close

Enter

Log in using OpenID

1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ II

embedDownload
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
II. ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ
1. KONU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen II. Kısa Film
Yarışmasının konusu, “Hukuk Kuralları Olmasaydı…”dır.
2. BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yarışma, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine açıktır.
b. Yarışmaya katılacak filmler bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da, başvuru tek bir
temsilci (bundan sonra “katılımcı” olarak anılacaktır) tarafından yapılmalıdır. Aksi
takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
c. Katılımcılar, yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler.
d. Yarışmaya katılacak filmler özgün kurmaca/deneysel ya da belgesel olmalıdır.
e. Başka yarışmalara katılan ya da herhangi bir yerde yayınlanmış olan filmler ile
başvuru yapılamaz.
f. Yarışmaya katılacak filmler, Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi birinde
çekilmelidir. Dili İngilizce olan filmler Türkçe altyazılı olmalıdır.
g. Yarışmaya katılacak filmlerin süresi, jenerik dahil, 10 dakika ile sınırlıdır.
h. Başvuruda bulunacak kişiler, http://www.ybu.edu.tr/hukuk/ internet adresinden temin
edecekleri katılım formu ve öğrenci belgeleri ile birlikte filmlerinin (media player
programında açılabilecek şekilde) 2 DVD kopyasını kapalı zarf içinde, en geç 30
Nisan 2015 tarihine kadar “Yarışma Düzenleme Kurulu”na elden teslim etmelidirler.
i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Gönderilen kopyalar iade
edilmeyecektir.
j. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
1
3. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yarışmaya gönderilen filmlerin basın
yayın organlarında, sosyal medyada ve çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü
kullanım, çoğaltma ve üçüncü kişilere devir hakkına sahiptir.
b. Yarışmaya gönderilen filmin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek telif
hakkıyla ilgili her türlü yasal sorumluluk ve yükümlülük eser sahibine aittir. Böyle bir
durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilecektir. Tespit
yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri
alınacaktır.
c. Her katılımcı, “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Ödüllü Kısa Film
Yarışması Katılım Şartnamesi”nin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
d. Gösterime sunulacak filmler, ön eleme sonucunda “Yarışma Düzenleme Kurulu”nun
vereceği kararla belirlenecektir.
e. İşbu Şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi “Yarışma Düzenleme
Kurulu”na aittir.
f. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi yarışmaya gönderilen filmler üzerinde
değişiklik(ler) yapma hakkına sahiptir.
g. Gönderilen filmler arasında ödüle layık eser görülmemesi nedeniyle yarışmayı iptal ve
filmleri iade etme hakkı, “Yarışma Düzenleme Kurulu” tarafından saklı tutulmaktadır.
4. TOPLAM ÖDÜL
1750 TL
5. YARIŞMA DÜZENLEME KURULU
Arş. Gör. Tuğçe Nimet YAŞAR (Başkan)
Arş. Gör. Belkıs VURAL
Arş. Gör. Burcu Bahar ÇATALOĞLU
Arş. Gör. Nurbanu ERZURUMLU
2
6. SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Z. Seldağ GÜNEŞ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk
PESCHKE
Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Salih YILDIZ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Temsilcisi,
Öğrenci Konseyi Başkanı
7. İLETİŞİM
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Ödüllü Kısa Film Yarışmasının
organizasyonuna ilişkin her türlü konuda aşağıda isim ve iletişim bilgileri bulunan
“Yarışma Düzenleme Kurulu” üyeleri yetkilidir.
Arş. Gör. Tuğçe Nimet YAŞAR (Başkan)
Arş. Gör. Belkıs VURAL
Arş. Gör. Burcu Bahar ÇATALOĞLU
Arş. Gör. Nurbanu ERZURUMLU
Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cinnah Cad. No: 16
Çankaya – Ankara
Telefon: (0312) 4667533
E-Posta: [email protected]
Başarılar dileriz!
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content