close

Enter

Log in using OpenID

çalıştay programı - Mimarlık

embedDownload
ÇALIŞTAY
PROGRAMI
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
13.00-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Yer: Sakarya Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Gizem Frit Amfisi
Prof. Dr. Muzaffer Elmas
Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
14.30-17.00
1. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Şive Neşe Baydar
“Neden? Nasıl? Sanatlar Eğitimi” Prof. Dr. Jale N. Erzen
“(Mimarlık) Eğitim(i) Üzerine Notlar” Prof. Dr. Bülent Tanju
“Disiplinlerarasılık ve Üniversite Eğitimini Yeniden Düşünmek” Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu
“Bauhaus Ekolünün Disiplinlerarası Ekole Katkıları” Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
DEĞERLENDİRME
11 KASIM 2014 SALI
10.00-12.30
1. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu
“Akademik Sanat Eğitimi ve Çağdaş Sanat Çatışması” Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat
“Güzel Sanatlar Yüksek Öğrenimi ve Yeni Ufuklar” Prof. Dr. Simber Rana Atay-Prof. Dr. Gülsün Eby
“Seramik Eğitiminde Bologna Süreci ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde Akreditasyon Sorunu”
Yrd. Doç. Buket Acartürk Akyurtlaklı
“Yeni Bir Disiplin Olarak Disiplinlerarası Eğitim” Yrd. Doç. Dr. Emre Zeytinoğlu
DEĞERLENDİRME
13.00-14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
14.30-17.00
2. OTURUM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahsin Turgay
“Mimarlık Eğitiminde Yaratıcılık ve Uygulanabilirlik” Doç. Dr. Tahsin Turgay
“Çağdaş Mimarlık ve Mimarlık Eğitiminde Mühendisliğin Önemi” Prof. Dr. Ahmet Celal Apay
“Küresel Standart; Günümüzde Özgün Mimari Programlar Olası mı?” Prof. Dr. Güven Arif Sargın
“Pasif-Direngen Mimari, Bir İmtina Eylemi Olarak Mimarlığa Doğru Tasarım Eğitiminde
Yeni Eğilimler” Doç. Dr. Murat Çetin
DEĞERLENDİRME
gsf.sakarya.edu.tr
sakarya.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
419 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content