close

Enter

Log in using OpenID

Ders Programı - RATEM Akademi

embedDownload
İLERİ DÜZEY MASAÜSTÜ KURGU UYGULAMALARI DERS PROGRAMI
1.HAFTA DERS PROGRAMI
ÇEKİM SONRASI İŞ AKIŞI
KURAM:
Kesme, kurgu ve montaj kavramları
Kurgucunun görevleri
Yapısal kurgu
Kurgunun elemanları
Kurgu türleri
Çekim sonrası iş akışı
Proje materyalinin düzenlenmesi, özelleştirme ve ayarlar
UYGULAMA:
Kullanılacak yazılımların tanıtımı
Sayısal aktarım, içeri aktarma ve yakalama
Ham malzemeyi bilgisayar ortamında düzenleme
Farklı resim/kare sayılarında materyalin dönüştürülmesi
Ses ve görüntülerin eşlenmesi
2.HAFTA DERS PROGRAMI
KURGU REPERTUAR VE YÖNTEMLERİ
KURAM:
Yapım özelliklerine uygun kurgu tarzı belirleme, kurgu repertuar ve yöntemleri
Kronolojik olmayan sözdizimi: Koşut / Ayraca alma
Kronolojik sözdizimi: Betimleyici / Anlatımcı ( Doğrusal dizim / Almaşık dizim )
Kurgu yöntemleri: Devamlılık kurgusu, Atlamalı kurgu, Ölçümlü kurgu, Eksiltme
Kesme türleri: Düz kesme, Eşlemeli kesme, Atlamalı kesme, Yönlendirmeli kesme,
Bağlantı çekimi, Tepki çekimi, Ara çekim, Silmeli kesme
Kurgu ilke ve kuralları
UYGULAMA:
Haber nitelikli kurgu çalışması
3.HAFTA DERS PROGRAMI
GÖRSEL EFEKTLER
KURAM:
Görsel Efekt türleri
Efekt süzgeçleri (filters)
Anakarelerin kullanımı
Hareket tarzları (motion path)
Yalıtma (key) türleri
Kaynaştırma (compositing)
UYGULAMA:
Kamu spotu kurgu çalışması
4.HAFTA DERS PROGRAMI
SES
KURAM:
Görüntü ve ses kurgusu
Sayısal ses
Ses seviyesi ve pan ayarları
Mixer ile ve anakareler ile ayar yapmak
Yinelenim (frekans) bantları
Yinelenim düzenleyici (equalizer) özellikleri ve türleri
Ses efekt süzgeçleri (audio filters)
Gürültü giderme
Anlatıcı kaydı
Geçişler ve binmeler (crossfades and overlaps)
Ses bileştirme (mix)
UYGULAMA:
Drama nitelikli kurgu çalışması
5.HAFTA DERS PROGRAMI
RENK DÜZELTME YÖNTEMLERİ
KURAM:
Temel renk kuramı
Renk algısı
Görüntü ölçümü
Waveform ve Vectorscope
Renk Düzeltme ve Renk Geliştirme
Birincil ve İkincil renk düzeltme
Renk kontrol parametreleri
Renk denkliği (hue offsets ) ve Eğriler (curves) ile renk düzeltme
Video renk alanları ve LUT’lar
UYGULAMA:
Önceden tamamlanmış çalışmaların renk düzeltmelerinin yapılması
6.HAFTA DERS PROGRAMI
ÇOKLUKAMERA (MULTİCAMERA) KURGUSU
KURAM:
Çoklukamera kurgusu
Görüntü eşleme
Ses eşleme
Müziğe göre kurgu
UYGULAMA:
Çoklukamera yöntemiyle çekilmiş müzik videosu kurgusu
7.HAFTA DERS PROGRAMI
FORMATLAR, KARIŞIK MATERYALLE ÇALIŞMA VE YEDEKLEME
KURAM:
Resim boyutu ve çerçeve oranları
Kuantizasyon
Renk örneklemesi
Konteyner, Kodek, Sıkıştırma algoritması
MPEG sıkıştırma
Intraframe ve Interframe sıkıştırma
Formatlar, karışık materyalle çalişma ve yedekleme
UYGULAMA:
Yapılan çalışmaların çıktılarının alınması
Yapılan çalışmaların izleme ve değerlendirilmesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content