close

Enter

Log in using OpenID

2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 13-14 Aralık 2014

embedDownload
2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde
2.Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014; Yıldız Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS
Derneği iş birliği ile düzenlenecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Türkiye değerlemeUzmanları Birliği, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği
ve Harita Mühendisleri İşadamları Derneği desteği ile 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik
Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecektir.
2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014, İnşaat ve finans sektörünü, yerel yönetim temsilcilerini, kamu
ve Özel Sektörprofesyonelleri ve akademisyenlerini, kentsel dönüşümün mevcut durum tespitini
değerlendirmek, kentsel dönüşümün uygulandığı ve uygulanacağı şehirler için fikirler geliştirmek
ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir tartışma platformunda bir araya getiriyor.
Kentsel dönüşümde toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan, kentsel Dönüşüm sürecinde
medyanın ve sürecin içinde yer alacak olan kentsel dönüşüm firmalarının bilinçlendirilmesine katkı
sağlayacak olan zirvede; "Mevcut Durum Değerlendirmesi", "Kentsel Dönüşümün Yatırım ve Finans
Boyutu", "Sermaye", "Kentsel Dönüşüm ile İvme Kazanacak Sektörler ", "Akıllı Yapılar
ve Enerji Verimliliği", "Kentleşme Politikası", "Kentsel Dönüşümde değerlemeYaklaşımları", "Değer
Esaslı Kentsel Dönüşüm", "Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri", "Kentsel Dönüşümün Sosyal ve
Medya Boyutu", "Toplum ve Birey Açısından Kent Kültürü", "Yaşlı ve Engelli Bireyler İçin Uygulama
Örnekleri", "Kentsel Dönüşümde Algı Yönetimi" konuları değerlendirilecektir.konuthaberleri.com
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ’ inde değerlendirilecek konular:
Kamu ve Özel Sektör temsilcileri, İnşaat ve finans sektörü yöneticileri, Türkiye'de kentsel
dönüşümü uygulayanBelediye başkanları ve akademisyenler gibi değerli konuşmacıların yer alacağı
zirve iki gün boyunca devam edecek oturumlardan oluşuyor. Oturum başlıkları aşağıda yer
almaktadır.
1.GÜN
• Mevcut Durum Değerlendirmesi
• Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu
• Kentsel Dönüşümün Yatırım ve Finans Boyutu
• Varlığa Dayalı Fon
• Kentsel Dönüşümün Vergi Boyutu
• Katılım Bankalarının Gayrimenkul Yatırım Fonu Kullanımları
• Bankaların Gayrimenkul Yatırım Fonu Kullanımları
2.GÜN
• Kentsel Dönüşüm ile İvme Kazanacak Sektörler
• Akıllı Yapılar ve Enerji Verimliliği
• Değer Esaslı Kentsel Dönüşüm
• Kentsel Dönüşümde Değerleme Yaklaşımları
• Kentsel Tasarım
• Kentsel Dönüşümde Yıkım ve hafriyat
• Kentleşme Politikası
• Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri
• Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Medya Boyutu
• Toplum ve Birey Açısından Kent Kültürü
• Kentsel Dönüşümde Çocuk Gelişimi
• Yaşlı ve Engelli Bireyler İçin Uygulama Örnekleri
• Kentsel Dönüşümde Algı Yönetimi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content