close

Enter

Log in using OpenID

Cay Saati CY 1100 Kull.Klv

embedDownload
ÇAY SAATİ CY 1100
Otomatik Çay Robotu
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș ÇAY SAATİ CY 1100 Otomatik Çay Robotu’muzu seçtiğiniz için
teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz
güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden
daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz
ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde
performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza
durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili
Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1
2
3
4
5
1- Demlik Kapağı
2- Demlik Süzgeç
3- Cam Demlik
4- Hazne Kapağı
5- Açma-Kapama Düğmesi
6- Su Seviye Göstergesi
6
7- Su Hazne
7
8- İkaz Lambası
8
9- Elektrik İletim Tabanı
9
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘O‘[‘OWPMUBK‘O‘CVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBK‘OBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[1SJ[
emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎBWF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça
için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[‘O‘[‘OLBCMPTVOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQ‘T‘O‘CP[NBZ‘O‘[,BCMP
hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından
değiștirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t $JIB[‘O‘[‘OmŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[$JIB[‘O‘[‘UBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
t $JIB[‘O‘[‘OmŗJOJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘LBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZBTàSàLMFNFZJOJ[
t $JIB[‘O‘[‘OÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOPZVODBLBNBÎM‘LVMMBO‘MNBT‘OBJ[JO
vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
t $JIB[‘O‘[‘TPCBG‘S‘OWFCFO[FSJ‘T‘LBZOBLMBS‘OEBOV[BLUVUVOV[
t :BO‘D‘T‘W‘WFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBL‘O‘OEBDJIB[‘O‘[‘
çalıștırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
t $JIB[‘O‘[‘LFTJOMJLMFTVTV[ÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[FWMFSEFLVMMBO‘NJÎJOUBTBSMBON‘ŗU‘S5JDBSJBNBÎMB
kullanmayınız.
t #VDJIB[‘OBŗBļ‘EBCFMJSUJMFOZFSMFSHJCJFWCFO[FSJVZHVMBNBMBSEB
LVMMBO‘MNBT‘BNBÎMBO‘S%àLLBOMBSCàSPMBSWFEJļFSÎBM‘ŗNB
PSUBNMBS‘OEBLJQFSTPOFMFBJUNVUGBLBMBOMBS‘OEBÎJGUMJLFWMFSJOEF
NàŗUFSJMFSUBSBG‘OEBONPUFMMFSEFPUFMMFSEFLVMMBO‘MBOZFSMFSWFEJļFS
mesken tipi çevreler yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
t $JIB[‘O‘[MBTVIBSJDJOEFCBŗLBT‘W‘MBS‘T‘UNBZ‘O‘[WFZB kaynatmayınız.
t $JIB[ÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
m[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFLFOEJFMFLUSJLJMFUJNUBCBO‘JMFLVMMBO‘O‘[
KULLANMA TALİMATI
İlk kullanımdan önce cihazınızın içine “MAX”
TFWJZFTJOFLBEBSMU
TVLPZBSBLLBZOBU‘O‘[WF
bu ișlemi iki-üç kez tekrarlayınız her tekrarda
sıcak suyu boșaltınız ve yerine soğuk su ilave
ediniz.
Su kaynadıktan sonra su üzerinde pudramsı
tortu olabilir. Bu suyun sertlik derecesine göre
değișir. İnsan sağlığına hiç bir zararı yoktur.
Cam demliği elinizde ya da bulașık makinenizde
yıkayabilirsiniz.
NOT: “MIN” seviyesinin altında su kaynatmanız
DJIB[‘O‘[‘OFSLFOLBQBONBT‘OBi."9w
seviyesinin üzerinde su koyarsanız suyun
tașmasına neden olabilir.
Cihazınızı susuz kesinlikle çalıștırmayınız.
ÇAY MAKİNESİNİN KULLANIMI
Demliğinizin kapağını açarak içerisine isteğiniz
miktarda çay doldurunuz.
4V‘T‘U‘D‘HÚWEFOJOJÎFSJTJOFi.*/wTFWJZFEFOB[
“MAX” seviyeden çok olmamak șartıyla su ilave
ediniz.
Elektrik iletim tabanı üzerine gövdeyi
yerleștiriniz ve demliği gövde üzerindeki yerine
koyunuz.
Açma kapama anahtarını “I” konumuna getiriniz.
Bu konumdayken anahtar içerisinde ıșığın
ZBONBT‘DJIB[‘OÎBM‘ŗU‘ļ‘BOMBN‘OBHFMNFLUFEJS
Cihazınızın içerisine koyduğunuz su miktarına
göre 4-9 dk. arasında su kaynayacaktır.
ÇAY MAKİNESİNİN KULLANIMI
#VEVSVNEBT‘DBLUVUNB
QJMPUMBNCBT‘
otomatik olarak aralıklarla yanıp sönecektir. Bu
TJ[FPSBO‘OEBFOFSKJUBTBSSVGVWF
suyunuzun kaynar șekilde durmasını
sağlayacaktır.
Cam demliğin üzerine su ilave etmek için
demliği alırken tabanını oturduğu yüzeyden
sıyırarak çekiniz. Böylece tabana birikmiș olan
damlacıklar su ısıtıcının içerisine dökülecektir.
Cam demliğe gerektiği kadar su ilave ettikten
sonra gerekli ise haznenin içine su ilave
edebilirsiniz. Su ilave ederseniz cihaz otomatik
olarak kaynatma ișlemini tekrarlayacaktır.
SU ISITMA
Fantom çay makinenizi gerektiğinde su
kaynatmak için de kullanabilirsiniz.
Su ısıtıcı gövde içinde “MIN” seviyesinden az
“MAX” seviyesinden çok olmamak șartıyla su
ilave ediniz ve su ısıtıcı kapağını mutlaka yerine
kapatınız.
Açma kapama anahtarını “I” konumuna getiriniz
anahtar içerisinde kırmızı ıșık yanmaya
bașlayacaktır bu cihazın çalıșıyor anlamına gelir.
Cihazınızın içerisine koyduğunuz su miktarına
göre 4-9 dk. arasında su kaynayacaktır.
#VEVSVNEBT‘DBLUVUNB
QJMPUMBNCBT‘
otomatik olarak aralıklarla yanıp sönecektir bu
TJ[FPSBO‘OEBFOFSKJUBTBSSVGVWF
suyunuzun kaynar șekilde kalmasını
sağlayacaktır.
NOT: Cihazınızın kapağını yerine yerleștirmeden
kesinlikle çalıștırmayınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı temizlemeden önce açma kapama anahtarını “0” konumuna
getiriniz ve fiși prizden mutlaka çekiniz.
Cihazınızın cam demliğini yıkayarak veya bulașık makinesinde
temizleyebilirsiniz.
Cihazınızın gövdesini ve elektrik iletim tabanını kesinlikle suya daldırmayınız
yıkamayınız sadece nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
Cihazınızın kablosunu ve fișini asla ıslatmayınız ıslandığı taktirde fiși prizden
çekiniz ve kurulayınız.
$JIB[‘O‘[‘OIJÎCJSQBSÎBT‘O‘LJNZBTBMNBEEFMFSMFUFNJ[MFNFZJOJ[ÎBNBŗ‘S
TVZVUV[SVIVWC
KİREÇLENMENİN TEMİZLENMESİ
Cihazınızın rezistansında olușan kireçlenmeyi düzenli olarak temizlenmesi
IJKZFOWFFOFSKJUBTBSSVGVJÎJOÚOFNMJEJS
Zaman içerisinde su içerisinde bulunan kireç cihaz rezistansı üzerinde
CJSJLJQZBQ‘ŗBDBLU‘S5PSUVMBON‘ŗTFSULJSFDJNBSLFUMFSEFOTBU‘OBMBDBļ‘O‘[
elektrikli ev aletleri için satılan kireç çözücülerle kullanma talimatına göre
çıkartabilirsiniz.
1SBUJLCJMHJ
Zaman içinde olușan kireci beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz hazne
JÎFSJTJOFMUCFZB[TJSLFEPMEVSVOV[WFTBBULBEBSCFLMFUJOJ[EBIB
sonra sirkeyi boșaltıp 3-4 kez temiz su ile iyice yıkayınız.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
(àNSàLWF5JDBSFU#BLBOM‘ļ‘5àLFUJDJOJO,PSVONBT‘WF1JZBTB(Ú[FUJNJ
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
5:1&,5$
Anma Gerilim
: 220-230 V AC
"ONB'SFLBOT
)[
Max Güç
: 1800 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Net Ağırlık
Su Isıtıcı Kapasite
Demlik Kapasite
Class I
: 1.40 kg
: 2. lt
: 1 lt
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
4ÚONF[4PLBL/P)BMLBM‘ČTUBOCVM5VSLFZ
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content