu öğretim görevlisi
10:00-10:50
Tıbbi Göz Acilleri (ön segment)
Dr. Aylin Tenlik
13:30-16:00
Hasta Muayenesine Katılım
Sorumlu öğretim görevlisi
Salı
09:00-09:50
Travmatik Göz Acilleri (ön segment)
Dr. Aylin TENLİK
13:30-16:00
Ameliyat İzleme (arka segment)
Sorumlu öğretim görevlisi
Çarşamba
11:00-11:50
Görme Anatomi ve Fizyolojisi, göz ilaçları
Dr. M. Serdar DERVİŞOĞULLARI
13:30-16:00
Ameliyat İzleme (ön segment)
Sorumlu öğretim görevlisi
Perşembe
09:00-11:50
Ameliyat İzleme (ekstra oküler)
Sorumlu öğretim görevlisi
14:00-14:50
Pupil refleksi, Görme yolları ve optik sinir lezyonları
Dr. Aylin TENLİK
Cuma
206
9:00
Yazılı Sınav
Tüm Öğretim Üyeleri
14:00
Uygulama (sözlü ve veya pratik) Sınavı
Tüm Öğretim Üyeleri
Turgut Özal ÜniversitesiTıp Fakültesi
2014-2015 Eğitim Yılı Dönem V
ADLİ TIP STAJ PROGRAMI
Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN
1. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Hekim-hasta ilişkilerinin hukuki yönleri
09:30-10:20
Hekim-hasta ilişkilerinin hukuki yönleri
10:30-11:20
Hastanın tıbbi işlemler rızası ve Aydınlatılmış Onam
11:30-12:20
Hastanın tıbbi işlemler rızası ve Aydınlatılmış Onam
13:30-14:20
Hastanın tıbbi işlemler rızası ve Aydınlatılmış Onam
14:30-15:20
Hasta Hakları ve Yükümlülükleri
15:30-16:20
Hasta Hakları ve Yükümlülükleri
08:30:09:20
Adli Tıbbın tarihçesi ve Türkiye’deki Adli Tıpla ilgili kurumlar
09:30-10:20
Adli Tıbbın tarihçesi ve Türkiye’deki Adli Tıpla ilgili kurumlar
10:30-11:20
Ölüm I (Tanımı)
11:30-12:20
Ölüm II (Erken ve Geç Belirtiler)
13:30-14:20
Ölüm II (Erken ve Geç Belirtiler)
14:30-15:20
Ölüm III (Postmortem İnterval-Orijin)
15:30-16:20
Ölüm IV (Kimliklendirme)
08:30-09:20
Asfiksiler I (tanımı, çeşitleri)
09:30-10:20
Asfiksiler II (Asılar)
10:30-11:20
Asfiksiler III (Suda Boğulma)
11:30-12:20
Asfiksiler IV (Diğerleri)
13:30-14:20
Uygulama
14:30-15:20
Uygulama
15:30-16:20
Uygulama
08:30-09:20
Otopsi I (Tanımı, çeşitleri)
09:30-10:20
Otopsi II (Adli Otopsi)
10:30-11:20
Otopsi III (Video)
11:30-12:20
Uygulama
13:30-14:20
Uygulama
14:30-15:20
Uygulama
15:30-16:20
Uygulama
DÖNEM V
Staj Öğretim Üyeleri
Misafir Öğretim Üyesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:30_09:20
Uygulama
09:30-10:20
Uygulama
10:30-11:20
Uygulama
11:30-12:20
Uygulama
13:30-14:20
Otopsi raporu yazma
14:30-15:20
Otopsi raporu yazma
15:30-16:20
Otopsi raporu yazma
207
2. HAFTA
Pazartesi
08:30-09:20
Yaralar I (Tanımlar, çeşitleri)
09:30-10:20
Yaralar II (Kesici- Delici Yaralar)
10:30-11:20
Yaralar II (Kesici- Delici Yaralar)
11:30-12:20
Yaralar II (Kesici- Delici Alet Yaraları)
13.30-14.20
Yaralar III (Ateşli Silah Yaralanmaları)
14:30-15:20
Yaralar III (Ateşli Silah Yaralanmaları)
15:30:16:20
Yaralar III (Ateşli Silah Yaralanmaları)
08:30-09:20
Yaralar IV (Diğer yaralanmalar)
09:30-10:20
Yaralar IV (Diğer yaralanmalar)
10:30-11:20
Yaralar IV (Diğer yaralanmalar)
11:30-12:20
Yaralar IV (Diğer yaralanmalar)
13:30-14:20
Uygulama
14:30-15:20
Uygulama
15:30-16:20
Uygulama
Salı
Çarşamba
08:30-09:20
Cinsel Saldırılar
09:30-10:20
Cinsel Saldırılar
10:30-11:20
Cinsel Saldırılar
11:30-12:20
Cinsel Saldırılar
13:30-14:20
Uygulama
14:30-15:20
Uygulama
15:30-16:20
Uygulama
Perşembe
08:30-09:20
Çocuk İstismarı
09:30-10:20
Çocuk İstismarı
10:30-11:20
Çocuk İstismarı
11:30-12:20
Çocuk İstismarı
13:30-14:20
Aile içi Şiddet
14:30-15:20
Aile içi Şiddet
15:30-16:20
Aile içi Şiddet
08:30-09:20
İnsan Hakları ihlalleri
09:30-10:20
İnsan Hakları ihlalleri
10:30-11:20
İnsan Hakları ihlalleri
Cuma
208
11:30-12:20
İnsan Hakları ihlalleri
13.30-14:20
Uygulama
14.30-15:20
Uygulama
15:30-16:20
Uygulama
Pazartesi
Adli Genetik
09:30-10:20
Adli Genetik
10:30-11:20
Adli Genetik
11:30-12:20
Adli Genetik
13:30-14:20
Adli Genetik Uygulama
14:30-15:20
Adli Genetik Uygulama
15:30-14:20
Adli Genetik Uygulama
08:30-09:20
Adli Toksikoloji
09:30-10:20
Adli Toksikoloji
10:30-11:20
Adli Toksikoloji
11:30-12:20
Adli Toksikoloji
13:30-14:20
Adli Toksikoloji Uygulama
14:30-15:20
Adli Toksikoloji Uygulama
15:30-16:20
Adli Toksikoloji Uygulama
Salı
DÖNEM V
3. HAFTA
08:30-09:20
Çarşamba
08:30-09:20
Adli Psikiyatri
09:30-10:20
Adli Psikiyatri
10:30-11:20
Adli Psikiyatri
11:30-12:20
Adli Psikiyatri
13:30-14:20
Adli Tıp Şube Müdürlüğü Uygulama
14:30-15:20
Adli Tıp Şube Müdürlüğü Uygulama
15:30-16:20
Adli Tıp Şube Müdürlüğü Uygulama
Perşembe
08:30-09:20
Rapor türleri ve hazırlama teknikleri
09:30-10:20
Rapor türleri ve hazırlama teknikleri
10:30-11:20
Rapor türleri ve hazırlama teknikleri
11:30-12:20
Rapor türleri ve hazırlama teknikleri
13:30-14:20
Uygulama
14:30-15:20
Uygulama
15:30-16:20
Uygulama
Cuma
9:00
Bir olgu üzerinden Adli rapor yazımı sınavı
13:30
Yazılı Sınav
209
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
DÖNEM VI
PEDİATRİ
HAZİRAN
PSİKİYATRİ
PEDİATRİ
SEÇMELİ 2
NİSAN
SEÇMELİ 2
MAYIS
PSİKİYATRİ
MART
HALK SAĞLIĞI
ŞUBAT
G. CERRAHİ
AİLE HEKİMLİĞİ
ACİL SERVİS
ARALIK
ACİL SERVİS
OCAK
G. CERRAHİ
KASIM
DAHİLİYE
EKİM
K. DOĞUM
DAHİLİYE
SEÇMELİ 1
AĞUSTOS
A2
SEÇMELİ 1
EYLÜL
K. DOĞUM
A1
A GRUBU
TEMMUZ
Staj başlangıç ve
bitiş tarihleri
SEÇMELİ 1
K. DOĞUM
PEDİATRİ
K. DOĞUM
SEÇMELİ 1
PSİKİYATRİ
SEÇMELİ 2
G. CERRAHİ
PEDİATRİ
SEÇMELİ 2
PSİKİYATRİ
HALK SAĞLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ
ACİL SERVİS
B2
ACİL SERVİS
DAHİLİYE
DAHİLİYE
G. CERRAHİ
B1
B GRUBU
G. CERRAHİ
PSİKİYATRİ
K. DOĞUM
SEÇMELİ1
DAHİLİYE
DAHİLİYE
SEÇMELİ 1
K. DOĞUM
PEDİATRİ
PEDİATRİ
SEÇMELİ 2
SEÇMELİ 2
HALK SAĞLIĞI
PSİKİYATRİ
C2
ACİL SERVİS
AİLE HEKİMLİĞİ
ACİL SERVİS
G. CERRAHİ
C1
C GRUBU
D2
PSİKİYATRİ
SEÇMELİ 2
K. DOĞUM
SEÇMELİ 1
ACİL SERVİS
G. CERRAHİ
G. CERRAHİ
ACİL SERVİS
DAHİLİYE
DAHİLİYE
SEÇMELİ 1
K. DOĞUM
PEDİATRİ
PEDİATRİ
SEÇMELİ 2
PSİKİYATRİ
HALK SAĞLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ
D1
D GRUBU
DEKAN Prof. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
BAŞKOORDİNATÖR Prof. Dr. Şenol DANE
DÖNEM VI KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI DÖNEM VI
STAJ PROGRAMI
1 Temmuz 2014- 30 Haziran 2015
PSİKİYATRİ
G. CERRAHİ
ACİL SERVİS
K. DOĞUM
HALK SAĞLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ
ACİL SERVİS
G. CERRAHİ
DAHİLİYE
DAHİLİYE
SEÇMELİ 1
SEÇMELİ 1
PEDİATRİ
K. DOĞUM
E2
SEÇMELİ 2
PEDİATRİ
SEÇMELİ 2
PSİKİYATRİ
E1
E GRUBU
K. DOĞUM
G. CERRAHİ
ACİL SERVİS
SEÇMELİ 2
PSİKİYATRİ
PSİKİYATRİ
SEÇMELİ 2
HALK SAĞLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ
ACİL SERVİS
G. CERRAHİ
DAHİLİYE
DAHİLİYE
SEÇMELİ 1
F2
SEÇMELİ 1
PEDİATRİ
PEDİATRİ
K. DOĞUM
F1
F GRUBU
Bir insan, kendi ruhu özgür değilse, bütün dünyanın
bağımsız olmasından ne fayda sağlayabilir?
Andrei Tarkovksi
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen
eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru unvanı
almak üzere öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin,
kayıt silme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14
üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
b) Fakülte: Tıp Fakültesini,
c) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ç) Mütevelli Heyet: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü
Öğrenci kabulü ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen şartlara göre öğrenci
kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde öğrencilerin kaydı yapılır. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri
tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
Eğitim öğretim ücreti
MADDE 6 – (1) Lisans öğrencilerinden her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyetince
belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve
sınavlara girebilmesi için her dönem başında kaydını yaptırmış ve öğrenim ücretini belirlenen
zamanlarda yatırmış olması gerekir.
214
Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye
kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Adayların; ayrılacağı yükseköğretim programında genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
b) Adaylar, bulundukları öğretim programına kaydoldukları yıldaki yerleştirme puanlarının %40’ı
ile genel not ortalamasının 100 puan üzerinden %60’ının toplamına göre sıralanır.
c) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon yapar.
ç) Kayıt dondurmuş olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanabilir.
d) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
(3) Üniversite içi farklı puan türlerindeki programlardan geçiş için öğrencinin; ÖSYM tarafından
yapılan merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla tıp fakültesi için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme
puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısında ikinci fıkra hükümleri
dikkate alınır.
Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Fakültede öğrenciler her yıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit ettiği usullere
göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde yapılır.
(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları
yenilenmez, kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez.
Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Süresi, Öğretim Dili ve Yılı
Eğitim öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemdir. Her
dönem en az otuz iki hafta sürelidir. Burslu öğrenciler dahil, normal öğrenim süresi altı yıl olan tıp
eğitimi programını azami dokuz yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve
sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri
devam eder.
Eğitim öğretim dili
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.
(2) Fakültenin 1’inci dönemine yazılabilmek için adayların, Fakülteye giriş şartlarına ve hakkına
haiz olmaları ve anadili Türkçe olmayan öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavını başarmaları gerekir.
(3) Fakülteye giriş hakkını kazanan, ancak Türkçe yeterlik sınavını başaramayanlar ilgili mevzuat
hükümlerine göre hazırlık sınıfı öğrenimi görürler. Başarılı olanlar dönem 1’e başlatılırlar.
Yabancı dil seviye tespit sınavı ve ders muafiyeti
MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesini kazanarak kayıt olan öğrenciler, İngilizce seviye tespit sınavına
tabi tutulurlar.
215
(2) Seviye tespit sınavında başarı düzeylerine göre kurlara ayrılır ve müteakip senelerdeki
İngilizce derslerini bu kurlara göre devam ettirirler.
(3) Daha önce TOEFL-IBT sınavından 68 veya akademik IELTS sınavından 5,5 veya YDS
sınavından 70 veya diğer ulusal ve uluslararası sınavlardan eşdeğeri veya daha yukarı not aldığını
belgeleyen öğrenciler ile başka bir üniversitenin hazırlık programını başarıyla tamamladığını belgeleyen
öğrenciler veya İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam
ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan öğrenciler genel İngilizce derslerinden muaf tutulurlar.
Eğitim-öğretim şekli
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV, V ve VI’da staj
esasına göre yapılır. Fakültede entegre sistem uygulandığından eğitimde teorik ve uygulamalı dersler
birlikte verilir. Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte dışında uygulamalı ders veya staj yapılabilir ve aynı
amaçla Fakülte dışından öğrenci kabul edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret ve İzin
Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları gibi
uygulamalı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır.
(2) Uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya
derslerin uygulama sınavına alınmaz. Devamsızlığın %20’yi geçmemesi halinde öğrenci, devam
etmediği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün
ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya derslerin uygulama
sınavına alınmaz.
(3) Teorik derslerin %25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders veya
derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve (DS/NA) notu alır.
(4) Teorik derslerin %25’inden fazlasına mazeretli olarak devam etmeyen ve mazereti Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve
FF notu alır.
Mazeretler
MADDE 15 – (1) Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için
hastalığını herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun
Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci,
rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat,
mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa yapılır. Mazeretin geçerli olması
için Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
İzinler
MADDE 16 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları haklı ve geçerli nedenlerin veya öğrenim ve
eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde
Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrencinin
eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi gerekir. Bu
durumda öğrenci talep ettiği döneme ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.
216
BEŞİNCİ BÖLÜM
Puan, Not, Derece ve Katsayılar
Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar,
dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:
Dereceler
Başarı Notu
Katsayı
Transkriptte Gösterilen
Eşdeğer Puan
Pekiyi
AA
4,00
90-100
Pekiyi
BA
3,50
80-89
İyi
BB
3,00
75-79
İyi
CB
2,50
65-74
Orta
CC
2,00
60-64
FF
0,00
0-59
(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) BR/S: Başarılı (Satisfactory)
b) YS/U: Yetersiz (Unsatisfactory)
c) DS/NA: Devamsız (Not Attended)
(3) Bunlardan;
a) (BR/S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.
b) (YS/U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere
verilir.
c) (DS/NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine
getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu
işlemi görür.
ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III’e İlişkin Esaslar
Ders kurulu sınavları
MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki ders kurulu sınavları yapılır:
a) Ders kurulu ara sınavı: Her kurulun sonunda yapılan ara sınavlar ders kurulu sınavlarıdır.
b) Ders kurulu final sınavı: Her yarıyıl sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden itibaren en
erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra o yarıyıldaki her ders kurulu için yapılan sınavdır.
c) Ders kurulu bütünleme sınavı: Her yarıyıl için final sınavını takiben en erken yedi, en geç yirmi
bir gün içerisinde yapılır. Bütünleme sınavına; sadece final sınavına girme hakkını elde eden, ancak
mazeretli veya mazeretsiz olarak final sınavına girmeyen öğrenciler ve girip de başarısız olan
öğrencilerle notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler girebilir.
ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ara sınavına giremeyen ve
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir
defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
217
Ders kurulu geçme notu
MADDE 19 – (1) Her bir ders kurulu ayrı bir ders olarak kabul edilir ve ders kurulu geçme notu
her biri için ayrı ayrı hesaplanır.
(2) Her bir ders kurulu için geçme notu ders kurulu sınav notunun %50’si ile final notunun
%50’sinin toplamının verdiği puana karşılık olan nottur.
(3) Ders kurulu sınavından 100 tam puan üzerinden 75 puan ve üstü alan öğrenci, final sınavına
girmek zorunda değildir ve final sınavına girmek istemezse ders kurulu sınavı notu geçme notu olarak
kabul edilir.
(4) Final veya bütünleme sınavından en az 100 tam puan üzerinden 50 puan almak gerekir.
(5) Final veya bütünleme sınavından 75 puan ve üstü alan öğrenci, ders kurulu puan ortalaması
geçme notunun altında kalıyorsa geçme notu CC olarak kabul edilir.
Dönem notu
MADDE 20 – (1) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki
sınırlara göre nota çevrilir. Ders kurulu geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır. Sınav sonuçları
öğrenciye dönem I, II ve III’te puan ve not olarak, dönem IV, V ve VI’da sadece not olarak bildirilir.
Temel bilimler için dönem tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50’sinden fazla ders
kurulundan FF alırsa bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu ders kurulunu/kurullarını devam
alarak tekrarlar.
(2) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından geçmiş ve FF
aldığı kurul/kurullardan devam almış olmak şartıyla bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu
ders kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte girer.
(3) Öğrenciler; alt dönemdeki sınavlarına girdiği ders kurulundan tekrar FF alma durumunda bir
üst döneme devam edemez, başarısız olduğu ders kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar
Dönem III’ten ders kurulu tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem III’teki toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından devam
alarak FF almış olan öğrenciler bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu ders kurullarının ara
sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte girebilir.
(2) Dönem III’ten ders kurulu tekrarı yapan ve yine FF alan öğrenci, öncelikle başarısız olduğu
ders kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar. Tekrar aldığı ders kurulu/kurulları ile çakışmayacak
şekilde devam ettiği döneme ait stajlarını alabilir.
Stajlarda devam
MADDE 23 – (1) Stajlarda %80 devam zorunluluğu vardır. Mazeretli ya da mazeretsiz %20’den
fazla devamsızlıkları olan öğrenciler o stajdan FF notu alarak başarısız kabul edilirler. %20’den az
devamsızlığı olan öğrencilere klinik ve süre imkânları ölçüsünde devamsızlık süresi telafi ettirilir.
Staj sınavı
MADDE 24 – (1) Dönem IV ve Dönem V stajlarında, her stajın sonunda önce pratik (uygulamalı
ve/veya sözlü) ve sonra teorik (yazılı) sınav yapılır. Pratik sınavda 60 ve teorik sınavda 50 ve üzerinde
alamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Teorik ve pratik sınav not ortalaması 100 tam puan üzerinden
60 ve üzerinde olanlar başarılı kabul edilir. Pratik sınav değerlendirmelerinde öğrencinin staj
süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.
218
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan
öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç
yirmi bir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bir sonraki
ders yılında ilgili staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Dönem IV ve V’e ait tekrarladığı stajların
herhangi bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci normal eğitim sürecinde devam eden diğer
öğrencilerle birlikte devam alma zorunluluğu olmaksızın ilgili stajın staj sonu sınavına girer.
Staj notu
MADDE 26 – (1) Staj sonunda yapılan sınav veya staj bütünleme sınavıyla öğrencinin staj notu
belirlenir.
Dönem notu
MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’te başarılı öğrencilerin staj notlarını tespit için, uygulama
sınavının %50’si ile yazılı sınavının %50’si toplanır. Staj geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır.
Staj notlarının ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI Aile Hekimliği-İntörnlük ile İlgili Esaslar
Dönem VI stajların değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Bu dönemde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma
sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler,
hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik
toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen
notlarla değerlendirilir.
(2) Dokuz yıllık eğitim öğretim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayanlar, eğitim öğretim
ücretini ödemeye devam eder ve kalmış bulunduğu stajları tekrar ederler.
Aile hekimliği-intörnlük başarı notu
MADDE 29 – (1) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin notlarını tespit için staj notlarının
ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir. Her bir stajın geçme
puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diplomalar
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayan veya
tamamlayamayacakları anlaşılanlara; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ön lisans diploması verilir.
b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile
tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra
en geç bir hafta içerisinde, dilekçelerini Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek
yaparlar. Bu itirazlar dönem koordinatörü ve/veya ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve
ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır ve öğrenciye bildirilir. Başka nedenle not
değiştirilmez.
219
Sınav günleri ve şekli
MADDE 32 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra Yönetim Kurulu Kararı dışında
değiştirilmez.
(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, teorik ve uygulama/pratik olarak yapılır. Gerekli hallerde pratik
sınav yapılmayabilir.
(3) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve pratikler
esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.
(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik
kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrenci ilgili sınavdan sıfır puan alır.
(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye FF notu verilir ve ayrıca
hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(6) Öğrenciler Senatoca belirtilen esaslar doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersler almak ve
başarmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler için, 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
Başarı derecesi
MADDE 33 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için okudukları
bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir:
Not ortalaması
Başarı derecesi
3,50 – 4,00
Pekiyi
2,50 – 3,49
İyi
2,00 – 2,49
Orta
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Turgut Özal Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve
Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
220
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM YILI
EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
20 Şubat 2013/SENATO
T.C.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Tıp Doktorluğu
eğitim-öğretiminin koordinasyon içinde yürütülmesinden sorumlu olan Eğitim Komisyonunun, eğitimöğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin görev, çalışma ve
işbirliği esasları ile ilgili ilke ve esasları belirler.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesinde yapılan 6 yıllık Tıp
Doktorluğu (lisans ve yüksek lisans) eğitim-öğretimini kapsar.
Eğitim Komisyonu
MADDE 3-(1) Eğitim Komisyonu, Dekan, Baş Koordinatör, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Başkanı ve Dönem Koordinatörlerinden teşekkül eder. Dekan veya Baş Koordinatör Eğitim
Komisyonuna başkanlık eder. Koordinatörler her eğitim-öğretim yılı başında öğretim üyeleri
arasından seçilerek dekan tarafından görevlendirilir. Dekan gerekli gördüğünde Eğitim Komisyonu
üyelerini değiştirebilir.
Eğitim Komisyonunun Görevleri
a) Her dönemin ders sayısını, süresini ve hangi anabilim/bilim dallarının ders kurullarına
katılacağını belirler.
b) Akademik takvimde yer alan eğitim ve öğretim ile ilgili tüm çalışmaların düzenli ve uyumlu
bir biçimde yürütülmesini sağlar.
c) Eğitim Komisyonu üyeleri temsil ettikleri dönemin anabilim dalı ve bilim dallarının
görüşlerini alarak ders programlarını düzenleyip Baş Koordinatöre verirler. Baş Koordinatör önerilen
ders programlarını gözden geçirerek eğitim ve öğretim programının son durumunu hazırlar.
ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki değişiklik
önerisini/önerilerini hazırlar.
d) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla ait
değerlendirmeleri, yapılan anket ve iletişim toplantılarının ışığında değerlendirerek hazırlar.
e) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders eğitim araçları ile bunların
alt yapısı hakkında çalışma yapar.
f) Her kademede öğrenci danışmanlık hizmetlerini planlar, izler ve değerlendirme raporu
hazırlar.
g) Yönetmelik ve Yönergelerde yapılması gereken değişiklikler ile ilgili görüş bildirir.
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanın, eğitim ve öğretim ile ilgili olarak komisyondan istediği
diğer çalışmaları yapar.
h) Eğitim Komisyonunun sekretaryası Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından yürütülür.
Baş Koordinatör
MADDE 4-(1) Baş Koordinatör, Dekan tarafından her eğitim-öğretim yılı başında
görevlendirilir, tekrar görevlendirilebilir. Baş Koordinatör, Eğitim Komisyonu Yönergesinin 2.
maddesinde belirtilen görev ve faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesini, sınav ölçme değerlendirme
sonuçlarının denetlenmesi, sınav itiraz sonuçlarının Dekanlığa iletilmesini, komisyon çalışmalarının
koordinasyonunu sağlar.
Dönem Koordinatörü, Sınav Salon Başkanı ve Gözetmenleri
MADDE 5-(1) Atandığı dönemin eğitiminden sorumlu öğretim üyesidir. Dekan tarafından
görevlendirilir. Dönem koordinatörleri tekrar görevlendirilebilir.
222
1
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
20 Şubat 2013/SENATO
Dönem Koordinatörünün Görevleri
a) Her eğitim yılı Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yılın ilgili döneminin akademik takvim ve
ders programını belirleyerek Eğitim Komisyonuna sunar.
b) Ders kurulu eğitim çizelgesinin ilgili öğretim elemanlarına ulaştırılmasını denetler.
c) Ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak
öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.
ç) Soru format örneği, soru sayısı ve soru dağılım oranlarına uyulup uyulmadığını denetler.
d) Sınav sorularının derlenmesini sağlamak, basımdan önce ve basılması işlemini, çoğaltılan
soruların güvenli olarak saklanmasını denetler.
e) Sınavların Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmasını
sağlar, bunun için sınav yerlerinin hazırlanması, sınav gözetmenlerinin belirlenmesi ve sınavın disiplin
içinde yapılmasını denetler.
f) Sınav bitiminde sınavın ölçme ve değerlendirilmesini sağlar.
g) Sınav ölçme ve değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kurulunun belirlediği takvimde
öğrencilere duyurur, staj sınavı ve internlik değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını sağlar.
ğ) Öğrencilerin sınav sonuçlarına olan itirazlarını inceleyip Baş Koordinatöre bildirir.
h) Eğitim yılı sonunda eğitim çalışmalarının başarısını değerlendirerek Eğitim Komisyonuna
sunar.
ı) Derslik ve staj koşullarının eğitim programına uygunluğunu izler, aksaklıkları belirler ve
çözüm önerilerini Eğitim Komisyonuna sunar.
i) Sorumlu olduğu dönemle ilgili olarak öngördüğü eğitim programı değişikliklerini Eğitim
Komisyonuna sunar.
Sınav Salon Başkanı ve Gözetmenlerinin Görevleri
a) Her sınav salonunda ilgili eğitim koordinatörü tarafından belirlenen bir salon başkanı ve iki
sınav gözetmeni bulunmalıdır. Salon başkanı mutlaka öğretim üyeleri, sınav gözetmenleri ise öğretim
üyeleri ve araştırma görevlileri arasından seçilmelidir. Salon başkanları sınav salonunu terk edemezler
b) Sınav gözetmenleri tüm sınavlarda sınav saatinden en az on beş dakika önce sınav yerinde
olmalı ve sınav süresince görev yerinden ayrılmamalıdır.
c) Sınav gözetmenleri sınav tarihinden en az 10 gün önce dönem koordinatörü ve ders kurulu
sorumlusunun önerisiyle Dekanlık makamından gönderilen üst yazı ile görev yeri ve görevi hakkında
bilgilendirilir.
ç) Sınav başladıktan sonra yarım saat içinde öğrencinin dışarı çıkmasına izin verilmez, bu süre
içinde sınava geç gelen öğrenci sınava alınır.
d) Sınav gözetmenleri görevli oldukları derslikte sınavın asayişinden sorumludurlar. Kopya vb.
sınav düzenini bozan her türlü olumsuz gelişmeyi anında ders kurulu sorumlusu veya ilgili dönem
koordinatörüne haber vermek ve tutanak tutmak zorundadır. Aynı zamanda sınav evrakları ve sorular
konusunda ortaya çıkabilecek sorunları da hemen ders kurulu sorumlusuna iletmekle yükümlüdürler.
e) Sınav gözetmenleri, sınava giren öğrenci sayısını belirleyerek mevcut öğrencilerin yoklama
çizelgesine imza atmalarını sağlarlar.
f) Sınav gözetmenleri ders kurulu sorumlusu ile beraber sınav tutanağını imzalarlar.
g) Sınav gözetmenleri sınav sonunda aşağıdaki evrakı sayarak eksiksiz olarak ders kurulu
sorumlusuna bizzat teslim etmekle yükümlüdürler:
1. Kendileri Tarafından İmzalanmış Yoklama Çizelgesi ve Sınav Tutanağı
2. Sınav Soru Kâğıtları
3. Sınav Cevap Kâğıtları
4. Boş Soru ve Cevap Kâğıtları
5. Sınav Evrakı.
ğ) Sınav gözetmeninin belirtilen tarihte sınav gözetmenliği yapmasını engelleyen bir
mazeretinin olması durumunda, sınav tarihinden en az 5 gün önce, Ders Kurulu Sorumlusuna ve
ayrıca ilgili Dönem Koordinatörlüğüne yazılı olarak mazeretini bildirmesi gereklidir.
2
223

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanlık
Anadolu Bulvarı 16/A Gimat,
06200 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 0312 397 74 00

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Merkez Beştepe Hastanesi
Alparslan Türkeş Cd. No: 57
06510 Emek/ANKARA
Tel : 0312 203 55 55

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çankaya Polikliniği
Hoşdere Cd. No: 145-147
06660 Y.Ayrancı/ANKARA
Tel : 0312 409 88 88

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Demetevler Ülkü Ulusoy Polikliniği
Vatan Cd. No: 81
06200 Demetevler/ANKARA
Tel : 0312 346 22 22
444 2009
twitter.com/TurgutOzalUni
facebook.com/turgutozaluni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
7 183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content