close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayarlı Muhasebe - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

embedDownload
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 207
Bilgisayarlı Muhasebe - I
Yarıyılı
1
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 207
Bilgisayarlı Muhasebe - I
2+1
2,50
5
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: İŞLETME YÖNETİMİ
: Zorunlu
: Teorik muhasebe bilgileri bilgisayar ortamında pratiğe dönüştürülerek paket program kullanımını öğretmek.
: Teorik muhasebe bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi.
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
:
:
: Öğr.Gör. Tuna ZIVALIOĞLU
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1.Bilgisayarlı Muhasebe- Mürsel Şahin, ,Yardımcı kitap ve paket program
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Muhasebe ile İlgili Temel Kavramları Açıklamak
Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerini Tanımak ve İşleyişini Göstermek.
Muhasebede Kullanılan Fişleri Tanımak ve Fişleri Doldurmak.
Muhasebede Tutulması Zorunlu Defterleri Tanımak ve Sınıflandırmayı Göstermek.
Gelir Gider Hesapları ile Maliyet Hesaplarının İşleyişini Öğretmek
Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Öğretmek.
Bilanço ve Gelir Tablosu Manuel Olarak Düzenlemek.
Ara Sınav
Tekdüzen Hesap Planının Gerekliliğini Vurgulanmak ve Hesap Planında Hesap Açmayı Göstermek.
Paket Program Kullanmanın Zorunluluğu ve Önemini Anlatmak Piyasada Kullanılan Paket Programları Tanıtmak.
Paket Programda Muhasebe Fişleri Düzenlemek.
Paket Programda Defterleri Düzenlemek ve Çıktı Almak.
Paket Programlarda Mali Tabloları Düzenlemek.
Bilgisayar Ortamında Yıl Sonu İşlemlerini Yapmak.
Kapanış Fişi Düzenlemek ve Dosyaların Gelecek Döneme Kopyalanması.
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Temel muhasebe kavramlarını ve muhasebe defterlerini tanıyabilme.
Mali tabloları kavrayabilme.
Muhasebede paket program kullanmanın iş hayatındaki önemini anlama.
Hesap açma işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilme.
Muhasebe fişlerini bilgisayar ortamında düzenleyebilme.
Muhasebe defterlerini ve muhasebe raporlarını bilgisayar ortamında alabilme.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
4
4
16
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
4
2
8
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Ö01
2
3
2
1
2
3
3
1
1
Ö02
1
3
2
1
4
3
2
3
1
Ö03
2
4
4
2
3
4
2
2
2
Ö04
3
2
2
2
3
3
2
3
2
Ö05
2
3
3
2
3
3
2
2
1
Ö06
2
4
4
2
3
3
2
3
1
1
96
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content