close

Enter

Log in using OpenID

buharbi bh 1500 Kull.Klv

embedDownload
BUHARBİ BH 1500
Buharlı Temizlik Makinesi
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș BUHARBİ BH 1500 Buharlı Temizlik Makine’mizi seçtiğiniz için
teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz
güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden
daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz
ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde
performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza
durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili
Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1
2
3
1- Tutma Sapı
2- Kablo Sarma Yuvası
4
5
3- Teleskobik Boru Ayar
Düğmesi
4- Led Gösterge
5- Açma-Kapama Anahtarı
6- Mob Bașlığı
6
7- Sert Yüzey Mikro-Fiber Bez
8- Genel Mikro-Fiber Bez
7
9- Halı-Kilim Aparatı
10- Su Kabı
11- Su Dolum Hunisi
8
9
10
11
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[1SJ[
emniyetli ve en az 15 amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎBWF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça
için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[‘IBTBSM‘LBCMPJMFLVMMBONBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘LBCMPTVOEBOUVUBSBLUBŗ‘NBZ‘O‘[
t $JIB[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t ÃSàOÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
m[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
t .BLJOFOJ[JOÎPDVLMBSUBSBG‘OBOPZVODBLPMBSBLLVMMBO‘N‘OBJ[JO
vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.
t 4BEFDFàSFUJDJOJOUBWTJZFFUUJļJBLTFTVBSMBS‘LVMMBO‘O‘[
t $JIB[‘OLBCMPTVIBTBSM‘Z‘SU‘LJTFLFTJOMJLMFDJIB[‘ÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[
Elektrik çarpmasını engellemek için cihazı kesinlikle kendiniz tamir
FUNFZJOJ[,BCMPZFOJTJJMFEFļJŗUJSJMNFMJEJSCVJŗMFNJTBEFDFZFULJMJ
TFSWJTFZBQU‘S‘O‘[$JIB[TBEFDFZFULJMJTFSWJTFMFNBO‘UBSBG‘OEBO
UBNJSFEJMNFMJEJSIFSIBOHJCJSJTUFONFZFOPMBZMBLBSŗ‘MBŗNBNBL
için bu gibi bir durumda lütfen yetkili servisle irtibata geçiniz.
t $JIB[‘QSJ[EFOLBCMPZVÎFLFSFLΑLBSUNBZ‘O‘[$JIB[‘OŗFCFLFJMF
CBļMBOU‘T‘O‘LFTNFLJÎJOQSJ[EFCVMVOBOmŗJÎFLJOJ[
t $JIB[‘OΑL‘ŗCÚMHFMFSJOFIFSIBOHJHJCJCJSPCKFUBLNBZ‘O‘[±‘L‘ŗ
bölgeleri tıkanmıș cihazı kesinlikle çalıștırmayınız.
t #VIBSM‘UFNJ[MFZJDJOJOBMU‘OBLFTJOMJLMFFMJOJ[JWFZBBZBļ‘O‘[‘
LPZNBZ‘O‘[$JIB[‘T‘ONBLUBE‘S
t $JIB[‘TBEFDFEà[WFZBUBZZà[FZMFSEFLVMMBO‘O‘[,FTJOMJLMFEVWBSEB
tezgahta ve cam temizliğinde kullanmayınız.
t $JIB[‘EFSJDJMBM‘NPCJMZBDJMBM‘[FNJOTFOUFUJLLVNBŗLBEJGFWFZB
buhara karșı hassas malzemelerde kullanmayınız.
t $JIB[‘OTVIB[OFTJOFLFTJOMJLMFUFNJ[MJLTPMàTZPOMBS‘LPLVMVQBSGàN
yağ ya da bașka kimyasal maddeler eklemeyiniz. Kullandığınız
takdirde cihazınız zarar görebilir ve ya cihaz emniyetini kaybedebilir.
#VMVOEVļVOV[ZFSEFLJTVZVOTFSUMJLPSBO‘ZàLTFLJTFLBZOBU‘MN‘ŗ
su kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kullanım esnasında cihazı
devirmeyiniz ve ya kendi ekseninde çevirmeyiniz.
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
,&4Č/-Č,-&#6)"3*%Č3&,50-"3",Č/4"/-"3")":7"/-"3"
7&:"#Č5,Č-&3&565.":*/*;
,&4Č/-Č,-&#6)"3-*5&.Č;-&:Č$Č#"ğ-*ą*/%".Č,30'Č#&3#&;
5",*-*Č,&/)&3)"/(Č(Č#Č#Č3:Ã;&:%&)&3)"/(Č(Č#Č#Č3
;"."/%Č-Č.ČȱČ/#Č3/0,5"%"4"#Č50-"3",#*3",.":*/*;
.JLSP'JCFSUFNJ[MJLCF[JOJDJIB[EBOΑLBSUNBEBOÚODFDJIB[‘O
LBQBM‘LPOVNEBPMEVļVOEBOmŗJOJOQSJ[EFOÎFLJMNJŗPMEVļVOEBO
ve de cihazın soğuduğundan emin olunuz.
$JIB[‘UFNJ[MFNFEFOÚODFCBļMBOU‘LBCMPTVOVOQSJ[EFOÎFLJMJ
PMEVļVOEBOFNJOPMVOV[$JIB[‘TBEFDFLVSVWFZBIBmGOFNMJCJS
CF[JMFUFNJ[MFZJOJ[LFTJOMJLMFDJIB[‘OàTUàOFTVBMLPMCFO[JOWF
ya tiner dökerek temizlemeyiniz.
$JIB[JMFNFSEJWFOMFSUFNJ[MFOJSLFOÎPLEJLLBUMJPMVOV[
$JIB[‘IJÎCJS[BNBO.JLSP'JCFSCF[UBL‘M‘PMNBEBOLVMMBONBZ‘O‘[
5FNJ[MFZFDFļJOJ[BMBO‘BZE‘OM‘LUVUVOV[
"ŗ‘S‘BL‘NZàLMFONFTJOJÚOMFNFLJÎJODJIB[‘ÎBM‘ŗU‘SE‘ļ‘O‘[QSJ[EF
bașka bir cihaz çalıștırmayınız.
&ļFSV[BUNBLBCMPTVLVMMBO‘MNBT‘LBΑO‘MNB[JTF"NQFSMJL
14 cm çapında bir uzatma kablosu kullanılmalıdır. Düșük amperli
kablolar așırı ısınacaktır. Uzatma kablosunu kullanırken dikkatli
olunuz ve çekilmesini ya da bir yere takılmasını önleyiniz.
$JIB[‘QSJ[FUBL‘M‘JLFOTBIJQTJ[C‘SBLNBZ‘O‘[
$JIB[‘LFTJOMJLMF‘TMBLWFZBOFNMJ.JLSP'JCFSCF[JMFTBLMBNBZ‘O‘[
$JIB[‘OBLTFTVBSMBS‘O‘ΑLBSUNBEBOWFZBEFļJŗUJSNFEFOÚODF
cihazın fișini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
$JIB[CVIBSZBSE‘N‘ZMBLVSVNVŗZBļUP[WFLJSJΑLBSU‘S#VIBS
doğanın en saf ve en güçlü temizleyicisidir. Bütün sert zeminleri
güvenle temizlemek için zararlı kimyasallar kullanmayınız. Buhar
ÎPLFLPMPKJLUJS4FSBNJLGBZBOTQBSLFMJOPMZVNWFWJOJM[FNJOMFSJ
temizler.
$JIB[‘O‘[FWJÎJLVMMBO‘NJÎJOUBTBSMBON‘ŗU‘SUJDBSJBNBÎMB kullanmayınız.
6:"3*
#VIBSM‘UFNJ[MFZJDJTFSUZà[FZMFSJOUFNJ[MJļJWFIJKZFOJLPSUBNMBS
ZBSBUNBLJÎJOUBTBSMBON‘U‘S4VZBEVZBSM‘LPMBZM‘LMBTVHFÎJSFO
BIŗBQ
yüzeylerde kullanımı tavsiye edilmez. Sabit bir noktada uzun süreli
kullanım cilalı yüzeylerde zaman içinde matlașmaya neden olabilir.
#VIBSM‘UFNJ[MFZJDJJMFUFNJ[MJLJŗMFNJOFCBŗMBNBEBOÚODFDJIB[‘
temizleyeceğiniz yüzeyin kuytu bir köșesinde denemenizi tavsiye
FEJZPSV["ZO‘[BNBOEB[FNJOFCBļM‘PMBSBL[FNJOJUàSàOFHÚSFWFSJMFO
üretici bilgilerini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.
:"/."5&)-J,&4J
$JIB[‘LVMMBO‘SLFOEJLLBUMJPMVOV[#VIBSM‘UFNJ[MFZJDJEFOUBIMJZFFEJMFO
buhar çok sıcaktır kullanırken dikkatli olunuz.
MONTAJ VE KULLANIM
ÃSàOàOUàNQBSÎBMBS‘O‘BNCBMBK‘OEBOΑLBSU‘O‘[
uzatma borusunu yerine takınız ve borunun
yerine tam olarak takıldığından emin olunuz.
6:"3*
$JIB[‘IJÎCJS[BNBO.JLSP'JCFSCF[UBL‘M‘
olmadan kullanmayınız.
½/&.-Č
$JIB[‘OΑL‘ŗCÚMHFMFSJOFIFSIBOHJHJCJCJSPCKF
UBLNBZ‘O‘[±‘L‘ŗCÚMHFMFSJU‘LBON‘ŗDJIB[‘
kesinlikle çalıștırmayınız.
Mikro-Fiber temizlik bezini resimdeki gibi mob
kafa altına yerleștirin ve iyi gererek sıkıștırınız.
$JIB[CVIBSZBSE‘N‘ZMBLVSVNVŗZBļUP[WFLJSJ
çıkartır. Buhar doğanın en saf ve en güçlü
temizleyicisidir. Bütün sert zeminleri güvenle
temizlemek için zararlı kimyasallar
LVMMBONBZ‘O‘[CVIBSÎPLFLPMPKJLUJSTFSBNJL
GBZBOTQBSLFMJOPMZVNWFWJOJM[FNJOMFSJ
temizler.
MONTAJ VE KULLANIM
)B[OFZFTVEPMEVSVMNBT‘
$JIB[‘OTVIB[OFTJOFLFTJOMJLMFUFNJ[MJL
TPMàTZPOMBS‘LPLVMVQBSGàNZBļZBEBCBŗLB
kimyasal maddeler eklemeyiniz. Kullandığınız
takdirde cihazınız zarar görebilir ve ya cihaz
emniyetini kaybedebilir. Bulunduğunuz yerdeki
TVZVOTFSUMJLPSBO‘ZàLTFLJTFLBZOBU‘MN‘ŗ
su kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kullanım
esnasında cihazı devirmeyiniz ve ya
çevirmeyiniz.
Hazneye su doldurulmadan önce fișin prizde
takılı olmadığından emin olunuz
$JIB[‘.JLSP'JCFSCF[PMNBEBOLFTJOMJLMF
kullanmayınız.
Hazne kapağını saat yönünün tersine çevirerek
çıkartınız ve hazne içerisine max seviyesine
resimdeki gibi su ilave ediniz. Hazne kapağını
kapatınız ve fiși prize takınız uzatma borusunu
isteğinize göre ayarlayıp temizleme ișlemini
gerçekleștirebilirsiniz.
$JIB[‘O‘[‘LVMMBONBO‘OFOLPMBZZPMVUVUNB
sapını 45 derece eğmek ve zemini
temizlemektir.
Sert yüzeyleri temizleme ișlemi;
$JIB[‘O‘[‘JMLBÎU‘ļ‘O‘[EBCVIBS‘OPMVŗNBT‘TO
sürebilir bu sürede cihazdan pompanın sesi
gelebilir bu normal bir durumdur.
Halı temizleme ișleminde halı aparatını mutlaka
kullanınız.
(½45&3(&*ğ*ą*
Gösterge ıșığı yanmadığı halde anahtar “0”
EBE‘S"OBIUBS‘i*wLPOVNVOBHFUJSEJļJOJ[EF
gösterge ıșığı yanar.
Gösterge ıșığı yeșil konumdaysa cihaz
çalıșmaktadır.
Haznede yeteri kadar su olmadığında gösterge
ıșığı kırmızıdır. Hazneye su eklenmelidir.
/PU4VFLMFNFLJÎJODJIB[LBQBU‘MNBM‘E‘S
PRATİK BİLGİLER
Steam-mop’u kullanmadan önce temizlemek istediğiniz yüzeyi elektrik
süpürgesi ya da normal süpürgeyle süpürünüz.
&MMFZBEBÎBNBŗ‘SNBLJOFTJOEFZVNVŗBLNBLJOFEFUFSKBO‘JMF.JLSP'JCFS
bezi yıkayınız.
$JIB[‘O‘[‘LVMMBONBO‘OFOLPMBZZPMVUVUNBTBQ‘O‘EFSFDFFļNFLWF
zemini temizlemektir.
Biz Mikro-Fiber temizleme bezinin kuruması için 24 saat beklemesini
öneriyoruz. Kurutma makinesi kurutacaksa bu ișlem düșük sıcaklıkta
yapılmalıdır.
Mikro-Fiber bez çok ıslandığında değiștiriniz.
7JOJMWFZBMJOPMZVN[FNJOMFSWFJOBUΑMFLFMFSJΑLBSNBLJÎJOTUFBNNPQ
LVMMBONBEBOÚODFIBmGEFUFSKBOWFTVJMFÚOUFNJ[MJLZBQ‘O‘[
½/&.-J
$JIB[‘LVMMBOE‘LUBOTPOSB‘TMBLZBEBOFNMJCJSŗFLJMEFCF[JZà[FZEF
bırakmayınız. Aksi takdirde bu yüzeye zarar verebilir.
TEMİZLİK VE BAKIM
ÃSàOàUFNJ[MFNFEFOCBL‘NZBQNBEBOÚODFmŗJNVUMBLBQSJ[EFOÎFLJOJ[
Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
Her kullanımdan sonra haznesindeki suyun tamamını boșaltınız.
Ürünün ana gövdesini yıkamayınız silerek temizleyiniz.
#F[JUFNJ[MFSLFOTBEFDFT‘W‘EFUFSKBOLVMMBO‘OLVSVEFUFSKBOLVMMBONBZ‘O‘[
,VSVEFUFSKBOMBSCF[EFUBNPMBSBLFSJNFZFDFļJJÎJOUFNJ[MFOFDFL[FNJOF
zarar verebilir.
±BNBŗ‘STVZVWFZBZVNVŗBU‘D‘LVMMBONBZ‘O‘[#FZB[MBU‘D‘MBS.JLSP'JCFS temizleme bezine zarar verebilir ve bezde tortu bırakarak temizlenecek
yüzeye zarar verebilir.
Mikro-Fiber temizleme bezini sererek kurutmanızı tavsiye ederiz ama
kurutma makinesinde kurutacaksanız düșük sıcaklıkta kurutunuz. Aksi
takdirde Mikro-Fiber temizleme bezlerinde küçülmeler ve bozulmalar
görülebilir.
Bezi sık aralıklarla düzenli bir șekilde yıkayınız çok kirletmeyiniz. Kumaș
artıkları ve toz partikülleri beze yapıșmaktadır. Bezi düzenli yıkarsanız bez bu
parçacıklardan arındırılmıș olur. Böylece Mikro-Fiber bezinizi daha
uzun süre kullanabilirsiniz.
Herhangi bir kumașta olduğu gibi kir parçacıkları kirlerin așağı doğru
L‘S‘MNBT‘OBFļJMNFTJ
OFEFOPMBCJMJSCVOFEFOMFEà[FOMJUFNJ[MJL.JLSP'JCFS
temizleme bezlerinin daha uzun süre kullanılmasını sağlar.
.JLSP'JCFSCF[JJODFMFEJļJOJ[EFCB[FOCJSJQMJļJOLBÎU‘ļ‘O‘GBSLFEFCJMJSTJOJ[
#VOPSNBMCJSEVSVNEVS-àUGFOCVJQMJļJÎFLNFZJOJ[ÎFLFSTFOJ[CVLVNBŗB
zarar verip bezi kullanılmaz hale getirebilir. Bu durumlarda makasla kaçmıș
ipliği kesebilirsiniz.
TAŞINMASI VE SAKLANMASI
$JIB[‘UBŗ‘NBTBQ‘OEBOUVUBSBLUBŗ‘Z‘O‘[
$JIB[‘OLBCMPTVOVSFTJNEFLJHJCJLBCMPZVWBT‘OB
sararak dikey bir șekilde saklayabilirsiniz.
½/&.-Č
$JIB[‘LVMMBOE‘LUBOTPOSB.JLSP'JCFSCF[JOJ
ıslak ya da nemli bir șekilde yüzey üzerine
bırakmayınız. Aksi takdirde bu yüzeye zarar
verebilir.
SORUN GİDERME
Buhar Makinesi
±BM‘ŗN‘ZPS
$JIB[‘TBEFDF7"$1SJ[FCBļMBZ‘O‘[
1SJ[JOCBļM‘PMEVļVTJHPSUBZ‘LPOUSPMFEJOJ[
$JIB[ÎBM‘ŗN‘ZPSJTF'BOUPN:FULJMJ4FSWJTJOF
bașvurunuz.
Buhar Makinesi
Buhar
Üretmiyorsa
Su haznesinde su yok ise kullanım talimatına
uygun bir șekilde su ekleyiniz. Buhar hala yok ise
Fantom Yetkili Servisine bașvurunuz.
Buhar Makinesi
:à[FZMFSJ*TMBLWF
ya Kirli Bırakıyor
Mikro-Fiber temizlik bezi kirli olabilir bezi
LVMMBO‘NUBMJNBU‘OBHÚSFUFNJ[MFZJOJ[$JIB[‘
aynı noktada uzun süreli bırakmıș olabilirsiniz.
Kullandığınız suyun sertlik oranı yüksek
olabilir kaynamıș su kullanınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER
5:1&#)
"ONB(FSJMJN
7"$
"ONB'SFLBOT
)[
.BY(àÎ 8
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
*19
$MBTT*
TEDARİKÇİ / ÜRETİCİ FİRMA:
$603*&-&$53*$"-"11-*"/$&4(3061
$0-5%
/0%&7&-01*/(30"%;)069*"/(508/$*9*$*5:;)&+*"/($)*/"
5'
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t 7PMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
(àNSàLWF5JDBSFU#BLBOM‘ļ‘5àLFUJDJOJO,PSVONBT‘WF1JZBTB(Ú[FUJNJ
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
.FSLF[.BIBMMFTJğ:‘MNB[½[EFNJS$BE
4ÚONF[4PLBL/P)BMLBM‘ČTUBOCVM5VSLFZ
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content