close

Enter

Log in using OpenID

1 alacakların yeniden yapılandırılması

embedDownload
ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
(KANUN – TEBLİĞLER – GENELGELER – REHBERLER - DUYURULAR)
 6552 SAYILI KANUN
YAPILANDIRMA
TAKVİMİ
SEMİNER
KİTAPÇIĞI
 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun
Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
 Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı
Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar (Genelge 2014/26)
 6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu
Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ
(Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1)
 Prim Borçlarının Yapılandırılması
Halinde
Ödenecek
Tutarlarının
Görüntülenmesine İlişkin Duyuru
 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun Rehberi

5510-4/1a
Kapsamında
Sigortalı
Çalıştıran
İşverenlerin
Yapılandırma
Başvurularının
e-Sigorta
Kananıyla
Gönderilmesi
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para
Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına
İlişkin Rehber

6552
sayılı
Kanunla
4/1-(a)
Sigortalılarına
İlişkin
Tahsis
Uygulamalarında
Yapılan
Değişiklikler
(Genelge 2014/29)
 6552 Sayılı Torba Yasa Kanunu
Kapsamında Üye Aidatları Hakkında
Duyuru
 Kasa ve Ortaklar Cari Hesap
Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Broşür
 6552 sayılı Kanunla İlişkin Dava ve İcra
Takibi Uygulamaları (Genelge 2014/30)
 6552 Sayılı Kanuna Göre Aidat
Borcu
Yeniden
Yapılandırma
Programı
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para
Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına
İlişkin Broşür
 Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarına
İlişkin Broşür
 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden
Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin
Tebliğ
 Aidat ve Gecikme Zamlarında
Yeniden Yapılandırma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content