close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015_güz_mazaret_sınavı_uygun_görülmeyenler

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 08/12/2014-69934
*BEKAM7UM*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:
:
64481593-106.04/
Mazeret Sınavına Girmesi Uygun
Görülmeyenler
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Fakültemiz, Fakülte Yönetim Kurulu'nun 03/12/2014 tarih ve 2014/43 nolu toplantısında
alınan 6 sıra sayılı karar aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğini bilginize rica ederim.
Prof.Dr. Cüneyt OYSU
Dekan a.
Dekan Yardımcısı
6- Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören ve 2014-2015 Güz yarıyılı ara sınavlarına giremeyen
öğrencilerin özür sınavına girmek için yaptıkları başvuruları sonucunda, kayıtlı oldukları Bölüm
Başkanlıklarından gelen yazılar ile öğrencilere ait belgeler incelendi;
Aşağıda numarası, adı soyadı ve Bölümü belirtilen öğrencilerin, 2014-2015 Öğretim yılı Güz yarıyılı
ara sınav özürlerinin tabloda belirtilen açıklamalara dayanarak, KOU Önlisans-Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince reddine; öğrencilere ilan panolarında
duyurulmak üzere Öğrenci İşleri Şefliği ile ilgili Bölümlere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
EK :
Tablo
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Ercan ALKAN
Mevcut Elektronik İmzalar
CÜNEYT OYSU (Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Dekan Yardımcısı) 08/12/2014 10:22
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel:(262) 303 30 03 Faks:(262) 303 30 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://mf.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
S.
NO
1.
2.
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
140201071
140202113
Murat AKÇAM
Akil SEVİM
Bilgisayar
Bilgisayar
BAŞVURU
TARİHİ
11/11/2014
Mühendislik
Tamamlama
Öğrencisi
ÖZÜRÜNÜN UYGUN
GÖRÜLMEME GEREKÇESİ
Gerekçesi uygun görülmemiştir
Talep ettiği dersin sınava girmiştir
1.
120217145
Yiğit TÜCCAR
Makina
24/11/2014
Roporu yok
1.
080227027
Yiğit Emre TIRAŞ
Harita
25/11/2014
Uzaktan Algılama (Öğrenci bu
dersi seçmediği halde sınav
talebinde bulunmuştur.)
Mühendislik Ölçmeleri (Sınav
saati 10:00 olmasına karşın saat
14:00’te yapılan sınavlara katılmış
ve aynı günün gecesinde 20:45’te
sağlık raporu almıştır.)
1.
2.
3.
050207017
100208013
130207080
Elo. Hab.
Elo. Hab.
Elo. Hab.
25/112014
24/11/2014
13/11/2014
4.
140208098
Atanur ERDOĞAN
Batuhan HAKAN
Abdulkerim
YILDIZOĞLU
Sinan ÇORBACIOĞLU
Elo. Hab.
21/11/2014
5.
130207007
İbrahim Levent BİLGİN
Elo. Hab.
13/11/2014
1.
130809042
Bilgehan ŞAHİN /ÜSD
Jeoloji
20/11/2014
Raporu 3 gün olup,23/11/2014
tarihli sınavı kapsamamaktadır.
1.
120221060
Nagehan Merve
YALÇIN
Kimya
17/11/2014
FEF110 Uyg.Analitik Kimya
(Taslak Program Bölüm Öğrenci
Temsilcisi tarafından öğrencilere
sorulmak üzere Facebook’a
konulmuş. Ancak resmi program
Bölüm Duyurular sayfasında ilan
edildi.)
Geçersiz Rapor
Geçersiz Rapor
Özrü yönetmeliğe göre geçerli
değildir.
Özrü yönetmeliğe göre geçerli
değildir.
Özrü yönetmeliğe göre geçerli
değildir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content