close

Enter

Log in using OpenID

2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

embedDownload
2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu
“Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim”
Heybeliada, İstanbul
23 – 28 Haziran 2015
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
23-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Heybeliada’da 5. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu’nu
düzenleyecektir. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz’de Liderlik ve Değişim” olarak
belirlenmiştir.
Genel Çerçeve: Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, öncelikli olarak Avrupa Birliği, Rusya
Federasyonu ve Türkiye’nin paylaştığı ortak bölgeler olan Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz
bölgelerine odaklanmaktadır. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik
özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde enerji, ulaşım ve çevre gibi birçok konunun
yanı sıra kimlik, kültür ve demokrasi gibi soyut konularda da sinerji oluşturma imkanına sahip
bulunmaktadırlar. Kırım’ın ilhakı, Donets Havzası’nda süregelen kriz ve Batı’yla gergin ilişkiler
örneklerinde görüldüğü gibi, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki baskın rolü de Doğu Komşuları ve
Güney Akdeniz bölgelerini ön plana itmektedir. Diğer yandan, Güney Akdeniz’de (Akdeniz ve
Ortadoğu’yu kapsayan bölge) Suriye, Irak, Filistin, Mısır, İsrail, Türkiye, IŞİD, Hizbullah ve Kürtler gibi
devletler ve devlet-dışı farklı aktörler istikrarsız bir coğrafyada birlikte yaşama çabası
göstermektedirler.
Amaç: 2015 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, bu değişiklikleri ve sorunları liderlik ve değişim
perspektifinden tartışmayı, değerlendirmeyi ve anlamayı hedeflemektedir. Sonuç olarak, her
sunum ve tartışma, liderlik ve değişim temalarına odaklanarak yeni bir bakış açısı sunacak ve
katılımcılara fikirlerini ortaya koyabilecekleri bir zemin hazırlayacaktır. Oturumlardan bazıları coğrafi
bir odağa sahip olurken, diğerleri toplumsal cinsiyet, iş dünyasının rolü, demokratikleşme ve sivil
katılım gibi tematik içeriklere değinecektir. Bütün bu hususlar, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden
Profesör Benjamin Broome tarafından yönetilen ve katılımcıların ortaklaşa projeler hazırlayarak
bunları sundukları Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca tartışılacaktır.
Hedef Kitle: Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda,
çalışma, diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde
karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun hedef kitlesi, özellikle
Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç
profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve
iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş
aralığı 22-35’tir.
Ortaklarımız: CIES’in bu projesi, çeşitli uluslararası ortak ve sponsorların desteğini almaktadır.
Bugüne kadar bunlar arasında; Black Sea Trust for Regional Cooperation, Kadir Has Üniversitesi,
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı,
Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Friedrich Naumann Vakfı yer almaktadır.
Başvuru için son tarih 31 Mart 2015, Salı günüdür.
Program taslağı ve başvuru formuna http://cies.khas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
The Center for International and European Studies (CIES), Kadir Has University
Kadir Has Cad. Cibali, Istanbul 34230 Turkey
Tel.: +90.212.533.5765 ext. 4608 Fax: +90.212.531.3853 [email protected]
http://cies.khas.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content