close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015_güz_mazaret_sınavı_uygun_görülenler

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/12/2014-70425
*BE6PM2JZ*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:
:
64481593-302.04.07/
Mazeret Sınavına Girmesi Uygun
Görülenler
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Fakültemiz, Fakülte Yönetim Kurulu'nun 03/12/2014 tarih ve 2014/43 nolu toplantısında alınan 5 sıra
sayılı karar aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğini bilginize rica ederim.
Prof.Dr. Cüneyt OYSU
Dekan a.
Dekan Yardımcısı
5- Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören ve 2014-2015 Güz yarıyılı ara sınavlarına giremeyen öğrencilerin
özür sınavına girmek için yaptıkları başvuruları sonucunda, kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarından gelen
yazılar ile öğrencilere ait belgeler incelendi;
Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören ekli listede numarası, adı soyadı ve özür sınavına gireceği dersleri
belirtilen öğrencilerin, 2014-2015 Öğretim yılı Güz yarıyılı ara sınav özürlerinin kabulüne ve özür sınavlarının
KOU Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince yapılmasının uygun
olduğuna; öğrencilere ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Şefliği’ne ve gereği için ilgili Bölümlere bildirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
EK :
Listeler
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Mevcut
Elektronik İmzalar
Başkanlığına
Ercan ALKAN
CÜNEYT
OYSU (Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Dekan Yardımcısı) 09/12/2014 17:47
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel:(262) 303 30 03 Faks:(262) 303 30 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://mf.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6PM2JZ*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel:(262) 303 30 03 Faks:(262) 303 30 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://mf.kocaeli.edu.tr/
SIRA
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
140223089
Mekatronik
2.
140223090
3.
140223088
4.
140224084
5.
140224081
Kürşat YARAR (Müh.
Tamamlama)
Sefa YARAR (Müh.
Tamamlama)
Erdem KALYONCU
(Müh. Tamamlama)
Recep ŞEN
(Müh. Tamamlama)
Hakan KÜÇÜKEROĞLU
(Müh. Tamamlama)
6.
140224082
Mekatronik
7.
140224083
8.
9.
100224047
100223039
10.
11.
12.
100223056
100224032
090224012
Mehmet Burak DİKER
(Mühendislik
Tamamlama)
Çağatay ABAY
(Müh. Tamamlama)
Ali Rıza BİLGİN
Durdu Mehmet
ÖZDEMİR
Hüseyin KARAHAN
Erdi SAYAR
Canberk ARICAN
13.
14.
080223052
070223046
Hakan EKİNCİ
Muhammed ŞİMŞEK
Mekatronik
Mekatronik
15.
16.
17.
18.
120223019
120223005
120223026
090224013
Ahmet ÖZER
Murat KAPDIKAÇTI
Erdem ÜNAL
Ahmet İBİŞ
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
19.
110223009
Mekatronik
20.
21.
22.
110223037
130224073
080224006
Muhammed Emin
YILDIRIM
Mehmet Faruk TAŞAN
Erdoğan ÇAM
Abdurrahman
ERTUĞRUL
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
080201079
100201004
110201045
120201048
110201046
100201003
110201078
Shentm MOUSSAFARHAT
Emrullah İLBASAN
Ahmet Alp KUŞPINAR
Aslı ARATOĞLU
Mehdi KAPSAL
Abdullah Arif UYANIK
Büşra ÇATAK
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
8.
9.
10.
070201029
110201051
140201118
Abdulselam BASIN
Merve GÜLAY
Aydın ALTIN
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
SIRA
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
Mekatronik
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Mühendislik Matematiği
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Mühendislik Matematiği
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Mühendislik Matematiği
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Mekatronik Tasarım-Sistem Dinamiği
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Mühendislik Matematiği-Mikroişlemciler
Mekatronik Tasarım-Sistem Dinamiği
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Mühendislik Matematiği-Mikroişlemciler
Mekatronik Tasarım-Sistem Dinamiği
Endüstriyel Otomasyon Haberl.
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik/Pnömatik
Termodinamik
Bulanık Mantığa Giriş
Mekatronik Tasarım
Mekatronik Tasarım
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Robotik ve Otomasyon Sistemleri
Sayısal Tasarım-Sayısal İşaret İşlemeye Giriş
Mekatronik Tasarım-Robotik ve Otomasyon
Sistemleri
Elektrik Devre Temelleri
Termodinamik
Termodinamik
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik/Pnömatik
Mühendislik Matematiği-Teknik Mekanik I
Termodinamik
Akışkanlar Mekaniği-Mikroişlemciler
Termodinamik
Akışkanlar Mekaniği
Elektrik Devre Temelleri
Mikroişlemciler-Termodinamik
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
İşaret ve Sistemler
Bulanık Mantık
Diferansiyel Denklemler
İşletim Sistemleri
Sayısal Yöntemler
Diferansiyel Denklemler
Bilg. Müh. Matematik Uyg.-Veri Maden.
Giriş
Bilgisayar Ağları-Bilg. Labv. I.
-Bilgisayar Grafikleri
Nesneye Yön. Programlama-Bilgisayar
Ağları-Kesikli Matematik-İşletim Sistemleri
-Mantiksal Tas. Ve Uyg.-Veri Yap. Ve
Algoritma
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
140201130
140201123
080201017
120201104
100201082
090201027
100201004
130202023
130202001
110202094
120202024
120202020
140202022
100202012
Yakup ALBAYRAK
Ahmet Ali İSTİT
Kenan YARIMKALE
Ozan PAK
Cem KARAASLAN
Abdurrahman ÜLKER
Emrullah İLBASAN
Semih KALAYCI
Kaan KILIÇ
Melek KURT
Furkan Faik ŞANLI
Ahmet HAN
Sena ÇUBUK
Oğuzhan ÇAKIR
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
25.
26.
27.
28.
29.
30.
120202057
120202020
120202102
120202042
140202096
110202091
Ceylan AKSU
Ahmet HAN
Şener KÜÇÜKANNE
Ceren ALTUNSOY
Ahmet AKGÜL
Melek KURT
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
31.
32.
33.
120202076
140202111
140202107
Abdurrahman ALKAYA
Kerem ÇINAR
Mesut YANMAZ
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
34.
140202108
Alican SELANİK
Bilgisayar
35.
36.
37.
38.
140202112
110201002
110201105
140202106
Osman SELVİ
Numan YAĞUZLUK
Mesut BİLİR
Eren ÖZDEMİR
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
Bilgisayar
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
2.
3.
4.
110214043
140213036
100214047
070214040
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
5.
6.
7.
8.
090213046
110214050
140213020
110213038
Tunahan YILDIRIM
Esma ÇETİN
Ali Oğuzcan ŞAP
Halil İbrahim
YÜKSELGÜN
Vedat DİPSİ
Oğuz GÜRBÜZ
Melik ERDEM
Doğukan ALKAN
9.
110213051
Rabia ÇİMEN
Jeofizik
10.
090214043
Rauf ALTAÇ
Jeofizik
11.
110214017
Birol DEMİRTAŞ
Jeofizik
12.
13.
090214004
110213007
Özlem ULAŞ
Yaşar AYDOS
Jeofizik
Jeofizik
SIRA
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Kesikli Matematik-Bilgisayar Ağları
Kesikli Matematik
Sayısal Yöntemler
Bilgisayar Ağları-Fizik I
Matematik I-İşaret ve Sistemler
Bilg. Müh. Matematik Uyg
Bilg. Müh. Matematik Uyg.
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
Bilg. Yaz. Yeni Gelişmeler
Programlama I
Yazılım Proje Yönetimi-Veri Madenciliğine
Giriş-Bulanık Mantık
Sayısal Yönetemler
Sayısal Yöntemler
Diferansiyel Denklemler
Sayısal Yöntemler
Matematik I
Programlanabilir Yapılar-Matematik I
-İşaret ve Sistemler
Java Programlama
Kesikli Matematik-Bilgisayar Ağları
Nesneye Yön. Programlama-Bilgisayar
Ağları-Kesikli Matematik-İşletim Sistemleri
-Mantiksal Tas. Ve Uyg.
Nesneye Yön. Programlama-Bilgisayar
Ağları-Kesikli Matematik-İşletim Sistemleri
-Mantiksal Tas. Ve Uyg.-Veri Yap. Ve
Algoritma
-Kesikli Matematik
Bilg. Müh. Matematik Uyg.
Bilg. Müh. Matematik Uyg.
Atatürk İlk. Ve İnk Tarihi I
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
JFZ213-Jeomanyetizma
Jeofizikte Ölçme ve Harita Bilgisi
Fizik I
Jeofizikte Potansiyel Teori-Sismotektonik
Diferansiyel Denklemler
Jeomanyetizma-Coğrafi Bilgi Sistemleri
Sismoloji I
Diferansiyel Denklemler
Sismoloji I-Kalite Süreci ve İş Etiği
Uzay Araştırmalarında Jeofizik Yöntemler
Sayısal Yöntemler-Sismoloji I
Kalite Süreci ve İş Etiği
Jeofizikte Ölçme ve Harita Bilgisi
Jeotermal Aramalarda Jeofizik Yöntemler
Paleo ve Arkeomanyetizma
Jeofizikte Ölçme ve Harita Bilgisi
Sismotektonik
Sismotektonik
Kalite Süreci ve İş Etiği
14.
15.
120213073
110213009
Kubilay SARI
Rabia ÇELİK
Jeofizik
Jeofizik
16.
17.
110213010
100214032
Faruk ŞAHİN
Kerem YÜKSEL
Jeofizik
Jeofizik
18.
100213006
Canan KOCAGÖZ
Jeofizik
19.
20.
21.
22.
130213034
110214058
110214025
090213053
Recep GÜMÜŞ
Büşra ÇAVDAR
Melih Cem BOLAT
Osman KAHRAMAN
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
23.
100213052
Ebru TOZLU
Jeofizik
24.
25.
26.
110214050
100213072
090213080
Oğuz GÜRBÜZ
İbrahim GÜLER
Yunus Emre KURT
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
27.
110213077
Zerrin HIŞIR
Jeofizik
28.
120213040
Elif Ceren ÇELİK
Jeofizik
29.
110213068
Afra Betül KEYİK
Jeofizik
30.
110214081
Mustafa KARABULUT
Jeofizik
31.
120213019
Sena İBLİKÇİ
Jeofizik
32.
33.
120213006
090213033
Ahmet Alper İŞÇİN
Meral ALKAN
Jeofizik
Jeofizik
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
110214034
110214023
100214036
100214047
120213073
110213038
110213048
110213007
140213036
120213017
140213001
100213062
14021304
Osman Efe GÜNER
Ahmet GÜLER
Burçin YILMAZ
Ali Oğuzcan ŞAP
Kubilay SARI
Doğukan ALKAN
Yağmur ANT
Yaşar AYDOS
Esma ÇETİN
Esra ÇOCUK
Kübra ÇELİKYILMAZ
Aylin KIRCA
Gürhan KESKİN
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
47.
140213039
Ünal DEMİR
Jeofizik
Sismoloji I
Sismotektonik--Yasa ve Yönetmeliklerle İş Hayatına Hazırlık-Maden Jeofiziği
Kalite Süreci ve İş Etiği-Sismoloji I
Diferansiyel Denklemler
Jeofizikte Lineer Cebir Uygulamaları
Jeofizikte Lineer Cebir Uygulamaları
Sismik Yorumlama-Yasa ve Yönetmeliklerle
İş Hayatına Hazırlık
Diferansiyel Denklemler
Sismik Yorumlama
Diferansiyel Denklemler-Sismik Yorumlama
Bilimsel Yazım Kuralları
Uzay Araştırmalarında Jeofizik Yöntemler
Fizik I--Jeofizik Mühendisliğine Giriş
Jeofizikte Ölçme ve Harita Bilgisi
Jeotermal Aramalarda Jeofizik Yöntemler
Kimya-Sismolojiye Giriş
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
Yasa ve Yönetmeliklerle İş -Hayatına
Hazırlık-Maden Jeofiziği
Yasa ve Yönetmeliklerle İş Hayatına
Hazırlık-Maden Jeofiziği
Diferansiyel Denklemler
Jeofizikte Lineer Cebir Uygulamaları
Yasa ve Yönetmeliklerle İş Hayatına
Hazırlık--Maden Jeofiziği
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
Jeofizikte Lineer Cebir Uygulamaları
Diferansiyel Denklemler
Jeof. Temel Elk. Ve Elektronik Bilgisi
Jeof. Elektrik Yorumlama
Mikrotremor ve Uygulamaları
Kalite Süreci ve İş Etiği-Jeotermal
Aramalarda Jeofizik Yöntemler
Paleo ve Arkeomanyetizma-Bilimsel Yazım
Kuralları-Jeof. Lineer Cebir Uyg.
Yasa ve Yönetmeliklerle İş Hayatına Hazırlık
Sismik Yorumlama-Diferansiyel Denklemler
Zemin ve Kaya Mekaniği
Fortran Programlama
Elektrik Arama
Diferansiyel Denklemler
Türk Dli I-Sismik Yorumlama
Zemin ve Kaya Mekaniği-Genel Jeoloji
Sismik Yorumlama-Süzgeç Teknikleri
Matematik I
Diferansiyel Denklemler
Matematik I
Süzgeç Teknikleri
Fizik I-Kimya-Jeofizikte Ölçme ve Harita
Bilgisi-Diferansiyel Denklemler- Elektrik
Arama- Jeofizikte Veri İşlem I
Jeomanyetizma-Sismolojiye Giriş
Bilimsel Yazım Kuralları
Fizik I-Kimya-Jeofizik Mühendisliğine Giriş
48.
140213041
Zeynep KÜÇÜKZİBEK
Jeofizik
49.
50.
100213052
120213043
Ebru TOZLU
Can MIHÇIYAZGAN
Jeofizik
Jeofizik
51.
130213036
Rıdvan GÖNÜLTAŞ
Jeofizik
52.
53.
54.
090403135
100213087
120213084
Shoto GERBORİDZE
Uğur TİRE
Seda SUBAŞI
Jeofizik
Jeofizik
Jeofizik
55.
080214033
Tuğçe Irmak ÇOKKOSKA
Jeofizik
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
1.
070217073
Makina
2.
3.
4.
5.
100217124
090217043
090217083
080217080
Fatih Mehmet
AKOĞLAN
Serdar KARA
Selim ÜNAL
Abdullah ALTUN
Burak GÖNÜL
6.
7.
8.
9.
110217050
130217012
120217065
080217137
Semih DURSUN
Olcaytu YILMAZ
Ahmet TAŞ
M.Hüseyin TOKMAK
Makina
Makina
Makina
Makina
10.
11.
12.
13.
110217008
080217003
120217065
100217150
Can SAF
Mustafa YAVŞAN
Ahmet TAŞ
O.Taner OSMAN
Makina
Makina
Makina
Makina
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
110217141
120217153
080217012
110217082
130217043
100217094
100217147
Ferhat SAĞLAM
Volkan DEMİRCİOĞLU
Furkan ÇETİN
Damla DEMİR
Şahan SARIOĞLU
Özgür ÇELEBİ
M.Mehmet AYDIN
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
21.
110217152
Alemdar ÇİĞDEMTEKİN
Makina
22.
23.
24.
25.
26.
070217138
090217111
070217073
090217029
080217012
Çağdaş Ünlü
Erdi Topkaya
F.Mehmet AKOĞLAN
Suat KOÇ
Furkan ÇETİN
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
SIRA
BÖLÜM
Makina
Makina
Makina
Makina
Diferansiyel Denklemler- Elektrik Arama
Jeofizikte Veri İşlem I- Jeomanyetizma
Sismolojiye Giriş- Bilimsel Yazım Kuralları
Fizik I-Diferansiyel Denklemler- Elektrik
Arama- Jeofizikte Veri İşlem I
Jeomanyetizma-Sismolojiye Giriş
Bilimsel Yazım Kuralları Jeofizikte Ölçme
ve Harita Bilgisi-Jeofizikte GMT
Uygulamaları
Matematik I
Jeomanyetizma-Sismoloji I-Sismotektonik
Sismik Yorumlama-Sismolojiye Giriş
Yasa ve Yönetmeliklerle İş Hayatına
Hazırlık-Zemin ve Kaya Mekaniği
Elektrik Arama-Süzgeç Teknikleri
Kimya- Yasa ve Yönetmeliklerle İş Hayatına
Hazırlık-Türk Dili I-Süzgeç Teknikleri
Deprem Bilimine Giriş
Fizik I-Jeomanyetizma
Sondaj Tek.-Jeotermal Aramalarda Jeofizik
Yönt.-Jeofizikte gmb Uyg.
Su Yapılar-Süzgeç Teknikleri
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Isı Transferi-Toplam Kalite Yönetimi
Malzeme Bilimine Giriş
Hydroulic Machinery
Hidrolik Makinalar
Hidrolik Makinalar-Teknik Resim
Mühendislik Plastikleri-Makine Dinamiği
Taşıma Tekniği I-Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği
Makine Dinamiği
Malzeme Bil. Giriş-Welding Technology
Mak. Elemanlarında Güv.-Mukavemet I
Modern Üretim Yön.
Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği-Taşıma Tek. I
Mukavemet I
Mukavemet-Makine Dinamiği
Dynamics-Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği
Kimya I
Makine Dinamiği-Taşıma Tekniği I
Makine Dinamiği
Numerical Analysis
Döküm Tekniği
Makine Dinamiği-Taşıma Tekniği
Termodinamik II
Taşıma Tekniği I-Makine Elemanları I
Kaynak Metalurjisi-Malzeme Bilimine Giriş
Toplam Kal. Yönetimi
Toplam Kal. Yönetimi
Makine Dinamiği
Endüstriyel Hidrolik-Pnömatik
Makine Elemanları-Bilgisayar Dest. Tasarım
Termodinamik II
27.
28.
29.
30.
31.
32.
090217073
100217150
120217074
070217033
100217058
070217013
Emre TÜRKER
Onur Taner Osman
Ömer Faruk TAN
F.Mehmet AKOĞLAN
Cem YAĞIZ
A.Kerim ŞEN
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
110217151
090217129
090217057
100217042
110217050
050217031
090217043
090217007
080217070
120217025
140217161
Ramazan KARAEL
Ö.Murat GÜLTEKİN
Mehmet ÖZCAN
Ömer ÇAKIR
Semih DURSUN
Gökay ÇİFTÇİ
Selim ÜNAL
Burak YURDADUR
Savaş DENİZ
Abdullah ABANOZ
Abdullah TOKGÖZ
Müh. Tamamlama
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
44.
140217165
Makina
45.
140217169
46.
140217174
47.
140217163
48.
140217175
49.
140217172
50.
140217170
Metin GÜNAYDIN
Müh. Tamamlama
Sinan DURMAZ
Müh. Tamamlama
İlhan ATALAY
Müh. Tamamlama
Gökhan SEVİM
Müh. Tamamlama
Ali TURHAN
Müh. Tamamlama
M.Gökay İSPİRGİL
Müh. Tamamlama
Rıfat Ulaş EKİNCİ
Müh. Tamamlama
51.
140217164
Makina
52.
140217168
Makina
Diferansiyel Denklemler
53.
140217175
Tuba ERDEM
Müh. Tamamlama
Bayram İPEK
Müh. Tamamlama
Ali TURHAN
Müh. Tamamlama
Diferansiyel Denklemler-Dinamik
Makine Dinamiği-Isı Transferi
Diferansiyel Denklemler-Dinamik
Makine Dinamiği
Diferansiyel Denklemler-Dinamik
Makine Dinamiği
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi-Mukavemet I
Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Makina
54.
130218147
Metin TANYEL
Makina
55.
56.
070218027
100218056
Enver Onur BOYLU
Yusuf KURUTLU
Makina
Makina
57.
58.
100218047
120218063
Batuhan CANKURT
E. Çağatay ADA
Makina
Makina
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
120218150
100218080
120218034
120218085
100218020
100218018
100218070
140218146
Savaş KOÇ
İbrahim YILDIRIM
Gürkan KURUCAN
Akın GÜNEŞ
Sertaç AKIN
Melek ÖZKAN
A.İnal GÜVEN
İsa Emre TEK
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi-Mukavemet I
Teknik Resim-Matematik I-Malz.Bil. Giriş
Diferansiyel Denklemler-Dinamik
Hidrolik Makinalar
Döküm Tekniği-Mukavemet
Makine Dinamiği-Dynamics
Numerical Analysis-Termodinamik II
Döküm Tekniği
Makine Dinamiği-Diferansiyel Denklemler
Makine Elemanları-Numerical Analysis
Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği
Makine Dinamiği
Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği-Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği-Diferansiyel Denklemler
Motor Vehicles-Makine Dinamiği
Malzeme Bil. Giriş
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Akışkanlar Mekaniği
Numerical Analysis
Physics I
Makine Elemanları I-Termodinamik II
Termodinamik II
Dideransiyel Denk.-Akışkanlar Mek. II
Sayısal Çöz.-Makine Elm. I-Lineer Cebir
Çelik Üretim Tek.Geliş.-Termodinamik II
Makine Dinamiği-Diferansiyel Denklemler
Çelik Üretim Tek.Geliş.
Termodinamik II
Termodinamik II
Termodinamik II
Çelik Üretim Tek.Geliş.
Çelik Üretim Tek.Geliş.
Bilgisayar Destekli Tas.
Termodinamik II
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi
Makine Dinamiği-Diferansiyel Denklemler
Sayısal Çözümleme-Dinamik-Isı Transferi
Makine Dinamiği-Makine Elm. I
Sayısal Çözümleme-Dinamik
Makine Dinamiği-Dinamik
67.
68.
69.
110218110
080218021
110218036
Arda AYTUĞLU
Tayfun GENEZ
Mehmet UZUNER
Makina
Makina
Makina
70.
71.
110218029
090218030
Şafak PEKEL
Y.Emre ERDURMAZ
Makina
Makina
72.
73.
74.
75.
130218137
110218006
080218050
110218026
Mesut AYIK
Onur KERVAN
Selçuk BALÇIK
Tuncay ÇOKTAŞAR
Makina
Makina
Makina
Makina
76.
77.
78.
110218099
110218024
100218158
İbrahim KAYA
Ferhat ATEŞ
Ayla Eda AKNAM
Makina
Makina
Makina
79.
80.
81.
82.
100218020
110218074
100218084
110218024
Sertaç AKIN
Ozan DOĞRU
Yağmur DEMİROK
Ferhat ATEŞ
Makina
Makina
Makina
Makina
83.
070218027
E.Onur BOYLU
Makina
84.
080218131
Hüseyin CİNASOĞLU
Makina
85.
86.
87.
100218012
110218036
110218045
E.Sena ÇAKMAZ
Mehmet UZUNER
A.Özer UYUMSAL
Makina
Makina
Makina
88.
100218105
Ezgi TÜRKMEN
Makina
89.
100218135
Asaf SARIEROĞLU
Makina
90.
91.
92.
93.
110218148
130218145
110218092
100218117
Makina
Makina
Makina
Makina
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
080218147
110218027
100218019
110218100
070218049
100218139
110218105
100218143
110218018
100218048
140218164
Ali AZAZİ
Gülüzar ALTOP
Mustafa KASAPOĞLU
Tolga
BÜYÜKHATİPOĞLU
B.Sami ÖZCAN
S.Ahmet KILIÇ
Berkcan DİNÇER
Okan ÇELİK
Yaşar SEĞMEN
Çetin ARAS
Hüseyin BAYRAKTAR
Dinçer GÜMRÜKÇÜ
E.Uğur KANDIRA
Sezai DEMİREZEN
Kazım YAVUZER
Müh. Tamamlama
105. 140218159
Murat USLUOĞLU
Müh. Tamamlama
Makina
106. 140218166
Burak DOĞRUL
Müh. Tamamlama
Makina
107. 140218160
Vedat KAŞOTURACAK
Müh. Tamamlama
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makine Elm. I
Makine Dinamiği-Akışkanlar Mek. II
Dynamics-Numerical Analysis-Makine
Elm.I
Mukavemet I
Alternatif Enerji Kayn.-Makina Elm. I
Sayısal Çözümleme
Machine Dynamics
Makine Elemanları I
Hidrolik Makinalar
Numerical Analysis-Makine Elemanları I
Termodinamik II
Dynamics
Heat Transfer
Döküm Tekniği-Çelik Üretim Tekn.
Termodinamik II
Hidrolik Makinalar-Malzeme Bilimine Giriş
Malzeme Bilimine Giriş
Welding Technology
Welding Technology-Malzeme Bilimine
Giriş-İş Hayatına Hazırlık-Döküm Tekniği
Makine Dinamiği-Enerji Yönetimi
Mühendislik Plastikleri
Dinamik-Mühendislik Plastikleri
Mukavemet I
Toplam Kalite Yönetimi
Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler-Makine Elemanları
Numerical Analysis
Makine Dinamiği-Taşıma Tekniği I
Dynamics-Alternatif Enerji Kaynakları
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Taşıma Tekniği I
Döküm Tekniği-Makine Dinamiği
Fluid Dynamics-Dynamics
Chemistry-Diferansiyel Denklemler
Termodinamik II
Termodinamik II
Termodinamik II
Dynamics-Fluid Dynamics II
Termodinamik II
Hidrolik Makinalar -Teknik Resim I
Bilgisayar Destekli Tas.
Termodinamik II
Bilgisayar Destekli Tas.
Fluid Dynamics II-Welding Technology
Termodinamik II
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi-Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi-Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi-Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
108. 140218162
Yusuf YAĞCI
Müh. Tamamlama
Onur ER
Müh. Tamamlama
Makina
Makina
120. 130217100
121. 140217124
122. 090217041
Kazım YAVUZER
Müh. Tamamlama
Nihat YILDIRIM
Müh. Tamamlama
Aykut ILGIN
Müh. Tamamlama
Sedat FİDAN
Müh. Tamamlama
Recep AKSOY
Müh. Tamamlama
Vedat MAMAK
Müh. Tamamlama
Eyyüp KILIÇARSLAN
Müh. Tamamlama
R. Buğra ALPAGUT
Müh. Tamamlama
Fatma ÇOKGÜLER
Müh. Tamamlama
Köksal CANSIZ
Müh. Tamamlama
Barış IŞIK
M.Kaan ÖZCAN
İnkılap KAYABAŞI
123.
124.
125.
126.
080217069
060218006
080218131
110217142
Ali ORKAN
Ahmet TEMUR
Hüsayin CİNASOĞLU
Erdinç TEZBAŞARAN
Makina
Makina
Makina
Makina
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
2.
3.
970209045
080209074
Hanife SAYIN
Aras BİLGİÇ
Endüstri
Endüstri
090209023
Kazım TOPRAK
Endüstri
4.
5.
6.
090210034
090209062
Naci BENGİ
Zerrin GÜLDAŞ
Endüstri
Endüstri
090210004
R. Begüm DALKIRAN
Endüstri
7.
8.
9.
10.
090210060
100209079
100209089
Gülşah AKAR
Nuri TAVASLI
Ezgi TAKMAZ
Endüstri
Endüstri
Endüstri
100209113
Gökhan GÜNEŞ
Endüstri
11.
12.
100209081
Ayfer TURGUT
Endüstri
100209099
Gökhan DEMİRCİ
Endüstri
13.
14.
15.
100209003
100209107
Özkan BİNGÜL
Saret ALTIN
Endüstri
Endüstri
100209079
Nuri TAVASLI
Endüstri
109. 140218168
110. 140218164
111. 140218158
112. 140218165
113. 140218152
114. 140218161
115. 140218169
116. 140218155
117. 140218154
118. 140218156
119. 140218167
SIRA
Makina
Mukavemet I
Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Makina
Diferansiyel Denklemler-Sayısal Çözümleme
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Isı Transferi-Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler
Makine Dinamiği-Isı Transferi
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Dinamik
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Dinamik
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Dinamik
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Makina
Diferansiyel Denklemler-Makine Dinamiği
Makina
Dinamik-Makine Elm. I-Makine Dinamiği
Mukavemet I
Diferansiyel Denklemler-Dinamik
Makine Dinamiği
Dinamik-Makine Elm. I
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Makina
Mukavemet I
Kimya
Modern Üretim Yönt.-Soğutma-Makine
Dinamiği-Enerji Yönt. I-Akışkanlar
Mekaniği II-TermodinamikII
Mukavemet I-Diferansiyel Denklemler
Isı Transferi
Çelik Üretim Tekn.-Termodinamik II
Toplam Kalite Yönetimi
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
ÜretimPlanlamaveKontrol
DiferansiyelDenklemler
TemelMalzemeBilgisi-BenzetimTeknikleri
İktisat-ÜretimSistemleriTasarmıveYön.
DiferansiyelDenklemler-Termodinamik
Termodinamik-ÇevreKoruma
MakineElemanları-İşletmeEkonomisi
ÜretimPlanlamaveKontrol
Olasılıkveİstatistik
Matematik I
BulanıkMantık
MühendislikEkonomisi
MühendislikMekaniği I
YönetimBilişimSistemleri
DiferansiyelDenklemler
ToplamKaliteYönetimi
MühendislikMekaniği I
MühendislikMekaniği I
DiferansiyelDenklemler
ToplamKaliteYönetimi
16.
17.
18.
100210007
110209125
CansınNur ÇİNİ
Kamran ÇELİK
Endüstri
Endüstri
110209095
H.Gizem KAÇAR
Endüstri
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
110209118
110209074
110209020
110209100
110209099
110209069
120210058
130209086
140210083
120209098
Sema KOÇ
Emel SARIPINAR
UğurSinan EREN
Şerife CEBELLİ
Tuğba AKKAYA
Esra İKİZ
İbrahim SALMAN
Emre ÖZTÜRK
Mustafa SOYLU
GizemnurAlagöz
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
120209100
Nevruz DOĞAN
Endüstri
30.
31.
32.
33.
34.
130209150
120209152
11.11.2014
100209571
Oğuzhan BALTACI
Tuğçe İLERİ
Deniz DENİZ
Ülfiye TÜRKSOY
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
120210031
Mehmet ÖZDAMAR
Endüstri
35.
36.
37.
38.
39.
110210008
110210071
110210040
110210047
Pelin GÜLEÇ
FatmaNur ARSLAN
Çağlar DAĞ
Açelya ELİTAŞ
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
140209120
Barış AKMERCAN
Endüstri
130210087
Samet CİCİKÇİOL
Endüstri
110210059
Büşra ŞEN
Endüstri
110210049
Kubilay BEŞKARDEŞ
Endüstri
130209110
Rabia ALAGÖZ
Endüstri
130209133
110209135
130210012
130210052
130210009
130210005
120209124
130209001
110209063
Hakan YILDIRIM
Hüseyin SARIBAŞ
Arzu ATASEVER
Mertcan KURNAZ
Ayşegül ALTIN
Berk TOPRAKÇI
Enise CEYLAN
Betül MERCAN
Ahmet ORDUKAYA
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
Endüstri
140210094
Oğuzhan AKMAN
Endüstri
120209106
Çisem KÖSE
Endüstri
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
İktisat-ÜretimSistemleriTasarmıveYön.
İktisat-ÜretimSistemleriTasarmıveYön.
ÜretimSistemleriTasarmıveYön.
YöneylemAraştırması I
Olasılıkveİstatistik
BenzetimTeknikleri-YönetimOrganizasyon
ÜretimPlanlamaveKontrol
BenzetimTeknikleri-YönetimOrganizasyon
VeriMadenciliği
VeriMadenciliği
İşEtüdü
DiferansiyelDenklemler
İktisat
İşEtüdü-DiferansiyelDenklemler
TemelMalzemeBilgisi
Mühendislik Mekaniği I
MühendislikEkonomisi-İşEtüdü
DiferansiyelDenklemler
MühendislikMekaniği I
EndüstriMühendisliğineGiriş
Fizik I
İşEtüdü
ÜretimPlanlamaKontrol-Bulanık Mantık
Veri Madenciliği-İletişim Estetiği
Fizibilite Etütleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
DiferansiyelDenklemler
Matematik I-Mühendislik Mekaniği I
Atatürk İlkelerive Ink. Tarihi I
İngilizce I-Fizik I
BilişimTeknolojilerineGiriş
Teknik Resim-TürkDili I-Matematik I
Endüstr iMühendisliğine Giriş
İktisat-Yöneylem Araştırması I
Olasılık veİstatistik-Temel Malzeme Bilgisi
Yönetim Organizasyon-İşletme Finansmanı
Mühendislik Ekonomisi-İşEtüdü
ÜretimSistemleriTasarmıveYön.
Üretim Sistemler iTasarmıveYön.
MaliyetAnalizi-KararTeorisi
YönetimOrganizasyon
ÜretimPlanlamaKontrol-Pazarlamaİletişimi
MühendislikMekaniği I
EndüstriMühendisliğineGiriş
DiferansiyelDenklemler
Matematik I
DiferansiyelDenklemler
İşletmeEkonomisi
DiferansiyelDenklemler
DiferansiyelDenklemler
DiferansiyelDenklemler
İşEtüdü
Termodinamik
Politikİktisat
Olasılıkveİstatistik-MühendislikMekaniği I
EndüstriMühendisliğineGiriş
İktisat-YöneylemAraştırması I
MakineElemanları-TemelMalzemeBilgisi
İşletmeFinansmanı
55.
56.
57.
58.
110210027
110210026
110210044
Ali BAL
Kubilay DİRİCAN
Şervan TEĞİN
Endüstri
Endüstri
Endüstri
100209104
Nurefşan YALÇIN
Endüstri
140209091
Sedat VELİ
Endüstri
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
1.
2.
3.
040205027
040205028
060205033
Özkan BAYTAR
Mehmet TEKİN
Çağlar ÖZKAN
Elektrik
Elektrik
4.
5.
6.
7.
060205039
080205040
090205072
090205088
Serdar ÇELİK
Delal Taylan ERGİN
Murat ÖZCAN
Celal YAĞLI
Elektrik
Elektrik
Elektrik
8.
090205109
9.
10.
11.
12.
13.
100205009
100205009
100205049
100205082
100205106
Abdurrahman
YURTKURAN
Eray ULUÇAY
Eray ULUÇAY
Mehmet TURAN
Ahmet Akif BAYSOY
Yusuf AYHAN
14.
110205035
Onur İLBAY
15.
16.
17.
18.
19.
20.
110205050
110205057
110205084
110205097
110205111
120205055
Eren TEKOĞLAN
Ömer ŞEN
Meltem TOPÇU
Cem HAN
Mehmet Can URAK
Oya AKDENİZ
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
21.
22.
120205055
120205065
Oya AKDENİZ
Yalçın KAYA
Elektrik
23.
120205065
Yalçın KAYA
24.
25.
26.
27.
120205083
120205088
130205067
140205130
Cihan ŞAHİN
Tugay ÖZDEMİR
İzzettin BİLGİÇ
Yasin KAYA
59.
SIRA
BÖLÜM
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
28.
140205131
Gökhan ZAMBAK
Elektrik
29.
30.
31.
140205131
140205132
140205133
Gökhan ZAMBAK
Hacı Yusuf DOĞAN
Volkan NAR
32.
140205136
Emirhan KALKAVAN
33.
140205137
Levent DUMAN
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
EndüstriyelYazılımlar
EndüstriyelYazılımlar
EndüstriyelYazılımlar
Mühendislik Ekonomisi-Mühendislik
Mekaniği I-Toplam Kalite Yönetimi
Olasılık ve İstatislik-İşletme FinansmanıTemel Malzm. Bilg.-Endüstriyel Elektronik
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Otomatik Kontrol Sistemleri
Güç Sistemleri Analizi
Mikroişlemcilere Giriş-Otomatik Kontrol
Sistemleri-Enerji Dağıtımı
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Aydınlatma Tek.ve Lab.
Elektrik Makinaları I
Bilgisayar Program. Giriş-Elektronik
Elektrik Devreleri II
Elektrik Ölçme
Fizik I
Elektrik Ölçme-Matematik I
Enerji Dağıtımı
Enerji Dağıtımı
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler-Güç Elektroniği-Elektrik Ölçme
Güç Elektroniği-Elektrik Ölçme
Güç Sistemleri Analizi
Güç Elektroniği-Elektrik Ölçme
Enerji Dağıtımı
Enerji Dağıtımı
Elektrik Devreleri II-Ayrık Mat. Ve
Komp.Değiş.
Güç Elektroniği-Elektrik Ölçme
Elektrik Devreleri II-Ayrık Mat. Ve
Komp.Değiş.
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler
Otomatik Kontrol Sistemleri
Ayrık Matematik ve Kompleks Değiş.
Diferansiyel Denklemler
Otomatik Kontrol Sistemleri-Elektrik
Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Enerjisi Üretimi-Enerji Dağıtımı
Güç Sistemleri Analizi-Diferansiyel
Denklemler
Otomatik Kontrol Sistemleri
Otomatik Kontrol Sistemleri
Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Diferansiyel Denklemler -Güç Elektroniği
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Enerjisi Üretimi-Elektrik Devreleri
II-Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
34.
35.
36.
140205138
140205138
140205139
Cuma SERİN
Cuma SERİN
Fatih ADIBELLİ
Elektrik
Elektrik
Elektrik
37.
38.
080206047
090206012
İsmail BİRTEK
Kağan DAL
Elektrik
39.
40.
090206020
090206022
Elektrik
41.
42.
43.
44.
090206097
100206003
100206005
100206010
Hasan ÇİÇEK
Tolga Batuhan
KUZUCUOĞLU
Nesrin Ece ÇAĞLAR
Selim KIR
Ramazan GÜMÜŞTEPE
Ensar ÖZSARI
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
100206015
100206017
100206033
100206061
100206061
100206065
100206091
100206098
110206009
110206009
Kubilay KOCAMAN
Sercan ÖZDİL
Yılmaz ATAKAYA
Yasin UYSAL
Yasin UYSAL
Fikret Emirhan ÇEVİK
Ahmet FAYDACI
Gizem Sıla MUGAN
Mehmet ELEN
Mehmet ELEN
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
55.
110206010
56.
57.
58.
59.
110206021
110206024
110206026
110206066
Muhammet Enes
KARAKUŞ
Semih KILCI
Safa ŞEKERCİ
Mesut KÖSE
Samet
MOLLAKADIĞOLU
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
60.
61.
62.
63.
64.
65.
110206077
110206079
120206010
120206043
120206063
120206071
Metin KILIÇ
Sadık ŞAHİN
Başar ARKAN
Mustafa DALGIÇ
Bilal ATIŞ
Ahmet GEYİK
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
66.
67.
120206077
120206079
Gökhan GÜRBÜZ
Muhammed Emre TUNÇ
Elektrik
68.
69.
70.
120206106
120206116
120206121
Mustafa POLAT
Fatih SEL
Mehmet Can ÖZCAN
Elektrik
Elektrik
71.
130206040
Ferhat SEZER
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
72.
130206111
Haldun BEYAZ
73.
130206111
Haldun BEYAZ
74.
130206121
Tekin SARIÇAM
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik Makinaları I-Güç Elektroniği
Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Otomatik Kontrol Sistemleri
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Güç Sistemleri Analizi-Elektrik Makinaları I
Diferansiyel Denklemler-Güç Elektroniği
Elektrik Devreleri II
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler
Elektrik Makinaları I-Güç Sistemleri Analizi
Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Elektrik Makinaları I
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler
Güç Sistemleri Analizi
Diferansiyel Denklemler
Elektrik Ölçme-Matematik I-Güç Elektroniği
Enerji Dağıtımı
Elektrik Makinaları I-Güç Sistemleri Analizi
Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Ölçme-Matematik-Güç Elektroniği
Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Devreleri II
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler
Enerji Dağıtımı
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Enerji Dağıtımı
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Stand. Gör. Kıs.Dev.Hes.-Aydınlatma Tek.
ve Lab.-Elektrik Enerjisi Üretimi
Enerji Dağıtımı
Diferansiyel Denklemler
Enerji Dağıtımı
Elektrik Makinaları I
Aydınlatma Tek. ve Lab.
Elektrik Makinaları I
Elektrik Devreleri II-Ayrık Mat. ve
Komp.Değiş.
Elektrik Makinaları I-Güç Elektroniği
Diferansiyel Denklemler -Güç Elektroniği
Elektrik Ölçme-Matematik I
Elektrik Makinaları I
Aydınlatma Tek.ve Lab.
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler
ÇEK813 Sosyal Politika ve Kalkınma –ÜSD
dersi(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü)
Elektronik-Bilgisayar Prog. Gir.
Fizik I
Mühendislikte Çizim-Diferansiyel
Denklemler-Elektrik Ölçme-Matematik I
Otomatik Kontrol Sistemleri-
75.
140206117
Nuri ÖCAL
76.
140206118
Mehmet KARDAŞ
77.
78.
79.
80.
81.
82.
140206118
140206119
140206119
140206121
140206121
140206122
Mehmet KARDAŞ
Ferhat DEMİRKOL
Ferhat DEMİRKOL
Mehmet SONGÜL
Mehmet SONGÜL
Mustafa SARI
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
83.
140206123
Eyüp ARSLAN
84.
85.
140206125
140206127
İsmail KAYA
Tayfun ÜLERGİN
Elektrik
Elektrik
Elektrik
86.
140206129
Taner DİNDAR
Elektrik
87.
88.
89.
90.
140206130
130205130
140205016
120206063
Yasin OK
Ahmet AKAR
Furkan KESKİN
Bilal ATIŞ
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
1.
080227027
Yiğit Emre TIRAŞ
Harita
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
110227018
120227023
120227027
130227004
090227020
120227044
120227042
Oğuzhan ER
Sevcan ÖZTÜRK
Büşra YILDIZ
Merve BAYRAM
Özge YILDIRIM
Vedat ERDEN
Rıza BİNGÖL
Harita
Harita
Harita
Harita
Harita
Harita
Harita
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
090207078
100208088
090207011
100207094
110207033
140207114
870207015
110207098
100207096
070207001
Azizbek ŞEKEYEV
Cüneyt UYMAZ
Caner KORKUSUZ
Gürkan GÜLNAZ
Gizem GÜVEN
Yavuz AYDIN
Mehmet Alim BAŞARAN
Çağla GENÇ
Yiğitcan MALİK
İlker ÖZKAN
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
11.
12.
13.
14.
110208071
110208017
120208034
110208038
Tuğçe ÖZEN
Sadettin Burak KILCI
Hüseyin VARLIK
Ömer DEMİR
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
SIRA
SIRA
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
BÖLÜM
BÖLÜM
Otomatik Kontrol Sistemleri-Enerji Dağıtımı
Diferansiyel Denklemler
Elektrik Devreleri II-Enerji Dağıtımı
Güç Sistemleri Analizi
Otomatik Kontrol Sistemleri
Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Otomatik Kontrol Sistemleri
Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Otomatik Kontrol Sistemleri
Otomatik Kontrol Sistemleri-Elektrik
Devreleri II-Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri
Analizi-Diferansiyel Denklemler
Otomatik Kontrol Sistemleri
Enerji Dağıtımı-Diferansiyel Denklemler
Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Otomatik Kontrol Sistemleri-Enerji Dağıtımı
Güç Sistemleri Analizi-Diferansiyel
Denklemler
Otomatik Kontrol Sistemleri
Elektrik Enerjisi Üretimi-Elektrik Devreleri
II-Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Elektrik Makinaları I-Diferansiyel
Denklemler-Güç Elektroniği
Enerji Dağıtımı-Güç Sistemleri Analizi
Diferansiyel Denklemler
Fizik I
Aydınlatma Tekniği ve Lab.
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Jeodezik Hesap-Elektronik Uzunluk Ölçüsü
Ölçme Bilgisi III
Ölçme Bilgisi I-Taşınmaz Hukuku
Jeodezik Hesap
Harita Çizimi
Taşınmaz Hukuku -Kimya
Matematik I
Matematik I-Kimya
Matematik I
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Mikroişlemci Uyg.
EMDT
Analog Haberleşme
Güç Elektroniği Devreleri
Bulanık Mantık ve Müh. Uygulamaları
Diferansiyel Denklemler
Mikrodalga Sistemleri
İş Hayatına Hazırlık
Güç Elektroniği Devreleri
Endüstriyel Den. Sist.-Robotik Sist. Giriş
Sayısal İşaret İşleme
Intro. To Computer
Sayısal Tasarım
Devre ve Sis. Teorisi
EMDT
15.
090208064
Burak YILMAZ
Elo. Hab.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
100207052
100208033
110208077
110208058
110208030
080208066
130208098
Semih GÜZEL
Gökhan SARPDAĞ
Semih AKTAŞ
Özgesu GÜRBAK
Emre ERDOĞAN
Oğuz KÖPRÜBAŞI
Erdem ÇETİNTÜRK
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
23.
050207061
Koray Kaan KAHRİMAN
Elo. Hab.
24.
050207022
Osman VURAL
Elo. Hab.
25.
070207040
Ümit RÜZGAR
Elo. Hab.
26.
100208009
Seda YILMAZ
Elo. Hab.
27.
28.
29.
30.
080207018
060207011
110208010
080208004
Cemal GÜLÇELİK
Ahmet Cihan UÇUCU
Batuhan AYDENİZ
Yunus ÇALAĞAN
Elo.
Elo.
Elo.
Elo.
31.
32.
100208052
050208017
Orhan ALABAYIR
Burak ÜNAL
Elo. Hab.
Elo. Hab.
33.
060207027
Veysel DURAN
Elo. Hab.
34.
100207026
Duygu ÇALIŞKAN
Elo. Hab.
35.
140208096
Hasan AKKOLOĞLU
Elo. Hab.
36.
140208097
İbrahim ÖZ
Elo. Hab.
37.
140208099
Cihan YILDIZLI
Elo. Hab.
38.
14020711
Bahattin KARAHAN
Elo. Hab.
39.
140208100
Yunus Emre DURGUN
Elo. Hab.
40.
140207109
Erdem TUNCER
Elo. Hab.
41.
140207106
Ebubekir ERTEKİN
Elo. Hab.
42.
140208095
Fatih BULUT
Elo. Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Doğrusal Sistem Teorisine Giriş-Robotik
Sistemlere Giriş-Sayısal İşaret İşleme
Sayısal İşaret İşleme
EMDT
Devre ve Sis. Teorisi
Sayısal Yöntem. ve Benz.
EMDT
Analog Haberleşme-Sayısal İşaret İşleme
-Analog Haberleşme-Sayısal İşaret İşleme
EMDT
Sayısal Tasarım-Sayısal İşaret İşleme
İmge İşleme-Sayısal Yöntem. ve Benz.
İş Hayatına Hazırlık-Endüstriyel Den. Sist.
Analog Haberleşme-Güç Elektroniği
Devreleri
Analog Haberleşme-Intro. To Computer
Sayısal Tasarım-Devre ve Sis. Teorisi-EMDT
Geribeslemeleri Sistemler-GSM Haberleşme
Sist.-Sayısal Yöntem. ve Benz.
Güç Elektroniği Devreleri
Sayısal İşaret İşleme-EMDT
Devre ve Sis. Teorisi
Elektronik I-İş Hayatına Hazırlık-Bilgisayar
Haberleşmesi-Analog Haberleşme-Sayısal
İşaret İşleme-EMDT
Sayısal İşaret İşleme
Mikrodalga Sistemleri-Endüstriyel Denetim
Sist.-Geribeslemeli Sistemler-Doğrusal
Sistem Teorisi-Güç Elektroniği Devreleri
Elektronik I-Elektronik Lab. I-Analog
Haberleşme-Analog Hab. Lab.-Sayısal
Tasarım-Lineer Cebir-Sayısal İşaret İşleme
Devre ve Sistem Teorisi-EMDT-Olasılık ve
Rastlantı Değişkenleri
Atatürk İlke Ve İnk.-Anten Temelleri-İş
Hayatına Hazırlık-Endüstriyel Ölçüm Tekn.
Geribeslemeli Sistemler-Robotik Sistemlere
Giriş-Sayısal İşaret İşleme-Mühendislik Etiği
Anten Temelleri-Elektronik I-Analog
Haberleşme-Diferansiyel Denklemler
Sayısal İşaret İşleme-EMDT-Olasılık ve
Rastlantı Değişkenleri
Anten Temelleri-Analog Haberleşme-Sayısal
İşaret İşleme-EMDT
Anten Temelleri-Analog Haberleşme
-Sayısal İşaret İşleme-EMDT
Anten Temelleri-Analog Haberleşme
Sayısal İşaret İşleme-EMDT
Anten Temelleri-Elektronik I-Analog
Haberleşme-Diferansiyel Denklemler
Sayısal İşaret İşleme-EMDT-Olasılık ve
Rastlantı Değişkenleri
Anten Temelleri-Diferansiyel Denklemler
Olasılık ve Rast. Değişk.
Elektronik I-Analog Haberleşme
Diferansiyel Denklemler-Sayısal İşaret
İşleme-EMDT-Olasılık ve Rastlantı
Değişkenleri
Anten Temelleri-Elektronik I-Analog
43.
140208092
Muhammed
ADANUR
44.
140208099
Cihan YILDIZLI
Elo. Hab.
45.
46.
140208094
140207105
Talha YAYLA
Berat Semih ÇOBAN
Elo. Hab.
Elo. Hab.
47.
060208023
Emrah SAVAŞ
Elo. Hab.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
110208067
100207007
100207033
120207049
090208065
130207092
090208068
Muhammet TOKGÖZ
Kadir AKDENİZ
Tansu KÖYBAŞI
Murat BUYURAN
Önder ULAŞ
Toifq YADİGARLI
Anıl DER
Elo. Hab.
Elo. Hab.
Elo. Hab.
Elo. Hab.
Elo. Hab.
Elo. Hab.
Elo. Hab.
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
2.
000219001
050219047
Can RUNA
Özgür Can DEMİR
Met. Malz.
Met. Malz.
3.
4.
5.
090219041
100219044
110219034
Furkan CANBOLAT
Rabia ALPTEKİN
Alper AŞIK
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
6.
7.
110219043
120219060
Umut ÇİÇEKÇİOĞLU
Dilruba USTAHÜSEYİN
Met. Malz.
Met. Malz.
8.
9.
10.
11.
130219018
130219026
130219032
130219041
Ahmet Atakan OTAR
Burak REKA
Fırat ÖNAL
Zeynep ÖZEŞER
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
12.
13.
14.
15.
16.
130219047
140219018
140219019
140219076
140219095
Barış Özkan ARSLAN
Uğur Talip ÜZ
İbrahim BERK
Hami Emek LERMİ
Tayfun ÇAKIR
(Müh.Tamaml.)
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
17.
140219097
Met. Malz.
18.
140219101
Hakan CANSEVER
(Müh.Tamaml.)
Okan DİNÇ
(Müh. Tamaml.)
19.
140219103
Eray KARAKAYA
(DGS Ek Yerleşt.)
Met. Malz.
SIRA
Hüsrev
Elo. Hab.
Met. Malz.
Haberleşme-Diferansiyel Denklemler
Sayısal İşaret İşleme-EMDT-Olasılık ve
Rastlantı Değişkenleri
Anten Temelleri-Elektronik I-Analog
Haberleşme-Diferansiyel Denklemler
Sayısal İşaret İşleme-EMDT-Olasılık ve
Rastlantı Değişkenleri
Anten Temelleri-Analog Haberleşme
Sayısal İşaret İşleme
Anten Temelleri
Anten Temelleri-Analog Haberleşme
-Diferansiyel Denklemler-Sayısal İşaret
İşleme-EMDT-Olasılık ve Rastlantı
Değişkenleri
Sayısal İşaret İşleme-Robotik Sistemlere
Giriş
Java Programlama (ÜSD) (Bilg. Müh.)
Analog Haberleşme-Analog Hab. Lab.
Analog Haberleşme
EMDT
Sayısal Tasarım
Matematik I
EMDT
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Polimer Malzemeler
Plastik Şekillendirme Yöntemleri
Laboratuvar I-Fiziksel Metalurji
Polimer Malzemeler
Statik Mukavemet-Ekonomik Metalurji
Statik Mukavemet
Malzemelerin Elektriksel, Manyetik ve Optik
Özellikleri
Temel Bilgisayar Bilimleri
Çeliklerde Malzeme Bil. Ve Son GelişmelerMatematik I-Malzeme I-Korozyon
Statik Mukavemet
Statik Mukavemet
Matematik I-Statik Mukavemet
Endüstriyel İnorganik Kimya
Statik Mukavemet
Endüstriyel İnorganik Kimya
Endüstriyel İnorganik Kimya
Türk Dili I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.
Malzeme I- Polimer Malzemeler-Plastik
Şek.Yönt.-Demir Çelik Ür.Yönt.-İşletme
Ekonomisi
Polimer Malzemeler
Plastik Şekillendirme Yöntemleri- Malzeme
I-Korozyon-İşletme Ekonomisi-Polimer
Malzemeler
Korozyon-Kimya-Met. ve Malz. Müh. GirişDiferansiyel Denklemler-Malzeme IMetalurji Termodinamiği- Statik -
20.
21.
22.
23.
24.
25.
100220056
110220040
110220066
110220073
120220030
120220037
Ümit KIV
Yalçın GÜN
Dilara BURNAZ
Çağkan Zeki KURT
Efe Harun BEŞİNCİ
Gizem TANÇ
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
26.
120220038
Ulaş ULUSOY
Met. Malz.
27.
28.
29.
130220035
130220044
140220096
Met. Malz.
Met. Malz.
Met. Malz.
30.
140220098
Fatih ÖZKAN
Tayip Erdoğan TAHMAZ
Cemil BİTİRGİÇ
(Müh.Tamaml.)
Aykut UÇAR
(Müh. Tamaml.)
31.
140220099
Ali Onur TAŞTAN
(Müh. Tamaml.)
Met. Malz.
32.
140220101
Volkan COŞKUN
(Müh. Tamaml.)
Met. Malz.
33.
140220104
Met. Malz.
34.
140220105
Emre ERGÜNEY
(Müh. Tamaml.)
Özgür YURTGAN
(Müh. Tamaml.)
35.
090219034
Burçak ÜNAL
Met. Malz.
36.
130219037
Emine YÜCEL
Met. Malz.
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
020203048
Murat Ahmetbeyoğlu
Çevre
2.
3.
4.
090203056
100203030
110203079
Lokman Orhan
Mine Selin Aknar
Özge Yıldız
Çevre
Çevre
Çevre
5.
120203079
Merve Şafak
Çevre
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
130203054
100204035
100204035
100204035
100204089
100204089
130204028
Abdullah Topuz
Sibel Suer
Sibel Suer
Sibel Suer
Mesut Polat
Mesut Polat
Derya Karayel
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
SIRA
Met. Malz.
Met. Malz.
Mukavemet-Girişimcilik ve Kobiler- Çel.
Malz. Bil. Ve Son Gel.- Lineer Cebir ve
Analitik Geometri
Statik Mukavemet
Toz Metalurjisi
Statik Mukavemet-Ekonomik Metalurji
Malz. Elektriksel, Manyetik ve Optik Öz.
Diferansiyel Denklemler
Lineer Cebir ve An. Geom.-Kimyasal
Metalurji
Metalurji Termodinamiği-Temel Bilgisayar
Bilimleri
Metalurji Termodinamiği
Malzeme I-Matematik I-Statik Mukavemet
Polimer Malzemeler
Polimer Malzemeler-Kimyasal Metalurji
Malzeme I- Korozyon-Demir Çelik
Ür.Tekn.-Plastik Şekillendirme Yöntemleriİşletme Ekonomisi
Polimer Malzemeler-Kimyasal MetalurjiMalzeme I-Korozyon-Demir Çelik Ür.Tekn.Plastik Şekillendirme Yöntemleri-İşletme
Ekonomisi
Polimer Malzemeler-Kimyasal MetalurjiMalzeme I-Korozyon-Demir Çelik Ür.Tekn.Plastik Şekillendirme Yöntemleri-İşletme
Ekonomisi
Malzeme I
Malzeme I-Korozyon-Demir Çelik Ür.Tekn.Plastik Şekillendirme Yöntemleri-İşletme
Ekonomisi
Demir Dışı Düşük Sıcaklık Metal ve
Alaşımları
Statik ve Mukavemet
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Arıtma Çamurları-İçme Suyu Arıtımı
Temel İşlemler I-İşletme Ekonomisi
ÇED Çev.Mevz.-Su Kimyası
Biyoteknolojik Uygu.
Biyoteknolojik Uyg.
Biyoteknolojik Uyg.
İş Güv.ve İşçi Sağ.-Diferansiyel Denk.
Temel İşlemler-Anoerabik Art.-İşletme
Ekonomisi-Fizik-Akışkanlar Mek.
Mühendislik Matematiği-Araşt.Yönt.ve İst.Matematik I-Su Kalitesi ve Kirl.
Müh.Mekaniği
Araş.t Yönt.ve İst.
Emis.Kont.Sist.Tasarımı
Solid and Hazard.Manage.
İş Sağl.ve Güvenliği-Biyokütle Enerj. Tekn.
Biyoteknolojik Uygl.
Diferansiyel Denklemler
Türk Dili-Matematik-Çevre Müh.Giriş
13.
140204050
Ece Aksakal
Çevre
14.
140204092
Yavuzkaan Patan
Çevre
15.
16.
120203027
120203079
Uğur ÖNGÖREN
Merve ŞAFAK
Çevre
Çevre
SIRA
A.İ.İ.Tarihi-Türk Dili-Matematik
Çevre Müh.Giriş-Fizik-Teknik Resim
Kimya
A.İ.İ.Tarihi-Türk Dili-Matematik
Çevre Müh.Giriş-Fizik-Teknik Resim
Kimya
Kimya-Organik Kirleticiler
Kimya
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
BÖLÜM
1.
2.
3.
100101006
090215056
090215067
İmren TOLA
Hatice Kübra ADATEPE
Kaan FİDAN
İletişim/Reklamcılık
Jeoloji
Jeoloji
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
090215082
100215040
100215069
100215104
110215007
110215027
110215061
110215086
110215100
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
13.
14.
15.
16.
17.
120215058
120215089
130215029
130215049
130215069
18. 140215011
İbrahim İlkay ÖZTÜRK
Gizem UYGUR
Sercan CİMİÇ
Erhan ARSLAN
Çağdaş ERGÜN
Ezgi TOSUNER
Emre AŞÇI
Kemal EROL
Hatice FAZLIOĞLU
(FARABİ Öğrencisi)
H.Cihat ÖZARSLAN
Tuğba Yıldız İSPAHA
İslam YILMAZ
Fatih KAYNAR
Atilla
MOLLAAHMETOĞLU
Fatih SARITAŞ
19. 090216003
20. 090216047
Merve ŞENGÜL
Mehmet YASİN
Jeoloji
Jeoloji
21.
22.
23.
24.
25.
26.
100216072
100216013
100216012
110216056
110216043
120216024
Burcu KÜÇÜKBAYRAK
Rüya KILINÇ
Rezan ADIGÜZEL
Müge Nur UZUN
Oğuzcan ATIL
Bekir ZENGİN
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
27.
28.
29.
30.
31.
120216030
120216039
120216052
120216058
140216001
Sergen ÖZSOY
Bünyamin ŞEN
Damla KIRTAY
Abdulhamit ÇOBAN
Sami ÖZTÜRK
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
32. 140216006
Erdal İŞCAN
Jeoloji
33. 140216007
Mehmet DEMİR
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Doğal Yapı Taşı İş.ve Ek.
Hidrojeoloji
Mühendislik Jeolojisi-Türkiye
Jeolojisi-Coğrafi Bilgi Sis.(E-Ders)
Paleontoloji
Türkiye Jeolojisi
Mühendislik Jeolojisi
Diferansiyel Denklemler
Kaya Mekaniği-Jeokimya
Hidrojeoloji
Metamorfik Petroloji
Yer Bil.Bilg.Uygulamları-Jeokimya
Yasa ve Yönt.İş Hayatına Hazırlık
(Jeofizik Böl.)-Yer altı Jeolojisi
Matematik I
Türkiye Jeolojisi -Yer altı Jeolojisi
Diferansiyel Denklemler
Jeokronoloji
Optik Mineraloji-KıristalografiDiferansiyel Denklemler-Jeokimya
Ata.İlk.ve İnk.Tari.I-İngilizce I
Kimya-Fizik I
Mühendislik Jeolojisi-Hidrolojeloji
Jeokimya-Sondaj Tekniği-Maden
Mikroskobisi
Mühendislik Jeolojisi
Hidrojeoloji
Paleontoloji
Paleontoloji-Yer altı Jeolojisi
Paleontoloji
Mukavemet-Kaya Mekaniği-Mağmatik
Kay.Pet.
Diferansiyel Denklemler
Kimya-Jeokimya
Hidrojeoloji-Paleontoloji
Palentoloji-Mukavemet-İstatistik
Teknik Resim-Jeokimya
Diferansiyel Denklemler
Optik Mineraloji-İstatistik
Yer.Bil.Bilg.Uyg.-Paleontoloji
Ata.İlk.ve İnk.Tari.I-Teknik Resim
Jeokimya-Diferansiyel Denklemler
Optik Mineraloji-İstatistik
Yer.Bil.Bilg.Uyg.Türk Dili I
Paleontoloji
Kimya-Fizik I-Matematik I-Optik
Mineraloji-İstatistik-Genel Jeoloji
34.
35.
36.
37.
130215032
110215081
100216044
110216042
Sonbahar İLBEY
Sadık BAYMIŞ
Emrecan PEKŞEN
Mehmet Oğuzhan ALTUN
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
SIRA
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
1.
110211023
Şevket TATAR
İnşaat
2.
120211047
Mutluhan ALTINKAYA
İnşaat
3.
120211082
M. Ayaz DURMUŞ
İnşaat
4.
140211102
Seyhan BEYAZ
İnşaat
5.
6.
100211023
100211055
Sezgin ÇELİK
Hüseyin BENLİ
İnşaat
İnşaat
7.
100211075
Şamil METİNER
İnşaat
8.
9.
10.
11.
120211018
100211045
120211031
110212024
Şeyhamit ŞAHİN
Bedirhan TİMAR
Semih ERTAŞ
Sadık YILDIZ
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
12.
100211068
E. Burak İNCE
İnşaat
13.
100211049
Alican ARSLAN
İnşaat
14.
120211070
İnşaat
15.
120211107
E. Mehmet
NALBANTOĞLU
Dilan GÜLTEKİN
16.
17.
130211071
110211042
Etkin YETKİN
Tuba AYGÜR
İnşaat
İnşaat
18.
19.
100211035
100212036
Kaan ÇALIŞKAN
Ekin DERİNÖZ
İnşaat
İnşaat
20.
21.
22.
110211059
100211059
100211047
Pınar İNSEL
Murat ÖZDEN
Serkan ATALAY
İnşaat
İnşaat
İnşaat
23.
24.
25.
120211089
120211026
130211109
Abdelaziz AASSİME
Ömer ARAR
Aysun ÇALIK
İnşaat
İnşaat
İnşaat
26.
110211035
M. Yahya AKYOL
27.
28.
29.
120212096
100212040
120212027
Kemal ÇAKMAK
Pınar CEBECİ
Hayriye SOYER
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
BÖLÜM
İnşaat
Paleontoloji
Paleontoloji
Müh. Jeolojisi- Paleontoloji
Paleontoloji-Yer altı Jeolojisi
İstatistik-Genel Jeoloji-Yer Bil. Bilg.
Uyg.
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Int. To Struct. Mechanics-Soil
Mechanics I
Diferansiyel Denklemler-Deprem
Bilimine Giriş-Girişimcilik
Int. To Struct. Mechanics-Beton
Teknolojisi
Soil Mechanics-Numerical Analysis
Şantiyede İş Güvenliği-Engi.
Mechanics I-İnş.Müh.Giriş
Diferansiyel Denklemler
Malzeme Bilimi-İnş.
Müh.Bilg.Tasarım
Malzeme Bilimi
Int. To Struct. Mechanics
Diferansiyel Denklemler
Int. To Struct. Mechanics
Int. To Struct. Mechanics
İnş. Müh.Bilg.Tasarım
Construction Management
Int.To Struct. Mechanics
Foundation Enginnering I
Diferansiyel Denklemler
Soil Mechanics I
Foundation Enginnering I
Foundation Enginnering I
Soil Mechanics I
Numerical Analysis
Numerical Analysis
İnş.Müh.Giriş
Diferansiyel Denklemler
Numerical Analysis
Int.To Struct. Mechanics
Reinforced Concrete II
Yapı Dinamiği
Ulaşım
Int.To Struct. Mechanics
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
Soil Mechanics I
Matematik I
Diferansiyel Denklemler
Engi. Mechanics I
Numerical Analysis
Fluid Mechanics
Int.To Struct. Mechanics
Malzeme Bilimi
Int.To Struct. Mechanics
Malzeme Bilimi
30.
31.
32.
130212066
120212066
90211058
Samet MOLLAOĞLU
T. Faruk ÖZTÜRK
Fatih TAVMAN
İnşaat
İnşaat
İnşaat
33.
100211002
Serkan KOYUNCU
İnşaat
34.
100211057
Cumali KUTAN
İnşaat
35.
36.
37.
38.
120212070
130121082
O50212015
O70211015
Eren KAPLAN
Elif ÖNDEŞ
Adnan VARER
Sinan ERKMEN
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
39.
O70212541
Elif MAVİŞ
İnşaat
40.
O90212078
Selçukhan TİRYAKİ
İnşaat
41.
O30212002
Halil AKYÜREK
İnşaat
42.
43.
100211651
110212541
Semra HANAY
Sadık Serhat YILMAZ
İnşaat
İnşaat
44.
110212050
Çağrı YILMAZ
İnşaat
45.
030211071
Yasin ÇETİNKAYA
İnşaat
46.
47.
140212097
140212094
Hanife GÖKDEMİR
Ramazan DOĞAN
İnşaat
İnşaat
48.
140212093
Rasim YURDAM
İnşaat
49.
140212095
Ömer KARATAŞ
İnşaat
50.
140212092
Sercan ALTUNOK
İnşaat
51.
140211106
Canan YAVUZ
İnşaat
Aydın ACER
İnşaat
52.
53.
140211108
Lokman İSTEK
İnşaat
54.
140211107
Havva BAKIR
İnşaat
Numerical Analysis
Numerical Analysis
Diferansiyel Denklemler
Soil Mechanics I
Diferansiyel Denklemler
Soil Mechanics I
Malzeme Bilimi
İnş.Müh.Bilg.Tasarım
Numerical Analysis
Matematik I
Temel İnşaatı
Temel İnşaatı
Yapı Dinamiği
Ulaşım I
Yapı Mekaniğine Giriş
Müh. Mekaniği I
Saha İncelemesi ve Geo. Uyg.
İnş.Müh.Bilg.Tasarım
Su Kaynakları I
Müh. Mekaniği I-Yapı Mekaniğine
Giriş-Ulaşım I-Ahşap Yapılar
Temel İnşaatı
Saha İncelemesi ve Geo. Uyg.
Su Kaynakları I
Ulaşım I
Yapı Mekaniğine Giriş
Akışkanlar Mekaniği
Int.To Struct. Mechanics
Foundation Enginnering I
Yapı Mekaniğine Giriş
Beton Teknolojisi-Yapı Bilgisi
Betonarme Proje-Ulaşım I
Diferansiyel Denklemler
Sayısal Çözümleme
Olasılık ve İstatistik
Su. Tem. Ve Atık Su Sis.
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler
Yapı Mekaniğine Giriş
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler Yapı
Mekaniğine Giriş
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler
Yapı Mekaniğine Giriş
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler
Yapı Mekaniğine Giriş
Yapı Mekaniğine Giriş
Temel İnşaatı
Diferansiyel Denklemler
Zemin Mekaniği I
Su Kaynakları I
Diferansiyel Denklemler
Yapı Mekaniğine Giriş
55.
140211105
Tuba YILMAZ
İnşaat
56.
57.
58.
100211017
110211078
100211008
Bilal ŞAHİNER
Dowlet MURADOV
Serkan KOYUNCU
İnşaat
İnşaat
İnşaat
SIRA
ÖĞR.NO
ADI SOYADI
1.
2.
3.
100221541
100221019
100221080
Melisa SAATCİOĞLU
Serra İRTEN
Yiğit Kıvanç KARABAY
Kimya
Kimya
Kimya
4.
5.
120221051
130221040
Hilal SEZER
Tuğçe ÇALIŞKAN
Kimya
Kimya
6.
7.
8.
9.
120221028
130221060
100221047
130221015
Mert HANTAL
Kadriye İpek ÖZDEMİR
İrem ERMEÇ
Şeyma BENLİ
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Zeki IŞIK
Hakan YAYLACI
Fatih ALKAN
Kimya
Kimya
Kimya
10. 130221016
11. 120221097
12. 120221044
BÖLÜM
Diferansiyel Denklemler
Yapı Mekaniğine Giriş
Reinforded Concrete II
Introduetion to-Strueturol Mechanies
Ulaşım-Müh. Mekaniği-Akışkanlar
Mekaniği-Sayısal Çöz.
ÖZÜR SINAVINA GİRECEĞİ
DERS(LER)
Proses Kontrol
Proses Kontrol
Diferansiyel Denklemler-Kim.Müh.
Tasarımı I-Malzeme ve Mukavemet
Bil.- İş Sağlığı ve Güvenliği
Membran Teknolojisi-Kalite
Teknikleri-İşletme Ekonomisi
Chem.Eng. Thermo. II
Computer Programming-Matematik IPhysics (ing)- Genel Kimya I-Kimya
Müh. Giriş-İlk Yardım
Polymer Chemistry
Akıl Oyunları
Kim.Müh. Tasarımı I
Computer Programming
Matematik I
Fizikokimya
Diferansiyel Denklemler
Fizikokimya
Chem.Eng. Thermodynamics II
Diferansiyel Denklemler
Polymer ChemistryMalzeme Bilimi ve Teknolojisi
Kütle Aktarımı-Isı Aktarımı
Adsorpsiyon ve End. Uyg
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
119
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content