close

Enter

Log in using OpenID

2. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

embedDownload
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 2
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ
DERS KURULU YÜRÜTME KURULU
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ:
KURUL I KOORDİNATÖRÜ:
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
27.10.14
01.12.14
Kurul Sınavları: 01.12.14
08:30
09:30
10:30
11:30
BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ
FARMAKOLOJİ
PATOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ-TIP TARİHİ
02.12.14
08:30
09:30
10:30
11:30
ANESTEZİ--RADYOLOJİ-İNFEKSİYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÖĞÜS CERRAHİSİ-KULAK BURUN BOĞAZ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Kurul Süresi:
Kuramsal:
Uygulama:
Seçmeli:
ingilizce:
Toplam Yük:
5
Hafta
100
21
8
8
saat
saat
saat
saat
137 saat
TEORİK
UYGULAMA
TATİL
1,5 GÜN
ANE
3
Saat
0
Saat
ÇHS
9
Saat
0
Saat
BİK
5
Saat
0
Saat
FAR
16
Saat
0
Saat
GÖC
2
Saat
0
Saat
GÖH
13
Saat
0
Saat
KAR
15
Saat
0
Saat
KBB
3
Saat
0
Saat
KDC
4
Saat
0
Saat
İNF
2
Saat
0
Saat
RAD
2
Saat
0
Saat
MİK
4
Saat
0
Saat
TGN
1
Saat
0
Saat
TTE
6
Saat
0
Saat
PAT
18
Saat
6
Saat
İHU
0
Saat
15
Saat
Saat
21
Saat
TOPLAM 100
1 HAFTA
28 Ekim 2014
Salı
27 Ekim 2014 Pazartesi
Saat
SER1
08:30
09:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER2
09:30
10:20
0
SER8
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER9
0
SINAV
SER3
10:30
11:20
0
SINAV
SER10
SINAV
SER4
11:30
12:20
0
0
SINAV
SER11
SINAV
0
SINAV
12:30
13:20
29 Ekim 2014 Çarşamba
SER17
0
30 Ekim 2014 Perşembe
KBB-01
BAYRAM TATİLİ
SER18
0
BAYRAM TATİLİ
SER19
0
Rinosinüzitler
ANE-01
0
0
Solunum yolu anatomisi ve
hava yolu
ANE-02
0
Preoperatif vizit, Hasta
Değerlendirilmesi
BAYRAM TATİLİ
SER20
0
ANE-03
BAYRAM TATİLİ
0
0
Solunum Sistemi
Hastalıklarında Semptomlar
GÖH02
0
Göğüs Hastalıklarında fizik
muayene
KAR02
0
Kardiyak fizik muayene
KAR03
0
Zehirlenmeler
Kardiyak fizik muayene
30 Ekim 2014 Perşembe
31 Ekim 2014 Cuma
ÖĞLE TATİLİ
28 Ekim 2014
Salı
27 Ekim 2014 Pazartesi
Saat
SER5
0
SER14
0
29 Ekim 2014 Çarşamba
SER21
0
KAR-
0
İHU-01
0
01
13:30
14:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER6
0
BAYRAM TATİLİ
SER15
0
BAYRAM TATİLİ
SER13
0
Kalp hastalıklarında
semptomatoloji
KBB-02
0
14:30
15:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER7
0
BAYRAM TATİLİ
SER16
0
BAYRAM TATİLİ
SER22
0
Larengeal dispne, Ses
kısıklığı ve larenks tümörleri
SSER23
0
15:30
16:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER8
16:30
17:20
31 Ekim 2014 Cuma
GÖH01
0
SERBEST ÇALIŞMA
BAYRAM TATİLİ
SER17
0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
SER23
0
BAYRAM TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
SER24
0
SERBEST ÇALIŞMA
İYİ
HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-02
0
İYİ
HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-03
0
İYİ
HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER25
0
SERBEST ÇALIŞMA
2 HAFTA
Saat
03 Kasım 2014 Pazartesi
PAT-01
08:30
09:20
Burun ve paranazal sinüs,
Nazofarinks ve farinks
hastalıkları 1
PAT-02
09:30
10:20
0
0
Akciğer giriş, kongenital
anomaliler, atelektazi 1
MİK-01
10:30
11:20
0
ÜSYİ etkenleri
MİK-02
11:30
12:20
0
04 Kasım 2014 Salı
ÇHS-01
0
Yeni doğanda solunum
sistemi
ÇHS-02
0
Pediyatride solunum sistemi
muyenesi
KAR04
0
Elektrokardiyografiye giriş ve
temel EKG
KAR05
0
ASYİ etkenleri
Aritmiler-1
12:30
13:20
Saat
03 Kasım 2014 Pazartesi
0
04 Kasım 2014 Salı
FAR-01
Akut akciğer zedelenmesi 1
SEÇ-1
14:30
15:20
0
SEÇ-2
0
SEÇMELİ DERS
SER26
0
SERBEST ÇALIŞMA
GB
Diüretikler- 1
FAR-02
SEÇMELİ DERS
15:30
16:20
16:30
17:20
0
Sigaraya bağlı solunumsal
hastalıklar
GÖH04
0
Sigara Bırakma Tedavisi
ÇHS-03
0
06 Kasım 2014 Perşembe
BİK-01
0
07 Kasım 2014 Cuma
GÖH05
KVS hastalıkları
biyokimyası, belirteçler
SER29
0
0
Erişkin pnömonileri
GÖH06
0
SERBEST ÇALIŞMA
BİK-02
Çocukta üst solunum yolu
enfeksiyonları
ÇHS-04
0
0
Hiperlipidemiler
BİK-03
Çocuk Hastada Akut
Epiglottit ve
Laringotrakeobronşit
0
Hemostatik testler
KOAH
ÇHS-05
0
Çocukluk çağı pnömonileri
ÇHS-06
0
Çocukluk çağı tüberkülozu
ÖĞLE TATİLİ
PAT-03
13:30
14:20
05 Kasım 2014 Çarşamba
GÖH03
GB
Diüretikler- 2
SER27
0
05 Kasım 2014 Çarşamba
FAR-03
Antihipertansif İlaçlar-1
PAT-04
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
Kronik obstruktif akciğer
hastalıkları, astım, amfizem,
bronşektazi, Kronik bronşit 1
İNG-1
SERBEST ÇALIŞMA
SER28
SB
0
İNGİLİZCE
İNG-2
0
İNGİLİZCE
06 Kasım 2014 Perşembe
FAR-04
SB
Antihipertansif İlaçlar-2
FAR-05
SB
Antiaritmik İlaçlar-1
FAR-06
SB
Antiaritmik İlaçlar-2
SER30
0
SERBEST ÇALIŞMA
07 Kasım 2014 Cuma
İHU-04
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-05
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-06
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER31
0
SERBEST ÇALIŞMA
3 HAFTA
Saat
10 Kasım 2014 Pazartesi
PAT-05
08:30
09:20
0
0
0
Çocukta astım
TGN01
0
KAR06
0
Aritmiler-2
KAR07
0
Akciğer tümörleri ve plevra
hastalıkları 1
Hipertansiyon
12:30
13:20
Saat
0
13 Kasım 2014 Perşembe
MİK-03
Solunum Yetmezliği ve
Oksijen Tedavisi
GÖH08
0
0
Aterosklerotik risk faktörleri
ve KAH
KAR09
0
Aterosklerotik risk faktörleri
ve KAH
14 Kasım 2014 Cuma
GÖH09
0
ASYİ etkenleri
MİK-04
Erişkin tüberkülozu
KAR08
0
0
Akciğer tümörleri
GÖH10
0
ASYİ etkenleri
BİK-04
0
Erişkinde astım
KAR10
0
Asit-baz dengesi
bozuklukları, kan gazları
BİK-05
0
Kalp Yetmezliği
KAR11
0
Sıvı-elektrolit dengesi
bozuklukları
Kalp Yetmezliği
ÖĞLE TATİLİ
10 Kasım 2014 Pazartesi
PAT-09
13:30
14:20
0
Tüberküloz 1
SEÇ-3
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-4
15:30
16:20
0
11 Kasım 2014 Salı
PAT-10
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
Kalp, Giriş, Kongenital Kalp
Hastalıkları 2
FAR-07
GB
Kalp Yetmezliğine Karşı
Kullanılan İlaçlar
FAR-08
SEÇMELİ DERS
SER32
16:30
17:20
12 Kasım 2014 Çarşamba
GÖH07
Dolaşım sistemini etkileyen
hastalıklarda genetik
yaklaşım
Akciğer enfeksiyonları 1
PAT-08
11:30
12:20
0
Granulomatöz hastalıkları 1
PAT-07
10:30
11:20
11 Kasım 2014 Salı
ÇHS-07
Diffüz restriktif (interstisyel)
akciğer hastalıkları 1
PAT-06
09:30
10:20
0
GB
12 Kasım 2014 Çarşamba
FAR-09
Trombolitik ve
antitrombositik ilaçlar
PAT-11
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
Sağ ve Sol Kalp Yetmezliği
ve İstemik kalp
hastalıklarının patolojisi 1
İNG-3
Antianginal ilaçlar
SER33
SB
0
İNGİLİZCE
İNG-4
0
İNGİLİZCE
13 Kasım 2014 Perşembe
FAR-10
SB
Antikoagülan ve koagülan
İlaçlar
FAR-11
SB
Hipolipidemik ilaçlar
SER34
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER35
0
SERBEST ÇALIŞMA
14 Kasım 2014 Cuma
İHU-07
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-08
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-09
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER36
0
SERBEST ÇALIŞMA
4 HAFTA
Saat
17 Kasım 2014 Pazartesi
PAT-12
08:30
09:20
Endokard ve Kapak
hastalıkları patolojisi 1
TTE-01
09:30
10:20
0
TIP TARİHİ
TTE-02
10:30
11:20
0
TIP TARİHİ
PAT-13
11:30
12:20
0
0
Kardiomiyopatiler 1
18 Kasım 2014 Salı
KDC01
0
Periferik arter hastalıkları
KDC02
0
KAR12
0
0
Kalp Kapak hastalıkları
17 Kasım 2014 Pazartesi
0
18 Kasım 2014 Salı
FAR-12
Miyokard ve perikard
hastalıkları patolojisi 1
SEÇ-5
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-6
15:30
16:20
0
SEÇMELİ DERS
SER37
16:30
17:20
Uyku Apne Sendromu
GÖH12
0
KBB03
0
TTE-04
0
Akciğer tümörlerinde cerrahi
yaklaşım
0
TIP TARİHİ
TTE-05
0
TIP TARİHİ
Tonsillofarenjitler
GÖC01
0
Kan Damarları, Giriş ve
Arterioskleroz 1
Plevra Hastalıkarı
Kalp Kapak Hastalıkları
KAR13
0
20 Kasım 2014 Perşembe
PAT-15
PAT-16
0
21 Kasım 2014 Cuma
KDC03
0
Aort anevrizması ve aort
diseksiyonu
KDC04
0
Venöz yetmezlik ve derin ven
trombozu
KAR14
0
Kardiyomiyopatiler ve
perikard hastalıkları
KAR15
0
Hipertansiyon, Hipertansif
kalp hastalığı, Anevrizma ve
disseksiyon 1
ARA ve infektif endokardit
20 Kasım 2014 Perşembe
21 Kasım 2014 Cuma
ÖĞLE TATİLİ
PAT-14
13:30
14:20
GÖH11
İskemik kalp hastalıklarında
cerrahi tedavi
12:30
13:20
Saat
19 Kasım 2014 Çarşamba
0
SERBEST ÇALIŞMA
SB
19 Kasım 2014 Çarşamba
TTE-03
Antianemik İlaçlar
FAR-13
SB
Solunum sistemine etkili
ilaçlar 1
FAR-14
SB
TIP TARİHİ
SER39
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG-5
Trombolitik ve
antitrombositik ilaçlar
SER38
0
0
İNGİLİZCE
İNG-6
0
İNGİLİZCE
FAR-15
SB
Solunum sistemine etkili
ilaçlar 2
FAR-16
SB
Analeptik, Antitusif ve
Ekspektoran İlaçlar
SER40
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER41
0
SERBEST ÇALIŞMA
İHU-10
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-11
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-12
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER42
0
SERBEST ÇALIŞMA
5 HAFTA
Saat
24 Kasım 2014 Pazartesi
PAT-17
08:30
09:20
Vaskülitler 1
PAT-18
09:30
10:20
0
0
Kardiovasküler tümörler 1
PAT-19
10:30
11:20
0
Patoloji Pratik1
PAT-20
11:30
12:20
0
Patoloji Pratik2
25 Kasım 2014 Salı
ÇHS-08
0
Pediyatride dolaşım sistemi
muayenesi
ÇHS-09
0
26 Kasım 2014 Çarşamba
GÖH13
Diffüz Akciğer Hastalıkları
0
İNF-01
Solunum ve Dolaşım sistemi
Radyolojisi
RAD02
0
ASYE
İNF-02
Solunum ve Dolaşım sistemi
radyolojisi
İnfektif endokardit
12:30
13:20
Saat
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER49
0
28 Kasım 2014 Cuma
SER54
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER55
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER56
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER57
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
27 Kasım 2014 Perşembe
28 Kasım 2014 Cuma
ÖĞLE TATİLİ
24 Kasım 2014 Pazartesi
PAT-21
0
25 Kasım 2014 Salı
PAT-22
0
26 Kasım 2014 Çarşamba
TTE-
0
SER50
0
SER58
0
06
13:30
14:20
Patoloji Pratik3
SEÇ-7
14:30
15:20
0
SEÇ-8
0
SEÇMELİ DERS
SER43
0
SERBEST ÇALIŞMA
TIP TARİHİ
Patoloji Pratik4
PAT-23
SEÇMELİ DERS
15:30
16:20
16:30
17:20
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER48
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER47
0
Pnömotoraks ve büllöz
hastalıklar
Doğumsal kalp hastalıkları
RAD01
SER46
0
GÖC02
27 Kasım 2014 Perşembe
0
PAT24
Patoloji Pratik5
SER44
0
Patoloji Pratik6
İNG-7
SERBEST ÇALIŞMA
SER45
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
0
İNGİLİZCE
İNG-8
0
İNGİLİZCE
SERBEST ÇALIŞMA
SER51
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER52
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER53
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER59
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER60
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER61
0
SERBEST ÇALIŞMA
Saat
01 Aralık 2014 Pazartesi
SINAV-01
08:30
09:20
BİYOKİMYAMİKROBİYOLOJİ
SINAV-02
09:30
10:20
0
FARMAKOLOJİ
SINAV-03
10:30
11:20
0
PATOLOJİ
SINAV-04
11:30
12:20
0
0
TIBBİ BİYOLOJİ-TIP
TARİHİ
12:30
13:20
Saat
ÖĞLE TATİLİ
01 Aralık 2014 Pazartesi
SER62
13:30
14:20
KURUL BİTİRME
SER63
14:30
15:20
0
KURUL BİTİRME
SER65
16:30
17:20
0
KURUL BİTİRME
SER64
15:30
16:20
0
0
KURUL BİTİRME
02 Aralık 2014 Salı
SINAV-05
0
ANESTEZİ-RADYOLOJİİNFEKSİYON
TIBBİ GENETİK
SINAV-06
0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
SINAV-07
0
GÖĞÜS CERRAHİSİKULAK BURUN BOĞAZ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
SINAV-08
0
KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ
KARDİYOLOJİ
ÖĞLE TATİLİ
02 Aralık 2014 Salı
İHU-13
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-14
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-15
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SER66
0
KURUL BİTİRME
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
562 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content