close

Enter

Log in using OpenID

23 NİSAN 2014, ÇARŞAMB A - 50. Ulusal Diyabet Kongresi

embedDownload
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
11:00-16:00Kayıt
17:00-17:30 Açılış Töreni
SALON 1
17:30-18:00 AÇILIŞ KONFERANSI 1 SALON 1
Dünden bugüne diyabet
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Rıza Uysal, Prof. Dr. Taylan Kabalak
Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık
18:00-18:45 KONFERANS 2
SALON 1
Diyabet tedavisinde inkretin tabanlı gen transfer
stratejilerinin yeri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Rıza Uysal, Prof. Dr. Taylan Kabalak
Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu
19:00-21:30 Akşam yemeği
(konaklama yapılan otellerde)
-1www.diyabetkongresi2014.org
23 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
Tip 1 diabetes mellitusda insülin direnci
Doç. Dr. Selçuk Dağdelen
Tip 2 diabetes mellitusda insülitis
Doç. Dr. Mehmet Baştemir
Tip 1 ve tip 2 diabetes mellitusda
klinik ve genetik üst üste binmeler
Doç. Dr. Mustafa Şahin
Tip 2 diyabette otoimmünite
Doç. Dr. Taner Bayraktaroğlu
24 NİSAN 2014, PERŞEMBE
08:30-10:00 PANEL 1
SALON 1
Tip 1 ve tip 2 diyabet benzerlikleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan İlkova, Prof. Dr. Rıfat Emral
08:30-10:00 PANEL 2
SALON 2
Yeni insülin preparatları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin Arslan, Prof. Dr. Ahmet Çorakçı
Yüksek konsantrasyonlu insülin
preparatlarının klinik kullanımı
Prof. Dr. Murat Yılmaz
Yeni insülin uygulama yolları
(inhale, oral, yama ve mikroiğneler)
Prof. Dr. Ramis Çolak
Yeni insülin formülleri, güncel
uyguladığımız insülinlerden iyi mi?
Doç. Dr. Cumali Gökçe
Prof. Dr. Engin Güney
Gebelikte insülin stratejisi
10:00-10:30 Kahve arası
10:30-11:15
KONFERANS 3
SALON 1
(Pro) insülin molekülünün beta Prof. Dr. Erol Çerasi
hücresindeki tehlikeli yolculuğu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu
10:30-11:15
KONFERANS 4
SALON 2
İnflamasyonun endoplazmik retikulum(ER) Doç. Dr. Umut Özcan
stresi ve glukoz homeostazisi üzerine
beklenmedik pozitif etkileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Temel Yılmaz
11:15-12:15 UYDU SEMPOZYUM 1
SALON 1
11:15-12:15 UYDU SEMPOZYUM 2
SALON 2
12:15-13:30 Öğle yemeği
12:15-13:30 POSTER SUNUMLARI 1
Poster Alanı 1
Başkanlar: Doç. Dr. Kubilay Ukinç, Doç. Dr. Abdullah Taşlıpınar
12:15-13:30 POSTER SUNUMLARI 2
Poster Alanı 2
Başkanlar: Doç. Dr. Cumali Gökçe, Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu
-2www.diyabetkongresi2014.org
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
13:30-14:30 PANEL 3
Diyabette uzun dönem izlem sonuçları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydan Usman, Prof. Dr. Belgin Efe
SALON 1
Tip 1 diabetes mellitusda sıkı kontrol
çalışmalarında uzun dönem izlem
sonuçları
Prof. Dr. İlhan Satman
Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu
Tip 2 diabetes mellitusda uzun dönem
izlem sonuçları
13:30-14:30 PANEL 4
SALON 2
Diyabetiklerde mental durum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alim Uzunalimoğlu, Prof. Dr. Ayhan Arınık
Mental sağlığın korunmasında etkili
faktörler?
Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva
Mental sağlık için fiziksel öneriler
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Metformin tedavisinin bilişsel
fonksiyonlara etkisi nedir?
Ne yapmalıyız?
Prof. Dr. Mustafa Kutlu
14:30-15:15 KONFERANS 5
Pankreas beta-adacık hücrelerinin
yıkımı nasıl durdurulur?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan
Prof. Dr. Sümer Pek
14:30-15:15 KONFERANS 6
Telemedical artificial pancreas Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Başkal
SALON 1
SALON 2
Prof. Dr. Alberto De Leiva
15:15-15:45 Kahve arası
15:45-16:45 UYDU SEMPOZYUM 3
SALON 1
15:45-16:45 UYDU SEMPOZYUM 4
SALON 2
-3www.diyabetkongresi2014.org
24 NİSAN 2014, PERŞEMBE
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
16:45-18:15 PANEL 5
SALON 1
Diyabet ve hipoglisemi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Taşan
Hipoglisemiyi fark edememe
Prof. Dr. Alparslan Tuzcu
Hipoglisemide mortaliteye neden olan mekanizmalar
Prof. Dr. Berrin Çetinarslan
Doç. Dr. Şevki Çetinkalp
Klinik çalışmalardan öğrendiklerimiz
16:45-18:15 PANEL 6
Dayanıklılık sporları ve diyabet
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Azal, Prof. Dr. Gül Gürsoy
Hasta
SALON 2
Soren Lileore Krouse
Diyetisyen
Doç. Diyetisyen Emel Özer
Prof. Dr. Ali Murat Zengeroğlu
Spor hekimi
Diyabetolog
Prof. Dr. Taner Damcı
19:00-20:30 Akşam yemeği
(konaklama yapılan otellerde)
21:00
Açılış aktivitesi - Konser
-4www.diyabetkongresi2014.org
24 NİSAN 2014, PERŞEMBE
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
08:30-10:00 PANEL 7
SALON 1
İnkretin bazlı tedavilerin glisemi dışındaki etkileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Miyase Bayraktar, Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
İnkretin peptidlerinin fizyolojisi ve
santral sinir sistemi
Prof. Dr. Mithat Bahçeci
GLP-1 ve DPP-4’ün antiinflamatuvar etkileri: Glukozdan bağımsız etkiler mi?
Prof. Dr. Tomris Erbaş
Kısa ve uzun etkili inkretin tedavilerinin
güvenilirlikleri
Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
08:30-09:15 KONFERANS 7
SALON 2
Karbonhidrat ve lipid metabolizmasını Prof. Dr. Ali Rıza Uysal
bağlayan molekül (ChREB)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık
09:15-10:00
KONFERANS 8
SALON 2
Diyabette steatohepatit, NASH ve Prof. Dr. Ramazan İdilman
hepatoselüler Ca
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Güler
10:00-10:30 Kahve arası
10:30-11:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
SALON 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilgin Özmen, Prof. Dr. Murat Sert
10:30-11:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2SALON 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yalçın Aral, Prof. Dr. Hasan Ali Altunbaş
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUM 5
SALON 1
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUM 6
SALON 2
12:30-13:30 Öğle yemeği
12:30-13:30 POSTER SUNUMLARI 3
Poster Alanı 1
Başkanlar: Doç. Dr. Şevki Çetinkalp, Doç. Dr. Mustafa Kulaksızoğlu
12:30-13:30 POSTER SUNUMLARI 4
Poster Alanı 2
Başkanlar: Prof. Dr. İbrahim Aslan, Doç. Dr. Mehmet Erdoğan
-5www.diyabetkongresi2014.org
25 NİSAN 2014, CUMA
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
Diagnosis of gestational diabetes mellitus - about time to change the consensus
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Akalın
SALON 1
Prof. Dr. Moshe Hod
13:30-14:15 KONFERANS 10
SALON 2
Pluripotency and regeneration: Insights into diabetic foot ulcers
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mücahit Özyazar, Prof. Dr. Nuri Çakır
Prof. Dr. Kürşad Türksen
14:15-15:45 PANEL 8
SALON 1
Tip 2 diabetes mellitusda patogeneze
yönelik yeni tedavi beklentileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vedia Tonyukuk, Prof. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü
Pankreası hedef alan
Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
İnsülin direncini hedef alan
Prof. Dr. Rıfat Emral
Adipoz doku inflamasyonunu ve iskelet
adelesinin inflamasyonunu hedef alan
Doç. Dr. Alper Sönmez
14:15-15:45 PANEL 9
SALON 2
Diyabet ve kemik metabolizması
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tümay Sözen, Prof. Dr. Mustafa Kutlu
Diyabetik hastalarda osteoporoz
Prof. Dr. Fırat Bayraktar
Diyabet tedavilerinin kemik üzerine etkileri
Prof. Dr. Tuncay Delibaşı
Diyabet ve D vitamini
Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
15:45-16:15 Kahve arası
16:15-17:15 UYDU SEMPOZYUM 7
SALON 1
16:15-17:15 UYDU SEMPOZYUM 8
SALON 2
-6www.diyabetkongresi2014.org
25 NİSAN 2014, CUMA
13:30-14:15 KONFERANS 9
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
Biyobenzerlik - biyobenzerler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Sadi Gündoğdu
SALON 1
Prof. Dr. Huub Schellekens
17:15-18:00 KONFERANS 12
Calcium signaling in the
islet cells
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Olcay Gedik
SALON 2
Prof. Dr. Shahidul İslam
18:00-18:45 Hekim gözüyle dünyanın
renkleri
Doç. Dr. Mesut Özkaya 19:00-21:00 Akşam yemeği
(konaklama yapılan otellerde)
-7www.diyabetkongresi2014.org
SALON 1
25 NİSAN 2014, CUMA
17:15-18:00 KONFERANS 11
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
08:30-10:30 PANEL 10
SALON 1
Bariatrik cerrahinin metabolik etkileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevinç Eraslan (Biberoğlu), Prof. Dr. Zeynel Beyhan
Tip 2 diabetes mellitus bariatrik
cerrahi ile ilgili klinik çalışmalar
Prof. Dr. Sevim Güllü
Bariatrik cerrahi sonrası barsak-beyin aksı
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk
Bariatrik cerrahi sonrası barsak metabolizması ve barsak
mikrocerrahisi
Doç. Dr. Volkan Genç
Prof. Dr. Erol Bolu
Bariatrik cerrahi sonrası insülin
salgısı ve beta-hücre fonksiyonu
08:30-10:30 PANEL 11
Diyabetik komplikasyonlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Okay Başak, Prof. Dr. Alper Gürlek
Nefropati güncelleme
Prof. Dr. Kenan Keven
Nöropati güncelleme
Prof. Dr. Özden Şener
Kardiyovasküler güncelleme
Doç. Dr. Sibel Ertek
Atlanan komplikasyonlar: Kas-iskelet sistemi anormallikleri
Doç. Dr. Müjde Aktürk
10:00-10:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Prof. Dr. Mustafa Cesur
SALON 2
SALON 3
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
11:00-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4
SALON 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, Prof. Dr. Mehmet Numan Tamer
SALON 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. İlyas Çapoğlu
11:00-12:00 KONFERANS 13SALON 3
Kılavuzlar doğrultusunda tip 2 diyabet tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevin Dinççağ
Prof. Dr. Miyase Bayraktar
-8www.diyabetkongresi2014.org
26 NİSAN 2014, CUMARTESİ
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUM 9
SALON 1
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUM 10
SALON 2
13:00-14:00 Öğle yemeği
13:00-14:00 POSTER SUNUMLARI 5
Poster Alanı 1
Başkanlar: Doç. Dr. Mesut Özkaya, Doç .Dr. Mustafa Özbek
13:00-14:00 POSTER SUNUMLARI 6
Poster Alanı 2
Başkanlar: Prof. Dr. Mustafa Araz, Doç. Dr. Erman Çakal
14:00-15:30 PANEL 12
SALON 1
Diyabet ve kalp
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Tüzün, Prof. Dr. Füsun Saygılı
Diyabetik bireylerde prematür
ateroskleroz belirteçleri
Doç. Dr. Mesut Özkaya
Kalsiyum, D vitamini ve ateroskleroz
Prof. Dr. Tamer Tetiker
Diyabet ve kalp yetmezliği
Prof. Dr. İlhan Tarkun
14:00-15:30 PANEL 13
SALON 2
Yaşlılarda diyabet
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nezaket Adalar, Prof. Dr. Mehmet Ungan
Glisemik hedef
Doç. Dr. Ayşegül Atmaca
Bilişsel fonksiyonlar üzerine
diyabetin etkisi
Prof. Dr. Zeynep Cantürk
Yaşlı diyabetlinin tedavisinde en iyi farmakolojik ajan
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Yaşlı diyabetlinin farmakolojik olmayan
tedavisi ve eğitimi nasıl olmalı?
Prof. Dr. Teslime Atlı
-9www.diyabetkongresi2014.org
26 NİSAN 2014, CUMARTESİ
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
15:30-16:15 KONFERANS 14
Tip 2 diyabette insülin ne kadar erken? Ne kadar geç?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
Prof. Dr. Hasan İlkova
15:30-16:15 KONFERANS 15
Diyabette glisemik
değişkenliğin önemi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk Alagöl
SALON 1
SALON 2
Prof. Dr. M. Temel Yılmaz
16:15-16:45 Kahve arası
16:45-17:45 UYDU SEMPOZYUM 11
SALON 1
16:45-17:45 UYDU SEMPOZYUM 12
SALON 2
17:45-18:30 KONFERANS 16
Tip 1 diyabette beta-hücre rejenerasyonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı
17:45-18:30 KONFERANS 17
Kahverengi yağ dokusu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri Bayram
SALON 1
Dr. Ercüment Dirice
SALON 2
Prof. Dr. Ahmet Kaya
18:30-19:30 Kapanış töreni
19:30-21:00 Akşam yemeği
(konaklama yapılan otellerde)
21:00
Kapanış aktivitesi - Konser
-10www.diyabetkongresi2014.org
SALON 1
26 NİSAN 2014, CUMARTESİ
50. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
23-27 Nisan 2014
Rixos Sungate Hotel, Beldibi - Antalya
SALON 3
14:00-18:30 İNSÜLİN POMPA KURSU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza Uysal
SCII endikasyonları (gebe ve erişkinde)
ve kullanımı
Doç. Dr. Sinem Kıyıcı
SCII’nin çoklu insülin tedavi
rejimiyle karşılaştırılması
Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli
Karbonhidrat sayımı
Diyetisyen Caner Küçüker
Pompa demonstrasyonu - 1
Prof. Dr. Goran Petrovski
16:15-16:45 Kahve arası
Pompa demonstrasyonu - 2
Gelecekte insülin pompa
uygulamasındaki gelişmeler
Prof. Dr. Goran Petrovski
18:30-19:30 Kapanış töreni
19:30-21:00 Akşam yemeği
(konaklama yapılan otellerde)
21:00
Kapanış aktivitesi - Konser
Not: İnsülin pompa kursu ücretsiz olup, kayıt yaptırılması zorunludur.
-11www.diyabetkongresi2014.org
SALON 1
26 NİSAN 2014, CUMARTESİ
50. İNSÜLİN
ULUSAL DİYABET
KONGRESİ
POMPA KURSU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
433 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content