close

Enter

Log in using OpenID

almanca öğretmenliği lisans programı

embedDownload
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi
Hacettepe Universität, Pädagogische Fakultät, DaF-Abteilung
ÖĞRETİM PROGRAMI
LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS
I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
I. Semester (Winter)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
1. ADÖ 171 Almanca Dilbilgisi I
ADÖ 171 Deutsche Grammatik I
3
0
3
5
2. ADÖ 173 Sözlü İletişim Becerileri I
ADÖ 173 Mündliche
Kommunikationsfertigkeit I
3
0
3
4
3. ADÖ 175 Okuma Becerileri I
ADÖ 175 Fertigkeit Lesen I
3 0
3
4
4. ADÖ 177 Yazma Becerileri I
ADÖ 177 Fertigkeit Schreiben I
3 0
3
4
5. ADÖ 159 Türkçe I: Yazılı Anlatım
ADÖ 159 Türkisch I: Aufsatz
2 0
2
2
BEB 650 Grundkenntnisse und
Anwendung von EDV-Technologie
0 2
1
2
7. Seçmeli ADÖ 181 Bilgisayar I
Wahlpflichtfach ADÖ 181 Computer
I
2
2
3
5
8. EBB 147 Eğitim Bilimine Giriş
EBB 147 Einführung in die
Erziehungswissenschaften
3 0
3
4
20
30
6.
BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı
Toplam Kredi
II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
T
U K
Gesamtkredit
AKTSECTS
II. Semester (Sommer)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
T
U K
1. ADÖ 172 Almanca Dilbilgisi II
ADÖ 172 Deutsche Grammatik II
3
0
3
4
2. ADÖ 174 Sözlü İletişim Becerileri II
ADÖ 174 Mündliche
Kommunikationsfertigkeit II
3
0
3
4
3. ADÖ 176 Okuma Becerileri II
ADÖ 176 Fertigkeit Lesen II
3
0
3
4
4. ADÖ 178 Yazma Becerileri II
ADÖ 178 Fertigkeit Schreiben II
3
0
3
4
ADÖ 180 Kontrastive Landeskunde
3
0
3
4
6. Seçmeli ADÖ 182 Bilgisayar II
Wahlpflichtfach ADÖ 182 Computer
II
2
2
3
4
7. ADÖ 160 Türkçe II: Sözlü Anlatım
ADÖ 160 Türkisch II: Konversation
2
0
2
2
8.
EBB 148 Eğitim Psikolojisi
EBB 148 Erziehungspsychologie
3
0
3
4
Toplam Kredi
Gesamtkredit
23
30
5.
ADÖ 180 Karşılaştırmalı Ülke
Bilgisi
AKTSECTS
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi
Hacettepe Universität, Pädagogische Fakultät, DaF-Abteilung
ÖĞRETİM PROGRAMI
LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS
III. Yarıyıl (Güz Dönemi)
III. Semester (Winter)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
1.
ADÖ 271 Deutsche Grammatik III
3
0
3
5
ADÖ 273 Linguistik I
3
0
3
4
ADÖ 275 Ansätze des
fremdsprachlichen
Deutschunterrichts I
3
0
3
4
ADÖ 277 Deutsche Literatur I
3
0
3
4
ADÖ 281 Fertigkeit Lesen und
Schreiben für Fortgeschrittene I
3
0
3
4
Wahlfach (fakultativ)
2
0
2
5
EBB 279 Öğretim İlke ve
Yöntemleri
EBB 279 Lehrprinzipien und –
methoden
3
0
3
4
Toplam Kredi
Gesamtkredit
20
30
ADÖ 271 Almanca Dilbilgisi III
2. ADÖ 273 Dilbilim I
3.
ADÖ 275 Almanca Öğretiminde
Yaklaşımlar I
4. ADÖ 277 Alman Edebiyatı I
5.
ADÖ 281 İleri Okuma ve Yazma
Becerileri I
6. GK Seçmeli (serbest)
7.
IV. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
T
U K
AKTSECTS
IV. Semester (Sommer)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
T
U K
1. ADÖ 272 Karşılaştırmalı Dilbilgisi
ADÖ 272 Kontrastive Grammatik
3
0
3
3
2. ADÖ 274 Dilbilim II
ADÖ 274 Linguistik II
3
0
3
3
ADÖ 276 Ansätze des
fremdsprachlichen
Deutschunterrichts II
3
0
3
4
ADÖ 278 Deutsche Literatur II
3
0
3
3
3.
ADÖ 276 Almanca Öğretiminde
Yaklaşımlar II
4. ADÖ 278 Alman Edebiyatı II
AKTSECTS
5.
ADÖ 282 İleri Okuma ve Yazma
Becerileri II
ADÖ 282 Fertigkeit Lesen und
Schreiben für Fortgeschrittene II
3
0
3
3
6.
Seçmeli ADÖ 284 Bilimsel
Araştırma Yöntemleri
Wahlpflichtfach ADÖ 284
Wissenschaftliche
Forschungsmethoden
2
0
2
5
7.
ADÖ 286 Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
ADÖ 286 Lehrtechnologien und
Materialentwicklung
2
2
3
5
EBB 278 Messen und Bewerten
3
0
3
4
23
30
8. EBB 278 Ölçme ve Değerlendirme
Toplam Kredi
Gesamtkredit
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi
Hacettepe Universität, Pädagogische Fakultät, DaF-Abteilung
ÖĞRETİM PROGRAMI
LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS
V. Yarıyıl (Güz Dönemi)
V. Semester (Winter)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
1. ADÖ 373 Dil Edinimi
ADÖ 373 Spracherwerb
3
0
3
3
T
U K
AKTSECTS
2.
ADÖ 377 Özel Öğretim
Yöntemleri I
ADÖ 377 Spezifische Lehrmethoden I
2
2
3
4
3.
ADÖ 379 Edebi Metin İnceleme
ve Öğretimi I
ADÖ 379 Analyse und Didaktik von
literarischen Texten I
3
0
3
3
4.
Seçmeli ADÖ 381 Çeviri I
Wahlpflichtfach ADÖ 381 Übersetzung
I
2
0
2
4
5. ADÖ 383 Bilimsel Dil Analizi I
ADÖ 383 Wissenschaftliche
Sprachanalyse I
2
0
2
3
6. Seçmeli ADÖ 385 Etkili İletişim
Wahlpflichtfach ADÖ 385 Effektive
Kommunikationsfertigkeit
3
0
3
6
7. Seçmeli ADÖ 389 Bilim Tarihi
Wahlpflichtfach ADÖ 389 Geschichte
der Wissenschaften
2
0
2
4
8. EBB 391 Sınıf Yönetimi
EBB 391 Klassenleitung
2
0
2
3
20
30
Toplam Kredi
VI. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Gesamtkredit
VI. Semester (Sommer)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
T
U K
AKTSECTS
1.
ADÖ 374 Çocuklara Yabancı Dil
Öğretimi
ADÖ 374 Fremdsprachendidaktik für
junge Lerner
2
2
3
4
2.
ADÖ 378 Özel Öğretim
Yöntemleri II
ADÖ 378 Spezifische Lehrmethoden II
2
2
3
5
3.
ADÖ 380 Edebi Metin İnceleme
ve Öğretimi II
ADÖ 380 Analyse und Didaktik von
literarischen Texten II
3
0
3
4
4.
Seçmeli ADÖ 382 Çeviri II
Wahlpflichtfach ADÖ 382 Übersetzung
II
2
0
2
4
5.
ADÖ 384 Bilimsel Dil Analizi II
ADÖ 384 Wissenschaftliche
Sprachanalyse II
2
0
2
3
6.
Seçmeli ADÖ 386 Türkiye’de
Yabancı Dil Öğretim Tarihi
Wahlpflichtfach ADÖ 386 Geschichte
der Fremdsprachendidaktik in der
Türkei
2
0
2
4
7.
Seçmeli ADÖ 390 Topluma
Hizmet Uygulamaları
Wahlpflichtfach ADÖ 390 Sozialdienste
1
2
2
6
Toplam Kredi
Gesamtkredit
17
30
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi
Hacettepe Universität, Pädagogische Fakultät, DaF-Abteilung
ÖĞRETİM PROGRAMI
LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS
VII. Yarıyıl (Güz Dönemi)
VII. Semester (Winter)
No Dersin Kodu ve Adı
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
T
U K
AKTSECTS
1.
ADÖ 471 Almanca Ders Kitabı
İncelemesi
ADÖ 471 Analyse von DaF-Lehrwerken
2
2
3
5
2.
ADÖ 473 Almanca Materyal
Geliştirme ve Uyarlama
ADÖ 473 Materialerstellung –
Adaptation für DaF
2
2
3
5
3. ADÖ 475 Bilimsel Dil Analizi III
ADÖ 475 Wissenschaftliche
Sprachanalyse III
2
0
2
3
4. ADÖ 477 Okul Deneyimi
ADÖ 477 Schulerfahrung
1
4
3
7
5.
Seçmeli ADÖ 479 Alm. Ögr.
Programları
Wahlpflichtfach ADÖ 479 DaF-Curricula
2
0
2
4
6.
AIT 203 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
AIT Atatürks Prinzipien und
Revolutions-Geschichte I
2
0
2
2
PDR 494 Lernberatung
3
0
3
4
18
30
7. PDR 494 Rehberlik
Toplam Kredi
VIII. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
No Dersin Kodu ve Adı
Gesamtkredit
VIII. Semester (Sommer)
Bezeichnung der
Lehrveranstaltung
T
U K
AKTSECTS
1.
ADÖ 472 Alan Eğitiminde
Eğilimler
ADÖ 472 Tendenzen in der
Fachdidaktik
2
0
2
3
2.
Seçmeli ADÖ 476 Kültürlerarası
Öğrenme ve Öğretme
Wahlpflichtfach ADÖ 476
Interkulturelles Lernen und Lehren
2
0
2
5
3.
ADÖ 478 Öğretmenlik
Uygulaması
ADÖ 478 Schulpraxis
2
6
5
13
4.
AIT 204 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
AIT 204 Atatürks Prinzipien und
Revolutions-Geschichte II
2
0
2
2
Wahlfach
2
0
2
4
EBB 498 Türk Eğitim Sistemi ve
Okul Yönetimi
EBB 498 Das Türkische
Bildungssystem und Schulorganisation
2
0
2
3
Toplam Kredi
Gesamtkredit
15
30
5. Seçmeli (serbest)
6.
T: Theoretische Stunden
U: Praktische Stunden
K: Kreditstunden
ECTS: Europäisches Kredit –Transfersystem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
493 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content